Моз україни вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова Кафедра хірургічної стоматології
Скачати 94.44 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір94.44 Kb.
МОЗ УКРАЇНИ

Вінницький національний медичний університет

імені М.І. Пирогова

Кафедра хірургічної стоматології

          Розглянуто                                         Затверджено

    на засіданні кафедри                       на засіданні методичної

хірургічної стоматології               Ради стоматологічного факультету

 

   «__»_______ 2012 р.                                «__»________ 2012 р.      протокол № ___                                        протокол № ___

ПИТАННЯ

З ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

до модуля №2 :

«Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки»

на IІІ курсі

Стоматологічний факультет

 

 

 Завідувач кафедри:

 

проф. С. М. Шуваловм. Вінниця - 2012

1.      Організація роботи лікаря-стоматолога на хірургічному прийомі в стаціонарі. Звітно-облікова документація. Кількісні та якісні показники. (Организация работы врача-стоматолога на хирургическом приеме в стационаре. Отчетно-учетная документация. Количественные и качественные показатели.).

2.      Особливості асептики при оперативних втручаннях на обличчі і в порожнині рота. Підготовка рук хірурга до операції. (Особенности асептики при оперативных вмешательствах на лице и в полости рта. Подготовка рук хирурга к операции.).

3.      Асептичні, антисептичні аспекти профілактики СНІДу і вірусних гепатитів в поліклініці та стаціонарній практиці хірурга-стоматолога. (Асептические, антисептические аспекты профилактики СПИДа и вирусных гепатитов в поликлинической и стационарной практике хирурга-стоматолога.).

4.      Обстеження хірургічного стоматологічного хворого при запальних процесах щелепно-лицевої ділянки: основні методи. (Обследование хирургического стоматологического больного при воспалительных вмешательствах челюстно-лицевой области: основные методы.).

5.      Обстеження хірургічного стоматологічного хворого при запальних процесах щелепно-лицевої ділянки: допоміжні методи. Методи дослідження слинних залоз. (Обследование хирургического стоматологического больного при воспалительных вмешательствах челюстно-лицевой области:дополнительные методы. Методы исследования слюнных желез.).

6.      Флегмони та абсцеси обличчя та шиї. Класифікація. Етіологія. Патогенез. (Флегмоны и абсцессы лица и шеи. Классификация. Этиология. Патогенез.).

7.      Шляхи поширення інфекції. Загальна клінічна характеристика. (Пути распространения инфекции. Общая клиническая характеристика).

8.      Гострі та хронічні лімфаденіти та лімфангіти обличчя та шиї. Етіологія. Патогенез. Клініка. Диференційна діагностика. Лікування. Прогноз. (Острые и хронические лимфадениты и лимфангиты лица и шеи. Этиология. Патогенез. Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение. Прогноз.).

9.      Аденофлегмона обличчя та шиї. Етіологія. Патогенез. Клініка. Диференційна діагностика. Лікування. Прогноз. (Аденофлегмона лица и шеи. Этиология. Патогенез. Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение. Прогноз.).

10.  Флегмона та абсцес криловидно-нижньощелепового простору. Етіологія. Топографічна анатомія. Клініка. Диференційна діагностика. Оперативне лікування. Прогноз. (Флегмона и абсцесс крыловидно-нижнечелюстного пространства. Этиология. Tопо-графическая анатомия. Клиника. Дифференциальная диагностика. Оперативное лечение. Прогноз.).

11.  Флегмона та абсцес скроневої ділянки. Етіологія. Топографічна анатомія. Класифікація. Клініка. Диференційна діагностика. Оперативне лікування. Прогноз. (Флегмона и абсцесс височной области. Этиология. Tопографическая анатомия. Классификация. Клиника. Дифференциальная диагностика. Оперативное лечение. Прогноз.).

12.  Флегмона та абсцес підскроневої та крило-піднебінної ямки. Етіологія. Топографічна анатомія. Клініка. Диференційна діагностика. Оперативне лікування. Прогноз. (Флегмона и абсцесс подвисочной и крылонебной ямки. Этиология. Tопографическая анатомия. Клиника. Дифференциальная диагностика. Оперативное лечение. Прогноз.).13.  Флегмона та абсцес білявушно-жувальної ділянки. Етіологія. Топографічна анатомія. Класифікація. Клініка. Диференційна діагностика. Оперативне лікування. Прогноз. (Флегмона и абсцесс околоушно-жевательной области. Этиология. Tопографическая анатомия. Классификация. Клиника. Дифференциальная диагностика. Оперативное лечение. Прогноз.).

14.  Флегмона та абсцес біляглоткового простору. Етіологія. Топографічна анатомія. Клініка. Диференційна діагностика. Оперативне лікування. Прогноз. (Флегмона и абсцесс окологлоточного пространства. Этиология. Tопографическая анатомия. Клиника. Дифференциальная диагностика. Оперативное лечение. Прогноз.).

15.  Флегмона та абсцес дна порожнини рота (верхній поверх: під'язикова ділянка). Етіологія. Топографічна анатомія. Клініка. Диференційна діагностика. Оперативне лікування. Прогноз. (Флегмона и абсцесс дна полости рта (верхний этаж: подъязычная область). Этиология. Tопографическая анатомия. Клиника. Дифференциальная диагностика. Оперативное лечение. Прогноз.).

16.  Флегмона та абсцес дна порожнини рота (нижній поверх: підборідкова та піднижньощелепова ділянки). Етіологія. Топографічна анатомія. Клініка. Диференційна діагностика. Оперативне лікування. Прогноз. (Флегмона и абсцесс дна полости рта (нижний этаж: подбородочная и поднижнечелюстная область). Этиология. Tопографическая анатомия. Клиника. Дифференциальная диагностика. Оперативное лечение. Прогноз.).

17.  Гнилостно-некротична флегмона дна порожнини рота (ангіна Жансуля-Людвіга). Етіологія. Топографічна анатомія. Клініка. Диференційна діагностика. Оперативне лікування. Прогноз. (Гнилостно-некротическая флегмона дна полости рта (ангина Жансуля-Людвига). Этиология. Tопографическая анатомия. Клиника. Дифференциальная диагностика. Оперативное лечение. Прогноз.).

18.  Флегмона та абсцес орбіти. Етіологія. Топографічна анатомія. Класифікація. Клініка. Диференційна діагностика. Оперативне лікування. Прогноз. (Флегмона и абсцесс орбиты. Этиология. Tопогра-фическая анатомия. Классификация. Клиника. Дифференциальная диагностика. Оперативное лечение. Прогноз.).

19.  Флегмона та абсцес підочничної ділянки. Етіологія. Топографічна анатомія. Клініка. Диференційна діагностика. Оперативне лікування. Прогноз. (Флегмона и абсцесс подглазничной области. Этиология. Tопографическая анатомия. Клиника. Дифференциальная диагностика. Оперативное лечение. Прогноз.).

20.  Флегмона та абсцес виличної ділянки. Етіологія. Топографічна анатомія. Клініка. Диференційна діагностика. Оперативне лікування. Прогноз. (Флегмона и абсцесс скуловой области. Этиология. Tопографическая анатомия. Клиника. Дифференциальная диагностика. Оперативное лечение. Прогноз.).

21.  Флегмона та абсцес щічної ділянки. Етіологія. Топографічна анатомія. Класифікація. Клініка. Диференційна діагностика. Оперативне лікування. Прогноз. (Флегмона и абсцесс щечной области. Этиология. Tопографическая анатомия. Классификация. Клиника. Дифференциальная диагностика. Оперативное лечение. Прогноз.).

22.  Флегмона та абсцес позадущелепової ділянки. Етіологія. Топографічна анатомія. Клініка. Диференційна діагностика. Оперативне лікування. Прогноз. (Флегмона и абсцесс позадичелюстной области. Этиология. Tопографическая анатомия. Клиника. Дифференциальная диагностика. Оперативное лечение. Прогноз.).

23.  Флегмона та абсцес піднижньощелепової ділянки. Етіологія. Топографічна анатомія. Клініка. Диференційна діагностика. Оперативне лікування. Прогноз. (Флегмона и абсцесс поднижнечелюстной области. Этиология. Tопографическая анатомия. Клиника. Дифференциальная диагностика. Оперативное лечение. Прогноз.).

24.  Ускладнення запальних процесів щелепно-лицевої ділянки: тромбофлебіт вен обличчя і судин головного мозку. Абсцес мозку, тромбоз печеристого синусу. Клініка, діагностика та лікування. (Осложнения воспалительных процессов челюстно-лицевой области: тромбофлебит вен лица и сосудов головного мозга. Абсцес мозга, тромбоз пещеристого синуса. Клиника, диагностика, лечение.).

25.  Одонтогений медіастиніт. Етіологія та патогенез. Клініка. Патологічна анатомія. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика. Прогноз. (Одонтогенный медиастинит. Этиология и патогенез. Клиника. Патологическая анатомия. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. Прогноз.).

26.  Одонтогена пневмонія. Етіологія та патогенез. Клініка. Патологічна анатомія. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика. Прогноз. (Одонтогенная пневмония. Этиология и патогенез. Клиника. Патологическая анатомия. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. Прогноз.).

27.  Одонтогенний сепсис. Етіологія та патогенез. Клініка. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика. Прогноз. (Одонтогенный сепсис. Этиология и патогенез. Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. Прогноз.).

28.  Етіологічні та патогенетичні принципи загального лікування одонтогенних запальних процесів обличчя та шиї. Інтенсивна терапія. (Этиологические и патогенетические принципы общего лечения одонтогенных воспалительных процессов лица и шеи. Интенсивная терапия.).

29.  Етіологічні та патогенетичні принципи місцевого лікування одонтогенних запальних процесів обличчя та шиї. Накладання вторинних швів, косметичні аспекти  (Этиологические и патогенетические принципы  местного лечения одонтогенных воспалительных процессов лица и шеи. Интенсивная терапия. Накладывание вторичных швов, косметические аспекты.).

30.  Гострий та хронічний одонтогенний гайморит. Етіологія. Патогенез. Клініка. Диференційна діагностика. Лікування. Ускладнення. Прогноз. (Острый и хронический одонтогенный гайморит. Этиология. Патогенез. Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз.).

31.  Рентгенодіагностика гострих та хронічних одонтогенних запальних процесів щелепно-лицевої ділянки. Читання рентгенограм. (Рентгенодиагностика острых и хронических одонтогенных воспалительных процессов челюстно-лицевой области. Чтение рентгенограмм.).

32.  Фурункул, карбункул обличчя та шиї. Етіологія. Патогенез. Клініка. Диференційна діагностика. Лікування. Ускладнення. Прогноз. (Фурункул, карбункул лица и шеи. Этиология. Патогенез. Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз.).

33.  Бешиха обличчя та шиї. Етіологія. Патогенез. Клініка. Диференційна діагностика. Лікування. Ускладнення. Прогноз. (Рожа лица и шеи. Этиология. Патогенез. Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз.).

34.  Сибірка обличчя та шиї. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Диференційна діагностика. Лікування. Ускладнення. Прогноз. (Сибирская язва лица и шеи. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз.).

35.  Нома (водяний рак). Прояви на обличчі та в порожнині рота. Етіологія. Патогенез. Клініка. Диференційна діагностика. Лікування. Ускладнення. Прогноз. (Нома (водяной рак). Проявления на лице и в полости рта.Этиология. Патогенез. Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз.).

36.  Дифтерія. Прояви в порожнині рота. Етіологія. Патогенез. Клініка. Диференційна діагностика. Лікування. Ускладнення. Прогноз. (Дифтерия. Проявления в полости рта. Этиология. Патогенез. Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз.).

37.  Гостре запалення слинних залоз (сіалоаденіти). Етіологія. Патогенез. Патологічна анатомія. Класифікація. Клініка (назвати основні симптоми). Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Прогноз. (Острое воспаление слюнних желез (сиалоадениты). Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. Классификация. Клиника (назовите основные симптомы). Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Прогноз.).

38.  Хронічний паренхіматозний сіалоаденіт. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Патологічна анатомія. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Прогноз. (Хронический паренхиматозный сиалоаденит. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Патологическая анатомия. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Прогноз.).

39.  Хронічний інтерстиціальний сіалоаденіт. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Патологічна анатомія. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Прогноз. (Хронический интерстициальный сиалоаденит. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Патологическая анатомия. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Прогноз.).

40.  Хвороба та синдром Гужеро-Шегрена. Етіологія. Патогенез. Клініка. Патологічна анатомія. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Прогноз. (Болезнь и синдром Гужеро-Шегрена. Этиология. Патогенез. Клиника. Патологическая анатомия. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Прогноз.).41.  Хвороба та синдром Микуліча. Етіологія. Патогенез. Клініка. Патологічна анатомія. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Прогноз. (Болезнь и синдром Микулича. Этиология. Патогенез. Клиника. Патологическая анатомия. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Прогноз.).

42.  Слиннокам'яна хвороба. Етіологія. Патогенез. Клініка. Патологічна анатомія. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Прогноз. (Слюннокаменная болезнь. Этиология. Патогенез. Клиника. Патологическая анатомия. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Прогноз.).

43.  Захворювання скронево-нижньощелепового суглобу: артрит СНЩС. Етіологія,  клініка, діагностика та лікування. (Заболевания височно-нижнечелюстного сустава: артрит ВНЧС. Этиология, клиника, диагностика и лечение).

44.  Захворювання скронево-нижньощелепового суглобу: дисфункція СНЩС,  больовий синдром. Етіологія, клініка, діагностика та лікування. (Заболевания височно-нижнечелюстного сустава: дисфункция ВНЧС, болевой синдром. Этиология, клиника, диагностика и лечение).

45.  Захворювання скронево-нижньощелепового суглобу: артроз, остеоартроз, анкілоз. Етіологія, клініка, діагностика та лікування (Заболевания височно-нижнечелюстного сустава: артроз, остеоартроз, анкілоз. Етиология, клиника, диагностика и лечение).


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка