Місцеві бюджети та міжбюджетні трансферти обсяг фінансового ресурсу місцевих бюджетів на 2016 рік
Скачати 91.53 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір91.53 Kb.


МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Обсяг фінансового ресурсу місцевих бюджетів на 2016 рік сформовано з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 314-р.

При визначенні обсягу ресурсу місцевих бюджетів на 2016 рік враховано:

макропоказники економічного і соціального розвитку України, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 558;

підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;

норми Закону України від 12.08.2014 № 1363-VII «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України»;

віднесення міст Кременець Кременецького району, Бережани Бережанського району Тернопільської області, Гадяч Гадяцького району Полтавської області до категорії міст обласного значення згідно з постановами Верховної Ради України від 13.05.2015 №№ 397-VIII, 398-VIII, 399-VIII;

положення постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження»;

зміни в адміністративно-територіальному устрої Луганської та Донецької областей відповідно до прийнятих Верховною Радою України постанов від 11.02.2015 № 177-VIII, від 20.05.2015 №№ 457-VIII, 458-VIII;

інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів.У цілому ресурс місцевих бюджетів на 2016 рік становить 332 194,0 млн. гривень, в тому числі за:

 • загальним фондом – 317 865,2 млн. грн.;

 • спеціальним фондом – 14 328,8 млн. гривень.

Прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів визначено у сумі 122 384,1 млн. грн., у тому числі за:

 • загальним фондом – 108 781,4 млн. грн.;

 • спеціальним фондом – 13 602,7 млн. гривень.

При прогнозуванні дохідної частини місцевих бюджетів було враховано:

 • статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2014 рік, очікувані макропоказники Мінекономрозвитку на 2015 рік та прогнозні на 2016 рік за
  І сценарієм;


 • фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 20122014 років та 7 місяців 2015 року.

З урахуванням реверсної дотації доходи місцевих бюджетів на 2016 рік становитимуть 119 309,8 млн. грн., у тому числі сума доходів:

 • загального фонду – 105 707,1 млн. гривень.

Відповідно до статей 98–100 Бюджетного кодексу України здійснено горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів.

За його результатами на 2016 рік визначено обсяг базової дотації 4 753,5 млн. грн. та реверсної 3 074,3 млн. гривень.При розрахунку обсягу дотацій (базової/реверсної) враховано:

 • наявне населення 40 061,4 тис. осіб;

 • надходження 10% податку на прибуток приватного сектору економіки – 2 115,8 млн. грн.;

 • надходження податку на доходи фізичних осіб до обласних бюджетів – 7 260,3 млн. грн.;

 • надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджетів міст обласного значення та районів – 53 979,5 млн. грн.

Для обрахунку обсягів базової та реверсної дотації на 2016 рік використовувались офіційні дані звітності Державної служби статистики України щодо наявного населення станом на 01.01.2015 та Державної казначейської служби України – про фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток приватного сектору економіки за 2014 рік.

При цьому, обсяг надходжень податків приведено у відповідність із новими нормативами зарахування.

З урахуванням зазначеного, середній рівень надходжень на 1 жителя, який враховується при горизонтальному вирівнюванні, становить з:


 • податку на доходи фізичних осіб міст і районів – 808,3 грн.;

 • податку на прибуток приватних підприємств – 56,8 грн.

 • податку на доходи фізичних осіб обласних бюджетів – 200,5 грн.;

Тобто, базову дотацію отримують:

 • бюджети міст обласного значення і районні бюджети, у яких находження податку на доходи фізичних осіб на 1 жителя нижче 727,5 грн.,

 • обласні бюджети, у яких находження на 1 жителя з:

Базову дотацію з державного бюджету у 2016 році отримають 18 обласних бюджетів, 53 бюджети міст обласного значення та 385 районних бюджетів.

Реверсна дотація передбачається, коли надходження на 1 жителя становлять

 • податку на доходи фізичних осібвище 220,5 грн.

 • податку на прибуток підприємств – вище 62,5 грн.

У 2016 році реверсну дотацію будуть перераховувати 6 обласних бюджетів, 64 бюджети міст обласного значення та 36 районних бюджетів.

Водночас проектом Державного бюджету України на 2016 рік передбачено, що для місцевих бюджетів Донецької  та Луганської областей , на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, при горизонтальному вирівнюванні податкоспроможності місцевих бюджетів базова дотація на 2016 рік визначається в обсязі, затвердженому для таких бюджетів на 2015 рік – 96,6 млн.гривень. При цьому, зазначений обсяг базової дотації затверджується у складі базової дотації як резерв коштів для надання місцевим бюджетам після повернення територій під контроль державної влади. У цілому обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, передбачено у сумі 212 884,2 млн. грн., у тому числі за:

 • загальним фондом – 212 158,1 млн. грн.;

 • спеціальним фондом – 726,1 млн. гривень.

За загальним фондом передбачені такі трансферти:

 • дотації6 845,9 млн. грн., у тому числі:

 • базова дотація 4 753,5 млн. грн.,

 • стабілізаційна дотація 2 000,0 млн. грн.;

 • додаткові – 92,4 млн.грн., з них:

 • міському бюджету міста Славутича на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста – 10,0 млн. грн.;

 • на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності – 82,4 млн. гривень.

 • субвенції 205 312,2 млн. грн., у тому числі:

 • на здійснення державних програм соціального захисту населення 92 998,4 млн. гривень, з яких на:

 • виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 46 851,6 млн. грн.;

 • надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 43 000,0 млн. грн.;

 • надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 956,7 млн. грн.;

 • надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 2 190,1 млн. грн.

 • освітня50 721,5 млн. грн., в обсязі якої враховано:

 • резерв коштів (1% загального обсягу субвенції) 507,2 млн. грн.;

 • резерв коштів для непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей – 1 106,3 млн. грн. (виходячи із затверджених на 2015 рік сум з урахуванням змін умов оплати праці у 2016 році).

 • медична53 074,0 млн. грн., в обсязі якої враховано:

 • цільові видатки – 2 131,1 млн. грн. для:

 • лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 638,9 млн.грн. (на рівні 2015 року);

 • забезпечення додаткових виплат медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» – 431,1 млн.грн.;

 • лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу – 1 042,7 млн.грн.;

 • виплати щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, та здійснення банківських послуг, пов’язаних з виплатою цієї допомоги – 18,4 млн.грн.

 • резерв коштів (1% загального обсягу субвенції) – 530,7 млн. грн.;

 • резерв коштів для непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей – 2 851,7 млн. грн. (виходячи із затверджених на 2015 рік сум з урахуванням змін умов оплати праці у 2016 році).

 • на підготовку робітничих кадрів6 891,2 млн. грн., в обсязі якої враховано:

 • резерв коштів (1% загального обсягу субвенції) 68,9 млн. грн.;

 • резерв коштів для непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей – 633,2 млн. грн. (виходячи із затверджених на 2015 рік сум з урахуванням змін умов оплати праці у 2016 році).

 • на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 769,4 млн. гривень.

В обсязі субвенції враховано резерв коштів для непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей – 63,4 млн. грн.;

 • на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії19,0 млн.грн.;

 • на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги138,0 млн.грн.;

 • на здійснення фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, – 115,9 млн. грн.;

 • на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води – 8,5 млн.грн.;

 • на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I–II груп з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов – 300,0 млн.грн.;

 • на проекти ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості і утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50 відсотків) – 256,3 млн. гривень;

 • на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 20,0 млн. гривень.

За спеціальним фондом державного бюджету місцевим бюджетам передбачено субвенції на:

 • реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" – 179,7 млн.грн.;

 • завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську – 546,4 млн.грн.

Для надання державної підтримки соціально-економічного розвитку регіонів у проекті Державного бюджету України на 2016 рік передбачені бюджетні програми:

Державний фонд регіонального розвитку, у тому числі проекти добровільного об’єднання територіальних громад“ з обсягом фінансування 5 280,0 млн. грн. ( 1% прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на 2016 рік);Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України“1 000,0 млн. гривень.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка