Модуль Гігієна у фармації Текстові тести
Сторінка1/33
Дата конвертації17.04.2016
Розмір4.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
Модуль 1. Гігієна у фармації

Текстові тести

 1. В яких межах відносна вологість повітря в житлових приміщеннях вважається нормальною?

  1. * 30-60 %

  2. 30-50 %

  3. 40-50 %

  4. 50-60 %

  5. 30-40 %

 2. Які межі шкали циліндричного кататермометра Хілла?

  1. 0 - + 35 С

  2. 0 - + 40 С

  3. +33 - + 40 С

  4. * + 35 - + 38 С

  5. + 35 - + 40 С

 3. В яких часових режимах працює барограф ?

  1. Добовому

  2. Тижневому

  3. Місячному

  4. * Добовому і тижневому

  5. Тижневому і місячному

 4. В якому випадку при вимiрюваннi психрометром обидва термометри (сухий та вологий) покажуть однакову температуру?

  1. При вiдноснiй вологостi 0 %

  2. При вiдноснiй вологостi 60 %

  3. * При вiдноснiй вологостi 100 %

  4. При вiдноснiй вологості 60 – 80 %

  5. Це не можливо.

 5. В якому випадку при вимiрюваннi психрометром рiзниця мiж температурними показниками сухого та вологого термометрiв збiльшується?

  1. При пiдвищеннi температури повiтря

  2. При збiльшеннi вiдносної вологостi повiтря

  3. * При зниженнi вiдносної вологостi повiтря

  4. При пiдвищеннi вiдносної вологостi повiтря

  5. При зниженні температури повітря

 6. В якому режимі працює термограф ?

  1. Добовому

  2. Тижневому

  3. Місячному

  4. * Добовому і тижневому

  5. Тижневому і місячному

 7. Виберіть приміщення, в яких коефіцієнт заглиблення не повинен перевищувати 2:

  1. Учбова кімната

  2. Палата

  3. Ординаторська

  4. Стоматологічнй кабінет

  5. * Всі відповіді вірні

 8. Виберіть приміщення, в яких нормована температура повітря складає 200С

  1. палата для новонароджених

  2. * палата для дорослих

  3. лікарняний коридор

  4. операційна

  5. виробничі приміщення

 9. Види дискомфортного мiкроклiмату:

  1. * Нагрiваючий, охолоджуваючий

  2. Нагрiваючий, променевий

  3. Охолоджуючий, гинетермичний

  4. Допустимий, недопустимий

  5. Оптимальний, неоптимальний

 10. Визначення яких показників передбачає вивчення просторового температурного режиму ?

  1. Показники температури по горизонталі

  2. Показники температури по вертикалі

  3. * Показники температури по горизонталі і вертикалі

  4. Зміни температури упродовж дня

  5. Зміни температури упродовж тижня

 11. Висока вологість повітря при високій температурі повітря несприятлива, тому що

  1. зменшується втрата тепла шляхом випромінювання

  2. * зменшується втрата тепла шляхом випаровуванням

  3. зменшується втрата тепла шляхом конвекції

  4. зменшується втрата тепла шляхом кондукції

  5. всі відповіді правильні

 12. Висока вологість при низькій температурі повітря несприятлива для збереження теплового гомеостазу, оскільки

  1. * більше втрачається тепло проведенням

  2. зменшується віддача тепла конвекцією

  3. збільшується віддача тепла випаровуванням

  4. зменшується втрата тепла проведенням

  5. Висока вологість при низькій температурі повітря сприятлива для збереження теплового гомеостазу

 13. Від чого залежить біологічна дія сонячної радіації?

  1. * від площі опромінення тіла;

  2. від віку людини;

  3. від статі людини;

  4. від товщини епідермісу;

  5. від характеру живлення.

 14. Від чого залежить максимальна вологість повітря ?

  1. Атмосферного тиску

  2. * Температури повітря

  3. Відносної вологості

  4. Дефіциту насичення

  5. Точки роси

 15. Від якого чинника залежить атмосферний тиск ?

  1. Географічна довгота

  2. * Висота над рівнем моря

  3. Температура повітря

  4. Висота над рівнем моря і географічна широта

  5. Висота над рівнем моря і географічна довгота

 16. Віддача тепла конвекцією і проведенням зменшується

  1. при низькій температурі повітря

  2. * при високій температурі повітря

  3. при високій рухливості повітря

  4. при яскравому штучному освітленні

  5. при застосуванні вентиляторів

 17. Віддача тепла організмом шляхом випромінювання збільшується

  1. * При низькій температурі оточуючих поверхонь

  2. При високій температурі оточуючих поверхонь

  3. При низькій вологості оточуючих поверхонь

  4. При високій вологості оточуючих поверхонь

  5. При відсутності оточуючих поверхонь

 18. Відносна вологість повітря - це:

  1. різниця абсолютної і максимальної вологості;

  2. відношення максимальної вологості до абсолютної в %;

  3. сума абсолютної і максимальної вологості;

  4. твір абсолютної вологості на максимальну;

  5. * відношення абсолютної вологості до максимальної в %.

 19. Вкажiть переваги аспiрацiйного психрометра:

  1. Вказує вiдносну вологiсть

  2. Швидкiсть вимiрювання

  3. Захист вiд радіаційного випромiнювання

  4. * Захист вiд радіаційного випромiнювання та зовнiшнього руху повiтря

  5. Захист вiд зовнiшнього руху повiтря

 20. Вкажіть допустимий перепад температури повітря по вертикалі у приміщенні

  1. 0,5-1 0 С

  2. 1-1,5 0 С

  3. 1,5 –2 0 С

  4. * 2-3 0 С

  5. 3-4 0 С

 21. Вкажіть нормативи кута отвору для житлових приміщень

  1. Не менше 20

  2. * Не менше 50

  3. Не менше 70

  4. Не менше 100

  5. Не менше 270

 22. Вкажіть нормативи кута падіння для житлових приміщень

  1. Не менше 250

  2. Не більше 250

  3. * Не менше 270

  4. Не більше 270

  5. Не менше 300

 23. Вкажіть одиницю вимірювання освітленості:

  1. Кандела

  2. Паскаль

  3. * Люкс

  4. Кельвін

  5. Люмен

 24. Гігієнічний норматив швидкості руху повітря в приміщенні (м/с):

  1. 0,05 - 0,1;

  2. * 0,1 - 0,2;

  3. 0,1 - 0,5;

  4. 0,2 - 0,3;

  5. 0,5 - 1.

 25. Діапазон видимої сонячної радіації (нм):

  1. більше 300;

  2. 4000 -180;

  3. * 760 - 400;

  4. 400 - 180;

  5. 180 - 10 .

 26. Для визначення швидкості руху повітря в аудиторії необхідний:

  1. анемометр чашковий;

  2. анемометр крильчатий;

  3. психрограф;

  4. * кататермометр;

  5. термометр.

 27. Для вимірювання і запису показів температури повітря в динаміці потрібний:

  1. термометр;

  2. * термограф;

  3. психрометр;

  4. кататермометр;

  5. барограф.

 28. Для забезпечення сприятливих умов терморегуляції при низькій температурі повітря в приміщенні необхідно створити

  1. низьку вологість і достатній рух повітря

  2. * низьку вологість і слабкий рух повітря

  3. високу вологість і достатній рух повітря

  4. високу вологість і слабкий рух повітря

  5. високу вологість і відсутність руху повітря

 29. Для забезпечення сприятливих умов терморегуляції при високій температурі повітря в приміщенні необхідно створити

  1. * низьку вологість і достатній рух повітря

  2. низьку вологість і слабкий рух повітря

  3. високу вологість і достатню рух повітря

  4. високу вологість і слабкий рух повітря

  5. високу вологість і відсутність руху повітря

 30. Для освітлення приміщень використовують різноманітну освітлювальну арматуру. Який вид освітлювальної арматури найбільш доцільно використовувати для освітлення учбових приміщень?

  1. * Арматуру відбитого світла

  2. Арматуру розсіяного світла

  3. Арматуру прямого світла

  4. Арматуру спрямованого світла

  5. Арматуру комбінованого світла

 31. Для оцінки штучного освітлення в житловому приміщенні необхідно:

  1. * люксметр;

  2. графіки Данилюка;

  3. електроанемометр;

  4. кататермометр;

  5. психрометр.

 32. Для чого використовують метод психрометрії?

  1. * для визначення абсолютної вологості повітря;

  2. для дослідження атмосферного тиску повітря;

  3. для запису динаміки вологості повітря;

  4. для дослідження швидкості руху повітря;

  5. для визначення інтенсивності інфрачервоного випромінювання.

 33. Застосування кататермометра:

  1. Для вимірювання середньої температури повiтря

  2. Для вимірювання малих швидкостей повiтря та радiацiйної температури

  3. Для вимірювання швидкостi повiтря, яке має рiзнi напрями

  4. * При вимiрюваннi малих швидкостей руху повiтря

  5. Для вимірювання середньої вологості повітря

 34. Захворювання, що виникає внаслідок високої температури повітря:

  1. * тепловий удар;

  2. інфрачервона катаракта;

  3. сонячний удар;

  4. ультрафіолетова еритема;

  5. опік.

 35. Захворювання, що виникає в наслідок хронічної дії охолоджуючого мікроклімату на організм:

  1. судомна хвороба;

  2. ультрафіолетова еритема;

  3. снігова сліпота;

  4. * поліневрит;

  5. інфрачервона катаракта.

 36. Захворювання, пов'язані з несприятливим мікрокліматом:

  1. * тепловий і сонячний удар;

  2. кропив'янка і алергія;

  3. снігова сліпота;

  4. ультрафіолетова еритема;

  5. екзема і дерматит.

 37. Зміни, що не виникають в організмі при загальному перегріванні:

  1. * підвищення артеріального тиску

  2. підвищення температури тіла

  3. почастішання пульсу

  4. розширення периферійних судин

  5. головний біль

 38. Зміни, що не виникають в організмі при загальному переохолодженні:

  1. структурні зміни в клітинах

  2. спазм периферійних судин

  3. зниження резистентності організму

  4. ослаблення фагоцитарної активності лейкоцитів

  5. * посилення легеневої вентиляції

 39. Зниження температури повітря веде до підвищення яких шляхів тепловіддачі ?

  1. Перспірації

  2. Радіації

  3. Конвекції і перспірації

  4. Кондукції і радіації

  5. * Конвекції і кондукції

 40. Інсоляційний режим в приміщенні характеризується наступними показниками

  1. Орієнтація вікон

  2. Кількість тепла, що поступає в приміщення

  3. Відсоток інсоляційної площі

  4. Орієнтація вікон, кількість тепла, що надходить у приміщення

  5. * Орієнтація вікон, кількість тепла, що надходить у приміщення, відсоток інсоляційної площі

 41. Інсоляційний режим та природнє освітлення приміщень залежить від?

  1. Кліматичних умов

  2. Системи забудови

  3. Планування приміщень

  4. Товщини віконних рам

  5. * Всі відповіді вірні

 42. Коли випаровування вологи тілом людини стає неможливе ?

  1. * За абсолютної вологості повітря, що наближається до максимальної при температурі 37 0С

  2. За максимальної вологості повітря, що наближається до абсолютної при температурі 37 0С

  3. За відносної вологості повітря, що наближається до максимальної при температурі 37 0С

  4. За відносної вологості повітря, що наближається до абсолютноїної при температурі 37 0С

  5. За абсолютної вологості, що наближається до відносної при температурі 37 0С

 43. КПО-це:

  1. Щільність світлового потоку на освітлюваній поверхні

  2. Відношення площі вікон до площі підлоги

  3. * Процентне відношення горизонтальної освітленості в приміщенні до освітленості назовні

  4. Природна освітленість, яка припадає на площу 1 м2

  5. E. Відношення природної освітленості всередині приміщення до площі підлоги

 44. Кут отвору - це

  1. Кут між робочою поверхнею та лінією до проекції на вікно верхнього краю протилежного будинку

  2. * Кут між лініями від робочого місця до верхнього краю вікна та до проекції на вікно верхнього краю протилежного будинку

  3. Кут між робочою поверхнею та лінією до верхнього краю вікна

  4. Кут між лінією від робочого місця до верхнього краю вікна та світильника

  5. Кут між лініями від робочого місця до верхнього та нижнього країв вікна

 45. Кут падіння світлових променів на робоче місце - це:

  1. A. Кут між робочою поверхнею та лінією до проекції на вікно верхнього краю протилежного будинку

  2. Кут між лініями від робочого місця до верхнього краю вікна та до проекції на вікно верхнього краю протилежного будинку

  3. * Кут між робочою поверхнею та лінією до верхнього краю вікна

  4. Кут між лінією від робочого місця до верхнього краю вікна та світильника

  5. Кут між лініями від робочого місця до верхнього та нижнього країв вікна

 46. Метод анемометрії використовується для визначення:

  1. * швидкості руху повітря більше 1 м/с;

  2. швидкості руху повітря менше 1 м/с;

  3. відносній вологості;

  4. середньої температури повітря;

  5. абсолютній вологості.

 47. Метод кататермометрії застосовується для визначення:

  1. * швидкості руху повітря;

  2. вологості повітря;

  3. температури повітря;

  4. атмосферного тиску;

  5. променистого випромінювання.

 48. Метод кататермометрії застосовується для визначення:

  1. * охлоджуючої здатності повітря;

  2. вологості повітря;

  3. температури повітря;

  4. атмосферного тиску;

  5. променистого випромінювання

 49. Метод орiєнтовної оцiнки iнтенсивностi оптичного випромiнення та його спектрального складу:

  1. Технічний

  2. * Розрахунковий

  3. Фотоєлектричний

  4. Фотохiмiчний

  5. Дозиметричний

 50. На північ не повинні бути орієнтовані вікна:

  1. Операційної кімнати

  2. Стоматологічнй кабінет

  3. Кухні

  4. * Палати

  5. Палати для інфарктних хворих

 51. На північ повинні бути орієнтовані вікна:

  1. Операційної кімнати,

  2. Стоматологічнй кабінет

  3. Кухні

  4. Палати для інфарктних хворих

  5. * Всі відповіді вірні

 52. На скільки частин поділений діапазон від температури танення льоду до температури кипіння води в температурній шкалі Кельвіна ?

  1. 60

  2. 80

  3. * 100

  4. 120

  5. 180

 53. На скільки частин поділений діапазон від температури танення льоду до температури кипіння води в температурній шкалі Цельсія ?

  1. 60

  2. 80

  3. * 100

  4. 120

  5. 180

 54. На скільки частин поділений діапазон від температури танення льоду до температури кипіння води в температурній шкалі Фаренгейта?

  1. 60

  2. 80

  3. 100

  4. 120

  5. * 180

 55. На скільки частин поділений діапазон від температури танення льоду до температури кипіння води в температурній шкалі Реомюра?

  1. 60

  2. * 80

  3. 100

  4. 120

  5. 180

 56. На який обмін у людини впливає вологість повітря ?

  1. Газообмін

  2. * Водно-сольовий обмін

  3. Жировий обмін

  4. Білково-жировий обмін

  5. Вуглеводний обмін

 57. Нагріваючий мікроклімат може впливати на людину наступним чином, викликаючи

  1. * зниження моторної і секреторної діяльністі ШКТ

  2. зниження працездатності

  3. ангіоспазми

  4. підвищений ризик захворювання ревматизмом

  5. підвищений ризик захворювання радикулітом, невралгіями

 58. Нагріваючий мікроклімат може впливати на людину наступним чином, викликаючи

  1. зниження працездатності

  2. ангіоспазми

  3. підвищений ризик захворювання ревматизмом

  4. підвищений ризик захворювання радикулітом, невралгіями

  5. * порушушення водно-сольового обміну

 59. Назвіть метод дослідження штучної освітленості приміщень

  1. Статистичний

  2. Лінійний

  3. Геометричний

  4. * Розрахунковий

  5. Фізичний

 60. Назвіть основний показник, що характеризує стан штучної освітленості у приміщенні

  1. Площа приміщення

  2. Висота підвісу світильника

  3. Чистота скла

  4. Оформлення стін

  5. * Питома потужність

 61. Назвіть показник гігієнічної оцінки вологості повітря приміщення

  1. Мінімальна вологість

  2. Середня вологість

  3. * Відносна вологість

  4. Результуюча вологість

  5. Еквівалентно-ефективна вологість

 62. Назвіть показник світлотехнічного методу оцінки природної освітленості

  1. Кут падіння

  2. Коефіцієнт заглиблення

  3. Кут отвору

  4. Світловий коефіцієнт

  5. * Коефіцієнт природної освітленості

 63. Назвіть прилад для вимірювання освітленості:

  1. Психрометр

  2. Кататермометр

  3. Анемометр

  4. Актинометр

  5. * Люксметр

 64. Назвіть прилад для вимірювання температури повітря:

  1. * термометр пристінковий;

  2. барограф;

  3. гігрометр;

  4. медичний термометр;

  5. кататермометр.

 65. Негативний вплив нагрiваючого мiкроклiмату на дихальну систему:

  1. Дихання учащене та неритмiчне

  2. * Дихання учащене та поверхневе

  3. Змiни у ритмi дихання

  4. Розвиток хроничного бронхiту

  5. Розвиток пневмоконіозу

 66. Низькі рівні освітленості можуть призвести до розвитку:

  1. Блефариту

  2. Катаракти

  3. * Короткозорості

  4. Кон'юктивіту

  5. Іридоцикліту

 67. Одиниці вимірювання атмосферного тиску.

  1. * Мм рт. ст.

  2. Градуси

  3. Люкси

  4. Кілограм

  5. Ватт

 68. Одиниця вимірювання світлового потоку

  1. Люкс

  2. * Люмен

  3. Кандела

  4. Ніт

  5. Свічка

 69. Оптимальне значення різниці температури повітря у приміщеннях житлових і громадських будівель по вертикалі дорівнює

  1. * 2 град. С

  2. 2 - 3 град. С

  3. 1 град. С

  4. 4 град. С

  5. жодне з наведених значень

 70. Оптимальний мікроклімат – це мікроклімат при якому:

  1. Теплопродукція вища за тепловіддачу

  2. * Спостерігається теплова рівновага.

  3. Спостерігається напруга системи терморегуляції.

  4. Теплопродукція нижче тепловіддачі

  5. Забезпечується оптимальна тепловіддача

 71. Оптимальні нормативи мікроклімату жител на відміну від допустимих

  1. не залежать від віку людини і кліматичного району

  2. * не залежать від віку людини і залежать від кліматичного району

  3. залежать від віку людини і не залежать від кліматичного району

  4. залежать від віку людини і кліматичного району

  5. правильної відповіді немає

 72. Оптичний спектр сонячної радіації (нм):

  1. більше 300;

  2. * 4000-180;

  3. 760-400;

  4. 400-180;

  5. 180-10.

 73. Орієнтація вікон в приміщенні не впливає на

  1. * Повітряний режим;

  2. Інсоляційний;

  3. Тепловий;

  4. Світловий

  5. Тепловий і світловий

 74. Освітленість - це:

  1. * щільність світлового потоку на освітлюваній поверхні;

  2. питома вага фотонів на одиницю площі;

  3. щільність світлового потоку на об'єм тіла;

  4. кількість світлових променів падаючих на освітлювану поверхню;

  5. яскравість світлового потоку на відбивній поверхні.

 75. Освітлення вважається рівномірним, якщо відношення мінімальної освітленності до максимальної на відстані 0,75 м досліджуваної поверхні не нижче

  1. * 0,5

  2. 0,2

  3. 0,4

  4. 0,1

  5. 0,25

 76. Основнi вiдмiннi ознаки сонячного удару від теплового:

  1. Виникає при тепловому опромiненнi голови, температура тiла пiдвищується

  2. Виникає, при загальному тепловому опромiненi тiла людини

  3. Виникає при загальному перегрiваннi органiзму

  4. * Виникає при iнтенсивному тепловому опромiненнi голови, температура тiла звичайно не пiдвищується

  5. Різниці між ними нема

 77. Основною причиною “гірської хвороби” є ?

  1. Зниження газообміну
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка