Міністерство охорони здоров’я україни національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика
Скачати 467.64 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації18.04.2016
Розмір467.64 Kb.
1   2   3   4

Лікар-інтерн повинен здійснювати патологоанатомічний діагностичний процес в секційному та біопсійному розділі роботи патологоанатомічного відділення або патологоанатомічного бюро на правах лікаря-ординатора.

На першому етапі підготовки на базі стажування лікар-інтерн працює під наглядом керівника або кваліфікованих співробітників відділень та бюро (ПАВ та ПАБ).

Керівник інтернатури на базах стажування, всі сторони діяльності лікаря-інтерна, контролює та корегує безпосередньо, зосереджуючи увагу на найбільш частих нозологічних формах, проводить індивідуальне обговорення кожного професійного питання. Під кожним документом, підписаним лікарем-інтерном, ставить свій підпис.

Теоретичну підготовку на базі стажування на цьому етапі підготовки складає вивчення спеціальної літератури з техніки проведення патологоанатомічних розтинів померлих різних вікових груп, літератури, присвяченій патогістологічній лабораторній справі та загально-патологічним процесам. Практичну роботу складає розтин померлих від різних захворювань, формулювання патологоанатомічного діагнозу, написання протоколу розтину, заповнення лікарського свідоцтва про смерть з урахуванням сучасних вимог Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Х перегляду. Лікар-інтерн здійснює запуск операційного, біопсійного та аутопсійного матеріалу, дає описання аутопсій, проведених самостійно. Крім того, цей етап підготовки передбачає вивчення документів, які регламентують роботу ПАВ та ПАБ, знайомиться з основами лабораторної патогістологічної техніки.

Перший очний цикл інтернатури лікарі проходять на профільних кафедрах вищих учбових закладів Ш-IV рівнів акредитації під керівництвом співробітників кафедр, на ньому лікарі-інтерни вивчають перший розділ Програми, набувають навиків по розтину трупів померлих, вивченню аутопсійного матеріалу. На цьому етапі лікарям-інтернам розпочинають викладати головний теоретичний та практичний курс.

Другий етап очного циклу лікарі-інтерни також проходять на профільних кафедрах, де вони продовжують вивчати головний теоретичний та практичний курси. До процесу навчання залучаються учбово-методичні матеріали та музейний архів мікропрепаратів кафедри. Контроль за якістю навчання здійснюється на практичних заняттях, семінарах та екзаменах, на яких лікарі-інтерни здають практичні навички та теоретичного екзамену- спочатку на комп"ютерах (по універсальній автоматичній програмі ААS-2000, затвердженій МОЗ України), а потім на екзамені-співбесіді.

Статус лікаря-інтерна-патологоанатома.

В адміністративному відношенні лікар-інтерн підпорядковується керівництву лікувально- профілактичної установи (лікарня, лікарняне об’єднання, ПАБ). На нього поширюються правила внутрішнього розпорядку, права та пільги, які передбачені для медичних працівників даної установи. Під час роботи в них лікар-інтерн несе персональну відповідальність за свої дії на рівні з іншими лікарями.

Відповідно з існуючим положенням про інтернатуру, лікар-інтерн повинен самостійно забезпечувати свій розділ практичної роботи під керівництвом безпосереднього керівника, який несе особисто юридичну відповідальність за професійну діяльність лікаря-інтерна.

ПРОГРАМА ІНТЕРНАТУРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ"

Програму побудовано за системою блоків. Основними блоками є 22 курси програми. Курс- відповідна самостійна частина програми, в якій подано значну за обсягом теоретичну інформацію з певної галузі патологічної анатомії або суміжних дисциплін. Курси розбито на розділи. Для полегшення орієнтації у програмі та впорядкування інформації, що міститься в ній, курси і розділи закодовано.

В залежності від структури і умов роботи закладу післядипломної освіти, деякі курси можуть викладатись на спеціалізованих кафедрах або комплексно- на кафедрах, де викладаються основні курси програми.

За суміжними та додатковими програмами включено курс судової медицини, медична психологія, військової медичної підготовки, медицина катастроф та медична інформатика.

Навчальний план очного циклу навчання лікарів-інтернів визначає розподіл учбових годин, відведених на теоретичне вивчення та практичне засвоєння розділів навчальної програми. В разі необхідності, враховуючи рівень базисних знань, регіональну патологію, актуальність та специфіку завдань охорони здоров’я регіону та інші обставини, кафедра може вносити корективи та доповнення в навчальні години, які регламентовані навчальними планами в межах 20% від загального об’єму часу.

Для виконання даної програми в процесі навчання передбачено такі види занять: лекції, практичні заняття, різні види семінарів. Під час навчання на кафедрі патологічної анатомії та суміжних кафедрах лікарі у відповідності з навчальним планом підвищують рівень теоретичної підготовки та оволодівають практичними навичками.

Теоретична підготовка передбачає обов’язкове відвідування лекцій, активну участь у семінарських заняттях, науково-практичних і патологоанатомічних конференціях тощо. З найбільш актуальних тем програми лікарі готують реферати, які обговорюються на семінарах. На практичних заняттях лікарі під керівництвом викладача оволодівають практичні навики з патологічної анатомії та суміжних дисциплін.

Найбільш доцільне орієнтовне відношення лекційних, практичних і семінарських занять на циклах інтернатури 5% - лекції, 25% - семінарські заняття та 75% практичні заняття. Крім того, планується позаудиторна самостійна робота інтернів, яка не включається в навчальний план. Ця робота інтерна над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватись у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах кафедр, комп’ютерних класах, прозектурах клініки. У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу курсанта до необхідних дидактичних засобів.

Для виявлення рівня знань і навиків інтернів після кожного розділу програми проводиться рубіжний контроль за комп’ютерною тестовою програмою або інший вид контролю за рахунок годин, передбачених на семінарські заняття. Для заключного іспиту використовують атестаційну компьютерну тестову програму AAS-2000, затверджену Міністерством охорони здоров'я України.

Лікарі, які закінчили навчання в інтернатурі, підлягають атестації на визначення рівня знань та практичних навичок з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю "Патологічна анатомія".У кінці програми подано перелік умінь та практичних навичок, якими повинен оволодіти лікар за час навчання на циклі інтернатури, відповідно до кваліфікаційних вимог до лікаря-спеціаліста –патологоанатома та список рекомендованої літератури.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підготовки лікарів-інтернів за спеціальністью

"ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ"

на кафедрі патологічної анатомії та суміжних кафедрах

(очна частина інтернатури)Код курсу

Назва курсу

Кiлькiсть навчальних годин

Лекц.

Практ.

Семiн.

Разом

1

2

3

4

5

6

01

Органiзацiя патологоанатомiчної служби

2

12

6

2002

Питання загальної патологічної анатомії

6

66

18

9003

Загальна онкоморфологія

4

88

34

12604

Патологiчна анатомiя iнфекційних хвороб та

СНIДу


6

60

26

9205

Патологiчна анатомiя захворювань системи кровообiгу

2

50

12

6406

Патологiчна анатомiя захворювань органів дихання

2

24

6

3207

Патологічна анатомія захворювань органів травлення

2

24

10

3608

Патологiчна анатомiя захворювань сечовивідної системи

2

14

6

2209

Патологiчна анатомiя ендокринної системи та порушення обміну речовин

2

14

6

2210

Патологiчна анатомiя хвороб центральної нервової системи

-

6

2

811

Патологiчна анатомiя хвороб лiмфатичної та кровотворної системи

2

12

6

2012

Патологiчна анатомiя хвороб опорно-рухiвного апарату

-

6

2

813

Патологiчна анатомiя хвороб шкiри та сполучної тканини

-

12

4

1614

Патологiчна анатомiя ускладнень вагітності, пологів післяпологовогу періоду-

2

26

6

3415

Патологiчна анатомiя гiнекологічних-захворювань

4

44

6

54

1

2

3

4

5

6

16

Патологiчна анатомiя хвороб перінатального періодута дитячого віку

2

24

4

3017

Патологiчна анатомiя ускладнень після діагностичних лікувальних втручань та реанімації

4

6

6

1618

Радiацiйна та екологiчна патологія

-

4

2

6


Дослідження секційного матеріалу

-

42

8

50


Дослідження операційного та біопсійного матеріалу

-

42

8

50


Рішення проблемно-ситуаційних завдань

-

30

-

30


Участь у роботі ЛКК, клініко-патологоанатомічних конференціях

-
12

12


Учбово-методичні конференції2

2


Базовий контроль знань2

2


Заліки:18

18
Іспит:6

6
Всього разом по кафедрі:

42

606

218

866


Суміжні спеціальності та додаткові програми:

19

Військово-медична підготовка

-

-

-

10

20

Судово- медична експертиза

-

-

-

36

21

Медицина катастроф


6

22

Медична психологія


6

23

Медична інформатика


6

24

Трансплантологія


6
Разом


70
ВСЬОГО:


936
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка