Методичні вказівки №3 для організації самостійної роботи студента на тему
Скачати 56.47 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір56.47 Kb.

“Затверджено”


на методичній нараді кафедри

медичної і біологічної фізики

“___”___________2008 р. (Протокол №___)

Завідувач кафедри


професор Шаплавський М.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ № 3

для організації самостійної роботи студента на тему

Використання ультразвуку в діагностуванні і лікуванні. Ехо і трансмісійні методи.”


Модуль 2 Основні закономірності біомеханіки та електрики і їх використання в діагностиці і лікуванні

Змістовий модуль 3. Основні закони біомеханіки та застосування їх в діагностування і лікуванні

Чернівці, 2008

1. Актуальність теми: Ультразвук (УЗ) широко використовується в медицині для діагностики і терапії. З допомогою ультразвуку одержують зображення внутрішніх органів тіла людини, досліджують структуру тканин, наявність змін та наявність артефактів. УЗ терапевтичні апарати використовують для лікування, стерилізації хірургічних інструментів, для диспергування рідин і інгаляцій, для вимірювання швидкості руху крові у судинах та інше.

2. Навчальні цілі:

Студент повинен знати:


 • визначення УЗ коливань;

 • характеристики ультразвуку:

 • властивості ультразвуку;

 • методи одержання ультразвуку;

 • біологічну дію ультразвуку;

• принципи одержання зображення деяких органів людини за допомогою ультразвуку.

Студент повинен вміти:

 • пояснювати можливість отримання зображення різних органів людини за допомогою ультразвуку

3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи:

Базові знання:


1. Механічні коливання і хвилі.

2. Швидкість поширення механічних хвиль.

3. Кінетична і потенціальна енергії тіла.

Запитання для самопідготовки:


 1. Визначення ультразвуку.

 2. Рівняння плоскої хвилі.

 3. Характеристики ультразвуку:

а) амплітуда; б) частота; в) фаза.

 1. Енергія ультразвукової хвилі.

 2. Потік енергії хвилі. Інтенсивність ультразвукової хвилі. Вектор Умова.

 3. Швидкість поширення УЗ в різних середовищах.

 4. Властивості ультразвуку:

а) відбивання на межі поділу середовищ: б) поглинання різними середовищами; в) кавітація в рідинах.

8. Методи отримання ультразвуку:

а) магнітострикційний; б) п'єзоелектричний.

9. Біологічна дія ультразвуку як результат:

а) механічної: б) теплової; в) фізико-хімічної.

10. Застосування ультразвуку в медицині:

а) в діагностиці (УЗ-локація); б) в терапії (УЗ-терапія);

г) в хірургії (УЗ-скальпель, УЗ-остеосинтез). 1. Ехоенцефалоскоп: призначення і принцип його роботи.


Основна література:

1. Боєчко В.Ф., Григоришин П.М., Зав’янський Л.Ю., Кримова Т.О., Микитюк О.Ю., Огороднік А.Д., Слободян О.В., Федів В.І., Шаплав-ський М.В. Основи медичної та біологічної фізики.- Чернівці: СПД “Лівак Д.М.”, 2005, 236 с., §§1,5

2. Боєчко В.Ф., Огороднік А.Д, Мислицький В.Ф., Кримова Т.О., Зав’янський Л.Ю., Федів В.І. “Методичні вказівки до лабораторного практикуму з медбіофізики” (видання друге, виправлене і доповнене). Навчальний посібник для студентів I курсу мед академії, - Чернівці, БДМА, 2001, 120 с.

Додаткова література:

1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика.- Москва: Высшая школа, 1987г.

2. Ливенцев Н.М. Курс физики. Изд. 6-ое, доп.- Москва: Высшая школа, 1978г.

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи:

Оснащення заняття: демонстраційний генератор УЗ коливань, ехоенцефалограф ЭЭС-12.

Завдання для самостійної практичної роботи
Завдання І. Знайомство з апаратом ЭЭС-12.


 1. Ознайомитись з апаратом ЭЭС-12, ультразвуковими зондами.

 2. Ознайомитись з органами управління апарату, які виведені на передню

 3. панель (див. мал.):

 1. 1- екран електронно-променевої трубки;

 2. 2 - проріз для введення даних пацієнта;

3- клавіша для включення і виключення приладу;
4,5,6,8,9 - ручки для регулювання роботи електронно-променевої трубки (масштабу зображення, зміщення зображення по горизонталі та вертикалі, установка необхідної яскравості та фокусування променя на екрані);7 - клавіші для вибору режиму роботи (Э - ехолокація, Т - трансмісія);

 1. - ручки регулювання потужності УЗ;

 2. - ручка регулювання підсилення приймача УЗ;

12 - ручка вимірювання віддалі при співставленні мітки часу з зрізом
фронту сигналу.

На боковій панелі апарата розміщені розетки-виходи Э і Т для підключення УЗ-зондів.


Завдання II. Підготовка апарата до роботи.

1. Встановити вихідне положення ручок на панелі "потужність" -крайнє ліве; "Ф" - середнє; "Я" - середнє; 1. Включити апарат, натиснувши клавішу "сеть" і прогріти апарат протягом 2-Зхв.

 2. Ручками "Я" та "Ф" добитись необхідної яскравості та чіткості лінії на екрані трубки. :

 3. Ручками 5 і 6 перемістити зображення лінії розгортай в межах екрану;

 4. Встановити необхідний масштаб зображення. При проведенні ехоенцефалографії показник шкали 12 встановити в положення 16 см (середній бітемпоральний розмір голови). Ручкою "масштаб" встановити зображення мітки в крайню праву частину екрану.

 1. Перевести перемикач роду роботи " Э - Т" в положення "Э".

 2. В розетку "Э" підключити УЗ-зонд на частоту 1,76 МГц.


Завдання ІІІ Перевірка точності визначення віддалі в об'єкті по еталону.

 1. Змажте еталон вазеліновою олією і прикладіть до нього УЗ-зонд, не допускаючи появи в контактному шарі бульбашок повітря.

 2. Установіть ручку "потужність" в крайнє праве положення.

 3. Плавно повертайте вправо ручку "підсилення" до одержання зображення першого відбитого сигналу. Продовжуйте повертати ручку до отримання наступних відбивань, їх повинно бути не менше 4-х.

 1. Підведіть мітку часу до фронту третього сигналу з допомогою ручки ''вимірювання". Покази шкали вимірювача не повинні відрізнятись від цифри на еталоні не більше ніж 1,5 мм при температурі оточуючого середовища +20 °С.

 2. Ручку "підсилення" встановіть в крайнє ліве положення.

 3. Зніміть зонд з еталона, витріть олію.


Завдання IV. Визначення віддалі до дефекту в об'єкті, виготовленому з того ж матеріалу, що і еталон.

 1. Змажте олією об'єкт, що має дефект, прикладіть до нього УЗ-зонд.

 2. Встановіть ручку "потужність" в середнє положення.

 3. Плавно повертаючи ручку "підсилення" вправо, отримайте відбитий сигнал від дефекту та протилежної сторони об'єкту.

 4. Підведіть до фронту відбитого сигналу дефекту мітку і відрахуйте на шкалі значення в міліметрах (l= ...).

 5. Визначте віддаль до дефекту (l=..).

6. Встановіть ручки "потужність" та "підсилення"в крайнє ліве положення.

7. Зніміть зонд з об'єкту.5. Напишіть реферат на тему:

“Ультразвук. Основні властивості і особливості поширення ультразвуку. Дія ультразвуку на біологічні тканини та органи людини”.Підготувала доц.. Микитюк О.Ю.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка