Назва наукового напрямку (модуля)
Сторінка3/11
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

46.

Громадянка Н. народила в міському пологовому будинку здорову доношену дитину. На п’ятий день після пологів матір і дитину виписали. При виписці матір попередили про необхідність зареєструвати дитину в органах реєстрації актів громадянського стану. Протягом якого часу слід це зробити?


A. *

Не пізніше трьох місяців


B.

Не пізніше одного місяця


C.

Не пізніше трьох днів


D.

Не пізніше одного року


E.

Не пізніше десяти днів


47.

Громадянка Д. народила в міському пологовому будинку мертву дитину. Згідно з чинним законодавством України необхідно зареєструвати випадок мертвонародження в органах реєстрації актів громадянського стану. На підставі якого документу це можна зробити?


A. *

Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть


B.

Лікарське свідоцтво про смерть


C.

Обмінна карта: відомості пологового будинку про новонародженого

D.

Медичне свідоцтво про народження


E.

Свідоцтво про смерть


48.

Після тривалого захворювання вдома помер громадянин С. Дільничний лікар виписав «Лікарське свідоцтво про смерть» і повідомив родичів, що його потрібно зареєструвати в місцевому органі реєстрації актів громадянського стану. Протягом якого часу з дня смерті це потрібно зробити згідно з чинним законодавством України?


A. *

Не пізніше трьох днів


B.

Не пізніше трьох місяців


C.

Не пізніше десяти днів


D.

Не пізніше одного місяця


E.

Не пізніше одного року


49.

Оргметодкабінету ЦРЛ доручено вивчити народжуваність по всій території району. Завідувач оргметодвідділу доручив це лікарю-статистику. За яким документом в даному випадку буде вивчена народжуваність в районі?


A. *

За корінцем медичного свідоцтва про народження


B.

За картою фізичного розвитку дитини


C.

За свідоцтвом про народження


D.

За обмінною картою вагітної


E.

За довідкою пологового будинку про народження


50.

Визначити тип смертності немовлят, якщо на першому місяці життя помирає менше 30 % дітей від загальної кількості тих, що померли на першому році життя.


A. *

Тип А


B.

Тип В


C.

Тип С


D.

Тип Д


E.

Тип Е


51.

У структурі населення Н-ського регіону питома вага осіб віком від 0 до 14 років становить 31 %, а питома вага осіб віком 50 років і понад — 20 %. Оцініть Віковий тип населення, що найбільш влучно характеризує дану демографічну ситуацію:


A. *

Прогресивний тип населення


B.

Імміграція населення


C.

Регресивний тип населення


D.

Стаціонарний тип населення


E.

Еміграція населення


52.

У структурі населення регіону питома вага осіб віком від 0 до 14 років — 25 %, питома вага населення віком 50 років і понад — така ж сама. Яке поняття найбільш точно характеризує цю демографічну ситуацію?


A. *

Стаціонарний тип населення


B.

Прогресивний тип населення


C.

Еміграція населення


D.

Регресивний тип населення


E.

Імміграція населення


53.

В місті Г. в антенатальному періоді померло 4 дитини, в інтранатальному — 2. Всього померлих на першому році життя — 30, з них на першому місяці — 20, в тому числі на першому тижні — 15. Визначити число померлих в постнатальному періоді:


A. *

15 дітей


B.

5 дітей


C.

6 дітей


D.

21 дитина

E.

35 дітей


54.

За звітний рік в м. К рівень народжуваності становив 15,2 ‰, смертності – 15,4 ‰, смертності немовлят – 15,8 ‰. Проведіть оцінку рівнів народжуваності, смертності, природного приросту та смертності немовлят.


A. *

Народжуваність – середній рівень, смертність – високий, природний приріст – від’ємний, смертність немовлят – низький.


B.

Народжуваність – високий рівень, смертність – середній, природний приріст – від’ємний, смертність немовлят – низький.


C.

Народжуваність – середній рівень, смертність – низький, природний приріст – позитивний, смертність немовлят – низький.


D.

Народжуваність – середній рівень, смертність – низький, природний приріст – від’ємний, смертність немовлят – високий.


E.

Народжуваність – середній рівень, смертність – середній, природний приріст – від’ємний, смертність немовлят – середній.


55.

За звітний рік в м. В. рівень народжуваності становив 9,9 ‰, смертності – 16,6 ‰, смертності немовлят – 11,0 ‰. Проведіть оцінку рівнів народжуваності, смертності, природного приросту та смертності немовлят.


A. *

Народжуваність – низький рівень, смертність – високий, природний приріст – від’ємний, смертність немовлят – низький.


B.

Народжуваність – середній рівень, смертність – високий, природний приріст – від’ємний, смертність немовлят – низький.


C.

Народжуваність – високий рівень, смертність – високий, природний приріст – позитивний, смертність немовлят – середній.


D.

Народжуваність – середній рівень, смертність – низький, природний приріст – позитивний, смертність немовлят – низький.


E.

Народжуваність – низький рівень, смертність – середній, природний приріст – від’ємний, смертність немовлят – низький.


56.

В м. С. 40000 населення, народилося за рік 510, померло – 490, в т. ч. у віці 0-14 років – 30 дітей, 14-16 років – 8, 16-18 років – 5, на першому році життя – 15 дітей, з них на першому місяці життя – 8 дітей, в перші 10 днів – 6, на першому тижні життя померло 4 дітей, мертвонароджених було 5, в тому числі під час пологів померло 2 дитини. Скільки дітей померло в антенатальний період?


A. *

3


B.

4


C.

5


D.

6


E.

8


57.

В м. С. 40000 населення, народилося за рік 510, померло – 490, в т. ч. у віці 0-14 років – 30 дітей, 14-16 років – 8, 16-18 років – 5, на першому році життя – 15 дітей, з них на першому місяці життя – 8 дітей, на першому тижні життя померло 4 дітей, мертвонароджених було 5, в тому числі під час пологів померло 2 дитини. Скільки дітей померло в ранній неонатальний період?


A. *

4


B.

2


C.

5


D.

6


E.

3


58.

У класі середньої школи навчається 38 школярів. Протягом року 4 учні не хворіли зовсім, 8 хворіли один раз, 11 — двічі, 6 — тричі, 4 учні — 4 рази, 5 учнів — 6 разів і більше. Скільки учнів у класі належать до групи часто хворіючих?


A. *

9 учнів

B.

1 учень


C.

2 учні


D.

4 учні


E.

15 учнів


59.

В м. С. 40000 населення, народилося за рік 510, померло – 490, в т. ч. у віці 0-14 років – 30 дітей, 14-16 років – 8, 16-18 років – 5, на першому році життя – 15 дітей, з них на першому місяці життя – 8 дітей, в перші 10 днів – 6, на першому тижні життя померло 4 дітей, мертвонароджених було 5, в тому числі під час пологів померло 2 дитини. Скільки дітей померло в інтранатальний період?


A. *

2


B.

4


C.

5


D.

6


E.

3


60.

Серед службовців установи, у поточному році не хворіли жодного разу 10 %, один раз – 30 %, два рази – 15 %, три рази – 22 %, чотири рази хворіли – 18 %, 5 і більше разів – 5 %. Яка питома вага службовців, віднесених до І групи здоров'я?


A. *

40 %


B.

10 %


C.

55 %


D.

37 %


E.

22 %


61.

Серед службовців установи, у поточному році не хворіли жодного разу 10 %, один раз – 30 %, два рази – 15 %, три рази – 22 %, чотири рази хворіли – 18 %, 5 і більше разів – 5 %. Яка питома вага службовців, віднесених до ІІ групи здоров'я?


A. *

37 %


B.

40 %


C.

15 %


D.

60 %


E.

22 %


62.

У поточному році серед службовців установи не хворіли жодного разу 10 %, один раз - 30 %, два рази - 15 %, три рази - 22 %, чотири рази хворіли - 18 %, 5 і більше разів - 5 %. Яка питома вага службовців, віднесених до ІІІ групи здоров'я?


A. *

23 %


B.

18 %


C.

5 %


D.

45 %


E.

22 %


63.

Сімейний лікар, який обслуговує 1100 міського населення, при написанні річного звіту аналізує захворюваність населення дільниці. 300 випадків захворювань – були гострі захворювання, вперше виявлених хронічних – було 180 випадків, загострень хронічних захворювань – 450 випадків, виявлених під час профілактичних оглядів – 550 випадків захворювань, смертності від захворюваності – 2. Скільки випадків захворювань відноситься до первинної захворюваності?


A. *

480


B.

300


C.

180


D.

458


E.

930

64.

Сімейний лікар, який обслуговує 1100 міського населення, при написанні річного звіту аналізує захворюваність населення дільниці. 300 випадків захворювань – були гострі захворювання, вперше виявлених хронічних – було 180 випадків, загострень хронічних захворювань – 450 випадків, виявлених під час профілактичних оглядів – 550 випадків захворювань, смертності від захворюваності – 2. Скільки випадків захворювань відноситься до загальної захворюваності?


A. *

930


B.

1480


C.

180


D.

480


E.

458


65.

Сімейний лікар, який обслуговує 1100 міського населення, при написанні річного звіту аналізує захворюваність населення дільниці. 300 випадків захворювань – були гострі захворювання, вперше виявлених хронічних – було 180 випадків, загострень хронічних захворювань – 450 випадків, виявлених під час профілактичних оглядів – 550 випадків захворювань, смертності від захворюваності – 2. Скільки випадків захворювань відноситься до вичерпної захворюваності?


A. *

1480


B.

180


C.

480


D.

458


E.

930


66.

Сімейний лікар, який обслуговує 1100 міського населення, при написанні річного звіту аналізує захворюваність населення дільниці. 300 випадків захворювань – були гострі захворювання, вперше виявлених хронічних – було 180 випадків, загострень хронічних захворювань – 450 випадків, виявлених під час профілактичних оглядів – 550 випадків захворювань, смертності від захворюваності – 2. Скільки випадків захворювань відноситься до патологічної ураженості?


A. *

550


B.

1480


C.

480


D.

458


E.

930


67.

При обстеженні дитини п’яти років лікар-педіатр встановив факт захворювання на дифтерію. В який термін та куди в цьому випадку лікар повинен відправити відповідний обліковий документ?


A. *

Протягом 12 годин, в санепідстанцію


B.

Протягом 3 діб, в санепідстанцію


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка