Назва наукового напрямку (модуля)
Сторінка10/11
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
A. *

4050 / 230


B.

4050 / 230 ? 100


C.

4050 / 230 ? 1000


D.

230 / 4050 ? 100


E.

230 / 4050


202.

Лікарю-терапевту доручено провести аналіз захворюваності населення на підпорядкованій дільниці. Які з джерел вивчення захворюваності забезпечують найбільш повний облік гострих захворювань?


A. *

Звертання в амбулаторно-поліклінічні заклади


B.

Спеціально організоване дослідження


C.

Причини смерті


D.

Опитування населення


E.

Профілактичні огляди


203.

Цеховому лікарю доручено вивчити захворюваність із тимчасовою втратою працездатності на підприємстві. За допомогою яких статистичних документів можна визначити показники захворюваності з тимчасовою втратою працездатності?


A. *

Звіт про тимчасову непрацездатність, листок непрацездатності


B.

Звіт про тимчасову непрацездатність, картка диспансерного спостереження


C.

Звіт про тимчасову непрацездатність, зведена відомість обліку захворюваності населення


D.

Листок непрацездатності, картка хворого, що вибув зі стаціонару


E.

Листок непрацездатності, лікарське свідоцтво про смерть


204.

Лікарю доручено вивчити інфекційну захворюваність у місті. Який основний обліковий документ існує для реєстрації і вивчення інфекційних захворювань?


A. *

Екстрене повідомлення


B.

Медична картка амбулаторного хворого


C.

Картка обліку щеплень


D.

Талон реєстрації заключних діагнозів


E.

Картка хворого, що вибув зі стаціонару


205.

Дільничний лікар повинен дати характеристику захворюваності населення своєї дільниці для складання річного звіту про діяльність поліклініки. Які документи використовуються для реєстрації і вивчення загальної захворюваності?


A. *

Талон амбулаторного пацієнта, статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу


B.

Контрольна картка диспансерного спостереження


C.

Історія розвитку дитини, талон амбулаторного пацієнта


D.

Медична картка амбулаторного хворого, статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу


E.

Листок непрацездатності, статистична картка хворого, що вибув зі стаціонару


206.

Серед працюючих на промисловому підприємстві зареєстровано 1200 випадків непрацездатності та 12000 днів непрацездатності. Який показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності слід розрахувати на підставі цих даних?


A. *

Середня тривалість одного випадку

B.

Кількість випадків непрацездатності на 100 працюючих


C.

Кількість днів непрацездатності на 100 працюючих


D.

Питома вага робітників, які жодного разу не хворіли протягом року


E.

Питома вага осіб, які тривало та часто хворіли


207.

Лікарем-терапевтом вивчається рівень загальної захворюваності населення. Які обліково-статистичні документи використовуються з цією метою?


A. *

Статистичні талони з позначкою „+” і „?”


B.

Картки хворих, що вибули зі стаціонару


C.

Статистичні талони з позначкою „+”


D.

Статистичні талони з позначкою „?„


E.

Талони амбулаторного пацієнта з числом „1” або „2”


208.

Дільничному лікарю доручено провести аналіз захворюваності на підпорядкованій дільниці. За яким видом захворюваності визначається група тривало та часто хворіючих?


A. *

З тимчасовою втратою працездатності


B.

Госпіталізована


C.

Загальна


D.

Гостра інфекційна


E.

На найважливіші неепідемічні хвороби


209.

При вивченні захворюваності з тимчасовою втратою працездатності робітників машинобудівного заводу середня тривалість одного випадку склала 20 днів. Які захворювання вплинули на величину показника?


A. *

Хронічні


B.

Гострі


C.

З підгострим перебігом


D.

Преморбідні форми хвороб


E.

Важкообумовлені


210.

У ході медичного огляду населення виявлялися і реєструвалися хронічні захворювання та різні патологічні стани, відхилення. Який показник доцільно вивчати в даній ситуації?


A. *

Патологічна ураженість


B.

Поширеність


C.

Загальна захворюваність


D.

Первинна захворюваність


E.

Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності


211.

Головний лікар поліклініки дав завдання дільничному лікарю визначити захворюваність N-ою хворобою на дільниці. За яким документом визначається первинна захворюваність населення на дільниці?


A. *

Статистичні талони з позначкою „+”


B.

Статистичні талони з позначками „+” і „?”


C.

Журнал профоглядів


D.

Медична картка амбулаторного хворого


E.

Талон на прийом до лікаря


212.

Головний лікар поліклініки дав завдання дільничному лікарю визначити поширеність N-ою хворобою на дільниці. За яким документом визначається поширеність хвороб на лікарській дільниці?


A. *

Статистичні талони з позначками „+” і „?”


B.

Статистичний талон з позначкою „?”


C.

Картка хворого, що вибув зі стаціонару


D.

Талон на прийом до лікаря

E.

Журнал профоглядів


213.

Головний лікар поліклініки дав завдання дільничному лікарю визначити патологічну ураженість населення N-ою хворобою на дільниці. За яким документом визначається патологічна ураженість населення на хвороби на лікарській дільниці?


A. *

Журнал профоглядів та статистичні талони з позначками „+” і „?”


B.

Журнал профоглядів та талон на прийом до лікаря


C.

Статистичний талон з позначкою „+”


D.

Статистичний талон з позначкою „?”


E.

Статистичні талони з позначками „+” і „?”


214.

Дільничний терапевт на амбулаторному прийомі встановив хворому діагноз: гострий бронхіт. Який обліковий документ лікар повинен заповнити для реєстрації даного захворювання?


A. *

Статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу


B.

Листок непрацездатності


C.

Історію хвороби


D.

Статистична картка хворого, який вибув зі стаціонару


E.

Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання


215.

Для оцінки здоров'я дитячого населення використовувались наступні показники: поширеність хвороб, первинна захворюваність, структура захворюваності, патологічна ураженість та інвалідність. Який із цих показників найбільшою мірою відображає рівень захворюваності дітей хронічними хворобами та морфофункціональними порушеннями?


A. *

Патологічна ураженість


B.

Інвалідність


C.

Загальна захворюваність


D.

Поширеність


E.

Первинна захворюваність


216.

До лікаря сільської лікарської амбулаторії двічі протягом календарного року (у березні і в листопаді) звертався пацієнт. У двох випадках йому було поставлено один і той же діагноз ? гостра респіраторно-вірусна інфекція. Які документи слід заповнити для реєстрації цих захворювань?


A. *

На кожен випадок окремо статистичний талон з позначкою „+”


B.

На перший випадок статистичний талон з позначкою „+”, на другий - не заповнюється


C.

На кожен випадок окремо статистичний талон з позначкою „?”


D.

На перший випадок статистичний талон з позначкою „+”, на другий ? з позначкою „?”


E.

На жоден з випадків статистичний талон не заповнюється


217.

Протягом п’яти років хвора Л. перебуває на диспансерному обліку в поліклініці з діагнозом: виразкова хвороба. У даному році вона двічі зверталася за медичною допомогою з приводу загострення цього захворювання. Які статистичні документи необхідно заповнити для обліку цього захворювання?


A. *

На всі два звертання заповнюються статистичні талони з позначкою (?)


B.

На всі два звертання заповнюються статистичні талони з позначкою (+)


C.

Заповнюється один статистичний талон з позначкою (?) на первинне звертання


D.

Заповнюються: статистичний талон з позначкою (+) на первинне і з позначкою (?) на повторні звертання


E.

Заповнюється один статистичний талон з позначкою (+) на первинне звертання


218.

До лікаря сільської лікарської амбулаторії двічі протягом календарного року (у березні і в листопаді) звертався пацієнт. У двох випадках йому було поставлено один і той же діагноз ? гостра респіраторно-вірусна інфекція. Які документи слід заповнити для реєстрації цих захворювань?


A. *

В талонах амбулаторного пацієнта двічі позначається код „1”

B.

В талонах амбулаторного пацієнта двічі позначається код „2”


C.

На перший випадок статистичний талон з позначкою „+”, на другий ? з позначкою „?”


D.

На кожен випадок окремо статистичний талон з позначкою „?”


E.

На жоден з випадків статистичний талон не заповнюється


219.

Протягом десяти років хвора О. перебуває на диспансерному обліку в поліклініці з діагнозом: хронічний пієлонефрит. У даному році вона двічі зверталася за медичною допомогою з приводу загострення цього захворювання та один раз – з приводу грипу. Які статистичні документи необхідно заповнити для обліку цього захворювання?


A. *

Заповнюються два статистичні талони з позначкою (2) та один - з позначкою (+)


B.

На всі три звертання заповнюються статистичні талони з позначкою (+)


C.

Заповнюються два статистичні талони з позначкою (+) та один – з позначкою (2)


D.

Заповнюється один статистичний талон з позначкою (+) на первинне звертання


E.

На всі три звертання заповнюються статистичні талони з позначкою (2)


220.

Протягом десяти років хвора О. перебуває на диспансерному обліку в поліклініці з діагнозом: хронічний пієлонефрит. У даному році вона двічі зверталася за медичною допомогою з приводу загострення цього захворювання та один раз – з приводу грипу. Які статистичні документи необхідно заповнити для обліку цього захворювання?


A. *

В талоні амбулаторного пацієнта один раз позначається код «1» і двічі позначається код «4»


B.

На всі три звертання заповнюються талони амбулаторного пацієнта з позначкою «1»


C.

На всі три звертання заповнюються талони амбулаторного пацієнта з позначкою «3»


D.

В талоні амбулаторного пацієнта один раз позначається код «2» і двічі позначається код «3»


E.

На всі три звертання заповнюються талони амбулаторного пацієнта з позначкою «2»


221.

До лікаря сільської лікарської амбулаторії тричі протягом календарного року звертався пацієнт. У двох випадках йому було поставлено грип, а один раз ? гострий фарингіт. Які документи слід заповнити для реєстрації цих захворювань?


A. *

На всі три звертання заповнюються статистичні талони з позначкою (+)


B.

Заповнюється один статистичний талон з позначкою (?) на первинне звертання


C.

Заповнюються: статистичний талон з позначкою (+) на первинне і з позначкою (?) на повторні звертання


D.

Заповнюється один статистичний талон з позначкою (+) на первинне звертання


E.

На всі три звертання заповнюються статистичні талони з позначкою (?)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка