Міністерство освіти і науки України Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації Житомирської області Овруцький Центр дитячої та юнацької творчості
Скачати 300.51 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір300.51 Kb.
Міністерство освіти і науки України
Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації

Житомирської області
Овруцький Центр дитячої та юнацької творчостіПОГОДЖЕНО

Протокол засідання ради районного методичного кабінету відділу освіти Овруцької РДА

від _________________ 2014р. №_____

Завідуюча районним методичним кабінетом

відділу освіти Овруцької РДА

_____________ В.П.Бесарабчик
ЗАТВЕРДЖУЮ

Протокол виконкому

Овруцької міської ради

від ________________ 2014р. №_____


Голова міської ради
____________ В.В.Шваб

Адаптована програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму


«Паперопластика»
3 роки навчання

Автор:

Корець Оксана Василівна-

керівник гуртка «Паперопластика»

Овруцького Центру дитячої та юнацької творчості

м. Овруч – 2014
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Одним з актуальних завдань сучасної освіти є розвиток творчого, нестандартного просторового мислення і застосування його у практичній діяльності. І чим раніше діти будуть залучені до цього процесу, тим легше вони в подальшому будуть стверджуватися як особистості, проявляти творчий індивідуальний потенціал.

Отже, мистецтво створення поробок із паперу дає широкі можливості для розвитку творчих здібностей вихованців, зокрема уміння уявляти, фантазувати, читати й самим виконувати схеми, шукати оптимальну форму та будову, пояснювати послідовність створення виробу, концентрувати увагу, дотримуватися чіткості й акуратності в роботі, знаходити кольорове вирішення. Тим більше, що під рукою завжди знайдеться аркуш паперу, а практика й наукові дослідження показують, що навчання в гуртку допомагає успішному оволодінню знаннями з усіх предметів шкільного курсу. Програма реалізується у гуртку «Паперопластика» декоративно-прикладного напряму.

Метою програми - є формування у дітей системи естетичних цінностей, уявлень про сутність, різновид паперового мистецтва, особливості художньо-образної мови, засвоєння основних прийомів і закономірностей та відповідної термінології;


 • розвиток асоціативно-образного мислення та просторової уяви, пам'яті, фантазії, художнього смаку і творчих здібностей;

 • виховання інтересу, готовності і здатності до творчої діяльності, бажання

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

 • пізнавальної: оволодіння знаннями про папір, його виробництво,види, властивості, способи конструювання з паперу;

 • практичної: формування вмінь і навичок роботи з папером; виготовлення поробок у різних техніках, застосування основних прийомів роботи;

 • творчої: формування творчої особистості, емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; задоволення потреби особистості у творчій самореалізації;

 • соціальної: виховання культури праці; формування дружніх стосунків у колективі; відчуття відповідальності, колективізму, взаємодопомоги.

Навчальна програма передбачає три роки навчання:

 • 1 рік, початковий рівень – 144 години на рік, 4 години на тиждень;

 • 1 рік навчання, основний рівень - 216 години на рік, 6 години на тиждень;

 • 2 рік навчання, основний рівень - 216 години на рік, 6 години на тиждень.

Програма дає можливість майже на кожному занятті реалізувати навчально-виховні завдання: формування творчої особистості відчуття відповідальності, колективізму, взаємодопомоги, творчого використання національних традицій.

Для учнів 5-6 класів - початковий рівень, 7-9 - основний рівень.Теоретичні заняття чергуються із практичною роботою, якій надається значна перевага. Теми подано в порядку зростання складності матеріалу. Окремі теми (модульні конструкції, оригаметрія, авторські моделі) розглядаються на різних рівнях навчання залежно від їхньої доступності опанування учнями.

Кількісний склад навчальної групи – 10-15 вихованців.

На початковому рівні застосовується групова форма навчання: теоретичні й практичні заняття а також бесіди, розповіді, ігри, конкурси-змагання, екскурсії.

На основному рівні застосовуються колективні, групові та індивідуальні форми роботи: теоретичні й практичні заняття (дослідження, лабораторні роботи, розробка і виконання самостійних творчих робіт власним задумом і уявою), опрацювання літературних джерел, підготовка доповідей, рефератів з питань розвитку народного мистецтва свого регіону, участь у конкурсах, виставках, у пошуково-краєзнавчій діяльності, екскурсіях по рідному краго та в музеї на виставки.

В основу викладання предмета покладені_загальні принципи; від простого до складного, від елементарних вправ до складної композиції, науковості, доступності; єдність виховання й навчання.
ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ, 1 РІК НАВЧАННЯ

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНТема


КІЛЬКІСТЬ ГОДИН


Теоретичні


Практичні


Усього

1

Вступне заняття

1

1

2

2

Витинанка

2

28

30

3

Аплікація

2

10

12

4

Модульне орігамі

2

18

20

5

Квілінг

2

28

30

6

Декупаж

2

40

42

7

Екскурсії. Свята. Виставки

2

4

6

8

Підсумкове заняття

1

1

2

Разом


14

130


144


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год)

Теоретична частина. Вступне заняття. Вирішення організаційних питань. Ознайомлення з програмою, навчальним планом роботи, завданнями творчого об'єднання. Організація робочого місця. Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги під час занять.

Огляд зразків народних майстрів та робіт, зроблених вихованцями за попередні роки.

Витоки художньої культури нашого народу.

Папір. Його виробництво, види, властивості, способи використання.

Історія виникнення й розвитку паперпластики.

Практична частина. Організація й підготовка робочого місця.

Тренувальні вправи.2. Витинанка (30год)

Теоретична частина Традиційне народне декоративно — ужиткове мистецтво як джерело естетичної історії українського народу.

Характерні ознаки традиційного народного мистецтва. Художні якості творів традиційного народного мистецтва.

Площинна (силуетна) й просторова (ажурна) витинанки. Поняття ескізу.

Застосування шаблонів й трафаретів у витинанні.

Інструменти й матеріали для виготовлення витинанок.

Ножиці. Їх функціональне входження в повсякденний побут людини.

Способи вирізування витинанок різними інструментами: ножицями, ножем, штемпельками. Правила техніки безпеки.

Практична частина. Правила користування інструментами й матеріалами.

Відпрацювання прийомів роботи з ножицями. Пробні вправи.

Добір малюнка для витинанки та перенесення його на папір за допомогою копіювального паперу. Пробні вправи.

Виконання малюнків майбутніх витинанок за допомогою шаблонів. Пробні вправи.

Пробні вправи з виготовлення нескладних одноосьових витинанок за зразком.

3. Аплікація (12год)

Теоретична частина. Аплікація як спосіб пізнання навколишнього світу.

Види аплікацій: геометричний, рослинний, зооморфний, антропоморфний, змішаний.

Поняття мотиву. Класифікація мотивів у витинанках.

Аплікація. Поєднання витинанки з аплікацією.

Аплікативна естетика - технологічні особливості кріплення вирізки з паперу до фону.

Практична частина. Добір малюнка для витинанки та перенесення його на папір за допомогою копіювального паперу. Робота за зразком. Пробні вправи.

Відпрацювання прийомів роботи з інструментами. Пробні вправи.

Виконання ескізів витинанок за власним задумом та уявою. Пробні вправи.

Робота над декоративною композицією в колі, в овалі за зразком.

Пробні вправи.

Способи вирізування кола та овала з прямокутника. Сніжинки. Розетки.

Пробні вправи.

4. Модульне орігамі (20год)

Теоретична робота Властивості паперу та основні прийоми роботи з ним. Поняття про декоративну переробку природних форм рослинного та тваринного світу, про розгортки виробів та про основи композиції.

Практична робота Заготовка модулів. Добір зразків виробів. Робота за зразком. Пробні вправи.

Робота за зразком за допомогою шаблонів й трафаретів. Пробні вправи.5. Квілінг(30 год)

Теоретична частина. Поняття квілінгу, симетрії, рівноваги вкомпозиціях.

Ритм у композиції (як чергування елементів).

Горизонтальна, вертикальна, діагональна й радіальна симетрії.

Сюжетно-композиційний центр у виробах із витинання.Практична робота. Вибір зразка візерунка для квілінгу. Стилізація. Перенесення малюнка на папір за допомогою копіювального паперу. Пробні вправи.

Розробка ескізів різних мотивів простих квілінгових композицій. Пробні вправи.

Виготовлення композицій з квілінгу за зразком та вільною композицією. Пробні вправи.

Самостійне виготовлення композицій за власним задумом.6. Декупаж.(42год)

Теоретична частина. Декупаж як техніка декорування вирізками з паперу побутових речей. Декупаж як різновид колажу. Історія виникнення й розвитку декупажу.

Поєднання техніки декупажу з різними ефектами (старіння, покриття сусальним золотом, розтріскування, фарбування).

Інструменти й матеріали: пляшки, свічки, годинники, вазони, десертні або іншого діаметру тарілі, чашки і кружки, невеличкі коробочки, шкатулки. Паперова серветка з малюнком або друкована картинка. Клей ПВА. Акриловий лак. Пензлики з м'якої синтетики: товстий тонкий. Ножиці. Розчин для змивання лаку (уайт-спірит). Акрилова фарба світлого кольору (можна Оиіігх). Фен.

Технологія виготовлення декупажу: вирізування,

наклеювання, обробка виробу під старіння - «кракелюр» (створення тонкої сіточки) та «лессировка» (відтворення потертостей).

Практична частина. Ознайомлення та оволодіння технікою виготовлення декупажу. Вибір матеріалів. Вибір сюжету. Обговорення майбутніх творів. Вирізування. Наклеювання. Остаточна обробка виробу. Пробні вправи.

Правила безпечної праці й санітарно-гігієнічні вимоги під час користування фарбами та лаком.7. Екскурсії. Свята. Виставки (6год)

Екскурсії та походи по рідному краю, в музеї

на виставки.

Організація виставок-презентацій робіт кращих вихованців.8. Підсумкове заняття (2 год)

Обговорення кращих робіт вихованців творчого об'єднання. Свято витинанки. Підсумкова виставка робіт вихованців, виконаних за рік. Нагородження кращих гуртківців, Завдання на літній період.ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

 • історію виникнення й розвитку українських народних витинанок;

 • історію виникнення паперу;

 • поняття шаблону і трафарету;

 • історію появи ножиць;

 • поняття площинної і просторової витинанки;

 • способи вирізування витинанок різними інструментами;

 • правила гігієни, санітарії та техніки безпеки під час роботи;

 • поняття композиції та рапорта;

 • технологію наклеювання готової витинанки на фон;

 • поняття мотиву;

 • поняття ескізу;

 • види орнаментів у витинанні;

 • поняття симетрії, асиметрії;

Вихованці повинні вміти:

 • організовувати своє робоче місце;

 • знаходити шляхи якісного та раціонального виконання завдання;

 • підбирати папір та картон за кольором для роботи;

 • виконувати стилізацію природних форм візерунків на декоративні символи;

 • користуватися креслярськими інструментам;

 • переносити потрібний малюнок на папір за допомогою копіювального паперу;

 • виконувати ескіз майбутньої витинанки;

 • розробляти варіанти композицій майбутніх робіт;

 • виготовляти шаблони й трафарети та користуватися ними;

Вихованці мають набути досвіду

 • проводити на папері рівні вертикальні, горизонтальні, похилі лінії;

 • розробляти декоративну композицію у квадраті, колі, ромбі, в овалі, у

ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ, 1-Й РІК НАВЧАННЯ

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНТемаКІЛЬКІСТЬ ГОДИН

Теоретичні

Практичні

Усього

1

Вступне заняття

1

1

2

2

Декупаж. Об'ємний декупаж

2

40

42

3

Витинанка

2

28

30

4

Аплікація

2

10

12

5

Модульне орігамі

2

18

20

6

Квілінг

2

28

30

7

Екскурсії. Свята. Виставки

2

4

6

8

Підсумкове заняття

1

1

2

Разом


14

130144ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год)

Теоретична частина. Вступне заняття. Вирішення організаційних питань. Ознайомлення з програмою, навчальним планом роботи, завданнями творчого об'єднання. Організація робочого місця. Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги під час занять.

Огляд зразків народних майстрів та робіт, зроблених вихованцями за попередні роки.

Витоки художньої культури нашого народу.

Папір. Його виробництво, види, властивості, способи використання.

Історія виникнення й розвиткупаперпластики.

Практична частина. Організація й підготовка робочого місця.

Тренувальні вправи.2. Декупаж (42год)

Теоретична частина. Декупаж як техніка декорування вирізками з паперу побутових речей. Декупаж як різновид колажу. Історія виникнення й розвитку декупажу.

Поєднання техніки декупажу з різними ефектами (старіння, покриття сусальним золотом, розтріскування, фарбування).

Інструменти й матеріали: пляшки, свічки, годинники, вазони, десертні або іншого діаметру тарілі, чашки і кружки, невеличкі коробочки, шкатулки. Паперова серветка з малюнком або друкована картинка. Клей ПВА. Акриловий лак. Пензлики з м'якої синтетики: товстий тонкий. Ножиці. Розчин для змивання лаку (уайт-спірит). Акрилова фарба світлого кольору. Фен.

Технологія виготовлення декупажу: вирізування,

наклеювання, обробка виробу під старіння - «кракелюр» (створення тонкої сіточки) та «лессировка» (відтворення потертостей).

Практична робота. Ознайомлення та оволодіння технікою виготовлення декупажу. Вибір матеріалів. Вибір сюжету. Обговорення майбутніх творів. Вирізування. Наклеювання. Остаточна обробка виробу. Пробні вправи.

Правила безпечної праці й санітарно-гігієнічні вимоги під час користування фарбами та лаком.3. Витинанка (30год)

Теоретична частина. Традиційне народне декоративно — ужиткове мистецтво як джерело естетичної історії українського народу.

Характерні ознаки традиційного народного мистецтва. Художні якості творів традиційного народного мистецтва.

Площинна (силуетна) й просторова (ажурна) витинанки.

Поняття ескізу.

Застосування шаблонів й трафаретів у витинанні.

Інструменти й матеріали для виготовлення витинанок.

Ножиці. їхпе функціональне входження в повсякденний побут людини.

Способи вирізування витинанок різними інструментами: ножицями, ножем, штемпельками. Правила техніки безпеки.Практична робота. Правила користування інструментами й матеріалами.

Відпрацювання прийомів роботи з ножицями. Пробні вправи.

Добір малюнка для витинанки та перенесення його на папір за допомогою копіювального паперу. Пробні вправи.

Виконання малюнків майбутніх витинанок за допомогою шаблонів. Пробні вправи.

Пробні вправи з виготовлення нескладних одноосьових витинанок за зразком.

4. Аплікація (12год)

Теоретична частина. Аплікація як спосіб пізнання навколишнього світу.

Види аплікацій: геометричний, рослинний, зооморфний, антропоморфний, змішаний.

Поняття мотиву. Класифікація мотивів у ви-тинанках.

Аплікація. Поєднання витинанки з аплікацією.

Аплікативна естетика - технологічні особливості кріплення вирізки з паперу до фону.

Практична робота. Добір малюнка для витинанки та перенесення його на папір за допомогою копіювального паперу. Робота за зразком. Пробні вправи.

Відпрацювання прийомів роботи з інструментами. Пробні вправи.

Виконання ескізів витинанок за власним задумом та уявою. Пробні вправи.

Робота над декоративною композицією в колі, в овалі за зразком.

Пробні вправи.

Способи вирізування кола та овала з прямокутника. Сніжинки. Розетки.

Пробні вправи.

5. Модульне орігамі (20год)

Теоретична частина. Властивості паперу та основні прийоми роботи з ним. Поняття про декоративну переробку природних форм рослинного та тваринного світу, про розгортки виробів та про основи композиції.

Практична робота. Заготовка модулів. Добір зразків виробів. Робота за зразком. Пробні вправи.

Робота за зразком за допомогою шаблонів й трафаретів. Пробні вправи.6. Квілінг(30 год)

Теоретична частина. Поняття квілінгу, симетрії, рівноваги вкомпозиціях.

Ритм у композиції (як чергування елементів).

Горизонтальна, вертикальна, діагональна й радіальна симетрії.

Сюжетно-композиційний центр у виробах із витинання.Практична робота. Вибір зразка візерунка для квілінгу. Стилізація. Перенесення малюнка на папір за допомогою копіювального паперу. Пробні вправи.

Розробка ескізів різних мотивів простих квілінгових композицій. Пробні вправи.

Виготовлення композицій з квілінгу за зразком та вільною композицією. Пробні вправи.

Самостійне виготовлення композицій за власним задумом.7. Екскурсії. Свята. Виставки (6 год)

Екскурсії та походи по рідному краю, в музеїна виставки.Організація виставок-презентацій робіт кращих вихованців.8. Підсумкове заняття (2 год)

Обговорення кращих робіт вихованців творчого об'єднання. Свято витинанки. Підсумкова виставка робіт вихованців, виконаних за рік. Нагородження кращих гуртківців, Завдання на літній період.ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

 • історію розвитку українського народного декоративно-ужиткового мистецтва;

 • історію виникнення й розвитку українських народних витинанок;

 • історію виникнення паперу;

 • поняття шаблону і трафарету;

 • історію появи ножиць;

 • поняття площинної і просторової витинанки;

 • способи вирізування витинанок різними інструментами;

 • правила гігієни, санітарії та техніки безпеки під час роботи;

 • поняття композиції та рапорта;

 • технологію наклеювання готової витинанки на фон;

 • поняття мотиву;

 • поняття ескізу;

 • види орнаментів у витинанні;

 • поняття симетрії, асиметрії;

Вихованці повинні вміти:

 • організовувати своє робоче місце;

 • знаходити шляхи якісного та раціонального виконання завдання;

 • підбирати папір та картон за кольором для роботи;

 • виконувати стилізацію природних форм візерунків на декоративні символи;

 • користуватися креслярськими інструментам;

Вихованці мають набути досвіду

 • проводити на папері рівні вертикальні, горизонтальні, похилі лінії;

 • розробляти декоративну композицію у квадраті, колі, ромбі, в овалі, у смужці;

 • виготоволяти нескладні вироби в техніці колажу;

 • виготовляти нескладні вироби в техніці декупажу;

 • виготовляти нескладні вироби у техніці ви-тинальної графіки;

 • виготовляти силуетні та ажурні витинанки;

 • виготовляти одно- та двохосьові одинарні витинанки.

ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ, 2-Й РІК НАЧАННЯ

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


ТемаКІЛЬКІСТЬ ГОДИН

Теоретичні

Практичні

Усього

1

Вступне заняття

1

1

2

2

Витинанка

2

48

50

3

Аплікація

2

20

22

4

Модульне орігамі

2

28

30

5

Квілінг

2

38

40

6

Декупаж

2

60

62

7

Екскурсії. Свята. Виставки

2

6

8

8

Підсумкове заняття

1

1

2

Разом


14

202216

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год)

Теоретична частина. Вступне заняття. Вирішення організаційних питань. Ознайомлення з програмою, навчальним планом роботи, завданнями творчого об'єднання. Організація робочого місця. Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги під час занять. Огляд зразків народних майстрів та робіт, зроблених вихованцями за попередні роки. Витоки художньої культури нашого народу. Папір. Його виробництво, види, властивості, способи використання. Історія виникнення й розвитку паперпластики.

Практична робота. Організація й підготовка робочого місця. Тренувальні вправи.

2. Витинанка(50год)

Теоретична частина. Традиційне народне декоративно — ужиткове мистецтво як джерело естетичної історії українського народу. Характерні ознаки традиційного народного мистецтва. Художні якості творів традиційного народного мистецтва. Площинна (силуетна) й просторова (ажурна) витинанки. Поняття ескізу. Застосування шаблонів й трафаретів у витинанні. Інструменти й матеріали для виготовлення витинанок. Ножиці. їхпе функціональне входження в повсякденний побут людини. Способи вирізування витинанок різними інструментами: ножицями, ножем, штемпельками. Правила техніки безпеки.

Практична робота. Правила користування інструментами й матеріалами.

Відпрацювання прийомів роботи з ножицями. Пробні вправи.

Добір малюнка для витинанки та перенесення його на папір за допомогою копіювального паперу. Пробні вправи.

Виконання малюнків майбутніх витинанок за допомогою шаблонів. Пробні вправи.

Пробні вправи з виготовлення нескладних одноосьових витинанок за зразком.

3. Аплікація(22год)

Теоретична частина. Аплікація як спосіб пізнання навколишнього світу.

Види аплікацій: геометричний, рослинний, зооморфний, антропоморфний, змішаний.

Поняття мотиву. Класифікація мотивів у витинанках.

Аплікація. Поєднання витинанки з аплікацією.

Аплікативна естетика - технологічні особливості кріплення вирізки з паперу до фону.

Практична робота. Добір малюнка для витинанки та перенесення його на папір за допомогою копіювального паперу. Робота за зразком. Пробні вправи.

Відпрацювання прийомів роботи з інструментами. Пробні вправи.

Виконання ескізів витинанок за власним задумом та уявою. Пробні вправи.

4. Модульне орігамі(30год)

Теоретична частина. Властивості паперу та основні прийоми роботи з ним. Поняття про декоративну переробку природних форм рослинного та тваринного світу, про розгортки виробів та про основи композиції.

Практична робота. Заготовка модулів. Добір зразків виробів. Робота за зразком. Пробні вправи. Робота за зразком за допомогою шаблонів й трафаретів. Пробні вправи.

5. Квілінг(40 год)

Теоретична частина. Поняття квілінгу, симетрії, рівноваги вкомпозиціях.

Ритм у композиції (як чергування елементів).

Горизонтальна, вертикальна, діагональна й радіальна симетрії.

Сюжетно-композиційний центр у виробах із витинання.Практична робота. Вибір зразка візерунка для квілінгу. Стилізація. Перенесення малюнка на папір за допомогою копіювального паперу. Пробні вправи.

Розробка ескізів різних мотивів простих квілінгових композицій. Пробні вправи.

Виготовлення композицій з квілінгу за зразком та вільною композицією. Пробні вправи. Самостійне виготовлення композицій за власним задумом.

6. Декупаж.(62год)

Теоретична частина. Декупаж як техніка декорування вирізками з паперу побутових речей. Декупаж як різновид колажу. Історія виникнення й розвитку декупажу. Поєднання техніки декупажу з різними ефектами (старіння, покриття сусальним золотом, розтріскування, фарбування). Інструменти й матеріали: пляшки, свічки, годинники, вазони, десертні або іншого діаметру тарілі, чашки і кружки, невеличкі коробочки, шкатулки. Паперова серветка з малюнком або друкована картинка. Клей ПВА. Акриловий лак. Пензлики з м'якої синтетики: товстий тонкий. Ножиці. Розчин для змивання лаку (уайт-спірит). Акрилова фарба світлого кольору. Фен.

Практична робота. Ознайомлення та оволодіння технікою виготовлення декупажу. Вибір матеріалів. Вибір сюжету. Обговорення майбутніх творів. Вирізування. Наклеювання. Остаточна обробка виробу. Пробні вправи. Правила безпечної праці й санітарно-гігієнічні вимоги під час користування фарбами та лаком.

7. Екскурсії. Свята. Виставки (8год)

Екскурсії та походи по рідному краю, в музеї

на виставки.

Організація виставок-презентацій робіт кращих вихованців.8. Підсумкове заняття (2 год)

Обговорення кращих робіт вихованців творчого об'єднання. Свято витинанки. Підсумкова виставка робіт вихованців, виконаних за рік. Нагородження кращих гуртківців, Завдання на літній період.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

 • історію розвитку українського народного декоративно-ужиткового мистецтва;

 • історію виникнення й розвитку українських народних витинанок;

 • історію виникнення паперу;

 • поняття шаблону і трафарету;

 • історію появи ножиць;

 • поняття площинної і просторової витинанки;

 • способи вирізування витинанок різними інструментами;

 • правила гігієни, санітарії та техніки безпеки під час роботи;

 • поняття композиції та рапорта;

 • технологію наклеювання готової витинанки на фон;

 • поняття мотиву;

 • поняття ескізу;

 • види орнаментів у витинанні;

 • поняття симетрії, асиметрії;

Вихованці повинні вміти:

 • організовувати своє робоче місце;

 • знаходити шляхи якісного та раціонального виконання завдання;

 • підбирати папір та картон за кольором для роботи;

 • виконувати стилізацію природних форм візерунків на декоративні символи;

 • користуватися креслярськими інструментам;

 • переносити потрібний малюнок на папір за допомогою копіювального паперу;

 • виконувати ескіз майбутньої витинанки;

 • розробляти варіанти композицій майбутніх робіт;

 • виготовляти шаблони й трафарети та користуватися ними;

Вихованці мають набути досвіду

 • проводити на папері рівні вертикальні, горизонтальні, похилі лінії;

 • розробляти декоративну композицію у квадраті, колі, ромбі, в овалі, у смужці;

 • виготоволяти нескладні вироби в техніці колажу;

 • виготовляти нескладні вироби в техніці декупажу;

 • виготовляти нескладні вироби у техніці витинальної графіки;

 • виготовляти силуетні та ажурні витинанки;

 • виготовляти одно та двохосьові одинарні витинанки.ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ


ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА ПАПЕРОПЛАСТИКИ


Прилади та інструменти

Кількість

Матеріали

Кількість

Лінійка металева 30 мм

10

Папір для малювання

100 арк.

Лінійка масштабна

10

Папір тонкий

100 арк.

Косинець

10

Картон А1

10 арк.

Ножиці

10

Ватман А1

20 арк.

Канцелярський ніж

10

Олівці графічні

20 шт.

Циркуль учнівський

10

Маркери кольорові

6 шт.

Транспортир

10

Фломастери

2 набори

Пінцет

10

Фарби акварельні

2 набори

Гумки

10

Пензлики

4набори

Скоч

2

Клей ПВА

1 літр


ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

1. Наталія Гонтаровська. Концепція культурологічного розвитку особистості. Журнал

“ДИРЕКТОР школи, ліцею, гімназії”, 2006, № 4.

2. Алла Банковська. Мистецькі маршрути життєвої успішності. Журнал “ДИРЕКТОР школи, ліцею, гімназії”, 2006, № 4.

3. Програми з позашкільної освіти. Науково-технічний напрям. Випуск 1. Київ. “Грамота”, 2007.

4.Волкотруб. Бесіди про художнє конструювання. - К.: Радянська школа, 1978.

5. Ігор Коваленко. Папір не для малювання. Журнал “Афіша Дніпропетровська”, 2005, №1.

6.Н.Б. Гонтаровська. Теоретико-практичні основи створення навчального закладу естетичного профілю. Дніпропетровськ, 1999.ДОДАТКИ

Словник термінів

Аплікація — художня техніка накладання зображення, вирізаного з одного матеріалу, на фон з того чи іншого матеріалу.

Бордюр — малюнок, який повторюється уздовж смуги.

Витинанка — вид українського народного декоратишго-ужиткового мистецтва.

Під витинанками розуміють ажурні чи силуетні паперові прикраси, виготовлені ножицями, ножем, а також методом відщипування паперу пальцями, тобто вириванки.Витинанка одинарна — виготовлена з одного аркушу паперу.

Витинанка площинна — витинанка, у якій відображенню відповідає площина паперу.

Витинанка просторова — витинанка, у якій зображенню відповідає простір.

Вісь симетрії — лінія, при повороті навколо якої на визначений кут малюнок займає положення, тотожне попередньому.

Дзеркально-симетричні фігури — фігури, у яких одна частина повністю схожа на другу.

Декупаж— техніка декорування вирізками з паперу різних речей. Цс аплікація, яка покрита лаком і має вигляд розпису. «Декупаж» від французького «аесоира^е» — «вирізати».

Композиція — побудова художнього твору, розташування й взаємозв'язок його частин, зумовлених змістом.

Колаж — технічний прийом в образотворчому мистецтві. Наклеювання на будь-яку основу матеріалів, які відрізняються від неї за кольором та фактурою.

Мальованки — сучасні розписи на картоні або папері в народному стилі. Прототипами для них сталії поліхромні складні витинанки, якими прикрашали СТІНИ,

Орнамент — візерунок, складений з ритмічно упорядкованих елементів, призначений для прикрашання предметів побуту, архітектури.

Площина симетрії — площина, відносно якої одна частина малюнка є дзеркальним відображенням другої.

Рапорт — повторюваний елемент орнаменту на тканині, шпалерах, папері.

Ритм — повторення будь-яких елементів штампів із певною послідовністю в мистецтві.

Стилізація — підпорядкування художнього зображення умовним, орнаментальним формам.

Симетрія — певне співвідношення в розташуванні частин одного цілого відносно середньої лінії, центру.База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка