Навчально методичний комплекс з дисципліни «Технологія лікарських косметичних засобів» для студентів фармацевтичного факультету за спеціальністю "Фармація" 12020101
Скачати 201.38 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір201.38 Kb.
Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків


Навчально методичний комплекс

з дисципліни

«Технологія лікарських косметичних засобів»

для студентів фармацевтичного факультету за спеціальністю "Фармація" 7.12020101

Івано-Франківськ 2011
Зміст


1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

  1. Робочий навчальний план………………………………………………………...

  2. Тематичні плани…………………………………………………………………..

1.2.1.Тематичний план лекцій………………………………………………………...

1.2.2. Тематичний план практичних занять………………………………………….

1.2.3. Тематичний план самостійних занять…………………………………………


  1. Засоби контролю знань студентів………………………………………………..

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю знань………………………………

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми……………  1. Перелік навчально-методичної літератури……………………………………...

1.4.1. Основна…………………………………………………………………………..

1.4.2. Додаткова………………………………………………………………………..2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Загальні методичні матеріали………………………………………………………

2.1.1. Мета і завдання дисципліни……………………………………………………

2.1.2. Аналіз зв'язків із суміжними дисциплінами…………………………………..

2.1.3. Методи активізації та інтенсифікації навчання……………………………….

2.1.4. Основні знання та вміння………………………………………………………

2.1.5. Перелік обов'язкових практичних навиків.........................................................

2.2. Методичні матеріали для викладачів……………………………………………...

2.2.1. Тези лекцій………………………………………………………………………

2.2.2. Методичні вказівки для викладачів для проведення практичних занять з студентами………………………………………………………………………………..

2.3. Методичні матеріали для студентів………………………………………………..

2.3.1. Методичні вказівки для практичних занять…………………………………...

2.3.2. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів………………………

3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет


“ЗАВТЕРДЖУЮ”


Перший проректор з навчальної роботи,

Івано-Франківського національного

медичного університету

професор _________ Ерстенюк Г.М.

2011р.
РОБОЧА ПРОГРАМА
ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ

(назва навчальної дисципліни)


______ 7.12020101Фармація_________________

(шифр, назва спеціальності)


Факультет фармацевтичний________________

Кафедра ____організації та економіки фармації і технології ліків

Нормативні дані

Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Залік,

диф. залік (семестр)
Іспит

(семестр)

Всього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні занят­тя

Лаборатор ні заняття

Семінар­ські

заняття


Заочна

5

9

90

4
8
78

9
5,5

9,10

81

6
12
61

9,10
Робочу програму склали: доц.Семенів Д.В., асис. Гавкалюк М.І., асис. Яцюк К.М.
Івано-Франківськ – 2011

Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет

Програма складена згідно навчального плану для вищих фармацевтичних закладів та освітньо-професійної програми підготовки провізора.


Робочу програму склали : доц. Семенів, асист. Гавкалюк М.І., асист. Яцюк К. М.

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри ”30 ” серпня 2011р.

Протокол № 1

Завідувач кафедри _____________________доц.Семенів Д.В.________

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії ” ” _______ 2011 р.

Протокол №____

Голова циклової комісії ___________________проф.Мойсеєнко М.І._____

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)


 1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


1.1 Робочий навчальний план
Заочна форма навчання


Назва дисциплін

ни


Кількість годин

Рік навчання

Вид контролю

Всього

Лекції

Практичні

Самос

тійні


ІХ семестр

Технологія лікарських косметичних засобів

90

4

8

78

5

Залік

ІХ, Х семестр

Технологія лікарських косметичних засобів

81

6

12

61

6

Залік


1.2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичні плани лекцій
Тематичний план лекцій заочної форми навчання (5 років)

п/п


Тема лекції

1.

Косметологія як наука. Морфологія і фізіологія шкіри та її придатків. Державне нормування розробки, виробництва та реалізації лікувальної косметичної продукції.

2.

Характеристика косметичних препаратів. М’які та рідкі лікувальні косметичні форми. Креми, лосьйони, косметичне молочко, їх класифікація, характеристика і технологія.


Тематичний план лекцій заочної форми навчання (5,5 років)

п/п


Тема лекції

1.

Косметологія як наука. Морфологія і фізіологія шкіри та її придатків. Державне нормування розробки, виробництва та реалізації лікувальної косметичної продукції.

2.

Характеристика косметичних препаратів. М’які та рідкі лікувальні косметичні форми. Креми, лосьйони, косметичне молочко, їх класифікація, характеристика і технологія.

3

Косметичні засоби піномийного та дезодоруючого призначення.

Примітка: тривалість лекції – 2 академічні години.


1.2.2. Тематичний план лабораторних занять
Тематичний план лабораторних занять для

зачної форми навчання (5 років)


п/п


Тема заняття

К-сть

годин


1.

Морфологія і фізіологія шкіри та її придатків. Методи визначення типів шкіри та інших її клінічних характеристик.

2

2.

Характеристика та технологія м’яких косметичних засобів.

2

3.

Характеристика та технологія рідких косметичних засобів.

2

4.

Косметичні засоби піномийного та дезодоруючого призначення.

2Тематичний план лабораторних занять для

зачної форми навчання (5,5 років)


п/п


Тема заняття

К-сть

годин


1.

Морфологія і фізіологія шкіри та її придатків. Методи визначення типів шкіри та інших її клінічних характеристик.

2

2.

Характеристика та технологія м’яких косметичних засобів.

2

3.

Характеристика та технологія рідких косметичних засобів.

2

4.

Косметичні засоби піномийного та дезодоруючого призначення.

2

5.

Лікарські косметичні препарати для лікування патологій шкіри, волосся і нігтів.

2

6.

Ароматичні композиції для догляду та лікування шкіри та волосся. Парфумерія. Залікове заняття.

21.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи
Тематичний план самостійної позааудиторної роботи для

студентів заочної форми навчання (5 років)

п\п


Зміст роботи

К-сть год

1.

Морфологія і фізіологія шкіри та її придатків. Методи визначення типів шкіри та інших її клінічних характеристик.

10

2.

Державне нормування розробки, виробництва та реалізації лікувальної косметичної продукції. Косметичний, лікувально-косметичний догляд за шкірою. Косметичні препарати очищувальної, захисної, регенеруючої, живильної, депігментуючої дії.

10

3.

Допоміжні речовини, які використовуються в технології косметичних кремів та рідких косметичних форм.

8

4.

Ліпосоми в технології косметичних засобів.

8

5.

Характеристика косметичних засобів для догляду за сухою, нормальною та жирною шкірою. Засоби для догляду за в’янучою та старіючою шкірою. Зморшки.

8

6.

Косметичні засоби піномийного та дезодоруючого призначення.

8

7.

Клінічні характеристики патологій шкіри. Клінічні характеристики патологій волосся. Лікарські косметичні препарати для лікування патологій шкіри, волосся і нігтів.

8

8.

Засоби декоративної косметики.

8

9.

Ароматичні речовини, їх класифікація, характеристика, джерела одержання, використання в аромотерапії. Ароматичні композиції для догляду та лікування шкіри та волосся. Парфумерія.

10Тематичний план самостійної позааудиторної роботи

для студентів заочної форми навчання (5,5 років)


п\п


Зміст роботи

К-сть год

1.

Історія розвитку косметології. Шкіра як об’єкт косметичного догляду. Морфологія і фізіологія шкіри та її придатків. Методи визначення типів шкіри та інших її клінічних характеристик.

8

2.

Державне нормування розробки, виробництва та реалізації лікувальної косметичної продукції. Косметичний, лікувально-косметичний догляд за шкірою. Косметичні препарати очищувальної, захисної, регенеруючої, живильної, депігментуючої дії.

8

3.

Допоміжні речовини, які використовуються в технології косметичних кремів та рідких косметичних форм.

6

4.

Ліпосоми в технології косметичних засобів.


6

5.

Характеристика косметичних засобів для догляду за сухою, нормальною та жирною шкірою. Засоби для догляду за в’янучою та старіючою шкірою. Зморшки.

6

6.

Косметичні засоби піномийного та дезодоруючого призначення.

6

7.

Клінічні характеристики патологій шкіри. Клінічні характеристики патологій волосся. Лікарські косметичні препарати для лікування патологій шкіри, волосся і нігтів.

6

8.

Засоби декоративної косметики.

6

9.

Ароматичні речовини, їх класифікація, характеристика, джерела одержання, використання в аромотерапії. Ароматичні композиції для догляду та лікування шкіри та волосся. Парфумерія.

91.3.Засоби проведення контролю знань студентів

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю знань

 • перевірка виконання письмових домашніх завдань;

 • тестовий контроль вихідного та кінцевого рівня знань студентів;

 • усне опитування основних питань навчального матеріалу;

 • розв'язування ситуаційних задач;

 • захист протоколів лабораторних робіт;

 • перевірка практичних навичок;

 • написання контрольної роботи.

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми

 • усне опитування по розділу, винесеному на вивчення;

 • тестовий контроль за допомогою тестів 2-3 рівнів;

 • ситуаційні задачі;

 • перевірка практичних навичок.

Перелік питань до заліку:

 1. Морфологія і фізіологія шкіри та її придатків.

 2. Клінічна характеристика основних типів шкіри обличчя і методи визначення

 3. Клінічна характеристика шкіри обличчя за ступенем еластичності, за видом рельєфу, за рівнем кровопостачання і методи її визначення.

 4. Термінологія і класифікація гігієнічно-косметичного і лікувально-косметичного догляду.

 5. Державне нормування виробництва і реалізації засобів лікувальної косметики.

 6. Допоміжні речовини, які використовуються в технології косметичних форм:

 7. Класифікація косметичних кремів залежно від призначення, області застосування, консистенції, типу основи, косметичної дії.

 8. Типи емульсій, їх вплив на лікувальну ефективність кремів.

 9. Емульгатори, їх класифікація, характеристика. Принципи підбору емульгаторів залежно від призначення кремів.

 10. Технологічні особливості приготування гомогенних кремів.

 11. Технологія приготування емульсійних кремів. Принципи змішування фаз.

 12. Особливості пригодовування без жирових кремів на основі різних ВМС (трагаканту, желатини, агару, крохмалю, похідних целюлози, ПЕГів тощо).

 13. Визначення, класифікація і характеристика лосьйонів.

 14. Особливості технології, контролю якості і оформлення до відпуску лосьйонів-розчинів і лосьйонів-суспензій.

 15. Визначення, класифікація і характеристика косметичного молочка, особливості технології.

 16. Визначення, класифікація і характеристика шампунів.

 17. Класифікація і характеристика ПАР та інших груп речовин, що використовуються у складі шампунів, бальзамів, кондиціонерів.

 18. Характеристика косметичних препаратів, що використовуються для полегшення гоління: мила, креми, пінки для гоління.

 19. Характеристика косметичних препаратів, що використовуються після гоління: лосьйони, туалетні води, креми, гелі після гоління.

 20. Косметичні засоби для догляду за зубами: зубні порошки, пасти.

1.4.Перелік навчально-методичної літератури

1.4.1. Основна

 1. Технологія косметичних засобів: Навчальний посібник для студентів фармац. спец. вищих навчальних закладів / Башура О.Г., Половко Н.П., Ковальова Т. М. та ін. – Вінниця: Нова книга. 2007. 360 с.

 2. Практическое руководство по косметологии и аромологии / Под ред. д-ра фармац. наук А.Г.Башуры. – Прапор, НФАУ. – 1999. – 352 с.

 3. Основы практической аромологии: Учеб. Пособие для студентов фарм. вузов и фарм. фак. медицинских институтов / Под ред. д-ра фармац. наук А.Г.Башуры. – Прапор, НФАУ. – 1999. –160 с.

 4. Джером З. Литт. Ваша кожа от макушки до пят / М.: Полина М. – 1997. – 330с.

 5. Медвєдєва І.І. Косметологія / К.: Грамота. – 2005. – 334 с.

 6. Сикорская С., Сикорская А. Косметология в салоне красоты./ М.: Рипол Классик. – 2006. – 176 с.

 7. Нордман Л. Косметология – основы. / М.: Астрель. – 2006. – 313 с.

 8. Востоков В.Ф. Биокосметология. Искуство быть красивой. / М.: Диля. – 2002. – 384 с.

 9. Мойзріст О.М. Сам собі косметолог. / К.: Зелений пес. – 2006. – 304 с.

 10. Фридман Р.А. Косметика / М.: Пищепромиздат. – 1959. – 413 с.

 11. Ф.Жогло, В.Возняк, В.Попович, Я.Богдан. Допоміжні речовини та їх застосування в технології лікарських форм / Під ред. Ф.Жогло.-Л.. - 1996. – 100 с.

 12. Валимо Х. Косметическая химия. / Пер. с фин. С.Л. Давыдовой. – М.: Мир, - 1990. – 286 с.

 13. Глухенький Б.Т., Багшет Т. А., Бойко Ю.А. и др. Справочник по врачебной косметике / Под ред. Глухенького. К.: Здоровье. – 1990. – 302 с.

 14. Косметические препараты и теоретические основы современной практической косметики / Пер. с нем. Г. Фойтель, Э.И. Полак, М. Берхольц. – К.: Высш. шк., 1990. – 333 с.

 15. Гайдук И.В., Гайдук В.И. Всё о косметике / В 3-х ч. – М.: Колос. – 1992. – Ч.1. - 192 с.

 16. Кольгуненко И.И., Бутковская Т.М. Косметика или косметология?/ М.: Знания. – 1990. – 190 с.

 17. Фержтек О. Косметика и дерматология / Пер. с чеш. Ю.Н. Козловой. – М.: Медицина. – 1990. – 253 с.

 18. Фойстель. Косметика, косметические препараты и теоретические современной практической косметики. / К.- 1990. –335 с.

 19. Ягодка В.С. Лекарственные растения в дерматологии и косметологии. – К.-1992. – 270 с.

 20. Сысилин К.Г. Врачебная косметика в практике дерматолога / М.: Медгиз. – 1957.- 183 с.

 21. Медицинская косметика / Под ред. П.Михайлова. – М.: Медицина. – 1984. – 208 с.

 22. Каспаров Г.Н. Основы производства парфюмерии и косметологии. – М.: Пищ. Пром-сть. – 1978. – 225 с.

 23. Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків / Під ред.О.І.Тихонова.-Х.: РВП "Оригинал", 1995.

 24. Журнали “Косметолог”, “Косметология и аромология”.1.4.2. Допоміжна

 1. Андреева Д. Н., Боброва Н.П., Потапова С.Н. и др. Справочник по медицинской косметике. / М.: Медицина. – 1978. – 176 с.

 2. Ленсина С.Н. Косметика, возраст и время. / Под ред. Б. Г. Стоянова. – Тал.: Вагус. – 1979. – 256 с.

 3. Боброва Н.П., Потапова С.Н., Пчелкина Т.В. и др. Косметика для всех. / Л.:Медицина. – 1978. – 126 с.

 4. Ласс. Д.И., Поликарпова М.Г. Уход за кожей лица. / М.:Изд. Коммунальн. Хозяйства РСФСР. –1959. – 238 с.


2.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
2.1.Загальні методичні матеріали
2.1.1.Мета і завдання дисципліни

Метою технології лікувальних косметичних засобів як навчальної дисципліни є навчання студентів теоретичним основам косметичного, лікувально-косметичного догляду за шкірою та її придатками, правила застосування косметичних процедур, використання косметичних препаратів в залежності від типу шкіри, від косметичних вад; практичним умінням і навичкам виготовлення косметичних засобів, контролю їх якості.

Завдання дисципліни – навчити студентів :


 • вільно володіти теоретичними основами профілактичної, лікувальної, декоративної косметики;

 • усвідомлювати значення вимог нормативних документів щодо засобів лікувальної косметики;

 • враховувати клінічні характеристики шкіри, її придатків при виборі косметичних процедур та косметичних препаратів.

 • готувати косметичні препарати у вигляді різних лікарських форм;

 • оцінювати якість лікарських препаратів;


2.1.2.Аналіз зв'язків з суміжними дисциплінами
Забезпечуючі:

 • Анатомія і фізіологія

 • Патофізіологія

 • Фармакологія

 • Біологічна хімія

 • Латинська мова

 • Аптечна технологія ліків

 • Промислова технологія

 • Фармацевтична хімія

 • Фармакогнозія

Забезпечувані: • Біофармація


2.1.3.Методи активізації та інтенсифікації навчання


 • Чітке формування актуальності теми;

 • Домашні завдання для позааудиторної самостійної роботи студентів з наступним контролем їх виконання;

 • Тестовий контроль вихідного та кінцевого рівня знань;

 • Ситуаційні задачі;

 • Використання технічних засобів навчання та контролю;

 • Захист протоколів лабораторних робіт;

 • Підготовка рефератів, доповідей на студентські конференції і симпозіуми;

 • Експериментальні дослідження у студентському науковому гуртку.2.1.4.Основні знання та вміння
Студент повинен знати:

 • основні етапи розвитку косметології;

 • нормативні положення щодо виготовлення і реалізації засобів лікувальної косметики;

 • анатомічні і фізіологічні особливості шкіри та її придатків;

 • клінічну характеристику основних типів шкіри та методи її визначення;

 • клінічні характеристики шкіри за ступенем еластичності, за видом рельєфу, за рівнем кровопостачання і методи їх визначення;

 • косметологічні аспекти морфології і фізіології волосся, методи визначення типу волосся.

 • термінологію і класифікацію косметичних, лікувально-косметичних засобів, лікувально-косметичного та косметичного догляду за шкірою;

 • клінічну характеристику патологій шкіри та її придатків;

 • класифікацію та характеристику активнодіючих, лікарських й допоміжних речовин, що використовуються в косметології;

 • лікарські рослини та наявні у них біологічно активні речовини, що використовуються в косметології;

 • характеристику продуктів бджільництва, що використовуються в косметології;

 • класифікацію, характеристику, особливості технології, контролю якості косметичних форм: кремів, гелів, косметичного молочка, лосьйонів, шампунів, пудр та інших засобів декоративної косметики;

 • рецептуру косметичних препаратів для догляду за нормальною, жирною, сухою, змішаною шкірою та принципи їх вибору;

 • рецептуру лікувально-косметичних препаратів для лікування патологій шкіри;

 • рецептуру косметичних препаратів для догляду за придатками шкіри та принципи їх вибору;

 • рецептуру лікувально-косметичних препаратів для лікування патологій волосся і нігтів;

 • історію розвитку аромології;

 • рецептуру ароматичних композицій для догляду і лікування шкіри та її придатків; особливості технології аромокомпозицій.

 • рецептуру парфумів;

 • нетрадиційні методи лікування косметичних вад.

Студент повинен вміти: • вміти визначати основні клінічні характеристики шкіри: тип шкіри; ступінь еластичності шкіри, вид рельєфу, вид шкіри за рівнем кровопостачання;

 • виготовляти лікувальні косметичні форми: креми, гелі, паст, мазі, косметичне молочко, лосьйони, шампуні, пудри, помади тощо; проводити контроль їх якості.

 • підбирати лікарські, активнодіючі та допоміжні компоненти при виготовлені косметичних форм, враховуючи основні клінічні показники шкіри;

 • застосовувати відповідну рецептуру і косметичний догляд в залежності від типу шкіри та косметичних вад;

 • застосовувати рецептуру та лікувально-косметичний догляд залежно від типу волосся та його патологій”

 • виготовляти ароматичні композиції та підбирати їх склад в залежності від косметичного, лікувально-косметичного призначення.


2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок

 • визначати основні клінічні характеристики шкіри;

 • виготовляти лікувальні косметичні форми рідкої, м’якої та твердої консистенції;

 • проводити контроль якості лікувальних косметичних засобів;

 • виготовляти ароматичні композиції та підбирати їх склад в залежності від косметичного, лікувально-косметичного призначення.


2.2. Методичні матеріали для викладачів

2.2.1. Тези лекцій

2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення лабораторних занять з студентами
2.3. Методичні матеріали для студентів

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до лабораторних занять
2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

3. Матеріальне забезпечення навчального процесу


 1. Ступки, товкачики різних розмірів.

 2. Ваги ручні аптечні ТР-1,ТР-5,ТР-20; ваги тарирні ТТ-200, ТТ-1000.

 3. Мірний посуд: мірні циліндри, мендзурки, колби, піпетки.

 4. Інший посуд: склянки, лійки, баночки, пляшечки, упоковки для кремів тощо.

 5. Вата медична, бинт стерильний, фільтрувальний папір, пергамент.

 6. Лікарські, активнодіючі, допоміжні речовини.

 7. Аквадистилятор.

 8. Змішувач для кремів.

 9. Плитки електричні.

 10. Водяна баня.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка