Міністерство охорони здоров’я україни. Буковинський державний медичний університет
Сторінка1/6
Дата конвертації17.04.2016
Розмір0.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ.

БуковинськИЙ державнИЙ медичнИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
ПРОРЕКТОР

З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ


Професор М.Ю. КОЛОМОЄЦЬ
“____” _______________2007 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни: “Загальна хірургія з доглядом за хворими”

на 2007-2008 навчальний рік

Факультет

- медичний №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців.

Спеціальність

- Лабораторна діагностика.

Кваліфікація

- Лаборант -бакалавр медичний.

Кафедра


- Догляду за хворими та вищої медсестринської освіти.

Курс

- другий.

Семестр

- ІV-й.

Лекції

- 18 акад. годин.

Практичні заняття

- 34 акад. годин.

Самостійна робота

- 27 акад. годин.

Диференційований залік

- 2 акад. години (ІV семестр).

Всього:

- 81 акад. годин.Виробнича практика (догляд за хворими)

(у хірургічному відділенні стаціонару – 1 тиждень)

Практичні заняття

- 34 акад. годин.

Самостійна робота

- 18 акад. годин.

Диференційований залік

- 2 акад. години.

Всього

- 54 акад. годин.

Робоча навчальна програма складена на підставі: • Програми “Медсестринство в хірургії” (основи догляду за пацієнтами хірургічного профілю) для студентів вищих медичних навчальних закладів І – IІ рівнів акредитації. (МОЗ України – Київ, 1998).

Схвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 25.04.2007 року (протокол №9).Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти, доцент

І.А. Плеш

Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медсестринської освіти та лабораторної діагностики 15.05.2007 року (протокол №5).Голова предметної методичної комісії з медсестринської освіти та лабораторної діагностики, професор

Т.В.Сорокман

Мета вивчення дисципліни “Загальна хірургія з доглядом за хворими” для студентів ІІ курсу МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “лабораторна діагностика” (лаборант – бакалавр медичний)

Вивчення дисципліни “Загальна хірургія з доглядом за хворими” ставить своєю метою ознайомити та навчити медсестринський персонал з вищою базовою медичною освітою, основним принципам організації практичної роботи в хірургічному стаціонарі, вмінню надати хворому кваліфіковану невідкладну медичну допомогу, та забезпечити відповідний до профільної патології медичний догляд в до, та післяопераційному періодах. ознайомлення Студенти ознайомляться з основними проявами хірургічних захворювань, принципами правильної інтерпретації клінічної інформації отриманої при обстеженні хворого, та лікування пацієнтів з хірургічною патологією. Будучи завершальним етапом програми підготовки з хірургічних дисциплін, на даному циклі, акцентована особлива увага на суто практичних аспектах організації роботи медичного персоналу загальнохірургічних, та спеціалізованих хірургічних відділень, операційного блоку, і відділення інтенсивної терапії. Базуючись на вже опанованому студентом рівні знань з хірургії, які отримані ним по завершенню навчання в медичному училищі, та інших клінічних дисциплін що вивчаються на даному етапі підготовки, особлива увага звернута на особливостях догляду за пацієнтами з супутньою патологією.


Задачі вивчення дисципліни.

Основними задачами у викладанні предмету є практичне засвоєння матеріалу з таких розділів хірургії як: • правові аспекти організації хірургічної допомоги;

 • вивчення основних обов’язків та умов роботи середнього медичного персоналу у хірургічному стаціонарі;

 • хірургічна термінологія, хірургічний ризик;

 • практична організація роботи хірургічного стаціонару та операційного блоку;

 • стратегія сестринської допомоги пацієнтам які лікуються в хірургічному стаціонарі з наявною у них супутньою патологією;

 • знайомство студентів з основами медичної психології, етики та деонтології в хірургії;

 • навчання студентів медичним процедурам та маніпуляціям;

 • асептика та антисептика;

 • методика обстеження хірургічного хворого;

 • основи гемотрансфузіології;

 • основи анестезіології та реанімації;

 • принципи лікування хірургічних хворих з гнійною інфекцією, змертвіннями;

 • основи відновної хірургії;

 • лікування хворих з травматичними пошкодженнями, судинною патологією;

 • та організації онкологічної допомоги населенню.

Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідно для вивчення дисципліни “Загальна хірургія з доглядом за хворими” для студентів ІІ курсу МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4

З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ медичних і фармацевтичних фахівців

за спеціальністю “лабораторна діагностика”

(лаборант – бакалавр медичний)
Оптимальне засвоєння матеріалу з дисципліни “Загальна хірургія з доглядом за хворими” у студентів 2-го року навчання на медсестринському факультеті, можливо при умові попереднього та поєднаного вивчення таких базових медичних дисциплін як: анатомія людини (для загального усвідомлення особливостей перебігу патологічних станів що потребують хірургічного втручання з урахуванням анатомічної зони їх розташування); фізіології (для розуміння особливостей фізіологічних аспектів життєдіяльності організму людини); патологічної анатомії (для обгрунтованої інтерпретації морфологічних змін при хірургічних хворобах та їх ускладненнях); фармакології (для усвідомленого проведення адекватної фармакотерапії); основ загального медичного догляду за хірургічним хворим; терапії; загальної хірургії; циклу “Окремі форми хірургічної патології”, які студенти вже опанували за період їх попереднього навчання в медичному училищі.
Зміст навчальної програми з дисципліни “Загальна хірургія з доглядом за хворими” для студентів 2-го курсу МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “лабораторна діагностика”

(лаборант – бакалавр медичний)

на 2007-2008 навчальний рік.
1. Організація роботи хірургічного стаціонару .

 • Організація роботи хірургічної клініки в чистому та гнійному відділенні.

 • Знайомство з організацією роботи приймального відділення

2. Десмургія

 • Вчення про м'які пов'язки, їх види, правила та техніка накладання. Основні типи м'яких пов'язок: на голову, шию, грудну клітку. Пов'язки на область живота та миски. Пов'язки на верхню кінцівку, пов'язки на нижню кінцівку.

 • Накладання Т-подібних пов'язок на промежину. Накладання косинкових пов'язок. Безбинтові пов'язки, покази до накладання. Сітчасто-трубчасті пов'язки.

 • Шинні пов'язки. Визначення поняття, класифікація, правила та техніка накладання. Можливі помилки при накладанні шинних пов'язок .

 • Гіпсові пов'язки: якість гіпсу та проби на швидкість його затвердівання. Основні принципи накладання гіпсових пов'язок. Види гіпсових пов'язок. Особливості догляду. Можливі ускладнення.

3. Асептика та антисептика.

 • Підготовка хірургічної білизни та перев'язочного матеріалу до стерилізації.

 • Хірургічний інструментарій та шовний матеріал. Стерилізація інструментарію та шовного матеріалу.

 • Методи підготовки рук хірурга до операції.

 • Обробка операційного поля. Робота в операційній.

4. Кровотеча та боротьба з нею. Вчення про групи крові Переливання крові.

 • І. Кровотечі, види, механізм їх виникнення.

 • 2. Методи зупинки кровотеч.

 • 3. Визначення груп крові.

 • Резус- належність. Проби на сумісність.

 • Покази та протипокази до переливання крові.

 • Ускладнення при переливанні крові та боротьба з ними.

 • Компоненти крові та препарати крові.

 • Кровозамінники їх класифікація, покази для використання.

 • Відвідування станції переливання крові.

 • Переливання крові хворому. Особливості догляду за хворими під час переливання крові.

5. Пошкодження.


 • Визначення поняття "пошкодження". Класифікація. Умови, які визначають важкість пошкодження. Особливості обстеження лікування та догляду за хворих з гострими пошкодженнями.

 • 3акриті пошкодження м'яких тканин. Вивихи. Догляд за хворими з вивихами.

 • Травматичний токсикоз Особливості догляду за хворими.

 • Переломи, Класифікація, клініка, діагностика, ускладнення. Лікування переломів. Особливості догляду за хворими з переломами.

 • Рани. Класифікація, клініка, чисті рани, ускладнення.

 • Гнійні рани. Фазність раньового процесу. Клініка та лікування гнійних ран

 • Опіки та відмороження. Класифікація, клінічні прояви. Невідкладна допомога та лікування.

6. Анестезіологія та реанімація.

 • Інгаляційний наркоз.

 • Неінгаляційний наркоз.

 • Ускладнення інгаляційного наркозу.

 • Місцеве знеболювання. Види , покази для виконання, можливі ускладнення та їх запобігання.

7. Термінальні стани. Інтенсивна терапія і реанімація. Передопераційна підготовка. Операція. Післяопераційний догляд за хворими.

 • Передопераційна підготовка хворого.

 • Відвідування операційної.

 • Післяопераційний період та догляд за важкохворими хворими в реанімаційному відділенні.

8. Методика обстеження хірургічного хворого.

 • Основи хірургічної деонтології та її особливості у хірургічного хворого. Анамнез та його особливості. Об'єктивні методи обстеження.

 • Індивідуальне дослідження хірургічного хворого. Інструментальні методи дослідження.

9. Гнійна інфекція.

 • Знайомство з наданням хірургічної допомоги хворим з гнійною хірургічною інфекцією в амбулаторних умовах поліклініки. Загальні принципи консервативного та оперативного лікування.

 • Місцеві гнійні захворювання: фурункул, фурункульоз, карбункул, гідраденіт, абсцес, флегмона, тромбофлебіт. Догляд за хворими з цією патологією.

 • Гостра гнійна неспецифічна інфекція кисті: панарицій, флегмона кисті. Мастит. Догляд за хворими з цією патологією.

 • Гостра гнійна неспецифічна Інфекція. Робота в гнійній перев'язочній.

 • Гострий та хронічний остеоміеліт, його форми та особливості лікування. Догляд за хворими з цією патологією.

 • Хронічна специфічна Інфекція: кістково-суглобовий туберкульоз. Догляд за хворими з цією патологією.

 • Анаеробна інфекція. Газова гангрена, збудники, форма, лікування, профілактика. Догляд за хворими з цією патологією.

 • Правець, етіологія, клініка, профілактика, лікування. Сибірська виразка. Дифтерія рани. Догляд за хворими з цією патологією.

 • Загальна гнійна Інфекція. Сепсис. Догляд за хворими з цією патологією.

10. Онкологія.

 • Пухлини, клініка, діагностика доброякісних та злоякісних пухлин. Принципи організації онкологічної допомоги населенню України.

 • Візуальні форми злоякісних пухлин (рак шкіри, рак губи, рак молочної залози). Догляд за хворими з цією патологією.

11. Захворювання судин.

 • Варикозна хвороба, постромбофлебетичний синдром.

 • Облітеруючі захворювання судин нижньої кінцівки (облітенруючий ендартеріїт, облітеруючий атеросклероз). Особливості догляду за пацієнтами з патологією судин.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з дисципліни “Загальна хірургія з доглядом за хворими” для студентів 2-го курсу МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ медичних і фармацевтичних фахівців

за спеціальністю “лабораторна діагностика”

(лаборант – бакалавр медичний) на 2007-2008 навчальний рік.
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка