Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету Львів-2015
Дата конвертації15.04.2016
Розмір277 Kb.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Кафедра терапевтичної стоматологіїметодичні вказівки

до самостійної роботи для студентів ІІІ курсу

стоматологічного факультету

Львів-2015


Методичні вказівки підготували: доценти Ю.В. Сулим, О.О. Пасько, асистенти А.Ю.Бучковська, О.А.Петришин, А.І. Фурдичко, М.В. Голейко

За загальною редакцією професора, доктора медичних наук

В.М. Зубачика.
Відповідальний за випуск перший проректор з науково-педагогічної роботи, професор, член-кореспондент АМН України М.Р. Гжегоцький.

Рецензенти:

Кандидат медичних наук, доцент З.Р. Пришко, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра стоматології дитячого віку з курсом ФПДО.

Кандидат медичних наук, доцент В.В. Винарчук-Патерега, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра хірургічної та щелепно-лицевої хірургії.

Методичну розробку для підготовки студентів до самостійної роботи з терапевтичної стоматології затверджено на засіданні кафедри від 16.12.2014 року, протокол № 7. Рекомендовано до друку профільною методичною комісією із стоматологічних дисциплін 24 грудня 2014 року, протокол № 4 .

ВСТУП


Методичні вказівки укладені з метою покращення підготовки студентів у рамках запланованого на ІІІ курс об’єму самостійної роботи. Для конкретизації обсягів матеріалу, який необхідно опрацювати студентові, у методичних вказівках наводиться перелік розділів для самостійного опрацювання, а також запитання для самоконтролю. До кожної теми наведено перелік рекомендованої літератури для підготовки. Автори рекомендують при підготовці самостійної роботи також використовувати матеріали лекцій, та інтернет-ресурси.

Перелік тем самостійної роботи на ІІІ курс


5 семестр:


 • Анатомо-гістологічні та фізіологічні особливості будови емалі, дентину та цементу.

 • Методи ізоляції зуба від слини. Набір для накладання кофердаму, його склад і призначення. Етапи накладання кофердаму залежно від клінічної ситуації.

 • Медикаментні препарати для лікування глибокого карієсу, механізм дії, схеми застосування.

 • Вибілювання зубів, систематизація методів. Показання і протипоказання для різних видів вибілювання.

 • Клінічна оцінка якості пломб.

 • Кінцева обробка пломб. Корекція, шліфування і полірування пломб.

 • Поняття реставрації зубів. Планування побудови реставрації. Інструменти та аксесуари для її проведення.

6 семестр:
 • Анатомо-гістологічні та фізіологічні особливості будови пульпи та періодонта.

 • Особливості обстеження хворих із захворюваннями пульпи та періодонта.

 • Методи і засоби знеболення під час лікування пульпіту.

 • Сучасні методики діагностики та лікування в ендодонтії.

 • Консервативно-хірургічні методи лікування періодонтиту.

Самостійна робота № 1
Тема. Анатомо-гістологічні та фізіологічні особливості будови емалі, дентину та цементу.
Навчальні цілі. Вивчити морфологічні та основні фізіологічні властивості тканин зуба; знати їхні функції, вікові особливості. Розуміти як особливості структури тканин зуба впливають на перебіг основних патологічних процесів у зубі.
Перелік розділів для самостійного опрацювання:

 1. Хімічний склад емалі.

 2. Мікроскопічна будова емалі.

 3. Основні фізіологічні властивості емалі, їхня характеристика.

 4. Хімічний склад дентину, особливості його структури та фізіології.

 5. Хімічний склад і біологія цементу.

 6. Особливості цементу, клітинний склад цементу.

 7. Функції цементу.

Запитання для самоконтролю:
 1. Яке відсоткове співвідношення різних складових частин емалі?

 2. Що таке емалева призма, її будова?

 3. Що таке лінії Ретціуса, Гюнтера-Шрегера?

 4. Що таке емалеві пластинки, пучки та веретена?

 5. Що таке резистентність емалі? Як вона забезпечується?

 6. Розчинність емалі. Від чого вона залежить?

 7. Охарактеризувати проникність емалі. Яке клінічне значення проникності емалі?

 8. Як можна змінити проникність емалі?

 9. Яка будова та хімічний склад дентину? Чим вони відрізняються від емалі?
 1. Що таке первинний, вторинний дентин?

 2. Що таке третинний та прозорий дентин?

 3. Які теорії виникнення больової чутливості дентину?

 4. Яка будова та хімічний склад цементу?

 5. Клітини цементу. Характеристика клітинного та безклітинного цементу.

 6. Які функції цементу?Рекомендована література:


  1. Терапевтична стоматологія у двох томах (За ред. проф. А.К. Ніколишина) – Т. 1.– Полтава: Дивосвіт, 2005.– 392 с.

  2. Терапевтична стоматологія: Підручник. – У 4 томах / М.Ф. Данилевський, А.В.Борисенко, А.М. Політун та ін.– К.: Здоров’я, 2004.– Т.2.– 400 с.

  3. Терапевтическая стоматология: Учебн. Пособие /Под ред. проф. Л.А.Дмитриевой. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. – 896 с.

  4. Мельничук Г.М., Рожко М.М. Практична одонтологія. Курс лекцій із карієсу та некаріозних уражень зубів, пульпіту і періодонтиту. Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доповнене.– Івано-Франківськ, 2007.– 292 с.

  5. Хельвиг Э., Климек Й., Аттин Т. Терапевтическая стоматология.– Львов: ГалДент, 1999.– 409 с.

Самостійна робота № 2


Тема. Методи ізоляції зуба від слини. Набір для накладання кофердаму, його склад і призначення. Етапи накладання кофердаму залежно від клінічної ситуації.
Навчальні цілі. Орієнтуватись у методах ізоляції зуба від слини; розуміти переваги застосування кофердаму; знати з яких елементів складається кофердам, вміти його накласти на різні групи зубів.

Перелік розділів для самостійного опрацювання:

1. Методи ізоляції зуба від слини та інших рідин.

2. Переваги використання кофердаму.

3. Склад і призначення стандартного набору кофердаму.

4. Правила визначення робочого поля при роботі з кофердамом.

5. Методики встановлення кофердаму.

Запитання для самоконтролю:
 1. Що таке кофердам?

 2. Які відмінності між різними видами кофердаму?

 3. Принципи та методики створення отворів у кофердамі.

 4. Різновиди, розміри затискачів (кламерів), принципи підбору.

 5. Ізоляція фронтальних зубів верхньої щелепи.

 6. Ізоляція бокових зубів верхньої щелепи.

 7. Ізоляція фронтальних зубів нижньої щелепи.

 8. Ізоляція бокових зубів нижньої щелепи.

 9. Особливості використання кофердаму у дітей.

 10. Способи встановлення кофердаму.

 11. Фіксація кофердаму за допомогою затискових гумок Wedjets

 12. Ізоляція зуба при лікуванні порожнин V классу

 13. Ізолювання мостовидного протезу

 14. Проблеми, що можуть виникнути при використанні кофердаму та їх усунення.


Рекомендована література:


 1. Терапевтична стоматологія у двох томах (За ред. проф. А.К. Ніколишина) – Т. 1.– Полтава: Дивосвіт, 2005.– 392 с.

 2. Терапевтична стоматологія: Підручник. – У 4 томах / М.Ф. Данилевський, А.В.Борисенко, А.М. Політун та ін.– К.: Здоров’я, 2004.– Т.2.– 400 с.

 3. Терапевтическая стоматология: Учебн. Пособие /Под ред. проф. Л.А.Дмитриевой. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. – 896 с.
 1. Мельничук Г.М., Рожко М.М. Практична одонтологія. Курс лекцій із карієсу та некаріозних уражень зубів, пульпіту і періодонтиту. Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доповнене.– Івано-Франківськ, 2007.– 292 с.

 2. Хельвиг Э., Климек Й., Аттин Т. Терапевтическая стоматология.– Львов: ГалДент, 1999.– 409 с.

Самостійна робота № 3


Тема. Медикаментні препарати для лікування глибокого карієсу, механізм дії, схеми застосування.
Навчальні цілі. Опанувати методики одно- та двосеансного лікування глибокого карієсу, знати показання для застосування кожного з цих методів, вивчити механізм дії лікарських засобів для лікування глибокого карієсу, знати препарати, які застосовуються на практиці.
Перелік розділів для самостійного опрацювання:

 1. Особливості лікування гострого глибокого карієсу.

 2. Методика двосеансного лікування карієсу.

 3. Групи препаратів, які застосовують для медикаментного лікування гострого глибокого карієсу. Загальна характеристика.

 4. Антимікробні лікувальні пасти.

 5. Одонтотропні пасти.

 6. Методики застосування лікувальних паст.

Запитання для самоконтролю:
 1. Вплив препарування на стан пульпи та дентину.

 2. Які особливості лікування гострого глибокого карієсу?

 3. Які особливості препарування під час лікування глибокого карієсу?

 4. За допомогою яких препаратів можна стимулювати пластичну діяльність пульпи і на що буде спрямована їх дія?

 5. Що таке пряме і непряме покриття пульпи?

 6. Як поділяють групи препаратів для лікування глибокого карієсу?

 7. Яка дія антимікробних лікувальних паст?

 8. На що впливають одонтотропні пасти?

 9. Методика застосування лікувальних прокладок.

 10. Клінічні етапи двосеансного лікування карієсу.

 11. Класифікація матеріалів, що містять гідроксид кальцію.


Рекомендована література:
1. Терапевтична стоматологія у двох томах (За ред. проф. А.К. Ніколишина) – Т. 1.– Полтава: Дивосвіт, 2005.– 392 с.

2. Терапевтична стоматологія: Підручник. – У 4 томах / М.Ф. Данилевський, А.В.Борисенко, А.М. Політун та ін.– К.: Здоров’я, 2004.– Т.2.– 400 с.

3. Мельничук Г.М., Рожко М.М. Практична одонтологія. Курс лекцій із карієсу та некаріозних уражень зубів, пульпіту і періодонтиту. Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доповнене.– Івано-Франківськ, 2007.– 292 с.

4. Хельвиг Э., Климек Й., Аттин Т. Терапевтическая стоматология.– Львов: ГалДент, 1999.– 409 с.


Самостійна робота № 4


Тема. Вибілювання зубів, систематизація методів. Показання і протипоказання для різних видів вибілювання

Навчальні цілі. Знати етіологію та класифікацію змін забарвлення зубів, орієнтуватись у різноманітних засобах для відбілювання, навчитись застосовувати різні методи вибілювання відповідно до патогенезу та клінічних виявів дисколорацій.
Перелік розділів для самостійного опрацювання:

 1. Класифікація дисколорацій твердих тканин зуба.

 2. Суть методу вибілювання, методики.
 1. Препарати для вибілювання зубів.

 2. Поверхневе вибілювання зубів.

 3. Внутрішньокоронкове вибілювання зубів.

 4. Комбінований метод вибілювання.

 5. План підготовки пацієнта до сеансів клінічного вибілювання.

 6. План підготовки пацієнта до сеансів домашнього вибілювання.

Запитання для самоконтролю:
 1. Методика денного або нічного домашнього вибілювання. Засоби для її проведення, недоліки, переваги. Показання та протипоказання.

 2. Вибілювання зубів в умовах стоматологічного кабінету. Засоби для його проведення, недоліки, переваги. Показання та протипоказання.

 3. Мікроабразія та кислотне протравлювання поверхні емалі.

 4. Фізико-хімічні методи усунення дисколорацій за допомогою лазерного вибілювання зубів.

 5. Чим може бути зумовлена зміна кольору девітальних зубів?

 6. Які методи корекції колориметричного стану девітального зуба ви знаєте?

 7. Які показання та протипоказання до вибілювання девітальних зубів?

 8. У чому полягає сутність методу „Power bleaching”?

 9. У чому полягає сутність методу „Walking bleaching”?

 10. Етапи виготовлення індивідуальної назубної капи.

 11. Інструкції для пацієнтів при проведенні домашнього вилювання.

 12. Назвати етапи підготовки до внутрішньокоронкового вибілювання зуба.

 13. Які ускладнення можуть виникнути при вибілюванні вітальних і депульпованих зубів препаратами на основі пероксиду водню?


Рекомендована література:


 1. Шмидседер Дж. Эстетическая стоматология / Джозеф Шмидседер ; Пер. с англ. под ред. проф. Т.Ф. Виноградовой. – М.: МЕДпресс-информ, 2004. – 320 с.

 2. Беєр Р. Ілюстрований довідник з ендодонтії / Рудольф Беєр, Міхаель А. Бауман, Андрей М. Кієльбаса ; Пер. з нім. ; За ред. Є.О. Волкова. - М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 240 с.

 3. Довганик В.В., Синиця В.В. Вибілювання девітальних зубів. Методичні вказівки. – Львів, 2007. – 18 с.

 4. Довганик В.В., Синиця В.В. Медикаментна корекція дисколорацій вітальних зубів. Методичні вказівки. – Львів, 2007. – 20 с.

Самостійна робота № 5

Тема. Клінічна оцінка якості пломб.

Навчальні цілі. Вивчити теоретичні основи питання клінічної оцінки якості пломб для оптимального застосування на практиці: знати критерії оцінювання якості пломбування, вміти дати оцінку ефективності пломбування одразу після нього та у віддалений період.
Перелік розділів для самостійного опрацювання:


 1. Дві основні принципові групи методів дослідження для оцінки стану пломб.

 2. Оцінка стану пломб безпосередньо після пломбування.

 3. Оцінка стану пломб у віддалені терміни спостережень.

 4. Критерії USPHS: анатомічна форма, крайова адаптація, шорсткість поверхні, крайове забарвлення, відвічність кольору, дискомфорт / чутливість.

 5. Критерії клінічної оцінки запломбованих зубів за Д.М. Каральником: крайове прилягання, рецидивний карієс, анатомічна форма пломби, зміни кольору між пломбою та стінками зуба, відповідність кольору пломби тканинам зуба.

 6. Значення електроодонтодіагностики для оцінки стану пломбування та зуба.

Запитання для самоконтролю:
 1. За якими критеріями проводиться клінічна оцінка пломб?

 2. На які дві основні групи поділяються методи дослідження для оцінки стану пломб?

 3. За якими клінічними тестами оцінюють функціональну повноцінність пломб безпосередньо після пломбування?

 4. Які основні методи обстеження використовують у віддалені терміни?

 5. За якою шкалою оцінюють анатомічну форму пломбованого зуба?

 6. За якою шкалою оцінюють крайову адаптацію пломби?

 7. За якою шкалою оцінюють шорсткість поверхні пломби?

 8. За якою шкалою оцінюють крайове забарвлення пломбованого зуба?

 9. За якою шкалою оцінюють відповідність кольору пломби?

 10. За якою шкалою оцінюють дискомфорт / чутливість після пломбування?

 11. Яка оцінка за шкалою оцінювання вказує на можливе коригування пломби?

 12. Яка оцінка за шкалою оцінювання вказує на обов’язкову заміну пломби впродовж кількох місяців?

 13. Яка оцінка за шкалою оцінювання вказує на необхідність негайної заміни пломби?

Рекомендована література:


1. Терапевтична стоматологія у двох томах (За ред. проф. А.К. Ніколишина) – Т. 1.– Полтава: Дивосвіт, 2005.– 392 с.

2. Терапевтична стоматологія: Підручник. – У 4 томах / М.Ф. Данилевський, А.В.Борисенко, А.М. Політун та ін.– К.: Здоров’я, 2004.– Т.2.– 400 с.

4. Мельничук Г.М., Рожко М.М. Практична одонтологія. Курс лекцій із карієсу та некаріозних уражень зубів, пульпіту і періодонтиту. Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доповнене.– Івано-Франківськ, 2007.– 292 с.

5. Хельвиг Э., Климек Й., Аттин Т. Терапевтическая стоматология.– Львов: ГалДент, 1999.– 409 с.

6. Кльомін В.А., Борисенко А.В., Іщенко П.В. Комбіновані зубні пломби: пластична реставрація комбінованими відновлювальними конструкціями: навч. посіб. – 4-те вид. – Харків: Видавництво «Фармітек», 2010. – 336 с. – С. 77 – 82.

Самостійна робота № 6


Тема. Остаточна обробка пломб. Корекція, шліфування і полірування пломб.
Навчальні цілі. Вивчити теоретичні основи питання остаточної обробки пломб для оптимального застосування на практиці. Розуміти як особливості шліфування та полірування пломб впливають на якість та довговічність реставрацій. Вміти підібрати відповідні інструменти та аксесуари для остаточної обробки пломб з різних пломбувальних матеріалів. Знати відповідні режими шліфування та полірування.
Перелік розділів для самостійного опрацювання:

1. Етапи фінішної обробки пломб.

2. Корекція пломб, інструменти для її проведення.

3. Макро- та мікроконтурування помб і реставрацій.

4. Шліфування пломб, інструменти та аксесуари для здійснення даного етапу обробки пломб.

5. Полірування пломб, режими та засоби для проведення.

6.Диференційний підхід до кінцевої обробки пломб з різних пломбувальних матеріалів.
Запитання для самоконтролю:


 1. Які етапи кінцевої обробки пломб?

 2. Які інструменти застосовують для створення форми пломби з урахуванням оклюзії та в якому режимі?

 3. Яке маркування борів з алмазним напиленням розміром 30 мкм або твердосплавних з 8 ріжучими гранями та для чого вони призначені?

 4. Яке маркування борів з алмазним напиленням розміром 15 мкм або твердосплавних з 16 ріжучими гранями та для чого вони призначені?

 5. Яке маркування борів з алмазним напиленням розміром 8 мкм або твердосплавних з 30 ріжучими гранями та для чого вони призначені?

 6. Якими інструментами створюють особливості рельєфу реставрації?

 7. Які інструменти застосовують для полірування, в якому оптимальному режимі?

 8. Які інструменти та аксесуари використовують для полірування пломб на апроксимальних поверхнях?

 9. Що таке поняття «сухий блиск»?

 10. Які Ви знаєте полірувальні пасти для реставрацій?

 11. Які режими та послідовність застосування полірувальної пасти?

 12. Як часто необхідно відновлювати блиск композитної реставрації?

 13. Як забарвлені полірувальні головки KENDA в залежності від зернистості? Як вони поділяються за формою робочої частини?

 14. Які особливості шліфування та полірування пломб із склоіономерних цементів?

 15. Що таке «карвінг»? На якому етапі кінцевої обробки пломб застосовують карвінг? Які інструменти використовують для карвінгу?

 16. Особливості шліфування та полірування пломб з амальгами?


Рекомендована література:
1. Терапевтична стоматологія у двох томах (За ред. проф. А.К. Ніколишина) – Т. 1.– Полтава: Дивосвіт, 2005.– 392 с.

2. Терапевтична стоматологія: Підручник. – У 4 томах / М.Ф. Данилевський, А.В.Борисенко, А.М. Політун та ін.– К.: Здоров’я, 2004.– Т.2.– 400 с.

4. Мельничук Г.М., Рожко М.М. Практична одонтологія. Курс лекцій із карієсу та некаріозних уражень зубів, пульпіту і періодонтиту. Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доповнене.– Івано-Франківськ, 2007.– 292 с.

5. Хельвиг Э., Климек Й., Аттин Т. Терапевтическаястоматология.– Львов: ГалДент, 1999.– 409 с.


Додаткова інформація:

http://doctor.wpoonline.com/article/28643

Самостійна робота № 7Тема. Поняття реставрації зубів. Планування побудови реставрації. Інструменти та аксесуари для її проведення.
Навчальні цілі. На сьогодення в практичній стоматології з’явилась значна кількість термінів, пов’язаних з процесом відновлення зубів пломбувальними (реставраційними) матеріалами: пломбування, реставрація, естетична реставрація, художня реставрація, реконструкція тощо. Така кількість та різноманітність термінів, які іноді визначають ті ж самі маніпуляції, вносять плутанину в термінологію, утруднюють встановлення стандартів, клінічних протоколів та єдиних підходів до лікування стоматологічних хвороб. Основна ціль – реально допомогти студентам вірно зорієнтуватися в різноманітності методик застосування реставраційних матеріалів та не надто піддаватися маркетинговому характеру рекомендацій фірм-виробників стоматологічної продукції.

Перелік розділів для самостійного опрацювання: 1. Поняття «пломбування».

 2. Поняття «реставрація, естетична реставрація, художня реставрація».

 3. Поняття «реконструкція».

 4. Показання до проведення реставрації.

 5. Планування побудови реставрації.

 6. Інструменти та аксесуари для проведення реставрацій зубів.

Запитання для самоконтролю:
 1. Яка різниця між поняттями «пломбування», «реставрація» та «реконструкція» зубів?

 2. Яка різниця між поняттями «реставрація, естетична реставрація, художня реставрація»?

 3. Перелічити технологічні етапи естетичної реставрації фотополімерними композиційними матеріалами.

 4. Які існують показання та протипоказання до проведення прямої реставрації фотополімерними композиційними матеріалами?

 5. В чому полягає підготовка пацієнта до проведення естетичної реставрації фотополімерними композиційними матеріалами?

 6. Планування побудови реставрації та вибір відтінку майбутньої реставрації.

 7. Проведення пошарової реставрації методом стратифікації.

 8. Які інструменти застосовують для роботи з сучасними реставраційними матеріалами?

 9. Які аксесуари застосовують для роботи з сучасними реставраційними матеріалами?Рекомендована література:
1. Терапевтична стоматологія у двох томах (За ред. проф. А.К. Ніколишина) – Т. 1.– Полтава: Дивосвіт, 2005.– 392 с.

2. Терапевтична стоматологія: Підручник. – У 4 томах / М.Ф. Данилевський, А.В.Борисенко, А.М. Політун та ін.– К.: Здоров’я, 2004.– Т.2.– 400 с.

4. Мельничук Г.М., Рожко М.М. Практична одонтологія. Курс лекцій із карієсу та некаріозних уражень зубів, пульпіту і періодонтиту. Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доповнене.– Івано-Франківськ, 2007.– 292 с.

5. Хельвиг Э., Климек Й., Аттин Т. Терапевтическаястоматология.– Львов: ГалДент, 1999.– 409 с.

6. Салова А.В., Рехачев В.М. Особенности эстетической реставрации в стоматологи: практич. Руководство. – СПб.Человек, 2003. – 112 с.

7. Чиликин В.Н. Новейшие технологи в эстетической стоматологи. – М.: МЕДпресс-информ, 2004. – 96 с.

8. Макеева И.М. Восстановление зубов светоотверждаемыми композитными материалами: практик. Рук-во для врачей стоматологов-терапевтов / И.М.Макеева, А.И.Николаев. – М.: МЕДпресс-информ, 2011. – 368 с.

Самостійна робота № 8


Тема. Анатомо-гістологічні та фізіологічні особливості будови пульпи та періодонта.

Навчальні цілі. Вивчити мікроскопічну будову та основні фізіологічні властивості пульпи та періодонта; знати їхні функції, вікові зміни. Розуміти, як їхні особливості впливають на перебіг пульпіту та періодонтиту.
Перелік розділів для самостійного опрацювання:
1. Що таке пульпа зуба? Де вона розташована?

2. Скільки шарів клітин виділяють в пульпі?

3. Які клітини розташовані в периферійному відділі пульпи? Їх функція.

4. Які клітини містяться в субодонтобластному шарі? Їхня функція.

5. Які клітини розташовані в центральному шарі пульпи? Їх функція.

6. Якими артеріями здійснюється кровопостачання пульпи, як іннервується пульпа?

7. Функції пульпи. Як вони реалізовуються?

8. Які волокна містяться у пульпі?

9. Відмінності в будові коронкової і кореневої пульпи.

10. Вікові зміни пульпи.

11. Що таке дентиклі?

12. Як поділяються дентиклі за розташуванням?

13. Як поділяються дентиклі за генезом і структурою?

14. Причини виникнення дентиклів?

15. Анатомо-фізіологічна характеристика періодонта.

16. Гістологічна будова періодонта.

17. Клітинні елементи періодонта.

18. Види та розташування волокон періодонта.

19. Функції періодонта. Як вони реалізовуються?

20. Іннервація та кровопостачання періодонта.


Рекомендована література:
1. Терапевтична стоматологія: Підручник. – У 4 томах / М.Ф. Данилевський, А.В.Борисенко, А.М. Політун та ін.– К.: Здоров’я, 2004.– Т.2.– 400 с.

2. Терапевтическая стоматология: Учебн. Пособие /Под ред. проф. Л.А.Дмитриевой. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. – 896 с.

3. Мельничук Г.М., Рожко М.М. Практична одонтологія. Курс лекцій із карієсу та некаріозних уражень зубів, пульпіту і періодонтиту. Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доповнене.– Івано-Франківськ, 2007.– 292 с.

4. Хельвиг Э., Климек Й., Аттин Т. Терапевтическая стоматология.– Львов: ГалДент, 1999.– 409 с.

Самостійна робота № 9
Тема. Особливості обстеження хворих з захворюваннями пульпи та періодонта
Навчальні цілі. Вивчити основні та додаткові методи обстеження стоматологічного хворого з патологією пульпи та періодонта; знати основні характеристики больового симптому у хворих з цією патологією, вміти проводити диференційну діагностику та описувати дані рентгенограм.
Перелік розділів для самостійного опрацювання:

1. Основні скарги пацієнта при різних формах пульпіту та періодонтиту (характеристика больового синдрому).

2. Дані зовнішньолицевого та внутрішньоротового обстеження при різних формах пульпіту та періодонтиту .

3. Додаткові методи обстеження при різних формах пульпіту та періодонтиту.


Запитання для самоконтролю:

1. З яких частин складається обстеження хворого?

2. Що включає в себе суб'єктивне обстеження хворого?

3. Які характерні скарги пацієнта при пульпіті та періодонтиті?

4. Які симптоми болю характерні для пульпітів і періодонтитів?

5. Які дані анамнезу захворювання найбільш інформативні при пульпітах і періодонтитах?

6. Які дані загального огляду та зовнішньолицевого обстеження важливі для діагностики при патології ендодонта?

7. Внутрішньоротове обстеження при патології пульпи та періодонта.

8. Особливості обстеження причинного зуба при пульпіті та періодонтиті. Реакції провокації.

9. Методика електроодонтометрії. Інтерпретація показників.

10. Рентгенологічне обстеження в діагностиці пульпітів і періодонтитів.

11. Рентгенологічна діагностика при повторному ендодонтичному лікуванні.


Рекомендована література
1. Терапевтична стоматологія у двох томах (За ред. проф. А.К. Ніколишина) ̶ Т.1. ̶ Полтава: Дивосвіт ̶ 2005. ̶ с. 392.

2. Терапевтична стоматологія: Підручник. ̶ У 4 томах / М.Ф. Данилевський,

А.В. Борисенко, А.М. Політун та ін. / ̶ К.: Здоров'я, 2004. ̶ Т.2. ̶ с. 400.

3. Терапевтична стоматологія: Учебн. Пособие / Под ред. проф. Л.А. Дмитриевой / ̶ М.: МЕДпресс-информ. ̶ 2003. ̶ с. 896.

4. Практична одонтологія. Курс лекцій із карієсу та некаріозних уражень зубів, пульпіту і періодонтиту. Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доповнене. / Г.М. Мельничук, М.М. Рожко/ ̶ Івано-Франківськ. ̶ 2007. ̶ с. 292.

5. Терапевтична стоматологія: Підручник. /Є. Хельвиг, Й. Климек, Т. Аттин/ ̶ Львов: ГалДент. ̶ 1999. ̶ с. 409.

6. Ілюстрований довідник з ендодонтії /Р.Беєр, М. Бауман, А.Кєльбаса/ ̶ Москва: МЕДпресс-информ. ̶ 2008. ̶ с. 239.

Самостійна робота № 10


Тема. Методи і засоби знеболення під час лікування пульпіту.
Навчальні цілі. Орієнтуватись у методиках та видах знеболення у терапевтичній стоматології. Знати показання та протипоказання до їх застосування. Навчитись методик проведення анестезій. Вміти надавати допомогу при невідкладних станах.
Перелік розділів для самостійного опрацювання:


 1. Особливості будови верхньої та нижньої щелеп

 2. Особливості іннервації зубів верхньої та нижньої щелеп

 3. Визначення знеболення, класифікація

 4. Класифікація анестетиків для ін’єкційного знеболення, що використовуються у клініці терапевтичної стоматології

 5. Покази та протипокази для проведення знеболення

Запитання для самоконтролю:

1. Які існують види провідникових анестезій на верхній щелепі?

2. Які існують види провідникових анестезій на нижній щелепі?

3. Як поділяється інфільтраційне знечулення при лікуванні пульпітів?

4. Що таке інтралігаментарна анестезія, техніка та засоби проведення?

5. Що таке інтрасептальна анестезія, техніка та засоби проведення?

6. Що таке внутрішньопульпарна анестезія, особливості її проведення?

7. Яка методика інфільтраційної та підокісної анестезії?

8. Яка методика внутрішньокісткової (спонгіозної) анестезії?

9. Які особливості загального знеболення, покази для його проведення?

10. Які основні засоби для ін’єкційного знеболення?

11. Що таке ефірна група анестетиків, їх властивості?

12. Які анестетики входять до амідної групи анестетиків, їх характеристика?

13. Що таке безпечні анестетики, особливості застосування?

14. Яка будова карпульного шприца, його види?

15. Які існують голки для ін’єкційного знеболення?

16. Що таке премедикація, засоби для премедикації?

17. Які покази до застосування премедикації?

18. Які особливості проведення анестезій на верхній щелепі, враховуючи будову кістки?

19. Які особливості проведення анестезій на нижній щелепі, враховуючи будову кістки?

20. Які можливі місцеві ускладнення під час та після проведення анестезії?

21. Які можливі загальні ускладнення під час та після проведення анестезії?

22. Що таке недостатній знеболюючий ефект, його причини та методи усунення?

23. Що таке м’язова контрактура, причини виникнення та методи усунення?

24. Що таке неврит ( плексалгія) відповідного нерва, причини виникнення та методи усунення?

25. Які причини виникнення а методи усунення гематоми, профілактика?

26. Які можливі алергічні реакції під час проведення анестезій?

27. Що таке анафілактичний шок, його форми?

28. Невідкладна допомога при анафілактичному шоці.

29. Непритомність, невідкладна допомога.

30. Колапс, невідкладна допомога.

31. Гіпертонічна криза, невідкладна допомога.

32. Інтоксикація анестетиком, невідкладна допомога.
Рекомендована література:
1.Терапевтична стоматологія у двох томах (За ред. проф. А. К. Ніколишина) – том 1. - Полтава, «Дивосвіт», 2005. - С. 366 – 367

2.Терапевтична стоматологія: Підручник. – У 4 томах / М.Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, А. М. Політун та ін. – К. : Здоров’я, 2004. – Т. 2. – 400 с.

3.Мельничук Г. М., Рожко М. М. Практична одонтологія. Курс лекцій із карієсу та некаріозних уражень зубів, пульпіту і періодонтиту. Навчальний посібник. Вид. 4-ге, доповнене. – Івано-Франківськ, 2011. – 336 с.

4.Хельвиг Э., Климек Й., Аттин Т. Терапевтическая стоматология. – Львов : ГалДент, 1999. – 409 с.

5. Кононенко Ю. Г., Рожко М. М., Рузін Г. П. Місцеве знеболення в амбулаторній практиці. – Івано-Франківськ, 2000. – 207 с.

Самостійна робота № 11


Тема. Сучасні методики діагностики та лікування в ендодонтії.
Навчальні цілі. Орієнтуватись у способах діагностики та лікування хвороб ендодонта з застосуванням сучасних електронних, оптичних та механічних приладів і апаратів. Знати показання та протипоказання, позитивні та негативні сторони цих методик.
Перелік розділів для самостійного опрацювання:


 1. Методи визначення робочої довжини кореневого каналу.

 2. Електрометричний метод (електронна апекслокація) визначення довжини кореневих каналів.

 3. Конусно-променева комп’ютерна томографія в ендодонтії.

 4. Застосування мікроскопа в ендодонтії.

 5. Машинна обробка кореневих каналів.

 6. Обробка кореневих каналів за допомогою ультразвуку.

Запитання для самоконтролю:
 1. Принципи електронного вимірювання довжини кореневого каналу.

 2. Види апекслокаторів, ступінь точності вимірювання.

 3. Клінічна методика електронного вимірювання довжини кореневого каналу.

 4. Обґрунтування застосування конусно-променевої комп'ютерної томографії на стоматологічному прийомі.

 5. Діагностичні можливості комп'ютерної томографії для потреб ендодонтії.

 6. Переваги та недоліки комп’ютерної 3D томографії зубів.

 7. Обґрунтувати застосування оптичних приладів при роботі з кореневими каналами.

 8. Застосування операційного мікроскопа в ендодонтії, переваги, особливості роботи.

 9. Ротаційні інструменти доступні на ринку України.

 10. Твердість, гнучкість, супереластичність, чистота сплаву інструментів.

 11. Стійкість різних інструментів до циклічного та торсійного навантаження в каналі.

 12. Техніка препарування каналу різними інструментами,  в чому відмінність.

 13. Основні методи (техніки) обробки кореневого каналу.

 14. Апікально-коронкові методи препарування: стандартний (традиційний), метод step-back, метод Roane (вalanced forces – збалансованих сил).

 15. Коронково-апікальні методи препарування: метод crown-down, метод Double flared, метод Canal Master. push-turn-pull. 1. Гібридні методи препарування: метод step-back – step-down, техніки: Ruddle, Buchanan, GT-Rotary.

 2. Машинне препарування кореневого каналу, режими роботи: ротаційний, реципрокний, комбінований.

 3. Сучасні погляди на препарування каналу – гібридна техніка, протоколи,  практичне застосування;

 4. Системи інструментів: Pro File, GT, Light Speed, Pro Taper, КЗ, Quantec series 2000, Flex Master, Mtwo, Hero 642.

 5. Чому  інструмент ламається в каналі? Які інструменти ламаються частіше? Чому? Попередження поломки інструменту.

 6. Скільки разів можна використовувати інструмент? Від чого це залежить?

 7. До якого розміру потрібно розробляти канал щоб отримати прогнозований результат лікування;

 8. Інструментальна обробка кореневих каналів: важливість попередньої обробки і створення «килимової доріжки»;

 9. Фінішна обробка апікальної третини каналу;

 10. Інструменти  LightSpeed, швидкість, торк, мікродвигуни які можна застосовувати,  протоколи роботи.

Рекомендована література:
1. Терапевтична стоматологія у двох томах (За ред. проф. А.К. Ніколишина) ̶ Т.1. ̶ Полтава: Дивосвіт ̶ 2005. ̶ с. 392.

2. Терапевтична стоматологія: Підручник. ̶ У 4 томах / М.Ф. Данилевський,

А.В. Борисенко, А.М. Політун та ін. / ̶ К.: Здоров'я, 2004. ̶ Т.2. ̶ с. 400.

3. Терапевтична стоматологія: Учебн. Пособие / Под ред. проф. Л.А. Дмитриевой / ̶ М.: МЕДпресс-информ. ̶ 2003. ̶ с. 896.

4. Практична одонтологія. Курс лекцій із карієсу та некаріозних уражень зубів, пульпіту і періодонтиту. Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доповнене. / Г.М. Мельничук, М.М. Рожко/ ̶ Івано-Франківськ. ̶ 2007. ̶ с. 292.

5. Терапевтична стоматологія: Підручник. /Є. Хельвиг, Й. Климек, Т. Аттин/ ̶ Львов: ГалДент. ̶ 1999. ̶ с. 409.

6. Ілюстрований довідник з ендодонтії /Р.Беєр, М. Бауман, А.Кєльбаса/ ̶ Москва: МЕДпресс-информ. ̶ 2008. ̶ с. 239.

Самостійна робота № 12Тема. Консервативно-хірургічні методи лікування періодонтиту.
Навчальні цілі. Знати, які існують консервативно-хірургічні методи лікування періодонтитів, розуміти покази та протипокази для їхнього проведення, вивчити поетапно методики проведення лікування, а також можливі ускладнення.
Перелік розділів для самостійного опрацювання:


 1. Резекція верхівки кореня.

 2. Гемісекція.

 3. Ампутація кореня.

 4. Короно-радикулярна сепарація.

 5. Трансплантація зуба.

Запитання для самоконтролю:
 1. Мета консервативно-хірургічних методів лікування періодонтиту.

 2. Загальні та місцеві протипоказання для проведення консервативно-хірургічних методів лікування періодонтиту.

 3. Резекція верхівки кореня. Показання, методика проведення, інструменти та матеріали.

 4. Ускладнення після операції резекції верхівки кореня.

 5. Гемісекція. Показання, методика проведення, інструменти та матеріали.

 6. Ампутація кореня. Показання, методика проведення, інструменти та матеріали.

 7. Короно-радикулярна сепарація. Показання, методика проведення, інструменти та матеріали.

 8. Трансплантація зуба. Показання, методика проведення, інструменти та матеріали. Ускладнення, їхня профілактика.

 9. Шинування після операції трансплантації зуба. Особливості.

 10. Ортопедичне лікування після консервативно-хірургічних методів терапії періодонтиту.

 11. Віддалені результати застосування консервативно-хірургічних методів лікування періодонтиту.Рекомендована література:


 1. Терапевтична стоматологія: Підручник. – У 4 томах / М.Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, А. М. Політун та ін. – К. : Здоров’я, 2004. – Т. 2. – 400 с.

 2. Мельничук Г.М., Рожко М.М. Практична одонтологія. Курс лекцій із карієсу та некаріозних уражень зубів, пульпіту і періодонтиту. Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доповнене. – Івано-Франківськ,2007. – 292 с.

 3. Терапевтична стоматологія/ під редакцією проф. А.К. Ніколішина, том 1. - Полтава, «Дивосвіт», 2005. - С. 366 - 367.

 4. Балин В.Н., Иорданишвили А.К., Ковалевський А.М. Практическая периодонтология. СПб: Питер, 1995. - 272 с.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка