Міністерство охорони здоров'я україни вінницький національний медичний університет
Скачати 241.82 Kb.
Дата конвертації19.04.2016
Розмір241.82 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Вінницький національний медичний університет

ім. М.І. Пирогова

«ЗАТВЕРДЖЕНО»


на методичній нараді кафедри
внутрішньої медицини №2
Завідувач кафедри
проф. Колісник П.Ф.

« » 200 р.


ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯНавчальна дисципліна

Клінічна вертебрологія

Модуль №

1

Змістовий модуль №

1

Тема заняття

Захворювання хребта, особливості етіології, патогенезу, діагностики та лікування. Окремі патологічні стани, ускладнення мануальної терапії.


Курс

V

Факультет

Медичний № 1

Вінниця – 2009

Актуальність теми. За даними офіційної статистики понад 4 млн. осіб в Україні мають дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта і/або суглобів, що негативно впливає на якість життя пацієнтів, зумовлює значні економічні та медико-соціальні витрати. Захворюванням локомоторного апарата, в тому числі і хребта, належить перше місце серед причин непрацездатності населення з хронічними порушеннями та друге місце (після хвороб органів кровообігу) – інвалідизації хворих.

Тому детальне вивчення впливу патологічних змін в сегментах шийно-грудного відділу хребта на розвиток та особливості перебігу захворювань інших органів та систем і дозволить виробити новий підхід до профілактики, діагностики та лікування цих захворювань у пацієнтів з супутньою вертебральною патологією.ЗАНЯТТЯ №1

 1. Конкретні цілі: студенти повинні знати і розуміти

 • Особливості етіології та патогенезу остеохондрозу і остеопорозу;

 • Основні клінічні прояви при цих захворюваннях хребта;

 • Основні рентгенологічні та МРТ ознаки при остеохондрозі і остеопорозі;

 • Основні травмуючі елементи при цих захворюваннях хребта;

 • Окремі патологічні стани (ускладнення) при остеохондрозі і остеопорозі.
 1. Базовий рівень підготовки

Назва попередньої дисципліни

Отримані навики

Нормальна анатомія

Застосовувати знання будови опорно-рухового апарата, знати хід основних нервових та судинних структур, положення внутрішніх органів та їх скелетотопію, синтопію та голотопію.

Нормальна фізіологія

Фізіологічні механізми функції суглобів та хребта.

Патологічна фізіологія

Патофізіологічні механізми функції суглобів та хребта

Патологічна анатомія

Застосовувати знання патанатомічних змін м'язів, кісток, сегментарних судинних та нервових структур при остеохондрозі і остеопорозі

Неврологія

Знати основні неврологічні симптоми та синдроми, методи виявлення порушень чутливої та рухової сфери, котрі виникають при остеохондрозі та остеопорозі.
 1. Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття:

 • Повторити схему обстеження хворого;

 • Повторити послідовність збору скарг та анамнезу;

 • Вивчити послідовність проведення загального огляду;

 • Вивчити та зрозуміти основні шляхи передачі патології з хребта на інші органи та системи;

 • Зрозуміти патогенез остеохондрозу та остеопорозу, передбачити можливі підходи до етіологічного та патогенетичного лікування цих захворювань.
 1. Перелік основних термінів та параметрів, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття

Термін

Термін

Дистопія

Псевдоостеофіт

Ретролістез

Остеофіт

Компресійний перелом

Грижа диска 1. Теоретичні питання до заняття:

 • Етіологія та патогенез остеохондрозу;

 • Рентгенологічні та магнітно-резонансні ознаки першої стадії остеохондрозу, травмуючі елементи;

 • Рентгенологічні та магнітно-резонансні ознаки другої стадії остеохондрозу, травмуючі елементи;

 • Рентгенологічні та магнітно-резонансні ознаки третьої стадії остеохондрозу, травмуючі елементи;

 • Рентгенологічні та магнітно-резонансні ознаки четвертої стадії остеохондрозу, травмуючі елементи;

 • Етіологія остеопорозу, поняття про етіологічне лікування;

 • Патогенез змін у сегментах хребта при остеопорозі, патогенетична терапія;

 • Рентгенологічні зміни у сегментах хребта при остеопорозі;

 • Магнітно-резонансні зміни у сегментах хребта при остеопорозі;

 • Травмуючі елементи при остеопорозі;
 1. Практичні завдання, які виконуються на занятті:

 • Провести розпитування хворого.

 • Зробити висновок щодо отриманих анамнестичних даних.

 • Провести загальний огляд показового хворого.

 • Визначити провідні симптоми при остеохондрозі та остеопорозі.

ЗАНЯТТЯ №2

 1. Конкретні цілі: студенти повинні знати і розуміти

 • Особливості етіології та патогенезу спондильозу, спондилоартрозу, спондилоартриту, хвороби Бехтєрєва, аномалії Кліппеля-Фейля;

 • Основні клінічні прояви при цих захворюваннях хребта;

 • Основні рентгенологічні та МРТ ознаки при спондильозі, спондилоартрозі, спондилоартриті, хворобі Бехтєрєва, аномалії Кліппеля-Фейля;

 • Основні травмуючі елементи при цих захворюваннях хребта;

 • Окремі патологічні стани (ускладнення) при спондильозі, спондилоартрозі, спондилоартриті, хворобі Бехтєрєва, аномалії Кліппеля-Фейля.

 • Ускладнення мануальної терапії. 1. Базовий рівень підготовки

Назва попередньої дисципліни

Отримані навики

Нормальна анатомія

Застосовувати знання будови опорно-рухового апарата, знати хід основних нервових та судинних структур, положення внутрішніх органів та їх скелетотопію, синтопію та голотопію.

Нормальна фізіологія

Фізіологічні механізми функції суглобів та хребта.

Патологічна фізіологія

Патофізіологічні механізми функції суглобів та хребта

Патологічна анатомія

Застосовувати знання анатомічних змін м'язів, кісток, сегментарних судинних та нервових структур при спондильозі, спондилоартрозі, спондилоартриті, хворобі Бехтєрєва, аномалії Кліппеля-Фейля

Неврологія

Знати основні неврологічні симптоми та синдроми, методи виявлення порушень чутливої та рухової сфери, котрі виникають при спондильозі, спондилоартрозі, спондилоартриті, хворобі Бехтєрєва, аномалії Кліппеля-Фейля.
 1. Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття:

 • Повторити схему обстеження хворого;

 • Повторити послідовність збору скарг та анамнезу;

 • Вивчити послідовність проведення загального огляду;

 • Вивчити та зрозуміти основні шляхи передачі патології з хребта на інші органи та системи;

 • Зрозуміти патогенез спондильозу, спондилоартрозу, спондилоартриту, хвороби Бехтєрєва, аномалії Кліппеля-Фейля, передбачити можливі підходи до етіологічного та патогенетичного лікування цих захворювань. 1. Перелік основних термінів та параметрів, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття

Термін

Термін

Деформація суглобового відростка

Набряк зв’язок

Звуження міжхребцевого отвору

Унковертебральний артроз

Набряк капсули міжхребцевого суглоба

Аномалія Кіммерлі 1. Теоретичні питання до заняття:

 • Спондильоз: етіологія, патогенез, рентгенологічні та магнітно-резонансні ознаки, травмуючі елементи;

 • Спондилоартроз: етіологія, патогенез, рентгенологічні та магнітно-резонансні ознаки, травмуючі елементи;

 • Спондилоартрит: етіологія, патогенез, рентгенологічні та магнітно-резонансні ознаки, травмуючі елементи;

 • Хвороба Бехтєрєва: етіологія, патогенез, рентгенологічні та магнітно-резонансні ознаки, травмуючі елементи;

 • Хвороба Кліппеля-Фейла: етіологія, патогенез, рентгенологічні та магнітно-резонансні ознаки, травмуючі елементи;

 • Окремі патологічні стани при захворюваннях хребта;

 • Спондилолістез: визначення, рентгенологічні і магнітно-резонансні ознаки, травмуючі елементи;

 • Справжній та несправжній спондилолістез, основні відмінності, особливості терапії;

 • Анкілоз сегментів хребта: класифікація, діагностика, рентгенологічні ознаки, травмуючі елементи, терапія;

 • Сакралізація як окремий патологічний стан: етіологія, рентгенологічні ознаки, травмуючі елементи;

 • Люмбалізація: патогенез розвитку, рентгенологічні ознаки, перебіг, лікування;

 • Ускладнення мануальної терапії як один з видів ятрогенної патології;

 • Основні причини ускладнень мануальної терапії;

 • Поняття про хибну діагностику та неправильну (неадекватну) терапію;

 • Синдроми, які виникають при ускладненнях мануальної терапії шийного відділу хребта. Основні причини;

 • Синдроми, які виникають при ускладненнях мануальної терапії грудного відділу хребта. Основні причини;

 • Синдроми, які виникають при ускладненнях мануальної терапії поперекового відділу хребта. Основні причини;

 • Профілактика ускладнень мануальної терапії.
 1. Практичні завдання, які виконуються на занятті:

 • Провести розпитування хворого.

 • Зробити висновок щодо отриманих анамнестичних даних.

 • Провести загальний огляд показового хворого.

 • Визначити провідні симптоми при спондильозі, спондилоартрозі, спондилоартриті, хворобі Бехтєрєва, аномалії Кліппеля-Фейля.Матеріали для підготовки до занять 5-6

Захворювання хребта

Остеохондроз

Остеохондроз хребта – це важка форма дегенеративнго враження хребта, в основі якого лежать дегенеративно-дистрофічні патологічні зміни в міжхребцевих дисках, з подальшим залученням в процес тіл суміжних хребців, міжхребцевих суглобів, зв’зкового апарата. За останніми даними остеохондроз є хворобою перевантаження, саме тому це захворювання частіше виникає в людей похилого віку, причому частіше він розвивається у тих людей, чия професійна діяльність або спосіб життя пов'язаний з надмірним осьовим навантаженням на хребтовий стовп. Наприклад, відомо, що частота остеохондрозу в дітей-спортсменів від 5 до 12 років становить 40%, а в решти дітей лише 0,5%.Патогенез. Навантаження призводить до того, що пульпозне ядро стискує капіляри фіброзного кільця, внаслідок чого порушується функція останнього внаслідок чого зменшується гідрофільність мукополісахаридів пульпозного ядра. Це призводить до зменшення висоти дисків. Цим пояснюється той факт, що людина зранку вища, ніж під кінець дня. Остеохондроз розвивається тоді, коли за період відпочинку не відбувається повного відновлення розмірів пульпозного ядра (при великому навантаженні і короткому відпочинку). Зменшення об’єму пульпозного ядра і висоти диска (перша ознака остеохондрозу) призводить до атонії фіброзного кільця. Внаслідок цього виникають зміщення хребців (спондилолістези, ретролістези і дисторзії) – друга ознака остеохондрозу. Основне навантаження падає на міжхребцеві суглоби, що призводить до розвитку спондилоартрозу (він проявляється осифікацією капсули та остеофітами із замикаючих пластинок суглобових відростків). Стиснення капілярів фіброзного кільця сприяє розвитку гіпоксії, дистрофії, склерозу, а внаслідок цього надривів внутрішніх, а потім зовнішніх волокон, тобто виникнення грижі диска і її секвестрації. Навантаження збільшується також на замикаючі пластинки тіл хребців, що призводить до їх склерозування і продовження в остеофіти. Внаслідок осифікації диска тіла хребців зростаються і виникає анкілоз. Внаслідок тиску остеофітів із замикаючих пластинок тіл хребців виникає набряк і відшарування передньої поздовжньої зв’язки, а внаслідок тиску остеофітів із замикаючих пластинок суглобових відростків – набряк капсули міжхребцевих суглобів та накопичення синовіальної рідини. Атонія (протрузія) фіброзного кільця відрізніється від грижі диска на МРТ тим, що при атонії товщина фіброзного кільця не змінюється, а при грижі – зменшується.

Тому основними моментами лікування остеохондрозу будуть: • Зменшення навантаження;

 • Тракції;

 • ЛФК в тракційно-тренуючому режимі.

Потрібно закріпити м’язи заднього опорного комплексу (тобто ті, що лежать позаду міжхребцевих суглобів). Рекомендуються також вис на перекладині, плавання.

Решта ж лікування направлена тільки на ускладнення остеохондрозу.Виділяють 4 стадії остеохондрозу

 1. Рентгенологічні ознаки відсутні, окрім першої рентгенологічної ступені зменшення висоти диска (тобто такого зменшення висоти диска, при якому вражений диск дорівнює по висоті вищерозташованому непошкодженому диску) – в межах 1-1,5 мм. Травмуючими елементами є меніскоїди. Внаслідок їх компресії виникає біль, рефлекторна міофіксація, а також тригерні пункти і тонельні синдроми (при спазмі тих м’язів, під якими проходять нервові та судинні структури).

 2. Рентгенологічно значне зменшення висоти диску, але не більше половини від нормальної висоти, зміщення хребців, осифікація замикаючих пластинок суглобових відростків і тіл хребців. На МРТ видно атонію фіброзного кільця або грижу диска. Травмуючими елементами будуть:

  • зміщення хребців, що відповідно призводить до зміщення суглобових відростків, виникнення гемартрозу, травмування спинного мозку дужкою хребця, спинного мозку і передньої спинномозкової артерії кутами тіл вище- та нижчерозташованих хребців, в шийному відділі – травмування хребтової артерії, хребтових вен та вегетативного сплетення навколо хребтової артерії при зміщенні поперечних відростків.

  • травма меніскоїда, тригерні пункти, тонельні синдроми.

3. Рентгенологічно спостерігається третя ступінь зменшення висоти диска, тобто більше ½ висоти диска. Продовжується ріст остеофітів із замикаючих пластинок суглобових відростків та тіл хребців. Виникають деформація суглобових відростків та суглобових поверхонь, виникнення узур, тобто ознаки спондилоартрозу. Починається осифікація поздовжніх зв’язок. На МРТ видно секвестрацію грижі, збільшення об’єму капсули суглоба, запалення, набряк і відшарування поздовжніх зв’язок в ділянці остеофітів із замикаючих пластинок тіл хребців. Травмуючими елементами будуть: секвестри, збільшена капсула, нервові закінчення зв’язок та капсули, остеофіти і набряк навколо остеофітів.

4. Осифікація диска. Зникають грижі, секвестри, зміщення хребців, нервові закінчення капсули, меніскоїду, фіброзного кільця, зв’язок. Зате з’являються зміщення сусідніх хребців внаслідок гіпермобільності, яка виникає як компенсаторне заміщення функції нерухомих сегментів. Тут спостерігається невідповідність рентгенологічних і клінічних змін.


Остеопороз

Остеопороз хребта – це захворювання, при якому зменшується кількість кісткової маси в одиниці об’єму за рахунок витончення кісткових табекул і зменшення їх кількості.

Причини остеопорозу:

 1. Ендокринні порушення – патологія щитовидної, паращитовидної залоз, гіпофіза, наднирників, статевих залоз (яєчників).

 2. Порушення вітамінного обміну (віт. Д., а також вітамінів А і Е)

 3. Порушення всмоктування кальцію з кишківника внаслідок ентероколітів, дизбактеріозу, при захворюваннях жовчного міхура і підшлункової залози. При цьому порушуються процеси емульгації жирів, кальцій з’єднується з жирними кислотами (омилення кальцію), що призводить до гіпермоторики кишківника, виникнення проносів і виведення кальцію.

 4. Дієтичні порушення (недостатня кількість кальцію в їжї) або підвищена потреба в кальції (при вагітності, лактації). Молочні продукти на основі коров’ячого молока викликають спазм капілярів (збільшення виділення тромбоксану та інших вазоконстрикторів), порушення мікроциркуляції в тому числі і в кістковій тканині, що зменшує відкладання кальцію в кістці. Кальцій коров’ячого молока існує в формі, що не засвоюється дорослими, внаслідок майже повної відсутності сичугових ферментів. Молочні продукти досить часто викликають алергічні реакції (тобто капіляропатії). Кальцій з молочних продуктів зв’язується з ліпідами крові і відкладається в судинній стінці або ж виводиться з жовчю та сечею.

 5. Порушення мікроциркуляції в кістках внаслідок цукрового діабету, системних захворювань сполучної тканини, системних васкулітів, алергічних капіляропатій та ін.

Тому лікування перш за все повинно бути направлено на етіологічний фактор.

Патогенез. Осьове навантаження при малій кількості і товщині трабекул призводить до прогинання замикаючих пластинок тіл хребців і виникнення першої рентгенологічної ознаки остеопорозу – відносного збільшення висоти диска (тобто збільшення висоти диска в центрі та зменшення по периферії). В нормальному диску висота в центрі та по периферії однакова. Окрім того, змінюється співвідношення між висотою тіла хребця та висотою диска на користь останнього. Це в свою чергу призводить до атонії фіброзного кільця та зміщень хребців. При остеопорозі переважає дистрофія зовнішніх волокон фіброзного кільця над внутрішніми (поскільки останні близько розташовуються до пульпозного ядра), тому грижі диска виникають рідко. Навантаження падає на суглобові відростки, що приводить до деформації останніх. Але на відміну від остеохондрозу тут відсутні осифікації замикаючих пластинок суглобових відростків. Часто на рентгенограмі спостерігається щільна і ввігнута замикаюча пластинка тіла хребця, що спостерігається при поєднанні остеохондрозу та остеопорозу. Ввігнуті замикаючі пластинки ламаються з утворенням гриж Шморля (достовірна ознака остеопорозу). Кути тіл хребців відхиляються в сторони і сходяться між сусідніми хребцями, тобто виникають псевдоостеофіти. На відміну від остеофітів їх рентгенологічна щільність низька. Крім того, псевдоостеофіт – це масивна частина кістки, а остеофіт – тонкий, із загостреним кінцем і являє собою продовження замикаючої пластинки.

При остеопорозі виникають наступні деформації хребців: • „Риб’ячі хребці”, які характеризуються центральною компресією, псевдоостеофітами та наявністю „талії хребця” (тобто діаметр тіла посередині тіла хребця менший, аніж на рівні верхнього та нижнього краю).

 • Клиновидна деформація – висота тіла хребця з однієї сторони більша, ніж з іншої. Частіше зменшується передня сторона тіл хребців, бо позаду є фіксація суглобовими відростками. Клиновидні деформації призводять до формування кіфозів, сколіозів та кіфосколіозів.

 • Компресійні переломи тіл хребців – зменшення висоти та збільшення діаметра тіла хребця (тобто тотальна компресія). При цьому з’являється ступінчата деформація внаслідок псевдоспондилолістезу. Псевдоспондилолістези в частині випадків розвиваються роками, тому вони є „хронічними” переломами.


Основні ретгенологічні ознаки остеопорозу:

 1. Зменшення рентгенологічної щільності кістки;

 2. Відносне збільшення висоти диска;

 3. Істинний спондилолістез;

 4. Деформація суглобових відростів;

 5. Зміни замикаючих пластинок тіл хребців – витончення, ввігнутість, грижі Шморля;

 6. Зміни тіл хребців: „риб’ячі хребці”, клиновидна деформація, компресійні переломи.

 7. Псевдоспондилолістез;

 8. Кіфози, сколіози та ін.


Специфічні ознаки:

 • симптом „рамки” – рентгенологічна щільність кісток настільки низька, що видно тільки контури тіла хребця.

 • Індекс Рохліна – відношення площі описаного до вписаного чотирикутника навколо тіла хребця (в нормі дорівнює 1 і має значення площі тіла хребця);

 • Остеопоротичний індекс – відношення висоти тіла хребця до висоти диска (в нормі 1:3 – 1:4 в залежності від відділу та рівня сегмента).


МРТ ознаки:

 1. Атонія фіброзного кільця;

 2. Рідко грижі диска;

 3. Набряк капсули і збільшення об’єму міжхребцевих суглобів;

 4. При зміщенні хребців поява гемартрозу;

 5. При гострих компресійних переломах виникнення розриву зв’язок, фіброзного кільця, поява гематом, набряку та запального процесу.

 6. Відшарування поздовжніх зв’язок псевдоостеофітами та розвиток запального процесу.


Травмуючі елементи:

 1. Псевдоостеофіти;

 2. Зміщення хребців;

 3. Зміщення кісткової маси при компресійних переломах;

 4. Деформовані суглобові відростки;

 5. Набряк капсули та збільшення її об’єму;

 6. Набряк поздовжніх зв’язок;

 7. Гематоми при гострих компресійних переломах;

 8. Зменшення площі міжхребцевих отворів (в нормі міжхребцевий отвір по висоті в 2 рази більший, ніж по ширині).

 9. Суглобові поверхні відносно меніскоїдів.

 10. Тригерні пункти, тонельні синдроми.

Слід відмітити, що остеопорозом частіше вражаються шийний та поперековий відділи хребта.
Захворювання хребта (продовження)

Спондилоартроз

При надмірному навантаженні на суглобові відростки розвивається осифікація замикаючих пластинок, їх узурація, продовження в остеофіти та деформація суглобових відростків. На МРТ спостерігається набряк капсули, збільшення об’єму суглоба.Травмуючими елементами при спондилоартрозі будуть: остеофіти, набряк та збільшення об’єму капсули міжхребцевих суглобів.

Спондильоз

Це дистрофічно-запальне захворювання, яке починається в зв’язковому апараті і інколи переходить на інші структурні елементи сегмента. Вражаються насамперед ті ділянки зв’язки, які найбільш щільно приростають до тіл хребців (тобто на відстані 3-10 мм, відступаючи від замикаючих пластинок тіл хребців, що відповідає ростковим зонам у дітей).Клінічні ознаки: ранкова скутість, обмеження рухливості, больовий синдром, який посилюється при рухах. До осифікації рентгенологічні ознаки відсутні. В період осифікації з’являються остеофіти гачкоподібної форми, які ростуть назустріч один одному вздовж зв’язки і з часом зростаються. При цьому слід пам’ятати, що до замикаючої пластинки цей процес відношення не має. Утворюються „кісткові містки”, тобто виникає анкілоз із розвитком гіпермобільності сусідніх сегментів. На МРТ виявляється запальний процес навколо остеофітів і набряк зв’язки.

Травмуючі елементи:

 1. Остеофіти;

 2. Зменшення площі міжхребцевих отворів;

 3. Запальний процес в зв’язках та їх набряк;

 4. Зміщення хребців.


Хвороба Бехтєрєва

Відноситься до колагенозів.Клінічні ознаки: ранкова скутість, обмеження рухів (в період осифікації), постійний біль в хребті, який значно посилюється при рухах, ознаки запального процесу, такі як відповідні зміни в загальному аналізі крові, позитивні ревмопроби, наявність ревматоїдного фактора. Частіше процес починається з крижово-клубового з’єднання, поступово переходить на поперековий, грудний та шийний відділи хребта. Запальний процес в сегменті захвачує весь зв’язковий апарат, суглоби, фіброзне кільце, тобто всі структури, де міститься сполучна тканина.

Рентгенологічно в період до осифікації виявляють звуження або розширення суглобових щілин, особливо крижово-клубового з’єднання (нормальна ширина приблизно 5 мм). Також виявляються початкові ознаки остеопорозу суглобових відростків, а інколи і тіл хребців. На МРТ видно запалення, набряк та збільшення в об’ємі поздовжніх зв’язок і фіброзних кілець, які виступають з міжхребцевих просторів.

В період осифікації характерний симпом „бамбукової палиці”. Він виникає внаслідок розширення осифікатів в ділянці дисків та звуження в ділянці тіл хребців. Характерні також всі ознаки остеопорозу.

Новими травмуючими елементами тут будуть збільшення капсули суглоба, запалення, осифікати, звуження міжхребцевих отворів, набряк меніскоїда, фіброзного кільця, зв’язок. В сусідніх сегментах спостерігається зміщення хребців внаслідок гіпермобільності. Осифікація задньої поздовжньої зв’язки призводить до розвитку сегментарного стенозу. Але поскільки задня поздовжня зв’язка щільно прикріплюється до задньої поверхні тіл хребців, то остеофіти частіше загинаються вверх або вниз.

Лікування: протизапальна терапія, а також мобілізуючі вправи для профілактики анкілозування.
Хвороба Кліппеля-Фейля

Аномалія розвитку шийного відділу хребта, яка характеризується значним вкороченням шиї.Клінічні ознаки: вкорочення шиї, обмеження рухливості, стійкий больовий синдром (цервікалгія, краніалгія, брахіалгія), а також всі синдроми, які пов’язані з частковою компресією хребтової артерії.

Рентгенологічно спостерігається зменшення висоти тіл хребців, зменшення висоти дисків аж до їх відсутності і виникнення анкілозу. Деформація суглобових відростків, суглобів Люшка, звуження міжхребцевих отворів, спондилолістези, ретролістези, дисторзії. Наявні також компресійні зміни – псевдоспондилолістези.Травмуючі елементи: зміщення хребців, деформація суглобових відростків і суглобів Люшка (до 5-6 сегментів і більше), зміщення кісткової маси при компресійних переломах, звуження міжхребцевих отворів.

Спондилоартрит

Специфічне або неспецифічне запалення міжхребцевих суглобів.Характерні клінічні ознаки: ранкова скутість, обмеження рухливості при осифікації. При дифузних спондилоартритах наявні ознаки запального процесу, а також можлива наявність основного захворювання (гонорея, туберкульоз, бруцельоз, псоріаз).

Рентгенологічно в період до осифікації характерний помірний остеопороз суглобових відростків, їх деформація. В період осифікації відбувається зміна ширини суглобової щілини (зменшення або збільшення), зникнення суглобової щілини або осифікація капсули. Тому виникає анкілоз і гіпермобільність та зміщення в сусідніх сегментах.

На МРТ спостерігається набряк капсули і збільшення об’єму суглоба.

Травмуючі елементи: набряк та запалення капсули і меніскоїда, збільшення об’єму капсули і травматизація судинно-нервового пучка, тригерні пункти, тунельні синдроми, осифікати, звуження міжхребцевих отворів, зміщення сусідніх хребців.


Патологічні стани, які мають ознаки окремих захворювань

1. Спондилолістез

Рентгенологічна ознака, яка означає ступінчату деформацію лінії, проведеної по задній поверхні тіл хребців.

Розрізняють • справжній;

 • псевдоспондилолістез.


Істинний спондилолістез – це вивих (підвивих) хребця. Характеризується віддаленням суглобового відростка та деформацією міжхребцевого отвору. На МРТ спостерігається гемартроз, крововиливи в місцях прикріплення зв’язок.

Травмуючі елементи: суглобові відростки, гемартроз, дужка хребця, кут тіла хребця, розташованого вище.

Псевдоспондилолістез – являє собою компресійний перелом хребця. При цьому відсутнє зміщення суглобових відростків, а характерне зміщення кісткової маси. Рентгенологічно характерна ступінчата деформація, зменшення висоти та збільшення діаметра тіл хребців. Травмуючі елементи: зміщення кісткової маси, гематоми.

 1. Анкілоз. Розрізняють 3 види анкілозів за місцем локалізації осифіката:

 • Осифікація диска (4 стадія остеохондрозу);

 • Осифікація зв’язки (зовнішня осифікація);

 • Зникнення суглобової щілини або осифікація капсули суглоба.
 1. Кіфози, сколіози.

 2. Зменшення фізіологічних лордозів.


Сакралізація (синдром Бертолотті)

Сакралізація або синдром Бертолотті – це вроджена або набута аномалія розвитку попереково-крижового відділу хребта, яка виявляється зрощенням п'ятого поперекового хребця з першим крижовим (S1 + L5). Супроводжується больовим синдромом, скутістю, обмеженням рухів в анкілозованих суглобах крижово-поперекового відділу хребта.

Подразнюючі і компресуючі елементи при анкілозах:

 • осифікації;

 • краєві розростання;

 • зміщення сусідніх хребців (компенсаторна гіпермобільність);

 • зменшення площі міжхребцевих отворів.Люмбалізація

Люмбалізація – аномалія розвитку першого крижового хребця, яка характеризується його відокремленням від загальної маси крижової кістки. Особливістю цього хребця є схожість його анатомічної будови з п'ятим поперековим хребцем (верхні суглобові відростки розташовуються в сагітальній площині, а нижні – в фронтальній).

При цій патології створюються умови для виникнення нестабільності в попереково-крижовому відділі хребта, що може проявлятися у вигляді стійкого больового синдрому, порушень функцій зі сторони органів малого тазу.Подразнюючі і компресуючі елементи:

 • зміщення суглобових відростків;

 • зменшення площі міжхребцевих отворів;

 • спондилолістези;

 • дисторзії;

 • набряк м'яких тканин і зв’язкового апарата.


Захворювання, які пов’язані з ятрогенією (ускладнення мануальної терапії)

Причини:

 1. Неправильна діагностика:

  • недостатня діагностика (наприклад, проведення тільки рентгенографії без МРТ при грижі диска);

  • неправильна інтерпретація (постановка спондилолістезу при наявності псевдоспондилолістезу);

  • Невідома патологічна анатомія (наприклад, аномалія Кімерлі – осифікація атланто-окципітальної зв’язки, яка проходить над другою петлею хребтової артерії).

2) Неправильна мануальна терапія:

 • Технічно неправильні прийоми, проведення грубих маніпуляцій;

 • Правильно виконані прийоми при наявності протипоказів (наприклад, при метастазах раку в кістки).


Ускладнення в шийному відділі

 1. Посилення больового синдрому;

 2. Надриви і розриви зв’язок з розвитком гіпермобільності;

 3. Переломи;

 4. Повна компресія хребтової артерії з розвитком базилярного інсульту;

 5. Часткова компресія з розвитком:

А) Кохлео-вестибулярного синдрому – головокружіння з горизонтальним крупноамплітудним ністагмом;

Б) Вестибуло-церебеллярного синдрому – атаксії, ністагм;

В) Тимчасових зорових розладів – фотопсії, скотоми;

Г) Синдрому діенцефальних пароксизмів – серцебиття, задишка, пронос, похолодання кінцівок;

Д) Гіпертонічного кризу;

Е) Синдрому тимчасової втрати свідомості (2-3 хв);

Є) Синдрому „падаючої краплі” – короткочасна тетраплегія без втрати свідомості;

Ж) Міопатичного синдрому;

З) Компресії венозних сплетень навколо хребтової артерії – поява набряку під очима та на потилиці на наступний день.

Частіше причиною є недіагностовані відхилення суглобів Люшка та аномалія Кімерлі.Ускладнення в грудному і поперековому відділах

 1. Переломи ребер (неврахування ступеня остеопорозу);

 2. Посилення больового синдрому, що свідчить про травмування меніскоїда;

 3. Переломи відростків;

 4. Розриви зв’язок та розвиток гіпермобільності;

 5. Загострення патології зі сторони внутрішніх органів;

 6. Повна компресія артерії Адамкевича з розвитком інсульту нижньої частини спинного мозку, нижнього парапарезу (плегії), патологічних явищ зі сторони органів малого тазу і сфінктерного апарата.


Рекомендована література:

  1. Веселовский В.П., Михайлов М.К., Самитов О.Ш. Диагностика синдромов остеохондроза позвоночника // Казань: Изд-во Казанского университета, 1990. – 288 с.

  2. Губенко В.П. Мануальная терапия в вертебрологии. – К.: Здоров’я, 2003. – 192 с.

  3. Кузнецов В.Ф. Вертеброневрология (клиника, диагностика, лечение заболеваний позвоночника) // Минск: Книжный Дом, 2004. – 640 с.

  4. Новосельцев С.В. Введение в остеопатию // Санкт-Петербург: ФОЛИАНТ, 2005. – 236 с.

  5. Попелянский А.Я. Клиническая пропедевтика мануальной терапии. – М.: Медпресс-информ. – 2003. – С. 7.

  6. Попелянский Я.Ю. Вертеброгенные заболевания нервной системы. Т. 3. Вертебральные и цервикомембральные синдромы шейного остеохондроза // Казань: изд-во Казан. ун-та, 1981. – 314 с.

  7. Самосюк И.З., Войтаник С.А., Попова Т.Д., Гавата Б.В. Мануальная, гомеопатическая и рефлексотерапия при остеохондрозе позвоночника. – Киев: Здоров’я, 1992.

  8. Фролов В.А. Атлас мануальной терапии // М.: ООО «АиФ-Принт», 2003. – 155 с.

  9. Хабиров Ф.А. Клиническая неврология позвоночника // Казань, 2001. – 472 с.

  10. Юрик О.Є. Неврологічні прояви остеохондрозу // К.: Здоров’я, 2001. – 341 с.

  11. Яровий В.К. Клінічна мануальна медицина // Вінниця: „НОВА КНИГА”. – 2008. – 319 с.
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка