Назва наукового напрямку (модуля)
Сторінка12/19
Дата конвертації14.04.2016
Розмір2.16 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19
Перетворенню білків на глюкозу


264.

При хворобі Вільсона (гепатоцеребральна дистрофія) виявлено в крові зниження вмісту церулоплазміну. До порушення якого процесу це може призвести?


A. *

Комплексоутворення амінокислот з міддю

B.

Розпаду тканинних білків


C.

Декарбоксилування амінокислот


D.

Посилення синтезу сечовини


E.

Посилення синтезу сечової кислоти


265.

Причиною важких форм жовтяниці у новонароджених є порушення зв’язування білірубіну в гепатоцитах. Яка речовина використовується для утворення кон’югату?


A. *

Глюкуронова кислота


B.

Сірчана кислота


C.

Сечова кислота


D.

Молочна кислота


E.

Піровиноградна кислота


266.

Спадкова хвороба, що зумовлена нестачею глікогенсинтетази у печінці, називається аглікогенозом. При цьому спостерігається все, крім:


A.

Значне зменшення глікогену


B.

Виражена гіпоглікемія в проміжках між споживанням їжі


C.

Після прийому їжі тривала гіперглікемія


D.

Затримка розумового розвитку


E. *

Збільшення печінки


267.

У дитини, що народилась 2 дні тому, спостерігається жовтяве забарвлення шкіри та слизових оболонок. Причиною такого стану може бути нестача ферменту:


A. *

УДФ-глюкуронілтрансферази


B.

Сульфонтрансферази


C.

Гемсинтетази


D.

Гемоксигенази


E.

Білівердинредуктази


268.

У дівчини 23 років, виснаженої голодуванням, найвірогідніше в печінці підсилюється:


A.

Синтез триацилгліцеринів


B. *

Глюконеогенез


C.

Синтез холестерину


D.

Утворення сечової кислоти


E.

Утворення кон’югованого білірубіну


269.

У крові здорових дорослих чоловіків та невагітних жінок цей білок не виявляється. Але при первинному ракові печінки його рівень зростає. Назвіть його:


A.

Трансферин


B.

Феритин


C. *

Альфа1-фетопротеїн


D.

Тироксинпереносний білок


E.

Кріоглобулін


270.

У крові хворого виявлено підвищення активності ЛДГ4,5, АлАТ та орнітинкарбомаїлтрансферази. В якому органі можна передбачити розвиток патологічного процесу?


A.

У серцевому м’язі (інфаркт)


B. *

У печінці (гепатит)


C.

У скелетних м’язах


D.

У нирках


E.

У сполучній тканині


271.

У людини порушений процес синтезу сечовини. Про патологію якого органу це свідчить?

A.

Сечовий міхур


B.

Нирки


C. *

Печінка


D.

М’язи


E.

Підшлункова залоза


272.

У новонародженого спостерігається пожовтіння шкіри та слизових. Підвищення якого показника крові призвело до такого стану?


A. *

Непрямого білірубіну


B.

Прямого білірубіну


C.

Сечової кислоти


D.

Сечовини


E.

Уробіліну


273.

У новонародженої дитини з’явились ознаки жовтяниці. Введення невеликих доз фенобарбіталу, що індукує синтез УДФ-глюкуронілтрансферази, призвело до покращення стану дитини. Який із наведених нижче процесів активується у печінці під впливом фенобарбіталу?


A. *

Кон’югації


B.

Мікросомального окиснення


C.

Тканинного дихання


D.

Глюконеогенезу


E.

Синтез глікогену


274.

У пацієнта 45 років з ураженням печінки при проведенні проби з бензоатом натрію (проба Квіка) на детоксикаційну здатність виявили низький рівень у сечі:


A. *

Гіпурової кислоти


B.

Оксипроліну


C.

Креатиніну


D.

Сечовини


E.

Амінокислот


275.

У пацієнта, який зловживає курінням, виявлена пухлина легені. Чим обумовлена канцерогенна дія тютюну?


A. *

Перетворенням бензпірену в оксибензпірен у печінці


B.

Розпадом бензпірену тютюну до NH3 у тканинах


C.

Зв’язуванням бензпірену з глюкуроновою кислотою у печінці


D.

Розчиненням бензпірену у плазмі крові


E.

Накопиченням бензпірену в тканинах


276.

У пацієнтки з постійною гіпоглікемією після введення адреналіну вміст глюкози майже не змінився. Про зміну якої функції печінки може бути мова?


A. *

Глікогендепонувальної


B.

Холестеринутворювальної


C.

Кетогенної


D.

Гліколітичної


E.

Екскреторної


277.

У робітника хімчистки виникла жирова дистрофія печінки. Порушення синтезу якої речовини в печінці може призвести до такої ситуації?


A.

Тристеарату


B. *

Фосфатид холіну


C.

Сечовини


D.

Фосфатидної кислоти


E.

Холевої кислоти

278.

У хворого 27 років виявлено патологічні зміни печінки і головного мозку. У плазмі крові різке зниження, а в сечі – підвищення вмісту міді. Поставлено діагноз – хвороба Вільсона. Активність якого ферменту треба дослідити в плазмі крові для підтвердження діагнозу?


A.

Ксантиноксидази


B.

Карбоангідрази


C. *

Церулоплазміну


D.

Лейцинамінопептидази


E.

Алкогольдегідрогенази


279.

У хворого встановлено підвищення у сироватці крові кон’югованого (прямого) білірубіну при одночасному підвищенні некон’югованого (непрямого) і різкому зниженні в калі і сечі стеркобіліногену. Про який вид жовтяниці це свідчить?


A. *

Обтураційну


B.

Паренхіматозну


C.

Гемолітичну


D.

Хворобу Жільбера


E.

Жовтяниці немає


280.

У хворого з дизбактеріозом кишечника виявлено збільшення в сечі індикану. Це свідчить про:


A.

Захворювання нирок


B. *

Нормальну знешкоджувальну функцію печінки


C.

Посилення бродіння вуглеводів у кишечнику


D.

Порушення функції печінки


E.

Посилений гідроліз жирів


281.

У хворого з жовтяницею виникли: підвищення у плазмі крові загального білірубіну за рахунок непрямого (вільного), в калі і сечі – високий вміст стеркобіліну, рівень прямого білірубіну (зв’язанаго) у плазмі крові в межах норми. Про який вид поталогії печінки можна стверджувати?


A. *

Гемолітичну жовтяницю


B.

Паренхіматозну жовтяницю


C.

Механічну жовтяницю


D.

Цироз


E.

Гепатит


282.

У хворого з цирозом печінки з’явилися набряки. Яка можлива причина їх появи?


A. *

Зменшення вмісту альбуміну в крові


B.

Зменшення вмісту гаптоглобіну


C.

Збільшення в крові церулоплазміну


D.

Зменшення в крові іонів Na+


E.

Зниження вмісту в крові глюкози


283.

У хворого зі скаргами на болі в правому підребер’ї при аналізі сечі виявлено білірубін і відсутність уробіліногену. Це пов’язано з порушенням:


A. *

Надходження жовчі до кишечника


B.

Утворенням прямого білірубіну


C.

Перетворення білірубіну в кишечнику


D.

Функції нирок


E.

Утворення старкобіліну


284.

У хворого на механічну жовтяницю можливі такі зміни біохімічних показників, крім:


A.

В крові вміст непрямого білірубіну не більший 75% від загального


B.

Вміст прямого білірубіну більший 25% від загального


C.

В сечі високий вміст білірубіну (сеча як пиво)

D.

Зниження вмісту стеркобіліну в сечі


E. *

Висока концентрація стеркобіліну в калі


285.

У хворого посилене гниття білків у кишечнику. Як знешкоджуються токсичні продукти цього процесу?


A.

Гідролізом


B.

Ізомеризацією


C.

Сольватацією


D.

Частковим протеолізом


E. *

Кон’югацією із сірчаною та глюкуроновою кислотами


286.

У хворого цироз печінки. Дослідження якої з названих речовин, що виділяються з сечею, може характеризувати стан антитоксичної функції печінки?


A.

Креатинін


B.

Амінокислоти


C.

Сечова кислота


D.

Амонійні солі


E. *

Гіпурова кислота


287.

У хворого, що перебував в зоні радіаційного ураження, в крові збільшилася концентрація малонового діальдегіду, гідропероксидів. Причиною таких змін могло бути:


A. *

Збільшення в організмі кисневих радикалів і активація перекисного окиснення ліпідів


B.

Збільшення кетонових тіл


C.

Збільшення вмісту молочної кислоти


D.

Збільшення вмісту холестерину


E.

Збільшення вмісту білків крові


288.

У хворого, який вживає дикумарол, виявлено зниження рівня протромбіну з 0,15 г/л до 0,05г/л, необхідного для згортання крові – утворення тромбу. Це відбулося в результаті:


A. *

Недостатності вітаміну К
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка