Методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті
Сторінка1/7
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Методичні ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

мОДУЛЬ

Змістовний модуль 3

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 17

ТЕМА: ТРАВМИ ЛОР ОРГАНІВ. СТОРОHНI ТIЛА

ЛОР-органів. Носові кровотечі

1. Пошкодження вушної раковини. Отогематома. Механiзм виникнення. Дiагностика,

лікування, ускладнення.

2. Пошкодження зовнiшнього слухового проходу: механiзм виникнення, дiагностика,

лiкування.

3. Переломи пiрамiди скроневої кiстки, пошкодження внутрiшнього вуха: механiзм

виникнення, класифiкацiя, дiагностика, лiкуваня.

4. Периферичнi повiтряно-контузiйнi пошкодження барабанної перетинки, середнього та

внутрiшнього вуха. Механiзм виникнення. Патологiчнi змiни у вусi, дiагностика цих

уражень, лiкування.

5. Центральнi повiтряно-контузiйнi слухо-мовнi пошкодження - афектотравми

("травматичний невроз", "iстеротравматична глухота"). Механiзми виникнення.

Лiкування.

6. Диференцiйний дiагноз периферичних та центральних повiтряно-контузiйних

пошкоджень.

7. Гематома, абсцес перегородки носа: дiагностика, лiкування.

8. Переломи кiсток носа: дiагностика, лiкування.

9. Викривлення перегородки носа: механiзм виникнення, види, дiагностика, лiкування.

10. Травми бiляносових пазух: класифiкацiя, дiагностика, ускладнення, лiкування.

11. Пошкодження глотки i шийного вiддiлу стравоходу: класифiкацiя, дiагностика,

ускладнення та лiкування.

12. Травми та поранення гортанi: класифiкацiя, дiагностика, ускладнення, лiкування.

13. Поранення трахеї: класифiкацiя, дiагностика, ускладнення та лiкування.

14. Лiкування поранених в ЛОР-органи на рiзних етапах евакуацiї в мирний та воєний час.

15. Сторонні тiла глотки: походження, локалiзацiя, дiагностика, способи їх видалення.

16. Стороннi тiла стравоходу: походження, локалiзацiя, дiагностика, способи видалення.

17. Послiдовнiсть розвитку патологiчного процесу на мiсцi знаходження сторонього тiла в стравоходi.

18. Показання до видалення стороннiх тiл стравоходу за допомогою прямої гiпофарингоскопiї, езофагоскопiї, езофаготомiї.

19. Стороннi тiла носа. Ринолiти: механiзм виникнення. Методика видалення стороннiх тiл носа.

І Актуальність теми:

Травми ЛОР-органів, сторонні тіла, кровотеча із ЛОР-органів, опіки глотки та стравоходу — часта патологія в практиці оториноларинголога і проблема лікарів різного фаху: оториноларингологів, педіатрів, хірургів. Знання клініки, діагностики та принципів лікування і профілактики цих захворювань допоможе в практичній роботі лікаря для вибору правильної терапії хворих.

Сторонні тіла, кровотечі ЛОР-органів – часта патологія в практиці оториноларинголога. Тому знання клініки, діагностики та принципів лікування і профілактики цих захворювань допоможе в практичній роботі лікаря для вибору правильної терапії
ІІ Базовий рівень знань:

Дисципліна

Знати

Уміти

Кафедра пат анатомії

Кафедра патофізіологіїХарактер патологоанатомічної картини прояву травматичних ушкоджень мяких тканин та кістки

Поставити діагноз по клінічній картині перебігу травматичних ушкоджень ЛОР органів

Кафедра рентгенології

Рентгенологічну картину переломів кісток носа, скроневої кістки, ДПН

Поставити діагноз травматичних ушкоджень кісток носа по рентгенограмам

Кафедра фармакології

Принципи сучасної раціональної ї терапії

Призначити специфічні лікарські засоби для лікування травматичних ушкоджень ЛОР органів


ІІІ. Цілі заняття.


 1. Навчтись встановлювати попередній діагноз в разі переломів кісток носа та поєднаних травм лицевого скелета (α=ІІІ).

 2. Навчтись встановлювати попередній діагноз у випадку кровотеч із ЛОР органів (α=ІІІ).

 3. Навчтись встановлювати попередній діагноз сторонніх тіл ЛОР органів (α=ІІІ).

 4. Навчтись встановлювати попередній діагноз опіків глотки та (α=ІІІ).

 5. Визначити раціональну тактику лікуваня для цієї категорії хворих (α=ІІІ).


ІV Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

Основна література:

 1. Оториноларингологія: підручник / Д.І.Заболотний, Ю.В.Мітін, С.Б.Безшапочний, Ю.В. Дєєва. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 472 с.

 2. Мітін Ю.В., Чорний В.С., Васильєв В.М., Гомза Я.Ю. Отоларингологія. – К.: ТОВ «Видавничий Дім «Фармацевт Практик», 2008. – 288 с.

 3. Дитяча оториноларингологія: Національний підручник / А.А.Лайко, А.Л.Косаковський, Д.Д.Заболотна – К.: Логос, 2013. – 576 с.

4. Заболотний А.I., Мiтiн Ю.В., Драгомирецький В.А. Оториноларингологiя. К., 1999.

С.127-131, 205-210, 214-215, 220-224, 248-249, 298-300


Додаткова література:

 1. Исхаки Ю.Б., Кальштейн H.А. Детская оториноларингология . Душанбе, 1985. С.45-48, 98, 171-173.

 2. Пальчун В.Г., Преображенский H.А. Болезни уха, горла и носа. М., 1978. С.60-64, 71-78, 120-126,196-204, 270-279.

 3. Пальчун В.Т., Крюков А.И. Оториноларингология. М., 1997 С. 160-161, 169-173, 200-203, 258-266, 296-302, 306-307, 396-406.

 4. Лайко А.А. Hевiдкладна допомога в дитячiй оториноларингологiї. К., 1998. - С. 26-46.

 5. Мітін Ю.В. Оториноларингологія (лекції). К. Фарм. Арт, 2000. – С.248-267

 6. Тестові завдання для контролю знань та умінь студентів з оториноларингології. – К., 1996 – С. 140-150

 7. Оториноларингологія (За ред. Д.І.Заболотного, Ю.В.Мітіна, В.Д.Драгомирецького. – К.: Здоров`я. – 1999. С. 205-214, 356-364

 8. Пальчун В.Т., Крюков А.И. Оториноларингология. М., 1997. С. 161-173, 296-307.


Розподіл балів, які може отримати студент

При засвоєнні теми №1 із змістовного модулю № 1 за навчальну діяльність студенту виставляється оцінка за 4-х бальною (традиційною) шкалою: «5», «4», «3», «2».


Тести та задачі для перевірки вихідного рівня знань
І. Відшукайте повну та правильну відповідь на запитання.

1. Які основні симптоми характеризують травму носа?

а) кровотеча, набряк, зміна форми носа та утруднення ди­хання

б) кровотеча, головні болі, запаморочення

в) набряк, головні болі
2. Які основні ускладнення можуть виникнути при травмі гор­тані?

а) кровотеча, біль, запалення слизової оболонки

б) набряк слизової оболонки, хондроперихондрит гортані, гематома, кровотеча

в) набряк слизової оболонки, кашель, підвищення темпера­тури тіла


3. Яку допомогу потрібно надати хворому, у якого відрізаний кін­чик носа?

а) зупинити кровотечу, накласти пов'язку

б) промити рану, накласти пов'язку, ввести протиправцеву сироватку

в) зберегти відрізаний кінчик носа, терміново провести игр винну хірургічну обробку рани, ввести протиправцеву сироватку


4. Як називається допомога потерпілому по відновлений) носа?

а) редресація або вправлення відламків кісток

б) репозиція або зіставлення відламків кісток

в) фіксація відламків кісток


5. Яке ускладнення запального характеру може виникнути приг травмі задньої стінки глотки?

а) заглотковий абсцес, медіастиніт

б) кровотеча

в) порушення ковтання


6. Які основні ознаки травми барабанної перетинки?

а) глухота, порушення вестибулярної функції

б) зниження слуху, біль, кровотеча, шум у вусі

в) запаморочення, біль, кровотеча


7. Як правильно видалити стороннє тіло з носової порожнини?

а) пінцетом

б) промити носову порожнину

в) видалити зовні спеціально для цього призначеним тупим гачком


8. Як видалити стороннє тіло бронха?

а) за допомогою верхньої трахеобронхоскопії

б) при торакотомії

в) за допомогою кашлю та постукуванню по спині


9. Які перші ознаки попадання стороннього тіла в нижні дихальні шляхи?

а) кашель та болі в горлі

б) короткочасна зупинка дихання, сильний кашель, задишка

в) асфіксія


10. Які ознаки стороннього тіла носової порожнини?

а) подразнення слизової оболонки з значним виділенням слизу

б) кровотеча, біль

в) однобічний нежить, утруднене або відсутнє дихання че­рез відповідну половину носа


11. Що потрібно примінити для видалення стороннього тіла стравоходу?

а) езофагоскопію

б) монетоловку

в) викликати блювоту


12. Які можливі основні ускладнення травми стравоходу?

а) кровотеча

б) медіастиніт

в) неможливість проходження їжі по стравоходу


13. Що може означати лікворея із зовнішнього слухового проходу в результаті травми?

а) перелом основи черепу

б) рвана рана шкіри зовнішнього слухового проходу
14. Як видалити стороннє тіло зовнішнього слухового проходу?

а) пінцетом

б) шляхом вимивання, в окремих випадках спеціальним гач­ком

в) оперативним способом


15. Як видалити балотуюче стороннє тіло із трахеї?

а) за допомогою спеціальних щипців при прямій ларинго­скопії або верхній трахеоскопії

б) за допомогою щипців при непрямій ларингоскопії

в) під час кашлю з харкотинням


16. Яка невідкладна медична допомога надається хворим з опі­ками стравоходу після прийняття сильнодіючої отруйної ре­човини?

а) нейтралізація проковтнутої отруйної речовини, обережне промивання шлунка нейтралізуючими розчинами, серцеві та болезаспокійливі засоби

б) викликати блювоту, потім голод і болезаспокійливі за­соби

в) відправляється на стаціонарне лікування під постійним наглядом лікаря, де застосовується дезінтоксикаційна терапія


17. Яка допомога надається хворому при ушкодженні барабан ної перетинки?

а) промивання вуха

б) очищається зовнішній слуховий прохід, обробляється спиртом і вводиться стерильна турунда

в) зондування травмованої барабанної перетинки, туга понада зовнішнього слухового проходу


18. Які основні напрямки існують при наданні допомоги потер­пілим з переломом кісток носа?

а) зупинка кровотечі, обробка ран, спокій

б) зупинка кровотечі, виведення з шоку

в) відновлення форми та функцій носа


19. Які основні симптоми гематоми носової переділки?

а) утруднення дихання носом, головний біль

б) носова кровотеча

в) біль в носі, головний біль
20. Яке необхідно провести лікування при утрудненні носового дихання і викривленні носової переділки?

а) консервативне: судинно-звужуючі краплі в ніс та фізіо­терапевтичне лікування

б) хірургічне — підслизову резекцію носової переділки

в) зламати переділку в місці викривлення та фіксувати її в серединному стані тампонами

21. Які загальні причини носових кровотеч є найбільш частими?

а) гіпертонічна хвороба

б) декомпенсовані вади серця

в) захворювання крові

г) захворювання нирок

д) захворювання печінки та селезінки

22. В якій області носа частіше всього виникає носова кровотеча?

а) в задніх відділах леміша

б) в передньо-нижньому відділі носової переділки

в) на межі хрящового та кісткового відділів носової переділ­ки

г) в області нижньої носової раковини

д) в області середньої носової раковини

23. Які симптоми не спостерігаються при переломах кісток носа?

а) кровотеча із порожнини носа

б) припухлість та підшкірні крововиливи в області носа

в) збільшення та болючість підщелепних лімфовузлів

г) біль в області носа

д) крепітація відломків кісток носа при пальпації


II. Відшукайте всі правильні відповіді на запитання.

1. За допомогою яких інструментів і дій можна видалити сторон­нє тіло зовнішнього слухового проходу?

а) вимивання шприцем Жане

б) тупим кульковим гачком

в) пінцетом
2. Як видалити з зовнішнього слухового проходу живе стороннє тіло?

а) вимиванням

б) після умертвлення живого стороннього тіла видалити йо­го вимиванням, тупим гачком або пінцетом

в) тупим кульковим гачком

г) пінцетом
3. Яке лікування проводиться при ушкодженні барабанної пере­тинки?

а) промивання вуха

б) зондування рани

в) очистка та обробка зовнішнього слухового проходу спир­том

г) введення в зовнішній слуховий прохід стерильної турунди
4. Які бувають травматичні ушкодження носа залежно від ме­ханізму поранення?

а) різані

б) рублені

в) колоті

г) рвані

д) забиті

е) вогнепальні

є) легкі


ж) важкі
5. Які бувають ушкодження носа вогнепального походження?

а) ушкодження кісткового скелету носа

б) ушкодження хрящового скелету носа

в) ушкодження шкіри

г) дотичні

д) наскрізні

е) сліпі
6. Які симптоми характерні для травматичних ушкоджень носа?

а) асфіксія

б) запаморочення

в) утруднення носового дихання

г) зміна форми носа

д) кровотеча

е) крепітація відламків кісток
7 Які існують різновиди редресації уламків кісток носа?

а) зовнішня мануальна редресація

б) ендоназальна інструментальна редресація

в) іммобілізація гіпсовою пов'язкою

г) фіксація кісткових уламків марльовим тампоном
8. Завдяки яким ознакам можливо' запідозрити стороннє тіло носа?

а) гострий нежить

б) однобічний нежить

в) слизогнійне однобічне виділення з неприємним запахом, іноді з домішкою крові

г) утруднення носового дихання через одну половину носа
9. Яким чином можливе видалення стороннього тіла носа?

а) спеціальним зігнутим кульковим гачком зовні

б) пінцетом у деяких випадках

в) промиванням носової порожнини


10. В чому полягає лікування носової кровотечі?

а) негайна госпіталізація

б) місцева зупинка кровотечі

в) лікування основного захворювання, яке викликало крово­течу


11. Які різновиди тампонади використовуються для зупинки но­сової кровотечі?

а) задня


б) пошарова

в) передня

г) порожнинна
12. Які ознаки гематоми носової переділки?

а) утруднення дихання через ніс

б) кровотеча

в) головний біль

г) підвищення температури тіла

д) випинання слизової оболонки носової переділки з двох боків


13. Як видалити стороннє тіло верхньощелепної пазухи при від­критому її ушкодженні?

а) при типовій гайморотомії, рана при цьому обробляється та закривається

б) через рановий хід, після чого рана обробляється та заши­вається
14. Які можливі ускладнення стороннього тіла носа?

а) гострі синуїти

б) гострий отит

в) сепсис

г) внутрішньочерепні ускладнення

д) орбітальні ускладнення

е) медіастиніт
15. Які ознаки стороннього тіла глотки?

а) больові відчуття в грудній порожнині з іррадіацією в міжлопаткову ділянку

б) колючий біль під час їжі

в) колюча біль при ковтанні їжі

г) значна салівація

д) відчуття «стороннього тіла» в глотці


16. На підставі чого ставиться діагноз стороннього тіла глотки?

а) діафаноскопія

б) сцинтіграфія

в) скарги

г) анамнез

д) фарингоскопія, непряма ларингоскопія

е) рентгенографія
17. Які ознаки стороннього тіла гортані?

а) сильний і тривалий кашель

б) утруднення дихання, у дітей можлива асфіксія

в) біль в грудній порожнині

г) іррадація болю в міжлопатковий простір

д) ціаноз губ, шкіри обличчя

е) відчуття болю та стиснення в горлі

є) сиплий голос


18. Яка допомога надається потерпілому з травматичним уш­кодженням гортані?

а) боротьба з шоком, зупинка кровотечі

б) при утрудненні дихання, загрозі асфіксії — трахеостомія

в) пошарове зашивання рани

г) введення зонда через ніс в стравохід для харчування

д) оброблення рани, пов'язка на шию


19. Які симптоми свідчать про наявність стороннього тіла брон­ха?

а) асфіксія

б) короткочасна зупинка дихання та судомний кашель після аспірації стороннього тіла

в) стійкий періодичний кашель

г) задишка

д) поява харкотиння

е) ослаблене дихання і притуплення перкуторного звуку

є) при рентгенівському дослідженні можливе виявлення ті­ні стороннього тіла, бічне зміщення середостіння, виявлен­ня ателектазу, виявлення симптому Гольцкнехта-Якобсо-на, нерівномірної екскурсії діафрагми


20. Які хірургічні втручання використовуються для зупинки ре­цидивних носових кровотеч?

а) підслизова резекція носової перегородки

б) конхотомія

в) етмоїдотомія

г) аденотомія
21. Яким чином можливе видалення стороннього тіла носа?

а) спеціальним зігнутим кульковим гачком зовні

б) пінцетом у деяких випадках

в) промиванням носової порожнини


22. В чому полягає лікування носової кровотечі?

а) негайна госпіталізація

б) місцева зупинка кровотечі

в) лікування основного захворювання, яке викликало крово­течу

23. Які різновиди тампонади використовуються для зупинки но­сової кровотечі?

а) задня


б) пошарова

в) передня

г) порожнинна

24. Які ознаки гематоми носової переділки?

а) утруднення дихання через ніс

б) кровотеча

в) головний біль

г) підвищення температури тіла

д) випинання слизової оболонки носової переділки з двох боків
25. Як видалити стороннє тіло верхньощелепної пазухи при від­критому її ушкодженні?

а) при типовій гайморотомії, рана при цьому обробляється та закривається

б) через рановий хід, після чого рана обробляється та заши­вається
26. Які можливі ускладнення стороннього тіла носа?

а) гострі синуїти

б) гострий отит

в) сепсис

г) внутрішньочерепні ускладнення

д) орбітальні ускладнення

е) медіастиніт
III. Знайдіть помилку у відповідях на запитання.

1. Які перші ознаки попадання стороннього тіла в нижні дихаль­ні шляхи?

а) асфіксія

б) короткочасна зупинка дихання

в) сильний судомний кашель

г) утруднене дихання

д) короткочасний ціаноз губ, шкіри обличчя
2. Як видалити стороннє тіло трахеї?

а) в окремих випадках при нижній трахеоскопії після трахео­томії

б) з допомогою кашлю

в) при прямій ларингоскопії спеціальними щипцями г) при верхній трахеоскопії спеціальними щипцями


3. Яка невідкладна допомога хворим з опіками стравоходу си­льнодіючою отруйною речовиною?

а) нейтралізація проковтнутої отруйної речовини

б) промивання шлунка нейтралізуючими розчинами

в) спостереження та призначення серцевих препаратів

г) призначення болезаспокійливих та серцевих препаратів

д) призначення дезінтоксикаційних та протизапальних пре­паратів


4. В який період лікування опіків стравоходу необхідне бужу-вання?

а) в перший день після опіку

б) почати бужування на 7—8 день після опіку

в) бужування необхідне в середньому на протязі місяця

5. Які діагностичні засоби дають можливість вирішити необхід­ність бужування стравоходу?

а) контрастна рентгеноскопія стравоходу

б) скарги хворого

в) езофагоскопія


6. Який об`єм допомоги необхідно надати хворому при розриві стравоходу в верхній його третині?

а) колярна (шийна) медіастинотомія

б) зашивання стінки стравоходу

в) трансторакальна медіастинотомія

г) введення зонда через ніс в стравохід для харчування
7. Яким чином видаляється стороннє тіло (монета) з стравохо­ду?

а) гачком Кірміссона (монетоловкою)

б) з допомогою езофагоскопії
8. Які основні симптоми травматичного ушкодження стравохо­ду?

а) скарги на болі в грудній клітці, які віддають в міжлопат-кову ділянку

б) порушується ковтання їжі

в) блідість шкіри з землистим відтінком

г) емфізема підшкірна в яремній ямці і надключичній ділян­ці

д) підвищення температури тіла


9. Які основні симптоми травматичного ушкодження гортані?

а) розлад дихання у зв'язку з набряком слизової оболонки

б) підшкірна емфізема

в) блювота

г) хрипкість

д) кровотеча

е) кровохаркання

є) задишка


10. Які симптоми стороннього тіла глотки?

а) колючі болі під час їжі

б) колючі болі посилюються при ковтанні їжі

в) підвищена салівація

г) неможливість ковтати їжу
11. На підставі яких ознак остаточно ставиться діагноз сторолннього тіла глотки?

а) відчуття стороннього тіла в глотці

б) фарингоскопія, непряма ларингоскопія

в) нерідко рентгенологічне дослідження


12. Як видалити п'явку з глотки?

а) захватити п'явку, змастити її головну частину концентро­ваним розчином кухонної солі,

після чого видалити

б) захватити зажимом, відірвати та видалити


13. На підставі яких ознак ставлять діагноз гематоми носової переділки?

а) збільшення носа в об'ємі

б) утруднення дихання носом

в) при огляді виявляється подушечкоподібне випинання сли­зової оболонки з двох боків

г) при дослідженні кульковим зондом виявляється флюктуа-ція
14. Які зміни в носовій порожнині спричиняють кровотечу?

а) травми носа

б) набряк слизової оболонки

в) стороннє тіло

г) риноліт

д) викривлення носової переділки

е) пухлини носової порожнини

є) виразка слизової оболонки

ж) хронічний антрофічний нежить
15. Які загальні причини виникнення носових кровотеч?

а) гіпертонічна хвороба

б) атеросклероз

в) вегето-судинна дистонія

г) захворювання крові

д) захворювання нирок

е) захворювання печінки

є) вікарні кровотечі у дівчат


16. Які основні принципи лікування носової кровотечі?

а) місцева зупинка кровотечі

б) лікування захворювання, що спричинило кровотечу

в) профілактика ускладнень

г) негайна госпіталізація та спокій
17. Які відомі різновиди тампонади носа при носових кровоте­чах?

а) порожнинна тампонада

б) передня тампонада

в) задня тампонада


18. Які можливі ускладнення тампонади носа?

а) гострі синуїти

б) порушення дихання носом

в) гострий отит

г) сепсис

д) внутрішньочерепні ускладнення

е) орбітальні ускладнення
19. Які відомі різновиди переломів носових кісток?

а) закритий

б) відкритий

в) гвинтоподібний

г) зі зміщенням уламків кісток

д) без зміщення уламків кісток

е) багатоскалковий
20. Як видалити кругле стороннє тіло зовнішнього слухового проходу?

а) пінцетом

б) шляхом промивання вуха

в) спеціальним тупим гачком


V. Зміст навчання
ТРАВМИ ЛОР-ОРГАHIВ.

Травма по-грецькi - "рана". В теперiшнiй час в хiрургiчнiй термiнологiї цi два термiни не вважаються тотожнiми. Травма - поняття бiльш широке, охоплює всі види пошкоджень (механотравма, вібротравма, аккутравма, психiчна травма i т.д.), а раною вважають тiльки порушення цiлостi тканин.


ТРАВМИ ВУХА.

В пропедевтицi вушних хвороб прийнято дiлити вухо на три частини за глибиною їх розташування (зовнішнє, середнє, внутрішнє).

Враховуючи ту обставину, що при травмах окремi частини вуха iзольовано пошкоджуються рiдко, частiше в поєднаннi з сусiднiми анатомiчними утвореннями i областями, В.I.Воячек вважає бiльш доцiльним подiл на 4 зони-частини, якi можна вiддiлити вiд голови при її тангенцiальному пораненнi рiжучим знаряддям. Враховуючи висновок В.І.Воячека мною створена відповідна орієнтовна схема поділу травм вуха: перша зона - вушна раковина, перетинчасто-хрящовий вiддiл зовнiшнього слухового проходу, верхiвка соскоподiбного вiдростку;

друга зона - глибокi вiддiли зовнiшнього слухового проходу, глибокi комiрки соскоподiбного вiдростка, суглоб нижньої щелепи, барабанна перетинка (вона входить i до складу третьої зони);

третя зона - барабанна порожнина, барабанне вустя слухової труби, печера (при цьому часто пошкоджується вушний лабiринт, сонна артерiя, лицьовий нерв, сигмовидний синус, останнiй може травмуватися i при пораненнi другої зони при певних особливостях його анатомiчного розташування);

четверта зона - пiрамiда скроневої кiстки (в тому числi вушний лабiринт, внутрiшнiй слуховий прохiд з його нервами), канал сонної артерiї.

Iзольоване ураження того чи iншого вiддiлу вуха можливе лише внаслiдок прямої дiї пошкоджуючого снаряда.

Траекторії поранень вуха представлені на мал. 54. Не завжди дають можливість оприділити вказані вищ зони.

Травми мирного часу можна етiологiчно подiлити на:

1) професiйнi, зв'язанi з тим чи iншим характером роботи;

2) побутовi, випадковi або зв'язанi з особливостями побуту;

3) хiрургiчнi, зв'язанi з виконанням хiрургiчних втручань;

4) травми, причиненi вогнепальною та iншими видами зброї, якi виникли не в обстановцi воєнних дiй.

Універсальної схеми травм вуха не існує. На різних етапах обстеження різними авторами можуть даватись різні оцінки. Сказане можна проілюструвати одним з наших спостережень. В ЛОР клініку Вінницького медінститута госпіталізований постраждалий Ч. З діагнозом „ травма зовнішнього вуха (садна шкіри соскоподібного відростка, вушної раковини), гнійний менінгоенцефаліт.

При детальному обстежені нами виявлений поздовжній перелом зовнішнього слухового проходу на межі передньої і верхньої стінок та оскольчатий – в області задньої стінки. Вони стикались між собою на рівні травмованої барабанної перепонки.

При спробі виконати трепанацію скроневої кістки та провести ревізію твердої мозкової оболонки середньої черепної ямки, виявлений циркулярний перелом луски навколо основи піраміди, зміщення останьої в середній черепній ямці, та вклинення переднього фрагмента луси під задній. При пальпації кульковим зондом відмічався рух піраміди, так звана „плаваюча скронева кістка”, мал.55.

В даному випадку описаний складний вбивний перелом скроневої кістки. Для відновлення її форми та положення проведено видалення щипцями заднього, нависаючого над переднім, фрагмента луски, та репозиція відломків за допомогою елеватора.

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка