Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Кафедра товарознавства І експертизи продовольчих товарів
Сторінка1/5
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.99 Mb.
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра товарознавства і експертизи продовольчих товарів
І.В. Дітріх
ЕКСПЕРТИЗА ТОВАРІВ
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ


для студентів напряму підготовки 030510 „Товарознавство і торговельне підприємництво ” спеціальності 7.03051001 „Товарознавство і комерційна діяльність ” спеціалізації „Товарознавство продовольчих товарів і комерційна діяльність ”

ОКР „Спеціаліст” денної та заочної форм навчання

ДОНЕЦЬК – 2014


ЗМІСТ

Тема 1. Фітосанітарна експертиза: основні поняття, мета і завдання.

Порядок проведення фітосанітарного контролю і експертизи товарів………………………………………………………………………………..3

Тема 2. Екологічна експертиза товарів: форми і види, порядок проведення….16

Тема 3. Санітарно - гігієнічна експертиза товарів: мета, завдання, класифікація. Порядок проведення санітарно-гігієнічної експертизи

товарів ……………………........................................................................................28

Тема 4. Ветеринарно-санітарна експертиза сировини і харчових продуктів.…………………………………………………………………………...39

Тема 5. Ветеринарно-санітарна експертиза туш та оцінка продуктів забою тварин при інфекційних та інвазійних захворюваннях………………………....49

Тема 6. Ветеринарно-санітарна експертиза яєць…………………………………65

Тема 7. Ветеринарно-санітарна експертиза гідробіонтів………………………..72

Література…………………………………………………………………………..88

Тема 1. Фітосанітарна експертиза: основні поняття, мета і завдання. Порядок проведення фітосанітарного контролю і експертизи товарів (4 год)

ПЛАН

1. Основні поняття фітосанітарної експертизи

2. Структура органів з карантину рослин

3. Класифікація фітосанітарного контролю і експертизи

4. Техніка проведення фітосанітарного контролю і експертизи

5. Оформлення результатів фітосанітарної експертизи
1. Основні поняття фітосанітарної експертизи

Фітосанітарпа експертиза (далі ФСЕ) є складовою частиною державної системи фітосанітарного контролю в Україні. Вона являє собою систему заходів, метою яких є охорона території та здоров'я населення України від проникнення з-за кордону карантинних та інших небезпечних шкідників, хвороб, рослин і бур'янів, які можуть завдати значних збитків народному господарству України.

Фітосанітарний контроль здійснюється на основі Конституції України, Закону України № 3348-ХІІ від 30.06.1993 р. "Про карантин рослин", Статуту Державної служби з карантину рослин, затвердже­ного Постановою Кабінету Міністрів України №892 від 28.10.1993 р.; документів, що розробляє для країн Європейської співдружності Європейська та Середземноморська Організація карантину і захисту рослин, членом якої Україна є з 01.03.1999 року.

Карантин рослин являє собою правовий режим, який включає систему державних заходів, спрямованих на захист рослин, продукції їх переробки, сировини, окремих вантажів від карантинних об'єктів. В особливих випадках встановлюють особливий карантинний режим, суть якого полягає в режимі діяльності державних органів, й обумовлює тимчасове обмеження перевезення рослин і продукції і з них; режим спрямований на локалізацію та ліквідацію спалахів хвороб і карантинних об'єктів.

Фітосанітарний контроль здійснюється як в межах держави, так і Державному кордоні, тому розрізняють контроль внутрішній і зовнішній, як і карантин рослин. Фітосанітарному контролю підлягають усі підкарантинні матеріали і об 'єкти, що перетинають державний кордон України та межі особливих карантинних зон.

Контроль поширюється на всі підкарантинні матеріал об'єкти, транспортні засоби, що надходять в Україну.

Підконтрольні об'єкти належать до категорії під карантинних матеріалів і об'єктів і контролюються спеціалістами держак служби з карантину рослин. До таких об'єктів відносять транспортні засоби — вітчизняні і закордонні, які прибувають в Україну з інших країн, сільськогосподарські та лісові угіддя, які знаходяться на кордонах; приміщення, де зберігаються об'єкти.

Підконтрольні матеріали також відносяться до категорії підкарантинних матеріалів і об'єктів і підлягають карантинному догляду без супроводження фітосанітарними документами. До них належать тара, пакувальні матеріали, вироби з рослинних матеріалів, які мо­жуть бути носіями карантинних і небезпечних шкідників, хвороб рослин і бур'янів; продукти рослинного походження, які пройшли технічну переробку, а також цукор, багаж, поштові відправлення.

Підкарантинні матеріали відносяться до тієї ж категорії,, що і попередні, вони підлягають контролю на державному кордоні та су­проводжуються фітосанітарними документами.

Підкарантинними матеріалами є продовольча сировина і харчові продукти:

- свіжі овочі, фрукти, картопля, баштанні культури, зерно (продо­вольче., технічне), солод, рис, крупи, борошно і вироби з нього, горіхи, арахіс;

-кава-зерно, какао-боби, кондитерські вироби, чай, прянощі,


спеції;

- сушені овочі, фрукти, гриби;

- культури живих грибів, бактерії, віруси, нематоди, кліщі, які є
збудниками і носіями хвороб рослин, а також комахи, що завдають
шкоди живим рослинам і продукції рослинного походження тощо

Карантинні заходи поширюються на підкарантинні матеріали та об'єкти, до яких належать;

- насіння, рослини та їх частини (цибулини, бульби, плоди та


Інше), а також інша продукція рослинного походження, яка може бу­ти джерелом розповсюдження хвороб рослин, бур'янів, шкідників;

- колекції комах, збудники хвороб і зразки пошкоджень рослин, а


також гербарії і насіння;

- культури живих грибів, бактерії, віруси, а також нематоди,


кліщі, комахи;

- всі види тари, окремі промислові товари, упакування і вироби із


рослинних матеріалів, що можуть переносити шкідників; хвороби
рослин і бур'яни; транспортні засоби, які надходять з інших областей
України, де введено особливий карантинний режим, і які надходять
з-за кордону тощо.

До карантинних об'єктів відносять збудників хвороб рослин, бур'яни, шкідники, які відсутні або знаходяться в обмеженій кількості на території України, однак при розповсюдженні можуть завдати значної шкоди рослинам і рослинній продукції.

Із карантинними об'єктами пов'язані підкарантинні матеріали і об'єкти — будь-який матеріал і об'єкт, які сприяють поширенню або за допомогою яких можуть поширюватися карантинні об'єкти.

Для обмеження розповсюдження карантинних об'єктів створю­ють карантинну зону, на якій встановлюється особливий карантин­ний режим.


2. Структура органів з карантину рослин

Робота органів карантину рослин в межах держави регулюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Верхов­ною Радою та Радою Міністрів Республіки Крим, спеціально уповно­важеними державними органами з карантину рослин, іншими дер­жавними органами, а також органами місцевого та національного са­моврядування у визначеному законодавством порядку. Структура фітосанітарної служби України наведена на рис. 2.Спеціальними органами з карантину рослин є:

- прикордонна державна інспекція з карантину рослин Республіки Крим;

- прикордонні державні обласні І державні обласні Інспекції з карантину рослин;

- державні міські інспекції з карантину рослин;

- міжрайонні і районні пункти з карантину рослин;

- прикордонні пункти з карантину рослин при морських і річко­вих портах, наГоловна державна інспекція з карантину рослин України


Центральна науково-дослідна карантинна лабораторіяСлужба безпекиДержавний комітет у справах охорони державного кордону


Центральна фумігаційний загін


Державна митна служба України

Прикордонна державна інспекція з карантину рослин республіки Крим

Місцеві органи державної влади

Прикордонні обласні, обласні і міські державні інспекції з карантину рослин

Інші державні органиРисунок 2 - Структура фітосанітарної служби України


пристанях, залізничних станціях і в аеропортах (на ае­родромах), на підприємствах поштового зв'язку, на автомобільних
дорогах (автовокзалах, автостанціях);

- пункти пропуску з карантину рослин на державному кордоні


України;

- обласні фумігаційні загони, карантинні лабораторії.

Очолює роботу Головної державної інспекції з карантину рослин головний державний інспектор з карантину рослин.

У Республіці Крим також є головний державний Інспектор з карантину рослин; в області, місті є керівники відповідних органів з карантину рослин.

Головні, провідні спеціалісти та спеціалісти всіх категорій прикордонної державної інспекції з карантину рослин Республіки Крим, кордонних обласних, державних обласних, державних міських інспекцій з карантину рослин виконують відповідні функції.

З метою захисту території України головний державний інспектор має право організувати карантині заходи; затримувати транспортні за­соби, в яких виявленні карантинні об'єкти; знезаражувати підкарантинні матеріали і об'єкти; вилучати, знищувати або спрямовувати на технічну переробку підкарантинні матеріали.

Всі рішення інспектора стосовно заборони ввезення, вивезення, зберігання, використання підкарантинних матеріалів є обов'язкови­ми для виконання підприємствами, організаціями, установами, гро­мадянами.
3. Класифікація фітосанітарного контролю і експертизи

Об'єктами контролю і експертизи є підконтрольні об'єкти і ма­теріали, підкарантинні матеріали, які надалі будуть називатись об'єктами і матеріалами.

Суб'єктами фітосанітарного контролю і експертизи є експерти карантинних органів, які здійснюють фітосанітарний контроль і експертизу за замовленнями підприємств, установ, фірм, приватних осіб; особи, що користуються дипломатичним імунітетом, комерційні структури, які займаються ввезенням, реалізацією, зберіганням, переробкою і перевезенням підконтрольних і підкаранних матеріалів, а також всі, хто замовляє експертизу.

Класифікація фітосанітарної експертизи і контролю наведена на рис. 3.

Поділяють фітосанітарний контроль залежно від місця його здійснення — на внутрішній і зовнішній., до якого належить прикордонний контроль.

До внутрішнього контролю і експертизи належать загальнодержавна, регіональна, місцева, локальна. Організують, здійснюють контроль підпорядкованих їм інспекцій головний державний інспектор, межах республіки, регіону, місцевості — головний державний інспектор з карантину рослин Республіки Крим і державні інспекто­ри відповідного регіону, області.

Потреба в локальному контролі і експертизі виникає під час вияв­лення карантинних об'єктів і за необхідності вживання термінових заходів щодо їх ліквідації.

Прикордонний контроль і експертиза здійснюються кожний раз під час ввезення і вивезення рослинної продукції.Види підкарантинних матеріалів і об'єктів визначені Статутом державної служби карантину рослин України.

Карантинний контроль і експертиза призначені для чіткого визна­чення фітосанітарного стану рослинної сировини та підкарантинних матеріалів.


4. Техніка проведення фітосанітарного контролю і експертизи

Фітосанітарний контроль, як було вже сказано раніше, відбу­вається в пунктах з карантину рослин, які знаходяться в районах або при кордоні, морських річкових портах - на пристанях, на залізнич­них станціях і в аеропортах, на підприємствах поштового зв'язку, ав­томобільних дорогах - автовокзалах, автостанціях, пунктах пропус­ку на державному кордоні України.

Підкарантинні та підконтрольні матеріали, що дозволяється вво­зити в Україну, повинні супроводжуватися карантинним дозволом на імпорт або транзит, який дає Головна державна інспекція з карантину рослин України.


Види фітосанітарної експертизи

Комахи

Кліщі

Нематоди

Культури живих грибів

Бактерії

Віруси

Ентомологічні

Фітопатологічні

Бактеріологічні

Гельмінтологічні

Ботанічні

ВірусніКрітерії поділу


За територіальними ознакамиЗа видом підкарантинного матеріалу і об’єкта

За показниками експертизи

ЗагальнодержавнаНасіння

Шкідники

Рослини та їх частини

Республіканська


Свіжі овочі, фрукти, картопля і баштаниЗбудники хвороб рослин

Региональна


Рис, крупи, горохи, борошно, вироби з ньогоМісцеваБур’яниЗерно, солод, шрот, комбікорма
Деривина та хімічно необроблені вироби з неї

Локальна

Кава-зерно, какао-боби, кондитерські вироби, чай
Копра, тапіока, тютюн

Прикордонна


Сушені овочі, фрукти, гриби


Тара і контейнериРисунок 2 - Класифікація фітосанітарного контролю і експертизи


Установи, які імпортують підкарантинні матеріали, під час укладання торгових угод та контрактів на їх ввезення повинні обумовлювати фітосанітарні вимоги, які встановлені в Україні, їх забезпечувати к виконання.

Підкарантинні і підконтрольні матеріали, що ввозяться в Україну, також транзитні вантажні засоби і тара у пунктах перетину кордону України повинні проходити фітосанітарний контроль.

Він являє собою карантинний догляд державними інспекторами вантажу і транспорту, їх митне оформлення відбувається при наявності погодження інспектора фітосанітарної служби.

Ввезення в країну насіння, рослин, продукції рослинного походження за існуючим порядком для організацій, що займаються їх імпортом, передбачає повідомлення Головної державної інспекції про це не пізніше ніж за п'ять діб до можливого ввезення.

З метою попередження ввезення і розповсюдження каран­тинних об'єктів у країні Статутом передбачено обов'язкове включення в угоди, які складаються підприємствами, устано­вами, організаціями, громадянами на імпорт продукції рос­линного походження, вимог з карантину рослин. Для визна­чення стану фітосанітарної безпечності в місця закупівлі і відвантаження великих партій продукції покупець повинен за свій рахунок направляти державних інспекторів з карантину рослин. В цих місцях проводиться обов'язковий контроль.Пункти перетину продукції державного кордону узгоджуються з Головною державною інспекцією з карантину рослин України.

Фітосанітарний контроль всіх об'єктів у прикордонно-пропуск­них пунктах здійснюється одночасно з митним доглядом до проведен­ня розвантажувальних операцій, а також в процесі перевантаження і після його завершення. Митне оформлення вантажів можливе лише після проходження фітосанітарного контролю.

Об'єкти і матеріали, які підлягають карантинному контролю, можуть перевозитись по території України транзитом. Вантажі повинні супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом країни-експортера і карантинним дозволом на транзит, що видається відповідними карантинними службами.

При відсутності фітосанітарного сертифіката країни-експортера або при наявності невірно оформленого вантажі затримуються на кордоні до часу оформлення потрібних документів.Транзит вантажів, товарних партій зерна, свіжої фруктоовочевої продукції дозволено здійснювати протягом всього року в ізольованих і ізотермічних транспортних засобах. Перевантажування таких ван­тажів на території України не дозволяється, щоб забезпечити захист від зараження і розповсюдження шкідників, хвороб, бур'янів.

В країну забороняється ввезення рослинної продукції, в якій ви­явлені карантинні та інші небезпечні шкідники, хвороби рослин .і бур'яни, інші карантинні об'єкти і матеріали. Однак дозволяється ввезення зразків для наукових досліджень.

використання.

Порядок введення особливого карантинного режиму. Особливий карантинний режим встановлюється у разі виявлення карантинних об'єктів Головним державним інспектором з карантину рослин (терміново — протягом 24-х годин) за поданням відповідних місцевих чи регіональних органів державної виконавчої влади.

Територія особливого карантинного режиму визначається від­повідними органами місцевого чи регіонального самоврядування, вона може охоплювати населений пункт, район, декілька районів, декілька областей. Після прийняття рішення про введення особливого карантинного контролю про це повідомляють організації, установи, громадян, які розташовані на території особливого режиму.

Скасовується особливий карантинний режим поданням про відміну режиму головного державного інспектора.
5. Оформлення результатів фітосанітарної експертизи

Фітосанітарна експертиза проводиться за заявкою на оформлення карантинного дозволу на імпорт, транзит або експорт об'єктів, матеріалів.

Для проведення експертизи необхідна копія контракту про імпорт об'єктів і матеріалів, підтвердження про оплату за проведення експертизи.

Всі види надходжень рослинних об'єктів, матеріалів, транспортних засобів з-за кордону до України реєструються інспектором в спеціальному журналі, як і вся інформація про проведення робіт інспекторами.

Експертиза починається з перевірки наявності карантинного дозволу на імпорт при перевезенні вантажів транзитом, фітосанітар­ного сертифіката країни-експортера. Проведений фітосанітарний контроль оформляється актом фітосанітарного контролю і відбору зразків для карантинної експертизи.

Вивезення вантажів за межі територій прикордонних пунктів в країну дозволено тільки при наявності карантинного дозволу і карантинного сертифіката.

Сільськогосподарська рослинна продукція, яка імпортується, ек­спортується, перевозиться транзитом і проходить фітосанітарний контроль, класифікується за хімічним складом, фізичними властиво­стями і призначенням на групи (розглядаємо тільки продовольчу си­ровину і харчові продукти):

- зерно та зернопродукти - зерно злакових, бобових культур,


насіння олійних та інших культур і продукти їх переробки: борошно,
висівки, дерев, крупи тощо, призначені для споживання та технічної
переробки;

- свіжі фрукти і овочі - плоди фруктових, ягідних, цитрусових,


тропічних, горіхоплідних, овочевих, коренеплідних культур і вино­
граду, призначені для споживання або переробки;

- сухофрукти і спеції - цілі або різані фрукти і овочі, спеції та


прянощі (запашний перець, гвоздика, кориця, хмелі-сунелі та інші),
висушені рослини.

Відбір проб для проведення експертизи проводиться за схемою (рис. 3) згідно з нормативною документацією (ДСТУ 3355-96), де визначено схему і порядок відбору зразків, їх кількість, порядок скла­дання об'єднаної проби і виділення середніх проб.

Карантинну експертизу однієї середньої проби проводять дер­жавні інспектори на прикордонному пункті карантину рослі (ППКР) в спеціально пристосованому приміщенні — в пункті пер винного огляду продукції. При огляді заглибин і проведенні візуального аналізу інспектор вибирає всіх виявлених шкідників, уражені хворобами плоди, частини рослин та інше в тару, яка або щільно з закривається або до якої заливається консервуюча рідина. Під час аналізу встановлюється стан шкідників - живі або мертві, визначається їх вид. При виявленні небезпечних шкідників, зерен бур'янів, уражених хворобами, або пошкодженні рослин чи їх органів з них готують мікропрепарати, які консервують і зберігають як зразок-свідок, зразок-документ; останній повинен мати етикетку.

Середня проба, в якій виявлено зараження, знищується, кон­трольна середня проба з етикеткою і зразком-документом достав­ляється в зональну карантинну лабораторію для арбітражного підтвердження зараженості продукції. Зразки-документів в консерво­ваному нежиттєздатному стані зберігають як колекційний матеріал у відповідних умовах.

При виявленні зараження об'єктів контролю контрольний зразок, щільно упакований в тару разом з документами, відправляють в зональну карантинну лабораторію для арбітражної експертизи. Результати експертизи оформляються протоколом і складається карантинне донесення.
Загальний огляд транспортного засобу, встановлення виду підкарантинних матеріалів, їх пакування чи складання


Визначення схеми, порядку відбору і кількості заглибинВідбір і первинний огляд заглибин

Формування об’єднанної проби


Виділення середньої і контрольної пробЕкспертний аналіз середньої проби в прикордонному пункті карантину рослин

Арбітражний експертний аналіз контрольної середньої проби в зональній карантинній лабораторії

Рисунок 3 - Схема відбору та аналізу проб підкарантинних матеріалів


При виявленні зараженості вантажу живими карантинними об'єктами здійснюється затримка вантажу для знезараження.

Продовольчі запаси на вітчизняних та закордонних судах, що за­ражені карантинними і небезпечними шкідниками, на період перебу­вання судна в портах проходять знезараження. Якщо це зробити не­можливо, запаси опломбовують до виведення судна на рейд або в нейтральні води.

Обов'язково знезаражують в прикордонному пункті такі фрукти як цитрусові, хурму і гранати, всі матеріали, всі види транспортних засобів після перевезення імпортних матеріалів.

Робота із знезараження матеріалів проводиться фумігаційними загонами державних інспекцій з карантину рослин за спеціальними методиками, що гарантують ефективність знезараження спеціаліста­ми фумігаційного загону.

Матеріали, які надходять з країн, де спостерігаються спалахи дії карантинних і небезпечних шкідників, заражені цими шкідниками, по­вертаються країні-експортеру або знищуються.

Заборонено транзит по території України з перевантаженням або перевезенням у негерметичних транспортних засобах, якщо виявле­но зараження:

- цитрусових (апельсини, клемантини, цитрини, мандарини,


грейпфрути) з країн розповсюдження середземноморської плодової
мухи –з 15 квітня до 1 листопада;

- плодів насіннєвих та кісточкових (яблука, груші, ківі, папайя,


манго, сливи, черешні, вишні, абрикоси, персики, алича, нектарний)
з країн розповсюдження середземноморської плодової мухи, яблуневої плодової мухи, східної плодової мухи, персикової плодожерки, грушевої вогнівки на весняно-літньо-осінній період;

- пасльонових овочів (помідори, баклажани, перець солодкий,


картопля) з країн розповсюдження картопляної молі.

Карантинні і підконтрольні матеріали, які заражені небезпечними шкідниками, хворобами рослин і бур'янами і для яких неможливо знезараження, повертаються до країни-експортера.  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка