Назва наукового напрямку (модуля)
Сторінка1/11
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

8

ЛЗ з групи похідних індолу, імідазолу, бензімідазолу, сидноніміну, піразолу

Опис:

фарм 4 курс

Перелік питань:

1.

Клонідину гідрохлорид належить до похідних:


A.

Фурану


B.

Піразолу


C. *

Імідазоліну


D.

Піримідину


E.

Піридину


2.

Хімічною назвою клонідину гідрохлориду є:


A.

Діетиловий естер п-амінобензойної кислоти гідрохлорид


B.

3-Бензоїлоксихінуклідину гідрохлорид


C.

N-(5-нітро-2-фурфуриліден)-1-аміногідантоїн


D. *

2-[(2,6-Дихлорфеніл)аміно]-2-імідазоліну гідрохлорид


E.

2-Бензилбензімідазолу гідрохлорид


3.

Хімічна назва – 2-[(2,6-дихлорфеніл)аміно]-імідазоліну гідрохлорид відповідає такому лікарському засобу:


A. *

Клонідину гідрохлорид


B.

Бендазолу гідрохлорид


C.

Клотримазолу


D.

Індометацину


E.

Пілокарпіну гідрохлорид


4.

Синонімними назвами клонідину гідрохлориду є такі з нижче наведених:


A.

Клофелін


B.

Катапресан


C.

Гемітон


D.

A, В


E. *

А,В,С


5.

Клонідину гідрохлорид – активний гіпотензивний засіб. У структурі його молекули міститься такий 5-членний гетероцикл:


A.

Імідазол


B. *

Імідазолін


C.

Фуран


D.

Піразолін


E.

Тіадіазол


6.

За описом, наведеним в ДФУ, клонідину гідрохлорид являє собою:


A. *

Кристалічний порошок білого або майже білого кольору


B.

Жовтий кристалічний порошок


C.

Безбарвні голчасті кристали


D.

Білий аморфний порошок із специфічним запахом


E.

Білий кристалічний порошок солоний на смак


7.

Щодо розчинності клонідину гідрохлориду в ДФУ зазначено, що ця субстанція:


A.

Розчинна у воді, нерозчинна у 96% спирті


B.

Нерозчинна у воді, легко розчинна в спирті


C.

Мало розчинна у воді та спирті


D. *

Розчинна у воді і 96% спирті, практично нерозчинна у хлороформі та ефірі

E.

Розчинна у воді, розчинах мінеральних кислот і лугів


8.

Для ідентифікації клонідину гідрохлориду, відповідно до вимог ДФУ, використовують такі фізико-хімічні методи аналізу:


A.

Визначення температури плавлення


B.

УФ-спектроскопія, ІЧ-спектроскопія


C.

Метод тонкошарової хроматографії


D.

А, В С


E. *

В, С


9.

Для ідентифікації хлорид-йонів у субстанції клонідину гідрохлориду, згідно з вимогами ДФУ, провізор-аналітик має використати такі реактиви:


A.

(NH4)2C2O4 у присутності оцтової кислоти


B.

Na3[Co(NO2)6] у присутності калію карбонату


C. *

АgNO3 у присутності кислоти азотної розведеної


D.

K[Sb(OH)6] після попереднього додавання калію карбонату і нагрівання до кипіння


E.

BaCl2 у середовищі кислоти хлористоводневої розведеної


10.

Для ідентифікації хлорид-йонів у субстанції клонідину гідрохлориду аналітик використав розчин срібла нітрату у присутності кислоти азотної розведеної. При цьому він спостерігав:


A. *

Утворення білого сирнистого осаду, який швидко розчиняється у розчині амоніаку


B.

Утворення осаду рожевого кольору, який легко розчинний у розчині амоніаку


C.

Виділення газу, який спричиняв забарвлення дифенілкарбазиду у червоно-фіолетовий колір


D.

Утворення осаду білого кольору, який нерозчинний в амоніаку


E.

Утворення жовтого осаду, який розчиняється у концентрованому розчині амоніаку


11.

У лабораторії аналізують субстанцію клонідину гідрохлориду. Які реактиви додав провізор-аналітик до випробовуваного розчину, якщо утворився білий сирнистий осад, який швидко розчинився у розчині аміаку?


A.

(NH4)2C2O4 у присутності оцтової кислоти


B. *

АgNO3 у присутності кислоти азотної розведеної


C.

Na3[Co(NO2)6] в середовищі оцтової кислоти


D.

K[Sb(OH)6] після попереднього додавання калій карбонату і нагрівання до кипіння


E.

BaCl2 у середовищі кислоти хлористоводневої розведеної


12.

Вміст супутніх домішок напівпродуктів синтезу у субстанції клонідину гідрохлориду, відповідно до вимог ДФУ, встановлюють методом:


A.

Полярографії


B.

Колориметрії


C.

УФ-спектроскопії


D. *

Тонкошарової хроматографії


E.

ІЧ-спектроскопії


13.

Клонідину гідрохлорид, згідно з вимогами ДФУ, кількісно визначають методом:


A.

Гравіметрії


B.

Ацидиметрії у неводному середовищі


C. *

Алкаліметрії


D.

Перманганатометрії


E.

Йодометрії


14.

В лабораторію на аналіз надійшла субстанція клонідину гідрохлориду. З метою кількісного визначення провізор-аналітик використав метод ацидиметрії у неводному середовищі. У якому розчиннику він має розчинити певну точну наважку випробовуваної субстанції?


A. *

Суміш форміатної кислоти і ацетангідриду


B.

Диметилформамід

C.

Етанол


D.

Бензен


E.

Метанол


15.

Для кількісного визначення клонідину гідрохлориду провізор-аналітик використав метод ацидиметрії у неводному середовищі. Який стандартний розчин має приготувати провізор-аналітик у ролі титранту?


A.

Водний розчин натрію гідроксиду


B.

Водний розчин кислоти хлоридної


C. *

Розчин кислоти хлорної


D.

Розчин натрій гідроксиду в суміші метанолу і бензену


E.

Розчин натрій гідроксиду в етанолі


16.

При кількісному визначенні клонідину гідрохлориду методом ацидиметрії у неводному середовищі використовують індикатор:


A.

Крохмаль


B. *

Кристалічний фіолетовий


C.

Метиловий червоний


D.

Йодид-крохмальний папірець


E.

Фенолфталеїн


17.

Для кількісного визначення клонідину гідрохлориду провізор-аналітик використав метод ацидиметрії у неводному середовищі. Молярна маса еквівалента субстанції у такому титруванні дорівнює:


A.

М.м./6


B.

2М.м.


C.

М.м./4


D.

М.м./2


E. *

М.м.


18.

Клонідину гідрохлорид, згідно з вимогами ДФУ, кількісно визначають методом алкаліметрії у середовищі 96% етанолу. За якою функціональній групі відбувається нейтралізація?


A. *

За зв’язаною хлоридною кислотою


B.

Вторинній аміногрупі


C.

Органічно зв’язаному Хлору


D.

Бензеновому циклу


E.

Імідазоліновому циклу


19.

Згідно з вимогами ДФУ, для кількісного визначення клонідину гідрохлориду провізор-аналітик використав метод алкаліметрії спиртового розчину субстанції. Який стандартний розчин має використати провізор-аналітик у ролі титранту?


A.

Водний розчин кислоти хлоридної


B.

Розчин кислоти перхлоратної


C.

Розчин натрію гідроксиду в суміші метанолу і бензену


D. *

Водний розчин натрію гідроксиду


E.

Розчин натрію гідроксиду в етанолі


20.

Відповідно до вимог ДФУ, для кількісного визначення клонідину гідрохлориду провізор-аналітик може використати метод алкаліметрії спиртового розчину субстанції з потенціометричною фіксацією кінця титрування. Який прилад має використати фахівець у цьому аналізі?


A.

Полярограф


B. *

Потенціометр


C.

Поляриметр

D.

Рефрактометр


E.

Спектрофотометр


21.

Для кількісного визначення клонідину гідрохлориду провізор-аналітик використав метод алкаліметрії спиртового розчину субстанції з потенціометричною фіксацією кінця титрування. Молярна маса еквівалента субстанції у такому титруванні дорівнює:


A. *

М.м.


B.

2М.м.


C.

М.м./4


D.

М.м./2


E.

М.м./6


22.

Провізор-аналітик аптеки проводить кількісне визначення субстанції клонідину гідрохлориду аргентометричним методом (методом Мора). З цією метою він має приготувати і використати стандартний розчин (1) та індикатор (2):


A.

1. Амоній тіоціанат, 2. Ферум(ІІІ) амоній сульфат


B.

1. Калій хромат, 2. Аргентум нітрат


C.

1. Аргентум нітрат; 2. Амоній тіоціанат


D.

1. Аргентум нітрат; 2. Ферум(ІІІ) амоній сульфат


E. *

1. Аргентум нітрат; 2. Калій хромат


23.

Одним із можливих методів кількісного визначення субстанції клонідину гідрохлориду є аргентометрія (метод Мора) з використанням стандартного розчину аргентум нітрату та індикатора калій хромату. Що спостерігатиме провізор-аналітик у точці еквівалентності?


A.

Жовте забарвлення


B.

Рожеве забарвлення


C.

Безбарвний розчин


D. *

Осад оранжево-червоного кольору


E.

Білий сирнистий осад


24.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка