Методичні розробки практичних занять для лікарів-курсантів передатестаційного циклу за спеціальністю Фтизіатрія
Сторінка3/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.79 Mb.
1   2   3   4   5
ТЕМА ЗАНЯТТЯ№ 14

Рентгендіагностика дисемінованого туберкульозу легень.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: поглибити знання щодо особливостей рентгендіагностики дисемінованих форм туберкульозу легень і комплексу допоміжних рентгендосліджень для встановлення генезу дисемінованого процесу (специфічний, неспецифічний, онкопатологія) та його перебігу (гостра, підгостра, хронічна форма).

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна кімната, рентгенологічний кабінет.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: таблиці, рентгенограми, діапозитиви і слайди на тему диференціальної рентгенологічної діагностики легеневих дисемінацій (дрібно- середньо- і велико-вогнищевих).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Мельник В.П., Ільницький І. Г. і ін. Фтизіатрія Навчальний посібник Київ - Львів 2008 – 302 с.

2.Наказ МОЗ України № 499 від 28.10.2003 р. Про затвердження інструкції щодо надання допомоги хворим на туберкульоз і неспецифічні захворювання легенів.

3.Наказ МОЗ України № 384 від 9.06.06р. Про затвердження Протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульоз

4.Наказ МОЗ України № 45 від 06.02.2002 р. Інструкція з бактеріологічної діагностики туберкульозної інфекції.

5. Петров Р.В. Иммунология. М. 1982.

6. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз. Тернопіль, 1999. - 323 с.

7.Савула М.М., Ладний О.Я., Кравченко Н.С., Сливка Ю.І. Диференціальна діагностика захворювань легень і плеври. Тернопіль, 2000. - 223 с.

8.Фещенко Ю.І., Мельник. Туберкульоз в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти. - Київ, Логос, 1998. - 279 с.

9.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

10.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів, 2010 – 1336 с

11. Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания, М., «Медицина», 1981;НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1) Рентгенологічна діагностика дисемінацій туберкульозної етіології (гострої, підгострої, хронічної).

2)Рання рентгенологічна діагностика гострої дрібно-вогнищевої дисемінації (міліарний туберкульоз легенів).

3) Гематогенна та лімфогенна дисемінації - їх рентгенологічні ознаки.

4) Диференціальна рентгенологічна діагностика дисемінацій різного генезу.

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: викладач знайомить курсантів з характеристикою рентгенологічної картини легеневих дисемінацій різних за етіологією і морфологією, змінами легеневого рисунку на ранніх стадіях туберкульозної дисемінації, перебігом і наслідками гематогенно дисемінованого туберкульозу легень в рентгенологічному зображенні. Акцентуються особливості рентгенологічної диференціальної діагностики туберкульозної дисемінації з найбільш поширеними легеневими дисемінаціями іншої природи (вогнищева неспецифічна пневмонія, силікоз, саркоїдоз, міліарний карціноматоз легенів).

Обговорюється рентгенологічна картина ускладнень при хронічному гематогенно дисемінованому туберкульозі легенів (розпад, плеврити, приєднання неспецифічної патології).ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: вміти визначати рентгенологічні особливості легеневих дисемінацій туберкульозної етіології, їх еволюцію і можливі удосконалення, розпізнавати рентгенологічно ранні ознаки гострої дисемінації (міліарний туберкульоз легень), оволодіти навиками рентгенологічної диференціальної діагностики легеневих дисемінацій.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів з контрольних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: опитування курсантів, розв'язання задач програмованого контролю.
ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 15.

Інфільтративний туберкульоз легень
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: поглибити знання курсантами рентгенологічної діагностики інфільтративного та вогнищевого туберкульозу легень. Оволодіти комплексом допоміжних цілеспрямованих рентгенологічних методик з метою проведення диференціальної діагностики цих форм туберкульозу. Вивчити рентгенологічну картину еволюції туберкульозного інфаркту і вогнища, можливі ускладнення і особливості їх рентген діагностики.

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна кімната, рентгенологічний кабінет.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: схеми, таблиці і рентгенограми, слайди і ілюстрації з атласів та посібників з рентгендіагностиці.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Мельник В.П., Ільницький І. Г. і ін. Фтизіатрія Навчальний посібник Київ - Львів 2008 – 302 с.

2.Наказ МОЗ України № 499 від 28.10.2003 р. Про затвердження інструкції щодо надання допомоги хворим на туберкульоз і неспецифічні захворювання легенів.

3.Наказ МОЗ України № 384 від 9.06.06р. Про затвердження Протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульоз

4.Наказ МОЗ України № 45 від 06.02.2002 р. Інструкція з бактеріологічної діагностики туберкульозної інфекції.

5. Петров Р.В. Иммунология. М. 1982.

6. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз. Тернопіль, 1999. - 323 с.

7.Савула М.М., Ладний О.Я., Кравченко Н.С., Сливка Ю.І. Диференціальна діагностика захворювань легень і плеври. Тернопіль, 2000. - 223 с.

8.Фещенко Ю.І., Мельник. Туберкульоз в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти. - Київ, Логос, 1998. - 279 с.

9.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

10.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів, 2010 – 1336 с

11. Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания, М., «Медицина», 1981;НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1) Загальні поняття про вогнище, фокус і інфільтрат, їх морфологія, генез і еволюція.

2)Рентгенологічна характеристика вогнищ різної морфологічної структури та генезу (м'які, щільні, фіброзні, кавеозноперероджені, звапнені). 3)Рентгенологічна характеристика інфільтративного туберкульозу легенів, його еволюція та можливі пара- і метатуберкульозні зміни.

4) Диференціальна рентгенологічна діагностика вогнищевого та інфільтративного туберкульозу легенів.

5)Рання рентгенологічна діагностика вогнищевого та інфільтративного туберкульозу легенів первинного генезу.

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: викладач дає характеристику рентгенологічної картини інфільтративного та вогнищевого процесів, в легенях в залежності від особливостей морфології, локалізації та стадії процесу, проводиться диференціальна рентгенологічна діагностика легеневих інфільтратів неспецифічного походження та диференціальна рентгенологічна діагностика вогнищевих змін в легенях.

ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: вміти на основі рентгенологічних досліджень діагностувати інфільтративний та вогнищевий туберкульоз легень, рентгенологічно розпізнавати інфільтрати та вогнища неспецифічної природи.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів з контрольних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: опитування курсантів, опис рентгенограм, розв'язання задач програмованого контролю.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 16.

Рентгендіагностика інфільтративного туберкульозу легень
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: поглибити знання курсантами рентгенологічної діагностики інфільтративного та вогнищевого туберкульозу легень. Оволодіти комплексом допоміжних цілеспрямованих рентгенологічних методик з метою проведення диференціальної діагностики цих форм туберкульозу. Вивчити рентгенологічну картину еволюції туберкульозного інфаркту і вогнища, можливі ускладнення і особливості їх рентген діагностики.

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна кімната, рентгенологічний кабінет.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: схеми, таблиці і рентгенограми, слайди і ілюстрації з атласів та посібників з рентгендіагностиці.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Мельник В.П., Ільницький І. Г. і ін. Фтизіатрія. Навчальний посібник Київ - Львів 2008 – 302 с.

2.Наказ МОЗ України № 499 від 28.10.2003 р. Про затвердження інструкції щодо надання допомоги хворим на туберкульоз і неспецифічні захворювання легенів.

3.Наказ МОЗ України № 384 від 9.06.06р. Про затвердження Протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульоз

4.Наказ МОЗ України № 45 від 06.02.2002 р. Інструкція з бактеріологічної діагностики туберкульозної інфекції.

5. Петров Р.В. Иммунология. М. 1982.

6. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз. Тернопіль, 1999. - 323 с.

7.Савула М.М., Ладний О.Я., Кравченко Н.С., Сливка Ю.І. Диференціальна діагностика захворювань легень і плеври. Тернопіль, 2000. - 223 с.

8.Фещенко Ю.І., Мельник. Туберкульоз в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти. - Київ, Логос, 1998. - 279 с.

9.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

10.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів, 2010 – 1336 с

11. Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания, М., «Медицина», 1981;НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1) Загальні поняття про вогнище, фокус і інфільтрат, їх морфологія, генез і еволюція.

2) Рентгенологічна характеристика вогнищ різної морфологічної структури та генезу (м'які, щільні, фіброзні, каверзно перероджені, звапнені).

3)Рентгенологічна характеристика інфільтративного туберкульозу легенів, його еволюція та можливі пара- і метатуберкульозні зміни.

4) Диференціальна рентгенологічна діагностика вогнищевого та інфільтративного туберкульозу легенів.

5)Рання рентгенологічна діагностика вогнищевого та інфільтративного туберкульозу легенів первинного генезу.ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: викладач дає характеристику рентгенологічної картини інфільтративного та вогнищевого процесів, в легенях в залежності від особливостей морфології, локалізації та стадії процесу, проводиться диференціальна рентгенологічна діагностика легеневих інфільтратів неспецифічного походження та диференціальна рентгенологічна діагностика вогнищевих змін в легенях.

ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: вміти на основі рентгенологічних досліджень діагностувати інфільтративний та вогнищевий туберкульоз легень, рентгенологічно розпізнавати інфільтрати та вогнища неспецифічної природи.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів з контрольних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: опитування курсантів, опис рентгенограм, розв'язання задач програмованого контролю.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 17.

Туберкульома легень. Пухлини легень.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: поглибити знання курсантами клініки і діагностики туберкульоми легень, особливостей перебігу та прогнозування туберкульоми легень. Виділити групи найбільш характерних симптомів доброякісних пухлин і кист органів дихання і середостіння та вад розвитку органів дихання.

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна кімната, палати терапевтичного та хірургічного відділень.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: слайди, кольорові таблиці, рентгенограми, тематичні хворі (туберкульома, пухлина легень).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1.Кузнецов И.Д., Розенштраух С.А. Рентгенодиагностика опухолей средостения. М., «Медицина», 1970.

2. Мельник В.П., Ільницький І. Г. і ін. Фтизіатрія Навчальний посібник Київ- Львів 2008 – 302 с.

3.Петренко В.І. Фтизіатрія. - Київ: Вища школа, 2009.- 250 с.

4. Помельцов К.В. Рентгендиагностика туберкулеза легких. М. 1971.

5. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз. Укрмедкнига, -Тернопіль. -1999,-323 с.

6.Стручков В.И., Григорян А.В. Опухоли легких. М., «Медицина», 1964.

7.Фещенко Ю.І., Мельник. Туберкульоз в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти. - Київ, Логос, 1998. - 279 с.

8.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

9.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів,2010 – 1336 с

10. Фрадкин В. Легкие. Пороки развития. БМЗ, т.15, М., 1960.

11. Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания, М., «Медицина», 1981;НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1) Особливості клінічного перебігу туберкульоми

1) Рентегнологічна характеристика туберкульом залежно від стадій розвитку

1)Диференціальна діагностика туберкульом легень з пухлинами і кистами легень.

2) Класифікація доброякісних пухлин і кист органів дихання та середостіння.

3) Покази для хірургічного лікування пухлин і кист органів дихання.ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: викладач підкреслює важливість рентгенологічного обстеження для обґрунтування діагностики і, часто випадкового, виявлення туберкульоми під час профоглядів. Проводиться диференціальна діагностика туберкульоми легень з доброякісними і злоякісними пухлинами і кистами легень та захворюваннями, при яких утворюються округлі тіні в легенях. Викладач звертає увагу на труднощі в діагностиці туберкульоми легень, види та ускладнення туберкульом, підкреслює роль рентгенотомографії. Розглядаються питання лікування даної форми туберкульоми легень і інших патологічних утворів в легенях. Клінічний розгляд тематичних хворих.

ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: знати клінічну картину, перебіг і прогноз при туберкульомі легень, вміти діагностувати туберкульому легень з іншими подібними захворюваннями легень, скласти план обстеження та лікування хворих з округлими тінями в легенях.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів з контрольних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: опитування курсантів, опис рентгенограм, розв'язання задач програмованого контролю.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 18.

Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: поглибити знання курсантів з клініки та діагностики фіброзно-кавернозного туберкульозу легень. Акцентувати увагу на особливостях клініки і перебігу, ускладнень і прогнозу при даній формі туберкульозу та диференціальній діагностиці з подібними картинами при захворюванні легень.

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна кімната, палати терапевтичних відділень.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: рентгенограми, слайди, кольорові таблиці, хворі фіброзно-кавернозним туберкульозом легень та їхні історії хвороби.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Мельник В.П., Ільницький І. Г. і ін. Фтизіатрія Навчальний посібник Київ- Львів 2008 – 302 с.

2.Петренко В.І. Фтизіатрія. - Київ: Вища школа, 2009.- 250 с.

3. Помельцов К.В. Рентгендиагностика туберкулеза легких. М. 1971.

4. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз. Укрмедкнига, -Тернопіль. -1999,-323 с.

5.Савула М.М., Ладний О.Я., Кравченко Н.С., Сливка Ю.І. Диференціальна діагностика захворювань легень і плеври. Тернопіль, 2000. - 223 с.

6.Фещенко Ю.І., Мельник. Туберкульоз в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти. - Київ, Логос, 1998. - 279 с.

7.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

8.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів,2010 – 1336 с

9. Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания, М., «Медицина», 1981НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1)Патоморфологічні особливості фіброзно-кавернозного туберкульозу легень.

2)Диференціальна діагностика фіброзно-кавернозного туберкульозу легень.

3)Особливості рентгенограм, томограм, слайдів з зображенням рентгенологічної картини фіброзно-кавернозного туберкульозу легень.

4) Ускладнення фіброзно-кавернозного туберкульозу легень.

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: викладач наголошує на актуальність теми,

характеризує особливості і дані рентгенологічного і лабораторного обстеження хворих на фіброзно-кавернозний туберкульоз. Викладач звертає увагу на основні елементи легеневих змін - каверна, фіброз, бронхогенна дисемінація, підкреслює кардинальну особливість цієї форми - невпинне бронхогенне прогресування, виникнення ускладнень, аускультативні симптоми, вказує на необхідність декількаразового обстеження харкотиння на мікобактерії туберкульозу. При диференціальній діагностиці з подібними порожнинами захворюваннями легень звертається увага на тривалість перебігу захворювання, частоту виявлення БК, локалізацію процесу. Клінічний розгляд обстежених курсантами тематичних хворих.ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: знання клінічної картини і особливостей перебігу фіброзно-кавернозного туберкульозу легень, вміння скласти індивідуальний план лікування і оцінити прогноз для хворих фіброзно-кавернозним туберкульозом легень.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів з контрольних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: опитування курсантів, розв'язання задач програмованого контролю.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 19.

Рентгендіагностика деструктивних форм туберкульозу легень
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: поглибити знання з рентгендіагностики деструктивних форм туберкульозу легень. Вміти, на основі загальних (рентгенографія, прицільні знімки, томограми) і спеціальних допоміжних методів (контрастні, функціональні) рентгендосліджень встановити активність запального процесу, наявність ускладнень та провести диференціальну діагностику деструкції.

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: Навчальна кімната, рентгенологічний кабінет.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: таблиці, схеми, діапозитиви, рентгенограми, ілюстрації з атласів і посібників з рентгенології, хворі з деструктивними формами туберкульозу легень, їхні історії хвороби та рентгенограми.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Мельник В.П., Ільницький І. Г. і ін. Фтизіатрія. Навчальний посібник Київ - Львів 2008 – 302 с.

2. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз. Тернопіль, 1999. - 323 с.

3.Савула М.М., Ладний О.Я., Кравченко Н.С., Сливка Ю.І. Диференціальна діагностика захворювань легень і плеври. Тернопіль, 2000. - 223 с.

4.Фещенко Ю.І., Мельник. Туберкульоз в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти. - Київ, Логос, 1998. - 279 с.

5.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

6.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів, 2010 – 1336 с

7. Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания, М., «Медицина», 1981;НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1) Морфологія та патогенез туберкульозних деструкцій в легенях.

2) Рентгенологічна діагностика деструкцій, які виникли на фоні вогнищевого, інфільтративного та дисемінованого туберкульозу легень.

3) Каверна, її рентгенологічні ознаки і різновидності (санована каверна, роздута, множинні каверни, гігантська). Супутні зміни, фіброз, бронхогенні дисемінації, приєднання неспецифічної патології, ускладнення.

4) Рентгенологічна динаміка деструкцій. Залишкові зміни (пневмосклероз, бульозне переродження).

5)Диференціальна рентгенологічна діагностика туберкульозних деструкцій легеневої тканини від іншої патології з подібною рентгенологічною картиною (абсцес, бронхоектази, порожнинна форма периферичного раку легенів, вроджені і набуті легеневі кісти, аспергільоз).ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: викладач дає характеристику рентгенологічної картини легеневих деструкцій в залежності від етіології процесу, обґрунтовує поняття і рентгенологічну характеристику "кавернозного" і "фібрознокавернозного" туберкульозу легень та каверну як основний елемент рентгенологічного зображення розпаду легеневої тканини. Розгляд тематичних хворих. Обговорюється диференціальна рентгенологічна діагностика деструктивного туберкульозу легень.

ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: вміти на основі методів рентгенологічної діагностики розпізнати деструктивний процес в легенях, його природу і стадію, наявність ускладнень та вчасно встановити доцільність активного втручання (сумісно з торакальним хірургом) в окремих випадках легеневих деструкцій специфічної і неспецифічної природи.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів з контрольних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: опитування курсантів, розв'язання задач програмованого контролю.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 20

Туберкульозний плеврит
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: поглибити знання курсантами клініко-рентгенологічної діагностики ексудативного плевриту різної етіології. Оволодіти комплексом допоміжних цілеспрямованих рентгенологічних методик з метою діагностики плевриту. Вивчити рентгенологічну картину еволюції плевриту

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна кімната, рентгенологічний кабінет.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: схеми, таблиці і рентгенограми, слайди і ілюстрації з атласів та посібників з рентгендіагностиці.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Мельник В.П., Ільницький І. Г. і ін. Фтизіатрія Навчальний посібник Київ - Львів 2008 – 302 с.

2.Наказ МОЗ України № 499 від 28.10.2003 р. Про затвердження інструкції щодо надання допомоги хворим на туберкульоз і неспецифічні захворювання легенів.

3.Наказ МОЗ України № 384 від 9.06.06р. Про затвердження Протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульоз

4.Наказ МОЗ України № 45 від 06.02.2002 р. Інструкція з бактеріологічної діагностики туберкульозної інфекції.

5. Петров Р.В. Иммунология. М. 1982.

6. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз. Тернопіль, 1999. - 323 с.

7.Савула М.М., Ладний О.Я., Кравченко Н.С., Сливка Ю.І. Диференціальна діагностика захворювань легень і плеври. Тернопіль, 2000. - 223 с.

8.Фещенко Ю.І., Мельник. Туберкульоз в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти. - Київ, Логос, 1998. - 279 с.

9.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

10.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів, 2010 – 1336 с

11. Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания, М., «Медицина», 1981;НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1) Загальні поняття про гідроторакс, морфологія, генез і еволюція.

2)Рентгенологічна характеристика гідротораксу та генезу 3)Особливості перебігу ексудативного плевриту туберкульозної етіології, його еволюція та можливі залишкові зміни.

4)Диференціальна рентгенологічна діагностика ексудативного плевриту туберкульозної етіології

5)Рання рентгенологічна діагностика ексудативного плевриту туберкульозного генезу.

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: викладач дає характеристику рентгенологічної картини гідротораксу, залежно від етіології, локалізації та стадії процесу, проводиться диференціальна рентгенологічна діагностика плевритів.

ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: вміти на основі рентгенологічних досліджень діагностувати плевриту, рентгенологічно розпізнавати ексудативного плевриту

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів з контрольних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: опитування курсантів, опис рентгенограм, розв'язання задач програмованого контролю.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка