Міністерство культури України Національна бібліотека України для дітей Аналітичний огляд діяльності бібліотек України для дітей у 2011–2013 роках Київ 2014
Сторінка3/9
Дата конвертації14.04.2016
Розмір2.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Через багаторічне недофінансування бібліотечної галузі, зменшення обсягів видавничої продукції і накладів видань до однієї – двох тисяч прим., більшість книг, виданих в Україні, стали недоступними для користувачів бібліотек.

Перепони у роботі бібліотек стосовно формування фонду в зазначений період створювала також недосконала нормативно-правова база. Так, Міністерство фінансів наказом від 14.10.2011р. №1297 скасовує Типову інструкцію про порядок списання майна бюджетних установ (затверджена наказом Державного казначейства від 29.11.2010р. №447), яка встановлювала єдині вимоги до порядку списання майна бюджетних установ. Нового ж, окремого порядку списання майна, який би прийшов на заміну цій інструкції так і не було розроблено. Списання матеріальних цінностей, у т. ч. і з бібліотечних фондів, здійснювалося за іншими нормативними актами. Бібліотекам, які утримувалися за рахунок коштів місцевих бюджетів, дозвіл на списання документів з бібліотечних фондів видавали відповідні органи місцевого самоврядування. Все це гальмувало процес очищення фондів від застарілих та зношених видань.

Із введенням в дію наказу Міністерства фінансів України від 12.03.2012 р. №33 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» у законодавчому полі виникла суперечність – періодичні видання не обліковуються на рахунках балансового обліку і не є предметами довгострокового користування, але закуповуватися бібліотеками повинні як предмети довгострокового користування за КЕКВ 3110. Таке рішення ще більше ускладнило фінансування видатків на передплату періодичних видань. Наприклад, Національній бібліотеці України для дітей, як і усім бібліотекам, що належать до сфери управління Міністерства культури України, видатки за цим кодом востаннє фінансувалися у 2004 р. Тому відсутність фінансування на передплату періодичних видань у 2013 р. була прогнозованою.

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що сьогодні ресурсне забезпечення бібліотек не відповідає потребам і запитам користувачів та потребує значного оновлення, актуалізації та осучаснення. Недостатнє поповнення бібліотечних фондів зменшує можливості громадян для реалізації їхніх конституційних прав на вільний доступ до інформації, до надбань вітчизняної та світової літератури, науки і культури та негативно позначається на моральному, культурному, інтелектуальному розвитку українського народу. Без системного бюджетного фінансування видатків на придбання нових документів самостійно бібліотеки не в змозі сформувати адекватні вимогам часу та користувачів фонди.
Розділ ІІ. Бібліографічна діяльність обласних бібліотек для дітей

за 2011-2013 рр.
Сучасна цивілізація, що характеризується глобалізацією, динамічною розбудовою інформаційного суспільства, тотальним впровадженням інноваційних технологій, потребує модернізаційної моделі розвитку, покликаної докорінно покращити усі сфери життя соціуму. Важлива роль у цьому процесі відводиться бібліотечно-інформаційній сфері, яка орієнтує на найбільш оптимальні шляхи діяльності, створює як посередник передачі знань сприятливі умови доступу до найсучаснішої, найякіснішої видавничої та е-продукції для піднесення культури, освіти, духовності суспільства. Виходячи з цього, основний зміст бібліографічної роботи обласних бібліотек для дітей у 2011–2013 рр. був націлений на удосконалення довідково-бібліографічного сервісу, підвищення репрезентативності ДБА запитам читачів, розширення інформаційної підтримки творчого розвитку, навчальної діяльності користувачів-дітей та професійних завдань і потреб організаторів дитячого читання, поліпшення рівня інформаційної компетентності та підготовки різних категорій користувачів до навігації в інформаційному просторі через запровадження в практику роботи новітніх інформаційно-комунікативних технологій.
Довідково-бібліографічний апарат та довідково-бібліографічне обслуговування користувачів

У сучасному світі глобальної інформатизації змінюється роль та розширюються функції бібліотек як основних накопичувачів інформаційних ресурсів. Виходячи з цього, особливе значення у бібліографічній діяльності бібліотек України для дітей в означений період приділялося питанням організації та ведення довідково-бібліографічного апарату (ДБА), забезпечення змістовного відбору, якісного аналітико-синтетичного опрацювання матеріалів для його повноцінного формування. Ця робота ґрунтувалася на синтезі вже існуючих документів та врахуванні ускладнення інформаційних потреб користувачів у зв’язку з модернізацією освітнього та виховного процесу в сучасних умовах. Поліпшенню довідково-інформаційного сервісу сприяв перехід практично усіх обласних бібліотек для дітей (крім Запорізької, Івано-Франківської та Тернопільської ОДБ) на автоматизований режим обробки інформації. У бібліотеках формуються електронні каталоги, електронні тематичні, фактографічні, краєзнавчі бази даних, у т. ч. повнотекстові, які оперативно поповнюються актуальними навчально-пізнавальними, науково-методичними, професійними ресурсами зі збірників та періодичних видань. Серед них БД «Ріднокрай: історія і сьогодення», «Бібліотеки: теорія, практика, досвід», «Сценарії», «Аудіовізуальні та електронні документи» (Хмельницька ОДБ), «Екологія Криму і Севастополя», «Краєзнавство», «Профорієнтація», «Енциклопедія етикету», «Роль особистості в історії, культурі, науці» (Центральна міська бібліотека для дітей м. Севастополя), «Володимир Натанович Орлов» (Кримська республіканська дитяча бібліотека), «Буковиніана», «Чернівці і чернівчани» (Чернівецька ОДБ), «Діти України», «Література Миколаївщини» (Миколаївська ОДБ), «Наш край» (Чернігівська ОДБ), «Найкращі люди Луганщини», «Гордість землі Луганської», «Луганщина на сторінках преси» (Луганська ОДБ). Як показав аналіз звітів за 2011–2013 рр., кожна обласна бібліотека для дітей в основному передплачує від 120–180 (Луганська, Чернігівська, Закарпатська ОДЮБ) до 200–260 (Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська ОДБ) періодичних видань, обсяг введеної інформації з яких складає в середньому від 4000–6000 (Чернігівська, Київська, Луганська, Закарпатська, Тернопільська, Полтавська ОДБ) до 8000–13000 (Рівненська, Хмельницька, Волинська, Миколаївська, Сумська, Львівська ОДБ, Центральна міська бібліотека для дітей м. Севастополя) записів на рік. Враховуючи те, що переважна більшість бібліотек ще продовжують дублювати документи з баз даних до традиційного ДБА, в цей період також проводилося генеральне та поточне редагування читацьких картотек, з яких своєчасно вилучалися застарілі матеріали та відкривалися нові актуальні рубрики. Зокрема, тематична спрямованість рубрик була такою: «Рік дитячої творчості на Сумщині», «Вивчення дитячого читання», «Крилаті вислови. Афоризми», «Військова підготовка» (Сумська ОДБ), «2011 рік — рік освіти та інформаційного суспільства», «2012 рік — рік культури та відродження музеїв в Україні», «Вода для життя» (до Всесвітнього Дня води) (Дніпропетровська ОДБ), «Євро–2012», «300–річчя Конституції Пилипа Орлика», «25–річчя Чорнобильської трагедії» (Київська ОДБ), «Інтегровані уроки», «Мистецька галерея «Бункермуз», «Метод проектів у навчанні» (Тернопільська ОДБ), «2012 – Рік спорту та здорового способу життя», «Зовнішнє незалежне оцінювання — 2012», «До 20–річчя затвердження Національного прапора та Малого Герба України», «Соціальні мережі» (Закарпатська ОДЮБ) та ін.

Важливою складовою ДБА у бібліотеках Київської, Запорізької, Луганської, Харківської, Рівненської, Чернівецької, Дніпропетровської областей залишалося ведення різних актуальних картотек: рецензій, художньої самодіяльності, літературних премій, літературних жанрів, цитат, віршів, сценаріїв, легенд, цікавинок «Що? Де? Коли?».

Позитивно впливало на ефективність довідково-бібліографічного обслуговування та використання ДБА ведення фактографічних та тематичних тек-накопичувачів, папок-досьє, попереджувальних довідок, які користуються попитом, як і в попередні роки, у Вінницькій, Волинській, Сумській, Житомирській, Миколаївській, Херсонській, Івано-Франківській Дніпропетровській, Закарпатській, Тернопільській, Рівненській, Черкаській, Чернівецькій обласних бібліотеках для дітей та Кримській республіканській дитячій бібліотеки ім. В. Орлова. Тематика їх присвячувалася ювілейним датам визначних діячів науки і культури, державним подіям, святам, регіональному краєзнавству. Наприклад: «Творчість як зміст життя» (до 70–річчя обласного академічного музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка), «Поезія – музика душі» (до 75–річчя від дня народження української поетеси Г. Гордасевич), «Великий життєлюб» (до 75–річчя від дня народження Є. Гуцала), «Романтик серцем — реаліст думкою» (до 105–річчя від дня народження В. Барки), «Співець дитячих таємниць» (до 65–річчя від дня народження А. Костецького) (Волинська ОДБ), «Волонтери і волонтерство», «Українська першокнига — Пересопницьке Євангеліє», «Витоки слов’янської письменності», «Нобелівські лауреати 2013 р. у галузі літератури», «Європейський рік громадян» (до 20–ї річниці заснування громадянства ЄС) (Черкаська ОДБ), «До Дня матері», «До дня пам’яті Голодомору в Україні», «Різдвяні свята» (Івано-Франківська ОДБ), «Історія України в думах, піснях, легендах», «Родина Терещенків на Житомирщині» (Житомирська ОДБ), «Німа печаль на вустах України» (до 25–річчя Чорнобильської катастрофи), «Голодомор 1932–1933 рр. у художній літературі», «Історія християнства в Київській Русі та Україні», «Лауреати літературних премій Дніпропетровщини», «520 років українському козацтву» (Дніпропетровська ОДБ), «Археологія, історія, геральдика Буковини», «Буковинські ремесла», «Площі та вулиці м. Чернівці», «Собори, церкви, монастирі Буковини», «Шевченко і Буковина» (Чернівецька ОДБ), «Лідія Повх — дітям», «Юлія Драгун — дітям» (Закарпатська ОДЮБ).

Інформатизація бібліотечної галузі забезпечує організаційну та технологічну базу для інтеграції формування та взаємного використання фондів бібліотек. Задоволення потреб сучасного користувача, забезпечення оптимального оперативного доступу до бібліотечно-інформаційних ресурсів вимагає координації зусиль для найбільш ефективного функціонування електронних каталогів бібліотек. З метою сумісного створення якісного інформаційного продукту для потенційних і віртуальних користувачів за адмініструванням та участю НБУ для дітей продовжував діяти у 2011–2013 рр. Корпоративний проект з аналітичного розпису періодичних видань («КОРДБА») (http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5501). Свій вагомий вклад у діяльність проекту внесли 13 дитячих бібліотек України, що працюють у програмному забезпеченні «Марк-SQL». А саме: Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Львівська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька обласні бібліотеки для дітей та центральні міські бібліотеки для дітей м. Києва і м. Дніпропетровська. Зокрема, за 3 роки, що розглядаються, партнерами Корпорації у зведену базу даних введено 36797 документів. Кожний учасник проекту згідно з розподілом розпису періодичних видань протягом року експортує у спільну БД в середньому від 650 до 1200 записів, а вивантажує до власних електронних каталогів та тематичних БД в залежності від передплати періодики від 4000 до 17000 тисяч документів. Це триріччя роботи у проекті було для бібліотек періодом активного освоєння вимог до створення електронних записів, позитивних змін у якості представлення матеріалів з урахуванням уніфікованих підходів розкриття їх змісту, зростання відповідальності всіх учасників до правил функціонування об’єднання. Дієвим засобом підвищення кваліфікації учасників проекту була «Віртуальна школа каталогізатора», яка допомагає вирішувати проблеми кооперативної каталогізації, дозволяє виробити головні принципи систематизації та індексування документів, опанувати єдину методику створення аналітичних бібліографічних описів у програмному забезпеченні «Марк-SQL», надає практичні поради щодо пошуку матеріалів та використання спільного інформаційного ресурсу. На досить високому рівні вже працюють у Корпорації Житомирська, Чернігівська, Рівненська обласні бібліотеки для дітей, які були відзначені у 2013 році Подяками НБУ для дітей на Всеукраїнській науково-практичній конференції директорів обласних бібліотек для дітей у м. Севастополі.

Розширення обсягу інформаційних ресурсів, широке застосування різноманітних засобів для їх збереження посилює сьогодні значення і роль довідково-бібліографічних служб, завдання яких наряду із засобами масової інформації, здійснювати передачу знань. Тому невід’ємною складовою системи бібліографічної роботи бібліотек України для дітей у період, що розглядається, було довідково-бібліографічне обслуговування, що спрямовувалося на виявлення і якісне всебічне інформаційне забезпечення читацьких вимог, активно впливало на мотивацію вибору літератури, сприяло розвитку читання, самоосвіти, творчої та соціальної активності користувачів в умовах сучасного бібліотечного простору.

За інформацією, що подана у звітах 2011–2013 років, кількісні показники звернень за бібліографічною допомогою у дитячих бібліотеках коливаються від 400–800 (Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська, Дніпропетровська, Харківська, Рівненська, Чернігівська, Полтавська ОДБ, Кримська республіканська дитяча бібліотека ім. В. Орлова) до 1000–2500 (Львівська, Луганська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Черкаська, Миколаївська, Донецька Хмельницька, Волинська, Київська, Закарпатська ОДЮБ) бібліографічних довідок на рік. Аналіз довідок показав, що найбільшу їх кількість (до 75%), як і в попередні роки, складали тематичні запити користувачів. Тематичний моніторинг інформаційних запитів свідчить, що переважна більшість користувачів зверталися до ДБА для написання рефератів, науково-дослідницьких робіт для Малої академії наук, доповідей, підготовки індивідуальних самостійних завдань до уроків, а також обумовлювалися підвищенням фахового рівня організаторів дитячого читання у зв’язку з впровадженням інноваційних підходів у практику виховної та педагогічної роботи. Як і раніше довідки продовжують ускладнюватися за змістом, що значно посилило в цей період консультативну роботу бібліотечних працівників. За мотивами звернень картина наступна: 60–65% довідок були повязані з освітньо-навчальним процесом, професійними потребами, 20–25% — присвячувались різним аспектам регіонального краєзнавства, вітчизняній історії та етнографії і лише 10% запитів були викликані особистими інтересами, що говорить про перевагу ділового читання над читанням «для душі». Діапазон інформаційних потреб користувачів досить широкий. Серед тематики запитів для дітей вирізняються такі, як: «Походження української писемності», «Ювілеї рідного краю», «Дитячі конкурси майстерності», «Завдання до шкільних олімпіад», «Наукові винаходи людства XXXXI ст.», «Чорнобиль — гіркий спомин і вічний біль», «Навчальні ресурси Інтернету», «Сім чудес України та регіону», «Українська мова та її місцеві діалекти», «Екологічний стан водних ресурсів», «Політичні аспекти сучасного розвитку держави», «Перлини народних звичаїв», «Письменники-ювіляри» та ін. У свою чергу організаторів дитячого читання найбільш цікавили такі питання, як «Актуальні проблеми освіти в Україні», «Сучасні інформаційні форми та методи навчання і виховання», «Роль батьків у профілактиці правопорушень», «Емоційні стани дітей», «Використання мультимедійних технологій у проведенні уроків», «Спільне зусилля сім’ї та школи — запорука виховання особистості», «Особливості психологічної культури вихователя дошкільного закладу», «Формування медіа-грамотності школярів», «Комплекси дидактичних, рухливих, розвивальних ігор для дошкільників і молодших школярів», «Робота театрального гуртка в школі», «Інтерактивні методи викладання світової літератури», «Розвиток образотворчої майстерності дітей», «Організація дитячого дозвілля», «Планування гурткової роботи». Слід також відзначити, що Інтернет впевнено стає частиною ДБА дитячих бібліотек, адже щороку для максимального задоволення запитів користувачів збільшується кількість довідок виконаних за допомогою можливостей глобальної мережі. Зокрема згідно читацьких потреб відбір змістовних on-line-ресурсів на інформацію, що недостатньо відображена у фондах бібліотек, зріс з 2011 по 2013 рік приблизно з 15% до 35% від загальної кількості довідок.

Подальшого розвитку у бібліотечній сфері набувають довідково-бібліографічні сервіси в електронному середовищі, як зручний та оперативний спосіб отримання інформації без відвідування бібліотеки. Виходячи з цього, ряд бібліотек для дітей в означений період виконували запити віддалених користувачів у рамках корпоративного проекту НБУ для дітей «Віртуальна бібліографічна довідка: об’єднана довідкова служба бібліотек України» (http://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/about.php), що функціонує з 2005 року. Інформаційне забезпечення читацьких вимог в режимі on-line активно здійснювали бібліографи-оператори, що вже багато років плідно працюють у проекті (Херсонська, Львівська ОДБ, ЦМДБ м. Дніпропетровська, Миколаєва, Севастополя, Кримська республіканська дитяча бібліотека ім. В. Орлова) так і нові учасники, які долучилися до проекту у 2011–2013 рр. (Черкаська, Донецька, Хмельницька, Луганська ОДБ). Кожна з цих бібліотек протягом року в середньому виконує тематичні довідки 150–450 віртуальних користувачів.

Крім того, дієвою формою стимулювання пізнавальної активності та оперативного задоволення і розвитку читацьких інтересів дітей та підлітків, став блог «БиблиоСправочка», який на своєму сайті з січня 2012 року відкрила Кримська республіканська дитяча бібліотека ім. В. Орлова. Застосування такої мережевої інтерактивної технології дозволило бібліотеці неординарно здійснювати віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування юних громадян, цікаво просувати корисну інформацію, формувати інформаційну грамотність, вивчати потреби користувачів через зворотній зв’язок. Можливість якісно і швидко отримати відповідь на запитання, простота викладу, різноманітність тематики, посилання на повнотекстові документи (з врахуванням віку авторів запитань), ілюстративний матеріал, відеоматеріали (мультфільми, фрагменти з документальних, художніх фільмів та ін.) — усе це підкреслює, що даний ресурс є унікальним, захоплюючим, цікавим і корисним саме для дитячої аудиторії. За два роки існування на блозі було розміщено 570 публікацій на різні дитячі запити, його популярність постійно зростає, кількість відвідувань складає понад 90000 тисяч.

Довідковий віртуальний сервіс для організаторів дитячого читання та бібліотекарів почали впроваджувати Тернопільська та Харківська обласні бібліотеки для дітей. Так, на сайті Тернопільської ОДБ у розділі «Приймальня бібліотекаря» відкрито сторінку «Запитай у бібліотекаря», на якій надано відповідь за 2011–2013 рр. на 16 віртуальних довідок. Запити були присвячені висвітленню таких тем: «Дитячі бібліотеки як дійові центри національно-патріотичного виховання молоді», «Формування мовленнєвої компетентності учнів 2-го класу на уроках української мови», «Дитячі бібліотеки — центри інноваційних технологій: завдання та здобутки», «Дидактичні ігри на додавання і віднімання в межах 1000», «Вірші-привітання до 8 Березня», «Сценарії до Дня матері», «Сценарії до Дня Чорнобильської трагедії», «Інноваційні технології в початкових класах». Харківська ОДБ на сторінці «Парад порад» на запитання стосовно різних аспектів бібліотечної діяльності відповідає фахівцям у режимі чату. Свої власні служби віртуальної довідки продовжували вести Хмельницька ОДБ та Центральна міська бібліотека для дітей ім. Ш. Кобера та В. Хоменка м. Миколаєва.

Таким чином, оптимізація інформаційно-пошукового простору на основі поєднання традиційних і сучасних комп’ютерних технологій дозволила підняти на якісно новий рівень у 2011–2013 рр. довідково-бібліографічний сервіс бібліотек для дітей. Поліпшенню довідково-бібліографічного обслуговування сприяло вивчення репрезентативності довідково-бібліографічного апарату запитам користувачів, участь дитячих бібліотек у корпоративних проектах з аналітичного розпису періодичних видань і об’єднаній віртуальній довідковій службі бібліотек України. Як позитивний момент слід відзначити, виходячи зі звітів, фактичну відсутність відмов користувачам. Повнота та оперативність виконання довідок досягалася не тільки за допомогою традиційного ДБА і електронних баз даних, а й за рахунок більш інтенсивного використання інформаційних ресурсів глобальної мережі. Для задоволення запитів читачів у загальній структурі довідок все більший відсоток в оглядовий період займали Інтернет-довідки. Починають створюватися довідкові сервери для користувачів-дітей —своєрідні довідково-інформаційні путівники до знань, які стають ефективним інструментом заохочення читання, виховання читацької культури.
Інформаційне обслуговування користувачів

Сьогодні рівень існування людства вимагає швидкого та ефективного переходу до нової траєкторії соціокомунікативного розвитку на основі широкомасштабного використання інформації як стратегічного ресурсу. Формується нове інформаційне середовище, в якому бібліотеки мають не тільки зберігати і розповсюджувати знання, культурно-естетичне та духовне багатство, а й створювати свої власні інтелектуальні продукти та послуги завдяки поширенню номенклатури інформаційного сервісу, інтегруванню до світового глобального простору. Володіння сучасною та достовірною інформацією все більше стає гарантом успіху в навчанні, професійній роботі, розвитку творчих здібностей, тому в центрі уваги дитячих бібліотек у 2011–2013рокахбуло бібліографічне інформування. Масове, групове та індивідуальне інформаційне обслуговування користувачів у цей період спрямовувалося на розкриття основ життя суспільства, розширення пізнавальних інтересів, інтерактивних механізмів самовдосконалення, самоосвіти, розширення кола читання, формування національного менталітету, патріотизму, ціннісних орієнтацій та культурно-освітніх потреб, утвердження духовних і моральних засад у дитячому середовищі. В цілому бібліотеки, як і у минулі роки, цілеспрямовано, систематично та оперативно інформували юних читачів про науково-пізнавальну та художню літературу, про матеріали на допомогу навчальному процесу, а організаторів дитячого читання знайомили з літературою педагогічного змісту та документами з питань дитячого читання та виховання.

Виходячи із матеріалів, що представлені у звітах обласних бібліотек для дітей, велике значення в бібліографічному інформуванні користувачів надавалося візуальній популяризації документів. Так, інтелектуальному розвитку дітей сприяли наочні інформаційні довідково-рекламні зони, куточки, експозиційні стенди, книжкові виставки, викладки літератури, які були насичені найкращими книжковими новинками, різноманітними тематичними підбірками-дайджестами, корисними інформаційними повідомленнями та зверненнями до читачів, цікавими фактами, яскравими ілюстративними матеріалами: «Дивосвіт нових книг», «Хіт-парад нових книг», «Наша преса на всі інтереси», «Вікна інформації», «Академія дитячих наук» (Тернопільська ОДБ), «Радимо прочитати в літературно-мистецьких журналах», «За сторінками твого підручника», «До нас нова книга прийшла» (Київська ОДБ), «Інформаційний калейдоскоп», «Бібліотечний прес-центр» (Івано-Франківська ОДБ), «Рідна мова — життя духовного основа», «Мандри книжковим Всесвітом», «Національні традиції народів України» (Житомирська ОДБ), «На хвилинку зупинись — нові книги подивись», «Його ім’я носить наша бібліотека» (про Панаса Мирного), «Читацькі симпатії» (Полтавська ОДБ), «Наш ювілейний календар», «Цікавий світ твоїх захоплень», «Література. Діти. Час», «З когорти кращих» (книги-ювіляри, лауреати конкурсів, рейтингів, премій) (Закарпатська ОДЮБ), «Цей дорослий дитячий світ» (права дитини, проблеми дитинства) (Рівненська ОДБ), «Бібліоінформбюро», «Калейдоскоп цікавих знань», «Живе слово і воля козацька» (Запорізька ОДБ), «Здравствуй, мир знаний», «Знакомьтесь: музеи Крыма», «Знаменательные и памятные даты» (Кримська республіканська дитяча бібліотека ім. В. Орлова), «Поради бабусі-інформусі», «Інформ-агенція», «Її величність — українська книга» (Миколаївська ОДБ), «Бібліотека запрошує», «Інформаційна швидка допомога» (Донецька ОДБ), «Ювілейна палітра … року» (Черкаська ОДБ). Крім того, Закарпатська ОДЮБ, Запорізька, Полтавська, Чернівецька, Миколаївська, Одеська, Хмельницька обласні бібліотеки для дітей в організації наочних форм сприйняття інформації використовували елементи інтерактивності, що залучають школярів до уважного читання, допитливого пізнання, розвивають творчі нахили та літературні смаки. Це виставки-роздуми, виставки-знайомства, виставки-поради, виставки-портрети, виставки-вернісажі, виставки-анотації, виставки-анонси, виставки-бенефіси, виставки-хроніки, виставки-реклами, виставки-вікторини, гала-виставки типу «Передай добро по колу», «Конституція України в моєму житті», «Відкрий свою книгу», «Читай і стань успішним», «Знайомтесь, новинки в бібліотеці», «З книгою у серці», «А ви читали?», «Для тих, хто вчиться», «Прочитай і намалюй», «Прочитай і розгадай», «Книжковий вернісаж у загадках», «Повір, ти талановитий», «Кращі книги з мистецтва», «З книжкою граємо, весело зростаємо».

Поширеною впливовою формою в системі інформаційної діяльності всіх дитячих бібліотек в оглядовий період залишалися усні форми масового інформування: бібліографічні огляди, експрес-інформації, інформіни, години цікавих повідомлень, години періодики, що організовувалися у книгозбірнях до 100–150 разів на рік. Так, повсюдно проводилися огляди нових надходжень «Щойно з друку», «Книжкові перлинки знайди у новинках», «Що новенького на полиці», «Новинки — цікавинки», «Світ нових видань», «Хіт-парад нових книг», «Нове книжкове товариство», «Увага, цікава публікація», «Журнальні перлини», «Новинки з періодичної сторінки», «Суперновинки із супер журналів», «Нове ім’я в літературі». Вражає і тематичне розмаїття цих заходів, що присвячувалися важливим політичним, історичним подіям, краєзнавчим аспектам, культурно-естетичним, літературознавчим питанням, екологічним, моральним проблемам суспільства: «Видатні жінки України», «Україна в творчості зарубіжних письменників», «Наука вчора, сьогодні, завтра», «Магію неба вражає вода», «Невідома Україна», «Новини рідного краю», «Віконце у чарівний світ природи», «Абетка здоров’я», «Смішинка-веселинка» (гумористичні твори для дітей), «Загадки давніх цивілізацій», «Краса імені твого», «Люби і бережи рідний край», «Чарівники українського слова», «Діти і закон», «Читайте влітку», «Цікаве на сторінках журналів», «Музей — вікно в життя минуле», «Сьогодення й майбутнє України», «Лицарські традиції козаків», «Партизанське дитинство», «Технічний літературний салон», «Книги іноземними мовами», «Таємниці декоративного ремесла», «Майстри українського пейзажу», «Книги, які пам’ятають ваші батьки», «Мир єднає континети», «Великі подвижники: Кирило і Мефодій та їх перша слов’янська азбука», «Сучасна дитяча проза», «Трипільська культура», «1000 мудрих сторінок енциклопедій та словників», «Моя сім’я — моя фортеця», «Світочі української поезії», «Сучасні професії», «Євросоюз: історія і сьогодення», «Крок до правди» (до 80–річчя голодомору 30–х років в Україні), «Творці фантастичних світів» (за книгами М. та С. Дяченків), «Добро починається з тебе», «Хай квітне щаслива моя Україна», «Книжкове меню», «2012 — одним поглядом», «Незвичайні історії звичайних речей», «Казкова планета», «Хай сонцю і квітам всміхаються діти», «Відлуння Афганських гір», «Козаки — лицарі духу», «Моя Україна в сучасному світі», «Життя — це мить, зумій його прожити» та ін.

Схвальної оцінки заслуговують неординарні форми інформування, що використовували у 2012 році Закарпатська ОДЮБ, Херсонська, та Дніпропетровська обласні бібліотеки для дітей та Кримська республіканська дитяча бібліотека ім. В. Орлова. Так, щоб привернути увагу юних читачів до бібліографічної інформації про місцевих письменників Херсонська обласна бібліотека для дітей розробила краєзнавчу карту-гру «Літературний круїз». Користувачів-дітей Закарпатської ОДЮБ зацікавив матеріал, виданий у незвичному форматі у вигляді засекреченої інформаційної папки «Цілком таємно. Досьє на літературних героїв», де зібрана вся «секретна» інформація про певних героїв творів-ювілярів 2012 року: Попелюшку, Маленького принца, Філеаса Фогга, дядька Тома, Ассоль, Шерлока Холмса. Дніпропетровська ОДБ підготувала бібліотрансформер «Євро-2012» для організаторів дитячого читання, що включає методико-бібліографічні матеріали про футбол-спорт, футбол-професію, футбол-хобі з використанням засобів інфографіки. Родзинкою інформаційної роботи Кримської республіканської дитячої бібліотеки ім. В. Орлова став телепроект «Прочитай — не пожалеешь», мета якого зміцнити позиції дитячої книги, стимулювати інтерес юних кримчан до читання. Щотижнево у неділю на телеканалі «Крым» у дитячій програмі «Республика ДИ» діти та підлітки розповідають про улюблені книги, діляться своїми враженнями про прочитане.

Суттєву роль у задоволенні різнобічних інформаційних потреб всіх категорій користувачів дитячих бібліотек відігравали комплексні форми роботи: Дні інформації, Дні нової книги, Дні періодики, Дні краєзнавця, Дні спеціаліста. Слід відзначити, що у досліджуваний період спостерігається тенденція зростання періодичності їх проведення. Якщо в минуле триріччя загальна кількість цих заходів коливалась від 2 до 6 разів на рік, то у 2011–2013 роках відповідно від 4 до 8–10 разів на рік. Домінували серед них Дні інформації та періодики, які організовували практично всі бібліотеки для дітей. Для прикладу можна назвати такі: у Миколаївській ОДБ — «Нехай до успіхів щодня пливе кораблик наш «Знання», «Книжковий дім відкрито всім» (до 90–річчя бібліотеки), «Літературне сузір’я імен — 2012», «Рости, виростай, про природу дбай» (до Року здоров’я та екології в Україні), «Багато націй є на світі, але ми всі — одна сім’я» (до Всесвітнього дня толерантності), «Журнали читаємо — про все на світі знаємо», «У нас в гостях журнал «Барвінок», «Сторінками журналу «Пізнайко»; у Донецькій ОДБ — «1000–річчя заснування Софії Київської», «Свято чистої води» (до Всесвітнього дня навколишнього середовища), «Літературні герої в бронзі», «Україна приймає Євро»; у Хмельницькій ОДБ — «Як парость виноградної лози плекаймо мову», «Серце Землі у наших долонях», «Презентуємо нові періодичні видання», «Такі різні, різні журнали», «Супер журнали: познайомся, прочитай, поміркуй»; У Івано-Франківській ОДБ — «Письменники-ювіляри … року», «Читачам ХХІ ст.», «Франко і Прикарпаття»; У Чернівецькій ОДБ — «Заповідними стежками України», «Історико-краєзнавчий портрет Чернівецької області», «Чорна сповідь моєї Вітчизни» (Голодомор 30–х років в Україні); у Сумській ОДБ — «Бібліотечне дозвілля з розважальними журналами», «Цікавий світ навколо тебе», «Соборна. Вільна. Самостійна» (до Дня Соборності України), «Королева всіх наук: про математику та математиків»; у Закарпатській ОДЮБ — «Письменники мого дитинства», «Нові книги продукують нові знання», «Інформація — знання — успіх», «Книжковий спалах» (літературне життя — 2013); у Рівненській ОДБ — «Світле свято Великодня», «Живий у правді віковій» (про життя та творчість Т. Шевченка), «Педагогічна преса»; у Волинській ОДБ — «Від козаків до наших днів збережемо вогонь батьків», «Подорож у світ професій»; у Київській ОДБ — «Нам книга мудрість донесе», «Великі права маленької дитини», «Київщина мій рідний дім», «Спорт і фізичне виховання — утвердження здорового способу життя», «Книга. Діти. Час»; у Черкаській ОДБ — «Грудневий день цей сяятиме вічно в серцях і душах вдячних черкащан» (до 70–річчя визволення м. Черкас від фашистських загарбників); у Житомирській ОДБ — «Сила бренду: нові імена в сучасній українській літературі» та багато ін.

Згідно звітів популярними у цей період виявилися комплекси заходів, що проводилися в рамках Днів нової книги, Днів краєзнавця та спеціаліста у Хмельницькій, Херсонській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Луганській обласних бібліотеках для дітей. Їх тематика («Увага, зіркові книги» (нові дитячі видання), «Книги, з якими не занудьгуєш» (нові науково-популярні видання), «До кейсу юного чомучки», «В океані рідного народу відкривай духовні острови» (нові книги з фольклору та етнографії), «Для вас, педагоги», «Автографи війни в історії Поділля», «Хмельниччини славетні імена», «Літературний бомонд Хмельниччини», «Мій рідний край — окраса України», «Відгомін віків і сьогодення», «Вони визволяли наш край», «Літературні премії краю», «Промоція дитячого читання та актуальні завдання бібліотек», «Нова стилістика в організації простору шкільної бібліотеки та у підтримці дитячого читання») дозволила розширити коло читання сучасної дитячої літератури, якнайповніше розкрити наявні фонди для фахівців, привернути увагу до видань краєзнавчого характеру, до електронних книг на рідерах.

Не втратило своєї результативності у загальному обсязі діяльності обласних бібліотек для дітей групове та індивідуальне інформування в режимі вибіркового розповсюдження інформації. Ними були охоплені вчителі-предметники, вихователі, батьки, працівники центрів дитячої творчості, шкільних методичних об’єднань, облдержадміністрацій, обласних рад, місцевих управлінь культури та освіти, керівники навчальних закладів, гуртків, а також обдаровані діти, учні Малої академії наук. Добре була поставлена ця робота в означений період у Кримській республіканській дитячій бібліотеці ім. В. Орлова та у бібліотеках Хмельницької, Київської, Сумської, Рівненської, Черкаської, Херсонської, Харківської, Донецької, Миколаївської, Луганської, Дніпропетровської областей. Зокрема, кожного року обласні бібліотеки вищеназваних областей обслуговують в середньому від 32–50 до 80–105 абонентів, яким надсилають від 87 до 900 інформаційних повідомлень. Тематику інформування було обумовлено завданнями освіти, актуальними питаннями навчально-виховного процесу, сучасною методикою викладання окремих предметів шкільної програми, психологічними аспектами розвитку дітей, популяризацією дитячого читання: «Класне керівництво», «Організація і проведення позашкільних заходів», «Інновації в дошкільному вихованні», «Виховання у навчальному процесі», «Ігри для дітей: розвиваючі методики», «Дитяче рукоділля» (Дніпропетровська ОДБ), «Позакласна та виховна робота в школі» (Херсонська ОДБ),«Уроки доброти», «Дорога у світ розумного і прекрасного» (Донецька ОДБ), «Книжкові новинки для всієї родини», «Підліткові проблеми» (Хмельницька ОДБ), «Нові надходження з теорії та методики виховання», «Початкова освіта: навчання та виховання», «Нові надходження з мистецтва», «Розвиток особистості школяра в громадській організації», «Інноваційні технології трудового виховання учнів» (Тернопільська область), «Навчіть дитину любити книгу» (Житомирська ОДБ), «Палітра педагогічної преси», «Організація роботи з дітьми дошкільного віку», «Організація навчально-виховного процесу в початковій школі», «Бібліотека, сім’я, школа, виховання» (Миколаївська ОДБ). Серед індивідуальних списків для дітей можна виділити наступні теми: «Здоровий спосіб життя», «Наукові відкриття», «Сучасні екологічні проблеми», «Юному правознавцю», «Джерела знань про край», «Для вас, природолюби», «Бережи здоровя змалку», «Краса природи — краса душі», «На рушнику калина — спогад про Україну». З метою оперативної доставки інформаційних бюлетенів своїм абонентам Хмельницька, Херсонська, Миколаївська, Луганська, Київська, Закарпатська, Харківська обласні бібліотеки та Кримська республіканська дитяча бібліотека ім. В. Орлова активно використовували електронну пошту.

Ефективну допомогу в інформаційному обслуговуванні користувачів надавала бібліографічна продукція, яка входить у систему соціальної інформаційної комунікації, спрощує проблему раціонального функціонування документу, прискорює процес надходження затребуваної інформації до споживача, збільшує її науково-пізнавальний потенціал. Отже, працівники бібліографічних відділів в оглядовий період традиційно активно займалися бібліографуванням літератури для дітей та організаторів дитячого читання. Крім друкованих видань більшість бібліотек до бібліографічних видань включали і вебліграфію, тобто кращі ресурси мережі Інтернет. Спостерігається творчий підхід бібліографів до вибору тематики інформаційних посібників, що зорієнтовані на загальнолюдські цінності та ідеали, завдання і зміст шкільної освіти, формування позитивної мотивації до процесу отримання знань та самоосвітнього читання, підвищення життєвих компетенцій дітей, розкриття культурного та літературного життя країни. Зокрема, аналіз звітів обласних бібліотек для дітей 2011–2013 рр. показав, що тематичний спектр інформаційних списків для дітей був таким: «Цікаві книжки на різні смаки», «Галерея музеїв України» (до відзначення Року культури та відродження музеїв в Україні) (Запорізька ОДБ), «Його величність Космос», «Екскурс в історію футболу», «Здравствуй, любимая книга!», «Пізнавай і дивуйся», «Свої права ти добре знай, їх шануй і захищай» (Дніпропетровська ОДБ), «Чудовий світ спорту», «Ще не вмерла України ні слава, ні воля» (до 20–річчя Державного гімну України), «Твій друг — дорожній рух», серія історико-географічних нарисів «Міста і містечка Чернігівщини», інформаційний дайджест-покажчик «Червона книга Чернігівщини» (Чернігівська ОДБ), «Трагедія Чорнобиля — біль нашого народу», «І генії були дітьми», «У вас питання — у нас відповідь» (на допомогу написанню рефератів) (Івано-Франківська ОДБ), «Зайвих знань не буває» (на допомогу шкільній програмі), «Новинки «Книжкової імперії» (Хмельницька ОДБ), «Новинки краєзнавства», «Сам собі репетитор», «Сходинки у прекрасне, або Що читати про мистецтво» (Сумська ОДБ), «Перезавантаження: ЗНО–2013», «Вчимося творити прекрасне» (до Року дитячої творчості в Україні), «Історія під склом» (до Року культури та відродження музеїв в Україні), «Відродження святині» (до 20–річчя Національного прапора та Малого Герба України), «Сльоза пекучої пам’яті» (до 80–х роковин голодомору) (Закарпатська ОДЮБ), «Новини літератури краєзнавчого характеру» (Рівненська ОДБ), «Літо з книгою у рюкзаку» (Чернівецька ОДБ), «Чорнобиль… Наша біль. Наша пам’ять», щорічний інформаційний рейтинг-список «Браво, книга!» (Львівська ОДБ), «Письменники Черкащини» (Черкаська ОДБ), «А у нас ліси небувалої краси» (до Міжнародного року лісів), «Митці слова Поліського краю» (Житомирська ОДБ), «Світ маленьких невидимих істот», «Найцікавіше про… (серія «Радимо прочитати»)», «Що за диво ці казки» (Харківська ОДБ) та багато інших. Значну частку бібліографічних посібників для дитячої аудиторії складали списки, пам’ятки, інформаційні досьє, що присвячувалися видатним особистостям краю, творчості певних місцевих письменників, відомих представників української культури та видавались дитячими бібліотеками, в основному, до ювілейних дат персоналій. Підтвердження цього засвідчують наступні приклади назв видань: «Знавець дитячих душ» (до 90–річчя від дня народження О. Столбіна), «Вірші, що з музикою злилися» (до 100–річчя від дня народження А. Малишка), «Одесский период Владимира Высоцкого» (до 75–річчя від дня народження), «Планета сказок Николая Носова», «Невмируща пісня Миколи Лисенка» (до 60–річчя від дня народження українського композитора), «Щедрий талант» (до 80–річчя від дня народження Л. Костенко), «Богдан Лепкий — вершинна постать в історії українського письменства», «Рецепти щастя від закарпатської письменниці» (до 60–річчя від дня народження Г. Малик), «Поет із серцем у руках» (до 80–річчя від дня народження Е. Андієвської), «Зоряний час творчості» (до 50–річчя від дня народження І. Малковича), «Віч на віч з епохою» (до 75–річчя від дня народження М. Вінграновського), «Життя як спалах зорі» (про життя та діяльність В. Чорновола), «Я візьму той рушник, простелю наче долю» (до 100–річчя від дня народження А. Малишка), «Завжди будемо гордитися» (до 95–річчя від дня народження Героя Радянського Союзу Є. Терезова, уродженця м. Суми), «Олімпійське золото Сумщини: Володимир Куц» (до 85–річчя від дня народження видатного спортсмена) «Олімпійське золото Сумщини: Леонід Жаботинський» (до 75–річчя від дня народження видатного спортсмена), «Перлина народного гумору» (до 90–річчя від дня народження П. Глазового), «Партизанський генерал — С. А. Ковпак» (до 125–річчя від дня народження), «Оксана Сенатович» (пам’ятка до 70–річчя від дня народження української поетеси), «Станіслав Лем — львів’янин зі світовим іменем» (пам’ятка до 90–річчя від дня народження письменника), «Така невипадкова «випадкова» письменниця Оксана Думанська» (до 60–річчя від дня народження української письменниці), «Речник народу в красному письменстві» (до 115–річчя від дня народження В. Гренджі-Донського письменника, публіциста та громадського діяча Закарпаття).

Не залишалися поза увагою і організатори дитячого читання, на задоволення інформаційних потреб яких були націлені краєзнавчі календарі пам’ятних дат та різного плану тематичні бібліографічні посібники. Заслуговують на увагу такі: «Дитинство в Україні» (Івано-Франківська ОДБ), «У скарбничку сучасного педагога», «Більше ніж у підручнику» (Чернівецька ОДБ), інформаційні бюлетені «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід» (ЗакарпатськаОДБ), «Казкотерапія», «Першокласні труднощі» (Львівська ОДБ), «Сучасні інтерактивні форми навчання», «Героїко-патріотичне виховання в закладах додаткової освіти» (ЦМДБ м. Севастополя), «Сучасні художники-ілюстратори України», «Тарас Шевченко у художній літературі», «Роль шкільної бібліотеки у забезпеченні інформаційної підтримки навчально-виховного процесу», «Підказки для батьків» (Дніпропетровська ОДБ).

Позитивний вплив на поліпшення бібліотечно-інформаційних послуг дитячих бібліотек України у 2011–2013 роках мало впровадження нових технологій передачі інформації в електронному форматі. Так, за умов глобальної інформатизації, стрімкого розвитку інформаційно-комунікативних технологій в електронному середовищі вагомою складовою документно-інформаційного ресурсу сучасних бібліотек для дітей стали сайти та блоги. Про це свідчить той факт, що в оглядовий період значно зросла їх кількість у порівнянні з минулим триріччям. Нині в сегменті Інтернеті представлено 113 сайтів та 122 блоги дитячих бібліотек (у 2008–2010 роках їх було відповідно 38 і 15). Зокрема, в цей період відкрили свої сайти Волинська, Івано-Франківська, Полтавська, Сумська обласні бібліотеки для дітей, особливо інтенсивно почали створювати власні веб-сторінки та блоги районні та міські бібліотеки для дітей Вінницької, Дніпропетровської, Волинської, Житомирської, Київської, Закарпатської, Херсонської, Івано-Франківської, Рівненської областей, м. Севастополя. Крім того, з 2011 року почав працювати спільний регіональний сайт дитячих бібліотек Харківської області «БібліоМістечко». Різноплановим тематичним призначенням виділяється блогосфера дитячих бібліотек. Серед них для дітей: «Редкая книга: Музей детской книги», «Клуб дитячих письменників» (ЦМДБ ім. А. Гайдара м. Севастополя), «Бібліотечний клуб «АРТ-світ» (блог відділу організації дозвілля Кіровоградської ОДБ), «Бібліотечна міні-школа «Вулик» (блог інформаційної підтримки та організації спільного дозвілля дітей з особливими потребами та їх однолітків Кіровоградської ОДБ), «Бібліосвітлиця» (бібліотека для дітей ім. В. Чапаєва ЦБС Солом'янського району м. Києва), «Бібліотека. Сторінками України» (бібліотека-філія № 4 для дітей Хмельницької міської ЦБС), «Бібліотека-музей «Літературне Тернопілля» (бібліотека № 2 для дітей Тернопільської міської ЦБС), «Багатобарвний світ мистецтва» (блог відділу мистецтв Тернопільської ОДБ), «Психолог. ua» (ЦМДБ м. Ізмаїл Одеської області), «Проба пера» (ЦБС для дітей м. Одеси), «Книголюбія» (Дубенська районна дитяча бібліотека Рівненської області), «Нінтешк@» (Клуб сімейного дозвілля Рівненської ОДБ), «Інтернет-мишенята» (бібліотека для дітей ім. Ю. Гагаріна м. Кіровоград), «Творча стежинка», «ЧИТАЙБУМчик», «МІСТО–он-лайн» Місто Ідеальних Стосунків Творчих Особистостей (Житомирська ОДБ), «Чомусики & Читайлики» (Бердичівська міська бібліотека для дітей Житомирської області), «WebРукавичка» (Попільнянська районна бібліотека для дітей Житомирської області), «Берег дитинства» (Барська районна бібліотека для Вінницької області), «Сонячна літературна країна» (Луцька ЦМДБ Волинської області), фотоблог «Бібліородзинки», «БібліоЛіто» (Львівська ОДБ), «BOOKитека» (дитяча бібліотека № 5 філія ЦМДБ м. Миколаєва), «Бібліоперлинки» (блог бібліотек для дітей Дніпропетровщини) та багато ін. З’явилися у період, що розглядається, і нові професійні блоги для бібліотечних спеціалістів: «БлоГнот методиста» (Львівська ОДБ), «Увімкни бібліотеку!», «Бібліокре@тив» (блог проекту бібліотек-засновниць Південноукраїнського міжрегіонального ярмарку бібліотечних інновацій) (Херсонська ОДБ), «Бібліомаячок» (Миколаївська ОДБ).

Комп’ютерні технології дозволили бібліотекам комплексно та оперативно подавати на сайтах та блогах різнобічну інформацію про край, розміщувати та оновлювати матеріали про літературні новинки, регіональні та державні знаменні та пам’ятні дати, представляти анонси, відеорепортажі проведення масових заходів, мультимедійні презентації актуальної тематики, віртуальні виставки, виставляти електронні версії бібліографічної продукції, власні електронні продукти, інформацію про бібліотечні проекти, інноватику бібліотечної галузі, а також спільно обговорювати фахові проблеми, обмінюватися досвідом через скайп-конференції, вебінари та ін. Отже, в оглядовий період інформаційна діяльність в електронному режимі продовжувала видозмінюватися та підніматися на якісно новий рівень. Наприклад, цікаві та корисні матеріали створила та розмістила на сайті Хмельницька ОДБ: «Міні-довідник юного краєзнавця» (2011), що містить різнопланову інформацію про історію, географію, літературу, мистецтво, обласні премії, знаменитих земляків регіону, анотований електронний каталог періодичних видань для дітей (2013), інформаційний електронний покажчик «За знаннями — в електронний світ», література в якому з 2005 року постійно оновлюється та згрупована за розділами «Сходинки до знань» (на допомогу вивчення шкільних предметів), «Золоті джерела рідного краю» (історія, природа, література Хмельниччини), «Це цікаво» (науково-популярні видання про видатних особистостей та незвичайне у світі). Інформаційно насичений сайт Херсонської обласної бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки, яка змістовно розкриває свою діяльність за проектами для дітей: «17 сторінка нон-стоп», «Мільйон — це просто», «Профістарт», «Казочка надобраніч», «5 сходинок до успіху: увімкни бібліотеку!», «Вікно в Америку для майбутніх лідерів», «Міжшкільний портал «Клас». Значну допомогу школярам у вивченні літератури рідного краю надає електронний біобібліографічний довідник «Літературна Херсонщина» (2009–2013). Крім того, бібліотека є лідером в організації створення та ведення блогів, які яскраво демонструють творчий потенціал бібліотеки у просуванні книги, знань та читання у сферу життєдіяльності дитини. Це такі блоги: «Святковий веб-квест 30.09», «Бібліотечні волонтери Херсонщини», «ХОБД Інтернет-центр», «Профістарт: юні обирають майбутнє», «Права дітей», «Літературна студія «Контур», «Польський клуб «Пшиязнь», «Електронний журнал ЛітТеrrа», «ХОБД-news» (новини про заходи, проекти, клуби, зустрічі, конкурси, свята, літературні вечори бібліотеки). Новий розділ «Для дітей» як окремий міні-сайт відділу обслуговування дошкільників та учнів 1–4 кл. відкрився на сайті Тернопільської ОДБ, де представляються матеріали за темами «Для тих, хто іде в школу», «Казочки», «Мультфільми», «Смачні сторінки», «Цікавинки», «Для умілих рук», «Ігри для дітей», «Флеш-розмальовки», «Он-лайн-кросворди»; поповнилася новою інформацією сторінка «Мій рідний край», на якій відкрились нові підрубрики «Замки та палаци Тернопільщини», «Славетні земляки», «Карта міста Тернополя», «Походження назв вулиць», «Пам’ятники». Користувалися попитом у користувачів ресурси Кримської республіканської дитячої бібліотеки ім. В. Орлова: віртуальна міні-енциклопедія «Азбука Крым», що включає понад 100 інформацій (короткі статті, що доповнюються посиланнями на повнотекстові документи, фотографії, відеоматеріалами), інтерактивні ігрові сторінки сайту «Игротека: наш не скучный книжный мир», «Библиотеки: от папируса до іPada», рекомендаційний веб-ресурс з краєзнавства «Крым.net», а також відеофільми розділу «Орловка» — фільм» про заходи та діяльність бібліотеки. Заслуговує на увагу інформаційно-віртуальний проект «Великі українці» (2012) центральної міської бібліотеки для дітей м. Севастополя, що знайомить з видатними діячами історії, науки, культури, чиї дати відзначаються на державному рівні. Інтенсивно розвивається регіональний веб-портал дитячих бібліотек Харківської області «БібліоМістечко», матеріали якого групуються за такими розділами: «Бібліотечна карта Харківського регіону» (портфоліо бібліотек регіону), «Бібліотечна слобода» (офіційні документи з бібліотечної справи, новини, досвід, інновації, видавнича продукція дитячих бібліотек області), «Дитячий простір» (дитячі конкурси, книжкові новинки та періодика для дітей, поради психолога, правова культура, дозвілля), «Моє місто» (історія, культура, література, видатні особистості Харкова та області), «Таємничий батьківський куточок» (виховання, здоров’я та розвиток дітей, консультації психолога), «Вчительська вежа» (книги, статті, Інтернет-ресурси для класних керівників та вчителів-предметників), «Майстерня фантазії» (літературна та художньо-мистецька творчість дітей), «Зазирни в бібліотеку» (фото- та відео звіти про проведення різноманітних заходів дитячих бібліотек регіону). Ефективним засобом популяризації бібліотечних ресурсів у Миколаївській, Харківській, Житомирській обласних бібліотеках для дітей стали віртуальні виставки, що представляються на сайтах за наступною тематикою: «Міфи народів світу», «Издательство «Самовар» приглашает к чтению», «Чарівна сила води», «Подружці на вушко» та «Поміж нами, хлопцями» (мода, етикет, кулінарія, здоров’я, захоплення, спорт), «Миколаївщина — давня і славетна», «Вухо-лапо-хвіст», «З історії українського костюма» (Миколаївська ОДБ), «Шляхи Шевченкової долі», «Бути на Землі Людиною» (виставка-вікторина з прав людини), «Екологія. Людина. Природа» (Харківська ОДБ), «Книга з автографом» (подарункові видання письменників читачам бібліотеки), «Тече річка невеличка…» (походження річок та струмків Житомирщини) (Житомирська ОДБ). Щоб привернути увагу до бібліотеки, її історії, розвитку, послуг, власної веб-сторінки, Львівська обласна бібліотека для дітей розробила та виставила в електронному середовищі два квести по сайту. Позиціонувати діяльність багатьох бібліотек для дітей у глобальній мережі допомагало також відкриття власних сторінок у соціальних мережах.

З метою підвищення інтересу до книги як джерела саморозвитку й залучення до читання через візуальну культуру ряд обласних бібліотек для дітей (Закарпатська ОДЮБ, Дніпропетровська, Кіровоградська, Сумська, Миколаївська, Полтавська, Харківська ОДБ, ЦМДБ м. Севастополя) активно готували різні форми бібліографічного інформування у вигляді комп’ютерних мультимедійних та відеопрезентацій, які розміщувалися в електронному середовищі та використовувалися під час проведення масових заходів. Підтвердженням цього можуть слугувати наступні приклади: «Портрет сучасника» (про полтавську поетесу Т. Землякову) (Полтавська ОДБ), «Ядумками й серцем з вами...» (про життєвий та творчий шлях закарпатської письменниці С. Коваль), «Ангіна у жирафа» Людмили Кудрявської» (прем’єра нової книги) (Закарпатська ОДЮБ), «Сини української землі», «Зимова магія пейзажу», «Видатні майстри української драматургії», «Архітектурні пам’ятки Сумщини: храми», «Почесні громадяни м. Суми» (Сумська ОДБ), «Золотой венец Харькова» (віртуальна подорож визначними пам’ятками Харкова), «Сердце золотое и волшебный голос не забудет город юности твоей…» (К. Шульженко), «Птицы: к Международному дню птиц», «Удивительный доктор» Николай Пирогов», «Аплодисменти, Аплодисменти…» (про актрису та співачку Л. Гурченко) (Харківська ОДБ), «Яскравий Hand-made для умілих дітей» (електронний хобі-путівник), «Сучасне книговидання і коло дитячого читання» (бібліографічне досьє), «Річки навколо нас в легендах, переказах, віршах нашого краю» (бібліографічний краєзнавчий путівник), «Вдала книга на різні теми» (електронний огляд сучасної зарубіжної літератури з використанням буктрейлерів, взятих у вільному доступі в мережі Інтернет), «Паралелі духовних культур» (етнокалейдоскоп сімейних традицій) (Дніпропетровська ОДБ), «Андерсен наших дней (за творчістю А. Ліндгрен)», «Любимые стихи детства» (за творчістю С. Маршака) (ЦМДБ м. Севастополя), відеопрезентації з краєзнавства «Літературна прогулянка Південним Бугом», «В’ячеслав Тимофійович Качурін», «Чудеса поряд» (туристичні маршрути Миколаївщини) (Миколаївська ОДБ) та багато ін.

Прикладом успішної взаємодії бібліотеки з електронним середовищем є досвід філії № 5 ЦМДБ ім. Ш Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва у проведенні Днів віртуальних читацьких уподобань «Читання + Віртуальний світ», що відбуваються у центрі вільного доступу до Інтернету «См@йлик». В програму заходу включаються віртуальні виставки «Книжковий оазис», «Книгу радить друг», звукові відеоогляди «Від мюзиклу до книги», «Книжкові скарби «Най, най, най…», «Альманах нових книг», години ігор та забав «Кращі ігри-on-line», веб-подорожі «Слідами літературних героїв», е-закладки та консультації «Журнальна віртуалка», «Кращі сайти для школярів».

Збагатилася інформаційно-ресурсна база бібліотек в оглядовий період і новими інтерактивними електронними продуктами для дитячої аудиторії. Зокрема, у 2011 році Житомирська обласна бібліотека для дітей створила електронну пізнавально-розважальну гру «Казкова мандрівка країнами Європи» та бібліографічну подорож для школярів «Дивосвіт Миколи Яненка», у 2012 році Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки — електронний посібник-гру «Олімпійська слава Херсонщини», у 2013 році Рівненська обласна бібліотека для дітей — віртуальні мультимедійні бібліографічні мандрівки: «Казкова подорож Україною» (за творчістю І. Франка, Лесі Українки, В. Сухомлинського, В. Нестайка, Л. Пшеничної), «Чарівна країна дитинства» (за творчістю Наталі Забіли), а також мультфільм за казкою Н. Забіли «Вередливі жабки», Харківська обласна бібліотека для дітей — он-лайн-вікторини «Казкова вікторина», «У світі казки». Любителям природничих наук стала до вподоби краєзнавча медіа-гра «Зоологічна мозаїка Миколаївського зоопарку», яку підготувала та розмістила на сайті Миколаївська ОДБ.

Крім того, з метою забезпечення доступу користувача-дитини до об’єктивної та всебічної інформації про світ у доступній і безпечній формі, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Львівська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська обласні бібліотеки для дітей, Кримська республіканська бібліотека для дітей, центральні міські бібліотеки для дітей м. Дніпропетровська та м. Миколаєва у 2011–2013 рр. продовжували працювати у корпоративному проекті «Кращі Інтернет-ресурси від Української асоціації працівників бібліотек для дітей». Щоквартально учасники Корпорації здійснювали відбір змістовних ресурсів українського та російського сегменту Інтернет-мережі та групували анотовані списки для доповнення закріплених за ними тематичних розділів. У цілому ресурс на сьогодні містить понад 700 посилань і доступний як через сайт НБУ для дітей, так і веб-сторінки бібліотек-учасниць.

Слід відзначити, що дитячі бібліотеки України активно реагують на зміни бібліотечної практики, пропонують нові моделі роботи, беручи участь у всеукраїнських професійних конкурсах УБА та програми «Бібліоміст». Зразками ефективної бібліотечно-інформаційної діяльності можуть слугувати певні відзнаки та нагороди, які отримали бібліотеки для дітей у період, що аналізується. Наприклад, серед кращих визнано блог «Библиотека города N» Центральної бібліотеки для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменко м. Миколаєва (Національний конкурс бібліотечних блогів «Зірки бібліотечної блогосфери» (2011), номінація «Найкращий блог бібліотеки»); проект «Туристична Миколаївщина запрошує» Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна (Ярмарок інноваційних бібліотечних послуг (2011), ІІ місце у конкурсі на кращу інноваційну бібліотечну послугу); проект «Навчально-бібліотерапевничний центр «Ковчег» Львівської обласної бібліотеки для дітей (Ярмарок інноваційних бібліотечних послуг (2011), І місце у номінації «Інновації бібліотек щодо надання соціальної допомоги вразливим верствам населення»); проект створення Регіонального веб-порталу дитячих бібліотек Харківської області «Бібліомістечко» Харківської обласної бібліотеки для дітей (переможець 5 раунду Конкурсу проектів співпраці бібліотек з місцевими громадами (2011), проект «Бібліотечна інноваційна майстерня спілкування у форматі 3D» Житомирської обласної бібліотеки для дітей (Всеукраїнський конкурс «Бібліотека року 2013», ІІІ місце), проект «У світ краєзнавства — через Інтернет» Сумської обласної бібліотеки для дітей (переможець конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернет» (2013). У Всеукраїнському конкурсі бібліотечних Інтернет-сайтів у номінації «Кращий сайт бібліотеки для дітей/юнацтва» переможцями у 2011 р. визначено Херсонську, Львівську та Миколаївську ОДБ, у 2012 р. — Івано-Франківську центральну міську бібліотеку для дітей. За підсумками Національного ярмарку бібліотечних інновацій «Сучасна бібліотека: рухаємось вперед» (2013) призові місця отримали Львівська обласна бібліотека для дітей (конкурс постерів, ІІІ місце), Центральна міська бібліотека для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва за відеоролик «Приключения Вадика в библиотеке» (конкурс «БібліоКіноФест 2.0», І місце) та Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В. Лягіназа відеоролик «Дети цветы жизни! НО…»(конкурс «БібліоКіноФест 2.0» у спеціальні номінації «Найкумедніше відео») тощо.

Отже, вивчення показало, що у сучасних умовах трансформації функцій бібліотек змінювався та вдосконалювався у 2011–2013 роках формат інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотек для дітей.
Рекомендаційно-бібліографічна діяльність

Формування школяра як читача полягає у вдумливості читання, його осмисленні, використанні писемних текстів для досягнення персональних цілей, розвитку знань та комунікаційних можливостей. Класичною направляючою читача у потоці інформації є бібліографія. Уміло орієнтуючи юних читачів, вона покликана відгородити їх від інформаційного перевантаження, виступає як своєрідний посередник між ними та інформацією. Рекомендаційно-бібліографічна діяльність відігравала і відіграє важливу роль у формуванні культури інформаційної безпеки, в духовно-моральному розвитку дітей та підлітків. Основним завданням рекомендаційної бібліографії є просвіта, надання можливостей вибору та надійних орієнтацій.

Обидві складові цього напряму – бібліографування, тобто підготовка бібліографічних посібників та використання посібників у роботі з читачами, відображені у звітах обласних бібліотек для дітей нерівнозначно. Перший напрям, як правило, висвітлено детально. А щодо другого – то фрагментарно. А у деяких звітах не висвітлено взагалі. Тож і у цій частині огляду, зважаючи на відсутність інформації про другий напрям, відповідно буде збережена така ж пропорційність матеріалу.

Отже, всього протягом останнього триріччя у НБУ для дітей було надіслано 184 екземпляри бібліографічних посібників різних жанрів, на різні теми для усіх вікових категорій читачів дитячих бібліотек. Звичайно, це не точна цифра. У звітах є назви видань, що не надійшли в НБУ для дітей. Тому загальна кількість посібників приблизно така ж, як і за минуле триріччя. Це свідчить про ритмічність роботи бібліографічних відділів, розмаїтність та невичерпність тематики видань, їх актуальність, відповідність вимогам сучасного навчання та виховання.

На відміну від минулого триріччя, коли персонологічна частина склала близько 65% від загальної кількості видань, за минулі три роки ця частина посібників дорівнює приблизно 37%. Це означає, що збільшилась частина тематичних видань. У цілому таблиця надходжень посібників за темами має наступний вигляд:


універсальні, у т. ч. календарі

33

персональні

68

тематичні:

про природу, екологію

7

про науку і техніку

5

про спорт і здоров'я

10

про право

3

про Чорнобильську катастрофу

4

про культуру

6

про історію

14

про Велику Вітчизняну війну

8

для організаторів дитячого читання

25

про дітей та дитинство

1
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка