Методичні вказівки І завдання до контрольних робіт з мікробіології з основами імунології
Сторінка7/8
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ (СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ). Модуль 2.

1. У хворого з післяопераційної рани висіяно культуру Sureus. Який метод діагностики було використано і за якими ознаками ідентифіковано збудника? Яке лікування слід призначити хворому?

2. Новонароджена дитина поступила в інфекційну лікарню з підозрою на стафілококовий сепсис. Складіть схему лабораторних досліджень для підтвердження діагнозу.

З. При плановому обстеженні у операційної медичної сестри було виявлено стафілококове носійство. Які засоби санації носійства можна застосувати?

4. При ідентифікації культури стафілокока, виділеного з рани хворого, виявлено такі ознаки: здатність гемолізувати еритроцити, коагулазна активність, ферментація маніту та бета-лактамазна активність. Яка з ознак властива виключно патогенному стафілококу?

5. В одній з груп дитячого садочку зареєстровані випадки скарлатини. Охарактеризуйте мікроорганізм, що став причиною хвороби. Як запобігти розповсюдженню інфекції?

6. В інфекційну лікарню поступив хворий з ознаками бактеріального менінгіту? Який матеріал і які методи дослідження слід використати для встановлення збудника інфекції?

7. Явище незавершеного фагоцитозу сприяє внутрішньоклітинному виживанню деяких патогенних видів бактерій. Для яких захворювань характерним є незавершений фагоцитоз збудника?

8. До поступлення в інфекційну лікарню у хворого спостерігали гарячку протягом 3 днів. Лікар запідозрив черевний тиф. Який матеріал необхідно взяти у хворого і які дослідження провести для підтвердження діагнозу?

9. У хворого інфекційної лікарні на 14 день від початку захворювання при дослідженні сироватки крові виявлено антитіла (ІgМ) до сальмонел паратифу А в титрі 1:200. Назвіть застосований метод діагностики. Зробіть висновок з отриманого результату.

10. Після перенесення деяких бактеріальних захворювань організм людини не звільнюється від збудника. При яких інфекціях розвивається хронічне бактеріоносійство? Наведіть 2-3 приклади.

11. В інфекційну лікарню поступив хворий з підвищеною температурою, діареєю з прожилками слизу і свіжої крові. Лікар запідозрив дизентерію. Який метод мікробіологічної діагностики слід застосувати для встановлення збудника хвороби?

12. Чому при ідентифікації деяких видів бактерій вирішальне значення мають серологічні реакції? Наведіть приклади мікроорганізмів і необхідні інгредієнти для проведення сероідентифікації.

13. У хворого з високою температурою і загальним тяжким станом при огляді відмічено помірно гіперемійований зів, збільшення мигдаликів, наявність сіро-білого нальоту на них, який тяжко знімається шпателем. Охарактеризуйте методи дослідження, які слід застосувати для виявлення збудника інфекції?

14. Для масової імунізації дітей широко використовується вакцина АКДП. Охарактеризуйте склад вакцини і дайте оцінку імунітету, що створюється при її введенні. Які інші імунні препарати можна застосувати для профілактики цієї інфекції?

15. У мазку від хворого з ознаками дифтерії зіву виявлено світло-коричневі палички з інтенсивно зафарбованими кінцями, розташовані переважно під кутом одна до одної. Який метод мікробіологічної діагностики використано? Чи можна на основі тільки цих даних поставити діагноз захворювання?

16. При відборі контингенту для ревакцинації у випускника середньої школи виявлено позитивну пробу Манту. Про що свідчить отриманий результат? Механізм розвитку позитивної реакції. Препарати для постановки.

17. Назвіть та охарактеризуйте препарати, що використовують для вакцинації і постановки внутрішньошкірної проби при діагностиці та профілактиці туберкульозу.

18. У хворого з плевритом при бактеріоскопії у плевральному ексудаті виявлено палички, що нагадують збудника туберкульозу. Які методи дослідження дозволять встановити етіологію захворювання?

19. У хворого з субфебрильною температурою при мікроскопуванні харкотиння виявлено червоні за Ціль-Нільсеном палички. Які методи дослідження дозволять встановити етіологію хвороби?

20. Хворому туберкульозом необхідно призначити лікування. Якими основними принципами потрібно керуватись при підборі етіотропних препаратів? Назвіть основні групи протитуберкульозних засобів.

21. При яких інфекційних захворюваннях провідна роль при патогенезі належить секреторним токсинам білкової природи? Як виявити токсигенність збудника? Наведіть 2-3 приклади.

22. У хворого зі скаргами на багаторазовий стілець та блювоту було запідозрено холеру. Які методи експрес-діагностики слід використати, щоб встановити збудника інфекції?

23. Обстеження хворого холерою виявило значну втрату рідини та електролітів. Який мікробний фактор зумовив захворювання? Назвіть основні засоби лікування холери.

24. В одному з регіонів азіатської країни спостерігається масова загибель гризунів. При мікробіологічному обстеженні трупа тварини виявлено такі ознаки збудника інфекції: біполярно зафарбовані грамнегативні бактерії овоїдної форми, що при культивуванні на МПА утворюють R-форму колоній, котра нагадує мереживну хусточку; зараження експериментальних мишей викликало їх загибель на 5-7 день. Який збудник став причиною розвитку епізоотії серед гризунів? Як запобігти розповсюдженню інфекції серед тварин та попередити захворювання людей?

25. У хворого, що проживає в сільській місцевості, запідозрили шкірну форму сибірської виразки. Який матеріал слід відібрати і які методи мікробіологічного дослідження використати для підтвердження діагнозу? В чому полягає специфічна профілактика сибірської виразки?

26. Після вживання риби, копченої в домашніх умовах, у дитини з'явилися скарги на порушення ковтання, двоїння в очах. Яке захворювання запідозрите? Які засоби специфічного лікування слід призначити хворому при поступленні в лікарню після встановлення діагнозу?

27. При глибоких пораненнях гострими забрудненими землею предметами слід попередити розвиток раневої інфекції. Які медичні препарати потрібно для цього використати?

28. При мікроскопії культури грампозитивних паличок виявлено термінальне розміщення спори, яка перевищує поперечник вегетативної форми, надаючи їй вигляд барабанної палички. Для яких мікроорганізмів ця ознака є диференційно-діагностичною?

29. Назвіть інфекційні захворювання, для профілактики яких використовують препарати, що створюють імунітет шляхом моделювання в організмі людини прихованого інфекційного процесу.

30. Хворому з характерними клінічними ознаками поставлено діагноз: ботулізм. Які препарати слід призначити для специфічного лікування хворого? Як запобігти розвитку інфекційного процесу у контактних?

31. Для розвитку анаеробної інфекції в організмі людини необхідні відповідні умови. У чому вони полягають? Які особливості патогенезу анаеробних інфекцій?

32. У хворого під час повторного приступу лихоманки в мазку з крові виявили мікроорганізми фіолетового кольору, що мали 10 нерівномірних завитків. Як виділити збудника хвороби?

33. Для масової профілактики сифілісу широко застосовується обстеження населення за допомогою реакції Васермана (RW), її суть. Які переваги і недоліки має ця реакція?

виявлено такі ознаки збудника інфекції: біполярно зафарбовані грамнегативні бактерії овоїдної форми, що при культивуванні на МПА утворюють R-форму колоній, котра нагадує мереживну хусточку; зараження експериментальних мишей викликало їх загибель на 5-7 день. Який збудник став причиною розвитку епізоотії серед гризунів? Як запобігти розповсюдженню інфекції серед тварин та попередити захворювання людей?

34. Яким хворобам, що викликаються патогенними спірохетами, можна запобігти шляхом активної імунізації? Які препарати для цього використовуються?

35. Дане інфекційне захворювання характеризується періодичним підвищенням температури до 3-4 днів. Тепер захворювання зустрічається в тропіках, у минулому - в помірній зоні, в тому числі і в Україні. Назвіть збудники захворювань, методи їхнього виявлення, препарати для лікування.

36. Для ряду збудників інфекційних захворювань, котрі належать до прокаріотів, характерним є облігатний внутрішньоклітинний паразитизм. Назвіть і охарактеризуйте захворювання, викликані такими мікроорганізмами.

37. Назвіть патогенні види прокаріотів, що здатні проходити через бактеріальні фільтри, позбавлені клітинної стінки і мають певні особливості метаболізму. Які захворювання вони викликають? Як виявити ці мікроорганізми у досліджуваному матеріалі?

38. Для якої інфекційної хвороби можливі всі (крім вертикального) механізми передачі інфекції? Вкажіть препарати для профілактики і лікування.

39. У жовчі хворого, отриманій при дуоденальному зондуванні, виявлено лямблії. Як і за якими ознаками ідентифікують лямблії? Назвіть засоби, що можна використати для лікування.

40. При мікроскопії мазка хворого простатитом було встановлено діагноз:"трихомоніаз". Які морфологічні особливості збудника дали змогу визначити причину інфекції? Вкажіть препарати для лікування.

41. При мікроскопічному дослідженні жовчі у дитини із запаленням жовчного міхура виявлено мікроорганізм грушоподібної форми з 2-ма ядрами, джгутиками. Назвіть цей мікроорганізм. Вкажіть препарати для лікування.

42. Мікроорганізм, що належить до найпростіших, може викликати ураження плода, якщо інфікована вагітна. Назвіть цей мікроорганізм, методи діагностики, препарати для лікування.

43. При санітарно-бактеріологічному дослідженні водопровідної води встановлено: колі-індекс 3, колі-титр 333, мікробне число 50. Назвіть санітарно-показові мікроорганізми води. Який метод дослідження було використано? Зробіть висновок з отриманого результату.

44. При перевірці стану повітря аптечного приміщення для виготовлення лікарських форм висіяно 8 колоній гемолітичного стафілокока. Який метод було використано для мікробіологічної оцінки повітря? Зробіть висновок щодо отриманого результату.

45. При санітарно-бактеріологічному обстеженні приміщення аптеки для виготовлення лікарських форм з повітря висіяно гемолітичні стафілококи та стрептококи, у змиві з робочого столу - кишкову паличку. Оцініть отриманий результат та запропонуйте методи знищення мікроорганізмів у аптечних приміщеннях та на обладнанні.

46. Грунт є середовищем, найбільш заселеним мікроорганізмами. Яка роль та функція мікробів різосфери? Як проводять оцінку санітарно-гігієнічного стану грунту?

47. У хворого після тривалої антибіотикотерапії встановлено порушення нормальної мікрофлори товстої кишки. Як називається такий стан організму, чим він характеризується? Які препарати використовують для його корекції?

48. При бактеріологічному дослідженні лікарської форми (очні краплі) висіяно 5 колоній гемолітичного стафілокока. Який метод і поживні середовища використано? Дайте оцінку отриманого результату. Назвіть можливі джерела забруднення.

49. Іноді бактерії викликають хвороби рослин. Назвіть основних збудників бактеріозів та охарактеризуйте прояви їхньої патогенної дії на рослини.

50. Забруднення лікарської сировини може відбуватися на різних етапах збирання, збереження та виготовлення ліків. Яким чином здійснюється мікробіологічний контроль лікарської рослинної сировини?

51. При санітарно-бактеріологічному дослідженні аптечної ромашки було відмічено зміну зовнішнього вигляду і появу цвілі зеленуватого кольору. Як встановити етіологічний фактор псування лікарської сировини? Опишіть методи запобігання мікробного забруднення готових лікарських форм і рослинної сировини.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (ТЕСТИ) ТА ВІДПОВІДІ З ПОЯСНЕННЯМИ. Модуль 2.

1. Від хворого із сепсисом виділена чиста культура стафілококів, які продукують бета-лактамазу. При яких обставинах слід враховувати цю особливість? 1. При визначенні біохімічних властивостей

 2. При визначенні патогенності штаму

 3. При виборі антибіотика для лікування

 4. При диференціації окремих видів стафілококів

Е. При виборі оптимальних умов культивування

Правильна відповідь – С. Бета-лактамази – ферменти стафілококів, що здатні руйнувати основу молекули антибіотика. Таким чином формується один з біохімічних механізмів резистентності до бета-лактамних препаратів. З метою ефективного лікування попередньо необхідно визначити чутливість мікроорганізму до антибіотиків (Мікробіологія з основами імунології: Підручник.- В.В.Данилейченко, Й.М.Федечко, О.П. Корнійчук. – Київ, «Медицина», 2009. - С. 208-209, 233).

2. У хворого з підозрою на черевний тиф виділено чисту культуру бактерій з такими характеристиками: грамнегативні рухомі палички, лактозонегативні, розкладають глюкозу до кислоти і газу, утворюють сірководень. Які дослідження слід провести, щоб встановити вид цих бактерій?

A. Дослідити додаткові біохімічні властивості

B. Виявити токсигенність

C. Виявити джгутики

D. Додатково вивчити культуральні властивості

E. Поставити реакцію аглютинації з відповідними сироватками

Правильна відповідь – Е. Обов’язковим етапом при ідентифікації виділених ентеробактерій є дослідження їх сталої характеристики - антигенних властивостей. Для цього проводять серологічну ідентифікацію (Мікробіологія з основами імунології: Підручник.- В.В.Данилейченко, Й.М.Федечко, О.П. Корнійчук. – Київ, «Медицина», 2009. - С. 251).

3. При мікроскопії мазків з мигдаликів хворого при фарбуванні за Нейсером виявлені тонкі палички жовтого кольору з темно-синіми зернами на кінцях, розташованими у вигляді римської цифри V. Який попередній діагноз?

А. Кір

В. ДифтеріяС. Коклюш

D. Грип


Е. Туберкульоз

Правильна відповідь – В. В тестовому завданні описані морфо-тинкторіальні властивості Corynebacterium diphtheriae - збудника дифтерії (Мікробіологія з основами імунології: Підручник.- В.В.Данилейченко, Й.М.Федечко, О.П. Корнійчук. – Київ, «Медицина», 2009. - С. 265).

4. Аптека фтизіопульмунологічного центру отримала ряд антимікробних препаратів. Який з них використовується для лікування туберкульозу?

A. Ампіцилін

B. Левоміцетин

C. Еритроміцин

D. Тетрациклін

E. Рифампіцин

Правильна відповідь – Е. На початку лікування туберкульозу, до визначення чутливості збудника до лікувальних препаратів, призначають препарати першого ряду – одним з них є рифампіцин, що діє на збудника туберкульозу (Мікробіологія з основами імунології: Підручник.- В.В.Данилейченко, Й.М.Федечко, О.П. Корнійчук. – Київ, «Медицина», 2009. - С. 275).

5. Тварина, ймовірно, загинула від сибірки. Яку реакцію необхідно зробити для підтвердження цього діагнозу?

А. Реакцію Васермана

В. Реакцію Хеддлсона

С. Реакцію Асколі

D. Реакцію Райта

Е. Реакцію Відаля

Правильна відповідь – С. Для підтвердження діагнозу необхідно застосувати реакцію кільцепреципітації - термопреципітації Асколі. Антиген екстрагують із зразків шерсті чи шкіри тварини, кип’ятять для руйнування капсульного антигену і потім його нашаровують на специфічну преципітуючу сироватку (Мікробіологія з основами імунології: Підручник.- В.В.Данилейченко, Й.М.Федечко, О.П. Корнійчук. – Київ, «Медицина», 2009. - С. 292).

6. Для специфічного лікування хворого ботулізмом було застосовано протиботулінічну гетерологічну сироватку. Який механізм дії має вказаний лікарський препарат?


 1. Зв’язує і нейтралізує токсини АВЕ сероварів збудника

 2. Зв’язує і нейтралізує збудника хвороби

 3. Створює активний антитоксичний імунітет

 4. Створює активний протимікробний імунітет

Е. Активує фагоцитоз

Правильна відповідь – А. Для специфічного лікування ботулізму застосовують лікувальні сироватки: полі- та моновалентні. До встановлення серовару токсину застосовують полівалентну (гетерологічну) сироватку, яка зв’язує і нейтралізує токсини А,В,Е- сероварів збудника, що найчастіше зустрічаються (Мікробіологія з основами імунології: Підручник.- В.В.Данилейченко, Й.М.Федечко, О.П. Корнійчук. – Київ, «Медицина», 2009. - С. 286).

7. З метою контролю санітарного стану приміщення аптеки, де готуються лікарські форми, проведено обстеження повітря. Наявність яких бактерій вказує на незадовільний санітарний стан?


 1. Грампозитивних бацил

 2. Гемолітичних стрептококів

 3. Пліснявих грибів

 4. Мікрококів

 5. Сарцин

Правильна відповідь – В. Санітарно-показовими бактеріями повітря є золотистий стафілокок та гемолітичний стрептокок. Вони є представниками мікрофлори верхніх дихальних шляхів людини і виділяються з організму поряд з іншими патогенними мікроорганізмами – збудниками респіраторних бактеріальних та вірусних інфекцій (Мікробіологія з основами імунології: Підручник.- В.В.Данилейченко, Й.М.Федечко, О.П. Корнійчук. – Київ, «Медицина», 2009. - С.104-105).

8. При мікроскопуванні мазку із слизових оболонок мигдаликів хворого виявлено багато великих клітин овальної форми, які брунькуються та утворюють псевдоміцелій. Які це можуть бути мікроорганізми?

А. Стрептококи

В. Стафілококи

С. Спірохети

D. Кандиди

Е. Сальмонели

Правильна відповідь – D. Гриби роду Candida належать до дріжджоподібних грибів. В тестовому завданні описана міцелярна фаза росту грибів з утворенням гіф псевдоміцелію (Мікробіологія з основами імунології: Підручник.- В.В.Данилейченко, Й.М.Федечко, О.П. Корнійчук. – Київ, «Медицина», 2009. - С.308 ).

9. З лікарської рослини виділений фітопатогенний мікроорганізм, що утворює на спеціальному поживному середовищі дрібні колонії у вигляді яєчні. Вкажіть найбільш вірогідного збудника?


 1. Дріжджові грибки

 2. Мікоплазми

 3. Актиноміцети

 4. Псевдомонади

Е. Нокардії

Правильна відповідь – В. В тестовому завданні описані культуральні властивості мікоплазм (Мікробіологія з основами імунології: Підручник.- В.В.Данилейченко, Й.М.Федечко, О.П. Корнійчук. – Київ, «Медицина», 2009. - С. 302, 386).

10. Під час збору лікарської сировини на плантаціях виявлено велику кількість рослин із мозаїчним забарвленням листя та різко зниженим складом кількості діючої речовини. Який агент вірогідно спричинив таке ураження рослин?


 1. Мікроскопічні кліщі

 2. Фітопатогенні віруси

 3. Нематоди

 4. Фітопатогенні бактерії

Е. Токсичні речовини з грунту

Правильна відповідь – В. Фітопатогенні мікроорганізми викликають певні анатомічні і фізіологічні зміни у рослин. Віруси викликають вогнищеві зміни кольору тканин рослини – мозаїку (Мікробіологія з основами імунології: Підручник.- В.В.Данилейченко, Й.М.Федечко, О.П. Корнійчук. – Київ, «Медицина», 2009. - С. 382).РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З ВІДПОВІДНИХ МОДУЛІВ ТА ДИСЦИПЛІНИ В ЦІЛОМУ.

Модуль 1. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет. Загальна і спеціальна вірусологія.
Змістовий модуль 1. Вступ у мікробіологію.

1. Визначення мікробіології як науки та її місце серед біологічних наук. предмет і завдання медичної мікробіології.

2. Завдання мікробіології у вивченні властивостей збудників інфекційних хвороб. Значення медичної та загальної мікробіології в системі охорони здоров’я та у професійній діяльності провізорів та працівників фармацевтичної промисловості.

3. Основні етапи розвитку мікробіології. Виникнення і становлення мікробіології як науки. Відкриття світу мікроорганізмів (Д.Фракосторо, Д.Самойлович). Роль мікроорганізмів як причини інфекційних хвороб (роботи П.Гентле, Л.Пастера, Р.Коха), відкриття вірусів (Д.Івановський). Відкриття антибіотиків та хіміотерапевтичних препаратів (роботи П.Ерліха О.Флемінга, Г.Домагка, З.Ваксмана, З.Єрмольєвої).

4. Виникнення та розвиток ідей про попередження інфекційних захворювань (Є.Дженер, Л.Пастер). Становлення імунології як науки (роботи Мєчнікова, Ерліха). Українська школа мікробіологів (Д.С.Заболотний, Г.Мінх, В.Дроботько. Г.Мосінг).

5. Сучасний етап розвитку мікробіології. Молекулярно-біологічний та молекулярно-генетичний рівень дослідження. Генна інженерія мікроорганізмів та її значення для біології та медицини.


Змістовий модуль 2. Морфологія і структура прокаріотів та еукаріотів. Фарбування мікроорганізмів. Мікроскопія.

1. Основні відмінності прокаріотів та еукаріотів. Розміри, основні форми, взаєморозміщення клітин при поділі.

2. Морфологія і будова бактерій. Роль окремих структур у життєдіяльності бактерій та у патогенезі інфекційних захворювань. Вегетативні форми та спори.

3. Морфологія рикетсій, спірохет, актиноміцетів, хламідій, мікоплазм.

4. Морфологія і класифікація грибів.

5. Морфологія і класифікація найпростіших.

6. Морфологія і класифікація гельмінтів.

7. Методи мікроскопії, види мікроскопів. Методи забарвлення для диференціації бактерій та виявлення структур клітин (методи Грама, Ціля-Нільсена, Ожешка, Нейсера, Дроботька).

8. Мікроскопічний метод дослідження.
Змістовий модуль 3. Фізіологія мікроорганізмів.

1. Хімічний склад мікроорганізмів. Порівняння хімічного складу різних груп мікроорганізмів та еукаріотичних клітин.

2. Типи і механізми живлення мікроорганізмів. Значення окремих компонентів. Пермеази.

3. Культивування мікроорганізмів. Поживні середовища. Вимоги до середовищ, їх види. Приготування і підготовка поживних середовищ. Організація виробництва поживних середовищ.

4. Дихання мікроорганізмів. Аеробний та анаеробний тип дихання. Ферменти і структури клітин, що приймають участь в процесі дихання. Методи культивування анаеробних бактерій.

5. Ферменти мікроорганізмів, їх роль в обміні речовин. Конструктивні та адаптивні, екзо- та ендоферменти.

6. Ріст і розмноження бактерій. Поділ бактеріальної клітини, фази розмноження культури бактерій у стаціонарних умовах.

7. Бактеріологічний метод дослідження. Принципи та методи виділення чистих культур аеробних бактерій та їх ідентифікації.

8. Особливості культивування мікроорганізмів для технологічних цілей. Синтез мікроорганізмами амінокислот, вітамінів, ферментів тощо.

9. Особливості фізіології найпростіших. Фізіологія мікроскопічних грибів. Фізіологія гельмінтів. Середовища для культивування грибів. Культивування грибів для технологічних цілей.


Змістовий модуль 4.Стерилізація, дезінфекція, асептика, антисептика.

1. Дія фізичних, хімічних та біологічних факторів на мікроорганізми (температури, тиску, висушування, ультразвуку, променевої енергії).

2. Стерилізація, визначення. Методи, обладнання, препарати. Особливості стерилізації розчинів для парентерального введення. Способи контролю за якістю стерилізації.

3. Асептика, її значення в медицині та фармацевтичній практиці. Мікробіологічний контроль за дотримання правил асептики в аптеках та на фармацевтичному виробництві.

4. Мікробіологічні основи антисептики. Дезінфікуючі речовини, класифікація, вимоги до них, механізм дії на мікробні клітини. Мікробіологічний контроль за якістю дезінфекції та дотриманням правил асептики.
Змістовий модуль 5. Генетика бактерій. Мікробіологічні основи генної інженерії. Біотехнологія.

1. Генетика бактерій. Значення генетики мікроорганізмів для загальної біології, генної інженерії, теоретичної та практичної медицини, для загальних молекулярно-генетичних досліджень.

2. Структура генетичного апарату бактерій (хромосома, плазміди, мігруючі генетичні елементи).

3. Функціональні одиниці бактеріального геному. Структурні та регуляторні гени, транскрипція, трансляція, редуплікація генетичної інформації у бактерій.

4. Генотип та фенотип у бактерій. Види мінливості у бактерій (модифікаційна, генотипова, мутації). Генетичні рекомбінації у бактерій (трансформація, трансдукція, кон’югація).

5. Генофонд бактеріальної популяції. Генетичні карти мікроорганізмів. Напрямки селекції мікроорганізмів. Одержання і використання штамів-продуцентів антибіотиків, ферментів, гормонів, вітамінів.

6. Плазміди та інші мобільні генетичні елементи, їх значення у формуванні патогенних властивостей бактерій – токсигенності, резистентності до лікарських препаратів.

7. Генетичні методи діагностики інфекційних хвороб. Полімеразна ланцюгова реакція. Рестриктаційний аналіз.

8. Мікробіологічні основи генної інженерії (ферменти – рестриктази, лігази, полімерази, ревертази). Вектори, методи їх введення. Практичне використання методів генної інженерії.

9. Значення біотехнології для фармацевтичної науки та промисловості (отримання антибіотиків, вітамінів, гормонів, білків та інших високомолекулярних сполук). Умови культивування та правила роботи з генномодифікованими мікроорганізмами. Захист довкілля від генномодифікованих мікроорганізмів.

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка