Методичні вказівки для студентів до практичних занять
Сторінка1/10
Дата конвертації18.04.2016
Розмір1.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет

Фармацевтичний факультет

Кафедра медичної інформатики, медичної і біологічної фізики


МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

З МЕДИЧНОЇ І БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ

Івано-Франківськ - 2013

ЗМІСТ

1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

1.1. Робочий навчальний план

1.2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план лекцій

1.2.2. Тематичний план практичних занять

1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи

1.2.4. Структура залікових кредитів модулів

1.3. Засоби контролю знань студентів

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми

1.4. Перелік навчально-методичної літератури

1.4.1. Основна

1.4.2. Додаткова
2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Загальні методичні матеріали

2.1.1. Мета і завдання дисципліни

2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами

2.1.3. Методи активації і інтенсифікації навчання.

2.1.4. Основні знання та вміння

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок

2.2. Методичні матеріали для викладачів

2.2.1. Тези або тексти лекцій

2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами

2.3. Методичні матеріали для студентів

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять

2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

2.3.3. Теми індивідуальних занять та їх форми


3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Івано-Франківський національний медичний університет

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор

___________професор Ерстенюк Г.М.


“____”________________2013 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

МЕДИЧНА І БІОЛОГІЧНА ФІЗИКА
7.110.101 – “Лікувальна справа (за скороченою програмою навчання)”

Факультет – медичний
Кафедра – медичної інформатики, медичної і біологічної фізики
Нормативні дані


Форма навчання

Курс

Се-местр

Кількість годин, із них


Підсум-ковий модульний контроль (тиждень)

Підсумок по дисципліні (тиждень)

Всьо-го
Аудиторних

СПРС

Лекції

Практичні

заняття


Денна

2

3, 4

165

30

80

55

9, 20, 39-40

40

Робочу програму склали: проф. Мойсеєнко М.І. і проф. Петрина Л.Г.

Івано-Франківськ - 2013
Робоча програма складена на підставі програми з "Медичної і біологічної фізики" для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації (спеціальності – "лікувальна справа"), 2005 р.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри біофізики, інформатики і медичної апаратури 28.08.2013 р., протокол № 1.

Завідувач кафедри професор Мойсеєнко М.І.
Схвалена цикловою методичною комісією з медико-біологічних дисциплін 30 05.2013 р., протокол 8.

Голова методичної комісії професор Заяць Л.М.
1.1. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Згідно з навчальним планом вивчення медичної і біологічної фізики здійснюється впродовж першого року навчання. Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.


Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, із них


Рік навчання, семестр

Вид
контролю

Всього


годин/

кредити

Аудиторних

СРС

Л

ПЗ


165 / 5,5

30

80

55

Модуль 1

Змістових модулів 2

1

2


30 / 1,06

2

418

10

86

2

41-й, І

Підсумковий тестовий контроль.

Контроль


практичних навичок.

Модуль 2

Змістових модулів 3

3

4

545 / 1,5


12

6

24

22

12

46

11

5

15

1-й, І-ІІ

Підсумковий тестовий контроль.

Контроль


практичних навичок.

Модуль 3

Змістових модулів 5

6

7

89

10


90 / 3


12

2

22

2

440

2

128

8

1038

2

88

6

141-й, ІІ

1-й, ІІ

Підсумковий тестовий контроль.

Контроль


практичних навичок.

Всього

165/5,5

30

80

55

Примітка: 1 кредит ECTS – 30 годин;

аудиторне навантаження – 67%; СРС – 33%.


Програма дисципліни “Медична і біологічна фізика” структурована на три модулі, які містять десять змістових модулів.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка