Міністерство охорони здоровя україни
Скачати 461.51 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації17.04.2016
Розмір461.51 Kb.
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л. Шупика


ЗАТВЕРДЖЕНО МОЗ УКРАЇНИ


____________________________________________

«______»________________________

ПРОГРАМА ТА НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ЦИКЛУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЗА ФАХОМ


«МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ»

К И Ї В – 2007

Заступник Директора Департаменту

кадрової політики, освіти та науки

МОЗ України

професор_________О.П.Волосовець

«___»____________________2007р.


Ректор Національної медичної академії післядипломної освіти

імені П.Л.Шупика

член-кор.АМН України

професор__________ Ю.В.Вороненко

«______»__________________ 2007р.Завідувач опорної кафедри

медицини невідкладних станів

НМАПО імені П.Л.Шупика

професор_________І.С.Зозуля

«________»_________ 2007р.
Навчальний план та уніфікована програма циклу спеціалізації зі спеціальності “Медицина невідкладних станів” розроблені за наказом міністерства охорони здоров”я України від «__7_»_травня________2007р. № 226 «Про розробку матеріалів передатестаційних циклів та циклів спеціалізації» співробітниками кафедри медицини невідкладних станів Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика (зав.каф., проф. Зозуля І.С.)Рецензенти:

1. Професор кафедри терапії стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О.Богомольця доктор мед. наук П.Ф.Дудка


2. Завідувач кафедри швидкої медичної допомоги та медицини катастроф ХМАПО, професор В.В. Ніконов

3. Головний лікар КМСШМЛ та МК м.Києва, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України А.В.Вершигора

Навчальний план і програма схвалені Координаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів і провізорів при Головному управлінні освіти, науки і інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства охорони здоров»я України

«_____» _____________2007р.


Відповідальний за випуск:

перший проректор НМАПО імені П.Л.Шупика, професор Ю.П.Вдовиченко


СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ:


  1. І.С.Зозуля – завідувач кафедри медицини невідкладних станів НМАПО ім.П.Л.Шупика, д.м.н., професор
  1. В.І.Боброва – д.м.н., професор кафедри
  1. Б.І.Слонецький – д.м.н., професор кафедри
  1. В.К.Худошин – к.м.н., доцент
  1. Т.І.Ганджа - к.м.н.,доцент  1. О.В.Іващенко – к.м.н., доцент

  1. В.В.Орел – к.м.н., асистент


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма призначена для підготовки лікарів-спеціалістів –“Медицина невідкладних станів” і є нормативним документом, в якому визначається зміст навчання на циклі спеціалізації, встановлюються вимоги до обсягу та рівня професійної підготовки фахівця.

Мета циклу спеціалізації - перепідготовка лікарів-спеціалістів лікувального профілю відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціаліста за спеціальністю “Медицина невідкладних станів”.

Термін навчання: для лікарів- спеціалістів, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей “Лікувальна справа” - 3 місяці.

Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навиків, необхідних лікарю-спеціалісту швидкої та невідкладної медичної допомоги для самостійної роботи з надання кваліфікованої допомоги хворим і потерпілим. Програму побудовано за системою блоків. Основними блоками є 7 курсів програми. Курс - відповідно самостіна частина програми, в якій подано значну за обсягом теоретичну інформацію з певної галузі швидкої та невідкладної медичної допомоги або суміжних дисциплін. Курси розбито на розділи. Для полегшення орієнтації у програмі та впорядкування інформації, що міститься в ній, курси і розділи закодовано.

Залежно від структури і умов роботи закладу післядипломної освіти, деякі спеціальні курси (3) з акушерства, психіатрії, особливо небезпечних інфекцій можуть викладатись на спеціалізованих кафедрах або комплексно - на кафедрах, де викладаються основні курси програми.

За додатковими програмами включено 7 курсів з імунології та проблеми СНІДу, організації невідкладної медичної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях, радіаційної медицини, медичної інформатики, військової медицини, гуманітарних аспектів клінічного мислення, туберкульозу.

Навчальний план циклу визначає контингент слухачів, тривалість їх навчання, розподіл годин, відведених на теоретичне вивчення розділів навчальної програми. В разі необхідності, враховуючи рівень базисних знань, регіональну патологію, актуальність та специфіку завдань охорони здоров”я регіону та інші обставини, кафедра може вносити корективи та доповнення в навчальні години, які регламентовані навчальними планами, в межах 20% від загального об”єму часу.

Для виконання даної програми в процесі навчання передбачено такі види занять: лекції, практичні заняття, різні види семінарів. Під час навчання на кафедрі медицини невідкладних станів та суміжних кафедрах лікарі у відповідності з навчальним планом підвищують рівень теоретичної підготовки та оволодівають практичними навичками. Теоретична підготовка передбачає обовязкове відвідування лекцій, активну участь у семінарських заняттях, науково-практичних і патолого-анатомічних конференціях тощо. З найбільш актуальних тем програми лікарі готують реферати, які обговорюються на семінарах. На практичних заняттях лікарі під керівництвом викладача опановують практичними навичками з медицини невідкладних станів та суміжних дисциплін.

Для заключного іспиту використовують атестаційну компютерну тестову програму, затверджену Міністерством охорони здоровя України.

Лікарі, які успішно склали іспит, отримують сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю “Медицина невідкладних станів”.

У кінці програми подано перелік умінь та практичних навичок, якими повинен оволодіти лікар за час навчання на циклі спеціалізації, відповідно до кваліфікаційних вимог до лікаря-спеціаліста з медицини невідкладних станів та список рекомендованої літератури.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН


циклу спеціалізації за фахом “Медицина невідкладних станів”
Тривалість навчання: 3 місяці (468 год.)

Мета циклу: підготувати лікаря-спеціаліста швидкої та невідкладної медичної допомогиКонтингент слухачів: лікарі-спеціалісти, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей “Лікувальна справа” та педіатрічного профілю і змінюють спеціальність на лікаря невідкладних станів

Код курсу

Назва курсів

Кількість навчальних годин

Лекції

Практич.

Семінар.

Всього

01

Організація швидкої та невідкладної медичної допомоги

4

14

6

24

02

Реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів

20

28

12

60

03

Невідкладна допомога при захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем

20

28

12

60

04

Невідкладна допомога при гострих хірургічних захворюваннях та травмах органів грудної та черевної порожнини, опорно-рухового апарату та політравмі

20

30

14

64

05

Діагностика та невідкладна допомога при гострих захворюваннях та травмах нервової системи

26

28

14

68

06

Невідкладна допомога при гострих отруєннях

18

28

12

58

07

Реанімація та інтенсивна терапія у дітей

14

28

14

56
Іспит

-

-

-

6
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка