Міністерство охорони здоров’я України буковинський державний медичний університет
Сторінка3/3
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.64 Mb.
1   2   3

Перелiк наочного приладдя (Діапозитиви)


1. Частная фармакология. М. 1979. Ч. 1-3, по 3 екз.

2. Частная фармакология. М. 1980. Ч. 407, по 6 екз.

3. Фармакология (цветные диапозитивы) М. 1983. Ч. 2-4, по 5 екз.

4. Общая фармакология (черно-белые диапозитивы) М. 1979. - 3 екз.Набір таблиць (30)

1. Апарати для грануляції та полірування.

2. Приготування супозиторіїв методом виливання в форми.

3. Застосування бактерицидних ламп при виготовленні ліків.

4. Машина для формування і упаковування супозиторіїв.

5. Очні лікарські плівки.

6. Зважування.

7. Схема прописування розчинів.

8. План аптеки.

9. Приготування мазей.

10. Упакування порошків в облатки.

11. Упакування порошків в желатинові капсули.

12. Подрібнення. Змішування.

13. Апарати для подрібнення і просіювання.

14. Апарати для грануляції і полірування.

15. Приготування супозиторіїв методом викачування.


Перелік технічних засобів


1. Пульт ТДУМ-01.

2. Електропрогравач “Радіотехніка 001”.

3. Телевізор “Горизонт” - 4 шт.

4. Діапроектори “Київ”, “Альфа”, “Протон”, “Пеленг-500 АФ”.

5. Кінопроектори “Радуга-2” та “Україна”.

6. Комп’ютер 486 SK-2.

7. Магнітофон “Маяк-205”.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література:

1. Державна фармакопея України /Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2001. – 556 с.

2. Державна фармакопея України /Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”. – 1-е вид. Доповнення 1 – Харків: РІРЕГ, 2004. – 494 с.

3. Государственная фармакопея СССР. – 11-е изд. – М.: Медицина, 1987. – Т.1. – 336 с. – Т.2. – 40с.

4. Государственнная фармакопея СССР. – 10-е изд. – М.: Медицина, 1968. – 1079 с.

5. Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків: Підручник /Під ред. О.І.Тихонова. – Вінниця.: “НОВА КНИГА”, 2004 – 640 с.

6. Кондратьева Т.С. Технология лекарственных форм. – Т.1. – М.: Медицина, 1991. – 496 с.

7. Перцев І.М., Шевченко Л,Д., Чаговець Р.К. Практикум з аптечної технології ліків. – Харків: Прапор, 1995. – 303 с .

8. Технологія ліків промислового виробництва: Підручник / В.І Чуєшов, Л.М.Хохлова, О.О.Ляпунова та ін.; За ред. В.І.Чуєшова. – Х.: Вид-во НФаУ “Золоті сторінки”. – 720 с.

9. Промышленная технология лекарств. В 2-х т. / Под ред. В.И.Чуешова – Х.: МТК-Книга, 2002. – Т.1.- 560 с.

10. Промышленная технология лекарств. В 2-х т. / Под ред. В.И.Чуешова – Х.: МТК-Книга, 2002. – Т.1.- 716 с.

11. Справочник новых лекарственнынх средств / О.М.Гладченко, Ю.Ф.Крылов, Б.А.Самура, В.К.Лепахин, А.И.Тихонов //Из-во Киев, РИЦ "Проза". – 1993. – 399 с.

12. Справочное пособие по аптечной технологии лекарств / А.И.Тихонов, Н.В.Чернобровая, В.А.Соболева й др. // Харьков: ХГФИ. – 1988. – 231 с.

13. Справочник фармацевта. / Под ред. А.И.Тенцовой – 2-е изд. – М.: Медицина, 1981.—184 с.

14. Наказ МОЗ України № 275 від 15.05.06 р. Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів // Нормативно-правові акти: розділ журналу “Провізор”. – № 13. – С. 3-7.

15. Наказ МОЗ України №360 від 19.07.05 р. Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкція про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень. — Київ.—16 с.

16. Наказ МОЗ України № 626 від 15.12.04 р. Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки // Еженедельник “Аптека”. – № 3 (474). – С. 74-83.

17. Інструкція по приготуванню в аптеках лікарських форм з рідким дисперсійним середовищем до наказу МОЗ України №197 від 07.09.93. — Київ, 1993.—36с.

18. Наказ МОЗ України №44 від 16.03.93. Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення. — Київ, 1993. – 48 с.

19. Приказ МЗ СССР №96 от 03.04.91. Об усилений контроля качества лекарственных средств, изготовляемых в аптеках. – М.: 1991. – 70 с.

20. Приказ МЗ СССР №276 от 27.09.91. О нормах отклонений, допустимых при изготовлении лекарственных средств и фасовке промышленной продукции в аптеках. – М.: 1991.— 15 с.

Додаткова література:

1. Муравьев И.А. Технология лекарств. В 2-х т. – 3-е изд. – М.: Медицина, 1980. – Т. 1. –704 с.

2. Башура Г.С., Клименко О.И., Мнушко З.Н. и др. ПАВ и ВМС в технологии лекарст­венных форм (обзорная информация). — М.: ЦБНТИ Медпром. – 1988. –Вып.З.—51 с.

3. Бредис В.Б. Разработка технологии офтальмологических препаратов с консерван­тами. – Дисс....канд.фарм.наук. – М., 1990.

4. Брок Т. Мебранная фильтрация / Пер. с англ. С.М.Зильковского, М.Л.Шульмана. – М.: Мир, 1987. – 462 с.

5. Вавилова Н.М. Гомеопатическая фармакодинамика. – В 2-х ч. – Смоленск: Гомеопатический центр; Москва: Эверест. – 1984. – Ч.1. – 507 с. – Ч.2. – 465 с.

6. Волох Д.С., Котенко А.М. Рационализация в аптечной службо Украины. – Киев: Здоров'я, 1985. – 112 с.

7. Гендролис Ю.А. Глазные лекарственные формы в фармации. — М.: Медицина, 1988. – 255 с.

8. Гидрофильно-липофильный баланс: Методические рекомендации / Г.С.Башура, Н.А.Ляпунов, Р.Д. Дильбарханов, Г.И.Кабачный, Д.П.Сало – Алма-Ата, 1977. – 48 с.

9. Етимологія назв лікарських засобів. 1. Розчини (Довідковий посібник) / Ф.А.Жогло, О.І.Тихонов, Е.В.Бокшан, Т.Г.Ярних, В.О.Соболєва // Київ РМК МОЗ УРСР. – 1991. – 24 с.

10. Ю.Жогло Ф.А. Жиросахара: Получение, свойства, применение. – М.: Медицина, 1975. – 112 с.

11. Котенко А.М., Корьггнюк Р.С. Технология й контроль качества растворов для иньекций в аптеках. – Киев: Здоров'я, 1990. – 136 с.

12. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 1 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко // Фармаком. – 1995. – № 1-2. – С. 9-21.

13. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 2 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко // Фармаком. – 1995. – № 5-6. – С. 15-20.

14. Лакин К.М., Крылов Ю.Ф. Биотрансформация лекарственных веществ. – М.: Медицина, 1981. –341 с.

15. Ляпунов Н.А., Перцев И.М., Ляпунова О.А., Малякова Н.Ф. й др. Технология фармацевтических эмульсий и биодоступность лекарственных веществ: Методические рекомендации. – Харьков, 1986. – 21 с.

16. Максимович Я.Б., Гайденко А.И. Прописывание, несовместимость й побочное действие лекарственных средств. – Киев: Здоров'я, 1987. – 144 с.

17. Мариненко В.Т., Тихонов А.И. Лекарственные растения. Рецепти. – МП "Ника", 1992. – 80 с.

18. Муравьев И.А., Козьмин В.Д., Кудрин А.Н. Несовместимость лекарственных веществ. – М.: Медицина, 1978. – 240 с.

19. Печерский П.П. Исследования по оптимизации технологии лекарств аптечного производства й совершенствование механизации трудоемких процессов работы. – Дисс...докт.фарм.наук. – Харьков, 1992. – 54 с.

20. Печерский П.П., Нежувака В.В., Козловская З.Т. К вопросу приготовления водных извлечений в условиях аптечного производства (обзор) // Передовой производственный опыт, рекомендуемый для внедрения. – М., 1991. – Вып. 11-12. – С. 35-43.

21. Печерский П.П., Нежувака В.В. Автоматизированные устройства для получения водных извлечений (настоев, отваров, чаев) в условиях аптеки // Информационное письмо МЗ УССР. – Киев, РЦНМИ, 1991.

22. Проксанолы - вспомогательные вещества в технологии лекарственных форм / Г.С.Башура, Н.А.Ляпунов, А.Г.Башура, Е.П.Безуглая, А.И.Тихонов и др. // Фармаком. – 1994. – № 8-9. – С. 8-14.

23. Руководство к лаболаторным занятиям по заводской технологии лекарственных форм / Под ред. проф. Тенцовой А.И.-М.: Медицина, 1986, - 210 с.

24. Сирота П.С. Разработка средств механизации технологических процессов аптечного производства лекарств. – Дисс....канд.фарм.наук. – Харьков, 1991. – 24 с.

25. Современные аспекты технологии и контроля качества стерильных растворов в аптеках / Под ред. М.Т.Алюшина – М., 1991. – Вып. 1. – 127 с.26. Справочник по клинической фармакологии й фармакотерапии / Под ред. И.С.Чекмана, А.П.Полищука, О.А.Пятака. – Киев: Здоров'я, 1986. – 736 с.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка