Міністерство охорони здоров’я україни. Буковинський державний медичний університет
Сторінка4/6
Дата конвертації17.04.2016
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4   5   6


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН Занять, що виносяться для самостійної позааудиторної роботи з дисципліни “Загальна хірургія з доглядом за хворими” для студентів 2-го курсу МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “лабораторна діагностика” (лаборант – бакалавр медичний) на 2007-2008 навчальний рік.ЗМІСТ


К-сть год.

1

Травматичний токсикоз. Класифікація, клініка, діагностика, лікування, можливі ускладнення. Особливості догляду за хворими з травматичним токсикозом.

3

2

Гострий та хронічний остеомієліт. Класифікація, клініка, діагностика, лікування, можливі ускладнення. Профілактика. Догляд за хворими.

Хронічна специфічна інфекція: кістково-суглобовий туберкульоз, сифіліс, актиномікоз. Класифікація, клініка, діагностика, лікування, можливі ускладнення. Профілактика.Догляд за хворими.3

3

Гостра специфічна хірургічна інфекція: правець, сибірська виразка, дифтерія ран. Класифікація, клініка, діагностика, лікування, можливі ускладнення. Профілактика. Догляд за хворими.

Анаеробна інфекція. Газова гангрена. Класифікація, клініка, діагностика, лікування, можливі ускладнення. Профілактика. Догляд за хворими.3

4

Загальна гнійна інфекція. Сепсис. Класифікація, клініка, діагностика, лікування, можливі ускладнення. Профілактика. Догляд за хворими.

3

5

Принципи організації онкологічної допомоги населенню України. Пухлини, клініка, діагностика доброякісних та злоякісних пухлин. Візуальні форми злоякісних пухлин (рак шкіри, рак губи, рак молочної залози). Профілактика пухлин. Догляд за онкохворими.

3

6

Некрози. Облітеруючі захворювання судин нижньої кінцівки (облітеруючий ендартеріїт, облітеруючий атеросклероз, хвороба Рейно). Варикозна хвороба, постромбофлебетичний синдром. Класифікація, клініка, діагностика, лікування, можливі ускладнення. Догляд за хворими з патологією судин.

3

7

Сторонні тіла. Види, клініка, діагностика, лікування, можливі ускладнення. Перша медична допомога.

3

8

Хірургічні паразитарні захворювання. Ехінококоз, альвеококоз. Аскаридоз. Етиологія, класифікація, клініка, діагностика, лікування, можливі ускладнення.

3

9

Трансплантологія. Ауто-, гомо-, гетеро- алопластика. Пластична, реконструктивна хірургія. Догляд за хворими.

3
Всього:

27

Схвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 25.04.2007 року (протокол №9).
Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти, доцент

І.А. Плеш


ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖГОГО КОНТРОЛЮ з дисципліни “Загальна хірургія з доглядом за хворими” для студентів 2-го курсу МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “лабораторна діагностика” (лаборант – бакалавр медичний)

на 2007-2008 навчальний рік.
Реалізація виконання програми здійснюється завдяки викладанню курсу лекцій та практичних занять.

Початковий контроль знань студентів здійснюється на практичних заняттях в хірургічній клініці методом фронтального усного опитування, написання контрольних робіт, або вирішення тестових завдань різного ступеню важкості, згідно програмних вимог затверджених навчальним відділом БДМУ і включає в себе перевірку знань теоретичного та практичного матеріалу, який вивчався на попередніх курсах: анатомія людини; фізіологія; патологічної анатомія; основи загального медичного догляду за терапевтичним хворим.

Поточний контроль знань проводиться на практичному занятті по окремим темам з розділу “Клінічне медсестринство (хірургічний цикл), згідно затвердженої навчальним відділом програми, та розробленим методичним вказівкам.

Перевірка практичних навичок проводиться окремо на практичних заняттях.

Теми для самостійного вивчення зараховуються на практичному занятті, після опитування студента в усній, або письмовій формі по цим питанням.

Підсумковий контроль проводиться на кожному етапі засвоєння студентами програми і здійснюється за допомогою безмашинного тестового контролю. Після виконання програми проводиться залік.

Студенти, які мають академічну заборгованість, та студенти, які не були на останньому занятті, залік виставляється викладачем в індивідуальному порядку після засвоєння програми.Перелік практичних навичок

з дисципліни “Загальна хірургія з доглядом за хворими” для студентів 2-го курсу МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “лабораторна діагностика” (лаборант – бакалавр медичний)

на 2007-2008 навчальний рік.


 1. Методика проведення опитування. Заповнення історії хвороби.

 2. Методика проведення огляду хірургічного хворого.

 3. Методика проведення пальпації.

 4. Методика проведення перкусії.

 5. Методика проведення аускультації легень та перистальтики кишечника.

 6. Техніка вимірювання температури тіла.

 7. Підрахунок частоти дихання, реєстрація даних в історії хвороби.

 8. Визначення пульсу, його характеристика, реєстрація даних в історії хвороби.

 9. Вимірювання артеріального тиску, його характеристика, реєстрація даних в температурному листку.

 10. Промивання шлунка.

 11. Постановка клізм.

 12. Катетеризація сечового міхура.

 13. Підготовка операційного хворого.

 14. Проведення премедикації.

 15. Проведення туалету операційних та гнійних ран.

 16. Зняття швів.

 17. Накладання м’яких і твердих пов’язок:

а) клейових, клейово-пластирних, клеолових;

б) бинтових:

- чепець;

- на одне та обидва ока;

- вуздечку;

- хрестоподібну на потилиці з переходом на спину;

- колосоподібну на плечовий суглоб;

- спіральну на грудну клітку;

- на молочну залозу;

- Дезо;


- на пахвинну ділянку;

- черепашачу на ліктьовий, на колінний суглоби;

- “лицарську рукавичку”;

- на палець (спіральну, колосоподібну);

- косинкову на верхню кінцівку;

- восьмиподібну на гомілковий суглоб;

- поворотну на ступню;
- еластичних бинтів на кінцівки;

в) твердих пов’язок:

- шини Крамера, Дітеріхса;

- підготовка гіпсових бинтів, лонгет, накладання та зняття;- підготовка для застосування шини Беллера.

 1. Накладання джгута при артеріальній та венозній кровотечах.

 2. Пальцьове притискання артерій.

 3. Проведення непрямого масажу серця.

 4. Проведення штучної вентиляції легень “рот до рота”, “рот до носа”.

 5. Виведення нижньої щелепи при западанні язика.

 6. Оформлення карти стаціонарного хворого.

 7. Підготовка хворого до:

 • ендоскопічного дослідження (бронхоскопії, фіброгастродуоденоскопії, цистоскопії, колоноскопії, ректороманоскопії);

 • рентгенологічного дослідження (жовчного міхура, нирок, сечовидільних шляхів, таза, поперекового відділу хребта);

 • ультразвукового дослідження органів черевної порожнини та малого тазу.

 1. Транспортування та перекладання хірургічних хворих.

 2. Транспортування травматологічних хворих з переломами стегна, стегнової кістки, ребра, хребта.

 3. Підготовка ватно-марльових кульок, серветок, тампонів.

 4. Знезаражування та передстерилізаційне очищення хірургічного інструментарію, шприців.

 5. Контроль якості передстерилізаційного очищення.

 6. Стерилізація шовку сучасними способами.

 7. Укладання матеріалу в бікси для стерилізації (універсальне, видове, цільове).

 8. Підготовка зондів, дренажів, гумових рукавичок до стерилізації та проведення їх стерилізації.

 9. Передстерилізаційна обробка та стерилізація мисок.

 10. Стерилізація та зберігання щіток.

 11. Обробка рук сучасними методами.

 12. Одягання операційної сестри та хірурга.

 13. Підготовка стерильного стола до роботи в перев’язочній та операційній.

 14. Проведення місцевої анестезії, анестезії хлоретилом.

 15. Підготовка ліжка для післяопераційного хворого.

 16. Заповнення інфузійних систем і їх підключення.

 17. Забір крові з вени.

 18. Визначення групи крові та резус-фактору експрес-методом.

 19. Проведення проб на сумісність донора та реципієнта.

 20. Надання екстреної долікарської допомоги при гіпертонічному кризі.

 21. Надання екстреної долікарської допомоги при больовому нападі.

 22. Надання екстреної долікарської допомоги при анафілактичному шоці.

 23. Надання екстреної долікарської допомоги при гемотрансфузійному шоці.

 24. Техніка промивання шлунка.

 25. Техніка введення газовивідної трубки.

 26. Забір калу для лабораторного дослідження: копрологічного, бактеріологічного, на приховану кров, яйця гельментів.

 27. Підготовка пацієнта та забір сечі для загального дослідження.

 28. Підготовка пацієнта та забір сечі для дослідження за Зимницьким, Амбурже, Нечипоренко, Аддіс-Каковським.

 29. Забір сечі для визначення глюкози.

 30. Катетеризація сечового міхура м’яким катетером.

 31. Інсулінотерапія: користування інсуліновим шприцем, розрахунок дози для інсуліну для введення його звичайним шприцем. особливості введення інсуліну.

 32. Надання невідкладної допомоги хворому при гіпоглікемічній і гіперглікемічній комі.

 33. Техніка виконання скарифікаційної і внутрішньошкірної проби на чутливість організму до лікарського препарату.

 34. Техніка виконання венепункції та гемотрансфузії.

 35. Техніка виконання проби на індивідуальну сумісність по груповій та резус належність крові донора та реципієнта.

 36. Техніка виконання біологічної проби на сумісність крові донора та реципієнта.

 37. Техніка накладання давлячої пов’язки та джуту Есмарха при кровотечах.

Схвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 25.04.2007 року (протокол №9).
Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти, доцент

І.А. Плеш

КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ІІ-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ З дисципліни “Загальна хірургія з доглядом за хворими” для студентів 2-го курсу МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “лабораторна діагностика”

(лаборант – бакалавр медичний)

на 2007-2008 навчальний рік.
Знання і вміння студента оцінюються викладачем за загальноприйнятою 4-х бальною системою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, незадовільно”) з виставленням оцінки в журнал відвідування та успішності.

Оцінку "відмінно" - заслуговує студент, який досконало оволодів теоретичним матеріалом і практичними навичками, які передбачені навчальною програмою з дисципліни “ Догляд за хворими хірургічного профілю”. Показав глибокі знання з програмного матеріалу, підтвердив високий рівень практичної підготовки і відзначився зразковою дисципліною та старанністю. Приймав активну участь у громадському житті колективу.

Оцінку "добре" - отримує студент, який добре оволодів теоретичним матеріалом і практичними навичками, показав добрі знання з теоретичного матеріалу, відзначався зразковою дисципліною, наполегливістю при засвоєнні практичних навичок. Приймав активну участь у громадському житті колективу.

Оцінку "задовільно" - отримує студент, який не в повній мірі оволодів теоретичними знаннями та практичними навичками при опануванні ним навчальної програми. На протязі всього періоду підготовки, показував задовільні знання з теоретичних питань, та практичних навичок що передбачені навчальною програмою. Під час навчального процесу порушував виробничу дисципліну, не проявляв ініціативи та сумлінності. Не приймав участі у громадському житті колективу.

Оцінка "незадовільно" - виставляється студенту, якщо він не оволодів більшою частиною передбачених програмою теоретичних знань та практичних навичок і не може їх виконати самостійно, показав незадовільні знання з теоретичного матеріалу та практичних навичок по темі заняття. Систематично порушував дисципліну і відзначався недбайливістю під час проведення навчання.
Схвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 25.04.2007 року (протокол №9).

Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти, доцент

І.А. Плеш

Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медсестринської освіти та лабораторної діагностики 15.05.2007 року (протокол №5).Голова предметної методичної комісії з медсестринської освіти та лабораторної діагностики, професор

Т.В.Сорокман

білетна програма ЗАЛІКу з дисципліни “Загальна хірургія з доглядом за хворими” для студентів 2-го курсу МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “лабораторна діагностика”

(лаборант – бакалавр медичний) на 2007-2008 навчальний рік.
ДЕСМУРГІЯ.


 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ДЕСМУРГІЯ”, “ПОВ’ЯЗКИ”, “ПЕРЕВ’ЯЗКИ”.

 2. ВИДИ ПОВ’ЯЗОК.

 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕВ’ЯЗОЧНОГО МАТЕРІАЛУ.

 4. ВИДИ БИНТОВИХ ПОВ’ЯЗОК

 5. БЕЗБИНТОВІ ПОВ’ЯЗКИ, ЇХ ПЕРЕВАГА ПЕРЕД ЗВИЧАЙНИМИ БИНТОВИМИ,

 6. ТЕХНІКА НАКЛАДАННЯ.

 7. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА НАКЛАДАННЯ БИНТОВИХ ПОВ’ЯЗОК.

 8. МЕТОДИКА НАКЛАДАННЯ БИНТОВИХ ПОВ’ЯЗОК.

 9. МЕТОДИКА НАКЛАДАННЯ КЛЕЙОВИХ, ЛЕЙКОПЛАСТИРНИХ, ПРАЩЕВИДНИХ ТА Т- ПОДІБНИХ ПОВ’ЯЗОК.

 10. ШИННІ ПОВ’ЯЗКИ: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ.

 11. ПРАВИЛА НАКЛАДАННЯ ШИННИХ ПОВ’ЯЗОК.

 12. ПОКАЗИ ДО НАКЛАДАННЯ ШИННИХ ПОВ’ЯЗОК.

 13. ІММОБІЛІЗАЦІЯ ПРИ ТРАВМАХ ЧЕРЕПА ТА ШИЇ.

 14. ІММОБІЛІЗАЦІЯ ПРИ ПОШКОДЖЕННІ ХРЕБТА ТА МИСКИ.

 15. ІММОБІЛІЗАЦІЯ ПРИ ПОШКОДЖЕННІ ПЛЕЧОВОГО ПОЯСА ТА ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ.

 16. ІММОБІЛІЗАЦІЯ ПРИ ПОШКОДЖЕННІ НИЖНІХ КІНЦІВОК.

 17. ЯКІСТЬ ГІПСУ ТА ПРОБИ НА ШВИДКІСТЬ ЗАТВЕРДІННЯ.

 18. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НАКЛАДАННЯ ГІПСОВИХ ПОВ’ЯЗОК.

 19. ВИДИ ГІПСОВИХ ПОВ’ЯЗОК.

 20. ПРИГОТУВАННЯ НАГІПСОВАНИХ БИНТІВ.

 21. ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ В ГІПСОВИХ ПОВ’ЯЗКАХ.

 22. УСКЛАДНЕННЯ ПРИ НАКЛАДАННІ ГІПСОВИХ ПОВ’ЯЗОК ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА.АНТИСЕПТИКА.

 1. ЩО ТАКЕ АНТИСЕПТИКА ?

 2. ЯКИЙ ВКЛАД М.І. ПІРОГОВА В НАВЧАННЯ ПРО АНТИСЕПТИКУ ?

 3. В ЧОМУ ПОЛЯГАЄ СУТЬ НАВЧАННЯ Д.ЛІСТЕРА ?

 4. ВИДИ СУЧАСНОЇ АНТИСЕПТИКИ.

 5. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО АНТИСЕПТИЧНИХ РЕЧОВИН .

 6. КЛАСИФІКАЦІЯ ХІМІЧНИХ АНТИСЕПТИКІВ.

 7. ХІМІЧНА ТА ФІЗИЧНА АНТИСЕПТИКА.

 8. БІОЛОГІЧНА АНТИСЕПТИКА.

 9. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО АНТИСЕПТИЧНИХ РЕЧОВИН.

 10. ОСНОВНІ ГРУПИ АНТИБІОТИКІВ, СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ ЇХ В ХІРУРГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ.

 11. ПОМИЛКИ ТА УСКЛАДНЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ АНТИБІОТИКІВ.

 12. СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ АКТИВНОЇ ТА ПАСИВНОЇ ІМУНІЗАЦІЇ.

 13. ОСНОВНІ СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ АНТИБІОТИКІВ.
АСЕПТИКА.

 1. ЩО ТАКЕ АСЕПТИКА?

 2. ЯКИЙ КОМПЛЕКС ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ДОЗВОЛЯЄ ПОПЕРЕДИТИ ПОВІТРЯНО-КРАПЕЛЬНУ ІНФЕКЦІЮ?

 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ХІРУРГІЧНИХ ВІДДІЛЕНЬ СТАЦІОНАРУ ТА ПОЛІКЛІНІКИ.

 4. ВИМОГИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ОПЕРАЦІЙНОГО БЛОКА.

 5. ДЖЕРЕЛА КОНТАКТНОЇ ІНФЕКЦІЇ.

 6. ПІДГОТОВКА РУК ХІРУРГА ДО ОПЕРАЦІЇ (СПОСОБИ СПАСОКУКОЦЬКОГО-КОЧЕРГІНА).

 7. СУЧАСНІ СПОСОБИ ОБРОБКИ РУК ХІРУРГА.

 8. МЕТОДИ ОБРОБКИ ОПЕРАЦІЙНОГО ПОЛЯ.

 9. ПРАВИЛА ЗАКЛАДКИ У БІКС ПЕРЕВ’ЯЗОЧНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ОПЕРАЦІЙНОЇ БІЛИЗНИ.

 10. ВИДИ УКЛАДОК ПЕРЕВ’ЯЗОЧНОГО МАТЕРІАЛУ.

 11. СТЕРИЛІЗАЦІЯ ПЕРЕВ’ЯЗОЧНОГО МАТЕРІАЛУ ТА БІЛИЗНИ.

 12. БУДОВА ТА ПРИНЦИП РОБОТИ АВТОКЛАВА.

 13. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗА СТЕРИЛІЗАЦІЄЮ.

 14. СТЕРИЛІЗАЦІЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ З ГУМИ, ПОЛІЕТИЛЕНА ТА ІНШИХ ВИДІВ ЕЛАСТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ.

 15. СТЕРИЛІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ (МЕТАЛЕВОГО, ТУПОГО).

 16. СТЕРИЛІЗАЦІЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ З ОПТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ.

 17. СТЕРИЛІЗАЦІЯ МЕТАЛЕВОГО РІЖУЧОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ.

 18. СТЕРИЛІЗАЦІЯ ШПРИЦІВ.

 19. ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ, ЯКИЙ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В ХІРУРГІЇ.

 20. МЕТОДИ СТЕРИЛІЗАЦІЇ КЕТГУТУ.1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка