Методичні вказівки до практичного заняття для лікарів-інтернів 1-го року " Диференційна діагностика захворювань плеври. Діагностична, лікувальна та профілактична тактика сімейного лікаря"
Скачати 57.22 Kb.
Дата конвертації22.04.2016
Розмір57.22 Kb.
Буковинський державний медичний університет


«Затверджено»

на методичній нараді

кафедри сімейної медицини

«_____»__________________2006 р.

Протокол №

Зав. кафедри, професор

С.В.Білецький

Методичні вказівки
до практичного заняття для лікарів-інтернів 1-го року

Диференційна діагностика захворювань плеври. Діагностична, лікувальна та профілактична тактика сімейного лікаря”


Навчальний предмет:

терапія


зі спеціальності

“загальна практика-

сімейна медицина”,

3 години


методичні вказівки підготувала

ас. Казанцева Т.В.
Чернівці, 2006
 1. ТЕМА: Диференційна діагностика захворювань плеври. Діагностична, лікувальна та профілактична тактика сімейного лікаря

 2. НАВЧАЛЬНА МЕТА ЗАНЯТТЯ:

Знати:

Вміти:

 • цілеспрямовано зібрати анамнез у хворого з плевритом;

 • провести клініко-лабораторну діагностику плевриту;

 • правильно сформулювати діагноз плевриту;

 • призначити індивідуалізоване лікування хворому з плевритом, виписати рецепти;

 • визначити тактику вирішення питань МСЕ, працевлаштування, профілактики.

Опанувати практичні навички:

 • огляду, пальпації грудної клітки;

 • перкусії, аускультації легень;

 • клінічної оцінки загального аналізу крові;

 • оцінки даних біохімічного дослідження крові;

 • виявлення рентгенологічних ознак плевритів;


3. ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ:

Плеврити – запалення плевральних листків, яке супроводжується утворенням на їх поверхні фібринозних нашарувань (сухий, фібринозний плеврит) або накопиченням в плевральній порожнині ексудата (ексудативний плеврит).

Класифікація


І. Етіологія:

 1. Інфекційний

 2. Неінфекційний

  1. Ідіопатичний

ІІ. Характер ексудата:

 1. Фібринозний

 2. Серозний

 3. Серозно-фібринозний

 4. Гнійний

 5. Гнилісний

 6. Геморагічний

 7. Еозинофільний

 8. Холестериновий

 9. Хілезний

ІІІ. Перебіг:

 1. Гострий

 2. Підгострий

 3. Хронічний

IV. Локалізація випота:

 1. Дифузний

 2. Осумкований: а) верхівковий (апікальний)

б) пристінковий

в) костодіафрагмальний

г) діафрагмальний

д) парамедіастінальний

е) міждолевий
Патогенез:


 1. Безпосередня дія на плевру мікроорганізмів, які проникають наступними шляхами: контактним, лімфогенним, гематогенним, пряме інфікування плеври із зовнішнього середовища – порушення цілості плевральної порожнини.

 2. Підвищення проникливості кровяних та лімфатичних судин як прояв системного васкуліту і під впливом токсичних продуктів (ендотоксини, пухлинний процес), протеолітичні ферменти (при гострих панкреатитах).

 3. Порушення циркуляції лімфи в результаті блокади шляхів її відтоку.

 4. Розвиток місцевих і загальних реакцій, зміни загальної реактивності організму.

Сухий плеврит


Клініка. Болі в грудній клітині, який посилюється при диханні, кашлі. При діафрагмальному плевриті біль іррадіює в верхню половину живота, або по ходу діафрагмального нерва – в область шиї. Загальна слабкість, субфебрильна температура тіла. При верхівкових плевритах – болючість при пальпації тапецеподібних і великих грудних м’язів, обмеження дихальної рухомості легень, при аускультації – шум тертя плеври.
Лабораторні дані.

ЗАК: збільшення ШЗЕ, невеликий лейкоцитоз.

БАК: підвищення вмісту фібрину, серомукоїда, сіалових кислот. Рентгенологічне дослідження легень: ізольований сухий плеврит не розпізнається, але можуть бути встановлені ознаки основного захворювання (пневмонія, туберкульоз, пухлина та ін.)

Ексудативний плеврит


Клініка. Загальна слабкість, задишка, висока температура тіла з ознобами, пітливість, відсутність апетиту. Відставання відповідної половини грудної клітки при диханні і згладженість міжреберних проміжків. При медіастінальному осумкованому плевриті – дисфагія, набряк обличчя, шиї, осиплість голосу. При перкусії – масивний тупий звук. Аускультативно – відсутність дихання, тахікардія, приглушеність тонів серця.
Лабораторні дані.

ЗАК: ознаки анемії, лейкоцитоз, збільшення ШЗЕ, токсична зернистість нейтрофілів.

БАК: підвищений вміст сіалових кислот, фібрина, серомукоїда, альфа 2 – і гамма-глобулінів.

Дослідження плевральної рідини: вміст білку більше 3%, відносна плотність більше 1,018, вміст АДГ більше 1,6 ммоль/(л*год), позитивна проба Рівальта, в осаді переважають нейтрофіли, колір соломяно-жовтий, при емпіємі – гнійний. Рентгенологічне дослідження: інтенсивне затемнення з косою верхнею межею, зміщення середостіння в протилежний бік. УЗД: рідина в плеврі.


4. ПИТАННЯ:

1. Визначення та класифікація плевритів.

3. Етіологія та фактори патогенезу.

4. Основні клінічні симптоми сухого та ексудативного плевриту.

5. Програма обстеження хворого при різних формах плевритів, включаючи лабораторні та інструментальні дослідження, рентгенологічні ознаки плевриту.

6. Диференційна діагностика плевритів.

7. Основні напрямки та методи лікування плевритів.
5. ЛІТЕРАТУРА.

Основна.

1. Внутренние болезни / Под ред. Г.И. Бурчинского. - изд. 3-е, перераб. и доп. - К.: Вища школа, 1987. - 665 с.

2. Внутренние болезни: Учебник / Под ред. Ф. И. Комарова, В. Г. Кукеса, А. С. Сметнева. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Медицина, 1991. -688 с.

4. Маколкин В. И., Овчаренко С. И. Внутренние болезни: Учебник. - М.:Медицина, 1999.-592с.

5. Окороков А. Н. Лечение болезней внутренних органов: Практическое руководство(В 3-х томах). - Мн.: Вышейшая школа, 1995,1996. - Т. 1 -С 210-218.

6. Чиркин А. А., Окороков А. Н., Гончарик И. И. Диагностический справочник терапевта. - Изд. 2-е. - Мн.: Беларусь, 1993. - 688 с.

7. Руководство по пульмонологии / Под ред. Н. В. Путова, Г. Б. Федосеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Л.: Медицина, 1984. - 685 с.
Додаткова.

1. Бокарев И.Н., Смоленский В.С. Внутренние болезни: Дифференциальная диагностика и терапия: Руководство для студентов и начинающих врачей. - 2-е изд. испр. и доп. - М.: Изд-во РОУ, 1996. - 576 с.

2. Внутренние болезни: Учебник / Под ред. А. В. Сумарокова. - М.: Медицина, 1993. -Т. 1 - 640 с. / Т. 2 - 624 с./.

3. Диагностика и лечение внутренних болезней: Руководство для врачей в 3-х томах / Под ред. Ф. И. Комарова. - М.: Медицина, 1991. -Т. 1 - 560 с. / Т. 2 - 512 с./.

4. Довідник сімейного лікаря. Під ред. Марк Д. Грабер, Метью Л. Лантерньер.—Київ, 2003. – 730 с.

5. Молотков В. Н., Иванюта О. М., Суслов Е. И., Коваленко Н. Н. Клинико-морфологическая диагностика заболеваний органов дыхания. - К.: Здоров'я, 1985. - 176 с.6.Поліклінічна справа і сімейний лікар. /За ред. Є.Я. Скляров, І. О. Мартинюк, Б. Б. Лемішко та ін. – К.:Здоров’я. 2003.- 636 с.

7.Сімейна медицина /За ред. проф. В. Б. Гощинського, проф. Є. М. Стародуба. – Тернопіль: ТДМУ, 2005.- 810 с.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка