Оптова торгівля лікарськими засобами здійснюється на підставі
Сторінка1/10
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1.

Оптова торгівля лікарськими засобами здійснюється на підставі:


A.

Дозволу місцевої дерадміністрації


B.

Торгового патенту


C. *

Ліцензії


D.

Ліцензії регіональної інспекції з контролю якості лікарських засобів


E.

Дозволу санепідстанції


2.

Оптова торгівля лікарськими засобами може здійснюватися:


A. *

Лише зареєстрованими в Україні лікарськими засобами


B.

Будь-якими лікарськими засобами,що є на світовому фармринку


C.

Імпортними лікарськими засобами


D.

життєвонеобхідними лікарськими засобами


E.

широковживаними лікарськими засобами


3.

Суб'єкт господарювання, який провадить діяльність з оптової торгівлі лікарськими засобами, повинен:


A. *

Забезпечити обов'язковий мінімальний асортимент лікарських засобів, що визначається МОЗ;


B.

Забезпечити асортимент широковживаних лікарських засобів


C.

Мати життєвонеобхідні лікарські засоби


D.

Мати весь асортимент ліків, які зареєстровні в Україні


E.

Мати весь асортимент безрецептурних ліків


4.

Суб'єкт господарювання, який провадить діяльність з оптової торгівлі лікарськими засобами, повинен:


A.

план термінових дій для відкликання у разі потреби лікарських засобів з продажу потрібний тільки для виробників ліків;


B.

план термінових дій для відкликання у разі потреби лікарських засобів з продажу не потрібний;


C.

план термінових дій для відкликання у разі потреби лікарських засобів з продажу потрібний тільки для аптек;


D. *

мати план термінових дій для відкликання у разі потреби лікарських засобів з продажу;


E.

план термінових дій для відкликання у разі потреби лікарських засобів з продажу потрібний тільки у випадку реалізації наркотичних і психотропних лікарських засобів


5.

Суб'єкт господарювання, який провадить діяльність з оптової торгівлі лікарськими засобами, повинен:


A. *

Мати приміщення, устатковання та обладнання для забезпечення належного зберігання лікарських засобів, у тому числі під час транспортування і торгівлі ними;


B.

Мати приміщення, устатковання та обладнання для забезпечення належного зберігання лікарських засобів;


C.

Мати приміщення загальною площою не менше 200 м.кв., устатковання та обладнання для забезпечення належного зберігання лікарських засобів;


D.

Мати приміщення загальною площою не менше 150 м. кв., устаткування та обладнання для зберігання лікарських засобів;


E.

Мати приміщення, устатковання та транспорт для забезпечення належного зберігання лікарських засобів;


6.

Всесвітня асамблея охорони здоров’я прийняла резолюцію про необхідність розробки всіма країнами - членами ВООЗ національної лікарської (фармацевтичної) політики. В основі національної лікарської (фармацевтичної) політики шість цілей. Яка з цілей не відноситься до національної лікарської (фармацевтичної) політики ?


A.

Доступність ліків.


B.

Якість ліків.


C. *

Закупівля за кордоном дешевих і якісних лікарських засобів.


D.

Раціональне використання ліків.


E.

Формування менеджменту у фармацевтичній галузі


7.

Всесвітня асамблея охорони здоров’я прийняла резолюцію про необхідність розробки всіма країнами - членами ВООЗ національної лікарської (фармацевтичної) політики. В основі національної лікарської (фармацевтичної) політики шість цілей. Яка з цілей не відноситься до національної лікарської (фармацевтичної) політики ?


A. *

Закупівля за кордоном дешевих і якісних лікарських засобів.


B.

Раціональне використання ліків.


C.

Формування менеджменту у фармацевтичній галузі.


D.

Реформування системи наукового забезпечення та освіти.


E.

Створення системи доведення інформації про лікарські засоби до медичних, фармацевтичних працівників, пацієнтів.


8.

Всесвітня асамблея охорони здоров’я прийняла резолюцію про необхідність розробки всіма країнами - членами ВООЗ національної лікарської (фармацевтичної) політики. В основі національної лікарської (фармацевтичної) політики шість цілей. Яка з цілей не відноситься до національної лікарської (фармацевтичної) політики ?


A. *

Створення із іноземними партнерами на їхній території підприємств із випуску лікарських засобів.


B.

Раціональне використання ліків


C.

Формування менеджменту у фармацевтичній галузі


D.

Реформування системи наукового забезпечення та освіти


E.

Створення системи доведення інформації про лікарські засоби до медичних, фармацевтичних працівників, пацієнтів.


9.

Аптека державної форми власності на підставі ліцензії одержує та реалізує наркотичні лікарські засоби. Який державний орган розробляє та переглядає перелік дозволених для застосування в Україні таких засобів?


A.

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення


B.

Державний фармакологічний центр


C.

Державна акціонерна компанія „Ліки України”


D.

Фармакологічний центр


E. *

Комітет з контролю за наркотиками


10.

На території України можуть реалізовуватися:


A.

Тільки вiтчизнянi препарати


B.

Будь-які лiкарськi препарати


C. *

Лише зареєстровані лiкарськi засоби


D.

Iмпортнi препарати


E.

Екстемпоральні лiкарськi засоби


11.

Всесвітня асамблея охорони здоров’я прийняла резолюцію про необхідність розробки всіма країнами - членами ВООЗ національної лікарської (фармацевтичної) політики. В основі національної лікарської (фармацевтичної) політики шість цілей. Яка з цілей не відноситься до національної лікарської (фармацевтичної) політики ?


A. *

Створення із іноземними партнерами на їхній території підприємств із випуску лікарських засобів


B.

Якість ліків


C.

Раціональне використання ліків.


D.

Формування менеджменту у фармацевтичній галузі


E.

Реформування системи наукового забезпечення та освіти


12.

Всесвітня асамблея охорони здоров’я прийняла резолюцію про необхідність розробки всіма країнами - членами ВООЗ національної лікарської (фармацевтичної) політики. В основі національної лікарської (фармацевтичної) політики шість цілей. Яка з цілей не відноситься до національної лікарської (фармацевтичної) політики ?


A. *

Закупівля за кордоном брендових лікарських засобів.


B.

Якість ліків


C.

Раціональне використання ліків


D.

Формування менеджменту у фармацевтичній галузі


E.

Реформування системи наукового забезпечення та освіти


13.

Всесвітня асамблея охорони здоров’я прийняла резолюцію про необхідність розробки всіма країнами - членами ВООЗ національної лікарської (фармацевтичної) політики. В основі національної лікарської (фармацевтичної) політики шість цілей. Яка з цілей не відноситься до національної лікарської (фармацевтичної) політики ?


A.

Доступність ліків


B.

Якість ліків


C. *

Закупівля за кордоном брендових лікарських засобів


D.

Раціональне використання ліків


E.

Формування менеджменту у фармацевтичній галузі


14.

Який Закон України регулює правовідносини, пов’язані зі створенням, реєстрацією, виробництвом, контролем якості та реалізацією лікарських засобів?


A.

Закон України «Про підприємництво»


B.

Закон України «Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб»


C.

Закон України «Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення»


D. *

Закон України «Про лiкарськi засоби»


E.

Закон України «Про власнiсть»


15.

Який Закон України регулює суспiльнi вiдносини, яки виникають в сферi забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення ?


A.

Закон України «Про пiдприємництво»


B.

Закон України «Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб»


C. *

Закон України «Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення»


D.

Закон України «Про лiкарськi засоби»


E.

Закон України «Про власнiсть»


16.

Який Закон України регулює, визначає правовi, органiзацiйнi та фiнансовi засади дiяльностi органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй спрямованої на запобігання винекненню i поширенню iнфекцiйних хвороб людини, локалiзацiю i лiквiдацiю їх спалахiв та епiдемiй ?


A.

Закон України «Про пiдприємництво»


B. *

Закон України «Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб»


C.

Закон України «Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення»


D.

Закон України «Про лiкарськi засоби»


E.

Закон України «Про власнiсть»


17.

Головним органом в системi центральних органiв виконавчої влади iз забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi охорони здоров’я, санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якостi та реалiзацiї лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення є:


A.

ДАК «Ліки України»


B.

Державна служба лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення


C.

Державна інспекція з контролю лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення


D.

Комiтет з контролю за наркотиками при МОЗ України.


E. *

Мiнiстерство охорони здоров’я України.


18.

На який урядовий орган державного управління покладено основне завдання - забезпечення державного регулювання у сферi виробництва, ввезення в Україну, вивезення з України, реалiзацiї лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення:


A.

ДАК «Лiки України»


B.

Державний науково-експертний фармакопейний центр


C. *

Державну інспекцію з контролю лiкарських засобiв МОЗ України


D.

Комiтет з контролю за наркотиками при МОЗ України.


E.

Державний фармакологічний центр МОЗ України.


19.

На який урядовий орган державного управлiння покладено основне завдання - здiйснення контролю за порядком обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв:


A.

На ДАК «Лiки України»


B.

На Державну службу лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення


C.

На Державну інспекцію з контролю лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення


D. *

На Комiтет з контролю за наркотиками при МОЗ України.


E.

На Державний фармакологiчний центр МОЗ України.


20.

На який урядовий орган державного управлiння покладено основне завдання - здiйснення державного контролю за виконанням суб’єктами господарської дiяльностi незалежно вiд форм власностi вимог законодавства України щодо забезпечення якостi лiкарських засобiв:


A.

На ДАК «Лiки України»


B.

На Державний науково-експертний фармакопейний центр


C. *

На Державну iнспекцiю з контролю лiкарських засобiв МОЗ України


D.

На Комiтет з контролю за наркотиками при МОЗ України


E.

На Державний фармакологiчний центр МОЗ України


21.

На який урядовий орган державного управлiння покладено основне завдання - здiйснення спеціалізованої оцiнки доклiнiчного вивчення лiкарських засобiв, клiнiчних випробувань та експертизи для надання рекомендацiй про можливiсть державної реєстрацiї (перереєстрацiї), а також експертизи всiх змiн, яки передбачається внести до реєстрацiйних документiв протягом дiї реєстрацiйного посвiдчення:


A.

На ДАК «Лiки України»


B.

На Державну службу лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення


C.

На Державну iнспекцiю з контролю лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення


D.

На Комiтет з контролю за наркотиками при МОЗ України.


E. *

На Державний фармакологiчний центр МОЗ України.


22.

Комiтет з контролю за наркотиками при МОЗ України здiйснює:


A.

Спецiалiзовану оцiнку доклiнiчного вивчення лiкарських засобiв, клiнiчних випробувань та експертизи для надання рекомендацiй про можливiсть державної реєстрацiї (перереєстрацiї), а також експертизи всiх змiн, яки передбачається внести до реєстрацiйних документiв протягом дiї реєстрацiйного посвiдчення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка