М.І. Пирогова на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини№1 Завідувач кафедри Професор Станіславчук М. А. " 31 " серпня 2009 р. Методичні вказівки
Сторінка3/9
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Рекомендована література


 1. Наказ МОЗ України №499 від 28.10.2003 „ Про затвердження інструкції щодо надання допомоги хворим на туберкульоз і неспецифічні захворювання легень” К. 2003

 2. А.Н.Окороков. Диагностика болезней внутренних органов. –Москва, Медицинская литература. -2000. -565 с.

 3. А.Н.Окороков. Лечение болезней внутренних органов. –Москва, Медицинская литература. -1998. -596 с.

 4. А.С.Ефимов. Энциклопедия семейного врача.- Книга 1.-К. 1995, с.390-393.

 5. Зільбер А.П. “Дихальна недостатність”. М., 1989, с.160-162, 193-194.

Методичну розробку склала

Асистент ________ Мовчан Г.О.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.І.Пирогова

Затверджено”


на методичній нараді кафедри

внутрішньої медицини№1


Завідувач кафедри


Професор Станіславчук М.А.

“_31_” серпня 2009 р.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ
Навчальна дисципліна

Ввнутрішня медицина

Модуль №2

Основи внутрішньої медицини

Змістовний модуль №

Основи діагностики, лікування та профілактики захворювань органів дихання

Тема заняття

Плеврити

Курс
Факультет

Медичний №1

Вінниця 2009 р.Актуальність теми: Синдром плевриту є досить поширеним в клініці внутрішніх хвороб і його диференційна діагностика є складною проблемою пульмонології. Ексудати плевральної порожнини є ознакою таких поширених захворювань як госпітальна та поза госпітальна пневмонія, туберкульоз, системні захворювання сполучної тканини, онкологічні захворювання, тощо. Вивчення наведеної теми необхідне для проведення диференційної діагностики багатьох захворюваннях, що супроводжуються синдромом накопичення рідини в плевральній порожнині.
Навчальні цілі зайняття

Студент повинен знати:

 1. Класифікацію плевритів

 2. Етіологічні фактори при плевритах.

 3. Клінічні особливості фібринозного та ексудативного плевритів.

 4. Особливості рентгенологічної діагностики ексудативного та адгезивного плевриту.

 5. Диференційно-діагностичні відмінності ексудату та трансудату.

 6. Клінічну фармакологію антибіотиків та протизапальних засобів.

Студент повинен вміти:

 1. Вибрати зі скарг та анамнезу захворювання відомості які відображують наявність ексудату в плевральній порожнині.

 2. Визначати характерні ознаки ексудативного та сухого (фібринозного) плевриту при об'єктивному обстеженні хворого.

 3. Скласти план лабораторних та інструментальних обстежень та інтерпретувати їх результати.

 4. За даними біохімічного та цитологічного дослідження вмісту плевральної порожнини відрізнити ексудат від транссудату.

 5. Визначити принципи лікування хворих з плевритом різного походження.
 1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)Дисципліна


Знати

Вміти

Попередні

Анатомія

Будову бронхіально-легеневого апарату людини, кровопостачання, інервацію
Гістологія

Будову стінки трахеї, бронхів, альвеол в нормі та патології
Мікробіологія

Властивості збудників, що є етіологічними факторами виникнення плевритів
Топографічна анатомія

Взаєморозташування органів грудної клітини
Нормальна фізіологія

Показники функції зовнішнього дихання, їх значення

Визначати функцію зовнішнього дихання

Патологічна анатомія

Зміни будови стінки бронхолегеневої тканини при плевритах
Патологічна фізіологія

Показники пневмотахометрії, спірографії залежно від типу вентиляційної недостатності

Аналізувати показники зовнішнього дихання

Рентгенологія

Рентгенологічні зміни при плевритах

Аналізувати рентгенологічну картину плевритів

Фармакологія

Механізм дії, показання та побічні ефекти антибактеріальних препаратів

Виписувати рецепти

Пропедевтична терапія

Симптоматологія плевритів та їх ускладнень

Проводити об‘єктивне обстеження хворого, аналізувати клініко-лабораторні дані хворого


Основні питання заняття:

 1. Класифікація плевритів.

 2. Етіологія інфекційних та неінфекційних плевритів.

 3. Патогенетичні механізми, що приводять до накопичення рідини в плевральній порожнині (запального і незапального характеру).

 4. Клінічні особливості перебігу, діагностики та диференційної діагностики ексудативного плевриту при пневмонії, туберкульозі, системних захворюваннях сполучної тканини, онкологічних захворюваннях, емпіємі плеври.

 5. Клінічні особливості перебігу, діагностики та диференційної діагностики сухого (фібринозного плевриту).

 6. Лікування при плевритах різного генезу.


Тести з еталонами відповідей для контролю початкового рівня знань
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка