Навчально-методичний посібник для самостійної підготовки студентів 6 курсу за спеціальністю «лікувальна справа»
Сторінка27/30
Дата конвертації14.04.2016
Розмір6.17 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
    1. Тести для самоконтролю

Дільничний педіатр оглядає здоро­ву доношену дитину місячного віку, яка перебуває на грудному вигодовуванні. Профілактику якого захворювання повинен провести лікар у першу чергу?

A.. *Рахіту

B. Спазмофілії

C. Паратрофії

D. Гіпотрофії

E. Анемії
5.3. Ситуаційна задача

Дитина народилася 3500 г, довжина 50 см. Знаходилась на природному вигодовуванні. Зараз дитині 3 місяці.Завдання:

1.Розрахуйте яку вагу повинна мати дитина?

2. Яку за об’ємом кількість їжі вона повинна отримувати?

3. Якою повинна бути частота годувань?Еталон відповіді

1. 3500 + 2200 = 5700 г

2. Добовий об’єм їжі, вирахуваний за енергетичним методом дорівнює 655,5 ккал

655500 : 65 = 1008 мл

Середня добова кількість грудного молока, необхідна дитині, становить (950 + 1008): 2 = 979 мл; на одне годування 163 мл (976 : 6)

3. Рекомендовано – 6 разів на день, можливий вільний режим годувань.


Література

Основна

1.Волосовец А. П. Интегрированное ведение болезней детского возраста как современная стратегия первичной медикосанитарной помощи детям/А. П. Волосовец, С. П. Кривопустов//Здоровье ребенка.—2008.—№1 (10).

2.Интегрированное ведение болезней детского возраста: обучающий курс.—ВОЗ/ЮНИСЕФ 2008.

3.Режим доступа http://www.who.int/child_adolescent_health/topics/prevention_care/child/imci/ru/index.html.

4.Primary Child Care. A manual for health workers / Macmillan Publishers Limited. — 2009. — 581 p.

Додаткова:

1.Волосовець О.П., Нагорна Н.В. та ін.. «Діагностика та лікування невідкладних станів у дітей». Навч. посібник для студентів ВНМЗ ІV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарів-курсантів, курсантів після дипломної освіти. – Донецьк, - 2007, - 112 с.

2.Майданник В.Г «Педиатрия». Учебник (2-е издание), - Харьков: Фолио. – 2002. – 1125 с.

3.Педиатрия: Национальное руководство: в 2т.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009.- Т.2.-1024 c.

4. Nelson Textbook of Pediatrics, 18/E, 2008, Vol


ТЕМА. ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ДІТЬМИ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ. ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ.
Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів дітей підліткового віку. Раціональне харчування: профілактика ожиріння, цукрового діабету. Оцінка статевого дозрівання. Медичне та психологічне консультування. Тактика лікаря загальної практики при вегетативних дисфункціях та артеріальній гіпертензії. Диференційна діагностика первинної та вторинної артеріальної гіпертензії у дітей підліткового віку. Тактика ведення хворого на артеріальну гіпертензію на дільниці. Надання невідкладної допомоги при вегетативних кризах, гіпертензивній кризі. Профілактика вегетативних дисфункцій та артеріальної гіпертензії у дітей.
1.АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Підлітковий вік відноситься до критичних періодів у розвитку дитини, оскільки відбуваються зміни у ендокринній, імунній системах, завершується морфо-функціональне дозрівання органів та систем. Це визначає важливість правильного спостереження за дітьми цієї вікової групи з метою профілактики розвитку ендокринологічних, соматичних захворювань, вчасної діагностики та адекватної корекції виявлених порушень .
2. МЕТА ЗАНЯТТЯ: на основі знань про патологію дитячого віку оволодіти тактикою спостереження за дітьми-школярами та підлітками в умовах поліклініки з метою профілактики, вчасного діагностування та лікування захворювань, які найбільш часто зустрічаються саме в тій віковій категорії дітей.
3. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ

Студент повинен засвоїти, знати, вміти:


  1. Визначати різні клінічні варіанти та ускладнення ожиріння, цукрового діабету, вегетативної дисфункції, артеріальної гіпертензії при диспансерному нагляді за дітьми в поліклініці

  2. Визначати тактику ведення дітей з ожирінням, цукровим діабетом, вегетативною дисфункцією та артеріальною гіпертензією при диспансерному нагляді за дітьми в поліклініці

  3. Демонструвати вміння ведення педіатричної медичної документації в поліклініці

  4. Планувати обстеження дітей та інтерпретувати отримані результати при диспансерному нагляді за дітьми з ожирінням, цукровим діабетом, вегетативною дисфункцією та артеріальною гіпертензією в поліклініці

  5. Проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз дітям з ожирінням, цукровим діабетом, вегетативною дисфункцією та артеріальною гіпертензією , які знаходяться на диспансерному нагляді в поліклініці

  6. Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу дітям, які знаходяться на диспансерному нагляді з ожирінням, цукровим діабетом, вегетативною дисфункцією та артеріальною гіпертензією в поліклініці


4. МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ
5. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДО АУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

5.1. Короткий виклад матеріалу

Існує декілька підходів до профілактики захворювань: популяційна (у групах підвищеного ризику) та сімейна. Популяйційна стратегія спрямована на все дитяче населення, сімейна - на конкретну сім’ю.

Порядок профілактичних оглядів регламентується нормативними документами МОЗ України.Код форми за ДКУД |__|__|__|__|__|__|__|

Код закладу за ЄДРПОУ |__|__|__|__|__|__|__|Міністерство охорони здоров’я України

Назва закладуМедична документація

Форма № |1 | 1 | 2| – | | | |

Затверджена наказом МОЗ України

| | .| | | | . |_ № |_ | | |

Довідка

лікувально-профілактичного закладу про результати проведеного обов`язкового медичного профілактичного огляду учня навчального закладу


1. Прізвище, ім’я, по батькові дитини____________________________________________

2. Дата народження ____________________________________________________

3. Домашня адреса _____________________________________________

_____________________________________________________________________

4.Загальноосвітній навчальний заклад, який відвідує дитина (назва, клас)_________________________

5.Дата проведення профілактичного огляду ___________________________________________.

6.Дата проведення попереднього профілактичного огляду ____________________________________

7.Діагноз: *_______________________________________________________________

8. Група для занять на уроках фізкультури ____________________________________

9.Рекомендації: ___________________________________________________________

10.Рекомендована дата проходження наступного профілактичного огляду з_______р.__по_____р.

11. Дата заповнення довідки _" "________ року_____

12. Підпис та особиста печатка лікаря ____________________________________________

1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка