Методичні розробки практичних занять для лікарів-курсантів передатестаційного циклу за спеціальністю Фтизіатрія
Сторінка4/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.79 Mb.
1   2   3   4   5
ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 21

Хронічне легеневе серце при туберкульозі.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: поглибити знання курсантами клініки і діагностики хронічного легеневого серця при туберкульозі, навчити їх розрізняти особливості клініки і перебігу хронічного легеневого серця при туберкульозі. Звернути увагу на комплексне лікування і методи профілактики хронічного легеневого серця при туберкульозі.

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна кімната, палати терапевтичного відділу.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: таблиці, слайди, електрокар­діограми, рентгенограми, історії хвороби хворих туберкульозом, який ускладнився легеневим серцем.

РЕК

1.Кулачковский Ю.В. Хроническое легочное сердце при туберкулезе. К., Здоров'я. 1981.

2. Гаврисюк В.К., Ячник А.И. Хроническое легочное сердце. К., 1997, 96 с.

3. Регеда М.С., Фрайт В.М. Легеневе серце. Видавництво «Сполом». – Львів, 2005. – 93 с.

4. Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г., М'ясников. Лікування туберкульозу. - Київ, Логос, 1996, -118 с.

5.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

6.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів,2010 – 1336 с

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1)Клінічні ознаки легеневої гіпертензії і хронічного легеневого серця.

2)Рентгенологічна діагностика легеневої гіпертензії. Обстеження хворих на туберкульоз, який ускладнився хронічним легеневим серцем.

3) Електрокардіографія і аналіз крові та сечі хворих на туберкульоз, який ускладнився хронічним легеневим серцем.

4) ЕКГ-критерії діагностики легеневої гіпертензії.

5) Інформативність методів діагностики легеневої гіпертензії.

6) Ехокардіографія.

7) Вивчення електрокардіограм хворих різними стадіями хронічного легеневого серця.

8) Диференціальна діагностика синдрому високої легеневої гіпертензії та вроджених вад серця.

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: викладач підкреслює важливість даної проблеми, характеризує рентгенологічні зміни серця, електрокардіограми на різних стадіях хронічного легеневого серця, виділяє прямі та непрямі ознаки легеневого серця. Визначається стадія та ступінь декомпенсації хронічного легеневого серця та складається план лікування хворих. Викладач корегує розбір хворих, вказує на необхідність своєчасного електрокардіографічного обстеження, нагадує курсантам інші методи діагностики (вектор і балісто-кардіографію), катетеризацію легеневої артерії. Розглядаються методи лікування хворих туберкульозом з хронічним легеневим серцем, прогноз захворювання. Клінічний розгляд тематичних хворих.

ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: знати клінічну картину хронічного легеневого серця, вміти виявляти рентгензміни легеневих судин при хронічній легеневій гіпертензії, вміти читати електрокардіограми хворих легеневим серцем і складати план лікування хронічного легеневого серця на різних стадіях декомпенсації.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів з контрольних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ:опитування курсантів, опис електрокардіограм, розв'язання типових і ситуаційних задач програмованого контролю.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 22

Ускладнення туберкульозу:кровохаркання, спонтанний пневмоторакс, амілоїдоз. Невідкладна допомога при спонтанному пневмотораксі та кровотечах.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: поглибити знання курсантами клініки і діагностики кровохаркання, спонтанний пневмоторакс, амілоїдоз. Звернути увагу на комплексне лікування і методи профілактики кровохаркання, спонтанний пневмоторакс, амілоїдоз.

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна кімната, палати терапевтичного відділу.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: таблиці, слайди, електрокар­діограми, рентгенограми, історії хвороби хворих туберкульозом, який ускладнився кровохарканнем, або спонтанним пневмотораксом, або амілоїдозом..

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Мельник В.П., Ільницький І. Г. і ін. Фтизіатрія Навчальний посібник Київ - Львів 2008 – 302 с.

2 Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз. Тернопіль, 1999. - 323 с.

3.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г., М'ясников. Лікування туберкульозу. - Київ, Логос, 1996, -118 с.

4.Фещенко Ю.І., Мельник. Туберкульоз в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти. - Київ, Логос, 1998. - 279 с.

5.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

6.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів, 2010 – 1336 с

7.Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания, М., «Медицина», 1981;

1НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1)Клінічні ознаки легеневої гіпертензії і хронічного легеневого серця.

2)Рентгенологічна діагностика легеневої гіпертензії. Обстеження хворих на туберкульоз, який ускладнився хронічним легеневим серцем.

3) Електрокардіографія і аналіз крові та сечі хворих на туберкульоз, який ускладнився хронічним легеневим серцем.

4) ЕКГ-критерії діагностики легеневої гіпертензії.

5) Інформативність методів діагностики легеневої гіпертензії.

6) Ехокардіографія.

7) Вивчення електрокардіограм хворих різними стадіями хронічного легеневого серця.

8) Диференціальна діагностика синдрому високої легеневої гіпертензії та вроджених вад серця.

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: викладач підкреслює важливість даної проблеми, характеризує рентгенологічні зміни серця, електрокардіограми на різних стадіях хронічного легеневого серця, виділяє прямі та непрямі ознаки легеневого серця. Визначається стадія та ступінь декомпенсації хронічного легеневого серця та складається план лікування хворих. Викладач корегує розбір хворих, вказує на необхідність своєчасного електрокардіографічного обстеження, нагадує курсантам інші методи діагностики (вектор і балісто-кардіографію), катетеризацію легеневої артерії. Розглядаються методи лікування хворих туберкульозом з хронічним легеневим серцем, прогноз захворювання. Клінічний розгляд тематичних хворих.

ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: знати клінічну картину хронічного легеневого серця, вміти виявляти рентгензміни легеневих судин при хронічній легеневій гіпертензії, вміти читати електрокардіограми хворих легеневим серцем і складати план лікування хронічного легеневого серця на різних стадіях декомпенсації.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів з контрольних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ:опитування курсантів, опис електрокардіограм, розв'язання типових і ситуаційних задач програмованого контролю.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 23.

Туберкульоз і ендокринні захворювання. Туберкульоз і рак легень.
МЕТА І ЗАВДАННЯ,ЗАНЯТТЯ: поглибити знання курсантів про перебіг діабету хворих на туберкульоз, звернути особливу увагу на патогенетичні відносини цих захворювань, представити особливості діагностики, клініки та лікування. Вивчити діагностику, клініку та особливості лікування туберкульозу органів дихання в поєднанні з захворюваннями щитовидної залози і кори наднирників. Вдосконалити знання з диференціальної діагностики туберкульозу і раку легень, складати план обстеження і скерування хворих на відповідне лікування.

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна кімната, терапевтичне відділення.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: тематичні хворі та їхні історії хвороби, рентгенограми, томограми, учбові таблиці, діапозитиви.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Алешин Б.В. и др. Руководство по эндокринологии. М. Медицина. 1973.

2. Вогралик В.Г. Гормоны и гормональные препарати в клинике внутренних болезней. М. Медицина. 1976. С. 307-310.

3. Келеберда К.Я. Туберкулез легких и сахарный диабет. В кн.: Туберкулез органов дыіхания /ред. А.Г. Хоменко/. М. Медицина, 1981. стр. 313-317.

4. Мельник В.П., Ільницький І. Г. і ін. Фтизіатрія Навчальний посібник Київ- Львів 2008 – 302 с.

5.Петренко В.І. Фтизіатрія. - Київ: Вища школа, 2009.- 250 с.

6. Помельцов К.В. Рентгендиагностика туберкулеза легких. М. 1971.

7.Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз. Укрмедкнига, -Тернопіль. -1999,-323 с.

8. Справочник врача эндокринолога. К. Здоров'я. 1978.

9.Фещенко Ю.1., Мельник В.М., Ільницький І.Г., М'ясников В.Г. Лікування туберкульозу. - К.: Логос, 1996.-120 с.

10.Фещенко Ю.І., Мельник. Туберкульоз в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти. - Київ, Логос, 1998. - 279 с.

11.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

12.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів,2010 – 1336 с

13. Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания, М., «Медицина», 1981НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1)Туберкульоз органів дихання і цукровий діабет, патогенетичні взаємозв'язки, особливості діагностики, клініки, перебігу,

6) Ехокардіографія.

7) Вивчення електрокардіограм хворих різними стадіями хронічного легеневого серця.

8) Диференціальна діагностика синдрому високої легеневої гіпертензії та вроджених вад серця.

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: викладач підкреслює важливість даної проблеми, характеризує рентгенологічні зміни серця, електрокардіограми на різних стадіях хронічного легеневого серця, виділяє прямі та непрямі ознаки легеневого серця. Визначається стадія та ступінь декомпенсації хронічного легеневого серця та складається план лікування хворих. Викладач корегує розбір хворих, вказує на необхідність своєчасного електрокардіографічного обстеження, нагадує курсантам інші методи діагностики (вектор і балісто-кардіографію), катетеризацію легеневої артерії. Розглядаються методи лікування хворих туберкульозом з хронічним легеневим серцем, прогноз захворювання. Клінічний розгляд тематичних хворих.

ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: знати клінічну картину хронічного легеневого серця, вміти виявляти рентгензміни легеневих судин при хронічній легеневій гіпертензії, вміти читати електрокардіограми хворих легеневим серцем і складати план лікування хронічного легеневого серця на різних стадіях декомпенсації.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів з контрольних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ:опитування курсантів, опис електрокардіограм, розв'язання типових і ситуаційних задач програмованого контролю.
Тема заняття 24

Туберкульоз периферичних лімфатичних вузлів
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: В структурі захворюваності туберкульозом в окремих областях специфічні лімфаденіти займають від 4 до 25%. Значні коливання пояснюються неправильною діагностикою.

Для підвищення кваліфікації і практичних навиків лікарів необхідно: висвітлити клінічну картину туберкульозу периферичних лімфовузлів первинного і вторинного періодів, діагностику / пункція, біопсія / і диференціальну діагностику з запальними процесами, лімфогранулематозом, лімфосаркомою, лімфолейкозом, саркоїдозом та іншими захворюваннями.МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна аудиторія, діагностичне відділення, клінічна лабораторія ЛОФПЦ.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічна година.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: хворі на туберкульоз периферичних лімфовузлів, їх історії хвороби, цитологічні і патоморфологічні препарати.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.

1. Шебанов Ф.В. Туберкулез периферических лимфатических узлов В кн.: Туберкулез. М. Медицина. – 1976. –С. 230 – 242

2. Мельник В.П., Ільницький І. Г. і ін. Фтизіатрія. Навчальний посібник Київ - Львів 2008 – 302 с.

3. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз. Тернопіль, 1999. - 323 с.

4.Савула М.М., Ладний О.Я., Кравченко Н.С., Сливка Ю.І. Диференціальна діагностика захворювань легень і плеври. Тернопіль, 2000. - 223 с.

5.Фещенко Ю.1., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Панасюк О.В. Туберкульоз позалегеневої локапизацп. - К.: Логос, 1998. - 376 с.

6.Фещенко Ю.І., Мельник. Туберкульоз в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти. - Київ, Логос, 1998. - 279 с.

7.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

8.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів, 2010 – 1336 с

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1.Вступ


2.Розгляд хворих на туберкульоз периферичних лімфовузлів 3.Пункція периферичних лімфовузлів, приготування препаратів, фарбування

та інтерпретація даних цитологічного дослідження 4.Заключення .ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: У вступі викладач знайомить курсантів з планом заняття і перевіряє глибину їх знань. Відтак курсанти обмежують хворих на туберкульоз периферичних лімфовузлів у діагностичному відділені, знайомляться з історією хвороби, складають план лікування, клінічного і лабораторного обстеження. В маніпуляційній кімнаті під наглядом викладача проводять діагностичну пункцію лімфовузла.

Знайомляться з методами фарбування цитологічних препаратів в клінічній лабораторії ЛОФПЦ. Вивчають цитологічну картину зробленої ними пункції. На архівних препаратах вивчають цитограми хронічних неспецифічних аденітів, лімфогранулематозу, саркоїдозу, лімфолейкозів.

Під кінець заняття викладач підкреслює особливості діагностики лімфаденітів, підводить підсумки заняття, встановлює оцінки. Оголошує тему наступного заняття, подає літературу.

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК І ВМІНЬ:

а/ Зробити діагностичну пункцію периферичного лімфовузла;

б/ Приготувати маски для цитологічного дослідження;

в/ Знати основні критерії цитодіагностики туберкульозу, саркоїдозу, лімфогранулематозу.ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ:

а/ Вивчити клініку і диференціальну діагностику лімфаденітів при первинному туберкульозі;

б/ Врахувати туберкулінові реакції, рентгенологічні зміни в легенях, наявність туберкульозного процесу в інших органах.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: Задачі для програмованого контролю.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 25.

Сечостатевий туберкульоз та інші форми позалегеневого туберкульозу.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: поглибити знання курсантів з профілактики, раннього виявлення і своєчасного лікування хворих на сечостатевий туберкульоз, ознайомити їх з обновними епідеміологічними показниками кістково-суглобового туберкульозу, методами діагностики ранніх форм і лікування, диспансеризації хворих та основними положеннями ЛТЕК при сечостатевому туберкульозі та туберкульозі

кісток і суглобів.МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна кімната, відділення кістково-суглобового туберкульозу, сечостатевого туберкульозу. "

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: тематичні хворі та їхні історії хвороби, рентгенограми, томограми, учбові таблиці, діапозитиви, результати лабораторних та інструментальних досліджень.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1.Беллендир Э.Н. Внелегочный туберкулез. - СПб.: Гиппократ, 2000. - 374 с.

2. Мочанова А.Я. Туберкулез мочеполовых органов. Ташкент, 1975.

3. Малыхина Р.И. Туберкулез половых органов женщиньї. Київ,

"Здоров'я", 1976.

4. Резник В.М. Туберкулез мужских половых органов. Серия БПВ, М.,

«Медицина», 1972.

5.Покотилов К.Е. Роль оперативних вмешательств радикального типа при лечении костно-суставного туберкулеза. М., «Медицина», 1959.

6. Фещенко Ю.1., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Панасюк О.В. Туберкульоз позалегеневої локапизацп. - К.: Логос, 1998. - 376 с.

7.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів,2010 – 1336 с

8. Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания, М., «Медицина», 1981

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1) Анатомія і фізіологія сечостатевих органів.

2)Патогенез, клініка, діагностика туберкульозу нирок, сечоводів, сечового міхура і чоловічих статевих органів.

3) Патогенез і патанатомія генітального туберкульозу у жінок.

4)Класифікація, симптоматика і клініка туберкульозу придатків матки, зовнішніх статевих органів у жінок.

5)Особливості клінічного перебігу урогенітального туберкульозу у дітей і осіб похилого віку.

6) Туберкульоз і камені нирок.

7) Патогенез, клініка, діагностика туберкульозу суглобів у дорослих.

8) Особливості клінічного перебігу кістково-суглобового туберкульозу у дітей і підлітків.

9) Диференціальна діагностика туберкульозу, дистрофічних процесів та новоутворів кісток і суглобів.

10) Лікування, диспансеризація, ЛТЕК і трудова реабілітація хворих.

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: викладач акцентує увагу на основних епідеміологічних показниках, щодо урогенітального та кістково-суглобового туберкульозу в Україні. Акцентується увага на анатомії і функції нирок, патогенезі урогенітального туберкульозу, локалізації процесу у чоловіків та жінок. Висвітлюється питання рентгендіагностики, лабораторних, інструментальних методів дослідження та диференціальної діагностики урогенітального туберкульозу, а також туберкульозу кісток і суглобів.

Акцентується увага на симптоматиці, клініці різних локалізацій кісткового туберкульозу, дуже детально - туберкульозного спондиліту і раннього періоду захворювання.ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: володіти методами діагностики та інтерпретації результатів спеціальних досліджень при сечостатевому туберкульозі чоловіків і жінок та при діагностиці туберкульозу кісток і

суглобів. Знати принципи лікування і диспансерного спостереження за хворими з цією патологією.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів з контрольних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: опитування курсантів, розв'язання задач програмованого контролю.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 26.

Туберкульоз мозкових оболонок і ЦНС.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: поглибити знання курсантів щодо клінічної картини туберкульозу периферичних лімфовузлів первинного і вторинного періодів, діагностики з запальними процесами, лімфогранулематозом, лімфосаркомою, лімфолейкозом, саркоїдозом та іншими захворюваннями. Висвітлення симптомотології і клініки тубменінгіту.

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна аудиторія, діагностичне відділення,

клінічна лабораторія.ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: тематичні хворі, їхні рентгенограми, історії хвороби, цитологічні і патоморфологічні препарати, рентгенологічний архів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1.Фещенко Ю.1., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Панасюк О.В. Туберкульоз позалегеневої локапизацп. - К.: Логос, 1998. - 376 с.

2.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

3.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів,2010 – 1336 сНАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1) Клініка і диференціальна діагностика лімфаденітів при первинному туберкульозі.

2) Туберкульозні реакції, рентгенологічні зміни в легенях, наявність туберкульозного процесу в інших органах.

3) Пункція периферичних лімфовузлів та інтерпретація даних цитологічного дослідження.

4) Патогенез, патомоморфологія і класифікація тубменінгіту.

5) Клінічні варіанти перебігу тубменінгіту у дітей.

6) Клінічне і бактеріологічне дослідження спиномозкової рідини.

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: викладач знайомить курсантів з клінічною картиною туберкульозу периферичних лімфовузлів первинного і вторинного періодів, акцентує увагу на диференціальній діагностиці з іншими патологічними процесами в лімфатичних вузлах. На архівних препаратах вивчаються цитограми хронічних аденітів,

лімфогрануломатозу, саркоїдозу, лімфолейкозів. Звертається увага на правильну інтерпретацію аналізу ліквору та обговорюється диференціальна діагностика тубменінгіту. Клінічний розгляд хворих.ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: уміти виділити основні критерії цитодіагностики туберкульозу, саркоїдозу, лімфогрануломатозу. Володіти методом спинальної пункції та правильно інтерпретувати аналізи ліквору.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів з контрольних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: опитування курсантів, розв'язання задач для програмованого контролю.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 27

Лікування хворих на туберкульоз згідно ДОТС-стратегія ( Наказ МОЗ України №384 і 385 від 9.06.06р)
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: поглибити знання про основні принципи і методи сучасної хіміотерапії хворих з легеневими і позалегеневими формами туберкульозу згідно наказу МОЗ України №384 і 385 від 9.06.06р

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна аудиторія.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: таблиці (схеми) з хіміотерапії туберкульозу, хворі на різні форми туберкульозу, які лікуються в умовах стаціонару, їхні історії хвороби, рентгенограми, томограми.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Мельник В.П., Ільницький І. Г. і ін. Фтизіатрія Навчальний посібник Київ- Львів 2008 – 302 с.

2.Наказ МОЗ України № 384 від 9.06.06р. Про затвердження Протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульозі 385 від 9.06.06р. Про затвердження Інструкції щодо надання допомоги хворим на туберкульоз

4.Петренко В.І. Фтизіатрія. - Київ: Вища школа, 2009.- 250 с.

5. Помельцов К.В. Рентгендиагностика туберкулеза легких. М. 1971.

6. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз. Укрмедкнига, -Тернопіль. -1999,-323 с.

7.Фещенко Ю.1., Мельник В.М., Ільницький І.Г., М'ясников В.Г. Лікування туберкульозу. - К.: Логос, 1996.-120 с.

8.Фещенко Ю.І., Мельник. Туберкульоз в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти. - Київ, Логос, 1998. - 279 с.

9.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

10.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів,2010 – 1336 с

11. Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания, М., «Медицина», 1981

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1) Категорії хворих на туберкульоз

2) Тест медикаментозної чутливості

3)Класифікація протитуберкульозних препаратів

1) Лікування хворих категорії 1

2) Лікування хворих категорії 2

3) Лікування хворих категорії 3.

4) Лікування хворих категорії 4.

5) Ускладнення хіміотерапії та їх профілактика.

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: викладач знайомить курсантів з методиками лікування хворих з поширеними деструктивними процесами і без розпаду, з "малими" формами. Акцентується увага на різних методах (пероральний, внутрішньовенний, інтратрахеальний, інгаляційний та інтермітуючий). Обговорюються питання визначення масивності бактеріовиділення, чутливості мікробактерій туберкульозу до хіміопрепаратів і бактеріостатичної активності крові у хворих на туберкульоз. Звертається увага на побічну дію протитуберкульозних препаратів, методи профілактики і усунення. Курсанти знайомляться з сучасними методиками патогенетичної терапії згідно рекомендацій ВООЗ. Клінічний розгляд хворих.

ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: володіти різними методами хіміотерапії вперше виявлених хворих на туберкульоз і хворих, які раніше лікувалися протитуберкульозними препаратами, ознайомитися з принципами сучасної патогенетичної терапії.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів з контрольних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: опитування курсантів, розв'язання задач програмованого контролю.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка