Модуль 1 «Сучасна практика внутрішньої медицини»
Скачати 158.99 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір158.99 Kb.
ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Підсумковий модульний контроль модулів 1 та 2 включає контроль вмінь студентів виконувати типові задачі діяльності та вміння, якими, згідно ОКХ відповідного профілю повинні володіти випускники вищого медичного закладу.


МОДУЛЬ 1 «Сучасна практика внутрішньої медицини»

Перелік типових задач діяльності та умінь, що перевіряються при проведенні підсумкового модуля 1: • Робота з хворим

 • Збирати скарги, анамнез хвороби, анамнез життя;

 • Збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, конституція, вгодованість) та оцінюватим зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного жирового шару, пальпація лімфатичних вузлів, щитоподібної та молочної залоз), обстежувати стан кістково-м’язової системи, суглобів;

 • Обстежувати стан органів дихання (огляд грудної клітки, пальпація грудної клітки, перкусія та аускультація легенів);

 • Обстежувати стан системи органів кровообігу (огляд і пальпація ділянки серця та судин, перкусія меж серця і аускультація серця та судин);

 • Обстежувати стан органів травлення (огляд, перкусія, поверхнева і глибока пальпація);

 • Обстежувати стан сечостатевої системи (огляд поперекової ділянки, пальпація нирок).

 • Виділити провідний клінічний симптом або синдром (Список 1)

 • Поставити вірогідний (попередній) або синдромний діагноз захворювання (Список 2).

 • Призначити та обґрунтувати лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (Список 2).

 • Здійснювати диференціальну діагностику при основних симптомах і синдромах (Список 1).

 • Інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень (Список 4)

 • Поставити клінічний діагноз (Список 2).

 • Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) захворювання (Список 2).

 • Визначити необхідний режим та дієту хворого (Список 2).

 • Визначити тактику вторинної профілактики хворих, які підлягають диспансерному нагляду, діагностувати невиліковне захворювання, термінальний стан та його фази. Консультувати інкурабельних пацієнтів та їх близьких з питань медичного супроводу під час невиліковної хвороби.

 • Вести медичну документацію щодо пацієнта.

Список 1 (Синдроми та симптоми)

 1. анемія (гостра та хронічна постгеморагічна анемія, залізодефіцитна, В12-дефіцитна, фолієводефіцитна, апластична, гемолітична)

 2. артеріальна гіпертензія (есенціальна артеріальна гіпертензія, вторинні артеріальні гіпертензії: ниркові - реноваскулярні, ренопаренхіматозні; ендокринні - синдром і хвороба Іценко-Кушинга, феохромоцитома, первинний гіперальдостеронізм, дифузний токсичний зоб; коарктація аорти, ізольована систолічна артеріальна гіпертензія, артеріальна гіпертензія при вагітності).

 3. артеріальна гіпотензія і нЕПРИТОМНІСТЬ(вазодепресорнагіпотензія/непритомність,постуральна ортостатична, ятрогенна гіпотензія, непритомність при серцево-судинних захворюваннях: клапанні вади серця, гострий коронарний синдром, гіпертрофічна кардіоміопатія, розшарування аорти; порушення ритму і провідності серця: дисфункціясинусового вузла, порушення атріовентрикулярної провідності, суправентрикулярна та шлуночкова тахікардія; тромбоемболія легеневої артерії, нервові і ендокринні захворювання, метаболічні порушення та істеричний невроз, черевний та висипний тифи, менінгококова інфекція, геморагійні гарячки).

 4. АСЦИТ (цироз та пухлини печінки, правошлуночкова серцева недостатність, в т.ч. при констриктивному перикардиті, тромбоз печінкових вен, тромбоз ворітної вени або її гілок, тромбоз, стеноз, облітерація нижньої порожнистої вени на рівні або вище печінкових вен, тощо).

 5. БІЛЬ В ГРУДНІЙ КЛІТЦІ (гострий коронарний синдром, стенокардія, стеноз гирла аорти, гіпертрофічна кардіоміопатія, пролапсмітрального клапану, коронарит, аортит, міокардит, гострий перикардит, розшарування аорти,плеврит, тромбоемболія легеневої артерії, пневмоторакс, пухлини середостіння, гастроезофагеальнарефлюксна хвороба, кардіоспазм, спазм стравоходу,кила стравохідного отвору діафрагми, виразкова хвороба та інші виразки шлунку і дванадцятипалої кишки, панкреатит, остеохондроз грудного відділу хребта, оперізуючий лишай, міозит, костохондрит, міжреберна невралгія, нейроциркуляторна дистонія, синдром панічних атак, легенева чума, ентеровірусні хвороби).

 6. біль в животі (холецистит, дискінезії жовчного міхура та сфінктера Одді, жовчнокам’яна хвороба, панкреатит, хронічний гастрит, виразкова хвороба та інші виразки шлунку та дванадцятипалої кишки, синдром роздратованого кишечнику, целіакія та інші ентеропатії, хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт, «черевна жаба», кишкові інфекції, ентеровірусні хвороби).

 7. БІЛЬ В КІНЦІВКАХ ТА СПИНІ (анкілозивний спондилоартрит, остеоартроз, остеохондроз хребта, остеопороз, дерматоміозит/поліміозит, нейропатії, зокрема при цукровому діабеті).

 8. бронхообструктивний синдром (хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма, пухлини трахеї, бронхів та середостіння).

 9. випіт у плевральну порожнину (туберкульоз, пневмонії, злоякісні пухлини плеври та легенів, серцева недостатність, гострий панкреатит, цироз печінки, нефротичний синдром, травми грудної клітки, гіпотиреоз, системні захворювання сполучної тканини).

 10. геморагічний синдром (геморагічний васкуліт, вузликовий поліартеріїт, гіперсенситивний васкуліт, гемофілія, ідіопатичнатромбоцитопенічна пурпура, синдром дисемінованноговнутрішньосудинного згортання крові, геморагійні гарячки лептоспіроз, злоякісні захворювання кровотворної системи, що супроводжуються тромбоцитопенією).

 11. гепатомегалія та гепатолієнальний синдром (гострі та хронічні гепатити, цироз та рак печінки, тромбоз печінкових вен, лейкемії, лімфогранульоматоз, еритремія, правошлуночкова серцева недостатність, зокрема при констриктивному перикардиті, хвороби накопичення, зокрема, гемохроматоз).

 12. ДИСФАГІЇ (езофагіти, в тому числі при гастроезофагеальнійрефлюксній хворобі, рак стравоходу, дифузний спазм стравоходу, ахалазія кардії, дивертикули стравоходу, дисфагія при ураженні ценральної та периферичної нервової системи, м’язової системи, системна склеродермія).

 13. жовтяниця (гострі та хронічні гепатити, цироз та рак печінки, гемолітичні анемії, жовчнокам’яна хвороба, рак головки підшлункової залози, рак фатерова соска, доброякісні гіпербілірубінемії).

 14. задИШКА (при серцевій недостатності зі збереженою та зниженою систолічною функцією лівого шлуночка; дихальній недостатності внаслідок порушення бронхіальної прохідності та захворювань легень і плеври, в тому числі при пневмонії, туберкульозі та пневмотораксі; патології судин легень, зокрема тромбоемболії легеневої артерії та захворюваннях грудної клітки або дихальних м’язів, синдромі гіпервентиляції при неврозах і нейроциркуляторній дистонії, ураженнях дихального центру при органічних захворюваннях головного мозку, анеміях).

 15. закрЕп (синдром подразненого кишечнику, рак кишечника, аноректальні захворювання, гіпотиреоз,ситуаційні, ятрогенні, психогенні та нейрогенні закрепи, порушення харчування, вірусні гепатити).

 16. КАРДІОМЕГАЛІЯ(набуті вади серця, зокрема, недостатність мітрального клапану, стеноз і недостатність аортального клапану, комбіновані мітральні і аортальні вади серця; міокардити та дилятаційнакардіоміопатія, ішемічна хвороба серця, ексудативний перикардит).

 17. кашель (хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма, туберкульоз легень, бронхоектатична хвороба, пневмонії, пневмоконіози, злоякісні пухлини легенів і бронхів, лівошлуночкова серцева недостатність, гастроезофагеальнарефлюксна хвороба).

 18. кровохаркання (туберкульоз легень, злоякісні пухлини бронхів і легень, пневмонії, бронхоектатична хвороба, абсцес легені, мітральний стеноз, інфаркт легені).

 19. ЛЕГЕНЕВИЙ ІНФІЛЬТРАТ (пневмонії, інфільтративний туберкульоз легень, еозинофільний легеневий інфільтрат, інфаркт та рак легень, доброякісні пухлини легень, саркоїдоз легень, вогнищевий пневмосклероз)

 20. ЛЕЙКОЦИТОЗ (лімфоми, гострі та хронічні лімфоїдні та мієлоїдні лейкемії, інфекційний мононуклеоз, реактивний лімфаденіт, саркоїдоз, метастатичне ураження, сепсис).

 21. лімфаденопатія (туберкульоз, саркоїдоз, інфекційний мононуклеоз, системні захворювання сполучної тканини, метастастатичне ураження, гострі і хронічні лімфоїдні та мієлоїдні лейкемії, хвороба Ходжкіна, неходжкінські злоякісні лімфоми, реактивний лімфаденіт, сепсис, аденовірусна інфекція, токсоплазмоз, ВІЛ-інфекція).

 22. Лихоманка (ревматоїдний артрит, інфекційний ендокардит, злоякісні новоутворення, в тому числі, лейкемії, лімфоми, мієломна хвороба, лімфогранулематоз, сепсис, туберкульоз, системні захворювання сполучної тканини, вузликовий поліартеріїт, гнійний холангіт, абсцеси внутрішніх органів, хвороба Крона, гнійний пієлонефрит, ВІЛ-інфекція, інфекційні хвороби різних груп).

 23. набряковий синдром (венозні набряки: хронічна венозна недостатність, порушення венозного відтоку, тромбофлебіт глибоких вен; лімфатичні набряки: запальні, обструктивні; жирові, ортостатичні та ідіопатичні; при ураженні кістково-мязової системи: артрити, тендовагініти; нефротичний синдром, захворювання серцево-судинної системи з розвитком серцевої недостатності, захворювання печінки, зокрема, цироз печінки та інші гіпопротеінемічні стани: ексудативна ентеропатія, синдром мальабсорбції, аліментарні і кахектичні набряки; набряки, зумовлені прийомом лікарських засобів та ендокринні захворювання: гіпотиреоз).

 24. нефротичний синдром (гострий та хронічний гломерулонефрит, амілоїдоз нирок, діабетична нефропатія, мієломна хвороба).

 25. ПЕЧІЯ (гастроезофагеальнарефлюксна хвороба, хронічний гастрит, необстежена диспепсія, виразкова хвороба та інші виразки шлунку та дванадцятипалої кишки).

 26. портальна гіпертензія (хронічні вірусні гепатити, цироз та пухлини печінки, правошлуночкова серцева недостатність, в т.ч. при констриктивномуперикардиі, тромбоз печінкових вен, тромбоз ворітної вени або її гілок, тромбоз, стеноз, облітерація нижньої порожнистої вени на рівні або вище печінкових вен, тощо).

 27. ПОРУШЕННЯ СЕРЦЕВОГО РИТМУ (екстрасистолія, фібриляція та тріпотіння передсердь, пароксизмальна тахікардія).

 28. сечовий синдром (гострий та хронічний гломерулонефрит, сечокам’яна хвороба, тубулоінтерстиціальні захворювання нирок, пієлонефрит, діабетична нефропатія, інфаркт нирки, туберкульоз нирки, гіпернефрома, цистит, уретрит, геморагічний васкуліт).

 29. СУГЛОБОВИЙ СИНДРОМ (ревматоїдний артрит, остеоартроз, анкілозивний спондилоартрит, реактивний артрит, подагра, системний червоний вовчак, системна склеродермія, гостра ревматична лихоманка).

 30. СХУДНЕННЯ (онкологічні захворювання, системний червоний вовчак, вузликовий поліартеріїт, захворювання травного тракту, легень, в тому числі туберкульоз, серцево-судинної системи, аліментарне та психогенне схуднення, ВІЛ-інфекція).

 31. ТРИВАЛИЙ ДІАРЕЙНИЙ СИНДРОМ (хронічний атрофічний гастрит, хвороба оперованого шлунку, хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт, целіакія, хвороба Уіппла, синдром підвищенного бактеріального росту в тонкій кишці, харчове несприйняття, синдром подразненої кишки, хронічний панкреатит, діабетична ентеропатія, амілоїдоз, СНІД).

 32. цІАНОЗ ДИФУЗНИЙ ТА ЛОКАЛЬНИЙ (захвоювання легень та серця, в тому числі при вроджених вадах серця в стані синдрому Ейзенменгера та набутих вадах серця – мітральний стеноз, недостатність трикуспідального клапана, серцева і дихальна недостатність та при утворенні патологічного гемоглобіну, істинний круп, дифтерія, генералізовані форми інфекційних хвороб).

 33. шлункова диспепсія (гастроезофагеальнарефлюксна хвороба, рак шлунка, хронічний гастрит, виразкова хвороба та інші виразки шлунку та дванадцятипалої кишки, хронічний панкреатит, рак підшлункової залози).

 34. ШЛУНКОВО-КИШКОВА КРОВОТЕЧА (варикозне розширення вен стравоходу, ерозії шлунку, виразкова хвороба та інші виразки шлунку і дванадцятипалої кишки, злоякісні пухлини, неспецифічний виразковий коліт, геморагічний васкуліт, геморой).

 35. ШУМ У СЕРЦІ (вроджені вади серця: дефект міжшлуночкової перегородки, дефект міжпередсердної перегородки, відкрита артеріальна протока, коарктація аорти; набуті вади серця: мітральний стеноз, недостатність мітрального клапана (органічна та відносна), пролапсмітрального клапану, стеноз гирла аорти, недостатність аортального клапана, гіпертрофічна кардіоміопатія, недостатність тристулкового клапана (органічна та відносна), невинний систолічний шум у осіб молодого віку).

 36. ШОКИ (гіповолемічний, кардіогенний, обструктивний, перерозподільчий, зокрема анафілактичний, септичний).


Список 2 (захворювання)

Хвороби системи кровообігу

 1. Есенціальна артеріальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба).

 2. Вторинні (симптоматичні) артеріальні гіпертензії:

 • ниркові (реноваскулярні, ренопаренхіматозні);

 • ендокринні (синдром і хвороба Іценко-Кушинга, феохромоцитома, первинний гіперальдостеронізм, дифузний токсичний зоб);

 • коарктація аорти;

 • ізольована систолічна артеріальна гіпертензія;

 • артеріальна гіпертензія при вагітності;

 1. Нейроциркуляторна дистонія.

 2. Атеросклероз.

 3. Хронічні форми ішемічної хвороби серця.

 4. Гострий інфаркт міокарда. Нестабільна стенокардія.

 5. Перикардити.

 6. Легеневе серце.

 7. Набуті вади серця: мітрального, аортального та трикуспідального клапанів, комбіновані мітральні та аортальні вади.

 8. Вроджені вади серця: дефект міжпередсердної, міжшлуночкової перегородки, відкрита артеріальна протока, коарктація аорти.

 9. Інфекційний ендокардит.

 10. Міокардити та кардіоміопатії.

 11. Тромбоемболія легеневої артерії.

 12. Порушення серцевого ритму.

 13. Порушення провідності серця.

 14. Серцева недостатність.

Хвороби органів дихання

1. Хронічне обструктивне захворювання легень.

2. Бронхіальна астма.

3. Пневмонії.

4. Плеврити.

5. Інфекційно-деструктивні захворювання легень.

7. Дихальна недостатність.

Хвороби органів травлення

1. Хронічні езофагіти та гастроезофагеальнарефлюксна хвороба.

2. Функціональні порушення шлунку, жовчного міхура і жовчовивідних шляхів, кишечника.

3. Хронічні гастрити та дуоденіти.

4. Виразкова хвороба та інші виразки шлунку та 12-палої кишки.

5. Хронічні захворювання тонкої та товстої кишки (целіакія та інші ентеропатії, неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона).

7. Жовчнокам'яна хвороба; хронічний холецистит.

8. Хронічні гепатити.

9. Цирози печінки.

10. Хронічні панкреатити.Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

 1. Остеоартроз.

 2. Системний червоний вовчак..

 3. Системна склеродермія.

 4. Подагра.

 5. Реактивні артрити.

 6. Гостра ревматична лихоманка.

 7. Ревматоїдний артрит.

 8. Дерматоміозит.

 9. Анкілозивний спондилоартрит.

 10. Системні васкуліти (геморагічний васкуліт, вузликовий поліартеріїт).

Хвороби органів сечовидільної системи

 1. Пієлонефрити.

 2. Тубуло-інтерстиціальний нефрит.

 3. Гострі та хронічні гломерулонефрити.

 4. Амілоїдоз нирок.

 5. Нефротичний синдром.

 6. Ниркова недостатність.

Хвороби органів кровотворення

1. Анемії.

2. Гострі та хронічні лейкемії.

3.Лімфоми.

4. Мієломна хвороба.

5. Гемофілії.6. Тромбоцитопенічна пурпура.
Список 4 (лабораторні та інструментальні методи дослідження)

 1. Аналіз плевральної рідини.

 2. Аналіз асцитичної рідини.

 3. Аналіз синовіальної рідини.

 4. Аналіз сечі на діастазу.

 5. Аналіз сечі за Нечипоренком.

 6. Аналіз сечі за Зимницьким.

 7. Гострофазові показники крові, загальний білок крові та його фракції.

 8. Загальний аналіз крові.

 9. Загальний аналіз сечі.

 10. Тест толерантності до глюкози, глікемічний та глюкозурічний профіль, С-пептид, HbA1c.

 11. Біохімічні показники обміну заліза сироватки крові.

 12. Трансамінази крові, загальний білірубін та його фракції.

 13. Коагулограма.

 14. Біохімічні маркери некрозу міокарда, D-димер.

 15. Ліпідний спектр крові.

 16. Креатинін і сечовина крові, швидкість клубочкової фільтрації.

 17. Сечова кислота крові.

 18. Електроліти крові.

 19. Лужна фосфатаза, альфа-амілазакрові.

 20. Загальний імунологічний профіль крові.

 21. Серологічні реакції при аутоімунних захворюваннях.

 22. Мікробіологічне дослідження біологічних рідин та виділень.

 23. Імуноферментне, імунохімічне, молекулярно-біологічне досліджень крові.

 24. Маркери вірусних гепатитів.

 25. Загальний аналіз харкотиння.

 26. Копроцитограма.

 27. Фекальна еластаза-1.

 28. Дослідження функції зовнішнього дихання.

 29. Електрокардіографічне дослідження.

 30. Ехокардіографія.

 31. Проби з дозованим фізичним навантаженням.

 32. Рентгенконтрастна ангіографія.

 33. Променеве дослідження органів черевної порожнини.

 34. Променеве дослідження органів грудної порожнини.

 35. Променеве дослідження сечостатевої системи.

 36. Променеве дослідження черепу, кісток та суглобів.

 37. Дослідження жовчі, рН-метріяшлунк.

 38. Дихальні тести з 13С-сечовиною, 13С-тригліцеридами, 13С-крохмалем, 13С-лактозою та дихальні водневі тести з глюкозою і лактулозою.

 39. Ендоскопічне дослідження бронхів.

 40. Ендоскопічне дослідження травного тракт.

 41. Цитологічне дослідження біоптату лімфатичного вузла.

ЗНАТИ КЛІНІЧНУ ФАРМАКОЛОГІЮ ОСНОВНИХ ГРУП МЕДИКАМЕНТОЗНИХПРЕПАРАТІВ

 1. α і β- адреностимуляторів.

 2. Антиангінальних.

 3. Антиаритмічних.

 4. Антибактеріальних.

 5. Антигіпертензивних.

 6. Антикоагулянтів.

 7. Відхаркувальних.

 8. Гемостатиків.

 9. Глюкокортикоїдів і цистотатичнихімуносупресантів.

 10. Діуретиків.

 11. Інгібіторів протонної помпи.

 12. Н2-гістаміноблокаторів.

 13. Нестероїдних протизапальних засобів.

 14. Противірусних.

 15. Розчинів для детоксикаційної терапії.

 16. Розчинів для регідратаційної терапії.

 17. Холінолітиків.

ВМІТИ ОФОРМЛЯТИ МЕДИЧНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ

 1. Медичнукартустаціонарногохворого.

 2. Виписку із медичної карти стаціонарного хворого.

 3. Процедурний листок (форма У №28).

 4. Направлення на МСЕК.

 5. Лікарське свідоцтво про смерть.

 6. Листок непрацездатності.

 7. Санаторно-курортну карту.

 8. Екстрене сповіщення про випадок інфекційного захворювання, онко- та профзахворювання.

 9. Рецепти за всіма розділами дисципліни.


МОДУЛЬ 2 «НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ У КЛІНІЦІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ»

При проведенні підсумкового модульного контролю модуля 2 перевіряють наступні вміння та практичні навички: • Діагностування невідкладних станів (Список 3).

 • Проводити реанімаційні заходи невиліковно хворим.

 • Визначення тактики надання екстреної медичної допомоги (Список 3).

 • Надання екстреної медичної допомоги (Список 3).

 • Виконання медичних маніпуляцій (Список 5).

Список 3 ( НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ)

 1. Зупинка кровообігу і дихання.

 2. Гострий коронарний синдром.

 3. Гостра серцева недостатність.

 4. Шоки.

 5. Гостра дихальна недостатність.

 6. Спонтанний пневмоторакс.

 7. Тампонада серця.

 8. Тромбоемболія легеневої артерії.

 9. Гіпертензивний криз.

 10. Пароксизмальні порушення серцевого ритму і порушення провідності серця (пароксизмальна тахікардія та фібриляція/тріпотіння передсердь, високостепеневіатріовентирикулярні блокади, синдром Морганьї-Едемса-Стокса).

 11. Коми.

 12. Кровотечі .

 13. Непритомність.

 14. Гостра ниркова недостатність.

 15. Набряк Квінке/набряк гортані.

 16. Гостра печінкова енцефалопатія.

Список 5 ( МЕДИЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ)

 1. Вимірювати артеріальний тиск.

 2. Реєстрація ЕКГ у 12 відведеннях.

 3. Виконувати штучну вентиляцію легень та проводити непрямий масаж серця.

 4. Проводити ін'єкції лікарських речовин.

 5. Визначати групу крові.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка