Міністерство охорони здоров?Я україни харківський національний медичний університет
Сторінка1/5
Дата конвертації17.04.2016
Розмір1.33 Mb.
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ?Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

О.М. Ковальова, Н.А.Сафаргаліна-Корнілова,

Н.М. Герасимчук

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ «КРОК-2»

В КУРСІ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

Методичні вказівки для студентів III курсу

медичних факультетів

Харків

2013

Затверджено вченою радою ХНМУ

Протокол № від 21.11. 2013

О.М. Ковальова, Н.А.Сафаргаліна-Корнілова, Н.М. Герасимчук.

Тестові завдання «Крок-2» в курсі пропедевтики внутрішньої медицини. Методичні вказівки для студентів III курсу-медичних факультетів. – Харків, 2013. - 62с.


ЗМІСТ

1. Кардіологія 4

1.1. Синдром вад серця 4

1.2. Синдром артеріальної гіпертензії 14

1.3. Синдром коронарної недостатності 15

1.4. Синдром недостатності кровообігу 21

1.5. Синдром порушення ритму та провідності 25

1.6. Інструментальні методи дослідження 27

2. Пульмонологія 30

2.1. Синдром ураження легневої тканини 30

2.2. Синдром порожнини в легені 34

2.3. Синдром ураження бронхів 35

2.4. Синдром ураження плеври 36

2.5. Інструментальні методи дослідження 41

3. Гастроентерологія 43

3.1. Інструментальні методи дослідження 43

3.2. Синдроми ураженн органів травлення 46

4. Нефрологія 49

4.1. Лабораторні методи дослідження 49

4.2. Синдроми ураження нирок 50

5. Гематологія 53


  1. К А Р Д І О Л О Г І Я


1.1.СИНДРОМ ВАД СЕРЦЯ
1

Хворий 17 р, на призовній комісії поскаржився на шум в ухах, який підсилюється при фізичному навантаженні. АТ 150/30 мм рт.ст, вислуховувся діастолічний шум над аортою. На обзорній рентгенограмі, тінь серця аортальної конфігурації, збільшені дуга аорти та лівого шлуночка. Легеневий малюнок не змінений. Пульсація аорти підсилена. Виявлені рентгенологічні зміни наймовірніше відповідають:

A Аортальній недостатності

B Атеросклерозу аорти

C Гіпертонічній хворобі

D Декстрапозиції аорти

E Коарктації аорти

2

У наркомана 26 років, протягом 2-х місяців підвищується температура тіла до 38-39 оС, з’явились задишка, набряки ніг. Визначається позитивний венний пульс, пульсація печінки. Над нижньою частиною грудини вислуховується голосистолічний шум, що посилюється під час вдиху. Необхідне ехокардіографічне дослідження для діагностики

A Недостатності тристулкового клапана

B Недостатності клапана аорти

C Ексудативного перикардиту

D Недостатності мітрального клапана

E Недостатності клапана легеневої артерії

3

Жінка 22 років, відмічає швидку втомлюваність. З раннього дитинства лікарі вислуховували у неї шум в ділянці серця. Пульс 87/хв, ритмічний. АТ 95/60 мм рт.ст. Перкуторні межі серця не змінені. Систолічний шум найкраще чутно у ІІ міжребер’ї зліва від грудини, ІІ тон ослаблений. На рентгенограмі грудної клітки – розширення стовбура і лівої гілки легеневої артерії. Найімовірніше у хворої

A Стеноз легеневої артерії

B Стеноз вічка аорти

C Функціональний систолічний шум

D Пролапс мітрального клапана

E Недостатність клапана легеневої артерії

4

У підлітка 16 років, при пальпації у зоні грудини виявлене систолічне тремтіння; межі серця розширені вправо та вліво; посередині грудини вислуховується систолічний шум, поширюється на судини шиї та в міжлопаткову ділянку зліва від хребта. Про яке захворювання варто подумати в першу чергу?

A Дефект міжшлуночкової перетинки

B Мітральний стеноз

C Стеноз аортального отвору

D Стеноз легеневої артерії

E Відкрита боталлова протока

5

Хворий 45 р, звернувся із скаргами на задишку, серцебиття, важкість у правому підребер’ї. Хворіє 5 років. Об’єктивно: значний ціаноз шкіри і слизових оболонок. Права межа абсолютної серцевої тупості визначається біля правого краю грудини. Аускультативно І тон над верхівкою і ІІ тон над легеневою артерією ослаблені, справа біля грудини систолічний шум. Систолічна пульсація печінки. Венозний тиск 250 мм вод.ст. Який діагноз найбільш ймовірний?

A Недостатність трикуспідального клапана

B Недостатність мітрального клапана

C Стеноз гирла аорти

D Недостатність клапанів легеневої артерії

E Стеноз правого атріовентрикулярного отвору

6

У підлітка 16 років, під час медогляду у військкоматі в серці вислуханий гучний систолічний шум по лівому краю грудини, що проводиться в міжлопатковий простір, акцент ІІ тону над легеневою артерією. Перкуторно межі серця не розширені. ЕКГ без патології. Яка патологія серця найбільш ймовірна?A Дефект міжшлуночкової перетинки

B Мітральний стеноз

C Мітральна недостатність

D Аортальний стеноз

E Трикуспідальна недостатність

7

Хвора, 59 років, скаржиться на запаморочення, виражену задишку, загрудинний біль при фізичних навантаженнях. Об’єктивно: пульс 70 на 1 хв. АТ 110/90 мм рт.ст. Верхівковий поштовх резистентний. У ІІ міжребер’ї праворуч від грудини – грубий систолічний шум, який проводиться в I м/р. ЕхоКГ – порожнина лівого шлуночка 6 см, стінки 1,8 см. Діастолічна дисфункція лівого шлуночка. Яка причина розвитку діастолічної дисфункції лівого шлуночка?

A Аортальний стеноз

B Гіпертрофічна кардіопатія

C Недостатність тристулкового клапану

D Констриктивний перикардит

E Мітральна недостатність

8

Хвора, 30 років, страждає ревматичною вадою серця. Під час огляду - зміщення правих меж серця праворуч, пульсація шийних вен, печінки, систолічний шум над мечоподібним відростком з посиленням на вдиху. Про яку ваду можна думати?

A Недостатність тристулкового клапана;

B Стеноз тристулкового отвору;

C Недостатність аортального клапану;

D Стеноз устя аорти;

E Стеноз мітрального отвору.

9

У хворого С., 38 років, в анамнезі перенесений інфекційний ендокардит. В даний час визначається посилений серцевий поштовх, виражений ціаноз, зсув правої межі серця вправо, позитивний венний пульс, систолічний шум над мечоподібним відростком, з посиленням на вдиху. Про формування якої вади серця варто думати?

A Недостатність тристулкового клапана;

B Мітральний стеноз;

C Аортальний стеноз;

D Недостатність мітрального клапана;

E Недостатність аортального клапана.

10

Хвора 35 років, скаржиться на задишку інспіраторного характеру, нічне ортопное, періодичне кровохаркання, перебої в роботі серця. В анамнезі ревматизм. При вислуховуванні серця: тони аритмічні, І тон посилений на верхівці, акцент ІІ тону на легеневому стовбурі, на верхівці - діастолічний шум. Який вада серця найбільш вірогідно сформувалась у хворої?

A Мітральний стеноз

B Недостатність клапана аорти

C Недостатність мітрального клапану

D Недостатність тристулкового клапану

E Стеноз гирла аорти

11

У хворого 23 р, з дитинства страдаючого ревматизмом, при огляді - блідість, посіпування голови, пульсація сонних артерій, високий верхівковий поштовх. Ліва межа серця визначається в 6-му міжребер?ї, на 2 см лівіше серединно-ключичної лінії. В ІІ міжребер?ї справа від грудини і в точці Боткіна вислуховується систолічний шум, а зразу після другого тону – шум спадаючого характеру, що займає першу третину діастоли. Найбільш вірогідною вадою серця у хворого є:

A Сполучна аортальна вада (стеноз і недостатність)

B Комбінована вада (аортальний стеноз і недостатність + мітральна недостатність).

C Комбінована вада (мітральний стеноз і аортальна недостатність)

D Комбінована вада (аортальний стеноз і мітральна недостатність)


12

У хворого, який протягом 8 років хворіє ревматизмом і мітральною недостатністю, при огляді відзначається задишка, пульсація на шиї й систолічна пульсація печінки, набряки ніг, на верхівці вислуховується ослаблений I тон і систолічний шум, що проводиться далеко вліво, над мечоподібним відростком визначається систолічний шум, що підсилюється на вдиху. У хворого Ви можете припускати приєднання:

A Трикуспідальної недостатності.

B Недостатності клапанів легеневої артерії

C Мітрального стенозу

D Аортальної недостатності

E .Правошлуночкової недостатності

13

Жінка 42 років, поступила в стаціонар зі скаргами на задишку й серцебиття при незначному фізичному навантаженні. Межі серця розширені нагору й вправо, I тон на верхівці посилений, тут же вислуховується протодіастолічний шум. Печінка виступає з-під краю реберної дуги на 5 см, гомілки набрялі. Які причини серцевої недостатності?

A Мітральний стеноз

B Мітральна недостатність

C Трикуспідальна недостатність

D Трикуспідальний стеноз

E. Дефект міжшлуночкової перетинки

14

У хворого 28 років, скарги на задишку, "перебої" в діяльності серця. Верхівковий поштовх не зміщений, І тон на верхівці посилений, додатковий тон у діастолі, діастолічний шум на верхівці. Про яке захворювання можна думати?

A Стеноз мітрального отвору.

B Аортальний стеноз.

C Недостатність мітрального клапана.

D Недостатність клапанів аорти.

E Дефект міжпередсердної перетинки

15

У хворої з ревматичним анамнезом при фонокардіографічному обстежені виявлено: Q-І тон - 0,09 с; амплітуда І тону на верхівці та ІІ тону на легеневій артерії збільшені; на верхівці діастолічний спадаючий шум та наростаючий пресистолічний шум. Про що свідчать такі зміни?

A Мітральний стеноз.

B Недостатність мітрального клапану

C Стеноз гирла аорти.

D Недостатність аортальних клапанів.

E Стеноз легеневої артерії.

16

У жінки під час медичного огляду при аускультації серця виявлено посилений І тон на верхівці, тон відкриття мітрального клапану, пресистолічний шум, акцент і розщеплення ІІ тону на легеневій артерії. Яку ваду серця можливо запідозрити?

A Мітральний стеноз

B Комбінована мітральна вада

C Недостатність мітрального клапана

D Стеноз гирла аорти

E Недостатність аортального клапана

17

Хворий К., скарги на задишку при фізичному навантаженні, ниючі болі в області серця, серцебиття. Аускультативно: на верхівці - посилений I тон, діастолічний шум, за II тоном додатковий тон у діастолі через 0.10 сек, акцент II тону над легеневою артерією. Артеріальний тиск 120/80 мм рт.ст., пульс - 78 уд/хв. Ваш попередній діагноз?

A Стеноз лівого атріо-вентрикулярного отвору

B Недостатність мітрального клапану

C Стеноз гирла аорти

D Недостатність аортального клапану

E Стеноз трикуспідального клапану

18

Хворий 32 років, скаржиться на періодичне запаморочення, головний біль, носові кровотечі, ниючий біль в ділянці серця, судоми м’язів ніг, похолодання ступнів. Об’єктивно: фізичний розвиток супроводжується диспропорцією м’язової системи (м’язи верхньої половини тіла гіпертрофовані, при відносній гіпотрофії м’язів тазу та нижніх кінцівок), ноги на дотик холодні. Пульс – 86/хв., ритмічний, АТ – на руках – 200/100 мм рт.ст., на ногах – 140/90 мм рт.ст. Про якe захворювання необхідно думати в першу чергу?

A Коарктація аорти

B Гіпертонічна хвороба

C Нейроциркуляторна дистонія

D Хвороба Такаясу

E Облітеруючий ендартеріїт судин нижніх кінцівок

19

У хворого 18 років, який хворіє на ревматизм протягом 3-х років, при аускультації вислуховується послаблення І тону на верхівці, акцент ІІ тону на легеневій артерії та систолічний шум на верхівці, який проводиться в ліву підпахвинну ділянку. Яке ураження серця найбільш вірогідне?

A Мітральна недостатність

B Трикуспідальна недостатність

C Мітральний стеноз

D Дефект міжшлуночкової перетинки

E Аортальна недостатність

20

У хворого 44 років, з ревматичним стенозом гирла аорти з`явилися приступи задухи вночі. Об-но: I тон послаблений, систолічний шум на верхівці серця, акцент II тону над легеневою артерією, грубий систолічний шум над аортою. На рентгенограмі: серцева талія згладжена, ліва межа серця зміщена ліворуч на 5 см. Чим обумовлена поява систолічного шуму на верхівці серця?A Мітралізацією аортальної вади

B Розвитком стенозу лівого атрівентрикулярного отвору

C Приєднанням аортальної недостатності

D Збільшенням ступеня стенозу гирла аорти

E Тромбоемболія легеневої артерії

21

У хворого 40 років, який раніше тривалий час хворів ангінами і не лікувався, виявлено послаблення І тону та систолічний шум на верхівці, що проводиться в ІІ міжребір'я зліва та в ліву підпахвинну впадину, акцент ІІ тону на легеневій артерії. Для якого патологічного стану характерні наведені клінічні симптоми?

A Недостатності мітрального клапану

B Недостатності півмісяцевих клапанів аорти

C Стенозу гирла аорти

D Недостатності тристулкового клапану

E Мітрального стенозу

22

У хворого К., 22 р, який хворіє на ревматизм впродовж 11 років з’явилися скарги на відчуття пульсації в голові, ритмічне похитування голови, запаморочення. При обстеженні хворого виявлено позитивний пульс Квінке, наявність симптомів Ландольфі, Мюссе, АТ – 170/40 мм рт.ст. Чим зумовлені геодинамічні розлади у хворого?

A Недостатністю аортального клапана

B Стенозом аортального клапана

C Недостатністю трикуспідального клапана

D Комбінованою мітральною вадою серця

E Проявами “малої хореї”

23

У дівчини 16 років, при диспансерному огляді виявлений гучний інтенсивний систолічний шум над усією серцевою ділянкою з епіцентром в ІІІ–ІV міжребер’ї зліва від груднини та систолічне тремтіння; ІІ-й тон над легеневою артерією посиленої гучності. АТ 120/70 мм рт.ст. Скарг немає. При рентгенологічному дослідженні розміри і форма серцевої тіні не змінені. Який найімовірніший діагноз?

A Дефект міжшлуночкової перетинки.

B Дефект міжпередсердної перетинки.

C Відкрита артеріальна протока.

D Стеноз гирла легеневої артерії.

E Коарктація аорти.

24

Хворий 70 років. Скарги на ядуху, різкий біль за грудиною з ірадіацією в ліву руку. Шкіра бліда. Діяльність серця ритмічна, І тон ослаблений над верхівкою, ІІ тон ослаблений над аортою; в ІІ межребер’ї справа грубий систолічний шум, який проводиться на судини шиї. ЕКГ: гіпертрофія лівого шлуночка. Яка найбільш вірогідна патологія, що зумовлює таку картину?

A Аортальний стеноз

B Стенокардія напруження

C Інфаркт міокарду

D Лівосторонній плеврит

E Сухий перикардит

25

Хвора В. 63 р. Скарги на задишку, серцебиття при фізичному навантаженні. Межі відносної серцевої тупості розширені вверх та вліво. Діяльність серця ритмічна, І тон ослаблений, акцент ІІ тону над A.pulmonalis, гучний систолічний шум над верхівкою, проводиться у fossa axillaris sinistra. ЕКГ - лівограма, зубець Р дорівнює 0,12 с, ФКГ - І тон у вигляді низькоамплітудних коливань, систолічний шум, зливається з І тоном, але не досягає ІІ тону. Яка найбільш вірогідна патологія, що зумовлює таку картину?

A Мітральна недостатність

B Мітральний стеноз

C Аортальний стеноз

D Гіпертонічна хвороба

E Міокардит

26

На прийомі в поліклініці у хворого на ревматизм виявили: права межа серця – 1 см назовні від правої парастернальної лінії, верхня – нижній край 1 ребра, ліва – 1 см досередини від лівої середньоключичної лінії. Аускультативно: миготлива аритмія, підсилений І тон на верхівці, акцент ІІ тону над легеневою артерією. ЕКС виявляє П-подібний рух стулок мітрального клапана. Картині якої вади серця відповідає наявна симптоматика ?

A Мітральний стеноз

B Пролапс мітрального клапану

C Недостатність мітрального клапану

D Стеноз гирла аорти

E Недостатність трикуспідального клапана

27

На прийомі в поліклініці у хворого виявлений діастолічний шум із епіцентром на верхівці і над проекцією аорти, послаблення І та ІІ тону. Межі серця поширені вліво, відмічається високий, резистентний верхівковий поштовх, зміщений в VІІ міжребір’я. АТ – 140/30 мм.рт.ст. Пульс – 92/хв., резистентний, високий за амплітудою. Визначіть вид вади серця.

A Недостатність аортальних клапанів

B Стеноз устя аорти

C Коарктація дуги аорти

D Комбінована мітральна вада

E Незарощення міжпередсердної перетинки

28

У хворого скарги на запаморочення, задишку та болі при фізичному навантаженні. Об?єктивно: ознаки синдрому Марфана, блідий, “пляска каротид”. Аускультативно: діастолічний шум праворуч з краю грудини в ІІ міжребер?ї, що проводиться на верхівку, шум Дюроз?є над стегновою артерією, АТ-160/50 мм.рт.ст., P-celler at altus, 90 уд/хв. На ЕхоКГ – діастолічний розмір ЛШ – 7,0 см. Який діагноз можна поставити?

A Аортальна недостатність

B Мітральна недостатність

C Незарощення боталової протоки

D Ізольована систолічна гіпертензія

E Аортальний стеноз

29

У хворого скарги на задишку, біль в ділянці серця при фізичному навантаженні, запаморочення. Об?єктивно: маленького зросту, зниженого харчування, систолічне тремтіння передньої грудної ділянки в ІІ-ІІІ міжребер”ї зліва. Грубий систолічний шум над легеневою артерією, проводиться на спину, на ЕКГ – високий R V1-V2, Т – від?ємний в V1-V3. Який діагноз ?

A Стеноз легеневої артерії

B Дефект міжпередсердної перетинки

C Ідіопатична гіпертрофія лівого шлуночку

D Відкритий артеріальний проток

E Мітральний стеноз

30

Хворий, 15 років, скаржиться на задишку при невеликому фізичному навантаженні, головні болі. Статура астенічна, ознаки відставання у фізичному розвитку, шкіра бліда, серцевий горб. Серце розширене вправо на 1,5 см, систолічне тремтіння в 2 міжребер?я ліворуч. Там же ослаблено 2 тон, грубий систолічний шум. На ЕКГ: синусова тахікардія, гіпертрофія правого шлуночка, блокада правої ніжки пучка Гіса. Про яку ваду серця може йти мова?

A Стеноз легеневої артерії.

B Відкрита артеріальна протока.

C Коарктація аорти.

D Дефект міжшлуночковох перетинки.

E Дефект міжпередсердної перетинки.


31

Хвора 20 років, на диспансерному обліку із приводу ревматизму, скаржиться на задишку при фізичному навантаженні, головні болі, важкість в правому підребер'ї. Шкіра бліда, у другому міжребір?ї ліворуч систолічне тремтіння, ослаблений 2 тон, грубий систолічний шум. На рентгенограмі легеневої малюнок збіднений, конус легеневої артерії вибухає. ЕКГ - гіпертрофія правого шлуночка. Про яку серцеву ваду може йти мова?

A Стеноз легеневої артерії.

B Аортальний стеноз.

C Мітральний стеноз.

D Аортальна недостатність.

E Мітральна недостатність.

32

У хворої С., 37 років, у якої в дитинстві було діагностовано ревматизм, у основі мечоподібного відростка після I тону вислуховується систолічний шум середньої інтенсивності, що підсилюється на вдиху. Для якої вади серця характерна дана аускультативна картина?

A Трикуспідальної недостатності.

B Мітральної недостатності.

C Незарощення міжшлуночкової перетинки.

D Стенозу тристулкового отвору .

E Мітрального стенозу

33

У хворого М., 47 років, наркомана, спостерігається лихоманка неправильного типу, крововилив у кон?юнктиву нижньої повіки, задишка, пульсація шийних вен, збільшення печінки, набряки нижніх кінцівок. При аускультації виявлений позитивний симптом Ріверо-Корвалло. Для якої придбаної вади серця характерні зазначені клінічні прояви ?

A Трикуспідальної недостатності.

B Стенозу легеневої артерії.

C Аортального стенозу.

D Стенозу тристулкового отвору.

E Мітрального стенозу.

34

У хворої на ревматизм визначається діастолічне тремтіння грудної стінки (“котяче муркотіння”), посилений І тон на верхівці, діастолічний шум з пресистолічним посиленням, клацання відкриття мітрального клапана, акцент ІІ тону над легеневою артерією. Яка вада серця у хворої?

A Стеноз лівого атріо-вентикулярного отвору

B Недостатність клапанів аорти

C Стеноз легеневої артерії

D Недостатність мітрального клапану

E Відкрита артеріальна протока

35

У хворого, 18 років, при значному фізичному навантаженні виникає біль в потиличній ділянці, втома. Відмічається виражена гіпертрофія плечового поясу. Нижні кінцівки дещо гіпотрофічні, бліді, холодні на дотик. Пульс - 86/хв, аритмічний. АТ - 180/95 мм рт.ст., на стегнових артеріях - 80/40 мм рт.ст. Грубий систолічний шум в ділянці верхньої частини груднини і міжлопатковому просторі, акцент ІІ тону над аортою.Який діагноз є найбільш вірогідним?

A Коарктація аорти

B Феохромоцитома

C Есенціальна гіпертонія

D Реноваскулярна гіпертонія

E Звуження отвору аорти

36

Хвора 35 років, відчуває тремтіння всього тіла, "пульсацію" в голові, періодичні синкопальні стани. Ліва межа серця по лівій передній аксілярній лінії, в т. Боткіна - діастолічний шум. АТ - 150/20 мм рт.ст. Яке захворювання найбільш ймовірне у хворої?

A Недостатність клапанів аорти

B Гіпертрофічна кардіоміопатія

C Тіреотоксичне серце

D Гіпертонічна хвороба

E Стеноз мітрального отвору

37

У дівчини 16 років, при диспансерному огляді виявлений гучний інтенсивний систолічний шум над усією серцевою ділянкою з епіцентром в ІІІ–ІV міжребер’ї зліва від груднини та систолічне тремтіння; ІІ тон над легеневою артерією посиленої гучності. АТ 120/70 мм рт.ст. Скарг немає. ЕКГ: помірне відхилення ЕВС вліво (кут=–15). При рентгенологічному дослідженні розміри і форма серцевої тіні не змінені. Який найімовірніший діагноз?

A Дефект міжшлуночкової перетинки.

B Дефект міжпередсердної перетинки.

C Відкрита артеріальна протока.

D Стеноз гирла легеневої артерії.

E Коарктація аорти.

38

Хворий 37 р, звернувся зі скаргами на задишку при незначному фізичному навантаженні, напади інспіраторної задишки в горизонтальному положенні, набряки на ногах, біль в правому підребір'ї. Хворіє з дитинства. Об-но: пульс – 84/хв, ритмічний. АТ–130/80 мм.рт.ст. Права межа відносної тупості серця на 2,5 см зовні від грудини. При аускультації І тон нормальної звучності, систолічний шум на легеневій артерії, по правому краю грудини. На ЕКГ – гіпертрофія правого шлуночку, ознаки блокади правої ніжки пучка Гіса. ЕхоКГ - гіпертрофія задньої стінки правого шлуночку до 1,5 см. Який найбільш імовірний діагноз?

A Стеноз легеневої артерії.

B Гіпертрофічна кардіоміопатія.

C Недостатність мітрального клапану.

D Інфаркт міокарду.

E Коарктація аорти.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка