Назва наукового напрямку (модуля)
Сторінка17/19
Дата конвертації14.04.2016
Розмір2.16 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


A. *

Вторинного Nа+-залежно-го транспорту


B.

Піноцитозу


C.

Простої дифузії


D.

Первинного активного транспорту


E.

Фагоцитозу


387.

У хворого явна прогресуюча м’язова дистрофія. Назвіть показник обміну азоту сечі, характерний для такого стану.


A.

Азот


B.

Амонійні солі


C. *

Креатинін

D.

Сечова кислота


E.

Сечовина


388.

У хворого, виснаженого голодуванням, у нирках підсилюється процес:


A. *

Глюконеогенезу


B.

Синтезу сечовини


C.

Синтезу білірубіну


D.

Утворення гіпурової кислоти


E.

Синтезу сечової кислоти


389.

У хворого, прооперованого з приводу "гострого живота", сеча набула коричневого кольору, кількість індикану в сечі перевищила 90 мкмоль/доб. За кількістю індикану в сечі людини можна зробити висновки:


A. *

Про інтенсивність гниття білків у кишечнику


B.

Про зниження активності ферментних систем орнітинового циклу


C.

Про швидність окисного дезамінування ароматичних амінокислот


D.

Про інтенсивність знешкодження аміаку


E.

Про швидкість виведення азоту


390.

У хлопчика 10 років після ангіни з'явились набряки на гомілках та обличчі. В ан. сечі: відносна густина – 1028, білок – 1 г/л, еритроцити – змінені вкривають все поле зору, лейкоцити - до 15 в п/з, циліндрів немає, епітелій сечових шляхів – 2-3 в п/з. Попередній діагноз - гострий гломерулонефрит. Яке дослідження Ви призначите для оцінки функціонального стану нирок?


A.

Визначення амілази сечі


B.

Проба Зимницьким


C. *

Дослідження вмісту креатиніну та азотистих речовин в крові


D.

Коагулограма


E.

Контроль випитої та виділеної рідини


391.

У хлопчика, який перебуває на стаціонарному лікуванні, виявлено ураження нирок та підвищений артеріальний тиск. З підвищенням якого біологічно активного пептиду пов`язаний цей стан?


A. *

Ангіотензину ІІ


B.

Антидіуретичного гормону


C.

Глюкагону


D.

Калідину


E.

Інсуліну


392.

У чоловіка 50 років виявили високомолекулярні білки у сечі. Порушення якого процесу може бути причиною цього стану?


A.

Реабсорбції білків


B.

Процесів секреції


C. *

Проникності ниркового фільтра


D.

Величини ефективного фільтраційного тиску


E.

Поворотно-протипотокової системи


393.

У чоловіка виявили глюкозурію. Вміст глюкози у крові в межах норми. Наслідком порушення якого процесу може бути цей стан?


A.

Глюконеогенезу


B.

Функції підшлункової залози


C.

Розпаду глікогену у нирках


D.

Гліколізу


E. *

Функції ниркових канальців

394.

У чоловіка з ураженням печінки при проведенні проби Квіка на детоксикаційну здатність спостерігали низький рівень в сечі:


A. *

Гіпурової кислоти


B.

Оксипроліну


C.

Бензоату натрію


D.

Креатиніну


E.

Амінокислот


395.

Ухворого відмічається підвищена чутливість шкіри до сонячних променів. При стоянні сеча набуває темно-червоного кольору. Яка найбільш ймовірна причина такого стану?


A.

Алкаптонурія


B.

Альбінізм


C.

Гемолітична жовтяниця


D.

Подагра


E. *

Порфірія


396.

Хвора 36 років страждає на колагеноз. Збільшення вмісту якого метаболіту найбільш вірогідно буде встановлено у сечі?


A. *

Оксипроліну


B.

Індикану


C.

Креатиніну


D.

Сечовини


E.

Уробіліногену


397.

Хворий 13 років. Скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, втомлюваність. Спостерігається відставання у розумовому розвитку. При обстеженні виявлено високу концентрацію валіну, ізолейцину, лейцину в крові та сечі. Сеча має специфічний запах. Що може бути причиною такого стану:


A. *

Хвороба кленового сиропу


B.

Хвороба Аддісона


C.

Тирозиноз


D.

Гістидинемія


E.

Базедова хвороба


398.

Хворий зібрав першу, середню та кінцеву порції сечі в 3 окремі баночки в кожній з яких визначили кількість білка. Який результат свідчить про справжню протеїнурію?


A.

Тільки у 1-й


B.

Тільки в 1 і 2-й


C. *

В усіх


D.

Тільки в 3-й


E.

В 1 і 3-й


399.

Хворому з прогресуючою м'язовою дистрофією було проведено біохімічне дослідження сечі. Виявлення якої речовини у великій кількості в сечі може підтвердити захворювання м'язів у даного хворого?


A. *

Креатину


B.

Карнітину


C.

Карнозину


D.

Гіпурової кислоти


E.

Креатиніну


400.

Хворому з прогресуючою м'язовою атрофією було проведено біохімічне дослідження сечі. Виявлення якої речовини у великій кількості в сечі може підтвердити захворювання м'язів у даного хворого?

A. *

Креатину


B.

Порфиринів


C.

Сечовини


D.

Гіпурової кислоти


E.

Креатиніну


401.

Хворому на сечокам'яну хворобу після обстеження призначили алопурінол – конкурентний інгібітор ксантиноксидази. Підставою для цього був хімічний аналіз ниркових каменів, які складалися переважно з:


A.

Фосфату кальцію


B.

Дигідрату оксалату кальцію


C. *

Урату натрію


D.

Сульфату кальцію


E.

Моногідрату оксалату кальцію


402.

Хлопчику 10 років з захворюванням нирок зроблено аналіз сечі. При мікроскопії знайдені: еритроцити – 5000 в полі зору, лейкоцити – 1000 в полі зору. Оцініть пробу:


A.

Норма


B. *

Гематурія


C.

Лейкоцитурія


D.

Циліндрурія


E.

Всі відповіді вірні


403.

Чоловік 35 років перебуває на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні з діагнозом «Вірусний гепатит». Які біохімічні показники сечі будуть діагностичною ознакою в даному випадку?


A.

Поява креатиніну


B.

Зростання залишкового азоту


C.

Підвищення сечовини


D. *

Поява уробіліногену і білірубіну


E.

Поява стеркобіліну


404.

Чоловік 35 років скаржиться на спрагу ( випиває до 6 л на добу), поліурію, схуднення, загальну слабкість. Хворіє протягом 6 місяців. Шкіра та язик сухі. Сеча: питома вага 1,004, білок - сліди, лейк. 2-4 у п/з. Які причини можуть викликати постійну поліурію?


A.

Ураження канальців нирок


B.

Підвищення осмотичного тиску сечі


C. *

Зменшення продукції антидіуретичного гормону


D.

Збільшення продукції альдостерону


E.

Ураження клубочків нирок


405.

Чоловік 55 років, який страждає на болі в ділянці нирок, надійшов в лікарню. При ультразвуковому обстеженні пацієнта виявлені у нирках камені. Наявність якої речовини в сечі є найбільш вірогідною причиною утворення каменів у даного пацієнта?


A. *

Сечової кислоти


B.

Білірубіну


C.

Білівердину


D.

Уробіліну


E.

Креатиніну


406.

Чоловік 58 років звернувся до лікаря зі скаргою на біль у суглобах. При обстеженні виявлено підвищення концентрації сечової кислоти в крові та сечі. Назвіть, при розпаді яких речовин утворюється сечова кислота?


A. *

Пуринових нуклеотидів

B.

Піримідинових нуклеоти-дів


C.

Амінокислот


D.

Білків


E.

Хромопротеїнів


407.

Чоловік протягом 4 років хворіє на хронічний гломерулонефрит. Відмічаються явні набряки на обличчі, останнім часом з’явились набряки на ногах та тулубі, збільшилась протеїнурія. Який із перерахованих механізмів спричинює набряки у хворого?


A. *

Зниження онкотичного тиску крові


B.

Підвищення гідростатичного тиску крові у капілярах


C.

Підвищення онкотичного тиску тканинної рідини


D.

Утруднення лімфовідтоку


E.

Підвищення проникності капілярів


408.

Юнак звернувся до лікаря з скаргами на те, що сеча набула червонявого відтінку. При детальному клініко-лабораторному обстежені патологічних змін не виявлено, проте отримані дані анамнезу чітко вказують на зв’язок з вживанням деяких продуктів. Чим обумовлена зміна забарвлення сечі у даному випадку?


A.

Наявністю крові


B.

Вживанням антипірину, пірамідону


C.

Присутністю великої кількості жовчних пігментів


D. *

Пігментами буряка


E.

Виділенням фосфатів і уратів


409.

65-70% потреби міокарда в енергії покриваєтья за рахунок окиснення невуглеводних субстратів, серед яких особливе значення мають жирні кислоти. Яка найімовірніша причина може викликати жирову інфільтрацію серця при ішемічній хворобі?


A.

Нестача коферментів ФАД, НАД, неабхідних для окиснення жирних кислот


B. *

За умов гіпоксії жирні кислоти не окиснюються і включаються в триацилгліцероли


C.

Гальмує окиснення жирних кислот внутрішньоклітинний ацидоз


D.

Посилений синтез триацилгліцеролів диктується потребами в енергетичному депо
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка