Міністерство охорони здоров’я україни. Буковинський державний медичний університет
Сторінка6/6
Дата конвертації17.04.2016
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4   5   6

База практики ________________________________________________________


Керівник (від бази) ___________________________________________________

Керівник (від навчального закладу) _____________________________________

Термін проходження практики: з _____ 200__ р. до ____________ 200__ р.


Дата

години


Зміст виконаної роботи
Був присутній на інструктажі з техніки безпеки під час проходження виробничої практики, ікий провів інженер з техніки безпеки Петренко О.О. У хірургічному відділенні старша медична сестра Іванова Л.І. ознайомила студентів із режимомо дня у лікарні, згідно програми практики. Ознайомила із фукнціональними обовязками молодшого медичного персоналу, зупинилась на питаннях дотримування деонтології під час проходження практики.

Виконав на протязі дня
1. Працював в маніпуляційному кабінеті. Заповнював 3 системи для в/в інфузій.
2. Зробив 10 в/м інєкцій.
3. Приймав участь в оформленні документації на наркотичні лікарські препарати (4).
4. Провадив забір крові з вени для біохімічного дослідження (3).
5. Приймав участь в накладанні 2-х гіпсових повязок
6. Вивчив наказ №120

Підпис студента __________________________

Підпис керівника від лікувального закладу ____________

Підпис керівника від навчального закладу ____________

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

виробничої практики (догляд за хворими) з дисципліни “Загальна хірургія з доглядом за хворими” у хірургічному відділенні стаціонару студента______групи ІІ курсу медичного факультету №4 з відділенням медичних і фармацевтичних фахівців ____________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

База практики_______________________________________________________

Керівник (від бази)________________________________________________

Керівник (від навчального закладу)


Термін проходження практики: з _______ 200 р. до _____________200 р

№ п/п

Практичні навички.

Мінімум

ВиконаноЗаповнення, листа сестринської оцінки стану хірургічного хворого.

5


Транспортування хворих після операції.

20


Заповнення листа сестринської оцінки стану післяопераційного хворого.

5


Обробка рук за способом Спасокукоцького-Кочергіна.

5


Обробка рук препаратами бактерицидної дії (первомуром, хлоргексидином, біглюконатом та інш.).

3


Обробка операційного поля на муляжі.

3


Підготовка халата до стерилізації, укладання халатів у бікс.

5


Одягання стерильного халата та маски медичною сестрою

5


Одягання стерильного халата та маски на хірурга.

3


Виготовлення перев'язувального матеріалу: кульок, серветок, турунд.

3


Передстерилізаційна обробка інструментів.

5


Контроль ефективності передстерилізаційної обробки інструментів.

5


Підготовка гумових рукавичок до автоклавування.

3


Підготовка столу перев'язувальної сестри.

5


Визначення групи крові за допомогою за допомогою стандартних сироваток.

10


Визначеня резус-належності крові.

10


Проведення проби на індивідуальну сумісність.

10


Проведення проби на резус-сумісність.

10


Проведення біологічної проби.

10


Накладання м'яких бинтових пов'язок.

10


Контрольна перев’язка асептичної післяопераційної рани

10


Перев’язка гнійної рани.

10


Щеплення хворого проти правця

10


Приготування столу перев'язувальної сестри.

10


Підготовка набору інструментів до первинної хірургічної обробки ран (ПХО).

10


Забір матеріалу з ран для бактеріологічного дослідження.

10


Підготовка набору інструментів для розтину гнояка.

10


Догляд за стомами онкологічних хворих (захист шкіри, годування, промивання, декомпресія).

10


Накладання гіпсової пов’язки.

10


Профілактика та лікування пролежнів.

5


Надання першої допомоги при непроникаючому пораненні живота.

1


Перша допомога при блювоті. Догляд за порожниною рота після блювоти.

7


Надання першої допомоги при травмі сечостатевих органів.

4


Надання першої допомоги при гострій затримці сечі

4


Надання невідкладної допомоги при гострому тромбозі та емболії.

2


Пальцеве притиснення судин при артеріальній кровотечі.

2


Накладання тиснучої пов'язки при венозній кровотечі.

2


Накладання кровоспинного джгута.

2


Накладання транспортної іммобілізації шинами Крамера та Дітеріхса.

2


Проведення штучної вентиляції легень та закритого масажу серця одним реаніматором.

1М.П.


Підпис студента __________________________

Підпис керівника від лікувального закладу ____________Підпис керівника від навчального закладу ____________


СПИСОК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТА ПІДГОТОВКИ ндрс з дисципліни “Загальна хірургія з доглядом за хворими” для студентів II-го курсу МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “лабораторна діагностика” (лаборант – бакалавр медичний) на 2007-2008 навчальний рік.


 1. Проблемні аспекти в діяльності середнього медичного персоналу в умовах домашнього нагляду за хірургічними хворими.

 2. Основні принципи надання хірургічної допомоги населенню України та її правові аспекти. Класифікація хірургічної допомоги.

 3. Особливості організації роботи медичних сестер в загальнохірургічному та спеціалізованих хірургічних відділеннях (торакальне; нейрохірургічне; урологічне; проктологічне; ендокринної та лапароскопічної хірургії; травматологічне тощо). Медсестринський процес в хірургічних клініках

 4. Передопераційна підготовка пацієнтів.

 5. Організація роботи і завдання персоналу операційної. Хірургічний інструментарій, шовний матеріал. Техніка і хід операцій.

 6. Ранній післяопераційний період. Мета, завдання. та особливості сестринського догляду за хворими при різних видах оперативних втручань.

 7. Ранні та пізні післяопераційні ускладнення. Парез кишківника. Інфекційний контроль в хірургічних клініках.

 8. Пацієнт з супутніми порушеннями дихальної системи. Стратегія допомоги при критичних респіраторних станах. Неадекватне дихання, пневмоторакс, диспное, інфекція дихальних шляхів, респіраторний дистрес-синдром дорослих, обструктивні захворювання дихальних шляхів.

 9. Сестринська допомога та тактика догляду за пацієнтом з хірургічною патологією та супутнім порушенням серцево-судинної діяльності (аритмії, порушення провідності, ішемія міокарду, інфаркт, кардіоміопатії, міокардит, вади серця та судин, гіпертензія, тромбоемболія).

 10. Діагностака внутрішньої та зовнішньої кровотечі.

 11. Гемотрансфузія та інфузія, Покази, протипокази, техніка переливання, можливі ускладнення, профілактика ускладненнь.

 12. Кровозамінники, їх класифікація. Покази, протипокази, техніка переливання, можливі ускладнення, профілактика ускладненнь.

 13. Стратегія сестринської допомоги пацієнтам з порушеннями функції нирок та сечового міхура. Методи оцінки функції нирок та сечового міхура.

 14. Медсестринська допомога у хворих при нирковій недостатності, уролітіазі, травмах сечостатевого апарату.


МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (догляд за хворими) з дисципліни “Загальна хірургія з доглядом за хворими” для студентів 2-го курсу МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “лабораторна діагностика” (лаборант – бакалавр медичний) на 2007-2008 навчальний рік.

По закінченні терміну виробничої практики студенти звітують про виконання її програми. Вони подають оформлене та підписане керівниками практики від клінічної бази академії щоденник практичної підготовки і реферат по НДРС комісії по прийому заліку. В щоденнику повинні бути відображені відомості про опанування студентом усіх розділів програми практики, підписана керівником практики характеристика, висновки та пропозиції з практики.

Залік з практици з виставленням диференційованої оцінки приймається комісією, в яку входять керівники виробничої практики від клінічної бази та медичної академії.

Комісія приймає залік у студентів на базі практики, або у вищому навчальному закладі безпосередньо після її завершення.

При прийомі заліку члени комісії проглядають щоденник практичної підготовки студента та його реферат по НДРС, знайомляться з об'ємом виконаної студентом роботи. Особлива увага звертається на засвоєння студентом практичних навичок. У студентів необхідно виявити знання та вміння виконати передбачені програмою маніпуляції, знання основних навичок по догляду за хворими, по проведенню деяких лабораторних та інструментальних методів дослідження, вмінню заповнювати необхідну медичну документацію. При виставленні загальної оцінки з виробничої практики враховується дисципліна студентів, їх активність у роботі базового хірургічного відділення, участь у НДРС, та громадському житті хірургічного стаціонару.

Оцінка по практичній підготовці фіксується в заліково-екзаменаційній відомості і вноситься в залікову книжку студента за підписами членів комісії.


Схвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 25.04.2007 року (протокол №9).

Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти, доцент

І.А. Плеш

Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медсестринської освіти та лабораторної діагностики 15.05.2007 року (протокол №5).Голова предметної методичної комісії з медсестринської освіти та лабораторної діагностики, професор

Т.В.Сорокман

Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з виробничої практики 21.06.2007 року (протокол №6).Голова організаційно-методичної комісії з виробничої практики, доцент

В.І.Гребенюк

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТів ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (догляд за хворими) З дисципліни “Загальна хірургія з доглядом за хворими” для студентів 2-го курсу МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “лабораторна діагностика” (лаборант – бакалавр медичний) на 2007-2008 навчальний рік.

Оцінку "відмінно" заслуговує студент, який досконало оволодів всіма практичними навичками, передбаченими програмою і виконував їх самостійно, показав глибокі знання теоретичного матеріалу стосовно винесених на залік питань, відзначався зразковою виробничою дисципліною та старанністю, написав реферат по НДРС на "відмінно", відзначався зразковим веденням документації по практиці, приймав активну участь у громадському житті колективу, отримав відмінну характеристику керівників базових відділень лікарні.

Оцінку "добре" отримує студент, який оволодів практичними навичками згідно програми і переважну кількість їх виконував самостійно, показав добрі знання теоретичного матеріалу по винесених на залік питанням, відзначався доброю виробничою дисципліною, наполегливістю при засвоєнні практичних навичок, написав реферат по НДРС на "добре", відзначався добрим веденням документації по практиці, приймав участь у громадському житті колективу, отримав позитивну характеристику керівників базових відділень лікарні.

Оцінку "задовільно" отримує студент, який оволодів більшістю практичних навичок по програмі практики, але самостійно їх виконував частково, показав задовільні знання теоретичного матеріалу по винесених на залік питаннях, порушував виробничу дисципліну, не проявляв ініціативи та старання при виконанні практичних навичок, написав реферат по НДРС на "задовільно", встановлену документацію по практиці заповнював нерегулярно, не приймав участі у громадському житті колективу, отримав задовільну характеристику керівників базових відділень лікарні.

Оцінка "незадовільно" виставляється студенту, якщо він не оволодів більшою частиною передбачених програмою практичних навичок і не може їх виконати самостійно, показав незадовільні знання теоретичного матеріалу з питань, що винесені на залік, проявляв пасивність при виконанні практичних навичок, не підготував реферат по НДРС або виконав його з оцінкою "незадовільно". Відзначався недбайливістю при заповненні свідоцтва, або зовсім не вів відповідних записів, не приймав участі у громадському житті колективу, отримав негативну оцінку базових керівників базових відділень лікарні.
Схвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 25.04.2007 року (протокол №9).

Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти, доцент

І.А. Плеш

Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медсестринської освіти та лабораторної діагностики 15.05.2007 року (протокол №5).Голова предметної методичної комісії з медсестринської освіти та лабораторної діагностики, професор

Т.В.Сорокман

Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з виробничої практики 21.06.2007 року (протокол №6).Голова організаційно-методичної комісії з виробничої практики, доцент

В.І.Гребенюк


1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка