Навчально-методичний посібник Цивільний захист в закладах освіти Цивільний захист в загальноосвітніх навчальних закладах
Сторінка1/15
Дата конвертації14.04.2016
Розмір3.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В.М.Черепаха, С.М.Рачков

Ю.Г.Костюк, М.Д.Яценко

Навчально-методичний посібник


Цивільний захист в закладах освіти


Цивільний захист

в загальноосвітніх

навчальних закладах

Частина 1

Харків

2011

Рекомендовано

Головним управлінням освіти і науки

Харківської обласної державної адміністрації

Лист № 01-14/5318 від 04 жовтня 2011 р.

Рекомендовано педагогічною радою НМЦ ЦЗ та БЖД

Харківської області

Протокол № 1 від 18 березня 2011 р.


Рецензенти: кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри метрології та безпеки життєдіяльності ХНАДУ О.І.Богатов


кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри “Безпеки життєдіяльності” Харківського технічного університету І.А.Черепньов

Методичний кабінет Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області з метою допомогти працівникам освіти на усіх етапах підготовки та проведення основних заходів з цивільної оборони створив навчально – методичний посібник «Цивільна оборона в закладах освіти» в 2 частинах, матеріали якого є творчим доробком і надбанням методистів Центру.

Навчально-методичний посібник містить зразки обов’язкової документації з цивільної оборони в ЗНЗ (частина 1) та ДНЗ (частина 2), сценарії проведення «Дня ЦО» і «Тижня безпеки дитини», варіанти уроків, занять та позакласних годин з безпеки життєдіяльності і рекомендований для використання керівникам шкільних та дошкільних установ, педагогам, вихователям та іншим зацікавленим особам у сфері ЦЗ.

Запропоновані матеріали рекомендовано використовувати керівникам шкільних та дошкільних установ, педагогам, вихователям та іншим зацікавленим особам у сфері цивільного захисту.

В.М.Черепаха, С.М.Рачков, Ю.Г.Костюк, М.Д.Яценко

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ:

Навчально-методичний посібник / - Х., 2011.

Зміст
Передмова……………………………………………………………………………...4
Положення про підготовку та проведення «Дня ЦО»….…………………..……6
Перелік обов’язкових документів з питань цивільного захисту………..…….14
1. Довгострокові документи ……………………………………………....….17
2. Щорічні документи …………………………………………………..……105
Методичні рекомендації щодо організації та проведення «Дня цивільної оборони» у закладах освіти ………………………………………………………131
Список використаної літератури ………………………………..…………….196

Передмова
Щоб правильно діяти, необхідно

багато знати, а щоб знати, треба навчатись.

(Грецька мудрість)

Вислів грецьких філософів є досить актуальним в наш час, особливо коли мова йде про дії, від яких залежить здоров’я та життя дітей. Зрозуміло,що зовсім уникнути небезпеки, на жаль, не можна, але зменшити негативні наслідки цілком можливо. І провідна роль в цій справі належить навчальним закладам, педагоги яких здатні грамотно, системно і цікаво підготувати та навчити молодь захистити себе в життєво небезпечних випадках.

Практичне ж відпрацювання дій щодо готовності дітей до надзвичайних ситуацій відбувається згідно Наказу Міністра МНС України № 97 про «Порядок здійснення підготовки населення на підприємствах,в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 23.04.2001р., в якому вимагається,що «вивчення учнями професійно – технічних та середніх закладів освіти питань з основ безпеки життєдіяльності та цивільної оборони щороку повинно завершуватися підготовкою та проведенням «Дня цивільної оборони», а в ДНЗ «для поліпшення якості організаційної, практичної і навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки, захисту життя та норм поведінки у надзвичайних ситуацій щорічним проведенням «Тижня безпеки дитини».

На підготовку «Дня цивільної оборони» та «Тижня безпеки дитини» відводиться не менше 2-х місяців, щоб повною мірою ретельно спланувати увесь комплекс заходів та розробити необхідні документи. Звичайно, головна і провідна роль в цьому належить директорові школи або завідувачу ДНЗ – начальнику ЦО, начальникам штабів ЦО та командирам формувань ЦО. Саме від їх чітко спланованих, організаційних та оперативних дій і залежить рівень усвідомлення молоддю важливості і необхідності проведення такого заходу. Тому обов’язковою умовою «Дня ЦО» і «Тижня безпеки дитини» є практичне відпрацювання плану дій постійним складом (керівний склад, технічний склад) закладу освіти. Так педагоги та технічні працівники вирішують питання оповіщення і збору, уточнюють та доводять до виконавців дії в разі виникнення надзвичайних ситуацій відповідно до плану, а також проводять перевірку готовності формувань до дій за призначенням.

Та найвідповідальніша роль, безумовно, належить викладачам та вихователям, які для реалізації мети заходу використовують неабияку педагогічну майстерність, психофізичні та вікові особливості дітей, творчість,передові педагогічні інноваційні технології. Це і: вікторини, рольові ігри, змагання, відпрацювання дій за сигналом, перегляд відеоматеріалів, відкриті уроки, естафети, оформлення стіннівок, фотовітрин, виставок, семінари з обговоренням рефератів, практичних занять, радіогазет, радіопередач, здача нормативів з ЦО та інше. У пошуках шляхів вирішення в різних видах роботи освітяни намагаються «наблизити» дитину до надзвичайної ситуації, поставити перед вибором: як бути? як діяти?, бо саме такі уроки життя формують правильну поведінку на надзвичайну ситуацію в майбутньому.

Тому даний навчально – методичний посібник створений з метою допомогти працівникам освіти на усіх етапах підготовки та проведення основних заходів з цивільної оборони і містить зразки обов’язкової документації з ЦЗ в ЗНЗ (частина 1) та ДНЗ (частина 2), сценарії проведення «Дня ЦО» і «Тижня безпеки дитини», варіанти уроків, занять та позакласних годин з безпеки життєдіяльності.Міністерство освіти України Штаб цивільної оборони України
Затверджено наказом міністра освіти України та наказом начальника Штабу — заступника начальника Цивільної оборони України

від 19.05.95 №143/179

Ухвалено Головним управлінням загальної середньої освіти Міністерства освіти України і Управлінням підготовки сил ЦО Штабу Цивільної оборони України
Положення

про підготовку та проведення «Дня цивільної оборони» у загальноосвітній школі
Це Положення розроблено відповідно до Закону «Про Цивільну обо­рону України» і Положення «Про Цивільну оборону України».

У ньому викладено основні заходи з організації підготовки і мето­дики проведення «Дня цивільної оборони» у загальноосвітніх школах та ПТУ.

Положення призначене для начальників цивільної оборони (дирек­торів) шкіл, ПТУ, штабів і курсів цивільної оборони.
Вступ
З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техно­генного походження, зменшення збитків і втрат у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, вибухів і великих пожеж, Законом України «Про Цивільну оборону України» передбачена підготовка й перепідготовка керівного складу з цивільної оборони та навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти у надзвичайних ситуаціях.

Зокрема, програма комплексних навчальних занять із «Безпеки життєдіяльності» включає підготовку учнів загальноосвітніх шкіл із цивільної оборони.

Підсумком цієї підготовки школярів за навчальний рік є проведення «Дня цивільної оборони». Практична спрямованість заходів, що прово­дяться протягом «Дня цивільної оборони», повинна носити характер зма­гань, викликати певний інтерес в учнів, спонукати їх до поглиблення знань із цивільної оборони та здобуття практичних навичок захисту від наслідків надзвичайних ситуацій.

Мета та завдання «Дня цивільної оборони»:

- вироблення в учнів умінь, навичок грамотно й чітко діяти у різних надзвичайних ситуаціях для захисту свого здоров'я та життя;

- виховання впевненості в ефективності заходів, що проводить цивільна оборона;

- формування і розвиток в учнів високих морально-психологічних якостей: відваги, витримки, ініціативи та кмітливості, взаємної виручки; постійної готовності виконати завдання цивільної оборони;

- удосконалювати теоретичні знання та практичні навички учнів та педагогічного колективу під час захисту від наслідків надзвичай­них ситуацій;

- визначати готовність структурних ланок ЦО (охорона громадсь­кого порядку, обслуговування сховищ і ПРУ, протипожежна, санітарна діяльність) до виконання завдань за своїм призначенням;

- організувати масову задачу нормативів із цивільної оборони;

- пропагувати передовий досвід організацій і здійснення навчаль­ного процесу з ЦО та методичну майстерність учителів, що виклада­ють цей предмет;

- практично перевірити вміння учнів користуватися засобами ін­дивідуального захисту, виготовляти найпростіші засоби захисту ор­ганів дихання, надавати першу медичну допомогу;

- навчати керівний та командно-навчальний склад організації й проведенню заходів із цивільної оборони у школі.

До керівного складу прийнято включати начальника ЦО школи, його заступників, начальника штабу ЦО та його помічників. До командно-начальницького складу належать командири формувань ЦО.


Підготовка «Дня цивільної оборони» у школі
Успіх проведення «Дня цивільної оборони» великою мірою залежить від його завчасної підготовки, чіткого керівництва та правильного виз­начення складу учасників.

Організоване та змістовне проведення «Дня цивільної оборони» не­можливе без ретельного й продуманого планування всього комплексу заходів. Усі необхідні документи розробляються під керівництвом ди­ректора школи.

Перш за все видається наказ начальника ЦО—директора школи — з підготовки і проведення «Дня цивільної оборони».

Наступним важливим документом є «План підготовки й проведення «Дня цивільної оборони» у школі». Він розробляється із залученням спе­ціальної групи під керівництвом директора.

На підготовку до проведення «Дня цивільної оборони» треба відво­дити не менше 2-х місяців. У період підготовки штаб ЦО і керівництво школи активізують пропаганду через усні виступи, стіннівки, радіову­зол, демонстрацію науково-популярних та хронікально-документальних фільмів із цієї тематики, оновлюють наочну агітацію, обладнують те­матичну виставку. Крім того, у цей період проводиться цілеспрямована робота з підвищення якості підготовки постійного складу, вдоскона­люється навчання учнів з ЦО, готуються структурні ланки ЦО й інтен­сивно проводяться заняття, тренування та змагання, здача нормативів із програм ЦО для учнів.

Під час підготовки всіх учнів доцільно об'єднати у 3 вікові групи (2—4-ті, 5—9-ті, 10—11-ті класи) і своєчасно ознайомити їх із перелі­ком заходів, у яких вони братимуть участь, їх змістом та місцем і ча­сом проведення.

Рішенням директора школи призначаються класи з другої вікової групи, які здійснюють екскурсію на закріплений об'єкт народного гос­подарства.

Організація й методика проведення «Дня цивільної оборони» у школі
Час проведення «Дня цивільної оборони» визначається наказом дирек­тора школи, як правило, у період з 20 квітня по 15 травня або в інший зручний для школи час, коли завершується вивчення шкільних програм із ЦО і проведені основні заходи з ЦО за рік.

З метою інтенсифікації заходів ЦО у день проведення «Дня цивільної оборони» необхідно заздалегідь передбачити його в розкладах уроків і спланувати на цей день максимально можливу кількість уроків або занять з ЦО (за рахунок концентрації часу на заняття з охорони життя й здоров'я дітей).

У програму «Дня цивільної оборони» включаються, як правило, такі заходи:

- урочисте відкриття;

- огляд структурних ланок ЦО й організація їх дій за призначенням;

- відкриті уроки з ЦО у 2, 6, 7-х класах і медико-санітарної підго­товки у 10-х класах;

- планові тренування з учнями 2, 3, 4, 5, 8, 9-х класів;

- вікторини і змагання з ЦО;

- здача нормативів, які рекомендуються шкільними програмами з ЦО;

- проведення естафет із нормативів ЦО;

- зустріч із представниками штабів, курсів ЦО;

- огляди-конкурси на крашу наочну агітацію з тематики ЦО та вій­ськово-патріотичного виховання, класних стіннівок;

- показ діафільмів із цивільної оборони;

- широка інформація по шкільному радіо, а також радіопередачі на теми військово-патріотичного виховання і цивільної оборони;

- проведення підсумків «Дня цивільної оборони».

Виходячи з місцевих умов та можливостей, школи можуть прово­дити й інші заходи.

При складанні Плану підготовки і проведення «Дня цивільної оборони» у школі необхідно чітко визначити час та місце проведення за­ходів для кожної з вікових груп, а також відповідальних за проведення заходів. Особливу увагу необхідно звернути на виконання вимог тех­ніки безпеки для всіх учасників змагань.

Урочисте відкриття «Дня цивільної оборони» тривалістю 10—20 хв, як правило, проводиться до початку першого уроку. Якщо загально-шкільну лінійку до початку уроків організувати неможливо, то про по­чаток «Дня цивільної оборони» оголошують по шкільному радіо.

У разі проведення лінійки начальник ЦО школи оголошує відкриття «Дня цивільної оборони».

Відкриті уроки з цивільної оборони у 2, 6, 7-х класах проводять до­свідчені вчителі, які пройшли спеціальну підготовку на курсах цивіль­ної оборони. На уроках можуть бути присутні працівники органів ос­віти та цивільної оборони.

На цей день розкладом уроків повинно бути передбачено опрацю­вання підсумкових тем програми.

Планові тренування з учнями 2-х класів проводяться на уроках, пе­редбачених розкладом, а з учнями 3, 4, 5, 8, 9-х класів — у позаурочний час.

На цих тренуваннях під керівництвом учителів закінчується відпра­цювання нормативів із ЦО.

Вікторини з ЦО проводяться зі школярами першої вікової групи. Для її організації клас ділиться на команди, призначається журі. Журі оголошує запитання й кількість балів, що за нього присуджуються. За­питання ставляться перед усім класом, а відповідають бажаючі. Журі оцінює відповідь і заносить до протоколу.

Оцінка за відповідь виставляється таким чином: кожне запитання залежно від його складності заздалегідь оцінюється певною кількістю балів. За вичерпну відповідь нараховується вся сума балів, за відповідь із незначними недоліками — знижується на один бал, за відповідь із суттєвими помилками — на 2 бали, за неправильну відповідь бали не нараховуються.

Для наочності та пожвавлення змагань протокол можна вести на класній дошці.

Потім підбивається загальний підсумок, визначається переможець, відбувається нагородження.

Здача нормативів та проведення комбінованих естафет відбува­ються у вигляді змагань як однієї з найбільш масових форм вдоскона­лення практичних навичок із цивільної оборони. Вони проводяться з учнями 2-ї і 3-ї вікових груп.

Критерії оцінювання змагань, підбиття підсумків та визначення пе­реможців розробляються керівництвом змагань.

Решта заходів, зазначених вище, що проводяться у День цивільної оборони (зустріч з ветеранами, огляди-конкурси, перегляд кінофільмів, радіопередачі), розробляються й проводяться, виходячи з місцевих умов і можливостей кожної школи.

День цивільної оборони проводиться у чотири етапи. Пропонуємо один із варіантів проведення «Дня цивільної оборони».
І. Дії на першому етапі «Дня цивільної оборони»

(час проведення планових занять)
Після проведення загальної лінійки на першій годині у 2—4-х, 5—7-х, 10—11-х класах проводяться відкриті уроки з курсу «Цивільна оборона». У класах, де не вивчається програма, або уже відпрацьовані всі теми, проводяться планові заняття (відповідно до розкладу).

Під час проведення першого уроку у класі для проведення бесід з учнями обсягом 15—20 хв можуть бути запрошені представники штабу ЦО. Для проведення таких бесід можна запрошувати і батьків учнів, компетентних у даних питаннях. Усі інші уроки, крім останнього, проводяться відповідно до розкладу занять. Останній урок також пла­нується з програми «Цивільна оборона».

На перервах між плановими уроками проводяться конкурсні огляди наочної агітації з цивільної оборони (стіннівок, фотомонтажів, листівок, плакатів). Усе це готується заздалегідь, у підготовчий період. Тематика може бути різноманітною, наприклад, «Захист людини у надзвичайних ситуаціях», «Дії учнів у разі можливих аварій, катастроф та інших над­звичайних ситуацій», «Санітарна обробка людей» тощо.

При оцінюванні цього конкурсу враховуються зміст, висвітлення безпосередньої поведінки людини у надзвичайних ситуаціях, гумор, загадки та ін. Одночасно з конкурсним оглядом можуть бути розгор­нуті виставки дитячої творчості з аналогічної тематики. Це буде додат­ковим балом до загальної оцінки дій класу.

На цьому етапі «Дня цивільної оборони» враховуються організованість і різноманітність проведених заходів на відкритому уроці, активність проведення їх на перервах.
II. Дії постійного складу і учнів з увідних можливої обстановки на території школи при виникненні аварій та катастроф. Другий етап «Дня цивільної оборони»
Опрацювання цього етапу починається на останньому уроці, за­лежно від групи за віком або за рішенням директора школи — на будь-якому іншому уроці (після уроків).

Оповіщення по ввідній проводиться дзвінковою сигналізацією школи або індивідуальною мовною інформацією.Перша ввідна: «Радіаційна обстановка».

1) Одержана інформація зі штабу ЦО району про можливу загрозу зараження (забруднення) унаслідок аварії на АЕС.Постійний склад (учителі, технічні працівники школи).

У кабінеті директора збирається керівний склад (адміністрація) школи, здійснюється оповіщення всіх інших працівників та службовців (викладачів). Перевіряється надійність зв'язку зі штабом ЦО, районом та сусідніми об'єктами. Директор школи організує чергування на пун­кті управління (ПУ), контроль і участь у заходах школи (по класах). Розгортається пункт видачі засобів індивідуального захисту. Із викладачів-спеціалістів організується контроль за навколишнім середовищ із залученням для цього учнів 10—11-х класів.Учні. У 2—6-х класах здійснюється виготовлення найпростіших за­собів захисту органів дихання із завчасно підготовленого матеріалу. У 6—9-х класах організується робота з герметизації шкільних при­міщень. У 10—11-х класах одержують майно для господарських робіт та приводять у готовність підвальні приміщення й територію, яка за­кріплена, одержують прилади дозиметричного контролю (якщо вони є у школі) і готують їх до роботи.

В усіх класах проводяться протипожежні заходи (прибирання при­міщень), складаються списки для одержання ЗІЗ і проведення імуні­зації (через медичний пункт школи).

2) Початок радіоактивного зараження (забруднення) із підвищенням рівня радіації більше, ніж 30 мкр/год.

Постійний склад. Збір обслуги ПУ і постановка завдань. Решта викладачів розходяться у класи і проводять роз'яснювальну роботу серед учнів.

Учні. Оповіщаються через шкільний радіовузол, докладається обстановка і пояснюються правила поведінки в умовах можливого зараження. Ін­формація може бути доведена індивідуально до кожного посадовими особами ЦО.

3) Підвищення рівня радіації до 60 мкр/год і більше.


Подається ввідна «Виникнення загрози радіоактивного зараження», і дається команда про укриття всіх у захисних спорудах. Припиняються заняття, і всі спускаються у сховище (підвальне приміщення) відповідно до встановленого графіка.

Після прибуття у захисну споруду класні керівники (старости класів) уточнюють наявність засобів індивідуального захисту і подають списки на пункт видачі для одержання ЗІЗ.

Відповідно до графіка й наявності ЗІЗ класи одержують протигази і медичні засоби захисту на пункті видачі протигазів. Ті класи, які не одержали ЗІЗ, приводять у готовність найпростіші засоби захисту ор­ганів дихання. Фахівці ЦО, викладачі доводять до відома учнів правила поведінки їх на території школи в умовах підвищеного радіаційного фону, в режимі радіаційного захисту, ведуть роз'яснювальну роботу для недопущення паніки. Робітники штабу ЦО школи доповідають у штаб ЦО району про обстановку. При одержанні розпорядження відпрацьовуються елементи проведення евакуації, нормативу ЦО «За­повнення сховищ».

Під час опрацювання першої вводної перевіряючі (судді) врахову­ють організованість і дисципліну учнів при виконанні заходів; точність і якість виконання поставлених завдань; при заповненні захисних спо­руд — час прибуття класу в дане місце. Крім того* враховуються пра­вильність складання списків на одержання ЗІЗ і наявність найпрості­ших засобів захисту. Виставляються бали кожному класу.


Перша ввідна: «Хімічне зараження».

1) Одержання сигналу про аварію на одному з підприємств міста і ймовірність зараження СДОР.Постійний склад. Збір керівників (адміністрації) школи у директора. Дається завдання. Організовується спостереження за навколишньою обстановкою, а та­кож постійний зв'язок із штабом ЦО району.

Учні. Повідомляються через радіовузол або дзвінковою сигналізацією про загрозу хімічного зараження. Обумовлюються правила поведінки в умовах зараження СДОР, характерного для даної аварії. Учні одер­жують ЗІЗ і медичне майно на пунктах видачі протигазів, виготовля­ють найпростіші засоби захисту або приводять у готовність ті, які вже є. Учні 10-11-х класів одержують ВПРХ та інше майно, якщо воно є, організовують спостереження за навколишнім середовищем (викону­ються нормативи ЦО — робота поста РХС).

2) Виникнення небезпеки хімічного зараження.

Подається ввідна «Виникнення небезпеки хімічного зараження» (дзвінкова сигналізація). Керівники (адміністрація) школи й викладачі керують діями учнів. Усі переміщаються по території школи і навколо прилеглої місцевості, залежно від характеру СДОР укриваються у за­хисних спорудах, піднімаються на верхні поверхи, одягають ЗІЗ або найпростіші засоби захисту органів дихання. Залежно від місця аварії відпрацьовуються елементи евакуації. На цьому етапі можуть відпра­цьовуватися нормативи по одяганню ЗІЗ.

Перевіряючі (судді) враховують організованість і дисципліну учнів при виконанні поставлених завдань, кожному класу виставляється певна кількість балів. Після виконання нормативів ЦО може бути виставлена оцінка як усьому класу, так і індивідуально кожному, можуть бути за­дані питання щодо особливостей СДОР і заходів безпеки у разі контакту з різними СДОР (при оцінюванні класу). Окрема оцінка виставляється класу за відпрацювання дій з евакуації.


III. У позаурочний час після відпрацювання увідних із різних видів обстановки. Третій етап «Дня цивільної оборони»
Після закінчення останнього уроку (відпрацювання увідних) ор­ганізовується загальне шикування класів, які брали участь у поперед­ньому етапі. Нагадується порядок проведення вікторин, комбінованих естафет та інших заходів, про черговість участі у яких видаються мар­шрутні листи.

Варіанти проведення заходів.

Проведення вікторин (перевірка теоретичних знань із ЦО). Ко­манда з 2 чол. отримує запитання від члена журі. Учні протягом 1—2 хв. обдумують його і дають відповідь. Оцінка виставляється за кожну від­ повідь за 5-бальною системою. Загальний бал виставляється із суми двох оцінок. З постійним складом вікторини проводяться окремо (на­чальником ЦО, викладачем ЦО);

Проведення комбінованої естафети.1-й варіант (за гарної погоди). Команда з 5 чол. від класу:

I етап - 1 чол. — біг зі старту, кидання м'яча у баскетбольний щит, подолання перешкод.

II етап - 1 чол. — збирання протигаза з усуненням несправностей, надягання протигаза і біг у ньому до III етапу.

III етап - 3 чол. — дії санітарного поста; санітари у протигазах біжать до «ураженого», надягають на нього протигаз, надають першу медичну допомогу і виносять його з осередку ураження. При оціню­ванні команди враховуються загальний час, який був витрачений під час змагання, а також кількість балів, отриманих на кожному етапі. Мо­жуть бути включені й інші етапи для відпрацювання поведінки людини у надзвичайних ситуаціях.2-й варіант (за поганої погоди, спортзал).

а) Естафета — команда з 5 чол.; учасники шикуються на одній лінії у колону по одному. За командами «Гази!», «Вперед!» перші учасники від кожної групи надягають протигази, біжать вперед, підбігаючи до пе­решкоди (мішок), знімають протигази. Долають перешкоду і поверта­ються до своєї команди. Як тільки вони перетнуть лінію фінішу (старту), наступні учасники надягають протигази і також виконують усі етапи цього змагання. Команда оцінюється за загальним часом і кількістю по­милок, допущених при виконанні нормативу надягання протигаза;

б) змагання санітарних постів — команда з 3 чол.;

в) збирання протигаза з усуненням несправностей і його надягання.


Команда з 2—5 чол. Оцінювання команди залежить від загального часу й кількості помилок, допущених при виконанні нормативу. Варіанти проведення заходів для різних категорій за віком можуть бути різними як за змістом, так і за тематикою.
IV. Підсумки «Дня цивільної оборони». Четвертий етап
Закінчується День цивільної оборони підбиттям підсумків. Дирек­тор школи дає вказівку про місце й час підбиття підсумків і на основі особистих спостережень за діями учнів та педагогічного складу, а також доповідей начальника штабу ЦО і своїх заступників підбиває підсумки виконання запланованих заходів із цивільної оборони. У підсумковій частині свого виступу директор зазначає, яким чином досягнута мета і як вирішені завдання «Дня цивільної оборони», дає оцінку діям форму­вань, відзначає сміливі та ініціативні дії учнів, проявлені ними високі морально-психологічні якості.

За цими підсумками складається наказ директора школи про ре­зультати проведення «Дня цивільної оборони», який зачитується в ак­товому залі.

Особовий склад школи: формування, команди, класи, учні, педа­гоги, які відзначилися під час виконання заходів із цивільної оборони, нагороджуються призами, грамотами, сувенірами (при цьому можливе розмежування за віковими категоріями); окремі учні — за кращі осо­бисті показники.

У визначений час директор школи разом зі штабом ЦО підбиває підсумки «Дня цивільної оборони» з керівним складом, особами, які від­повідали за проведення заходів, класними керівниками.

Після загального обговорення класні керівники підбивають під­сумки проведених змагань, здачі нормативів ЦО, аналізують роботу кожного учня у цей день, відзначають тих із них, які домоглися успіхів у своїх класах.

На основі результатів проведення «Дня цивільної оборони» у школі можуть бути розроблені практичні заходи з усунення виявлених не­доліків у підготовці школи до практичного навчання учнів з цивільної оборони, внесені необхідні зміни у план ЦО, розклад занять із коман­дно-начальницьким складом і формуваннями, а також до методики на­вчання учнів.

Заходи цього Положення треба враховувати як один із можливих варіантів організації й проведення «Дня цивільної оборони». У кожному конкретному випадку необхідно виходити з умов і можливостей, які наявні в арсеналі школи.
Начальник Головного управління

загальної середньої освіти

Міністерства освіти України В.Романенко
Начальник управління

підготовки сил ЦО Штабу

Цивільної оборони України О. Волосевич

ПЕРЕЛІК

обов’язкових документів з питань цивільного захисту в загальноосвітніх навчальних закладах
Усі основні документи з цивільного захисту в загальноосвітніх навчальних закладах, в залежності від призначення, діляться на дві групи:

1. Довгострокові документи

2. Щорічні документи
з/п

Найменування документа

Підстава для розроблення документа

1

2

3

1. Довгострокові документи

1

Наказ начальника цивільного захисту «Про організацію і ведення цивільного захисту гімназії».

Наказ від 03.09.2009 р. № 814

«Про положення про Функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру»2

План дій органів управління і сил у разі раптового нападу противника, в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного і особливого стану.

ПКМУ від 10 травня 1994 р. N 299 «Про затвердження Положення про Цивільну оборону України» п.4 Розділу ІІ

Наказ від 03.09.2009 р. № 8142.1

Схема (План) управління, зв’язку, оповіщення і взаємодії з пояснювальною запискою

Наказ від 03.09.2009 р. № 814


2.2

План-календар дій органів управління і сил (при раптовому нападу противника за сигналом «Повітряна тривога» та сигналом «Відбій повітряної тривоги» в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного і воєнного стану

Наказ від 03.09.2009 р. № 814


2.3

Карта району з позначеними на ній місцями розташування закладу, можливої техногенної, природної, екологічної небезпеки

(копія з карт Паспорту ризику району)Наказ від 03.09.2009 р. № 814


2.4

План евакуації закладу в разі НС техногенного та природного характеру

ПКМУ від 26 липня 2001 р. N 874 «Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівник кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту» п.11

Наказ від 03.09.2009 р. № 8142.4.1


1. Схема екстреного виводу дітей з приміщень гімназії, збору і шикуванню на майданчику для перевірки повноти проведених евакозаходів, на ______ аркушах.

Наказ від 03.09.2009 р. № 814


2.4.2

2. Договір з ЗНЗ № _____ про організацію укриття і безпечного розміщення учнів і персоналу гімназії №___ у разі виникнення НС техногенного і природного характеру.

Наказ від 03.09.2009 р. № 814


2.4.3

3. Схема маршруту пересування до місця безпечного розміщення.

Наказ від 03.09.2009 р. № 814

3

Особисті плани дій (папки робочих документів) керівного складу (начальника ЦЗ, заступника начальника ЦЗ, заступника начальника ЦЗ з евакуації, заступника начальника ЦЗ з МТЗ)

Наказ від 03.09.2009 р. № 814


3.1

Витяг із наказу про призначення.

Наказ від 03.09.2009 р. № 814

3.2

Функціональні обов’язки посадової особи.

ПКМУ від 10 травня 1994 р. N 299 «Про затвердження Положення про Цивільну оборону України» п.3 Розділу ІІ

Наказ від 03.09.2009 р. № 8144

Особисті плани дій (папки робочих документів) командирів формувань

Закону України «Про Цивільну оборону України» N 2974-XII від 3 лютого 1993 року ст.11

Наказ від 03.09.2009 р. № 8144.1

Витяг із наказу про призначення

Наказ від 03.09.2009 р. № 814

4.2

Функціональні обов’язки командира і особового складу формування

Наказ від 03.09.2009 р. № 814


4.3

Штатно-посадовий список особового складу формування

Наказ від 03.09.2009 р. № 814


4.4

Відомість забезпечення формування матеріально-технічними засобами (Табель до штату)

Наказ від 03.09.2009 р. № 814


4.5

Схема оповіщення особового складу формування

Наказ від 03.09.2009 р. № 814


4.6

План приведення формування у готовність

Наказ від 03.09.2009 р. № 814

5

Перспективний план розвитку і удосконалення цивільного закладу

ПКМУ від 10 травня 1994 р. N 299 «Про затвердження Положення про Цивільну оборону України» п.4 Розділу ІІ

Наказ від 03.09.2009 р. № 8146

План підготовки та підвищення кваліфікації керівного складу ЦЗ закладу

Наказ від 03.09.2009 р. № 814


7

Необхідні додаткові матеріали з питань управління, зв’язку, оповіщення, організації захисту, матеріально-технічного забезпечення цивільного захисту, тощо

Наказ від 03.09.2009 р. № 814

2. Щорічні документи

8

Наказ про стан цивільного захисту в минулому році та основні завдання на наступний рік

Наказ від 03.09.2009 р. № 814


9

План підготовки цивільного захисту в наступному році

Наказ від 03.09.2009 р. № 814

10

Розклад занять з керівним складом, особовим складом формувань і працівниками закладу (для кожної категорії окремо)

Наказ від 03.09.2009 р. № 814


11

Журнал обліку занять

Наказ від 03.09.2009 р. № 814

12

Документи щодо підготовки і проведення «Дня цивільної оборони»

Наказ від 03.09.2009 р. № 814


12.1

Наказ про підготовку та проведення «Дня цивільної оборони»»

Наказ від 03.09.2009 р. № 814

12.2

План підготовки і проведення ««Дня цивільної оборони» »

Наказ від 03.09.2009 р. № 814

12.3

Графік проведення «Дня цивільної оборони»

Наказ від 03.09.2009 р. № 814

12.4

Наказ про підсумки проведення «Дня цивільної оборони»

Наказ від 03.09.2009 р. № 814

13

Доповідь підготовки і стан цивільного захисту закладу в минулому році

Наказ від 03.09.2009 р. № 814


14

Куточки ЦЗ

Наказ від 03.09.2009 р. № 814


Довгострокові документи


У К Р А Ї Н А


Харківська гімназія № ___

Харківської міської ради Харківської області


Н А К А З
10.01.201_ № __

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка