Модуль 1 Основи внутрішньої медицини (Фізіотерапія) Текстові тестові завдання
Сторінка1/11
Дата конвертації17.04.2016
Розмір2.24 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Модуль 1 Основи внутрішньої медицини (Фізіотерапія)

Текстові тестові завдання

 1. В основі механізму дії рефлексотерапії лежить нейрорефлекторной вплив, який буде здійснюватись через:

  1. ЦНС / вегетативний відділ /

  2. Гормональне ланка регуляції

  3. Гуморальну ланку регуляції

  4. Біохімічні та біофізичні процеси

  5. * Усі відповіді правильні

 2. У відповідь на подразнення точок акупунктури голкою виникає реакція організму:

  1. Місцева / специфічна /

  2. Сегментарна / специфічна /

  3. Загальна / неспецифічна /

  4. * Усі відповіді правильні

  5. Усі відповіді не правильні

 3. Місцева реакція організму на акупунктурні впливи є результатом:

  1. Посилення капілярного кровотоку

  2. Посилення обмінних процесів

  3. Підвищеного вмісту біологічно активних речовин

  4. Зміни біоелектрофізіологіческіх процесів в точці

  5. * Усі відповіді правильні

 4. Загальна реакція організму хворого на акупунктурну дію є результатом, яких процесів в ЦНС:

  1. Нейрофізіологічних процесів

  2. Нейрогуморальних процесів

  3. Генералізованих вегетативних зрушень

  4. * Усі відповіді правильні

  5. Усі відповіді не правильні

 5. Яке введення голок при сеансі голкорефлексотерапії сприятиме загоєнню трофічних виразок:

  1. Неглибоке введення сталевих або золотих голок навколо виразки

  2. Глибоке введення сталевих або золотих голок безпосередньо в виразку

  3. * Неглибоке введення сталевих або золотих голок безпосередньо в виразку

  4. Глибоке введення в корпоральні точки

  5. Усі відповіді не вірні

 6. Абсолютний цунь дорiвнює:

  1. 1,5 см

  2. * 2,5 см

  3. 1 см

  4. 5 см

  5. 4,5 см

 7. Акупрессура – це:

  1. * подразнення механорецепторів шляхом натискання в зонах аакупунтури;

  2. подразнення хеморецепторів шляхом натискання в зонах акупунтури;

  3. подразнення механорецепторів шляхом голковколювання в зонах акупунтури;

  4. подразнення механорецепторів шляхом припікання в зонах акупунтури;

  5. жодна відповідь не правильна

 8. В основi механiзму дiї цзю-терапії лежить нейро-рефлекторний вплив, який здiйснюється через:

  1. ЦНС /зокрема, вегетативний вiддiл

  2. Гормональну ланку регуляцiї

  3. Гуморальну ланку регуляцiї

  4. Бiофiзичнi процеси

  5. * Всi вiдповiдi правильнi

 9. В якій країні була започаткована рефлексотерапія :

  1. * Китай ;

  2. Японія;

  3. США;

  4. Росія.

  5. жодна відповідь не правильна

 10. Вiдповiдно до "електричної теорiї" точка акупунктури володiє:

  1. * Зниженим опором, пiдвищеною електропровiднiстю

  2. Вирiвнюванням спiввiдношення мiж гiстамiном i ферментом - оксидазою

  3. Нормалiзацiєю лiпiдного обмiну

  4. Всі вiдповiдi правильнi

  5. Нормалiзацiєю водно-сольового обмiну

 11. Вiдповiдно до "електричної" теорiї механiзм дiї рефлексотерапiї обумовлений:

  1. Жодна відповідь не правильна

  2. * Виникненням бiострумiв iз рiзноманiтними фiзичними параметрами

  3. Нормалiзацiєю лiпiдного обмiну

  4. Всі вiдповiдi правильнi

  5. Нормалiзацiєю водно-сольового обмiну

 12. Вiдповiдно до "електричної" теорiї початкова ланка механiзму дiї рефлексотерапiї обумовлений:

  1. * Рiзницею потенцiалiв мiж голкою i оточуючою тканиною

  2. Жодна відповідь не правильна

  3. Нормалiзацiєю лiпiдного обмiну

  4. Всі вiдповiдi правильнi

  5. Нормалiзацiєю водно-сольового обмiну

 13. Вiдповiдно до"гiстамiнової" теорiї механiзм дiї рефлексотерапiї обумовлений:

  1. Переходом гiстамiну з неактивної форми в активну

  2. Вирiвнюванням спiввiдношення мiж гiстамiном i ферментом - оксидазою

  3. Змiною функцiонального стану внутрiшнiх органiв

  4. Активiзацiєю обмiну речовин в органiзмi

  5. * Всi вiдповiдi правильнi

 14. Вiдповiдно до"тканинної" теорiї механiзм дiї рефлексотерапiї обумовлений:

  1. Травмуванням i загибеллю гладких клiтин у ТА

  2. Видiленням бiологiчно активних речовин, зокрема гiстамiноподiбних

  3. Стимуляцiєю бiологiчних процесiв в органiзмi

  4. * Всi вiдповiдi правильнi

  5. Всi вiдповiдi неправильнi

 15. Визначте основні прийоми масажу:

  1. погладжування, поплескування, розминання, струшування.

  2. * погладжування, розтирання, розминання, вібрація.

  3. розирання, стругання, валяння, розминання.

  4. розтирання, розминання, вібрація, струшування.

  5. розтирання, розминання, розтягування.

 16. Відповідно виходу нервів розрізняють такі сегменти спинного мозку:

  1. 7 шийних, 12 грудних, 5 поперекових, 5 куприкових;

  2. * 8 шийних, 12 грудних, 5 поперекових, 5 куприкових ;

  3. 8 шийних, 12 грудних, 4 поперекових, 4 куприкових ;

  4. 7 шийних, 11 грудних, 4 поперекових, 4 куприкових ;

  5. 7 шийних, 11 грудних, 5 поперекових, 5 куприкових

 17. Вкажіть протипокази до використання фототерапії:

  1. системний червоний вовчак

  2. активний туберкульоз

  3. тиреотоксикоз

  4. злоякісні новоутвори

  5. * всі перелiчені захворювання

 18. Вкажіть суть фотоелектрчного ефекту:

  1. створення електричного поля навколо зони опромінення

  2. трансформація гальмування фоточутливих клітин

  3. * здатність атомів і молекул поглинати енергію квантiв

  4. утворення магнітного поля

  5. наведення ЕРС

 19. Вкажіть, в якому діапазоні знаходиться ультрафіолетового випромінювання:

  1. від 760 до 400 нм

  2. * від 400 до 180 нм

  3. від 1 мм до 0,2 мм

  4. 400 мкм-760 нм

  5. 400-2000 м

 20. Вкажіть, на яку глибину проникають свiтловi промені при інфрачервоному опроміненні:

  1. до 3-4 мкм

  2. до 3-4 мм

  3. * до 3-4 см

  4. до 3-4 дм

  5. до 1 м

 21. Вкажіть, на яку глибину проникають свiтловi промені при ультрафіолетовому опроміненні:

  1. до 1 мкм

  2. * до 1 мм

  3. до 1 см

  4. до 1 дм

  5. до 1 м

 22. Вкажіть, що не відносять до лікувальниих ефектів інфрачервоного опромінення:

  1. протизапальнй

  2. антиспастичний

  3. трофічний

  4. * динамогеннийефект

  5. регенеративно-проліферативний

 23. Вкажіть, які імпульсні магнітні поля вважають низькоінтенсивними?

  1. менше 1 Тл.

  2. менше 100 Тл

  3. * менше 100 мТл

  4. менше 1 мТл

  5. 120-200 нм

 24. Гребнеподібне погладжування при проведенні процедури ручного масажу здійснюють:

  1. двома долонями при взятих пальцях масажиста в ”замок”;

  2. долоннею поверхнею кінчиків пальців;

  3. кістковими виступами дистальних кінців основних фаланг зігнутих в кулак пальців;

  4. опорною поверхнею долоні;

  5. долоннею поверхнею кінцевої фаланги пальця;

 25. Для визначення мiсцезнаходження точки акупунктури використовується така одиниця вимiру, як:

  1. Сантиметр

  2. * Цунь

  3. Умовнi лiнiї на тулубi i кiнцiвках

  4. Метр

  5. Всi вiдповiдi неправильнi

 26. До основних прийомів розтирання відносять:

  1. * спіралеподібне;

  2. щипцеподібне;

  3. штрихування;

  4. пиляння;

  5. граблеподібне;

 27. Згiдно "флокулярної" теорiї механiзм дiї рефлексотерапiї обумовлений:

  1. * Нормалiзацiєю бiлкового обмiну

  2. Нормалiзацiєю вуглеводного обмiну

  3. Нормалiзацiєю лiпiдного обмiну

  4. Нормалiзацiєю кислотно-лужної рiвноваги

  5. Нормалiзацiєю водно-сольового обмiну

 28. інтероцептивні рефлекси викликаються при подразненні:

  1. шкіри, слизових

  2. м'язів, сухожилок, зв'язок і кісток

  3. * внутрішніх органів, судин

  4. жодна відповідь не правильна

  5. всі відповіді вірні

 29. Класичні методи голковколювання:

  1. * гальмівний і збуджуючий;

  2. загальної дії і поширювальної;

  3. збуджуючий і з затерпанням;

  4. не має правильної відповіді.

  5. жодна відповідь не правильна

 30. Краніопунктура:

  1. * дія на окремі зони розположені в області скальпа;

  2. дія на окремі зони розположені в області шиї;

  3. дія на окремі зони розположені в області живота;

  4. дія на окремі зони розположені в області нижніх кінцівок.

  5. жодна відповідь не правильна

 31. Курс масажу включає:

  1. 1-2 процедури

  2. від 3-5 до 25-30 процедур

  3. від 30 до 40 процедур

  4. * від 8-10 до 15-18 процедур

  5. від 1-2 до 50 процедур

 32. Локалiзацiя точки акупунктури:

  1. Залежить вiд статi

  2. Залежить вiд статi i вiку

  3. Всi вiдповiдi правильнi

  4. * Не залежить вiд статi i вiку

  5. Всi вiдповiдi неправильнi

 33. Макроскопiчна будова спинного мозку:

  1. * Сiра речовина - нейрони спинного мозку, що оточенi нейроглiєю

  2. Бiла речовина - миєлиновi волокна, провiднi шляхи

  3. Сiра речовина - нейрони спинного мозку i провiднi шляхи

  4. Бiла речовина - провiднi шляхи i жирова клiтковина

  5. всі відповіді вірні

 34. Масаж поділяють на:

  1. * лікувальний, гігієнічний, спортивний, косметичний.

  2. спортивний, косметичний.

  3. гімнастичний, лікувальний.

  4. патогенетичний, гігієнічний.

  5. косметичний, відновлюючий.

 35. Метод тонізації:

  1. * швидкі короткі уколи із залишанням голки на 1- 5 хв;

  2. швидкі короткі уколи із залишанням голки на 10- 15 хв;

  3. швидкі короткі уколи із залишанням голки на 14- 18 хв;

  4. швидкі короткі уколи із залишанням голки на 20- 25 хв;

  5. жодна відповідь не правильна

 36. На які тканинні структури діє прийом масажу вібрація?

  1. шкіру та підшкірну жирову клітковину.

  2. сполучнотканинні утворення, суглоби, фасції та апоневрози.

  3. м’язові тканини.

  4. сухожилля.

  5. * на всі тканинні структури.

 37. Назвіть існуючі напрямки рефлексотерапії :

  1. * голкотерапія , термопунктура;

  2. коагуляція, масажотерапія;

  3. електропунктура;

  4. електропунктура, коагуляція.

  5. жодна відповідь не правильна

 38. Не можна проводити масаж:

  1. лімфатичних вузлів

  2. родимих плям

  3. болючих затвердінь по ходу судин

  4. * всі відповіді вірні

  5. є невірні відповіді

 39. Нижня межа спинного мозку:

  1. На межi I i II поперекових хребцiв

  2. * Верхня межа II поперекового хребця

  3. На межi III i IV поперекових хребцiв

  4. На межi IV i V поперекових хребцiв

  5. всі відповіді вірні

 40. Одним із найдавніших і найдоступніших методів лікування рефлексотерапії є:

  1. * поверхнева рефлексотерапія;

  2. внутрішня рефлексотерапія ;

  3. струменева рефлексотерапія ;

  4. холодова терапія;

  5. жодна відповідь не правильна

 41. Оральні точки акупунктури розташовані:

  1. * в області слизової оболонки щік і губ;

  2. в області слизової оболонки піднебіння і дна порожнини рота;

  3. в області слизової оболонки щік і язика ;

  4. в області слизової оболонки ясен і твердого піднебіння.

  5. жодна відповідь не правильна

 42. Перевага рефлексотерапії перед іншими методами лікування:

  1. * полягає в мінімумі протипоказань і відсутності таких побічних явищ, як алергія та непереносимість ліків, характерних для лікарського лікування;

  2. швидкість дії ;

  3. дорогоцінності;

  4. все вірно.

  5. жодна відповідь не правильна

 43. Переднiй i задньосерединний меридiан вiдноситься до:

  1. Парних меридiанiв

  2. Чудесних судин

  3. * Непарних меридiанiв

  4. Жодна відповідь не вірна

  5. Всi вiдповiдi вiрнi

 44. Периостальна акупунктура – це:

  1. * основана на стимуляції оприділених зон надокосниці;

  2. основана на стимуляції оприділених зон м’язів;

  3. основана на стимуляції оприділених зон тулоба;

  4. не має правильної відповіді.

  5. жодна відповідь не правильна

 45. Під впливом масажу в м’язи поступає:

  1. менше кисню і поживних речовин;

  2. більше кисню і менше поживних речовин;

  3. менше кисню і більше поживних речовин;

  4. * більше кисню і поживних речовин;

  5. зовсім не поступає кисень і поживні речовини;

 46. Під класичним методом голковколювання розуміють :

  1. * дію на організм з лікувальною або профілактичною ціллю спеціальними голками, які вводять в біологічноактивні точки

  2. дію на організм з лікувальною або профілактичною ціллю електричним током

  3. дію на організм з лікувальною або профілактичною ціллю ризними видами випромінювання

  4. дію на організм з лікувальною або профілактичною ціллю температурними факторами

  5. дію на організм з лікувальною або профілактичною ціллю лікувальними речовинами

 47. Під час лікування з допомогою рефлексотерапії відбувається:

  1. * вплив на рефлекторні зони нервової системи;

  2. покращення кровообігу;

  3. скорочення м’язів тіла;

  4. розслаблення м'язів тіла;

  5. жодна відповідь не правильна

 48. Під яким кутом вводять голку при горизонтальному уколі:

  1. * 15о

  2. 30-60 о

  3. 45 о

  4. 90 о

  5. немає правильної відповіді.

 49. Під яким кутом вводять голку при прямому уколі:

  1. * 90 о

  2. 30-60 о

  3. 45 о

  4. 15 о

  5. немає правильної відповіді.

 50. Під яким кутом вводять голку при уколі під нахилом:

  1. * 30-60 о

  2. 90 о

  3. 45 о

  4. 15 о

  5. немає правильної відповіді.

 51. Під яким кутом вводять мікроголки:

  1. * 5-15°;

  2. 45 -55°;

  3. 35- 40°;

  4. 55-90°.

  5. жодна відповідь не правильна

 52. тонізуючий метод рефлексотерапії сприяє виділенню:

  1. * адреналіну та ацетилхоліну

  2. гістаміну та ацетилхоліну

  3. гістаміну та адреналіну

  4. інсуліну та гістаміну

  5. адреналіну та інсуліну

 53. Показання до проведення рефлексотерапії :

  1. * хронічні неспецифічні захворювання легень, хвороба Рейно, головний біль, астенія, невралгія, невропатія.

  2. кишкові коліки , бронхіт , параліч, алергії , геморой .

  3. стенози , рак, нефропатію , цироз печінки , гайморит.

  4. покращення кровообігу, артози, артрити, гіпертонію, тромбоцитопенію.

  5. жодна відповідь не правильна

 54. Показання до проведення рефлексотерапії :

  1. * порушення травлення, енурез, хронічні гінекологічні захворювання, артрози, артралгії.

  2. кишкові коліки , бронхіт , параліч, алергії , геморой .

  3. стенози , рак, нефропатію , цироз печінки , гайморит.

  4. покращення кровообігу, артози, артрити, гіпертонію, тромбоцитопенію.

  5. жодна відповідь не правильна

 55. Правильне введення методом обертання голки:

  1. * перпендикулярно до шкіри в центрі необхідної точки;

  2. під кутом 45 градусів до шкіри в центрі необхідної точки;

  3. під кутом 65градусів до шкіри в центрі необхідної точки;

  4. під кутом 55 градусів до шкіри в центрі необхідної точки;

  5. жодна відповідь не правильна

 56. Правильне утримуваня голки :

  1. * І палець з однієї сторони, ІІ і ІІІ з другої сторони;

  2. ІІ палець з однієї сторони , ІІІ і ІІ з другої сторони;

  3. ІІ і ІІІ пальці з однієї сторони;

  4. І палець і ІІ з однієї сторони.

  5. жодна відповідь не правильна

 57. При правильному манiпулюваннi голкою i влученнi в точку акупунктури виникають:

  1. Больовi вiдчуття

  2. * Передбаченi вiдчуття

  3. Парестезiї

  4. Занiмiння

  5. Всi вiдповiдi неправильнi

 58. При поверхневій рефлексотерапії об'єктом впливу є :

  1. * шкіра;

  2. м’язи;

  3. слизова оболонка;

  4. нервові закінченя;

  5. жодна відповідь не правильна

 59. При розтиранні відбувається:

  1. звуження судин і сповільнення кровотоку;

  2. * розширення судин і прискорення кровотоку;

  3. розширення судин і сповільнення кровотоку;

  4. звуження судин і прискорення кровотоку;

  5. розтирання впливає на лімфообіг;

 60. При штрихуванні пальці прямі, максимально розігнуті, до масованої ділянки розміщені під кутом:

  1. 10°

  2. 20°

  3. * 30°

  4. 40°

  5. 50°

 61. Протипоказання до призначення лікувального масажу:

  1. ішемічна хвороба серця: стенокардія напруги

  2. гіпертонічна хвороба

  3. вегето-судинна дистонія

  4. гіпотонічна хвороба

  5. * загроза кровотечі і тромбемболії

 62. Протипоказаннями до призначення масажу є:

  1. незначні порушення цілісностї шкіряного покрову.

  2. атрофія м’язів та контрактури суглобів.

  3. * гострий больовий синдром, гострі запальні процеси, піодермії, екзема.

  4. травми опорно-рухового апарату.

  5. підвищення ЧСС до 100 уд/хв.

 63. Ритмічні масажні рухи:

  1. утруднюють рух крові по артеріях і прискорюють відтік венозної крові;

  2. полегшують рух крові по артеріях і сповільнюють відтік венозної крові;

  3. утруднюють рух крові по артеріях і сповільнюють відтік венозної крові;

  4. * полегшують рух крові по артеріях і прискорюють відтік венозної крові;

  5. не впливають на кровообіг;

 64. Сегментарнi реакцiї є наслiдком надходження аферентних iмпульсiв у визначенi центри:

  1. Спинного мозку /при корпоральному введеннi голок/

  2. Стовбура головного мозку /при аурiкулярному введеннi голок /

  3. * Всi вiдповiдi правильнi

  4. Стовбура головного мозку /при впливi в обл. обличчя i передньої половини волосистої частини голови/

  5. Всi вiдповiдi неправильнi

 65. Скільки є основних меридіанів:

  1. * 14

  2. 7

  3. 38

  4. 8.

  5. 24

 66. Точка акупунктури, як об'єкт впливу, - це:

  1. Дiлянка шкiри

  2. Дiлянка шкiри, пiдлеглi тканини (м'язи, сухожилки)

  3. Дiлянка шкiри з пiдлеглими м'язами

  4. * Дiлянка шкiри з пiдлеглими м'язами, сухожилками, зв'язками, периостом

  5. Всi вiдповiдi неправильнi

 67. Точка акупунктури має дiаметр вiд 2 до 5 мм, який може змiнюватися в залежностi вiд:

  1. Часу доби

  2. Емоцiйного стану

  3. Фiзичного стану

  4. Метеоумов

  5. * Всi вiдповiдi правильнi

 68. Точка акупунктури має дiаметр:

  1. вiд 20 до 50 мм

  2. вiд 2 до 10 мм

  3. вiд 2 до 5 см

  4. вiд 2 до 10 см

  5. Всi вiдповiдi правильнi

 69. Точка акупунктури:

  1. * Має пiдвищену чутливiсть до механiчних подразнень

  2. Не має пiдвищеної чутливостi до механiчних подразнень

  3. Всі відповіді вірні

  4. Немає вірної відповіді

  5. Не має пiдвищеної чутливостi до термічних подразнень

 70. У вiдповiдь на подразнення точки акупунктури тим або iншим методом виникає реакцiя органiзму:

  1. Мiсцева /специфiчна/

  2. Сегментарна /специфiчна/

  3. Загальна /неспецифична/

  4. * Всi вiдповiдi правильнi

  5. Всi вiдповiдi неправильнi

 71. У зонi точки акупунктури:

  1. Епiдермiс значно тонший, нiж у прилягаючiй тканинi:

  2. Кiлькiсть пухкої сполучної тканини значно бiльша

  3. Вища щiльнiсть рецепторiв рiзноманiтного виду

  4. Скупчення тучних клiтин, якi мiстять велику кiлькiсть бiологiчно активних речовин, ферментiв

  5. * Всi вiдповiдi правильнi

 72. Ускладнення при голковколюванні:

  1. * вегетативні реакції, вигин голки, відлам голки;
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка