Навчальний посібник для студентів Міжуніверситетського медико-інженерного факультету нтуу "кпі" київ 2010 Посібник з курсу «Медична термінологія та основи латинської мови»
Сторінка1/27
Дата конвертації24.04.2016
Розмір1.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”Л.В. Ханнанова

МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ
ТА ОСНОВИ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ

Навчальний посібник для студентів Міжуніверситетського
медико-інженерного факультету НТУУ “КПІ”

КИЇВ 2010

Посібник з курсу «Медична термінологія та основи латинської мови» призначений для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» та «Приладобудування». Складається з теоретичної та практичної частин. У теоретичній частині представлена коротка граматика латинської мови, велика увага приділяється вивченню способів творення термінів та назв медичних приладів. Подано понад 20 таблиць із зразками відмінювання різних частин мови та греко-латинськими дублетами, що використовуються при термінотворенні.

У практичній частині містяться вправи та контрольні запитання для засвоєння теоретичного матеріалу, 100 найбільш поширених латинських сентенцій. Наприкінці книги додано зразки двох контрольних робіт та таблиці греко-латинських дублетів іменників.

Для студентів медико–інженерного факультету, та всіх, хто цікавиться латинською медичною термінологією.
Рецензенти:

О.В. Кожушний, канд. філол. наук (Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка),

С.І. Лехніцька (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця)

ЗМІСТ

Передмова 7

Вступ 9

ФОНЕТИКА

§1.Латинський алфавіт 14

§2.Голосні 15

§3.Дифтонги 16

§4.Приголосні літери та їх вимова 17

§5.Буквосполучення приголосних з голосними 21

§6.Диграфи 22

§7.Вправи 22

§8.Лексичний мінімум 27

§9.Контрольні запитання 28

§10.Наголос. Довгота і короткість складів 29

§11.Вправи 30

§12.Контрольні запитання 33

МОРФОЛОГІЯ

§13.Дієслово (Verbum). Загальні відомості 33

§14.Теперішній час дійсного способу активного і пасивного стану (Praesens indicatīvi actīvi et passīvi 35

§15.Допоміжне дієслово бути (sum, esse) 36

§16.Наказовий спосіб (Modus imperatīvus) 37

§17.Вправи 38

§18.Лексичний мінімум 39

§19.Контрольні запитання 40

§20.Структура анатомічного терміна 40

§21.Іменник (Nomen substantīvum). Загальні відомості 41

§22.Визначення відміни іменника 43

§23.Визначення основи іменника 43

§24.Таблиця закінчень іменників в Nom. Sing., Gen. Sing 45

§25.Парадигми відмінювання іменників 46

§26.Неузгоджене означення 48

§27.Вправи 49

§28.Лексичний мінімум 50

§29.Контрольні запитання 51

§30.Прикметник (Nomen adiectīvum). Загальні відомості 52

§31.Групи прикметників 54

§32.Узгодження прикметників з іменниками в медичних термінах 57

§33.Вправи 58

§34.Лексичний мінімум 60

§35.Контрольні запитання 60ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВОТВІР

§36.Вступ до медичної термінології 61

§37.Способи словотворення 61

§38.Греко-латинські дублети 63

§39.Утворення термінів за допомогою префіксів 64

§40.Вправи 68

§41.Суфіксація 69

§42.Вправи 71

§43.Лексичний мінімум 72

§44.Контрольні запитання 73

§45.Основоскладання 73

§46.Особливості основоскладання 74

§47.Терміноелементи 75

§48.Вправи 79

§49.Контрольні запитання 81

§50.Словотвір у клінічній термінології 81

§51.Суфікси –ōsis, -ismus, -ītis, -ōma у клінічній термінології 83

§52.Медико – технічна термінологія 84

§53.Вправи 86

§54.Лексичний мінімум 88

§55.Контрольні запитання 88

§56.Хімічна номенклатура латинською мовою 89

§57.Назви кислот, окисів, солей 91

§58.Лікарські форми 92

§59.Вправи 93

§60.Контрольні запитання 94

§61.Вплив грецької мови на утворення медичної термінології 95

§62.Антична міфологія. Терміни, що мають міфологічне походження 96

§63.Підсумкові контрольні запитання 102

Латинські сентенції 104

Додатки 109

Додаток 1. Робоча навчальна програма курсу «Медична

термінологія та основи латинської мови» для

студентів Міжуніверситетського медико –

інженерного факультету 109Додаток 2. Завдання для контрольної роботи з розділу

«Фонетика» 110Додаток 3. Завдання для контрольної роботи з розділу

«Термінологічний словотвіровотвір 111Додаток 4. Греко-латинські дублети, що позначають органи,

частини тіла 112Додаток 5. Грецькі терміноелементи, що позначають вчення, науку,

метод діагностичного обслідування, лікування,

страждання 113

Додаток 6. Греко-латинські дублети на позначення органів та

тканин 114Додаток 7. Грецькі терміноелементи, що позначають

патологічні зміни органів та тканин, терапевтичні

і хірургічні прийоми 115

Додаток 8. Греко-латинські дублети на позначен.ня тканин,

органів, виділень, статі, віку 117Додаток 9. Одиночні терміноелементи, що позначають

функціональні і патологічні стани,процеси 119Додаток 10. Одиночні терміноелементи, що позначають

різні фізичні якості, відношення та інші ознаки 121Список використаної літератури 124

ПЕРЕДМОВА

Оволодіння будь-якою професією відбувається в процесі послідовного оволодіння професійною мовою, в тому числі і системою спеціальних понять та термінів, які складають її основу. Сучасна медична термінологія – надзвичайно широка і складна система термінів. В ній налічується декілька сотень тисяч слів та словосполучень. Специфіка медичної термінології полягає у багатовіковому застосуванні латинської мови та термінів у професійній діяльності не тільки медичних фахівців, але й науковців всіх галузей знань.

Вивчення латинської мови на медико-інженерному факультеті і факультетах інформаційного та біотехнічного профілів вищих навчальних закладів обумовлене тим, що свідоме оволодіння науками, а особливо термінологією, неможливе без попереднього знайомства з граматичними, лексичними і словотвірними основами латинської мови. Так як наш факультет спеціалізується на підготовці інженерів-медиків, то під час роботи вони часто будуть зустрічатися з анатомічною, гістологічною, клінічною та іншими номенклатурами. Латинь і грецька створили основи технічної термінології і, особливо, приладобудування. Майже всі медико-технічні терміни, особливо назви інструментів, приладів і апаратів, отримали назви від латинських і грецьких слів.

Основне завдання нашого курсу – оволодіти термінологією на рівні вільного використання термінів на всіх етапах навчання. Після закінчення курсу студенти зможуть коректно використовувати латинську анатомічну, гістологічну, клінічну і медико-технічну термінологію.

Матеріал посібника поділено на 9 частин-лекцій, в яких за навчальним планом розглядаються граматичні та загальнокультурні теми, пов’язані з профілюючою спеціальністю студентів.

Вивчення медичної термінології не можливе без основ латинської мови, а саме, фонетики (розділ «Фонетика»), де вивчаються принципи прочитання та наголошення слів, а в подальшому термінів.

Враховуючи специфіку медичних термінів та виразів, у розділі «Морфологія» в основному вивчаються називний та родовий відмінки. В той же час студенти отримуватимуть потрібні знання із загальної системи відмінювання латинських іменників та прикметників, їх узгодження в межах терміна. Інші частини мови розглядатимуться й вивчатимуться відповідно до їхньої питомої ваги в медичній документації та лексиці.

Велика увага приділяється розділу «Термінологічний словотвір», де студенти засвоюють головні принципи словотвору, найуживаніші терміноелементи, суфікси, префікси й загальні корені, відповідний лексичний мінімум. Інтернаціональний характер греко-латинської лексики має розумно сполучатися із українською термінологічною специфікою.

Після теоретичної частини подаються вправи і запитання для закріплення та перевірки пройденого матеріалу.

У процесі вивчення теоретичного матеріалу студентам для ознайомлення пропонуються визначення деяких медичних приладів та інструментів, а також технічні терміни, що у своїй основі містять латинські слова. Можливо, деякі прилади вже не використовуються у медичній практиці, але наведення прикладів необхідно студентам для кращого розуміння способів творення термінів.

Курс передбачає вивчення біля 250 латинських анатомічних термінів та терміноелементів, 50 крилатих латинських висловів-афоризмів, 85-100 греко-латинських дублетів.

Обсяг матеріалу посібника відповідає вимогам робочої навчальної програми курсу «Медична термінологія та основи латинської мови».


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка