Модуль Основи внутрішньої медицини (хвороби органів сечовиділення, кровотворення, ендокринної системи, алергічні захворювання, написання і захист історії хвороби) Текстові тести
Сторінка1/35
Дата конвертації19.04.2016
Розмір5.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Модуль 2.

Основи внутрішньої медицини (хвороби органів сечовиділення, кровотворення, ендокринної системи, алергічні захворювання, написання і захист історії хвороби)

Текстові тести

 1. « Лейкемічний провал» - це:

  1. Відсутність мієлобластів при наявності всіх інших мієлоїдних форм

  2. Відсутність поліморфноядерних гранулоцитів при наявності їх попередників

  3. *Відсутність проміжних форм при наявності мієлобластів і поліморфноядерних гранулоцитів

  4. Відсутність моноцитів при наявності всіх генерацій гранулоцитів

  5. Значне зменшення чи повна відсутність нейтрофільних лейкоцитів

 2. Який цитостатичний препарат є найбільш показаним для лікування хронічного

  1. лімфолейкозу :

  2. Вінкристин

  3. Цитозар

  4. Метотрексат

  5. *Хлорбутин

 3. Основними засобами при лікуванніи ГЛ являються:

  1. A.Радіаційне опромінення

  2. B.Хірургічна операція

  3. C.Лейкофорез

  4. D.Плазмофорез

  5. *Лікування цитостатиками

 4. Безпосередніми причинами смерті при ГЛ бувають:

  1. Дихальна недостатність

  2. Серцева недостатність

  3. Нирково-печінкова недостатність

  4. *Інфекційні гнійно-септичні ускладнення

  5. Анемія

 5. Більш доброякісне протікання гострої лейкемії характерно для:

  1. Мієлобластної

  2. Лимфобластної

  3. *Мієломонобластної

  4. Монобластної

  5. Не диференційованої

 6. Найчастіше бластоподібні клітини зустічаються при :

  1. Мононуклеозі

  2. Колагенозах

  3. Сепсисі

  4. Після лікування антибіотиками

  5. *Після лікування преднізолоном з будь-якого приводу

 7. Вкажіть, які з наступних тверджень характеризують Т-лімфоцити?

  1. Вони диференціються в плазмоцити.

  2. Вони диференціються в макрофаги.

  3. Вони диференціються в нейтрофіли.

  4. *Вони забезпечують клітинний імунітет.

  5. Їх джерелом є лімфоїдна тканина кишечника.

 8. Вкажіть ліки не цитостатичної дії для лікування ГЛ:

  1. Вінкрістін(онковін)

  2. 6-меркаптопурин (пуринетол)

  3. Метотрексат (аметоптерин)

  4. *Преднізолон

  5. Рубоміцін (рубідоміцин, даунорубіцин)

 9. Підтверджений клінічний діагноз варіанту ГЛ ставиться і лікування починається тільки на основі:

  1. Типових загальноклінічних признаків

  2. Морфологічного дослідження периферичної крові

  3. Морфологічного дослідження кісткового мозку

  4. Біопсії лімфовузлів, печінки і інших тканин

  5. *Цитохімічного дослідження

 10. Які найбільш характерні зміни периферичної крові на початку розгорнутої стадії хронічного мієлолейкозу ?

  1. Анемія

  2. Лімфоцитоз

  3. Ретикулоцитоз

  4. *Лейкоцитоз з гранулоцитарним зсувом

  5. Тромбоцитопенія

 11. Які найбільш характерні клінічні симптоми І стадії (за RAI) хронічного лімфолейкозу:

  1. *Збільшення лімфатичних вузлів

  2. Геморагічний синдром

  3. Гемолітичні кризи

  4. Спленогепатомегалія

  5. Тромбоцитопенія

 12. Які причини перерозподільних реакцій нейтрофілів.

  1. Усі перераховані причини.

  2. Жодна відповідь не вірна.

  3. Безсоння.

  4. *Фізичне навантаження.

  5. Довготривале навчання.

 13. Які причини перерозподільних реакцій нейтрофілів.

  1. *Усі перераховані причини.

  2. Жодна відповідь не вірна.

  3. Довготривале спання.

  4. Вірусні захворювання.

  5. Емоції.

 14. Позначте причини перерозподільних реакцій нейтрофілів.

  1. Усі перераховані причини.

  2. *Стреси.

  3. Лактація.

  4. Надмірне споживання м’ясних продуктів.

  5. Надмірне споживання води.

 15. Які причини перерозподільних реакцій нейтрофілів.

  1. Переїдання.

  2. Вживання вітамінів.

  3. *Фізичне навантаження.

  4. Вживання стероїдних гормонів.

  5. Вживання алкоголю.

 16. Позначте причини перерозподільних реакцій нейтрофілів.

  1. *Усі перераховані причини.

  2. Стреси.

  3. Травлення.

  4. Фізичне навантаження.

  5. Емоції.

 17. Гематологічна ремісія гострої лейкемії характеризується:

  1. Зменшення кількості бластів в крові і кістковому мозку до30%

  2. Зменшення кількості бластів в крові і кістковому мозку в порівняно з початковою кількістю до лікування

  3. Зникненням бластів із периферичної крові при збереженні бластів у кісткового мозку

  4. Повній нормалізації морфологічного складу периферичної крові не зважаючи на склад кісткового мозку

  5. *Нормалізації периферичної крові із зниженням кількості бластів B. кістковому мозку( не більше 5%).

 18. Проведення гістологічного дослідження кісткового мозку (трепанобіоптата) необхідно для (при):

  1. Верифікація діагнозу ГЛ ставиться за даними дослідження крові і пунктату грудини

  2. *При неможливісті отримати кістковий мозок пункцією грудини

  3. Верифікації повної гематологічної ремісії хвороби

  4. При гострій анемії

  5. Не потрібне

 19. У хворого гострий чи хронічний характер лейкозу визначається:

  1. Характером початку захворювання (швидке, поступове)

  2. Характером і тривалістю перебігу

  3. Ефективністю чи стійкістю до цитостатичної терапії

  4. Особливостями складників субстрату пухлини ( видом пригнічуючих більшості лейкозних клітин)

  5. *Видом клітин попередником пухлиного клона

 20. Вкажіть де переважно виконують свої функції лейкоцити?

  1. *Сполучна тканина різних органів.

  2. Русло крові.

  3. Печінка.

  4. Селезінка.

  5. Шлунково-кишковий тракт.

 21. Стернальна пункція при підозрі на ГЛ необхідна:

  1. *Завжди

  2. При панцитопенії крові і відсутності в ній бластів

  3. При наявності характерної загальної клініки ГЛ і відсутності в крові бластів

  4. При гострій анемії

  5. Не потрібне

 22. Для корекції анемії при ГЛ проводиться:

  1. Прямі трансфузії крові( від донора – реціпієнту)

  2. Трансфузії свіжозамороженої плазми

  3. Трансфузії тромбоцитарної маси від різних донорів

  4. Е-амінокапронова кислота

  5. *Трансфузії еритромаси

 23. .З метою лікування кровотечі при ГЛ застосовується:

  1. Трансфузії свіжозамороженої плазми

  2. *Трансфузії тромбоцитарної маси від різних донорів

  3. Хлорид кальцію

  4. Трансфузії еритромаси

  5. Основна цитостатична терапія

 24. Для терапії хронічного лімфолейкозу у молодих осіб найбільш бажано використовувати:

  1. *Флюдара

  2. 6-меркаптопурин

  3. Цитозар

  4. Рубоміцин

  5. Циклофосфан

 25. З метою лікування хронічного лімфолейкозу використовують:

  1. Мієлосан

  2. Мієлобромол

  3. Цитозар

  4. Рубоміцин

  5. *Лейкеран (хлорбутин)

 26. Для терапії хронічного мієлолейкозу використовують:

  1. *Гідроксісечовина

  2. Рубоміцин

  3. Лекеран (хлорбутин)

  4. Циклофосфан

  5. Мелфалан (сарколізин) ‘

 27. З метою лікування хронічного мієлолейкозу найбільш бажано використовувати:

  1. *Мієлосан

  2. Рубоміцин

  3. Лейкеран (хлорбутин)

  4. Циклофосфан

  5. Мелфалан (сарколізин)

 28. В початкових стадіях хронічного мієло- і лімфолейкозу характерно:

  1. *Моноклоність пухлинної проліферації

  2. Поліклоність пухлинної проліферації

  3. Генералізація пухлинного процесу

  4. Слабка вираженість окремих клінічних ознак

  5. Виражена картини захворювання

 29. З метою профілактики нейролейкемії застосовується ліки:

  1. Метилтіоурацил

  2. Преднізолон

  3. Тироксин

  4. Циклофосфан

  5. *Цитозин (цитозар)

 30. Розгорнута стадія хронічних мієло- і лімфолейкозу характеризується:

  1. Моноклоність пухлинної проліферації

  2. Поліклоність пухлинної проліферації

  3. Обмеження пухлини місцем її виникнення

  4. *Генералізація пухлинного процесу

  5. Відсутність вираженої клініки захворювання

 31. В розгорнутій стадії хронічного лімфолейкозу зі сторони крові не характерно:

  1. Лімфоцитарний лейкоцитоз

  2. Тіні Гумпрехта

  3. *Наявність і збільшення еозинофілів і/або базофілів

  4. Спленомегалія

  5. Гепатомегалія

 32. В розгорнутій стадії хронічного мієлозу зі сторони периферичної крові не характерно:

  1. Нейтрофільний лейкоцитоз

  2. Зсув лейкоцитарної формули вліво до промієлоцитів (мієлоцитів)

  3. *Тіні Гумпрехта

  4. Наявність або збільшення еозинофілів і/або базофілів

  5. Зсув лейкоцитарної формули вліво до бластів

 33. В термінальній стадії неускладненого хронічного мієлолейкозу зі сторони крові не характерно:

  1. Нейтрофільний лейкоциотоз

  2. *Лімфоцитарний лейкоцитоз

  3. Зсув лейкоцитарної формули вліво до бластів

  4. Наявність або збільшення еозинофілів і/або базофілів

  5. Анемія

 34. В термінальній стадії хронічних мієло- і лімфолейкозу характерно:

  1. *Все перераховане

  2. Генералізація пухлинного процесу

  3. Анеміі і тромбоцитопенія

  4. Бластні кризи

  5. Рефрактерність до цитостатиків
 1. При хронічному лімфолейкозі зі сторони кісткового мозку характерно:

  1. Заміщення мієлоїдної тканини жиром

  2. Знижений цитоз

  3. Гіперплазія всіх ростків

  4. Збільшення кількості гранулоцитів

  5. *Збільшення кількості лімфоцитів

 2. При хронічному лімфолейкозі найбільш характерно:

  1. *Збільшення і безболісність лімфовузлів

  2. Збільшення і болючість лімфовузлів

  3. Шкірний зуд

  4. Еритромелалгія

  5. Схильність до тромбоутворювання

 3. При хронічному мієлолейкозі зі сторони кісткового мозку характерно:

  1. Гіперплазія мієлоїдного ростка

  2. Збільшення кількості промієлоцитів, мієлоцитів

  3. *Все перераховане

  4. Підвищений цитоз

  5. Жодне з перерахованого
 1. При хронічному мієлолейкозі найбільш характерно:

  1. Артеріальна гіпертензія

  2. *Гепатоспленомегалія

  3. Збільшення і безболісність лімфовузлів

  4. Збільшення і болючість лімфовузлів

  5. Еритромелалгія

 2. До складу лімфопроліферативних гемобластозів не відноситься:

  1. *Еритремія

  2. Хронічний лімфолейкоз

  3. Волосистоклітинний лейкоз

  4. Плазмоцитома

  5. Лімфома

 3. До складу міелопроліферативних гемобластозів не відноситься:

  1. Еритремія

  2. Хронічний мієлолейкоз

  3. Гострий мієлофолейкоз

  4. *Волосистоклітинний лейкоз

  5. Мієлофіброз

 4. Пацієнтка 35 років поступила в лікарню з приводу ниркової коліки. Після внутрішньовенного введення рентгенконтрастної речовини у неї розвинувся анафілактичний шок. Які клітини приймають участь у розвитку цієї реакції?

  1. *Тканинні базофіли.

  2. Фібробласти.

  3. Епітеліоцити.

  4. Міоцити.

  5. Нейтрофіли

 5. Основні клінічні прояви ХЛ починаються:

  1. Гостро, картиною ГЛ з переходом в хронічний

  2. *Поступово

  3. Геморрагіями

  4. Анеміями

  5. Втратою маси тіла

 6. Вкажіть коли загрудинна залоза досягає найбільших розмірів?

  1. *У період статевого дозрівання.

  2. У немовлят.

  3. У 1-5 років.

  4. У дорослому віці.

  5. У старечому віці.

 7. Вкажіть коли спостерігається фізіологічний лейкоцитоз?

  1. Усі перераховані причини

  2. Перед прийняттям їжі

  3. *Після важкої фізичної праці

  4. У дітей 1-5 років

  5. У дітей 5-10 років

 8. Вкажіть коли спостерігається фізіологічний лейкоцитоз?

  1. Усі перераховані причини

  2. До прийому їжі

  3. У дітей 1-3 років

  4. *У вагітних

  5. У дітей 3-5 років

 9. Вкажіть коли спостерігається фізіологічний лейкоцитоз?

  1. *Усі перераховані причини

  2. Після прийому їжі

  3. Після важкої фізичної праці

  4. У вагітних

  5. У новонароджених

 10. 45.Вкажіть коли спостерігається фізіологічний лейкоцитоз?

  1. Усі перераховані причини

  2. Підчас прийому їжі

  3. Перед важкою фізичною працею

  4. У старих людей

  5. *У новонароджених

 11. Вкажіть коли спостерігається фізіологічний лейкоцитоз?

  1. Усі перераховані причини

  2. *Після прийому їжі

  3. Після значного емоційного навантаження

  4. У старих людей

  5. У дітей 5-10 років

 12. Лімфопроліферативні гемобластози - це:

  1. Хвороба Вальденстрема

  2. Група лейкозів, виникаючих із Т- лімфоцитів

  3. Група лейкозів, виникаючих із В- лімфоцитів

  4. Група позакістковомозкових лімфоцитарних пухлин

  5. *Всі перераховані
 1. Мієлопроліферативні гемобластози – це:

  1. *Група ХЛ ( пухлини), виникаючих із клітин ранніх попередників міелопоезуA

  2. Група лейкозів, виникаючих із Т- лімфоцитів

  3. Група лейкозів, виникаючих із В- лімфоцитів

  4. Група позакістковомозкових лімфоцитарних пухлин

  5. Пухлини чи інші ураження кісткового мозку

 2. Вкажіть найбільш ефективну програму досягання ремісії при гострому мієлобластному лейкозі:

  1. *"7 + 3" (цитозар+рубоміцин)

  2. ВАМП

  3. РОМП

  4. ЦВАМП

  5. СОАР

 3. Вкажіть орган в якому здійснюється фільтраційна функція крові.

  1. *Селезінка.

  2. Печінка.

  3. Русло крові: макрофаги.

  4. Лімфатичні капіляри.

  5. Русло крові: лімфоцити.

 4. Вкажіть орган в якому здійснюється фільтраційна функція крові.

  1. *Лімфатичні вузли.

  2. Легені.

  3. Печінка.

  4. Червоний кістковий мозок

  5. Судинне русло.

 5. Вкажіть органи в яких здійснюється фільтраційна функція крові.

  1. *Лімфатичні вузли, селезінка;

  2. Лімфатичні вузли, печінка;

  3. Печінка, селезінка;

  4. Лімфатичні капіляри, лімфатичні вузли;

  5. Русло крові: лімфоцити, макрофаги.

 6. Вкажіть органи-депо лейкоцитів?

  1. *Кістковий мозок, селезінка, печінка, капіляри легень.

  2. Кістковий мозок, селезінка, печінка, русло крові.

  3. Кістковий мозок, селезінка, печінка, легені.

  4. Кістковий мозок, селезінка, печінка, лімфатичні вузли.

  5. Кістковий мозок, селезінка, печінка, лімфатичні капіляри.

 7. Вкажіть основні підтипи антигенів HLA?

  1. *A, B, C, D, DR.

  2. A, B, C, D, M.

  3. A, B, C, DR, R.

  4. A, B, C, D, E.

  5. A, B, C, D, E, R.

 8. Вкажіть первинний лімфоїдний орган-місце дозрівання лімфоцитів?

  1. *Кістковий мозок.

  2. Лімфатичні вузли.

  3. Тимус.

  4. Селезінка.

  5. Нейтрофіли.

 9. Вкажіть препарати, які застосовуються для монотерапії хронічного мієлолейкозу:

  1. *Гідреа (гідроксисечовина)

  2. Вінкристин

  3. Рубоміцин

  4. D.Цитозар

  5. Допан

 10. Вкажіть проміжний етап існування лейкоцитів.

  1. *Русло крові

  2. Кістковий мозок

  3. Печінка

  4. Селезінка

  5. Тканини

 11. Вкажіть функції лейкоцитів.

  1. *Захисна, транспортна, метаболічна, регенераторна

  2. Захисна, транспортна, метаболічна, дихальна

  3. Захисна, дихальна, метаболічна, регенераторна

  4. Захисна, транспортна, дихальна, регенераторна

  5. Дихальна, транспортна, метаболічна, регенераторна

 12. Вкажіть функції лейкоцитів.

  1. *Захисна, транспортна, метаболічна

  2. Захисна, транспортна, дихальна

  3. Захисна, дихальна, регенераторна

  4. Транспортна, дихальна, регенераторна

  5. Дихальна, транспортна, метаболічна

 13. Переважно злоякісно протікають гострі лейкемії:

  1. *Мієлобластні

  2. Лимфобластні

  3. Мієломонобластні

  4. Монобластні

  5. Промієлоцитарні

 14. Переважно частими гострими лейкеміями у осіб молодого віку являється:

  1. Мієлобластний

  2. *Лімфобластний

  3. Мієломонобластний

  4. Монобластний

  5. Не диференційований

 15. Переважно частими проявами гострих лейкемій, з приводу звернення хворого до лікаря є:

  1. Характерних симптомів не має

  2. Анемічний синдром

  3. *Геморагічний синдром

  4. Лімфаденопатія

  5. Гепатоспленомегалія

 16. Клінічним проявом синдрому пухлинної інтоксикації при гострому лейкозі є :

  1. Збільшення печінки

  2. *Лихоманка

  3. Свербіння шкіри

  4. Кровоточивість

  5. Збільшення лімфатичних вузлів

 17. Проявом синдрому лейкемічної проліферації при гострому лейкозі є :

  1. *Збільшення лімфатичних вузлів

  2. Лихоманка

  3. Пітливість

  4. Зниження маси тіла

  5. Задуха

 18. Безпосередніми завданням комплексної терапії ГЛ являється

  1. Пригнічення вторинної інфекції

  2. *Все перераховане

  3. Гальмування лейкозного проліферації для сповільнення прогресування захворювання

  4. Лікування анемії

  5. Лікування геморагічних явищ

 19. Які гематологічні ознаки гострої лейкемії з боку периферичної крові:

  1. Лейкоцитоз

  2. Нормальна кількість лейкоцитів

  3. *Наявність бластів

  4. Наявність еозинофілів

  5. Відсутність еозинофілів і бластів

 20. Вкажіть характерні для гострої лейкемії зміни зі сторони кісткового мозку:

  1. Лейкоцитоз

  2. Відсутність еозинофілів і бластів

  3. Тромбоцитоз

  4. Тромбоцитопенія

  5. *Велика кількість бластів( десятки %)

 21. Верифікацією діагнозу гострої лейкемії за даними морфології периферичної крові являється тільки:

  1. Лейкоцитоз

  2. Нормальна кількість лейкоцитів

  3. *Наявність бластів

  4. Наявність еозинофілів і базофілів

  5. Тромбоцитопенія

 22. Перехід на підтримуючу терапію ГЛ ( на етапне закріплення ремісії) починається з моменту:

  1. Покращення стану білої крові

  2. Встановлення показників червоної крові незалежно від показників лейкоцитів

  3. Настання клінічної ремісії незалежно від показників крові і кісткового мозку

  4. *Досягнення клініко – гематологічної ремісії

  5. Переконання в неефективності лікування в термінальній стадії захворювання

 23. Підтримуюча терапія лейкозу проводиться препаратами:

  1. 6-меркаптопурин (пуринетол)

  2. Метотрексат (аметоптерин)

  3. *Всіма перерахованими

  4. Жодним з препаратів

  5. Циклофосфамід(циклофосфан)

 24. Підтримуюча терапія лейкозу продовжується:

  1. 1-7 діб

  2. 1-2 місяці

  3. 1 рік

  4. 5 років

  5. *Більше 5 років

 25. В результаті вживання меду у підлітка з'явилися шкірні висипи і лейкоцитоз. Який вид лейкоцитозу в даному випадку?

  1. Лімфоцитоз.

  2. Моноцитоз.

  3. Базофільний.

  4. *Еозинофільний.

  5. Нейтрофільний.

 26. В результаті пересадки серця у пацієнта почалось відторгнення трансплантату. Які клітини імунної системи в першу чергу викликають це явище ?

  1. Нейтрофіли.

  2. Еозинофіли.

  3. Базофіли.

  4. Тромбоцити.

  5. *Макрофаги.
 1. В результаті прання з використанням нового порошку у домогосподарки з'явилися шкірні висипи і лейкоцитоз. Який вид лейкоцитозу в даному випадку?

  1. Лімфоцитоз.

  2. Моноцитоз.

  3. Базофільний.

  4. *Еозинофільний.

  5. Нейтрофільний.

 2. Після приступу бронхіальної астми хворому проведено дослідження периферичної крові. Які зміни очікуються?

  1. Еритроцитоз.

  2. Лейкопенія.

  3. Лімфоцитоз.

  4. *Еозинофілія.

  5. Тромбоцитопенія.

 3. Після укусу бджоли у людини виникло почервоніння, набряк шкіри і лейкоцитоз. Який вид лейкоцитозу в даному випадку?
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка