Название: Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури
Сторінка5/6
Дата конвертації21.04.2016
Розмір1.28 Mb.
1   2   3   4   5   6
Список використаних джерел

 1. Аросьев Д.А. и др. Как увлечь физической культурой (школьников). // Физическая культура в школе. - 1987. - №4. - С.6 - 10.

 2. Аросьев Д.А. и др. Как увлечь физической культурой (школьников). // Физическая культура в школе. - 1987. - № 5. - С.8 - 12.

 3. Артюшенко О.Ф. та інші. Виховання інтересу до фізкультури у юнаків 15 - 17 років з урахуванням морфофункційних відмінностей. // Фізичне виховання дітей та молоді. - К., 1990. - Вип.13. - С.9 - 13.

 4. Безропильний О.П. Виховання в учнів інтересу до фізичної культури шляхом удосконалення методичного забезпечення шкільних спортивних майданчиків. // Фізичне виховання дітей і молоді. - К., 1990. - Вип.13. - С.33 - 35.

 5. Богданов Г.П. Игры и развлечения в группах продленного дня: Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1985.

 6. Бахчанян Г.С. Мотивація інтересу до занять фізичною культурою і спортом. // Педагогіка і психологія. - 1998. - № 4. - С.41 - 47.

 7. Васьков Ю.В., Пашков І.М. Уроки фізкультури в загальноосвітній школі.10 - 11 класи. - Х.: Торсінг, 2004. - 256 с.

 8. Волков Л.В. Физическое воспитание учащихся. - К., 1988.

 9. Геллер Е.М. Игры на переменах для школьников 1 - 3 классов. - М.: Физкультура и спорт, 1985.

 10. Геллер Е.М. Игры на переменах для школьников 7 - 9 классов. - М.: Физкультура и спорт, 1985.

 11. Гусев В. Основи формування інтересу до уроків фізичної культури. // Завуч. - 2002. - № 15. - С.13 - 14.

 12. Крюченков УВ.С. Для формирования устойчивого интереса к занятиям (физкультурой). // Физическая культура в школе. - 1990. - № 5. - С.38 - 39.

 13. Лозова В.І. Пізнавальна активність школярів. - X.: Основа, 1990. - 348 с.

 14. Ломейко В.Ф. Завитие двигательных качеств на уроках физической культуры. - Минск, 1980.

 15. Матвеев А.П., Мельников С.Б. Методика физического воспитания с основами теории. - М.: Просвещение, 1991. - 191 с.

 16. Методика физического воспитания школьников. // Под ред.Г.Б. Мейксона. - М.: Просвещение, 1989. - 143 с.

 17. Минаев Б.Н., Шиян Б.М. Основы методики физического воспитания школьников. - М., 1989.

 18. Новосельский В.Ф. Методика физической культуры в старших классах. - К., 1989.

 19. Остапенко О. Виховання в учнів 8-9 класів інтересу до занять фізичною культурою. // Фізичне виховання в школі. - 2002. - № 2. - С. 19 - 23.

 20. Островерхова Н.М. Аналіз уроку: концепції, методики, технології. - К.: Фірма “ІНКОС”, 2003. - 352 с.

 21. Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. - М.: Педагогика, 1980. - 321 с.

 22. Психорегуляцию - в практику физического воспитания школьников. // Физическая культура в школе. - 1991. - № 6. - С.12.

 23. Семеренський В. Народні ігри та їх роль у розвитку творчої активності учнів. // Фізичне виховання в школі. - 2000. - № 1. - С.54 - 55.

 24. Староста В. Новый способ измерения и оценки двигательной координации. // Теория и практика физической культуры. - 1998. - № 6. - С.8 - 11.

 25. Теория и методика физического воспитания. / Под ред. Шияна Б.М. - М., 1988. - 284 с.

 26. Теория и методика физического воспитания. / Под ред. Ашмарина Б.А. - М., 1990. - 325 с.

 27. Физкультурно-оздоровительная работа в школе: Книга для учителя. / Под ред.А.М. Шлемина. - М.: Просвещение, 1988.

 28. Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів (Практикум). - Львів: Світ, 1993. - 184 с.

 29. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. В 2-х частинах: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2001.

 30. Щербина Ю. Рівень фізичного розвитку. // Старт. - 1987. - № 8. С.27.

 31. Щукина Г.Й. Активизация познавательной деятельности. - М., 1979. - 257 с.

Конспект-розробка інтегрованого уроку

з фізичної культури за темою: «Гімнастика. Рухливі ігри» у 5 класі

Тип уроку: гра – міжпредметна інтеграція уроку фізичної культури з

уроками географії, математики, української мови, англійської мови.

Завдання уроку:

1. Повторити дихальні вправи, продовжити вивчати комплекс

розвивальних вправ з гімнастичною палицею.

2. Сприяти закріпленню вивченого матеріалу із загальноосвітніх

предметів, розвитку рухових якостей.

3. Виховувати в учнів любов до щоденних занять фізичними вправами.

Інвентар: гімнастичні палиці, обручі, набивні м’ячі, свисток, крейда,

роздатковий матеріал, стійки (Н-75см, 50см), магнітна дошка,

адміністративна мапа України, магнитики.

Місце проведення: спортивний зал.

№ Зміст уроку Дозу

вання


Методичні вказівки

Підготовча частина (15 хв.)

1 Організація учнів до уроку:

- шикування в одну шеренгу;

- перевірити правильність постави;

- рапорт;

- привітання;

- повідомлення завдань уроку;

- дихальна гімнастика:

1 – в.п. стійка ноги нарізно, руки на

поясниці (великі пальці уперед)

1 – 2 – повільний глибокий вдох

3 – 4 – повільний повний видох

2 – 1 – 4 – повільний глибокий вдох

2 хв.

3 хв.


2 рази

Фронтальний метод.

Здає учень

Звернути увагу на

чіткість

Для правильної постави

Звернути увагу учнів,

що таке дихання треба

застосовувати під час Виставка ППД Формування позитивної мотивації учнів

Освіта Черкащини до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час

Воробйова О.В. Золотоніська СШІТ № 2 15

№ Зміст уроку Дозу

вання

Методичні вказівки5 – 7 – затримка дихання, 8- видох

1 – 8 – вільне дихання

3 – 1 – 2 – повільний глибокий вдох

3 – 7 – затримка дихання, 8- видох

1 – 8 – вільне дихання

4 – 1 – 2 – повільний глибокий вдох

3 – 10 – затримка дихання, 11 – видох

1 – 16 – вільне дихання

5 – 1 – 4 – повільний глибокий вдох

5 – 8 – повільний повний видох

1 – 8 – вільне дихання.

2 рази


2 рази

1 раз


1 раз

перенесення та встано-

влення гімнастичних

снарядів, виконання

акробатичних вправ та

під час підйому та

перенесення вантажів.

2 Стройові вправи: повороти на місці 30 с Фронтальний метод

3 Гра «Світлофор»:

Учні шикуються в колону по одному і

в повільному темпі біжать по

спортзалу. Якщо вчитель показує

жовтий світлофор – учні переходять на

ходьбу. Якщо зелений – продовжують

біг, якщо червоний – зупиняються.

2 хв.


30 с

Зупинитись потрібно

стрибком так, щоб не

штовхнути товариша

попереду («не зробити

аварії»). Хто підчас гри

неуважний, той стає

замикаючим. Відстань

– 2 кроки.

4 Перешикування з колони по одному в

колону по два.

30 с Поворотом у русі.

5 Комплекс ЗРВ з гімнастичною

палицею:


1. В.п. – ноги нарізно, палиця

попереду.

1) Палиця вгору,ліву ногу - назад на

носок;


4-6

разів


За поясненням без

показу вчителя

Обличчя до гори, темп

середнійВиставка ППД Формування позитивної мотивації учнів

Освіта Черкащини до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час

Воробйова О.В. Золотоніська СШІТ № 2 16

№ Зміст уроку Дозу

вання


Методичні вказівки

2) В.п;


3) Палиця вгору праву ногу – назад на

носок;


4) В.п.

2. В.п. – ноги нарізно, палиця

попереду.

1) Поворот ліворуч, палиця

вертикально;

2) В.п.;


3) Поворот праворуч, палиця

вертикально;

4) В.п.

4-6


разів

Амплітуда

максимальна,темп

середній.

3. В.п. – ноги нарізно, палиця позаду

під лікті.

1) Поворот ліворуч;

2) В.п.;


3) Поворот праворуч;

4) В.п.


4-6

разів


Під час повороту

тулуба ступні ніг від

підлоги не відривати,

темп середній.

4. В.п. – ноги нарізно, палиця на

плечі, за голову

1) Нахил тулуба вперед;

2) В.п.;


3) Нахил тулуба вперед;

4) В.п.


4-6

разів


Під час нахилів ноги в

колінних суглобах

напружені, лікті

відведені назад

5. В.п. – ноги нарізно, палиця позаду,

руки відведені назад

1) Присід – руки уперед, палицю під

коліна;


4-6

разів


Під час присидів

тримати спину рівно,

темп повільний.Виставка ППД Формування позитивної мотивації учнів

Освіта Черкащини до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час

Воробйова О.В. Золотоніська СШІТ № 2 17

№ Зміст уроку Дозу

вання

Методичні вказівки2) В.п.;

3) Присід;

4) В.п.

6. В.п. – ноги нарізно, палицяпопереду, одним кінцем у підлогу, на

інший кінець покласти руки

1) Мах правою ногою в сторону;

2) В.п.;


3) Мах лівою ногою в сторону;

4) В.п.


4-6

разів


Мах максимальний,

темп середній

Стежити за правильною

поставою, опорна нога

пряма, махова нога-

носок натянутий

7. В.п. – стійка ноги нарізно, палиця

попереду


1) Стрибок, палиця до грудей;

2) Стрибок, палиця до гори;

3) Стрибок, палиця до грудей;

4) Стрибок,палиця вниз.

4-6

разів


8. В.п. – о.с. стійка, палиця попереду

1) Стрибок ноги нарізно, палиця вгору;

2) В.п.;

3) Стрибок ноги нарізно, палиця вгору;

4) В.п.

4-6


разів

Приземлення на носки.

Висота стрибка

середня, темп

повільний з поступовим

нарощуванням.

Основна частина (25 хв.)

1 Естафета «Розминка»

Дві команди шикуються в колону за

загальною стартовою лінією, кладуть

праву руку на плече учня, що

попереду. Естафета розпочинається за

командою вчителя. Перший учасник

3 хв. Перемагає команда,яка

швидше закінчить

естафету. Естафета

вважається заверше-

ною, коли останній

учасник виконає Виставка ППД Формування позитивної мотивації учнів

Освіта Черкащини до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час

Воробйова О.В. Золотоніська СШІТ № 2 18

№ Зміст уроку Дозу

вання

Методичні вказівкидолає дистанцію бігом, оббігає

прапорець і повертається до своєї

команди, стає в кінець колони і

торкається плеча учасника, що

попереду. Учасники передають

естафету торканням до плеча.

Отримавши хлопок по плечу, учень

починає бігти по дистанції.

передачу естафети і

капітан підніме руку

вгору.

2 Естафета «Виклик номерів»Усі гравці діляться на дві команди і

шикуються в колону по одному. Учні

кожної команди розраховуються за

порядковими номерами. Потім учитель

викликає номер на свій розсуд. Гравці,

у яких цей номер, біжать по дистанції,

вибігаючи зі строю.

3 хв. Учасник, який першим

завершить біг по

дистанції, принесе

своїй команді бал.

Команда, яка набере

більшу кількість балів,

переможе у цій

естафеті.

3 Естафета «Математичний виклик

номерів»

Проводиться за правилами

попередньої естафети, учні оббігають

набивні м’ячі «змійкою», тільки

замість виклику номерів учитель

оголошує математичне завдання,

відповідь на яке і є номером учасника,

котрий бігтиме по дистанції.

Наприклад: 4+4=8; 8-1=7; і т.д.

3 хв. Команда, яка набере

більше балів, переможе

у цій естафетіВиставка ППД Формування позитивної мотивації учнів

Освіта Черкащини до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час

Воробйова О.В. Золотоніська СШІТ № 2 19

№ Зміст уроку Дозу

вання


Методичні вказівки

4 Естафета « Збери англійський

алфавіт»

Теоретичне завдання – на підлозі

лежать картки з буквами англійського

алфавіту, потрібно їх викласти в

алфавітному порядку. Фізичне

завдання – пролізти в «мишоловку»,

потім пересування по гімнастичній

лаві в упорі стоячи на колінах.

4 хв. Естафета триває до

завершення теоретич-

ного завдання. За кожне

правильно виконане

теоретичне завдання

нараховується очко і

одне команді за

швидкість виконання.

Команда, яка набере

більше очок переможе

у цій естафеті.

5 Естафета «Назви предмет»

Теоретичне завдання – на плакаті

написані назви предметів англійською

мовою,поряд лежать предмети. Потрібно

покласти предмет під відповідний напис.

Фізичне завдання – лягти на гімнастичну

лаву і підтягнутися на руках до кінця

лави. Назад повернутися бігом і передати

естафету торканням долоні.

4 хв. За кожне правильно

виконане теоретичне

завдання нараховується

очко і одне команді за

швидкість виконання.

Команда, яка набере

більше очок переможе

у цій естафеті.

6 Естафета «Фонетичний розбір

слова»


Теоретичне завдання – виконати на

плакаті частковий фонетичний розбір

наданого слова (визначити кількість

букв і звуків). Фізичне завдання –

пролізти в «мишоловку», потім

подолати бар’єр (Н – 50 см).

4 хв. За кожне правильно

виконане теоретичне

завдання нараховується

очко і одне команді за

швидкість виконання.

Команда, яка набере

більше очок переможе

у цій естафеті.Виставка ППД Формування позитивної мотивації учнів

Освіта Черкащини до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час

Воробйова О.В. Золотоніська СШІТ № 2 20

№ Зміст уроку Дозу

вання


Методичні вказівки

7 Естафета «Географічна»

Теоретичне завдання – визначити на

мапі місце розташування обласних

центрів крїни і позначити їх

магнитиками. Фізичне завдання –

перенесення набивних м’ячів. За

сигналом перші учасники команд

біжать з м’ячами в руках; кладуть їх в

обруч; підбігають до мапи і виконують

теоретичне завдання. Повертаються

назад гладким бігом. Наступні біжать

до мапи, виконують теоретичне

завдання, забирають з обручів м’ячі,

повертаються до команд.

4 хв. Естафета закінчується

тоді,коли останній

гравець повернеться із

м’ячем до лінії старту.

За кожне правильно

виконане теоретичне

завдання нараховується

очко, і одне команді за

швидкість виконання.

Команда, яка набере

більше балів переможе

у цій естафеті.

Заключна частина (5 хв.)

1 Гра «Карлики і велетні»

Учні стоять у шеренгу. Якщо учитель

скаже «велетні», учні повинні стати на

носки і підняти руки вгору, а якщо

«карлики» – усі мають присісти, руки

за голову.

2 хв. Інтервал між учнями

50см. Хто помиляється,

стає ведучим або

робить крок вперед.

2 Гра «Заборонений рух»

Учні виконують рухи за командою

вчителя, окрім забороненого руху,хто

помиляється – робить крок уперед і

робить три присіди.

Підбиття підсумку уроку

1 хв.

1,5 хв.


Відзначити кращих

учнів, звернути увагу

на загальні помилкиВиставка ППД Формування позитивної мотивації учнів

Освіта Черкащини до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час

Воробйова О.В. Золотоніська СШІТ № 2 21

№ Зміст уроку Дозу

вання

Методичні вказівки3 Домашнє завдання 30 с Згинання та розгинання

рук в упорі лежачи –

3 х 50% від особистого

максимуму;

підйом тулуба з

положення лежачі руки

за головою.Виставка ППД Формування позитивної мотивації учнів

Освіта Черкащини до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час

Воробйова О.В. Золотоніська СШІТ № 2 22

План-конспект

інноваційного уроку фізичної культури для 8 класу

Тема: «Спортивні ігри та загальна фізична підготовка з елементами

олімпійської освіти»

Тип уроку: урок-гра

Мета уроку: Сприяти зміцненню здоров’я учнів, залученню до спортивних

занять засобами естафет, ігор та фізичних вправ. Виховувати в учнів почуття

гордості за свій народ.

Завдання уроку:

1. Ознайомити учнів зі спортивними досягненнями спортсменів-

олімпійців.

2. Вдосконалювати техніку виконання окремих елементів спортивних

ігор.


3. Сприяти розвитку швидкості, сили, спритності, швидкісно-силовим

якостям та координації рухів.

Інвентар: гімнастичні лави, баскетбольні м’ячі, футбольні м’ячі, ключки,

самокати, парасольки, пари калош, фішки, комплекти форми, спортивне

табло.

Технічні засоби навчання: мультимедійна системаМісце проведення: спортивний зал.

№ Зміст уроку Дозу-

вання

Методичні вказівкиПідготовча частина (11 – 12 хв.)

1. Шикування.

Вчитель: – Лунав дзвінок?

Діти: – Лунав дзвінок!

Вчитель: – Тож кроком руш всі на урок!

– ідем на фізкультуру?...

Щоб тренувать свою фігуру?...

1 хв. Клас поділений на 3

команди та вишику-

ваний в одну колону.

В кожній команді

учні розташовані

відповідно до стану Виставка ППД Формування позитивної мотивації учнів

Освіта Черкащини до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час

Воробйова О.В. Золотоніська СШІТ № 2 23

№ Зміст уроку Дозу-

вання

Методичні вказівкиЩоб добре бігати, стрибати?...

І влучно м’ячика кидати?...

Щоб волю гартувати?...

І всіх перемагати?...

Фізкульт-привіт, фізкульт- ура?...

Ну що ж, до праці, дітвора!

Черговий, рапорт здать пора!

здоров’я.

2. Шикування. Рапорт. Привітання

Вчитель: – Здрастуйте, юні олімпійці!

Повідомлення завдань уроку.

1 хв В одну шеренгу.

Рапорт здає черговий

3. Перевірка домашнього завдання 1–2

хв.

Бесіда про спортивніміста та досягнення

4. Замір ЧСС.

Учитель: – До уроку всі готові?...

– А сьогодні всі здорові?...

30 с Замір ЧСС через

кожні 5 хв. Звернути

увагу на учнів з

підвищеною ЧСС.

Звільнений учень

заповнює графік

пульсометрії

5. Розминка активних зон вушних

раковин.

Учитель: – А сьогодні всі уважні?

– Розімнемо зони важні!

30 с Фронтальний метод.

Учні повторюють

рухи за вчителем

6. Сплески в долоні.

Учитель: – Молодці!

– Дорога наша буде тривалою, тому

прошу бути уважними

20 с Усі дії учні

виконують за

командою вчителяВиставка ППД Формування позитивної мотивації учнів

Освіта Черкащини до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час

Воробйова О.В. Золотоніська СШІТ № 2 24

№ Зміст уроку Дозу-

вання

Методичні вказівки7. Організуючі вправи на місці:

повороти ліворуч, праворуч, кругом

1 хв. Звернути увагу на

важливість

дотримання правил

безпеки. Задати

темповий режим

роботи кожній з

медичних груп

8. Комплекс вправ для формування

правильної постави та профілактика

сколіозу.

Ходьба:

- звичайна(взяти м’яч);- на носках(м’яч вгору);

- на п’ятках(м’яч за голову);

- на зовнішній стороні ступні (м’яч за

спину);


- на внутрішній стороні ступні;

- з відведенням рук назад – вгору на

кожен крок

1 хв.


15 м

15 м


15 м

15 м


15 м

10 м


Вправи

виконувати в колону

по одному з м’ячем у

руках.


Дистанція 2 м.

Стежити за поло-

женням правильної

постави


9. Комплекс ЗРВ з м’ячами в русі.

Ходьба:


- з перекиданням м’яча з руки в руку;

- з поворотами м’яча ліворуч – праворуч

на витягнутих вперед руках;

- з переведенням м’яча навколо тулуба;

- в нахилі на кожний крок;

- випадами з поворотами тулуба в

однойменну сторону;

3 хв.


Ноги в колінах не

згинатиВиставка ППД Формування позитивної мотивації учнів

Освіта Черкащини до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час

Воробйова О.В. Золотоніська СШІТ № 2 25

№ Зміст уроку Дозу-

вання


Методичні вказівки

- в напівприсіді;

- в повному присіді.

10 Стрибки в присіді лівим, правим боком. 30 с Утримувати

небезпечну відстань

між учнями.

11 Біг та його різновиди:

- «протиходом»,

- «змійкою».

1 хв. З м’ячем у руках.

12 Перешикування з колони по одному в

колону по двоє.

30 с Дотримуватися

визначеної дистанції

13 Замір ЧСС. 30 с Зробити аналіз і дати

вказівки щодо

інтенсивності

рухової активності.

Основна частина ( 31 - 32 хв.)

I. Зупинка «Стадіон»

Стадіон (Грецька: στάδιον, "підземелля")

– будівництво для спортивних цілей.

Зазвичай містить велике поле з біговими

доріжками навколо і місця для

відвідувачів, що розташовані навколо

поля. Першими стадіонами були

споруди в Стародавній Греції для

проведення Олімпійських ігор та інших

спортивних заходів.

3-4


хв.

Учні вишикувані у

шеренгу.

1. Ведення баскетбольного м’яча:

- звичайне;

- обличчям один до одного лівим

3-4

хв.


Через середину залу

попарно,


в колону по два або в Виставка ППД Формування позитивної мотивації учнів

Освіта Черкащини до занять фізичними вправами на уроках та в позаурочний час

Воробйова О.В. Золотоніська СШІТ № 2 26

№ Зміст уроку Дозу-

вання

Методичні вказівки(правим) боком (вправа «Дзеркало»);

- спиною один до одного;

- спиною вперед;

- з поворотами на 360°;

- з обведенням фішок;

- через скакалку, що обертається.

двох шеренгах.

Учні СМГ виконують

вправи ходьбою, або

в повільному темпі.

2. Перешикування в 3 колони Три команди.

II. Зупинка «Олімп».

Олімп (Olumpoz) – гора у Фессалії, на

якій мешкають боги. Назва Олімп

догречеського походження (можливий

зв'язок з індоєвропейським коренем

ulu/uelu, "обертати", тобто вказівка на

округлість вершин) і належить ряду гір

Греції і Малої Азії. На Олімпі

знаходяться палаци зевса і інших богів,

побудовані і прикрашені Гефестом.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка