Оперативне акушерство
Дата конвертації16.04.2016
Розмір58.8 Kb.
МЕТОДИЧНІ вказівки

до практичного заняття


Тема: оперативне акушерство (2 години)
І. Актуальність теми: Всі проблемні питання загальної хірургії (асептика, антисептика, знеболення, реанімація, кровотечі, переливанні крові та замінників) ї не менш актуальними і в оперативному акушерстві. Дуже важливим є вчасне встановлення показань та умов проведення оперативного втручання під час вагітності або пологів, що несе вагомі наслідки для матері і плода.
II. Навчальні цілі заняття:

А. Знати (а=ІІ): • оперативні втручання, що застосовуються в акушерстві;

 • операція кесаревого розтину: показання, види, умови проведення, протипоказання, ускладнення;

 • плодоруйнівні операції: показання, види, умови проведення, протипоказання, ускладнення;

 • операція накладання акушерських щіпців: показання, види, умови проведення, протипоказання, ускладнення;

 • операція вакуум екстракції плода: показання, види, умови проведення, протипоказання, ускладнення;

 • операції для підготовки пологових шляхів: амніотомія, перінеотомія, епізіотомія.

В. Оволодіти навичками (a=III): • проведення обстеження вагітної та роділлі;

 • діагностики терміну вагітності;

 • діагностики перебігу пологів, періоду пологів.

Вміти (оволодіти вміннями) (a=III):

 • оцінити клінічний перебіг періодів пологів та акушерську ситуацію;

 • встановити підготовку жінки до оперативного втручання;

 • встановити показання до сперативної допомоги під час вагітності та в пологах;

 • визначити оптимальний вид знеболення;

 • визначити ступінь ускладнень для матері та плода при преративних втручаннях.


IІІ. Матеріали для доаудиторної самостійної роботи.

3.1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція):

№ п/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1. Попередні (забезпечуючі)дисципліни:

1.

Анатомія


Анатомія жіночих статевих органів.

Іннервація та кровопостачання жіночих статевих органів.


2.

Загальна хірургія


Асептика та антисептика.

Підготовка хворих до оперативних втручань.

Види знеболення.

Догляд за хворими в післяопераційному періоді.Підготувати жінку до оперативного втручання.

2. Внутрішньопредметна інтеграція:

1.

Методи дослідження

Біомеханізм пологів.

Клініку та ведення пологів.

Аномалії пологової діяльності.

Розміри тазу.

Діагностику утробного стану плода.


Надавати допомогу в пологах.

Оцунювати утробний стан плода.

3.2. Питання для індивідуального усного опитування:

 1. Що таке операція кесарського розтину?

 2. Показання до операції з боку матері та плода.

 3. Умови, протипоказання для виконання операції.

 4. Які обстеження необхідно провести перед операцією?

 5. Види знеболення операції кесарського розтину.

 6. Основні методи операції кесарського розтину.

 7. Основні етапи операції кесарського розтину в нижньому сегменті матки.

 8. Захисні варіанти операції кесарського розтину.

 9. Які переваги операції кесарського розтину в нижньому сегменті матки.

 10. Особливості ведення післяопераційного періоду.

 11. Ускладнення, які виникають під час і після операції кесарського розтину.

 12. Що таке плодоруйнівні операції?

 13. Показання до плодоруйнівних операцій.

 14. Умови та протипоказання для виконання плодоруйнівних операцій.

 15. Показання, умови, інструменти, техніка виконання плодоруйнівних операцій.

 16. Знеболення плодоруйнівних операцій.

 17. Історія, будова та класифікація акушерських щипців.

 18. Показання до накладання акушерських щипців.

 19. Умови та протипоказання до накладання акушерських щипців.

 20. Етапи операції, знеболення та техніка операції накладання вихідних акушерських щипців.

 21. Етапи операції, знеболення та техніка операції накладання порожнинних акушерських щипців.

 22. Ускладнення внаслідок накладання акушерських щипців.

 23. Ведення післяопераційного та післяпологового періодів у породіль після операції накладання акушерських щипців.

 24. Історія і будова вакуум-екстрактора.

 25. Показання до операції вакуум-екстракції плода.

 26. Умови та протипоказання до операції вакуум-екстракції плода.

 27. Техніка вакуум-екстракції плода.

 28. Ускладнення при виконанні операції вакуум-екстракції плода.


3.3. Тести для самоконтролю:
1. Яка методика кесаревого розтину є найбільш поширеною:

А. Кесарів розтин в нижньому сегменті матки поперечним розтином.

В. Класичний (корпоральний) кесарів розтин.

С. Екстраперитоніальний кесарів розтин.

D. Піхвовий кесарів розтин.

Е. Кесарів розтин в нижньому сегменті матки поздовжнім розтином.


2. При запущеному поперечному положенні живого доношеного плода, його задовільному стані та відсутності ознак інфекції у матері найбільш доцільно провести:

А. Зовнішній акушерський поворот плода на голівку.

В. Комбінований акушерський поворот плода на голівку з наступною його екстракцією.

С. Операцію кесаревого розтину.

D. Родостимуляцію окситоцитом з послідуючим комбінованим поворотом плода на голівку.

Е. Родостимуляцію окситоцитом з наступним накладанням акушерських щипців.


IV. Матеріали для аудиторної самостійної роботи

Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті:

 1. Робота з навчальною літературою при низькому вихідному рівні знань.

 2. Проведення обстеження хворої: а) збирання анамнезу; б) огляд хворої, постановка попереднього діагнозу.

 3. Скласти план обстеження за допомогою додаткових методів дослідження.

 4. Оцінити дані, отримані при обстеженні хворої лабораторними та іншими методами та скласти план ведення хворої.

 5. Встановити та обгрунтувати показання та умови для проведення оперативного втручання.

 6. Вибрати метод знеболення.

 7. Визначити тактику ведення післяопераційного періоду.


V. Література:

1. Навчальна:

Основна:


 1. Степанковская Г. К., Венцковский Б. М. Неотложное акушерство. - К.: Здоровье, 1994.

 2. Хміль С.В. Акушерство. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1998.

 3. Жиляев Н.И., Жиляев Н.Н. Оперативное акушерство: - К.: Гідромас, 2004.

 4. Накази МОЗ України № 582, 624, 782.

Додаткова:

 1. Наказ МОЗ України № 340 від 07.10.2006р. «Підтримка грудного вигодовування дітей в Україні на 2006-2010 роки».

 2. Неонатологія: Навч. посіб. / За ред. П.С. Мощина, О.Г. Суліми - К.: Вища школа, 2004.

 3. Основы перинатологии: Учебник / Под. ред. Н.П. Шабалова и Ю.В. Цвелева - М.: МЕДпрессинформ, 2002. – 2-е изд., перераб. И доп.


2. Методична:

   1. Мілерян В.Є. Методичні основи підготовки та проведення навчальних занять в медичних вузах (метод. посібник): - Київ, 2006. – 80 с.

   2. Акушерство и гинекология. Сборник тестовых вопросов и ответов: - К.: Дзвін, 2004.

Обговорено і затверджено на засіданні

кафедри акушерства та гінекології

«____» ___________________ 20__ р.З

авідувач кафедри акушерства та гінекологіїдоктор медичних наук, професор Н.І. Геник


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка