Методичні вказівки І завдання до контрольних робіт з мікробіології з основами імунології за кредитно-модульною
Сторінка1/7
Дата конвертації18.04.2016
Розмір1.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

КАФЕДРА МІКРОБІОЛОГІЇ

Методичні вказівки і завдання

до контрольних робіт з

МІКРОБІОЛОГІЇ З ОСНОВАМИ ІМУНОЛОГІЇ

за кредитно-модульною

системою навчання

для студентів фармацевтів

вищих навчальних закладів

ІІІ – ІV рівнів акредитації

заочної форми навчання (5,5р.)
Львів 2012


У складанні методичних рекомендацій брали участь:

завідувач кафедри д.м.н., професор О.П.Корнійчук,

д.м.н., професор В.В.Данилейченко,

к.б.н., доцент Л.М.Бурова,

к.м.н., доцент Р.Г. Шикула,

асистент Г.С. Лаврик

Методичні рекомендації розглянуті та затверджені

на засіданні методичної комісії з профілактичної медицини

(Протокол № 3 від 13.09.2012р.).
Під загальною редакцією – завідувача кафедри мікробіології, вірусології та імунології д.м.н., професора О.П.Корнійчук,

Відповідальний за випуск – проректор з навчальної роботи, професор М.Р.ГжегоцькийПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з мікробіології з основами імунології за системою кредитно-модульною системою навчання для студентів фармацевтів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації заочної форми навчання (5,5 р.)» складаються з ІV розділів. У І-й та ІІ-й розділи (відповідно Модуль 1 та Модуль 2) подано: - 1) зміст робочої програми з тематичним планом лекцій, практичних занять та переліком тем самостійної роботи студентів; 2) методичних рекомендацій для самостійного вивчення дисципліни; 3) методичних вказівок для виконання контрольних робіт з контрольними питаннями, ситуаційними задачами та тестовими завданнями. ІІІ розділ містить перелік питань до підсумкових модульних контролів (ПМК), переліку практичних навичок та завдань до ПМК, оцінювання навчальної діяльності студента (поточного та підсумкового контролю). В ІV розділі вказана література.

Протягом двох семестрів студенти – заочники вивчають загальну і спеціальну мікробіологію, вірусологію та основи імунології. Вивчення мікробіології пов’язане з базовими науками такими, як ботаніка, хімія, біологія, біохімія, анатомія, фізіологія, а також є основою для оволодіння багатьма фармацевтичними дисциплінами.

У «Робочій програмі з мікробіології з основами імунології» наведено перелік основних розділів із загальної і спеціальної мікробіології та основ імунології, з якими студент повинен ознайомитися, а також використовувати в процесі самостійного вивчення дисципліни, підготовки та виконання домашніх контрольних робіт.

У робочій програмі особлива увага надається тим розділам мікробіології, які мають найбільше значення для фармацевтів – основи протимікробної хіміотерапії та імунотерапії, принципи біотехнології і вивчення фітопатогенних мікроорганізмів. Враховано значення генетичних методів як при розробці діагностичних систем, так і для створення протимікробних засобів.

Підрозділи, присвячені самостійному вивченню дисципліни, містять зміст занять, для яких сформульовано навчальну мету, опис теоретичної та практичної частини заняття (вихідні заняття та вміння).

Варіанти контрольних робіт і пояснення до їх виконання, а також термін здачі, студенти отримують у викладача під час настановчих сесій. Основою та допомогою при виконанні контрольних робіт є контрольні питання, ситуаційні задачі та тестові завдання, які подані в І та ІІ розділі відповідно до Модуля 1 та Модуля 2. До поданих тестових завдань подаються відповіді та пояснення з посиланнями на джерела літератури. Ситуаційні задачі служать для перевірки та узагальнення студентами отриманих знань після вивчення тих чи інших тем.

Розділ ІІІ містить перелік питань до ПМК, а також перелік практичних навичок, якими повинні оволодіти студенти під час навчання на кафедрі. У цьому ж розділі подано критерії оцінювання поточної навчальної діяльності, систему конвертації традиційної оцінки у бали, оцінювання ПМК та оцінювання контрольних робіт.

У ІV розділі «Література» вказані підручники, посібники з мікробіології, вірусології та імунології, а також додаткова наукова література, яка допоможе при вивченні та засвоєнні дисципліни.

Використання методичних вказівок і завдань до контрольних робіт дає змогу підвищити рівень самостійної підготовки студентів фармацевтичного факультету (заочної форми навчання). Набуті в процесі вивчення курсу мікробіології знання та вміння дозволять вирішити конкретні практичні завдання і підготуватися до оволодіння нових медичних та фармацевтичних дисциплін.
РОЗДІЛ І.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Модуль 1. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет. Загальна і спеціальна вірусологія.

Змістовий модуль 1. Вступ у мікробіологію.

Тема 1. Предмет і задачі медичної мікробіології.

Визначення мікробіології як науки та її місця серед біологічних наук. Загальна мікробіологія та прикладні галузі мікробіології – сільськогосподарська, ветеринарна, технічна та ін.

Медична мікробіологія та її розділи – бактеріологія, вірусологія, мікологія, протозоологія, санітарна мікробіологія, імунологія.

Завдання мікробіології у вивченні властивостей збудників інфекційних хвороб та непатогенних мікроорганізмів - учасників біоценозів тіла людини та зовнішнього середовища.

Специфічні ознаки мікроорганізмів: одноклітинна будова, відносна простота організації, висока інтенсивність метаболізму та швидкість розмноження, здатність до пристосування у різних елементах біосфери та до паразитичного існування. Неклітинні форми паразитизму.

Закономірності взаємодії мікроорганізмів з макроорганізмом. Мікроорганізми як паразити. Система захисту макроорганізму як необхідна умова його існування.

Задачі медичної мікробіології в галузях розробки методів мікробіологічної діагностики, специфічної профілактики та лікування хвороб, спричинених мікроорганізмами.

Мікроорганізм як об’єкти вивчення молекулярної біології, генетики та генної інженерії. Біотехнологічні мікробні процеси та їх значення для одержання лікувальних та біологічно активних препаратів.

Значення медичної та загальної мікробіології в системі охорони здоров’я та у професійній діяльності провізорів та працівників фармацевтичної промисловості.
Тема 2. Етапи розвитку мікробіології.

Основні етапи розвитку мікробіології. Античні та середньовічні уявлення про причини заразних хвороб. Ідея “живого контагія” (Д.Фракосторо, Д. Самойлович).


  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка