Навчально-методичний комплекс
Сторінка1/26
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра хірургічної стоматології

Навчально-методичний комплекс


для забезпечення навчального процесу з предмету

«ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ»

за кредитно-модульною системою навчання

за фаховим напрямком 7.12010005 – «Стоматологія»

Івано-Франківськ2013
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний медичний університет
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор ІФНМУ

професор Г.М.Ерстенюк

«_______» ________ 2013р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

«ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ»

(назва навчальної дисципліни)


7.12010005 - «СТОМАТОЛОГІЯ»

(шифр, назва спеціальності)Факультет стоматологічний, факультет підготовки іноземних громадян

Кафедра хірургічної стоматології, курс онкології

Нормативні дані

Курс

Семестр

Кількість годин

Підсумковий модуль по дисципліні

(тиждень)
Підсумок по дисципліні

(тиждень)

Всього

Аудиторних

С

П

РС


кафедра

хірургічної стоматології


Лекції

Практичні заняття

Лабораторні

заняття


Семінар

ські


заняття


кафедра

хірургічної стоматологіїІІІ

V

80

6

44

-

-

30

18-19 тижд
кафедра

хірургічної стоматології
VI


145

14

96

-

-

35

38-39 тижд.
кафедра

хірургічної стоматології


онкологіїІV

VII


62634-

-

2218-19 тижд
кафедра

хірургічної стоматології
VIII

71
32

-

4

35

35-36 тижд
кафедра

хірургічної стоматології
V

IX

146

20

86

-

-

40

18-19 тижд
кафедра

хірургічної стоматології

X


168-

128-

-

4035-36 тижд

38-39 тижд

курс онкології


ІV

VII


32

4

20

-

-

8

18-19 тижд
курс онкології


V

X


16

-

6

-

-

10

35-36 тижд

38-39 тижд

Всього:

720

50

446

-

4

220


Робочу програму склали: проф., д.мед.н. В.П.Пюрик, к.мед.н., доц. Л.З.Деркач

Робоча програма складена на основі Типової навчальної програми з дисципліни «Хірургічна стоматологія» для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації, спеціальність 7.12010005 «Стоматологія» (Київ: Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України, 2011).
Робочу програму обговорено на засіданні кафедри хірургічної стоматології «___15_____»____________03______2013р.

Протокол № 8

Завідувач кафедри д.мед.н.,професор В.П.Пюрик

Робочу програму обговорено і ухвалено на засіданні циклової методичної комісії із стоматологічних дисциплін

«__29___» ________04____ 2013р.

Протокол № 6

Голова циклової комісії

стоматологічного факультету д.мед.н.,професор З.Р.Ожоган

ЗМІСТ

1. Робоча навчальна програма . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Робочий навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Структура залікових кредитів модуля …………………………………………

1.3. Тематичні плани …………………………………………………………………


1.3.1. Тематичний план лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2. Тематичний план практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.3.Тематичний план самостійної позааудиторної роботи . . . . . . . . . . . . . . .

1.3.4.Перелік обов’язкових практичних навичок ……………………………….


1.4. Засоби контролю знань студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .
1.4.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми. . . . . . . . . .
1.5. Перелік навчально-методичної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.1. Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.2. Додаткова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6. Інформаційні ресурси ………………………………………………………..2. Методичне забезпечення навчального процесу . . . . . . . . . . .
2.1. Загальні методичні матеріали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Мета і завдання дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Методи активації і інтенсифікації навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Основні знання та вмінння. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2. Методичні матеріали для викладачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Тези (текст) лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .
2.3. Методичні матеріали для студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Матеріальне забезпечення навчального процесу. . . . . . . . . . .

4. Типова навчальна програма з дисципліни (копія)

1. Робоча навчальна програма.
1.1. робочИЙ навчальнИЙ план.
Організація навчання здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Таблиця 1
Розподіл годин згідно навчального плануНазва предмету


Рік

навчання,

семестр


Всього

годин

К-ть годин


Вид контролю

Лекції

Практ.

Самостійна

робота.
Хірургічна стоматологія


3й рік

навчання


(V-VI сем.)

225

20

140

65


2 підсумкових модульних контролів
4й рік

навчання


(VІІ-VIІІ сем.)

165


10

90

65

2 підсумкових модульних контролів
5й рік

навчання


(Х-ІХ сем.)

330

20

220

90

2 підсумкових модульних контролів


Всього720

50

450

220

6 підсумкових модульних контролів


Таблиця 2
Розподіл годин згідно семестрівРік навчання


Всього


Лекції


Практ.


Самост.роб.

Форма контролюІІІ курс

V семестр


80

6

44

30


Підсумковий модульний контроль

VI семестр


145

14

96

35


Підсумковий модульний контроль

ІV курс

VII семестр94


10


54


30


Підсумковий модульний контроль

VIII семестр71

-

36

35

Підсумковий модульний контроль

V курс

IX семестр146

20

86

40

Підсумковий модульний контроль

X семестр184

-

134

50

Підсумковий модульний контрольРазом

720

50

450

220


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка