Методичні вказівки склав: доц. Цигикало О. В
Скачати 72.56 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір72.56 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет“Затверджено”


на методичній нараді кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

“____” ____________2007 р. (Протокол № __)

Завідувач кафедри

професор_________________Ю.Т.Ахтемійчук
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам І курсу І медичного та стоматологічного факультету


(спеціальність “стоматологія”)

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Під час ПІДГОТОВки ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯМ’язи голови. Мімічні м’язи, особливості розвитку, будова та фасції.

Навчальна дисципліна: анатомія людиникількість годин: 2

Методичні вказівки склав:

доц. Цигикало О.В.
Чернівці, 2007

1. Актуальність:

До вивчення анатомії людини на стоматологічному факультеті так як, і на інших факультетах медичного профілю, необхідно підходити комплексно. Лише в такому разі відбувається формування уявлення про організм людини, як цілісну систему. Тема заняття присвячена будові м’язів і фасцій голови. Вивчення цієї теми, як і інших необхідні для розуміння взаємозв'язків, взаємодії м’язів, які забезпечують жувальну функцію та міміку. Знання з міології можуть бути використані при вивченні нормальної та патологічної фізіології, неврології, хірургії, топографічної анатомії і оперативної хірургії, ортопедії, травматології.2. Тривалість: 2 години

3. Навчальна мета:

- Знати: українську та латинську термінологію стосовно всіх складових м’язового апарату; будову м’язів та фасцій; класифікацію м’язів (за будовою та розвитком).

- Вміти: на анатомічних препаратах м’язів показувати: місця прикріплення м’язів голови; будову фасцій голови.

- Опановувати практичні навички: препарування м’язів і фасцій тіла людини.4. Міжпредметна інтеграція (базовий рівень підготовки).

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Біологія

Питання філогенезу органів та систем. Онтогенетичний розвиток людини. Дані з анатомії та фізіології людсь­кого організму. Взаємовідношення організму людини із зовнішнім середовищем, та вплив останнього на анатомічну будову на різних етапах розвитку людини.

2. Фізика


Властивості твердих тіл. Закони механіки.

Електричні явища в тканинах.3. Хімія


Питання органічної та неорганічної хімії, щодо власти­востей газів, металів, солей, білків, жирів та вуглеводів.

4. Латинська мова


Корені і закінчення латинських термінів. Застосувати знання побудови і написання латинських термінів.

5. Гістологія

Гістологічна будова структур.

6. Фізіологія

Фізіологічні процеси обміну речовин в кістці.


5. Поради студенту:

5.1. Зміст теми

Підпотиличні м’язи. До групи підпотиличних м’язів відносяться:

- задні великий і малий прямі м’язи;

- передній і бічний прямі м’язи голови:

- верхній і нижній косі м’язи голови. Усі вони починаються від поперечних та остистих відростків шийних хребців і прикріплюються до потиличної кістки. Іннервація: задні гілки спино-мозкових нервів. Функція: нахиляють голову вбік, вперед і назад.

М’язи голови поділяються на жувальні і мімічні.

Жувальні м’язи:

- жувальний м’яз починається від виличної кістки і кріпиться до кута нижньої щелепи;

- скроневий м’яз починається від скроневої кістки і кріпиться до вінцевого відростка нижньої щелепи;

- бічний та присередній крилоподібні м’язи беруть початок від однойменних відростків клиноподібної кістки і кріпляться до нижньої щелепи. Іннервація жувальних м’язів здійснюється третьою гілкою трійчастого нерва – нижньощелепним нервом.

Мімічні м’язи, їх особливості:


 • починаються від кістки і одним кінцем прикріплюються до шкіри;

 • не покриті фасціями;

 • виконують рухи шкіри;

 • розташовуються навколо природних отворів.

До мімічних м’язів відносяться такі м’язи: надчерепний, гордіїв, опускач перегородки носа, колові м’язи ока та рота, зморщувач та стискач брови, вушні м’язи, м’яз-опускач кута рота, поперечний м’яз підборіддя, м’яз сміху, виличні м’язи, м’язи підіймачі губ і кута рота та опускач нижньої губа, а також щічний м’яз. Усі мімічні м’язи іннервує VI пара черепно-мозкових нервів, а саме - лицевий нерв.
5.2. Контрольні питання:

 1. Які з точки зору ґенезу (походження) розрізняють м'язи голови?

 2. Які з м’язів голови є похідними першої вісцеральної дуги?

 3. Які з м’язів голови є похідними другої вісцеральної дуги?

 4. Які функції виконують мімічні м'язи, особливості розміщення їх і відношення до щілин і отворів, які знаходяться на обличчі?

 5. Які особливості фіксації підшкірного м'язу шиї?

 6. Які м'язи розміщені в області склепіння черепа?

 7. Що таке сухожильний шолом?

 8. Які особливості його будови сухожилкового шолома, зв'язку зі шкірою голови та окістям кісток черепа?

 9. Які м'язи розміщуються навколо зовнішнього слухового ходу?

 10. Які м'язи розміщуються навколо повікової щілини?

 11. Які м'язи розміщуються навколо ніздрів?

 12. Які м'язи розміщуються навколо ротової щілини?

 13. Чому мімічні м'язи новонародженого слабо розвинені?

 14. До якої кістки прикріплюються всі жувальні м'язи?

 15. Де починається і прикріплюється кожен з жувальних м'язів?

 16. Які функції виконують жувальні м'язи?

 17. Як промацати висковий і жувальний м'язи?

 18. Які фасції розрізняють в області голови, їх топографія, відношення до м'язів та органів?


5.3. Заключний етап.

Оцінюється поточна діяльність кожного студента упродовж заняття, стандартизований кінцевий контроль, проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється у журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач засвідчує їх своїм підписом.Тема наступного заняття: «Жувальні м’язи: будова, індивідуальні відмінності форми, функціональна анатомія».

6. Матеріали методичного забезпечення заняття

6.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.

6.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: орі­єн­товні карти для формування практичних умінь і навичок, навчальні задачі.

6.3. Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, завдання, тести.

1. При обстеженні міміки хворого виявлено, що він не може скласти губи трубочкою, не може свистіти, під час сміху кутки рота не піднімаються догори, а ротова щілина розтягується в боки (поперечна посмішка). Пацієнт страждає на міопатію - спадкове захворювання із дистрофічним ураженням м’язів. На атрофію якого м’язу вказують дані симптоми?

Відповідь: колового м’яза рота.

2. Пацієнт поступив в клініку для лікування деформації шиї. При клінічному обстеженні виявлено такі симптоми: виражений нахил голови вліво, поворот обличчя вправо, пасивні рухи голови вправо обмежені. Діагноз: м’язова кривошия. Ураження якого м’язу має місце?

Відповідь: вкорочення грудино-ключично-соскоподібного м’яза.


3. Для склепіння черепа характерні скальповані рани: при пошкодженні в ділянці лоба шкіри і m. occipitofrontalis всі три шари - шкіра, підшкірна клітковина, сухожильний шолом - переміщуються назад, при пошкодженні шкіри і потиличного черевця м’яза тканини зсуваються вперед. Які анатомічні передумови такого характеру ран?

Відповідь: шкіра, підшкірна клітковина і сухожилковий шолом тісно пов’я­зані між собою вертикальними сполучнотканинними перетинками, а під сухожилковим шоломом знаходиться пухка клітковина, яка не має перетинок.


4. У хворого нагнійний процес локалізується під сухожилковим шоломом. Чому при пальпації не визначаються чіткі межі патологічного ексудату?
Відповідь: пухка клітковина, що знаходиться під сухожилковим шоломом, не має сполучнотканинних перетинок і нагнійні процеси носять розлитий характер.

5. У хворого при відкриванні рота нижня щелепа відхиляється вправо. Які м’язи уражені?

Відповідь: жувальні м’язи справа.
6. У хворого повікова щілина справа помітно більша, ніж ліва. Функція якого з мімічних м'язів порушена?

A. М. orbicularis oculi.

B. М. procerus.

C. М. corrugator supercilii.

D. M. occipitofrontalis (venter frontalis).

E. M. zygomaticus major.


6.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів: орієнтовні карти для організації самостійної роботи студентів із навчальною літературою.
7. Рекомендована література:

7.1. Основна.

1. Сапин М.Р. Анатомия человека. - М.: Медицина, 2000. - Т. 1,2.

2. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. -М.: Медицина, 2002.

3. Тонков В.Н. Учебник анатомии человека. - М., 1963.

4. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. - М., Медицина, 1996.-Т. 1-4.

7.2. Додаткова:

1. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Ковешниюва. - К.: Здоров'я, 2001. - 328 с.

2. Заклюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. -К.: Здоров'я, 1993.

3. Нетлюх М.А. Латинсько-український анатомічний словник. - К.: Наукова думка, 1972.

4. Бобрик И.И., Милько В.И., Круцяк В.Н., Синицкая А.Н., Топчий Т.В. Учебное пособие по рентгенанатомии. - К. - Черновцы, 1989.

5. Матешук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. - Львів, 1997.Методичні вказівки склав доц. Цигикало О.В.
Рецензія позитивна доц. Слободян О.М.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка