Міністерство охорони здоров’я україни центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти національний фармацевтичний університет Погоджено
Сторінка2/8
Дата конвертації18.04.2016
Розмір1.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Примітка: 1 кредит ECTS – 36 годин: аудиторне навантаження – 52%, СРС – 48%.

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


 • вивчення асортименту фармацевтичних та парфумерно-косметичних товарів, їх руху від постачальника до споживача;

 • вивчення факторів, які зумовлюють якість товарів;

 • удосконалення методів контролю якості товарів;

 • організація раціональних способів зберігання товарів;

 • оволодіння технікою проведення товарознавчого аналізу;

 • вивчення вимог, які пред'являються до якості продукції, та правил її

приймання;

 • вивчення нормативної документації на лікарські препарати, парфумерно-косметичні вироби та косметологічне обладнання;

 • покращення якості підготовки фахівців для виробничих підприємств та

косметологічних кабінетів.
Сучасний випускник фармацевтичного вузу або факультету повинен досконало володіти питаннями:

 • визначення товарних видів груп товарів за їх функціональними ознаками, маркуванням тощо;

 • вибору нормативної документації для проведення товарознавчої оцінки якості товарів;

 • вибору методів оцінки якості товарів;

 • прогнозування впливу на якість товарів різноманітних факторів та прийняття заходів, які запобігають цьому впливу;

 • оформлення документації з приймання, зберігання, відпуску та списання товарів;

 • володіння знаннями, щодо характеристики косметичного обладнання.

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
МОДУЛЬ 1. ТОВАРОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТОВАРІВ. ПАКУВАННЯ, МАРКУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи товарознавства. Нормативна документація. Основи матеріалознавства. Класифікація та кодування товарів. Медична техніка.

Конкретні цілі:Засвоїти основні поняття, які пов’язані з товарознавчим аналізом товарів фармацевтичного та медичного призначення. Визначити функції, ціль, задачі, особливості та основні етапи товарознавчого аналізу.

Ідентифікувати види та позначення нормативної документації (НД). Продемонструвати навички роботи з НД для проведення товарознавчого аналізу медичних та фармацевтичних виробів.

Засвоїти систему класифікації та кодування фармацевтичних та медичних товарів у Товарній номенклатурі зовнішньої економічної діяльності (ТН ЗЕД); систему кодування Міжнародної асоціації ЕАN (European Article Numbering); систему класифікації товарів в Україні.

Проаналізувати паковання, марковання, транспортування та асортимент медичних та фармацевтичних товарів.

Засвоїти класифікацію, асортимент, властивості, маркування та зберігання основних матеріалів, які використаються у медицині та фармації.
Тема 1. Теоретичні основи товарознавства

Поняття про товар і його споживчу вартість. Визначення понять «товар», «асортимент товарів». Якість товарів як основна категорія товарознавства. Виникнення і розвиток товарознавства. Предмет товарознавства. Мета і задачі товарознавства в системі підготовки провізорів на сучасному етапі розвитку фармації. Інтеграція товарознавства з іншими дисциплінами.


Тема 2. Нормативна документація у товарознавчому аналізі

Визначення поняття «стандартизація». Принципи, рівні, суб‘єкти та об‘єкти стандартизації. Основні цілі і задачі стандартизації. Визначення поняття «стандарт». Види стандартів. Позначення нормативної документації (НД). Структурні елементи національного стандарту, аналітичної нормативної документації (АНД). Правила побудови і викладу технічних умов (ТУ). Вимоги до позначень стандартів і технічних умов. Порядок затвердження та термін дії нормативної документації.


Тема 3. Класифікація товарів

Поняття про класифікацію товарів та її категорії. Мета, призначення, ознаки і загальні правила класифікації. Види класифікації товарів.


Тема 4. Кодування товарів

Системи кодування товарів. Внутрішнє кодування. Система кодування в товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД). Штрихове кодування.


Тема 5. Основи товарознавчого аналізу медичних

та фармацевтичних товарів.

Визначення понять „аналіз”, „товарознавчий аналіз”, „товарна експертиза”. Види експертизи товарів. Функції, цілі та задачі товарознавчого аналізу. Особливості товарознавчого аналізу медичних та фармацевтичних товарів. Основні етапи товарознавчого аналізу. Вимоги до матеріалів медичного призначення. Основні властивості матеріалів (фізичні, хімічні, технологічні та ін.), що забезпечують якість товарів медичного призначення. Поняття про товарознавчі операції, їх класифікація та характеристика. Приймання та відпуск товарів, оцінка якості, організація зберігання і транспортування. Процес руху товарів в аптечній мережі і товарознавчі операції, пов'язані з ним. Порядок складання договорів з постачальниками медичних та фармацевтичних товарів.


Тема 6. Паковання, марковання, транспортування медичних та фармецевтичних товарів

Класифікація медичних та фармацевтичних товарів в залежності від видів і способів пакування, умов зберігання, за фізико-хімічними властивостями, способом застосування та терміном придатності. Споживчі і органолептичні показники якості, вимоги до якості медичних товарів. Паковання та його функціональне призначення. Споживчі властивості паковання. Пакування, маркування та транспортування медичних товарів.


Тема 7. Товарознавчий аналіз обладнання для дезинфекції,

передстерилізаційної обробки та стерилізації.

Обладнання для стерилізації (стерилізатор паровий, стерилізатор повітряний, стерилізатор газовий, коробки стерилізаційні та ін.). Класифікація парових стерилізаторів: за конструкцією, способом обігрівання, керуванням. Стерилізатори парові стаціонарні, переносні, двосторонні та ін. Установки для радіаційної стерилізації медичних інструментів, шовного матеріалу та фармацевтичних препаратів з прискорювачем електронів та гама-променями. Плазмові стерилізатори. Обладнання для дезинфекції (кип’ятильники переносні, кип’ятильники стаціонарні, камери дезинфекційні, установки дезинфекційно-душеві, гідропульти, розпилювач типу «Дезинфаль», розпилювачі ручні та ін.).


Тема 8. Товарознавчий аналіз шовних матеріалів та проколюючих хірургічних голок.

Шовні матеріали та їх призначення. Класифікація шовних матеріалів. Шовні матеріали, які розсмоктуються: кетгут, окцелон, вікрил та ін. Шовні матеріали, які не розсмоктуються:, нитки лляні, нитки із лавсану, волос кінський, дріт металевий, скобки Мішеля. Шовні матеріали, які умовно розсмоктуються: шовк хірургічний, нитки із капрону. Товарні види. Технічні вимоги до шовних матеріалів. Стерилізація шовних матеріалів. Пакування, маркування, транспортування та зберігання шовних матеріалів відповідно до стандартів. Голки хірургічні. Класифікація голок за призначенням: хірургічні, шкірні, загального призначення (товсті і тонкі), очні, обколюючі, кишкові (зігнуті, прямі, з плоско-овальною частиною), судинні (зігнуті і прямі), ниркові. Товарні види. Класифікація голок в залежності від їх конструкції: за формою, за ступенем згину, перерізом і вістрям, формою вушка, розміром. Голки атравматичні. Голки та вилки лігатурні. Умовні позначення голок. Технічні вимоги до голок. Пакування, маркування, транспортування та зберігання. Способи стерилізації голок хірургічних, вилок та голок лігатурних. Способи визначення якості. Зшиваючі хірургічні апарати.


Тема 9. Організація зберігання виробів медичного призначення.

Основні фактори, які впливають на якість фармацевтичних та медичних товарів. Загальні вимоги до улаштування і експлуатації приміщень зберігання. Загальні вимоги до організації зберігання. Умови зберігання перев'язувальних матеріалів і готових перев'язувальних засобів, гумових виробів.


Тема 10. Товарознавчий аналіз інструментів і апаратів для проколів, ін'єкцій,

трансфузій та відсмоктування.

Шприци для ін'єкцій. Класифікація шприців за конструкцією та призначенням. Шприци типу "Рекорд" (розбірний, комбінований, безперервної дії). Шприци для промивання порожнин та вливань (Жане). Шприци скляні типу "Луєр", полімерні. Шприць-тюбик. Голки ін'єкційні та пункційно-біопсійні. Технічні вимоги. Пакування, маркування, транспортування та зберігання. Способи визначення якості. Стерилізація. Футляри для стерильного зберігання шприців і голок ін'єкційних. Троакари. Апаратура для трансфузій, нагнітання та відсмоктування.


Тема 11. Основи матеріалознавства медичних та фармацевтичних товарів.

Класифікація неметалевих та металевих матеріалів, їх властивості, області застосування у фармації. Класифікація, склад, властивості, відомості про технологію їх виготовлення. Вимоги до якості. Маркування, пакування, умови зберігання. Стерилізація.


Тема 12. Окулярна оптика. Товарознавчий аналіз приладів та засобів

для дослідження, корекції та захисту органів зору.

Пристрої та таблиці для дослідження гостроти зору. Прилади для визначення рефракції ока. Прилади та апарати для дослідження зорових функцій. Пристрої для огляду та дослідження ока. Окулярні лінзи: призначення, класифікація (за характером оптичної дії, за числом оптичних зон корекції аметропії зору, за призначенням). Лінзи для корекції аномалій рефракції ока (міопії, гіперметропії, астигматизму). Лінзи при пресбіопії та аномаліях конвергенції (косоокості). Технічні вимоги до окулярних лінз, марковання, паковання, транспортування, зберігання. Методи визначення виду, знаку та оптичної сили лінзи. Оправи окулярні: призначення, класифікація (за формою ободків, за матеріалами, за видом завушників), технічні вимоги. Захисні окуляри: призначення, класифікація, технічні вимоги до скла та оправ. Прилади для контролю засобів корекції зору (діоптриметр, центрископ). Технічні вимоги до офтальмологічних приладів, пакування, транспортування. Рецепти на окуляри. Підбір окулярів. Латинські слова, які застосовуються при виписуванні рецепта на окуляри. Контактні лінзи: класифікація, марковання, паковання, зберігання.


Змістовий модуль 2. Основи матеріалознавства (металеві та неметалеві матеріали). Паковання, марковання фармацевтичних та медичних товарів. Транспортна тара.
Конкретні цілі:

Засвоїти класифікацію, асортимент, властивості, маркування та зберігання основних матеріалів (металевих та неметалевих), які використаються у медицині та фармації.

Проаналізувати класифікацію, асортимент, показники якості, паковання, марковання, транспортування та зберігання гумових виробів, перев’язувального матеріалу, готових перев’язувальних засобів та виробів медичної техніки (технічних засобів для діагностики захворювань, кисневої та дихальної апаратури). Продемонструвати проведення їх товарознавчого аналізу та приймання за допомогою нормативної документації.

Засвоїти порядок приймання товарів на аптечний склад. Проаналізувати типи, розміми, класифікацію та маркуванням транспортної тари.

Визначити нові напрямки в покращенні споживчих властивостей фармацевтичних та медичних виробів.

Вирізнити поняття «тара», «контейнер для фармацевтичного застосування» та «паковання». Засвоїти класифікацію, асортимент, маркування, зберігання та технічні вимоги до тари, закупорювальних засобів та пакувальних матеріалів.
Тема 13. Металеві матеріали, які застосовуються в медицині та фармації.

Визначення поняття „метали”, їх характерні властивості, класифікація. Основні вимоги до металевих матеріалів, які використовуються для виготовлення медичних виробів. Класифікація металів та сплавів. Фізико-механічні показники чорних і кольорових металів. Чорні метали і їх сплави (перелік і визначення). Леговані сталі (визначення). Показники якості металів і сплавів. Класифікація сталей по ступеню легування. Корозійно - стійкі неіржавіючі сталі. Кольорові метали і їх сплави (основний перелік і визначення). Фізико-хімічні властивості міді і її сплавів. Основні мідні сплави і їх марки, які використовують для виготовлення медичних інструментів. Дорогоцінні метали (перелік, властивості і вживання в медицині). Поняття про технологічний процес виготовлення медичних виробів. Матеріали для виготовлення медичних інструментів. Поняття про корозію металів і захист від неї.Тема 14. Неметалеві матеріали, які застосовуються в медицині та фармації.

Гума та вироби з неї.

Класифікація неметалевих матеріалів, їх властивості, застосування у косметології, фармації та медицині. Поняття про гуму. Класифікація гуми. Одержання каучуку. Поняття про технологічний процес виготовлення гумових виробів. Старіння гуми. Зберігання та відновлення гумових виробів. Вимоги до якості гуми, маркування, пакування, зберігання, стерилізація та дезинфекція..

Тема 15. Неметалеві матеріали, які застосовуються в медицині та фармації. Скло, кераміка та вироби з них.

Визначення поняття „скло”. Склад і властивості скла. Класифікація скла для медичних виробів за призначенням. Керамічні матеріали (визначення, склад і властивості). Деревина, картон, папір, шкіра та її замінники. Вимоги до якості матеріалів, маркування, пакування, зберігання, стерилізація та дезинфекція.


Тема 16. Товарознавчий аналіз гумових виробів та предметів догляду за хворими.

Призначення гумових виробів та предметів догляду за хворими. Порожнисті гумові вироби, які отримуються формуванням (грілки гумові, пузирі гумові для льоду, круги підкладні, судна підкладні гумові, спринцівки, кружка іригаторна гумова, кільця маткові, балони та міхи гумові). Трубчасті еластичні вироби: трубки газовідвідні, катетери і зонди. Еластичні вироби для наркозу та штучного дихання: повітроходи, трубки інтубаційні, маски наркозні ротоносові. Вироби з латексу: рукавички хірургічні та анатомічні, напальчники, ковпачки до медичних піпеток, соски дитячі. Предмети догляду за хворими. Паковання, марковання, зберігання, транспортування. Дезинфекція та стерилізація.


Тема 17. Товарознавчий аналіз перев'язувальних матеріалів і готових перев'язувальних засобів.

Перев'язувальні матеріали та їх призначення. Види перев'язувального матеріалу: вата медична гігроскопічна (очна, гігієнічна, хірургічна), компресна, марля, алігнін. Основні види сировини для отримання перев'язувального матеріалу і вимоги до неї. Готові перев'язувальні засоби: бинти медичні неткані нестерильні та стерильні, віскоза гемостатична, коноксицел, квадрати липкі, лейкопластирі бактерицидні, плівки липкі операційні (ЛПО-1, ЛПО-2, ЛПО-3) та ін. Проведення товарознавчого аналізу (визначення товарного виду, оцінка якості). Лабораторне визначення функціональних властивостей перев'язувального матеріалу (поглинальної властивості, капілярності, змочуваності). Паковання, марковання, транспортування та зберігання перев'язувальних засобів. Стерилізація. Гіпс медичний. Отримання. Технічні вимоги. Паковання, марковання, транспортування та зберігання. Визначення якості.
Тема 18. Полімерні матеріали та пластичні маси,

які застосовуються у фармації

Загальна характеристика природних та синтетичних полімерів і пластмас на їх основі (визначення, склад). Класифікація пластичних мас за призначенням і складом. Відомості про технологію їх виготовлення. Склад пластичних мас і вимоги до їх функціональних властивостей. Застосування полімерів у фармації і медицині. Вимоги до якості товарів з пластмас. Маркування, пакування, умови зберігання та стерилізація виробів з пластмас.


Тема 19. Кисень, закис азоту, які застосовуються в медицині. Товарознавчий аналіз кисневої, дихальної та наркозної апаратури.

Кисень медичний. Вимоги, які пред'являються до якості кисню медичного. Паспорт на кисень медичний. Балони кисневі і кисневі подушки (асортимент, маркування, технічні вимоги, зберігання). Приймання кисневих балонів і повернення їх постачальнику. Редуктор. Відпускання кисню споживачу з аптеки. Дезинфекційна обробка кисневих подушок і мундштуків після їх використання. Правила техніки безпеки при роботі з киснем. Облік відпущеного кисню. Закис азоту. Приймання балонів з закисом азоту від постачальника. Відпуск складами закису азоту. Порядок використання закису азоту в балонах у лікувальних установах. Зберігання і транспортування балонів з закисом азоту. Киснево-дихальна та наркозна апаратура: інгалятори кисневі і апарати для інгаляційного наркозу. Товарознавчі операції при прийманні кисневодихальної та наркозної апаратури.


Тема 20. Товарознавчий аналіз технічних засобів для діагностики захворювань.

Товарні види, асортимент приладів та апаратів для діагностики. Класифікація діагностичних приладів за призначенням. Методи дезинфекції та стерилізації частин діагностичної апаратури, які контактують з хворими. Товарознавчий аналіз діагностичних приладів при їх прийманні. Догляд за приладами та їх зберігання.


Тема 21. Нові напрямки в покращенні споживчих властивостей

фармацевтичних та медичних виробів

Поняття про дезинфекцію, стерилізацію та передстерилізаційну обробку. Методи дезинфекції і стерилізації, які використовуються у фармації і медицині. Фізичні методи дезинфекції і стерилізації (теплова стерилізація, стерилізація інфрачервоним, зверхвисокочастотним, ультрафіолетовим випромінюваннями, радіаційна і плазмова стерилізація) медичних і фармацевтичних виробів. Хімічні методи дезинфекції і стерилізації медичних виробів. Агенти, що використовуються для хімічної дезинфекції і стерилізації.


Тема 22. Приймання товарів на аптечний склад.

Приймання та відпуск товарів, оцінка якості, організація зберігання і транспортування. Процес руху товарів в аптечній мережі і товарознавчі операції, пов'язані з ним. Порядок складання договорів з постачальниками медичних та фармацевтичних товарів. Приймання товарів на аптечний склад за кількістю і якістю. Відпуск товарів з аптечних складів.


Тема 23. Паковання, марковання фармацевтичних та

медичних товарів. Товарознавчий аналіз транспортної тари.

Класифікація фармацевтичних та медичних товарів в залежності від умов зберігання: за фізико-хімічними властивостями, способом застосування, терміном придатності, видами і способами пакування. Споживчі і органолептичні показники якості, вимоги до якості товарів. Паковання та його функціональне призначення. Споживчі властивості паковання. Пакування, маркування та транспортування фармацевтичних та медичних товарів.

Типи та розміри транспортної тари. Класифікація транспортної тари. Уніфікація тари. Транспортне марковання. Основні, додаткові та інформаційні написи. Маніпуляційні знаки. Транспортне устаткування. Технічні вимоги до транспортної тари.
Тема 24. Контейнери для фармацевтичного застосування

Поняття «тара», «контейнер для фармацевтичного застосування» та «паковання». Класифікація тари за функціональним призначенням, сферою обігу, матеріалами, конструктивними особливостями, формою, густиною, об'ємом, кольором, способом виробництва, тощо. Вимоги до тари (загальні, спеціальні і санітарно-гігієнічні).Зберігання тари. Організація тарного господарства. Організація обігу тари (багатооборотна тара, сертифікат на повернену тару, штрафні санкції, звіт про рух тари).ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ – МОДУЛЮ 1:

ТОВАРОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ МЕДИЧНИХ ТА

ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТОВАРІВ.

ПАКУВАННЯ, МАРКУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ.

Тема

Лекції

Практичні

заняття


СРС

Індиві-дуальна

робота


Змістовий модуль 1. Теоретичні основи товарознавства. Нормативна документація. Основи матеріалознавства. Класифікація та кодування товарів. Медична техніка.
1

Теоретичні основи товарознавства

1

0,5

-

Робота з навчально-методичною літературою, конспектами

лекцій,


інтернет-ресурсами

2

Нормативна документація у товарознавчому аналізі

1

1,5

-

Теж саме

3

Класифікація товарів

0,5

1,5

-

Теж саме

4

Кодування товарів

0,5

2

-

Теж саме

5

Основи товарознавчого аналізу медичних та фармацевтичних товарів

1

3

-

Теж саме

6

Паковання, марковання та транспортування медичних та фармацевтичних товарів.

-

0,5

2

Теж саме

7

Товарознавчий аналіз обладнання для дезинфекції, передстерилізаційної обробки та стерилізації.

-

0,5

3

Теж саме

8

Товарознавчий аналіз шовних матеріалів та проколюючих хірургічних голок.

-

4

3

Теж саме

9

Організація зберігання виробів медичного призначення

-

0,5

1

Теж саме

10

Товарознавчий аналіз інструментів і апаратів для проколів, ін'єкцій,

трансфузій та відсмоктування.-

3

3

Теж саме

11

Основи матеріалознавства медичних та фармацевтичних товарів.

0,5

-

-

Теж саме

12

Окулярна оптика. Товарознавчий аналіз приладів та засобівдля дослідження, корекції та захисту органів зору.

-

0,5

3

Теж саме


Змістовий модуль 2. Основи матеріалознавства (металеві та неметалеві матеріали). Паковання, марковання фармацевтичних та медичних товарів. Транспортна тара.
13

Металеві матеріали, які застосовуються в медицині та фармації

0,5

-

-

Робота з навчальна-методичною літературою, конспектами

лекцій,


інтернет-ресурсами

14

Неметалеві матеріали, які застосовуються в медицині та фармації. Гума та вироби з неї.

1

-

-

Теж саме

15

Неметалеві матеріали, які застосовуються в медицині та фармації. Скло, кераміка та вироби з них.

1

-

-

Теж саме

16

Товарознавчий аналіз гумових виробів та предметів догляду за хворими

-

3

-

Теж саме

17

Товарознавчий аналіз перев'язувальних матеріалів і готових перев'язувальних засобів.

-

3,5

-

Теж саме

18

Полімерні матеріали та пластичні маси, які застосовуються у фармації.

1

-

-

Теж саме

19

Кисень, закис азоту, які застосовуються в медицині. Товарознавчий аналіз кисневої, дихальної та наркозної апаратури.

-

0,5

3

Теж саме

20

Товарознавчий аналіз технічних засобів для діагностики захворювань.

-

0,5

3

Теж саме

21

Нові напрямки в покращенні споживчих властивостей фармацевтичних та медичних виробів

-

-

1

Теж саме

22

Приймання товарів на аптечний склад

1

-

4

Теж саме

23

Паковання, марковання фармацевтичних та медичних товарів. Товарознавчий аналіз транспортної тари.

-

-

4

Теж саме

24

Контейнери для фармацевтичного застосування. Закупорювальні засоби та сучасні пакувальні матеріали у фармації.

1

-

-

Теж саме

Підсумковий контроль засвоєння модуля 1

-

1

10
ВСЬОГО:

10

26

40


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка