Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Тернопільський національний педагогічний університет
Скачати 350.75 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір350.75 Kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний педагогічний університет

Імені Володимира Гнатюка

Проект


Школа здоров'я

Виконала:

студентка групи Бз -1

біологічного факультету

Стаюра Ірина

Тернопіль 2013Девіз


Хто здоровий, той сміється,

Все йому в житті вдається.

Він долає всі вершини

Це ж чудово для людини.

Гімн

Здоров’я – це ранок

Зі світлим повітрям,

Це сонце, що грає

Ласкаво й привітно,

Це хвилі Дніпра, що нам

Сили дають,

Бери це сміливо,

Мій друже, і в путь.

Здоров’я – це смак

Свіжих ягід дозрілих,

Це спорт, що дає нам

Наснаги і сили,

Це сон, що на крилах нам

Зорі несе,

Усе це з собою

Узять не забудь.

Та тільки на цьому

Шляху пам’ятай:

Цурайся цигарки,

Від чарки тікай.

І знай, любий друже, -

У цьому житті,

Чи бути здоровим,

вирішуєш Ти!

Модель школи сприяння здоров'ю

Модель школи здоров’я

Мета і завдання

Мета проекту. Формування здоров’я дітей, повноцінний розвиток їхнього організму, створення умов розвиваючого предметного рухового середовища, впровадження в навчальний процес здоров’я зберігаючих технологій для досягнення позитивних змін у стані здоров’я школярів.

Головним завданням для досягнення мети є виховання гармонійно та всебічно розвиненої людини з почуттям національної свідомості та створення умов для оволодіння валеологічними науковими знаннями, розвиток особистості школяра. Шляхом індивідуалізації та диференціації навчання.Завдання проекту:

• Гігієнічне нормування навчального навантаження, обсягу домашніх завдань і режиму дня;

• Освоєння педагогами нових методів діяльності в процесі навчання, використання технологій уроку, що зберігають здоров’я учнів;


 • Формування в учнів необхідного рівня валеологічних знань (спеціальних, фізкультурних, екологічних, медико-біологічних);

 • Розвиток індивідуальних здібностей дитини;

 • Виховання у дітей почуття відповідальності за стан свого здоров’я, національної свідомості;

 • Планомірна організація повноцінного збалансованого харчування учнів з урахуваннями особливостей стану їхнього здоров’я;

 • Засвоєння учнями опорних знань про розповсюдження і профілактику ВІЛ/СНІДу.

Успішна реалізація проекту «Школа Здоров'я» можлива лише на засадах активної співпраці, партнерства всіх учасників навчально-виховного процесу (учнів, педагогів, сім'ї та громади), що передбачає й уможливлює:

1) особистісно орієнтоване навчання;

2) збагачення змісту інтегрованого предмета емоційним, особистісно значимим матеріалом;

3) використання інтерактивних методів навчання;

4) стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів учнів, послідовну диференціацію та індивідуалізацію вивчення цього предмета;

5) роботу учнів із різними джерелами інформації, різними видами і типами ресурсних матеріалів;

6) відпрацювання практичних дій при вивченні кожної тем

7) створення умов для активного діалогу між учасниками-партнерами навчально-виховного процесу (учнів, учителів, членів сім'ї, громади) та вільного вибору учнями навчальних завдань і способів поведінки;

8) залучення учнів до самооцінки різних видів своєї діяльності, у тому числі й розвитку життєвих навичок;

9) багатоваріантність форм різних видів діяльності учнів;

10) залучення до активної співпраці сім'ї та громади.

Школа здоров'я повинна забезпечити:

1) зменшення хронічних захворювань учнів;

2) відсутність стану ризику для здоров'я дітей;

3) адекватність психологічної підтримки (виховання, навчання) та заходів, що стимулюють розвиток;

4) оптимальні темпи росту (інтелектуального та функціонального розвитку), відповідність віковим особливостям;

5) співвідношення естетичного, морального і фізичного розвитку;

6) виховання навичок здорового способу життя;

7) реалізація здібностей дитини, як творчої особистості, що формує та зберігає своє здоров'я в усіх аспектах: фізичному, психічному і соціальному.Основні пріоритети «Школи здоров'я».

Головним пріоритетом «Школи сприяння здоров'ю» має бути передача учням сучасних, достовірних знань про здоров'я і здоровий спосіб життя, на підставі чого впливати на свідомий і зважений вибір школярами власного способу життя та відповідальної поведінки за своє життя. Сприяти розповсюдженню знань про здоров'я в школі, родині навколишньому середовищі. Залучати учнів до активної пропаганди здорового способу життя.

Провідні ідеї, які визначають зміст роботи школи:

- цілісне відношення до дитини;

- захист прав і свобод дитини;

- збереження фізичного, психічного і морального здоров'я дитини;

- виховання здорового способу життя;

- усвідомлення знань з культури здоров'я, як складової світогляду національно свідомої особистості;

- надання дитині простору для саморозвитку;

- раціональна організація праці та відпочинку;

- впровадження новітніх технологій, які сприяють збереженню здоров'ю.

Способи вирішення:


 • Раціональна організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

 • Позакласна робота з фізичної культури та спорту.

 • Оформлення куточка здоров’я.

 • Випуск тематичної газети.

 • Створення презентації учнями «Країна здоров'я».

 • Створення Веб-сайту «Країна здоров'я».

 • Бесіди.

 • Анкетування.

 • Тренінги.

 • Круглі столи.

Очікувані результати.

 • У результаті навчання і виховання учні отримають знання щодо введення ЗСЖ, а також відповідальної поведінки у життєвих ситуаціях;

 • Спеціальні та соціально – психологічні уміння і навички;

 • Набуті на уроках здоров’я установки і вміння сприятимуть здоров’ю, безпеці , розвитку і життєвому успіху школярів.

 • Підвищення рівня знань, поінформованості учнів, вчителів, батьків про здоров'я людини, її спосіб життя.

 • Поступове покращення стану здоров'я всіх учасників навчально-виховного процесу.

Автор проекту : вчитель основ здоров’я Стаюра Ірина Романівна.

Термін реалізації: з 11.03.2013 до 25.05.2013Факти для роздумів

 • 90% усіх підлітків мають відхилення в загальному стані здоров’я, з них 20% страждають на два і більше захворювань.

 • Щодня у світі 16 тисяч людей стають ВІЛ – інфікованими. За станом більшість інфікованих – молоді люди – 15% діти та підлітки. СНІД намагається відняти життя в енергійних, молодих, красивих і талановитих.

 • Кожні 7 хвилин одну дитину заарештовують за наркотики. Для нашої країни проблема наркотиків є досить гострою. За офіційними даними, в Україні близько 70 тисяч наркозалежних. Зважаючи на те, що факт вживання наркотиків здебільшого підраховується, реальна кількість споживачів наркотиків принаймні у 10 разів більша. 90% з них – молодь віком до 25 років.

 • В Україні курять до 40% хлопців і дівчат віком до 18 років. Це ті, кому законом не дозволено продавати алкоголь і цигарки.

 • Кожну годину троє наших громадян захворюють на туберкульоз.

 • Кожну годину одна людина помирає від цієї небезпечної хвороби.

 • Нині в світі щосекунди одна людина інфікується, а кожних 10 секунд помирає від туберкульозу. У 1993 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) проголосила туберкульоз глобальною небезпекою.

 • Епідемії ВІЛ і туберкульозу посилюють одна одну. Туберкульоз скорочує життя багатьох ВІЛ-позитивних людей, а ВІЛ сприяє поширенню туберкульозу.

 • В Україні щодня виявляють 82 нових випадки захворювання на туберкульоз, щороку 10 тисяч людей помирають від цієї недуги. В остання десятиліття удвічі зросла захворюваність дітей і підлітків на туберкульоз.

Кажуть, щоб виростити Людину, треба давати їй чотири уроки на день упродовж десяти років. Ось ці уроки: Здоров’я, Любов, Мудрість та Праця.

Ми проголошуємо: стимулювання здорового способу життя педагогів і вихованців – основний, стрижневий напрям виховного процесу.

Стан оптимальної працездатності як дорослої людини, так і школяра нерозривно пов'язаний з хорошим самопочуттям, з найкращим функціонуванням усіх систем організму. Здорова дитина із задоволенням і радістю включається в усі види діяльності: інтелектуально – пізнавальну, трудову, громадську, фізкультурну, ігрову…

Вона життєрадісна, оптимістична, відкрита у спілкуванні з однолітками і педагогами. А це запорука успішного розвитку всіх сфер особистості, усіх її задатків і цінностей. Це і можливість само актуалізації як мети виховання. Це, нарешті, щасливі діти і, як наслідок, і як причина, щасливі, задоволені своєю діяльністю.Від чого ж залежить наше здоров'я?

Наше здоров'я залежить від таких основних чинників:

• Спадковості - на 20 %,

• Рівня медицини - на 10 %,

• Екології - на 20 %,

• Способу життя - на 50 %.

Спосіб життя – це той чинник здоров'я, який майже цілком залежить від нашої поведінки. Так що половина здоров'я залежить від тебе, тому своє здоров'я можна поліпшувати або псувати.

Основними складовими здорового способу життя є:

• Фізкультура.

• Здорове харчування.

• Правильний режим навчання та відпочинку.

• Загартовування.

А такі чинники як вживання алкоголю, тютюнопаління, уживання наркотиків псують наше здоров'я, а також можуть призвести до летальних випадків.

Відомо, що основна мета життя – щастя. Але до нього веде одна дорога: міцне здоров’я. Без нього не може бути щастя.

В нашій школі створена модель навчального закладу – школа сприяння здоров'ю.

Поняття здоровий спосіб життя розглядається в ній як триєдина цілісність

Здоров'я – Здоровий спосіб життя – Культура здоров'я.

Здоров’я – це не відсутність хвороб, а рівень життєвих сил організму. Наше завдання – сприяти зміцненню цих сил. Ми намагаємось донести до кожної дитини, що людина є невід’ємною частиною природи, повинна знати її закони і жити за цими законами для того, аби зберегти багатство, яке називається здоров’ям.Робота над проектом:

Сприятиме виробленню практичних навичок з питань здорового способу життя;

Учні вчитимуться ефективно спілкуватися, доводити власні погляди.

Програма реалізується поетапно:

І етап - підготовчий (11.03.13 по 24.03.2013)

Вивчення проблеми:

Дослідити стан здоров'я учасників проекту: учнів, батьків, педагогів.

Провести соціальне дослідження (анкетування)

Анкета: «Що таке здоровий спосіб життя» (Додаток 1)

Організація рекламного дня в закладі «Я обираю здоров'я» (роздача буклетів, випуск газети, виступи агітбригади). (Додаток 2)

Мета етапу: Проаналізувати соціально-психологічні умови та потребу у розробці програми навчання здоров'ю школярів, формування навичок збереження і зміцнення здоров'я учасників навчально-виховного процесу школи в єдиному інформаційному просторі. Ознайомлення з нормативними документами, аналіз науково-методичної літератури, вивчення основних вимог та критеріїв організації діяльності навчального закладу – «Школи сприяння здоров'ю»

ІІ основний етап - (з 25.03.13 по 30.04.13)

Проведення колективних годин спілкування з тем:

«Продукти харчування наші друзі і вороги », (Додаток 3)

«Проблема тютюнопаління»,

«Переваги здорового способу життя»

Провести зустріч з лікарями .

Організувати участі у тренінгах:

«Здоров'я – моя цінність»

« Природа і здоровя». (Додаток 4)

«Ні – палінню!»

«Школа без травм!» (Додаток 5)

Профілактичні заняття «Здоров'я в українських традиціях»

Діяльність сімейного клубу «Здоровчик»

Зустрічі батьків з лікарями (педіатр, терапевт)

Індивідуальні бесіди з батьками

Організація розвиваючих оздоровчих музично-хореографічних занять з дітьми дошкільного віку

Проведення сімейного свята «Тато, мама, я –дружна сім'я»

Створення консультпункту «Корисні поради для гарного здоров'я»

ІІІ підсумковий етап - (01.05.13 по 25.05.13)

Круглий стіл «Комплексний підхід щодо профілактики здорового способу життя» (педагоги,учні,батьки).

Оформлення результатів участі у проекті у методичну збірку «Здорово бути здоровим».

Оформлення 2 загальношкільніих куточки:

для учнів 1 – 4 класів «Куточок здоров’я»

для учнів 5 – 11 класів «Життя і здоров’я – неоціненний клад».Напрямки діяльності у проекті «Школа здоров’я»Діагностика

Корекція

Медичний

Визначення можливих діагнозів дитини на основі даних про її обстеження, виявлення анатомо-фізіологічних особливостей.

Формування комплексу індивідуальних рекомендацій для збереження і відновлення фізичного здоров’я дитини.

Мотивація

Раціоналізація

Освітній

Узгодження освітньої діяльності і призначених медичних рекомендацій.

Розробка комплексу заходів для розвитку зацікавленості дитини у здоровій атмосфері життя і навчання.

Ситуація успіху

Емоційний фон

Діалог

Соціально-психологічний

Виявлення проблемних психологічних аспектів, що заважають формуванню здорової особистості.

Формування комплексу рекомендацій для підтримки й відновлення позитивного психологічного настрою дитини.

Проведення індивідуальних і групових корекційних занять, спрямованих на позитивну мотивацію до здорового способу життя.

Додаток 1

Анкета “Що таке здоровий спосіб життя”.


 1. Чи піклуєшся ти про своє здоров’я?

 2. Що таке здоровий спосіб життя?

 3. Що ти робиш для того, щоб бути здоровим?

 4. Чи часто ти хворієш?

 5. Чи вважаєш ти, що вживання алкоголю і куріння є проблемою серед твоїх однолітків?

 6. Чи вживав ти коли-небудь спиртні напої?

 7. Які саме?

 8. Коли це було і з якої причини?

 9. Чи вважаєш ти, що вживання алкоголю шкодить твоєму здоров’ю?

 10. Чи багато серед твоїх однолітків, тих хто палить?

 11. Чи палиш ти?

 12. В якому віці була перша спроба?

 13. Яка причина початку паління серед підлітків :

А) по дурості.,

Б) з цікавості.,

В) це можна.,

Г) щоб бути як усі.,

Д) для отримання задоволення.,

Е) не знаю. 1. Чи знаєш ти, яку шкоду заподіює паління організму?

 2. Чи впливає це знання на прийняття тобою рішення палити чи не палити ?

 3. Чи хвилює тебе те, що ти можеш потрапити в залежність від наркотичних речовин ?

 4. В який спосіб ти отримуєш інформацію про здоровий спосіб життя?

А) розказують вчителі.,

Б) самостійно (читаю, дивлюсь телевізор).,

В) зустрічі з психологом.,

Г) бесіди з батьками. 1. Наскільки цікавою є для тебе інформація про здоровий спосіб життя:

А) дуже цікава.,

Б) не дуже цікава.,

В) мені всерівно.,

Г) зовсім не цікава. 1. Як часто батьки говорять з тобою про пріоритет здорового способу життя ?

А) дуже часто.,

Б) іноді.,

В) рідко.,

Г) ніколи. 1. Чи палять твої батьки, чи вживають алкогольні напої?

 2. Який момент сьогоднішньої зустрічі тобі сподобався найбільше? Вислови своє враження від сьогоднішнього заняття.
Додаток 2(буклет, стінгазета, агітбригади)

Випуск учнями 9 класу стінгазети

Виступ агітбригади «За здоровий спосіб життя»

Виступ екологічної агітбригади

Буклет випущений учнями 8 класу

Буклет випущений учнями 9 класу

Веб-сайт розроблений учнями 6 класу

Додаток 3

ВИХОВНА ГОДИНА

Тема. Продукти харчування наші друзі і вороги

Мета. Виховувати культуру харчування, пропаганда здорового способу життя серед учнів; ознайомити із понятям «продукти харчування», пригадати назви українських народних страв, та технологію їх приготування; визначити залежність здоров'я людини від впливу на ньго продуктів харчування; виховувати прагнення берегти своє здоров'я, як найдорожчий скарб, вести здоровий спосіб життя.

Обладнання: виставка літератури з теми, вирізки з журналів. прислів'я, записані на окремих аркушах, картки.

«Головним скарбом життя є не землі, що ти завоював, не багатства, що у тебе в скринях... Головним скарбом життя є здоров'я, і щоб його зберегти, потрібно багато що знати». (Авіцена.)

Хід заняття
І. Вступне слово.

У всі часи люди особливу увагу звертали на своє здоров'я, піклувалися про нього, винаходили все нові й нові ліки від хвороб і способи зміцнити свій організм і залишатися бадьорими на довгі роки.


Наші предки вважали, що хвороби людям приносять злі духи, або чорні сили (відьми, чаклуни). Ще хвороби пов'язували із карою богів, рятуючись від якої, люди намагалися задобрити їх дарами і жертвами.
Серед своїх богів давні греки з особливою шаною ставилися до бога лікування Асклепія та його доньок — Гігієї та Панацеї. Перша вміла запобігати захворюванням (звідси назва галузі медицини — гігієна), а дру¬га лікувала та зцілювала людей (звідси вислів: «Панацея від усіх бід»).

   Міцне здоров’я багато в чому залежить від правильного харчування.

  2. Розповідь вчителя про шкідливі та корисні продукти харчування

Правильне харчування - це основа тривалого та плідного життя, запорука здоров'я, бадьорості, гарантія профілактики різних недуг.

Ми їмо для того, щоб жити. А жити - це значить одержувати енергію.

Живлення має бути помірним. Кількість енергії, що поступає з їжею, повинна приблизно відповідати кількості енергії, що витрачається. Надлишок харчової енергії переходить в жир, що викликає ряд серйозних ускладнень в організмі.


Живлення має бути всіляким. Денний раціон людини повинен містити рекомендовану кількість і співвідношення білків (м’ясо, риба, молочні продукти, яйця), жирів і вуглеводів, а також мінеральних речовин і вітамінів.

Шкідливі продукти

Цукерки, шоколад, інші солодощі мають підвищений вміст цукру. Цукор в такій кількості пригнічує дитину, робить її в’ялою та лінивою. Від цього може з”являтись небажання навчатись.

Чіпси. В них багато жиру, який дає підвищене навантаження на систему травлення, в результаті чого дитина приходить додому неголодною і відмовляється від нормального обіду. Поки організм зайнятий перетравлюванням чіпсів, він витрачає багато енергії. Цю енергію він забирає в мозку, що призводить до пасивності на заняттях. !

Але скажемо декілька слів про корисні та смачні продукти. По-перше, це фрукти. Вони багаті на вітаміни. Вітамін С допомагає справлятися із втомою та стресами, підвищує імунітет, допомагає бути активними і уважними. . Нежирний сир, йогурти добре підійдуть під час особливо стресових ситуацій. Наприклад, перед важливою контрольною, перед екзаменом.
Не забувайте часто пити. Вода поновлює клітини всього організму, вимиває шкідливі речовини, та й просто бадьорить. Окрім води добре пити соки, чай з лимоном, мінералку. Вкрай не рекомендуються газовані напої: вони тільки надають відчуття втамування спраги. Насправді вони забирають цінну воду з організму.

На сніданок рекомендується їсти продукти, багаті на білки та клітковину. Це можуть бути яйця, пластівці для сніданку, мюслі, вівсяна каша. Якщо додати до пластівців меду, окрім клітковини організм отримає так необхідну йому глюкозу.

Увечері краще за все їсти продукти, багаті на крохмаль: макарони, рис, картопля. Вони допоможуть і спокійно заснути. Останній прийом їжі, за рекомендацією дієтологів, має відбуватися не пізніше, ніж за 3 години до сну.

Їжте більше… • свіжих і відварених на парі овочів

 • коренеплодів, бобових

 • свіжих фруктів у їх натуральному вигляді, вони багатіші на клітковину

 • горіхів (волоський, мигдаль), насіння (гарбузу, льону)

 • продуктів з мукою грубого мливу (не шліфований рис, крупи з цільних зерен)

 • дика риба, замість риби з рибних господарств

3. Відгадай загадку

Морква, біб і цибулина,

бурячок і капустина,

ще й картопля — шусть у горщик.

Ну й смачний ми зварим ... (борщик).

Довго з тіста їх ліпили,

у окропі поварили.

Потім дружно ласували,

ще й сметанки додавали. (Вареники)

Що за хліб такий святковий на рушник вмостився новий?

(Коровай)

І поживне, і смачне,

біле, пінне, запашне.

Залюбки малята п’ють,

здоровенькими ростуть. (Молоко)

І пухкенька, і смачна.

Із пшениченьки вона.

Зі здобного тіста,

проситься, щоб з’їсти. (Пампушка)

До дітей на кожне свято

просять в гості завітати,

бо солодкий і смачний.Здогадались, хто такий? (Торт)
4. Топ-10

10 найшкідливіших продуктів харчування
Дієтологи раз по раз удосконалюють списки найбільш шкідливих для здоров'я продуктів. І яскраво-червоним маркером ставлять чергові табу в нашому повсякденному меню. Останній список харчових заборон виглядає так.

1. Жувальні цукерки, пастила, «мейбони», «чупа-чупси». Мало того, що цукор псує зубну емаль, хімічні добавки і фарбники, які містяться в подібних продуктах у величезних кількостях, завдають удару по всьому організму.

2. Чіпси, як кукурудзяні, так і картопляні, - дуже шкідливі для організму. Чіпси - це ніщо інше, як суміш вуглеводів і жиру, в оболонці фарбників і замінників смаку. Нічого хорошого не принесе поїдання картоплі-фрі.

3. Солодкі газовані напої - коктейль з цукру, хімії і газів прискорює розподіл по організму токсинів. Кока-кола, наприклад, чудовий засіб від вапняного накипу і іржі. Газовані солодкі напої шкідливі і високою концентрацією цукру - в еквіваленті чотири-п'ять чайних ложок, розбавлених в стакані води. Тому, угамувавши спрагу такою газованою водою, ви вже через п'ять хвилин знову захочете пити.

4. Шоколадні батончики. Хоча в чистому виді какао вельми корисне, в шоколадних плитках, які поступають до нас у продаж чисте какао міститься в мінімальних кількостях. Корисний плід хімічними добавками, генетично модифікованими продуктами, фарбниками і ароматизаторами.

5. Сосиски і ковбаси. М'ясні делікатеси містять так звані приховані жири (свиняча шкірка, сало, нутряний жир), все це вуалюється ароматизаторами і замінниками смаків. Багато виробників м'ясних виробів використовують трансгени. Так сосиски, сардельки, ковбаси на 80% (!) складаються з трансгенної сої. Деякі замінники смаку і зовсім визнані канцерогенними.

6. Жирне м'ясо сприяє утворенню бляшок холестеринів на судинах, що прискорює старіння організму, веде до виникнення серцево-судинних захворювань.

7. Майонез містить величезну кількість жирів і вуглеводів, а також фарбників, підсолоджувачів, замінників. До шкідливих продуктів належить не тільки майонез, але і кетчуп, різні соуси і заправки, в широкому асортименті представлені на прилавках наших магазинів. Вся річ у тому, що саме в цих продуктах натуральних компонентів менше всього. А можливі наслідки споживання «смачної хімії» навіть не досліджені до кінця.

8. Локшина швидкого приготування представляється нам сьогоденням дивом. Смачна, поживна, а головне - не вимагає часу. Але над «дивом» свого часу довго попрацювали хіміки, нічого не залишивши з натуральної муки.

9. Сіль знижує тиск, порушує соле-кисловий баланс в організмі, сприяє скупченню токсинів. І хоча повністю відмовлятися від солі медики не рекомендують, скоротити кількість соленостів в своєму раціоні все-таки варто.

10. Алкоголь навіть в мінімальних кількостях заважає засвоєнню вітамінів. Окрім цього - завдає удару по системі травлення. А ще, спиртомісткі продукти - рекордсмени по кількості калорій.
5. Колективне складання правил харчування.

А  зараз  разом  з  вами,  діти,   ми   попробуємо  скласти   правила харчування. (Учні називають варіанти правил, учитель на дошці, їх скориговуючи, записує). харчуватися помірно, але різноманітно; вживати їжу, багату на білки; вибирати свіжі овочі та фрукти; помірно вживати м'ясо, молоко, сир, яйця; використовувати йодовану сіль; вживати їжу, багату на клітковину; віддавати перевагу хлібу грубого помолу, вживати горіхи, боби; солодощі вживати лише зрідка; харчуватися    з    урахуванням    вікових    потреб,    фізичного    та розумового навантаження.6. Вікторина «Що я знаю про їжу та харчування?»

 • Їжа людини повинна містити|утримувати| всі ті речовини, які використовуються організмом на відновлення енергії, що витрачається ним, а також на його зростання|зріст| і розвиток, якщо організм ще молодий.

Питання: які це речовини?

Відповідь: це білки, жири, вуглеводи, мінеральні солі|соль|, вітаміни, вода.

 • Російське прислів'я свідчить: «Худий обід, коли хліба немає». У старі часи у кожної хорошої|доброї| господині|хазяйки| не пропадало ні шматочка хліба. Для того, щоб хліб не пропадав, потрібно навчитися його правильно зберігати. Якщо він зачерствіє, не викидайте його. З|із| черствого хліба можна приготувати безліч поживних|живлячих| і смачних блюд

Назвати|накликати|: щонайбільше блюд з|із| черствого хліба – житнього і пшеничного.

Відповідь: грінки, бутерброди, гарячі закуски, супи, соуси, пудинги, десертні блюда, запіканки, пироги.

 • Яке ваше улюблене|любе| блюдо? Якщо таке питання поставити представникам різних міст, то на нього можна  отримати|одержувати| найрізноманітніші відповіді. Давайте спробуємо назвати улюблені блюда жителів таких міст:

|із| Москва – (борщ і млинці),

|із| Мінськ – (картопляні галушки і смажена свинина),

|Києв – (кулеб'яка),

|із| Рига – (молочний суп з|із| перловою крупою,|язика|

|мешканців| Єреван - (шашлик на рожні)


 • Під прислів'ями в широкому сенсі|змісті| ми розуміємо короткі народні вислови, що мають одночасно буквальний і переносний зміст. Приказки - короткі мовні афоризми, які мають тільки|лише| буквальний зміст.

Питання: назвіть|накликайте| прислів'я і приказки, в яких згадуються  продукти харчування

Відповідь: 1.Хрін за редьку солодший.

            2.Хліб-сіль їж, а правду ріж.

            3.На чужий коровай|паляниця| рот не роззявляй.

            4.Всякому овочу свій час.

            5.Яблоко від яблуні не далеко падає.

            6.Перемелеться - мука|борошно| буде.

            7.Вашими б вустами та мед пити.

            8.Кашу маслом|мастилом| не зіпсуєш.

            9.Не червона хата кутами|рогами|, а червона пирогами.

            10.Недосіл на столі, а пересіл на спині.

            11.Перший млинець – грудкою.

            12.Калина сама себе хвалила, що з|із| медом хороша.|добра|7. Словничок укр. народних страв.

БАНУШ страва типу мамалиги. Свіжозібрані вершки кип'ятили, солили, обварювали в них кукурудзяне борошно 20-25хв не мішаючи, знімали з вогню й ретельно розтирали, доки на поверхні не виступало масло. Потім солили, розбивали 1 жовток, додавали 1 ложку цукру і 1 ложку масла. Виготовляли бануш переважно у гірських районах та передгір'ях Карпат головним чином на свята для гостей. Їли з бринзою, сиром.

 ВАРЕНИКИодна з найпоширеніших страв з вареного тіста з начинкою. Остання могла бути пісною чи скоромною — залежно від християнського календаря. Як начинку використовували сир, смажену капусту, варену товчену картоплю, мак, калину, вишні та інші ягоди, яблука, варені й товчені сухофрукти (сушину), варену квасолю, горохове пюре, пшоняну чи гречану кашу й навіть борошно.

БОРЩ одна з найпопулярніших українських страв.

БАЛАБУШКИ (балабухи) — невеличкі булочки круглої форми з кислого тіста. Пекли їх у святкові дні чи в неділю найчастіше з пшеничного або гречано-пшеничного борошна. У деяких районах (Слобожанщині, півночі Полтавщини) балабушки не пекли, а варили.

ВЕРГУНИ просте печиво, нехитрі ласощі, які виготовляли із прісного тіста на яйці й сироватці або маслянці. Тісто для вергунів розкачували у тонкий корж, різали на прямокутники чи ромби, у яких робили внутрішній надріз. Потім вивертали усередину надрізу раз чи двічі і смажили у киплячій олії до золотавого кольору. Робили вергуни й іншої форми: тонкі пластівці з тіста змащували олією і згортали рулетом, а потім пекли у негарячій печі, однак перевагу віддавали вергуни, виготовленим у перший спосіб.

ГАЛУШКИ — типова для української кухні страва. Прісне тісто, замішане на воді чи сироватці з яйцем, розкачували качалкою, щоб товщина коржа була 1 — 1,5 см. Різали тісто смутами шириною 2—3 см, потім відщипували від кожної невеликі шматочки і кидали в підсолений окріп (кипляче молоко, м'ясну або овочеву юшку).

ДЕРУНИ (драники, драчаники, терчаники) користувалися великою популярністю у народній кухні, особливо у північних районах України. Сиру картоплю терли на тертушці, зливали зайву рідину, додавали ложку-дві білого борошна чи картопляного крохмалю, яйце, терту сиру цибулину, ретельно розмішували і смажили оладки на олії чи смальці.

ЗАТІРКА — одна з найдавніших страв, поширених серед слов'янських народів. Круте підсолене пшеничне на яйцях тісто розтирали з мукою у дерев'яних ночовках дерев'яною ложкою, кописткою або рукою доти, доки не утворювалися кульки розміром з горошину чи квасолину. Їх варили в окропі або молоці, іноді у м'ясній юшці.

ЗУБЦІ готували з пророщеного (окільцьованого) ячменю, який висушували, підсмажували й варили, як кашу. 3убці (як і путря, кваша, тобто страви з використанням солоду) мали солодкуватий смак і вважалися ласощами.

КАПУСНЯК (капуста засипана, капуста з пшоном) — друга за значенням після борщу рідка овочева страва. Квашену капусту дрібно сікли, заливали окропом і варили з картоплею, морквою та пшоном. У готовий капусняк клали засмажену на салі цибулю і ще раз проварювали.

КЛЬОЦКИ (клюски) — страва, що готувалася аналогічно галушкам, але з до-повнювачами. Прісне (як на вареники чи галушки) тісто замішували з м'ятою вареною картоплею, свіжим кисломолочним сиром, виробляли кульки й варили їх в окропі, поки ті не спливали.

КУЛІШ — страва, схожа за способом приготування на крупник, але роблена з пшоняних крупів. Куліш було легко готувати не тільки в домашніх умовах, тому він мав ще одну назву — польова каша. Промите пшоно засипали у казан з киплячою водою, для смаку додавали одну-дві картоплини, сіль, коріння, по можливості зелень. Готовий куліш затирали салом із цибулею й часником.

VI. Підсумок заняття

Бережіть здоров'я, зміцнюйте і примножуйте його. І пам'ятайте, що здоров'я — найцінніший скарб, і від вас залежить, чи зумієте ви зберегти його на довгі роки.


Додаток 4


Тема: Тренінг. Природа і здоров'я
Мета:

Сформувати поняття як природні чинники впливають на здоров'я, як людина впливає на природу, навчитись добирати одяг відповідно до сезону погоди.

Обладнання: олівці, папір, паперові ляльки, паперові рукавички.

Хід уроку

I.

Організаційна частина.Діти сідають в коло, повторюють правила.

На дошці тема уроку; зліва –намальовано сонце і хмарка.


Учням пропонується на рукавичці написати своє очікування (кріплять на хмаринку).

1.Інформаційний блок(з підручника)

2.Учням, хто сидить на парних місцях називають чинники природи, що впливають на здоров'я, на непарних, як людина впливає на здоров'я.

Запитання до всіх:

1.Що потрібно зробити для того, щоб зменшити негативний вплив

навколишнього середовища?

2.Що таке загартовування?

3.Як потрібно загартовуватись?

3. Учні утворюють три групи:

1.

І Осінь, літоІІ Зима

ІІІ Весна

і пропонується одягнути паперових ляльок у відповідний одяг.

2. Кожній групі завдання:

Одягнути ляльку і пояснити чому:

І t= 15°C дощ.

ІІ t= 24° C сонце.

ІІІ t = –2° C сонце.

4. Руханка «Ураган».

Вчитель називає пору року, діти які народились в цю пору року піднімаються з місця і займають інше і т.д.

5. Кожен учень замальовує одяг тієї пори року, яка

йому подобається (пояснюється).

6.У кого здійснились очікування чіпляє свою рукавичку на промінчик сонця.

7.Прощання.

Учні беруться за руки і всі разом говорять:

«Бажаємо всім здоров'я»

Додаток 5

Основи здоров’я. 3 клас

Тема: «Безпека у школі»

Мета: розширювати знання о правилах поведінки у школі; формувати навички безпечної поведінки в спортивному залі, їдальні, на східцях, під час проведення рухливих ігор на перервах, в позаурочний час; виховувати відповідальність за свою поведінку.

Обладнання: картки для групової роботи,таблиця – підказка, тлумачний словник, кольорові кружечки,плакати з прислів’ями, карта – подорож по школі, малюнки з різними ситуаціями, фотографії для фоторепортажу, малюнок – таблиця «Школа без травм»

Хід уроку

І. Організація класу

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

1.Відгадайте загадку

Стоїть вулик придорожній,

Уночі завжди порожній.

( Школа)


2.Бесіда

- Подобається вам навчатися у школі?

-Є у вас в класі друзі?

- Чи з задоволенням ви приходите до школи?

ІІІ. Оголошення теми та завдань уроку

Сьогодні на уроці йтиме мова про школу. Ми будемо визначати небезпечні та безпечні ситуації, які можуть трапитися. Навчимося правильно поводити себе у школі.IV. Работа над матеріалом уроку


 1. Робота з тлумачним словничком.

Дитина зачитує тлумачення слова( небезпека)

Небезпекаце коли людині хтось, або щось загрожує.

 • Отже рушаймо в подорож рідною школою. А куди саме ви дізнаєтесь, коли виконаєте наступне завдання.

2.Робота в групах.

1) Представник кожної групи отримує завдання.

Користуючись таблицею – підказкою (додаток 1) треба розшифрувати, що написано на картках.І група ( їдальня)
ІІ група ( спортзал)
ІІІ група ( вестибюль)
IVгрупа ( коридор)

V група ( кабінет)

2) Звіт груп.

3. Робота з картою – схемою (Додаток 2)

Вчитель чіпляє на дошку карту –схему подорожі рідною школою. • Для чого що потрібне?

(Діти розповідають про те, що вони роблять в їдальні, спортзалі, вестибюлі, в кабінеті, коридорі).

4. Об’єднання в групи.

Кожна дитина витягує кружечок одного з кольорів: жовтого, червоного, зеленого,синього,блакитного. Так вони об’єднуються в групи.

5. Робота в групах.

Командири отримують завдання для своїх груп.Завдання для 1 групи.

Визначити небезпечні ситуації ,які можуть трапитися в їдальні.Завдання для 2 групи.

Визначити небезпечні ситуації, які можуть трапитися в спортзалі.Завдання для 3 групи.

Визначити небезпечні ситуації, які можуть трапитися в вестибюлі.Завдання для 4 групи.

Визначити небезпечні ситуації, які можуть трапитися в коридорі.Завдання для 5 групи.

Визначити небезпечні ситуації, які можуть трапитися в кабінеті, на уроці.6.Звіт 1 групи

1)1 група звітує, клас доповнює відповіді.

2)Міні – сценка

(Виконують діти, які заздалегідь готувалися)

Їдальня.

Три хлопчика їдять булочки і п’ють чай.

Перший хлопчик:


 • Я вчора почув такий цікавий анекдот! Слухайте!

 • Прийшов дядька до доктора та каже:

 • Докторе, в мене у вухах дзвоники роздаються.

 • А ви на них не відповідайте, слухалку не знімайте.

Діти починають сміятися. Другий хлопчик поперхається. Діти починають стурбовано стукати його по спині.

3) Обговорення.

- Які правила поведінки в їдальні порушили діти?

- Чим може закінчитися ця історія?

- Які прислів’я про прийняття їжі ви знаєте?

7. Фізкультхвилинка.

Зупиняємо урок – робимо зарядку:

Руки вгору, руки вниз –

Все в нас по порядку.

Руки в боки – нахиляйся,

Наче маятник хитайся.

За хвилинку відпочили

І за парту тихо сіли.

8. Звіт 2 групи.

1) Група звітує , клас доповнює відповіді. (Вчитель звертає увагу дітей на ситуативні малюнки , які знаходяться на дошці. (Додаток 3.)

2) Інсценізація.

Спортзал.

Вчителька:

 • Зараз ми з вами діти пограємо в гру « Струмочок».

Діти шикуються по два.

Розпочинається гра. Один із хлопчиків ставить дівчинці підніжку. Вона падає, починає плакати.

Вчителька :

 • Що сталося, Оленко?

 • Мені підставив підніжку Павло. Мені дуже боляче.

Павло схвильовано :

 • Вибач!

3) Обговорення ситуації.

- Яку травму може отримати дівчинка?

- Які правила безпеки порушив хлопчик?

9. Звіт 3 групи.

10. Звіт 4 групи.

1) Група звітує, діти доповнюють відповіді. Працюють з ситуативними малюнками. Додаток 3.

2) Слухання вірша.

Пролунав веселий дзвоник.

Відпочити час настав.

На перерву хлопчик Петрик

Вибігає швидко сам.
Не дивіться, що маленький

Невгамовний він у нас.

Зносить Петрик на перерві

І дівчаток, і хлоп’ят.


Все встигає він зробити:

І по східцях походити,

І дівчаток подражнити,

Розштовхати всіх навколо.

Він – загроза для всієї школи .
Знов лунає шкільний дзвоник,

Кличе всіх нас на урок.

Входять дітлахи похмурі.

Петрик ззаду, як в’юнок.


Вчителька здивовано питає:

 • Що сталося, малі?

 • Нас Петрик ображав,

 • Бив, дражнив, штовхав.

А хлопчик на це відповідає :

Такого просто не буває.

Я ж нікого не чіпав,

Спокійнісінько стояв.

3) Бесіда за змістом вірша.- Що ви можете сказати про Петрика?

- Чи безпечна його поведінка?

- Чим може вона закінчитися?

- Які поради ви дали б хлопчику?

11. Звіт 5 групи

1)Група звітує. Вчитель за допомогою інших дітей доповнює відповіді.

( Обов’язково треба нагадати, як поводити себе з голкою, ножицями,циркулем.)2)Робота з прислів’ями

Обачність – половина порятунку.

Бережися лиха – поки тихо.

V. Узагальнення та систематизація знань.

1. Розповідь вчителя про травматизм у школі.

По даним МОЗ України більше 30 % травм діти отримують в шкільний період на уроках та в позаурочний час. Незважаючи на те, що своєчасно проводяться різноманітні заходи, кількість травм продовжує збільшуватися. Наслідки неправильної поведінки дітей у школі бувають дуже жахливі.2.Фоторепортаж з лікарської койки. (Додаток 4)

Діти роздивляються фотографії, на яких зафіксовано травми дітей. Висловлюють свої думки.3.Складання асоціативного куща.

злоба синці погіршення

стосунків

біль


неможливість

приходити на заняття


погане

самопочуття4.Складання правил поведінки в школі без травм.

Вчитель чіпляє на дошку малюнок – таблицю « Школа без травм»Школа без травм

1.Доброзичливе ставлення до однолітків.

2. Дотримання правил поведінки під час уроку, на перерві.

3.Обачність.

4.Обережність.

VI. Підсумок уроку

1.Бесіда, оформлення колажу.

- Діти, скажіть будь ласка,якщо кожна дитина буде дотримуватись записаних правил, чи будуть травми?

Напевне кожна дитина буде з задоволенням приходити до школи. На обличчях будуть лунати посмішки.

Давайте нашу школу перетворимо в « Школу без травм» , діти в якій завжди будуть здоровими і щасливими. 1. Оформлення колажу.

Кожна дитина бере малюнок, на якому зображене щасливе обличчя дитини і чіпляє на плакат « Школа без травм»


Школа без травм

1.Доброзичливе ставлення до однолітків.

2. Дотримання правил поведінки під час уроку, на перерві.

3.Обачність.

4.Обережність.
VII Домашнє завдання

Скласти пам’ятку для першокласників « Правила поведінки у школі»

Використана література:

1. Загадки. Київ. Видавництво художньої літератури « Дніпро».1987 рік.

2. Підручник для 3 класу «Основи здоров’я». Автори Н.М. Бібік, Т.Є. Бойченко

3. Інтернет ресурси .

4.Медико –санітарна підготовка учнів.Москва.Просвещение.1983 рік.

5.Тлумачний словник для початкової школи.Додаток 6

ФОТОМАТЕРІАЛИ


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка