Міністерство культури України Національна бібліотека України для дітей Аналітичний огляд діяльності бібліотек України для дітей у 2011–2013 роках Київ 2014
Сторінка1/9
Дата конвертації14.04.2016
Розмір2.44 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Міністерство культури України

Національна бібліотека України для дітей

Аналітичний огляд діяльності

бібліотек України для дітей

у 2011–2013 роках


Київ 2014

ББК 78.38ф

А 64

УДК 027.625 (048.83)

Аналітичний огляд діяльності бібліотек України для дітей у 2011–2013 роках / Нац. б-ка України для дітей. — К., 2014. — 154 с.

У виданні висвітлюється діяльність бібліотек України для дітей у 2011–2013 роках. У його підготовці взяли участь Н. М. Загоруйко, Н. Й. Дзюба (Формування, каталогізування та автоматизована обробка бібліотечних фондів, їх організація та збереження); В. М. Красножон, Н. О. Гажаман (Бібліографічна діяльність бібліотек для дітей); Т.В. Шамаріна, Н.М.Невмержицька, Н.В.Зіміна, Г.І. Гудзима, О.В. Шемота (Обслуговування юних користувачів); О.Б.Петренко (Науково-дослідна робота бібліотек для дітей); Т.М. Кузілова (Організаційно-методичне забезпечення діяльності бібліотек для дітей).

Літературний редактор О.А.Решетняк
Відповідальна за випуск А.І. Гордієнко

© Національна бібліотека України для дітей, 2014
Розділ І. Формування фондів бібліотек для дітей у 2011-2013 рр.

Формування нового соціокультурного образу бібліотеки, здатного ефективно забезпечувати сучасні потреби юних користувачів у бібліотечно-інформаційних продуктах та послугах, неможливе без сучасних бібліотечних фондів.

Проблеми поповнення фондів бібліотек для дітей новими документами у 2011-2013 рр. стали ще відчутнішими, набули ще більшої гостроти, ніж у попередні роки. Переважна більшість бібліотек не мали навіть необхідного мінімуму фінансуваннядля придбання нових книг та передплати періодичних видань. Виділення коштів відбувалося хаотично і нерівномірно як у розрізі країни, так і у розрізі певного регіону. Тому процес поповнення фондів проходив епізодично, безсистемно, у повній відсутності міжвідомчої та міжрегіональної координації. На державному рівні так і не були затверджені нормативи поповнення фондів бібліотек різних рівнів. Протягом 2011-2013 рр. зовсім не отримували коштів на придбання книг Київська, Тернопільська, Черкаська обласні бібліотеки для дітей, Національна бібліотека України для дітей, у 2012-2013 рр. список поповнили Донецька, Миколаївська та Херсонська обласні бібліотеки для дітей.

Ще гіршим було становище районних, міських і особливо сільських бібліотек для дітей. Наприклад, на Луганщині у 2012 р. не виділялися кошти на поповнення фондів ДБ Кіровської, Алчевської, Рубіжанської міських ЦБС, Антрацитівської, Біловодської, Білокуракинської, Марківської, Міловської, Перевальської, Сватівської, Станично-Луганської районних ЦБС. У 2012 р. 56% отриманих з місцевих бюджетів коштів витрачено на передплату періодичних видань. У 2013 р. Бібліотеки Луганщини отримали утричі менше коштів на передплату періодичних видань, а на придбання книг – на 35% менше, ніж у 2012 р. На Донеччині у 2012 р. зовсім не виділялися кошти на придбання книг бібліотекам для дітей міст Вугледар, Селидове, Харцизьк, Слов’янськ, Горлівка, Добропілля, Кіровське, Красноармійськ, Сніжне, а також Мар’їнській, Новоазовській, Олександрівській та Шартарській районним бібліотекам для дітей.

У Миколаївській області у 2012 р. кошти з місцевих бюджетів на придбання літератури для дітей виділялися лише у шести районах: Баштанському, Веселинівському, Доманівському, Жовтневому, Казанківському та Новобузькому. Найбільша сума бюджетних коштів була виділена у Казанківському – 6890 грн та у Доманівському – 10318 грн районах, найменша у Жовтневому – 1876 грн та у Веселинівському – 2000 грн. Дещо краще виділялися кошти на передплату періодичних видань. Наприклад, у Миколаївській області найбільше державних коштів на передплату дитячих журналів і газет було виділено місцевими бюджетами Первомайського – 7993 грн, Жовтневого – 5595 грн, Новобузького – 348 грн, Доманівського – 4856 грн районів. Найменші державні кошти на передплату періодичних видань для дітей виділені у Кривоозерському (1444 грн) та у Новоодеському (1766 грн) районах. Зовсім не було державного фінансування на передплату періодичних видань в Арбузинському, Березанському, Вознесенському, Очаківському, Снігурівському районах (у 2010 р. на передплату державних коштів не було лише у Вознесенському районі). Майже всі бібліотеки Черкащини отримували періодичні видання з ІІ кварталу 2013 року, повністю не фінансувалося придбання книг для бібліотек області. Особливо скрутним на бюджетне фінансування видатків на придбання книг та передплату періодичних видань видався 2013 рік. Окрім того, що суттєво зменшилися обсяги фінансування бібліотек, Державне казначейство з ІІ півріччя призупинило проведення рахунків на оплату періодичних видань та книг.

Лише незначна кількість обласних бібліотек для дітей протягом 2011–2013 рр. щорічно отримувала хоча б незначні кошти на поповнення фондів –це Чернігівська, Луганська, Рівненська, Житомирська, Сумська, Полтавська. Більшість бібліотек для дітей намагалися зважено і ретельно, на основі економічного обґрунтування та раціонального витрачання бюджетних коштів підходити до вибору джерела комплектування. Наприклад, з метою економії коштів передплату періодичних видань більшість бібліотек здійснювали у різних передплатних агенціях: вітчизняні газети та журнали передплачували у ДП «Преса», зарубіжні – через комерційні структури. Разом з тим, середня вартість однієї купленої обласними бібліотеками для дітей книги у розрізі країни є вражаюче різною. Так, середня вартість придбаної обласними бібліотеками для дітей за бюджетні кошти книги у 2013 р. складала: у Дніпропетровській та Луганській відповідно 56 і 60 грн, у Закарпатській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва – 32 грн, у Івано-Франківській та Рівненській – 36 грн, Хмельницькій – 28 грн, Житомирській – 38 грн. Висока вартість книг пояснюється тим, що бібліотеки південно-східних регіонів надавали перевагу книгам російського виробництва, які коштують набагато дорожче.

Одним із джерел поповнення фондів бібліотек є книги, що виходять або закуповуються за цільовими бюджетними програмами. У 2011–2012 рр. до фондів бібліотек для дітей продовжували надходити книги, що видавалися у рамках бюджетної програми «Українська книга». Так, у 2011 році за цією програмою побачили світ 19, а у 2012 році – 41 видання для дітей та юнацтва. Серед них і видання для людей з вадами зору, віддрукованих шрифтом Брайля, а саме твори Т.Фролової та С. Процюка. На жаль, як і у попередні роки, книги за програмою «Українська книга» видавалися незначними накладами, в середньому 2-3 тис. прим. При цьому бібліотеки системи Міністерства культури отримували лише 50% усіх тиражів.

В означений період фонди бібліотек для дітей поповнилися книгами, закупленими Національною парламентською бібліотекою України на виконання наказів Міністерства культури України від 13.08 2012 р. № 853 та від 06.09 2013 р. № 839 «Щодо здійснення придбання україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек». Так, у 2012 р. закуплено 24, у 2013 р. – 16 назв видань для дітей видавництв «Грані Т», «Урбіно», «Авіаз», «Наш час», «Теза», «Фоліо», «Світ», «Юніверс», «Видавництво Старого Лева» та ін. До фондів бібліотек для дітей надійшли кращі твори сучасних українських та зарубіжних авторів Г. Вдовиченко, С. Гридіна, Є. Кнутсон, Б. Космовської, З. Мензатюк, М. Морозенко, М. Павленко, М. Савки, Г. Ткачук. Зважаючи на те, що «Порядком відбору україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек», затвердженого наказом Міністерства культури України від 18.06.2012 р. № 635, чітко не прописаний порядок відбору книг, більшість обласних бібліотек для дітей не брали участі у відборі та розподілі видань для дітей. Замовлення видань для дитячих бібліотек здійснювали працівники обласних універсальних наукових бібліотек, не узгоджуючи його з обласними бібліотеками для дітей. Внаслідок цього у 2012 р. бібліотеки для дітей Закарпаття, Івано-Франківщини, Львівщини не отримали більшості закуплених дитячих видань. В умовах фінансової скрути така неузгодженість дій бібліотек системи Міністерства культури є неприпустимою. Хоча названі вище цільові програми кардинально не змінили стан фондів, їх вплив на якісний склад нових надходжень до дитячих бібліотек став достатньо помітним. У своїй сукупності вони сприяли поповненню фондів бібліотек для дітей, насамперед україномовною книгою.

У деякій мірі оновленню фондів бібліотек сприяли регіональні програми, метою яких є підтримка місцевих авторів та поповнення фондів бібліотек. Так, фонди бібліотек Миколаївщини систематично поповнювалися книгами краєзнавчої тематики, що виходили в рамках обласної програми «Підтримки вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги у Миколаївській області на 2011–2015 роки». На Закарпатті реалізовувалася обласна програма розвитку культури і мистецтва на 2011–2015 рр., згідно якої придбано 1420 прим. видань для поповнення фондів бібліотек для дітей. Аналогічні обласні програми діяли також у Житомирській, Рівненській, Луганській, Тернопільській, Черкаській, Чернігівській та деяких інших областях. У деяких регіонах у зазначений період прийняті не тільки обласні, а навіть районні та міські програми поповнення фондів бібліотек певного регіону: «Поповнення фондів прилуцьких міських бібліотек на 2012–2016 роки», «Програма поповнення бібліотечних фондів у Корюковському районі на період до 2015 року» (Чернігівська обл.), «Програма поповнення бібліотечних фондів у Березнегуватському районі на 2011–2016 роки», (Миколаївська обл.),«Поповнення бібліотечних фондів Глибоцької централізованої бібліотечної системи на 2013–2017 роки» (Чернівецька обл.), «Районна програма поповнення бібліотечних фондів Козівського району на 2011–2015 роки» (Тернопільська обл.) та ін. І хоча реалізація прийнятих програм була далекою від ідеального виконання, все ж таки бібліотеки отримували невеликі кошти на поповнення фондів.

Прикладом успішної реалізації аналогічних програм уже не один рік є Львівська область. Фонди бібліотек Львівщини щорічно поповнювалися книгами, що виходили або купувалися у рамках програм «Поліпшення стану книговидання, книгорозповсюдження та інформаційного простору» та «Поповнення бібліотечних фондів». За останньою лише у 2012 р. закуплено 10464 книги для бібліотек області на 421,4 тис. грн. Це книги – лауреати книжкових конкурсів, рейтингів, твори сучасних авторів, за шкільною програмою, енциклопедичні та довідкові видання. Слід відмітити, що відбір дитячих видань до переліку закуплених книг здійснювався працівниками обласної бібліотеки для дітей на високому професійному рівні. Завдяки цьому дитячі бібліотеки Львівщини отримали найкращі видання для дітей, що вийшли друком в українських видавництвах, зокрема твори І. Андрусяка, Ю. Бедрика, В. Бердта, Л. Ворониної, Р. Дал, С. Дерманського, Б. Космовської, В. Нестайка, К. Нестлінгер М. Павленко, Е. Портер, Р. Скиби, Д. Стронга.

Постійне недофінансування бібліотек з бюджету змушувало їх використовувати джерела і види благодійної і спонсорської допомоги. Постійний пошук позабюджетних джерел фінансування став неодмінною частиною функціонування більшості бібліотек. Партнерами бібліотек були ограни місцевого самоврядування, державні та приватні підприємства, благодійні фонди, освітні, релігійні, громадські організації, редакції газет, журналів, видавничі структури, літературні об’єднання, місцеві автори. Важливо було не тільки відшукати потенційних благодійників, а й переконати їх, що благодійність – ознака успішної людини. Упродовж останніх років результативними стали акції подарунку бібліотекам книг, які відбуваються у бібліотеках усіх рівнів під різними гаслами, наприклад, «Дитяча книга – дитячій бібліотеці», «Родина – дитячій бібліотеці», «Випускник школи – дитячій бібліотеці» (Чернівецька область); «Подаруй нову книгу бібліотеці!», «Цікаву книгу в бібліотечну скарбницю», «Перша улюблена книга дитини» (Миколаївська область); «Подаруй книгу бібліотеці і світ стане добрішим» (Житомирська область). Продовжили роботу «Клуби любителів книги» у Богодухівській та Шевченківській ЦБС Харківської області. За добровільні внески членів цих клубів бібліотекарі купували нові книги.

Великого розголосу набула акція «Подаруй бібліотеці книгу!», що проходила у м. Комсомольськ Полтавської області протягом 2011–2012 рр. за підтримки Національного фонду підтримки демократії. Організатором акції виступила громадська організація «Центр «РОДІС», яка є членом мережі ГО Полтавської та Черкаської областей «Молодь діє!». Під час акції лише у 2011 р. зібрано майже 700 книг, значна частина яких поповнила фонд міської бібліотеки для дітей.

Понад 31 тис. книг отримали бібліотеки Львівщини у 2012 р. в результаті проведення благодійної акції «Українські книжки – сільським бібліотекам», співорганізатором якої виступила обласна бібліотека для дітей. Акція відбулася з ініціативи громадської організації «Форум видавців» за сприяння і підтримки Міжнародного фонду «Відродження», обласної державної адміністрації та місцевої ради.

Міжнародні доброчинні благодійні фонди стали одним із найперспективніших джерел додаткового фінансування бібліотек. Бібліотеки для дітей брали участь у різноманітних проектах та конкурсах як державного, так і міжнародного значення. Так, у 2012 р. бібліотеки для дітей брали активну участь у конкурсі проектів «Поповнення фондів сільських бібліотек та активізація їх культурно-просвітницької роботи з дітьми та молоддю», оголошеного Міжнародним фондом «Відродження» у рамках Антикризової гуманітарної програми Інституту відкритого суспільства (Нью-Йорк – Будапешт) та Міжнародного фонду «Відродження». Серед переможців конкурсу – Ямпільська (Вінницька обл.), Ковельська (Волинська обл.), Петриківська (Дніпропетрівська обл.), Чернігівська (Запорізька обл.), Рожнятівська (Івано-Франківська обл.), Олександрівська (Кіровоградська обл.), Троїцька (Луганська обл.), Доманівська та Баштанська (Миколаївська обл.), Зіньківська (Полтавська обл.), Лановецька (Тернопільська обл.), Катеринопільська та Христинівська (Черкаська обл.) Кіцманська (Чернівецька обл.) районні бібліотеки для дітей, Великоолександрівська центральна бібліотека для дітей (Херсонська обл.) та Цебриківська бібліотека для дітей Великомихайлівського району Одеської області. Кожна бібліотека у 2012 році отримала можливість придбати книги, аудіовізуальні матеріали або передплатити періодику на 10000 грн.

Бібліотеки для дітей, насамперед районні та сільські, поповнювали фонди також завдяки програмі підтримки сільських бібліотек, що реалізується Президентським фондом Л. Кучми «Україна».

Фонди документів іноземними мовами поповнювалися завдяки подарункам Міжнародного українсько-американського фонду «Сейбр-світло», Посольства США та інших посольств та консульств в Україні. Так, Національна бібліотека України для дітей отримала в подарунок сотні книг від посольств США, Іспанії, Польщі, Болгарії, Херсонська обласна бібліотека для дітей – від польської фундації «SemperPolonia», Товариства болгарських фантастів «Терра Футура» та від окремих громадян іноземних держав.

Появі у фондах бібліотек нових книг значною мірою сприяють і взаємовигідні партнерські відносини бібліотек для дітей та видавництв. Показовою у цьому ракурсі є Херсонська обласна бібліотека для дітей, яка без бюджетного фінансування поповнила свій фонд майже трьома тисячами нових книг. Результатом тривалою й плідної співпраці бібліотеки з видавництвом «Грані-Т», зокрема активної участі у конкурсах і проектах, що проводить видавництво, у 2013 році став щедрий подарунок видавництва – 48,5 тис. книг. Це 95 назв творів улюблених дітворою сучасних авторів українською й російською мовами, видання, що побачили світ у найпопулярніших серіях видавництва – «Сучасна дитяча проза», «Життя видатних дітей», «Українська майстерня фантастики», «Класні комікси» (українська класична література у привабливому для дітей форматі – для першого знайомства), «Суперники», «Мультстудія» та ін. Книги розподілені не тільки серед дитячих бібліотек Херсонщини, а й серед публічних книгозбірень, що обслуговують дітей, насамперед сільських. Завдяки партнерським відносинам з місцевими письменниками та видавництвами до фондів бібліотек Харківщини періодично надходили в подарунок книги видавництв «Ранок», «Фоліо», «Пелікан», «Школа», «Талант», «Септіма».

Національна бібліотека України для дітей за період 2011–2013 рр. отримала в подарунок для подальшої передачі іншим бібліотекам 32348 книг та журналів від видавництв: «Знання», «Кріон», «Криниця», «Національний книжковий проект», «Тендер», редакції журналу «Країна знань» та багатьох інших.

Альтернативною гілкою джерел позабюджетного фінансування були також внутрішні джерела, зокрема платні послуги, які бібліотеки для дітей змушені запроваджувати через обмеженість коштів. Слід відмітити, що надання платних послуг у бібліотеках суттєво обмежилося Постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності». Та все ж бібліотеки намагаються використати всі можливі шляхи для отримання додаткових коштів. Так, фонди бібліотек для дітей Сумщини у 2012 р. поповнилися книгами, придбаними за кошти від надання платних послуг – 80,8 тис. грн, бібліотеки для дітей Рівненщини витратили у 2011–2012 рр. на купівлю книг майже 170 тис. грн, отриманих від надання платних послуг. За рахунок спонсорських та платних коштів районні та міські бібліотеки для дітей Івано-Франківської області придбали у 2013 році 2514 книг на суму понад 46 тис. грн. Зокрема благодійний фонд Народного депутата України Ю. Дерев’янка подарував бібліотекам Городенківського району книги на 10000 грн. Бібліотеки для дітей міст Горлівка та Артемівськ (Донецька обл.) у 2012 р. за рахунок платних послуг та спонсорських коштів поповнили фонди відповідно на 907 та 1469 прим. нових документів. Завдяки додатковим коштам у 2013 р. періодичними виданнями були укомплектовані сільські бібліотеки-філії Арбузинського (1816 грн), Березанського (268 грн), Братського (3970 грн), Вознесенського (722 грн), Очаківського (2059 грн) районів Миколаївської області.

Проте, не зважаючи на велику роботу бібліотек із залучення додаткових коштів, обсяги щорічних нових надходжень до фондів бібліотек усіх рівнів зменшуються. Якщо у 2011 р. до бібліотек для дітей надійшло 701,9 тис., то у 2013 р – 670,6 тис. документів. За 2011–2013 рр. до бібліотек для дітей надійшло 1млн 958 тис. нових видань, що на 24% менше, ніж за 2008–2010 рр. Суттєво зменшилися щорічні надходження до обласних бібліотек для дітей: з 92,4 тис. у 2011 р. до 76,9 тис. у 2013 р. Лише 5 обласних бібліотек для дітей у 2013 р отримали нових надходжень по 4–5 тис. (у 2011 р. – 13, у 2012 р. – 8 обласних бібліотек для дітей). Щорічні надходження книг до фондів обласних бібліотек для дітей були невеликими і становили у кращому випадку 2–3 тис. Найбільше отримали книг за 2011–2013 рр. такі обласні бібліотеки для дітей: Чернігівська (8,63 тис.), Хмельницька (8,15 тис.), Львівська (7,45 тис.), Вінницька (7,17 тис.), Сумська (7,10 тис.). Зовсім мізерними були надходження книг до Чернівецької, Донецької, Тернопільської, Івано-Франківської, Черкаської обласних бібліотек для дітей. Їх трирічні обсяги не перевищила і трьох тисяч.

Таблиця №1

Кількісні показники: надходження документів до фондів бібліотек різних рівнів та вибуття документів за 2011–2013 рр.
Надійшло за 2011-2013 рр.

Вибуло за 2011-2013 рр.

Усього (тис. прим.)

З них книг (тис. прим.)

Усього (тис. прим.)

З них книг (тис. прим.)

Обласні бібліотеки для дітей

255,2

130,8

352,7

247,5

Дитячі бібліотеки

1682,9

1049,3

3401,4

2597,8

НБУ для дітей

19,9

16,3

7,9

5,9

Разом

1958,0

1196,4

3762,0

2851,2
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка