Методика обстеження дерматологічного хворого. Деонтологія в практиці дерматовенеролога
Скачати 285.01 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір285.01 Kb.
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. М.І.ПИРОГОВА


Кафедра шкірних та венеричних хвороб

Методичні вказівки до роботи студентів стоматологічного факультету на практичному занятті

Модуль 1

Змістовий модуль 1 Загальна дерматологія

Практичне заняття №1

Тема: Методика обстеження дерматологічного хворого. Деонтологія в практиці дерматовенеролога.

Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення до практичного заняття №1: 1. Методика обстеження дерматологічного хворого.

 2. Основні умови обстеження дерматологічного хворого.

 3. Схема обстеження дерматологічного хворого

 4. Загальні методи обстеження дерматологічного хворого.

 5. Спеціальні методи обстеження дерматологічного хворого.

 6. Основні параметри спілкування при лікуванні дерматологічних хворих.

 7. Як заповнювати відповідну медичну документацію.

 8. Назвіть загальні методи обстеження хворих.

 9. Визначте скарги хворого.

 10. Як зібрати анамнез.

 • Звернути увагу на місце роботи пацієнта, сезонність захворювання, схильність до рецидивів.

 • Визначити сімейний характер захворювання, можливість спадковості і вродженості захворювання.

 1. Які об’єктивні загальні методи обстеження (огляд, пальпація, перкусія, аускультація).

 2. Які спеціальні методи обстеження хворих на дерматози (зішкрябування, проба зондом, симптом Бен’є-Мещерського, діаскопія, проба Бальцера, симптом Нікольського, визначення чутливості шкіри).

 3. Яка має бути тактика спілкування з хворою людиною та його родичами.

Література:

Основна:

 1. Кравченко В.Г. Шкірні та венеричні хвороби. – Київ: Здоров’я, 1995, C. 32-34.

 2. Савчак В.І., Галникіна С.О. Хвороби шкіри. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001, C. 8-12, 27-30.

Додаткова:

 1. Кожные и венерические болезни / Под ред. О.Л. Иванова – М., Шико, 2002, C. 55-63.

 2. Кожные и венерические болезни: Руководство для врачей / Под ред. Ю.К.Скрипкина. В 4-х томах. – М.: Медицина, 1995.

 3. Коляденко В.Г., Федоренко А.Е., Головченко Д.Я. Медицинская деонтология в дерматологии и венерологии. – Киев: Здоровье, 1989.

 4. Задорожный Б.А., Петров Б.Р. Работа медицинской сестры и уход за больными кожными и венерическими заболеваниями. – Киев: Здоровье, 1983.

Модуль 1

Змістовий модуль 1 Загальна дерматологія

Практичне заняття №2

Тема: Анатомія, гістологія і фізіологія нормальної шкіри та слизової оболонки рота і губ. Гістопатологія.

Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення до практичного заняття №2: 1. Анатомія шкіри. Розподіл шкіри на 3 шари. Форма, товщина, площа, поверхня, тургор і колір шкіри.

 2. Гістологічна будова епідермісу. Базальний, шипуватий, зернистий, блискучий і роговий шари. Процеси оновлення епідермісу, зроговіння, живлення, шкірний пігмент, основна мембрана.

 3. Гістологічна будова дерми. Сосочковий і сітчастий шари. Колагенові, еластичні та ретикулярні волокна, аморфна субстанція, клітинні елементи, гладенькі м’язові волокна.

 4. Підшкірна клітковина. Волокниста сполучна тканина, жирова тканина, клітинні елементи.

 5. Анатомія, гістологія і фізіологія слизової оболонки рота і губ.

 6. Придатки шкіри. Волосся. Нігті. Сальні і потові залози, їх будова, тип секреції.

 7. Судини шкіри. Глибоке і поверхневе артеріальне сплетіння, венозне сплетіння. Лімфатичні судини.

 8. Нервова система шкіри.

 9. Фізіологія шкіри. Захисні властивості шкіри. Участь шкіри в обмінних процесах. Депонуюча роль шкіри. Терморегуляція. Секреторна, резорбційна та дихальна функція шкіри. Участь шкіри в обміні речовин. Ферментативна функція. Шкіра як орган відчуттів.

 10. Основні Гістопатологічні зміни в шкірі при дерматозах. Серозне запалення (спонгіоз, вакуольна дегенерація, балонуюча дегенерація). Акантоліз. Акантоз. Папіломатоз. Паракератоз. Гіперкератоз. Гранульоз. Дистрофія сполучної тканини.

Література:

Основна:

 1. Кравченко В.Г. Шкірні та венеричні хвороби. – Київ: Здоров’я, 1995, C.12-27.

 2. Методичні розробки до практичного заняття згідно даної теми.

 3. Савчак В.І., Галникіна С.О. Хвороби шкіри. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001, C.11-26.

Додаткова:

 1. Кожные и венерические болезни / Под ред. О.Л. Иванова – М., Шико, 2002, C. 14-42.

 2. Кожные и венерические болезни: Руководство для врачей / Под ред. Ю.К.Скрипкина. В 4-х томах. – М.: Медицина, 1995.

 3. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю. Гістологія людини. – Київ: Книга плюс, 2003.

 4. Цветкова Г.М., Колантаевская К.А., Сыч Л.И. Справочник по гистологической диагностике кожных заболеваний. Киев: Здоров’я, 1981.

Модуль 1

Змістовий модуль 1 Загальна дерматологія

Практичне заняття № 3

Тема: Первинні та вторинні морфологічні елементи висипки

Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення до практичного заняття №3: 1. Що ми називаємо елементами шкірного висипу. Первинні та вторинні морфологічні елементи.

 2. Перерахувати первинні елементи шкірного висипу та їх розподіл на безпорожнинні (пляма, папула, горбик, вузол), проміжний - уртика та порожнинні (пухирець, пухир, гноячок).

 3. Перерахувати характеристику первинних елементів висипки.

 4. Еволюцію первинних елементів висипки.

 5. Диференційну діагностику первинних елементів висипки.

 6. Диференційну діагностику елементів висипки.

 7. Характеристика плям. Запальні та незапальні. Природжені та набуті плями. Плями, що зумовлені зміною кількості пігменту в шкірі: неправильним розвитком судин шкіри, геморагічні плями, штучні плями. Наслідок зворотного розвитку плями.

 8. Характеристика папули. Запальні та незапальні папули. Лентикулярні та міліарні папули. Бляшки. Консистенція, колір папул, зворотній розвиток.

 9. Характеристика горбика. Запальні та незапальні горбики. Їх розмір, консистенція, глибина залягання, еволюція, зворотній розвиток.

 10. Характеристика вузла. Запальні та незапальні вузли, глибина залягання, розміри, консистенція, еволюція, зворотній розвиток.

 11. Характеристика уртикарного елементу. Механізм його виникнення, еволюція, зворотній розвиток.

 12. Характеристика пухирця. Будова пухирця, його вміст, розміщення
  в шкірі, еволюція, зворотній розвиток.

 13. Характеристика пухиря.

 14. Характеристика гноячка, гноячки зв'язані та незв’язані з придатками шкіри. Поверхневі та глибокі. Еволюція гноячків.

 15. Диференційна діагностика первинних елементів шкірної висипки.

 16. Що таке вторинні елементи шкірного висипу. Перерахувати їх (вторинна пігментація, лусочка, кірка, садно, ерозія, тріщина, виразка, рубець, атрофія шкіри, ліхенізація).

 17. Характеристика вторинних пігментацій та лусочок. З яких елементів шкірного висипу вони утворюються.

 18. Характеристика ерозії. Які елементи шкірного висипу її утворюють.

 19. Характеристика садна та тріщини. Які елементи шкірного висипу їх утворюють.

 20. Характеристика виразки. Які елементи шкірного висипу її утворюють.

 21. Характеристика кірки. Які елементи шкірного висипу її утворюють.

 22. Характеристика рубця та рубцевої атрофії шкіри. Які елементи шкірного висипу їх утворюють.

 23. Характеристика ліхеніфікації. Які елементи шкірного висипу їх утворюють.

 24. Загальна характеристика елементів шкірного висипу, їх локалізація, розміщення, взаєморозміщення, мономорфна та поліморфна висипка.

Література:

Основна:

 1. Кравченко В.Г. Шкірні та венеричні хвороби. – Київ: Здоров’я, 1995, C. 32-46.

 2. Методичні розробки для практичних занять з шкірних та венеричних хвороб для студентів 4-го курсу медичного факультету.

 3. Савчак В.І., Галникіна С.О. Хвороби шкіри. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001, C. 30-39.

Додаткова:

 1. Кожные и венерические болезни / Под ред. О.Л. Иванова - М., Шико, 2002, C. 43-54.

 2. Кожные и венерические болезни: Руководство для врачей / Под ред. Ю.К.Скрипкина. В 4-х томах. – М.: Медицина, 1995.

 3. Потоцкий И.И. Торсуев Н.А. Кожные и венерические болезни. – Киев: Вища школа, 1978.

 4. Скрипкин Ю.К. Кожные и венерические болезни – Москва: Медицина, 1979, C. 54-68.

 5. Скрипкин Ю. К., Машкиллейсон А.Л., Шарапова Г.Я. Кожные и венерические болезни: Учебник. – М.: Медицина, 1995. – С. 33-45.

Модуль 1

Змістовий модуль 2 Папулосквамозні дерматози

Практичне заняття № 4

Тема: Псоріаз. Червоний плоский лишай. Етіопатогенез. Клініка. Діагностика. Лікування. Профілактика.

Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення до практичного заняття № 4: 1. Що таке псоріаз?

 2. Характерні особливості клінічного перебігу псоріазу.

 3. На які стадії поділяються прояви псоріазу?

 4. Які ускладнені форми псоріазу?

 5. Що таке псоріатична тріада?

 6. Чим папули при псоріазі відмінні від інших?

 7. Які препарати загальної дії використовують при лікуванні псоріазу?

 8. Які препарати для зовнішнього лікування?

 9. Шляхи та умови виникнення червоного плоского лишаю?

 10. Назвіть основні клінічні варіанти червоного плоского лишаю.

 11. Дайте характеристику проявів червоного плоского лишаю.

 12. Яка терапія рекомендується?

Література:

Основна:

 1. Савчак В., Галникіна С. - Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом./ Тернопіль : Укрмедкнига, 2001, С. 181-187, 194-197.

 2. Кравченко В.І. - Шкірні та венеричні хвороби. - Київ : Здоров'я, 1995, С. 148-159.

Додаткова:

 1. Беляев Г.М., Рыжко П.П. - Псориаз. Псориатическая артропатия. - Изд-во «Ореол», Санкт-Петербург, 1996.

 2. Вітенко І.С. - Психологічні основи професійної підготовки сімейного лікаря. - Харків : «Основа», 2000. с 224.

 3. Задорожный Б.А., Петров Б.П. - Справочник по дермато-венерологии. / Київ : «Здоров'я», 1996. С. 320.

 4. Кожные и венерические болезни: Руководство Для врачей./ Под редакцией Ю.К. Скрипкина. В 4-х томах. - М.: Медицина, 1995.

 5. Владимиров В.В.. Зудин Б.И. - Кожные и венерические болезни (атлас). - М. : Медицина, 1980.

 6. Папий Н.А. - Кожные заболевания. Психодиагностика и психокорекция. - Минск : «Полымя», 2003, с. 174.

Модуль 1

Змістовий модуль 3 Контагіозні дерматози

Практичне заняття № 5

Тема: Вірусні дерматози. Короста. Вошивість. Етіологія. Патогенез. Клініка. Діагностика. Лікування. Профілактика.

Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення до практичного заняття № 5: 1. Сучасні уявлення про етіологію та патогенез герпес-вірусної інфекції.

 2. Біологічна характеристика вірусів простого герпеса.

 3. Класифікація вірусних дерматозів.

 4. Клінічні різновиди простого герпеса.

 5. Клініка простого герпеса.

 6. Генітальний герпес та його ускладнення.

 7. Клінічна характеристика та клінічні різновиди оперізуючого герпеса.

 8. Клініка та діагностика бородавок.

 9. Лабораторні методи дослідження вірусних дерматозів.

 10. Лікування і профілактика вірусних дерматозів.

 11. Етіологія та патогенез контагіозного молюску.

 12. Клініка та лікування контагіозного молюску.

 13. Характеристика збудника корости.

 14. Шляхи та засоби розповсюдження корости.

 15. Клініка корости.

 16. Особливості прояву корости у дітей.

 17. Ускладнення корости.

 18. Диференційна діагностика.

 19. Методи лікування та профілактики корости.

 20. Різновид вошей.

 21. Клінічні прояви педикульозу.

 22. Диференційний діагноз педикульозу.

 23. Засоби лікування та профілактики педикульозу.

 24. Робота в епідвогнищі. Заповнення екстреного повідомлення в СЕС.

Література:

Основна:

 1. Кравченко В.І. - Шкірні та венеричні хвороби. - Київ : Здоров'я, 1995, С. 102-111, 112-121

 2. Методичні розробки для практичних занять з шкірних та венеричних хвороб для студентів 4-го курсу медичного факультету.

 3. Савчак В., Галникіна С. - Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом./ Тернопіль : Укрмедкнига, 2001, С. 113-126, 295-309.

Додаткова:

 1. Владимиров В.В.. Зудин Б.И. - Кожные и венерические болезни (атлас). - М. : Медицина, 1980.

 2. Задорожный Б.А., Петров Б.П. - Справочник по дермато-венерологии. / Київ : «Здоров'я», 1996.

 3. Кожные и венерические болезни / Под ред. О.Л. Иванова - М., Шико, 2002, 131-134, С. 157-166.

 4. Кожные и венерические болезни: Руководство Для врачей./ Под редакцией Ю.К. Скрипкина. В 4-х томах. - М.: Медицина, 1995.

 5. Коляденко В.Г., Федоренко А.Е., Головченко Д.Я. - Медицинская деонтология в дерматологии и венерологии. - Киев : Здоровье, 1989.

 6. Скрипкин Ю. К., Машкиллейсон А.Л., Шарапова Г.Я. Кожные и венерические болезни: Учебник. – М.: Медицина, 1995, C. 197-207.

 7. Скрипкин Ю.К. Кожные и венерические болезни - Москва: Медицина, 1979, C. 129-135, 261-269.

Модуль 1

Змістовий модуль 3 Контагіозні дерматози

Практичне заняття № 6

Тема: Піодермії. Етіологія. Патогенез. Клініка. Діагностика. Лікування. Профілактика.

Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення до практичного заняття № 6: 1. Етіологія та патогенез піодермій.

 2. Класифікація піодермій.

 3. Клінічні різновиди стафілодермій (остіофолікуліт, стафілококовий сикоз, глибокий фолікуліт, фурункул, карбункул, гідраденіт).

 4. Клінічні різновиди нефолікулярних стафілодермій, що зустрічаються переважно у дітей (везикулопустульоз, множинні абсцеси у дітей або псевдофурункульоз Фінгера, епідемічна пухирчатка новонароджених, ексфоліативний дерматит Ріттера).

 5. Клінічні різновиди стрептодермій (клінічні варіанти стрептококового імпетиго, вульгарна ектима).

 6. Клінічні різновиди змішаних стрепто-стафілодермій (стрепто-стафілококове імпетиго, атипові форми глибоких піодермітів).

 7. Діагностика та диференційна діагностика піодермій.

 8. Лікування та профілактика піодермій.

Література:

Основна:

 1. Кравченко В.І. - Шкірні та венеричні хвороби. - Київ : Здоров'я, 1995, С. 65-76.

 2. Методичні розробки для практичних занять з шкірних та венеричних хвороб для студентів 4-го курсу медичного факультету.

 3. Савчак В., Галникіна С. - Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом./ Тернопіль : Укрмедкнига, 2001, С. 76-77, 77-81, 82-84.

Додаткова:

 1. Владимиров В.В.. Зудин Б.И. - Кожные и венерические болезни (атлас). - М. : Медицина, 1980.

 2. Задорожный Б.А., Петров Б.П. - Справочник по дермато-венерологии. / Київ : «Здоров'я», 1996. С. 320.

 3. Кожные и венерические болезни: Руководство Для врачей./ Под редакцией Ю.К. Скрипкина. В 4-х томах. - М.: Медицина, 1995.

 4. Кожные и венерические болезни / Под ред. О. Л. Иванова – М., Шико, 2002, C. 83-97.

 5. Папий Н.А. - Кожные заболевания. Психодиагностика и психокоррекция. - Минск : «Полымя», 2003, с. 174.

 6. Скрипкин Ю.К. Кожные и венерические болезни - Москва: Медицина, 1979, стр. 124-162.

 7. Скрипкин Ю. К., Машкиллейсон А.Л., Шарапова Г.Я. Кожные и венерические болезни: Учебник. – М.: Медицина, 1995, C. 77-94.

Модуль 1

Змістовий модуль 3 Контагіозні дерматози

Практичне заняття № 7

Тема: Мікози. Етіологія. Патогенез. Клініка. Діагностика. Лікування. Профілактика.

Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення до практичного заняття № 7: 1. Класифікація мікозів.

 2. Етіологія, епідеміологія, патогенез, клініка, діагностика лікування різнобарвного лишаю.

 3. Етіологія, епідеміологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика пахової епідермофітії.

 4. Етіологія, епідеміологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика епідермофітії стоп.

 5. Етіологія, епідеміологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика рубромікозу.

 6. Етіологія, епідеміологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика трихофітії.

 7. Етіологія, епідеміологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика мікроспорії.

 8. Етіологія, епідеміологія, патогенез та клініка кандидозу.

 9. Класифікація кандидозів (кандидоз шкіри та слизових оболонок, кандидозні оніхії та пароніхії, хронічний генералізований (гранулематозний) кандидоз дітей).

 10. Лабораторна діагностика кандидозу.

 11. Лікування кандидозу.

 12. Профілактика кандидозу.

 13. Лабораторна діагностика мікозів.

 14. Лампа Вуда.

Література:

Основна:

 1. Кравченко В.І. - Шкірні та венеричні хвороби. - Київ : Здоров'я, 1995, С. 88-102.

 2. Методичні розробки для практичних занять з шкірних та венеричних хвороб для студентів 4-го курсу медичного факультету.

 3. Савчак В., Галникіна С. - Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом./ Тернопіль : Укрмедкнига, 2001, С. 99-108.

Додаткова:

 1. Антоньев А.А., Бульвахтер Л.А., Глазкова Л.К., Ильин И.И.Кандидоз кожи и слизистых оболочек – М.: Медицина, 1985р.

 2. Владимиров В.В.. Зудин Б.И. - Кожные и венерические болезни (атлас). - М. : Медицина, 1980.

 3. Задорожный Б.А., Петров Б.П. - Справочник по дермато-венерологии. / Київ : «Здоров'я», 1996.С. 249-250, 196-198.

 4. Кожные и венерические болезни: Руководство Для врачей./ Под редакцией Ю.К. Скрипкина. В 4-х томах. - М.: Медицина, 1995. С. 295-298, 320-324.

 5. Кожные и венерические болезни / Под ред. О.Л. Иванова - М., Шико, 2002, C. 98-125.

 6. Кулага В.В., Романенко И.М., Афонин С.Л., Кулага С.М. Грибковые болезни и их осложнения. Клиника, диагностика, лечение. Руководство для врачей. – Луганск: «Элтон-2», 2006. – 520с.

 7. Родионов А.Н. Грибковые заболевания кожи: Руководство для врачей – СПб:Питер Паблишинг, 1998. – 288с.

 8. Руководство по медицинской микологии П.Н. Кащкин, Н.Д. Шеклаков – «Медицина» Москва 1978. с. 335.

 9. Скрипкин Ю.К. Кожные и венерические болезни - Москва: Медицина, 1979, C. 162-214.

 10. Скрипкин Ю. К., Машкиллейсон А.Л., Шарапова Г.Я. Кожные и венерические болезни: Учебник. – М.: Медицина, 1995, C. 94-128..

Модуль 1

Змістовий модуль 4 Алергодерматози. Бульозні дерматози. Написання навчальної історії хвороби дерматологічного пацієнта

Практичне заняття № 8

Тема: Дерматити. Екзема. Токсидермії. Етіологія. Патогенез. Клініка. Діагностика. Лікування. Профілактика. Практичні навички з написання навчальної історії хвороби дерматологічного пацієнта. Курація 1.

Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення до практичного заняття № 8: 1. Дати визначення поняттю дерматит та токсидермія.

 2. Фактори патогенезу дерматитів та токсидермії.

 3. Сучасна класифікація форм та різновидів дерматитів.

 4. Клінічний перебіг дерматитів та токсидермій.

 5. Ускладнення перебігу токсидермії. Синдром Лайєла (гострий епідермальний некроліз).

 6. Диференційна діагностика між дерматитом та токсидермією.

 7. Принципи та методи лікування дерматитів та токсидермії.

 8. Невідкладна допомога при гострому епідермальному некролізі (синдромі Лайєла).

 9. Дати визначення поняттю екзема.

 10. Етіопатогенез екземи.

 11. Сучасна класифікація форм та різновидів екземи.

 12. Стадії клінічного перебігу екземи.

 13. Ускладнення перебігу екзематозного процесу.

 14. Принципи та методи лікування і профілактики екземи.

 15. Структура схеми історії хвороби.

 16. Схема, методи та умови обстеження дерматологічного хворого.

 17. Загальні методи обстеження хворого.

 18. Спеціальні методи обстеження дерматологічного хворого.

Схема історії хвороби


 1. Прізвище, ім'я, по-батькові.

 2. Вік.

 3. Місце роботи, професія.

 4. Місце проживання.

 5. Час надходження в клініку.

 6. Звідки, ким і для якої мети направлений хворий. Діагноз при надходженні.

 7. Скарги хворого (при надходженні).

 8. Анамнез хвороби: коли почалося захворювання, який був перебіг захворювання, яка спочатку виникла висипка. Чи спостерігалися загальні розлади організму, що передують захворюванню; чи супроводжується захворювання суб'єктивними відчуттями. Проведене лікування (коли, яке, у якій лікувальній установі, результати).

 9. Анамнез життя: яким народився(-лась) по рахунку, як ріс і розвивався, перенесені захворювання, поранення, контузії, операції; акушерсько-гінекологічний анамнез: початок менструацій, який їх перебіг. Вагітності, їхній результат. Родинний стан. Умови праці й побуту (харчування, житло, гігієна шкіри й т.д.). Наявність професійних шкідливостей. Шкідливі звички (алкоголь, паління, наркотики). Психоемоційні переживання. Здоров'я батьків, захворювання в родині (туберкульоз, сифіліс.).

 10. .Ріст. Вага. Статура. Харчування. Чи відповідає вікові.

 11. Загальні властивості шкіри, що не відносяться до дійсного захворювання: колір шкірної поверхні вільної від висипки, тургор шкіри, малюнок, потовиділення, саловиділення, дермографізм, чутливість шкіри (больова, температурна, тактильна).

 12. Волосся, нігті, слизові оболонки, підшкірно-жирова клітковина, лімфатичні вузли, стан кістково-м'язової системи.

 13. Органи кровообігу: серцево-судинна система, пульс, кров'яний тиск.

 14. Органи дихання: верхні дихальні шляхи, легені, дані рентгенологічного дослідження.

 15. Органи травлення: порожнина рота, стан зубів і мигдалинів, шлунок, кишківник печінка, селезінка.

 16. Сечостатеві органи.

 17. Нервова система: збудливість, пам'ять, сон. Рефлекси: сухожильні (колінні, ахілові, верхніх кінцівок), зіничні, патологічні.

 18. Органи відчуття: зір, слух, смак, дотик, нюх.

 19. Спеціальний статус. Стан ураженої шкіри повинен бути описаний у вигляді розповіді з висвітленням наступних питань: локалізація патологічного процесу, опис ураження шкіри з визначенням первинних і вторинних елементів висипки, їх розташування (дисеміноване, обмежене, симетричне чи ні, згруповане й т.д.) взаємовідношення елементів один з одним (близьке, фокусне, зливне). Описати кожен елемент (первинний й вторинний): форма, конфігурація, величина, колір, поверхня, контури, консистенція. Дати характеристику, якщо можна, еволюції морфологічних елементів, звертаючи увагу на особливості процесу в старих і нових вогнищах який був ураженої шкіри. При поширенні вогнищ ураження на декілька ділянок шкіри - описати кожний з них розлади окремо (первинні й вторинні елементи, розміри чи вогнища, конфігурація, кольори, контури, відчуттями консистенція, поверхня). Зміна слизових оболонок - кон'юнктиви, слизових оболонок порожнини рота, установі, результати) носа, статевих органів.

 20. Лабораторні дослідження - загальні й спеціальні.

 21. Попередній діагноз і його обґрунтування. Діагноз супутнього захворювання.

 22. Диференційний діагноз.

 23. Кінцевий діагноз.

 24. Етіологія та патогенез хвороби в даного хворого.

 25. Індивідуальний план лікування і його обґрунтування: режим, дієта, загальна й зовнішня терапія, фізіотерапія.

 26. Щоденник: дата, температура, (ранкова і вечірня); загальний стан змін у місцях ураження шкіри й слизових оболонок, аналізи, призначення, розвиток перенесення лікування і т.д.

 27. Прогноз хвороби у даного хворого.

 28. Профілактика хвороби у даного хворого.

 29. Епікриз: термін перебування на лікуванні, діагноз захворювання, проведене лікування, його перенесення і результати. Рекомендоване лікування вдома й режим.

Література:

Основна:

 1. Кравченко В.Г. – Шкірні та венеричні хвороби. – Київ: Здоров'я, 1995. – С. 129-141.

 2. Методичні розробки для практичних занять з шкірних та венеричних хвороб для студентів 4-го курсу медичного факультету.

 3. Савчак В., Галникіна C. – Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом: Підручник: – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – С. 149-166, 170-176, 206-209.

Додаткова:

 1. Задорожный Б.А., Петров Б.Р. Справочник по дерматовенерологии. – К.: Здоров’я, 1996. – 476 с.

 2. Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей в 4-х т. – Под редакцией Ю.К. Скрипкина. – М.: Медицина, 1995.

 3. Кожные и венерические болезни. Атлас. В.В. Владимиров, Б.И. Зудин. – М., Медицина, 1982.-288 с.

 4. Скрипкин Ю.К. Кожные и венерические болезни - Москва: Медицина, 1979, C. 162-214.

 5. Скрипкин Ю. К., Машкиллейсон А.Л., Шарапова Г.Я. Кожные и венерические болезни: Учебник. – М.: Медицина, 1995, C. 236-249.

Модуль 1

Змістовий модуль 4 Алергодерматози. Бульозні дерматози. Написання навчальної історії хвороби дерматологічного пацієнта

Практичне заняття № 9

Тема: Пухирчаті дерматози. Багатоформна ексудативна еритема Етіологія. Патогенез. Клініка. Діагностика. Лікування. Практичні навички з написання навчальної історії хвороби дерматологічного пацієнта. Курація 2.

Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення до практичного заняття № 9: 1. Етіопатогенез пухирчатки.

 2. Клінічні форми пухирчатки.

 3. Клінічні прояви пухирчатки.

 4. Діагностика пухирчатки.

 5. Принципи лікування пухирчатки.

 6. Клінічний перебіг дерматозу Дюринга.

 7. Диференційна діагностика пухирчатки і дерматозу Дюринга.

 8. Лікування дерматозу Дюринга.

 9. Етіологія поліморфної ексудативної еритеми.

 10. Клінічна картина поліморфної ексудативної еритеми.

 11. Синдром Стівенса-Джонсона.

 12. Лікування поліморфної ексудативної еритеми.

 13. Профілактика поліморфної ексудативної еритеми.

 14. Постановка попереднього діагнозу при написанні учбової історії хвороби дерматологічного пацієнта.

 15. Призначення додаткових методів обстеження дерматологічного хворого та їх аналіз.

 16. Призначення лікування (рецептура препаратів).

 17. Проведення динамічного спостереження за хворим.

 18. Рекомендації хворим по закінченню курації.

 19. Основні параметри спілкування при обстеженні дерматологічних хворих.

Література:

Основна:

 1. Кравченко В.Г. – Шкірні та венеричні хвороби. – Київ: Здоров'я, 1995. – С. 122-126, 167-172, 174-176.

 2. Лекційний матеріал.

 3. Методичні розробки для практичних занять з шкірних та венеричних хвороб для студентів 4-го курсу медичного факультету.

 4. Савчак В., Галникіна C. – Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом: Підручник: – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – С. 127-133, 135-138, 204-205.

Додаткова:

 1. Буллезные дерматозы. Н.А. Торсуев, Н.Д. Шеклаков, В.Н. Романенко. М.: Медицина, 1979, С. 9-121, 152-189, 228-238, 263-273.

 2. Б.Т. Глухенький, С.А. Грандо – Иммунозависимые дерматозы: экзема, атопический дерматит, истинная пузырчатка, пемфигоиды. – Киев «Здоровья» 1990. – С. 121-225, 337-368.

 3. Дифференциальная диагностика кожных болезней/ Б.А. Беренбейн, А.А. Студницин и др.; Под ред. Б.А. Беренбейна, А.А. Студницина. – 2-е изд., - М.: Медицина. 1989. – С. 219-235, 251-257, 262-264.

 4. Кожные и венерические болезни: учебник / Под ред. О.Л. Иванова – М.: Шико, 2002, C. 221-234, 302-307.

 5. Потоцкий И.И., Торсуев Н.А. – Кожные и венерические болезни. – Киев 1978.

 6. Скрипкин Ю.К. – Кожные и венерические болезни. – Москва 1995. С. 207-216, 220-228.

Модуль 1

Змістовий модуль 4 Алергодерматози. Бульозні дерматози. Написання навчальної історії хвороби дерматологічного пацієнта

Практичне заняття № 10

Тема: Курація 3 Захист студентами навчальної історії хвороби дерматологічного пацієнта

Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення до практичного заняття № 10: 1. Структура схеми історії хвороби.

 2. Схема, методи та умови обстеження дерматологічного хворого.

 3. Загальні методи обстеження хворого.

 4. Спеціальні методи обстеження дерматологічного хворого.

 5. Постановка попереднього діагнозу.

 6. Призначення додаткових методів обстеження дерматологічного хворого та їх аналіз.

 7. Призначення лікування (рецептура препаратів).

 8. Проведення динамічного спостереження за хворим.

 9. Рекомендації хворим по закінченню курації.

 10. Основні параметри спілкування при обстеженні дерматологічних хворих

Література:

Основна:

 1. Кравченко В.І. - Шкірні та венеричні хвороби. - Київ : Здоров'я, 1995, С. 28-58.

 2. Методичні розробки для практичних занять з шкірних та венеричних хвороб для студентів 4-го курсу медичного факультету.

 3. Савчак В., Галникіна С. - Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом./ Тернопіль : Укрмедкнига, 2001, С. 27-40, 49- 74.

 4. Скрипкин Ю.К. Кожные и венерические болезни - Москва: Медицина, 1979, С. 28-59.

Додаткова:

 1. Кожные и венерические болезни / Под ред. О.Л. Иванова – М., Шико, 2002, С. 55-82.

 2. Кожные и венерические болезни: Руководство для врачей / Под ред. Ю.К.Скрипкина. В 4-х томах. – М.: Медицина, 1995.

 3. Потоцкий И.И., Торсуев Н.А. Кожные и венерические болезни. – Київ: Вища школа, 1978.

 4. Павлов С.Т. Кожные и венерические болезни. – Ленинград: Медицина, 1969.

 5. Коляденко В.Г., Федоренко А.Е., Головченко Д.Я. Медицинская деонтология в дерматологи и венерологи – Киев: Здоровье, 1989.СХЕМА ОБСТЕЖЕННЯ

ДЕРМАТОЛОГІЧНОГО ХВОРОГО

Скарги

Паспортна частина


Історія хвороби


Можлива причина хвороби


Попереднє лікування та його ефект


Тривалість хвороби


Наявність подібних хвороб у сім'їПеребіг хвороби

Історія життя


Перенесені раніше хвороби

Наявні у даний час внутрішні хвороби

Вплив професійних чинників

Сприйняття організмом ліків, харчових продуктів (алергенів)

Шкідливі звички

Об'єктивний статус

Загальний стан хворого

Огляд шкіри неуражених ділянок

Пальпація

Дерматологічний статус

Рельєф шкіри

Колір висипки

Поверхня висипки

Ураження шкіри

Локальний характер

розповсюджене

Характеристика вогнища ураження


Модуль 1

Змістовий модуль 5 Венеричні захворювання

Практичне заняття № 11

Тема: Методика обстеження венеричного хворого. Збудник сифілісу. Шляхи передачі інфекції. Патогенез. Класифікація. Первинний період сифілісу.

Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення до практичного заняття № 11: 1. Класифікація хвороб, що передаються статевим шляхом та венеричних захворювань.

 2. Шляхи та імовірні умови інфікування венеричними хворобами.

 3. Методика обстеження венеричного хворого.

 4. Збудник сифілісу. Біологія блідої спірохети.

 5. Шляхи та умови інфікування сифілісом. Джерела зараження.

 6. Сучасне розуміння етіопатогенезу сифілісу. Реінфекція. Суперінфекція.

 7. Класифікація сифілісу.

 8. Класифікація первинного періоду сифілісу.

 9. Інкубаційний період сифілісу, його тривалість.

 10. Чинники, що змінюють середню тривалість інкубаційного періоду.

 11. Клінічні прояви первинного періоду сифілісу.

 12. Характеристика типового твердого шанкеру та його різновидів.

 13. Атипові форми твердого шанкеру.

 14. Ускладнення твердого шанкеру.

 15. Реґіонарний лімфангіт, лімфангоїт та поліаденіт.

 16. Диференціальна діагностика твердого шанкеру.

 17. Серологічні реакції в первинному періоді.

 18. Діагностика первинного періоду сифілісу.

Література:

Основна:

 1. Кравченко В.Г. – Шкірні та венеричні хвороби. – Київ: Здоров'я, 1995. – С. 239-253.

 2. Методичні розробки для практичних занять з шкірних та венеричних хвороб для студентів 4-го курсу медичного факультету.

 3. Савчак В., Галникіна C. – Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом: Підручник: – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – С. 329-343.

Додаткова:

 1. Задорожный Б.А., Петров Б.Р. Справочник по дерматовенерологии. – К.: Здоров’я, 1996. – 476 с.

 2. Скрипкин Ю. К., Машкиллейсон А.Л., Шарапова Г.Я. Кожные и венерические болезни: Учебник. – М.: Медицина, 1995. – С. 350-365.

 3. Скрипкин Ю.К. Кожные и венерические болезни - Москва: Медицина, 1979, - С. 350-357, 437-446.

 4. Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей в 4-х т. – Под редакцией Ю.К. Скрипкина. – М.: Медицина, 1995.

 5. Кожные и венерические болезни. Атлас. В.В. Владимиров, Б.И. Зудин. – М., Медицина, 1982.-288 с.

Модуль 1

Змістовий модуль 5 Венеричні захворювання

Практичне заняття № 12

Тема: Вторинний період сифілісу

Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення до практичного заняття № 12: 1. Класифікація вторинного періоду сифілісу.

 2. Загальна характеристика вторинного періоду сифілісу.

 3. Основні прояви на шкірі та слизових оболонках у вторинному періоді сифілісу.

 4. Сифілітична розеола, її різновиди, диференціальна діагностика.

 5. Папульозні сифіліди, основні їхні різновиди, диференціальна діагностика.

 6. Пустульозні сифіліди, їхні різновиди, диференціальна діагностика.

 7. Ураження слизових оболонок при вторинному періоді сифілісу.

 8. Сифілітична алопеція, її різновиди, диференціальна діагностика.

 9. Сифілітична лейкодерма.

 10. Ураження внутрішніх органів, нервової системи та рухового апарата у хворих вторинним сифілісом.

 11. Серологічні реакції у вторинному періоді сифілісу.

 12. Діагностика вторинного періоду сифілісу.

Література:

Основна:

 1. Кравченко В.Г. – Шкірні та венеричні хвороби. – Київ: Здоров'я, 1995. – С. 244245, 253-260.

 2. Лекційний матеріал

 3. Методичні розробки для практичних занять з шкірних та венеричних хвороб для студентів 4-го курсу медичного факультету.

 4. Савчак В., Галникіна C. – Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом: Підручник: – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – С. 343-351.

Додаткова:

 1. Задорожный Б.А., Петров Б.Р. Справочник по дерматовенерологии. – К.: Здоров’я, 1996. – 476 с.

 2. Кожные и венерические болезни / Под ред. О.Л. Иванова - М., Шико, 2002, - С. 336-342, 2006. С. 179-183.

 3. Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей в 4-х т. – Под редакцией Ю.К. Скрипкина. – М.: Медицина, 1995.

 4. Кожные и венерические болезни. Атлас. В.В. Владимиров, Б.И. Зудин. – М., Медицина, 1982.-288 с.

 5. Коляденко В.Г., Головченко Д.Я. Клиника, лечение и профилактика венерических болезней. - Киев: Вища школа, 1990.

 6. Контактные инфекции, передающиеся половым путем / Под ред. И.И. Маврова. - Киев: Здоров'я, 1989.

 7. Скрипкин Ю.К. Кожные и венерические болезни - Москва: Медицина, 1995, - С. 365-385.

 8. Торсуев Н.А., Бухарович М.Н. Сифилис. - Киев: Здоров'я, 1975.

 9. Фришман М.П. Ошибки в диагностике сифилиса. - Киев: Здоров'я, 1983.

 10. Венерические болезни / Под ред. O.K. Шапошникова. - М.: Медицина, 1991.

 11. Милич М.В. Эволюция сифилиса. - М.: Медицина, 1987.

Модуль 1

Змістовий модуль 5 Венеричні захворювання

Практичне заняття № 13

Тема: Третинний період сифілісу. Природжений сифіліс

Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення до практичного заняття № 13: 1. Класифікація третинного періоду сифілісу.

 2. Загальна характеристика третинного періоду сифілісу.

 3. Основні клінічні прояви третинного періоду сифілісу.

 4. Горбиковий сифілід. Його різновиди, характеристика та диференціальна діагностика.

 5. Гумозний сифілід. Його різновиди, характеристика та диференціальна діагностика.

 6. Серологічні реакції в третинному періоді сифілісу.

 7. Діагностика третинного періоду сифілісу.

 8. Вроджений сифіліс. Загальна характеристика. Патогенез.

 9. Класифікація вродженого сифілісу.

 10. Ураження плаценти й плода при вродженому сифілісі.

 11. Ранній вроджений сифіліс, його характеристика, основні прояви та диференціальна діагностика.

 12. Вроджений сифіліс раннього дитячого віку.

 13. Пізній вроджений сифіліс, його характеристика, основні прояви та диференціальна діагностика.

 14. Профілактика вродженого сифілісу.

Література:

Основна:

 1. Кравченко В.Г. – Шкірні та венеричні хвороби. – Київ: Здоров'я, 1995. – С. 260-265, 266-269.

 2. Лекційний матеріал.

 3. Методичні розробки для практичних занять з шкірних та венеричних хвороб для студентів 4-го курсу медичного факультету.

 4. Савчак В., Галникіна C. – Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом: Підручник: – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – С.354-369.

Додаткова:

 1. Задорожный Б.А., Петров Б.Р. Справочник по дерматовенерологии. – К.: Здоров’я, 1996. – 476 с.

 2. Кожные и венерические болезни / Под ред. О.Л. Иванова - М., Шико, 2002, - С. 342-349, 2006, - С. 183-186.

 3. Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей в 4-х т. – Под редакцией Ю.К. Скрипкина. – М.: Медицина, 1995.

 4. Кожные и венерические болезни. Атлас. В.В. Владимиров, Б.И. Зудин. – М., Медицина, 1982.-288 с.

 5. Коляденко В.Г., Головченко Д.Я. Клиника, лечение и профилактика венерических болезней. - Киев: Вища школа, 1990.

 6. Контактные инфекции, передающиеся половым путем / Под ред. И.И. Маврова. - Киев: Здоров'я, 1989.

 7. Скрипкин Ю.К. Кожные и венерические болезни - Москва: Медицина, 1995, - С. 385-391, 392-404.

 8. Торсуев Н.А., Бухарович М.Н. Сифилис. - Киев: Здоров'я, 1975.

 9. Фришман М.П. Ошибки в диагностике сифилиса. - Киев: Здоров'я, 1983.

 10. Венерические болезни / Под ред. O.K. Шапошникова. - М.: Медицина, 1991.

 11. Милич М.В. Эволюция сифилиса. - М.: Медицина, 1987.

Модуль 1

Змістовий модуль 5 Венеричні захворювання

Практичне заняття № 14

Тема: Гонорея. Етіологія. Патогенез. Клініка. Діагностика. Лікування. СНІД – збудник, шляхи передачі, поширення, прояви на шкірі і слизових оболонках. Профілактика венеричних захворювань.

Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення до практичного заняття № 14: 1. Етіологія гонореї.

 2. Шляхи передачі інфекції.

 3. Патогенез гонореї.

 4. Класифікація гонореї.

 5. Гонорейний уретрит у чоловіків.

 6. Ускладнення гонорейного уретриту у чоловіків.

 7. Діагностика гонореї.

 8. Лікування гонореї.

 9. Встановлення вилікованості гонореї й зняття з обліку.

 10. Шкірні прояви у ВІЛ  інфікованих;

 11. СНІД  асоційована саркома Капоші.

Література:

Основна:

 1. Кравченко В.Г. – Шкірні та венеричні хвороби. – Київ: Здоров'я, 1995. –С. 228-234, 285-295.

 2. Лекційний матеріал.

 3. Методичні розробки для практичних занять з шкірних та венеричних хвороб для студентів 4-го курсу медичного факультету.

 4. Савчак В., Галникіна C. – Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом: Підручник: – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – С.375- 416.

Додаткова:

 1. Задорожный Б.А., Петров Б.Р. Справочник по дерматовенерологии. – К.: Здоров’я, 1996. – 476 с.

 2. Кожные и венерические болезни / Под ред. О.Л. Иванова - М., Шико, 2002, - С. 355-370, 378-396.

 3. Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей в 4-х т. – Под редакцией Ю.К. Скрипкина. – М.: Медицина, 1995.

 4. Кожные и венерические болезни. Атлас. В.В. Владимиров, Б.И. Зудин. – М., Медицина, 1982.-288 с.

 5. Коляденко В.Г., Головченко Д.Я. Клиника, лечение и профилактика венерических болезней. - Киев: Вища школа, 1990.

 6. Контактные инфекции, передающиеся половым путем / Под ред. И.И. Маврова. - Киев: Здоров'я, 1989.

 7. Скрипкин Ю.К. Кожные и венерические болезни - Москва: Медицина, 1995, - С. 426 – 457.

 8. Торсуев Н.А., Бухарович М.Н. Сифилис. - Киев: Здоров'я, 1975.

 9. Фришман М.П. Ошибки в диагностике сифилиса. - Киев: Здоров'я, 1983.

 10. Венерические болезни / Под ред. O.K. Шапошникова. - М.: Медицина, 1991.

 11. Милич М.В. Эволюция сифилиса. - М.: Медицина, 1987.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка