Методичні вказівки І завдання до контрольних робіт з мікробіології з основами імунології
Сторінка1/8
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

КАФЕДРА МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ

Методичні вказівки і завдання

до контрольних робіт з

МІКРОБІОЛОГІЇ З ОСНОВАМИ ІМУНОЛОГІЇ

за кредитно-модульною системою

для студентів-фармацевтів

вищих навчальних закладів

ІІІ-ІV рівнів акредитації

заочної форми навчання (4,5р.)

Львів 2012

У складанні методичних рекомендацій брали участь:

завідувач кафедри д.м.н., професор О.П.Корнійчук,

к.м.н., доцент В.С.Брицька,

к.б.н., доцент Л.М.Бурова,

асистент Г.С.Лаврик.
Методичні рекомендації розглянуті та затверджені

на засіданні методичної комісії з профілактичної медицини

(Протокол № 3 від 11.09.2008р.).

Під загальною редакцією – завідувача кафедри мікробіології, вірусології та імунології, доктора медичних наук, професора О.П.Корнійчук

Відповідальний за випуск – проректор з навчальної роботи, професор М.Р.Гжегоцький

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з мікробіології» за кредитно-модульною системою для студентів-фармацевтів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації заочної форми навчання (4,5р.) складаються з 4 розділів: 1) робочої програми з тематичним планом лекцій, лабораторних (практичних) занять і рекомендацій для самостійного вивчення дисципліни та вказівок для виконання контрольних робіт (Модуль 1); 2) робочої програми з тематичним планом лекцій, лабораторних (практичних) занять і рекомендацій для самостійного вивчення дисципліни та вказівок для виконання контрольних робіт (Модуль 2); 3) переліку питань, практичних навичок до підсумкового модульного контролю з відповідних модулів та критеріїв оцінювання навчальної діяльності студента; 4) переліку навчально-методичної літератури.

Протягом двох семестрів студенти – заочники вивчають загальну і спеціальну мікробіологію, вірусологію та основи імунології. Вивчення мікробіології пов’язане з базовими науками, такими як ботаніка, хімія, біологія, біохімія, анатомія, фізіологія, а також є основою для оволодіння багатьма фармацевтичними дисциплінами.

Розділи І-й та ІІ-й містять робочу програму з тематичними планами лекцій, практичних занять та самостійної роботи для студентів до Модуля 1(семестр ІІІ), Модуля 2 (семестр ІV). Підрозділи присвячені самостійному вивченню дисципліни містять зміст занять для яких сформульовано навчальну мету, опис теоретичної та практичної частини заняття (вихідні знання та вміння).

В робочій програмі особлива увага надається тим розділам мікробіології, які мають найбільше значення для фармацевтів – основи протимікробної хіміотерапії та імунотерапії, принципи біотехнології і вивчення фітопатогенних мікроорганізмів. Враховано значення генетичних методів як при розробці діагностичних систем, так і для створення протимікробних засобів.

Основою та допомогою при виконанні контрольних робіт є контрольні питання, контрольні завдання (ситуаційні задачі) та тестові завдання, які подані в І та ІІ розділі відповідно до модулів 1 та 2. До поданих тестових завдань надаються відповіді та пояснення з посиланнями на джерела літератури. Ситуаційні задачі служать для перевірки та узагальнення студентом отриманих знань після вивчення тих чи інших тем. Варіанти контрольних робіт і пояснення до їхнього виконання, а також термін здачі, студент отримує у викладача під час настановчих сесій.

У розділі ІІІ вказано перелік питань, практичних навичок до підсумкового модульного контролю з відповідних модулів та критерії оцінювання навчальної діяльності студента.

Перелік підручників, посібників до практичних занять, методичних вказівок з мікробіології, вірусології та імунології, а також додаткова наукова література, яка допоможе при вивченні і засвоєнні дисципліни подається у ІV-му розділі.

Використання «Методичних вказівок і завдань до контрольних робіт з мікробіології» дасть можливість підвищити рівень самостійної підготовки студентів фармацевтичного факультету (заочної форми навчання). Набуті в процесі вивчення курсу мікробіології знання та вміння дозволять вирішити конкретні практичні завдання і підготуватися до оволодіння нових медичних та фармацевтичних дисциплін.
РОЗДІЛ І. РОБОЧА ПРОГРАМА З МІКРОБІОЛОГІЇ З ОСНОВАМИ ІМУНОЛОГІЇ

Модуль 1. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет. Загальна і спеціальна вірусологія.
Змістовий модуль 1. Вступ у мікробіологію.

Тема 1. Предмет і задачі медичної мікробіології.

Визначення мікробіології як науки та її місця серед біологічних наук. Загальна мікробіологія та прикладні галузі мікробіології – сільськогосподарська, ветеринарна, технічна та ін.

Медична мікробіологія та її розділи – бактеріологія, вірусологія, мікологія, протозоологія, санітарна мікробіологія, імунологія.

Завдання мікробіології у вивченні властивостей збудників інфекційних хвороб та непатогенних мікроорганізмів - учасників біоценозів тіла людини та зовнішнього середовища.

Біологічні властивості мікроорганізмів (у переважній більшості): одноклітинна будова, відносна простота організації, висока інтенсивність метаболізму та швидкість розмноження, здатність до пристосування у різних елементах біосфери та до паразитичного існування. Неклітинні форми паразитизму.

Закономірності взаємодії мікроорганізмів з макроорганізмом. Мікроорганізми як паразити. Система захисту макроорганізму як необхідна умова його існування.

Задачі медичної мікробіології в галузях розробки методів мікробіологічної діагностики, специфічної профілактики та лікування хвороб, спричинених мікроорганізмами.

Мікроорганізм як об’єкти вивчення молекулярної біології, генетики та генної інженерії. Біотехнологічні мікробні процеси та їх значення для одержання лікувальних та біологічно активних препаратів.

Значення медичної та загальної мікробіології в системі охорони здоров’я та у професійній діяльності провізорів та працівників фармацевтичної промисловості.
Тема 2. Етапи розвитку мікробіології.

Основні етапи розвитку мікробіології.


  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка