Міністерство охорони здоров’я україни національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика
Скачати 467.64 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації18.04.2016
Розмір467.64 Kb.
1   2   3   4НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (ІНТЕРНАТУРИ) ЛІКАРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

"ПАТОЛОГIЧНОI АНАТОМIЯ"Коди курсу,

Роздiлу


Назва курсу, роздiлу


1

2

01

ОРГАНIЗАЦIЯ ПАТОЛОГОАНАТОМIЧНОЇ СЛУЖБИ

01.01

Основи органiзацii та розвитку патологоанатомiчної служби на Україні


01.02

Органiзацiя роботи патологоанатомiчного бюро та відділення


01.03

Органiзацiя патологоанатомiчної служби з вивченням основ госпрозрахункової діяльності

та використання комп"ютерних інформаційних та реєструючих систем
01.04

Дослiдження секцiйного матерiалу


01.05

Мiкроскопiчне дослiдження бiопсiйного та операцiйного матеріалу


01.06

Загальнi принципи патологоанатомiчної дiагностики та її значення для клінічної медицини


01.07

Питання етики та деонтологii у професiйнiй дiяльності лікаря- патологоанатома


01.08

Iсторiя патологiчної анатомiї


02

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПАТОЛОГIЧНОЇ АНАТОМIЇ

02.01

Вчення про хворобу та патологiчнi процеси


02.02

Морфологiчнi проявлення порушень крово- та лiмфообігу


02.03

Дистрофiї та некроз


02.04

Запалення та iмунiтет


02.05

Основи iмуноморфологiї та iмунопатологiї


02.06

Морфологiя регенерацiї та процесiв адаптацiї
03

ЗАГАЛЬНА ТА ПРИВАТНА ОНКОМОРФОЛОГІЯ

03.01

Мiжнародна класифiкацiя новоутворень

03.02

Поняття про передпухлиннi процеси.Метаплазiя.Дисплазія


03.03

Раннiй рак

03.04

Новоутворення м"яких тканин

03.05

Новоутворення кровотворної та лiмфатичної систем

03.06

Новоутворення органiв дихання

03.07

Новоутворення органiв травлення


03.08

Новоутворення органiв сечовивiдної системи03.09

Новоутворення чоловiчих статевих органiв


1

2

03.10

Новоутворення жiночих статевих органiв

03.11

Новоутворення молочних залоз

03.12

Новоутворення ендокринних залоз та АПУД-системи

03.13

Новоутворення шкiри

03.14

Новоутворення нервової системи

03.15

Новоутворення кiсткової та хрящової системи04

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ IНФЕКЦIЙНИХ ХВОРОБ ТА СНIДу

04.01

Загальне вчення про iнфекцiю04.02

Особливостi вивчення секцiйного та бiопсiйного матерiалу при iнфекцiйнiй патологiї04.03

Бактерiальнi кишковi iнфекцiї04.04

Протозойнi iнфекцiї04.05

Туберкульоз04.06

Бактерiальнi зоонози04.07

СНІД (Патологічна анатомія та патогенез)04.08

Вiруснi iнфекцiї.04.09

Хвороби, викликанi рикетсiями та хламiдiями04.10

Венеричнi хвороби04.11

Хвороби, визванi найпростiшими04.12

Спiрохетози04.13

Мiкози04.14

Гельмiнтози04.15

Iншi iнфекцiйнi та паразитарнi хвороби (токсоплазмоз, шистоматоз, ехiнококоз,пневмоцистоз тощо)04.16

Особливо небезпечні інфекції05

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ЗАХВОРЮВАНЬ СИСТЕМИ КРОВООБIГУ

05.01

Гiпертонiчна хвороба та гiпертензивнi синдроми05.02

Iшемiчна хвороба серця05.03

Церебро-васкулярнi хвороби05.04

Ревматичнi хвороби серця05.05

Вродженi вади серця05.06

Бактерiальнi ендокардити та кардiомiопатiї1

2

05.07

Хвороби судин06

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНIВ ДИХАННЯ

06.01

Гострi вiруснi пневмонiї06.02

Гострi бактерiальнi та мiкоплазменi пневмонiї06.03

Пневмонiї змiшаної етiологiї06.04

Хронiчнi обструктивнi хвороби легень06.05

Алергiчнi захворювання легень06.06

Професiйнi захворювання легень06.07

Новоутворення легень06.08

Пневмоконiози07

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

07.01

Хвороби зубощелепної системи та ротової порожнини07.02

Хвороби стравоходу, шлунка, кишечника07.03

Ентеропатiї-хвороба Крона, Уiпля07.04

Апендицит. Хвороби очеревини та черевної порожнини07.05

Хвороби печiнки,жовчного мiхура та пiдшлунковоi залози08

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕЧОВИВIДНОЇ СИСТЕМИ

08.01

Гломерулопатiї08.02

Тубуло-iнтерстицiйнi ураження нирок08.03

Гостра та хронiчна ниркова недостатнiсть08.04

Нефросклероз. Нефролітіаз.08.05

Хвороби простати,чоловiчих статевих органiв08.06

Новоутворення сечовидiльної системи

09

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ ТА ПОРУШЕННЯ ОБМIНУ РЕЧОВИН

09.01

Система внутрiшньої секрецiї09.02

Хвороби щитовидної залози-патологоанатомiчнi та клінічні варіанти вола та тиреоідита

1

2

09.03

Патологiя острiвцевого апарату пiдшлункової залози09.04

Патологій гіпофізу- акромегалія, церебро-гіпофізарна кахексія, адіпозо-генітальна дистрофія09.05

Патологiя паращитовидних залоз-гiпо-та гiперпаратиреози. Тетанія

09.06

Новоутворення ендокринних залоз та АПУД-системи1

2

10

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ХВОРОБ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

10.01

Анатомо-фiзiологiчнi особливостi ЦНС10.02

Особливостi морфологiчного дослiдження ЦНС, технiка елективного пофарбування10.03

Запальнi хвороби ЦНС- менiнгiти, енцефалiти, абсцеси10.04

Змiни у ЦНС при соматичних захворюваннях11

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛIМФАТИЧНОЇ ТА КРОВОТВОРНОЇ СИСТЕМ

11.01

Морфофункцiональна характеритика кровотворної та лімфатичної систем11.02

Анемiї та гiпопластичнi стани кровотворення11.03Геморагiчнi пурпури та порушення гемостазу. Синдром внутрiшньосудинного згортання (ДВЗ-синдром)11.04

Морфологiя запальних та iмунореактивних змiн у органах імуногенезу11.05

Функцiональна морфологiя та патологiя тiмусу


11.06

Пухлини кровотворної та лiмфатичної систем


12

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ХВОРОБ ОПОРНО-РУХIВНОГО АПАРАТУ

12.01

Функцiональна морфологiя кiсткової тканини12.02

Переломи кiсток12.03

Остеомiелiти12.04

Остеомаляцiї, рахiт, хвороба Фанконi12.05

Диспластичнi хвороби кiсток12.06

Пухлини кiсток та хрящової тканини12.07

Хвороби суглобiв,сухожiль та фасцiй12.08

Хвороби м"язiв

13

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ХВОРОБ ШКIРИ ТА СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ

13.01

Функцiональна морфологiя шкiри13.02

Запальнi ураження шкiри13.03

Ураження шкiри при дифузних захворюваннях сполучної тканини13.04

Пухлини шкiри та її додаткiв14

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ УСКЛАДНЕНЬ ВАГIТНОСТI, ПОЛОГIВ ТА ПIСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРIОДУ

14.01

Плацента. Патологія посліду.14.02

Ектопiчна вагiтнiсть14.03

Гестози (токсикози) вагiтностi14.04

Ускладнення пологiв (шок, кровотеча, ДВЗ-синдром, емболія навколоплідними водами)

1

2

14.05

Гiнекологiчний сепсiс14.06

Трофобластична хвороба14.07

Вагiтнiсть при екстрагенiтальнiй патологiї15

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ГIНЕКОЛОГIЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

15.01

Гiстофiзiологiя та гiстопатологiя оварiально-менструального циклу15.02

Патологiя ендометрiя15.03

Патологiя шийки матки15.04

Патологiя маткових труб15.05

Патологiя яєчникiв15.06

Патологiя пiхви та зовнiшнiх статевих органiв15.07

Пухлини статевих органiв жiнки16

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ ХВОРОБ ПЕРIНАТАЛЬНОГО ПЕРIОДУ ТА ДИТЯЧОГО ВIКУ

16.01

Патологiя пренатального перiоду16.02

Патологiя перiнатального перiоду16.05

Хвороби дитячого віку17

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ УСКЛАДНЕНЬ ПIСЛЯ ДIАГНОСТИЧНИХ, ЛIКУВАЛЬНИХ ВТРУЧАНЬ ТА РЕАНIМАЦIЇ

17.01

Лiкувальна хвороба17.02

Ускладнення хiрургiчних втручань

18

РАДIАЦIЙНА ТА ЕКОЛОГIЧНА ПАТОЛОГIЯ

18.01

Радiацiйна патологiя18.02

Екологiчна патологiя та сучасний патоморфоз хвороб


СУМІЖНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ

19

ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА

20

СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА

21

МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ

22

МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

23

МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА

24

Трансплантологія
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка