Органи кровообігу. Будова серця. Мета
Скачати 63.62 Kb.
Дата конвертації19.04.2016
Розмір63.62 Kb.
Органи кровообігу. Будова серця.

Мета: спираючись на знання учнів, розкрити значення кровообігу у життєдіяльності організму людини, розглянути особливості будови серця та його зв’язок з виконуваними функціями, будову кровоносних судин. Показати, що система кровообігу пройшла складний еволюційний розвиток. Пояснити будову серця, вказати на наявність двох передсердь і двох шлуночків, звернути увагу на розбіжність правої і лівої половини серця та повний розділ потоків венозної і артеріальної крові, а також на наявність системи клапанів, що забезпечують єдиноспрямований потік крові.

Розвивати уміння учнів самостійно працювати з підручником, мультимедійною дошкою, порівнювати, робити висновки.

Сприяти формуванню в учнів наукового світогляду.

Обладнання та матеріали: проектор, ноутбук, мультимедійна дошка, програма «Біологія 6-11 клас», програма «Біологія людини 8-9 клас».
Базові поняття та терміни: кровообіг,серце, ендокард, міокард, епікард, перикард, клапани, передсердя і шлуночки.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Структура уроку


  1. Організаційний етап.

  2. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності.

  3. Вивчення нового матеріалу.

  4. Узагальнення та систематизація знань.

  5. Підбиття підсумків уроку

  6. Домашнє завдання.

Хід уроку  1. Організаційний етап.

Вітання.

Відмічання відсутніх2. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності.

«Асоціативний кущ»

Які асоціації у вас виникають зі словом «серце».

(болить, кохання, червоне, б’ється тощо)

А) значення кровообігу

Які ви знаєте органи кровообігу?

Які функції крові? (транспортна, регуляторна, захисна)

За якої умови кров може виконувати свої функції? (завдяки постійному руху крові по кровоносних судинах)

Як здійснюється рух крові? (рух крові забезпечується ритмічним скороченням серця, що працює як насос)

Що називається кровообігом? (рух крові по судинах)

Б) Еволюція кровоносної системи і серця хребетних

У чому полягає ускладнення будови кровоносної системи ссавців порівняно порівняно з будовою кровоносної системи риб, жаби, плазунів? (будова серця ускладнюється від риб, у яких серце двокамерне, трикамерне у жаб і в плазунів до чотирикамерного у птахів і ссавців)


Уточнюючи й підсумовуючи відповідь учнів, учитель підкреслює, що в людини, так само, як і ссавців, є два кола кровообігу – велике і мале; будова серця така, як і у ссавців.

3.Вивчення нового матеріалу.

На мул. дошці зображення серця.

Оголошення теми уроку.

Розповідь вчителя.

1.Значення кровообігу

Кров постійно рухається по системі кровообігу. І якщо хоч на хвилину зупинити рух крові, це стане смертельним для людини. Кров постійно перекачується по системі кровообігу як людини, так і тварин. А чи знаєте ви, що виконує роль «помпи», що перекачує кров по системі кровообігу. Звичайно ж, це серце.


Якщо за удар у середньому воно витискує 60 см крові, то під час фізичної роботи – 200 см, може працювати у шість-вісім разів сильніше, ніж у спокої, і за 1 годину переганяє до 35 л крові. За 8,5 годин лижного пробігу на 100 км серце спортсмена перекачує 35 т крові – цілу залізничну цистерну.

Давайте поглянемо де знаходиться серце і як працює.Демонстраційне відео. «Біологія 8-9 клас» - Розбірні моделі (тема 4)

На мул. дошці зображення серця і частин6а тулуба.

2. Будова серця.

Серце людини знаходиться в лівій частині грудної порожнини. Серце є порожнистим м'язовим органом. Верхівка його спрямована вниз і ліворуч . Стінки серця утворені трьома, оболонками: внутрішньою сполучнотканинною (ендокардом), середньою м'язовою (міокардом) і зовнішньою сполучнотканинною (епікардом). Зовні серце оточене еластичною навколосерцевою сумкою -перикардом, що оберігає його від перерозтягування при наповненні кров'ю. Між навколосерцевою сумкою й серцем міститься рідина, що зволожує серце та зменшує його тертя під час скорочень. Між навколосерцевою сумкою й серцем міститься рідина, що зволожує серце та зменшує його тертя під час скорочень.На мул. дошці зображення серця з підписами.
Маса серця людини коливається в межах 250-360 грамів. Серце людини чотирикамерне: складається з двох передсердь (верхня частина серця) і двох шлуночків (нижня частина серця). Ліва та права його частини розділені суцільною перегородкою. Між передсердями й шлуночками є отвори, закриті сполучнотканинними клапанами, що за допомогою ниток прикріплюються до внутрішньої оболонки серця. При скороченні передсердь клапани відкриваються й пропускають кров до шлуночків.
3. Кровоносні судини.

На дошці зображення серця з кровоносними судинами.

Кровоносні судини діляться на три типи: артерії, капіляри і вени. Артерії несуть кров від серця. Вони галузяться на судини меншого діаметру, по яких кров надходить у всі частини тіла. Ближче до серця артерії мають найбільший діаметр (приблизно як великий палець руки),в кінцівках вони розміром як олівець. В найвіддаленіших частинах тіла кровоносні судини такі малі, що їх можна побачити лише під мікроскопом. Це капіляри, саме вони постачають клітинам кисень і поживні речовини. Далі кров, вже насичена кінцевими продуктами обміну та вуглецевим газом, рухається до серця по мережі судин, які називаються венами, а із серця в легені, де відбувається газообмін,в результаті якого кров звільняється від вуглекислого газу і насичується киснем.
4. Властивості серцевого м’язу.

Збудливість

Провідність

Автоматизм

Перед вивченням питання про властивості серцевого м’язу, розповідаю про лікаря, засновника наукової анатомії Везалія: “Одного року Везалій в присутності глядачів зробив розтин трупа людини, щоб з’ясувати причину смерті. Який же був жах всіх присутніх і самого Везалія, коли всі побачили слабко працююче серце! За це лікарю був винесений вирок до страти”. Як же пояснити цей факт? Невже Везалій не зміг відрізнити: жива чи мертва людина? Далі дається поняття про автоматію серця.
Досліди О.Кулябко.

1902 р. російський фізіолог О.Кулябко оживив серце дитини, яка вмерла від запалення легень. Цікаво те, що серце було вийня­те із грудної клітки через 20 год після смерті дитини.

Повідомивши цей історичний факт, учитель пропонує учням проблемне питання:

— Як пояснити те, що серце, навіть поза організмом, продов­жує працювати?

Річ у тому, що деякі нервово-м'язові утворення, у яких вини­кає збудження, що обумовлює роботу серця, містяться в самому серці. Перше скорочення серця починається в правому передсер­ді, куди впадають вени. Ця ділян­ка перестає скорочуватися остан­ньою. Збудження, яке виникло в цій ділянці, передається на інші відділи серця й зумовлює ритм його роботи. І якщо можливо зму­сити серце працювати поза орга­нізмом, це насамперед пов'язано з діяльністю тих ділянок серця, де є скупчення особливих нерво­во-м'язових утворень.
5. Кровопостачання серця.
Серце потребує багато кисню; лише мозок потребує більше. Кров, що проходить через камери серця, не досягає м’язових клітин, тому серцеві м’язи мають окрему мережу кровоносних судин — коронарну систему. Коронарні артерії відходять від аорти і, розгалужуючись до капілярів, забезпечують живлення серця. Коронарні вени відтікають від коронарного синуса — великої вени на задній поверхні серця. Деякі дрібні коронарні вени впадають безпосередньо у праве передсердя.

4. Узагальнення та систематизація хзнань

     4.1. А зараз ми перевіримо, наскільки добре ви засвоїли тему. Пропоную вам виконати вправу з допомогою комп’ютера. 

   В папці «Документи» є текст, над ким ви зараз попрацюєте. В ньому багато прогалин. Ваше завдання в текст «Будова серця» вставити пропущені терміни. Після того, як закінчите працювати з текстом, надрукуйте під текстом своє прізвище і видрукуйте його для перевірки. Тим учням, яким буде важко виконати це завдання, дозволяється підглянути в текст електронного посібника, але не більше 3 разів.   Текст. Серце людини знаходиться в __________частині __________ порожнини. Серце є порожнистим м'язовим органом. Верхівка його спрямована ________ і ліворуч . Стінки серця утворені _________, оболонками: внутрішньою сполучнотканинною (_________________), середньою м'язовою (_____________) і зовнішньою сполучнотканинною (_____________). Зовні серце оточене еластичною навколосерцевою сумкою -____________, що оберігає його від перерозтягування при наповненні кров'ю. Між навколосерцевою сумкою й серцем міститься рідина, що зволожує серце та зменшує його тертя під час скорочень. Маса серця людини коливається в межах _____________ грамів. Серце людини  складається з двох ___________ (верхня частина серця) і двох _________ (нижня частина серця). Ліва та права його частини розділені суцільною ______________. Між передсердями й шлуночками є отвори, закриті сполучнотканинними _____________, що за допомогою ниток прикріплюються до внутрішньої оболонки серця. При скороченні передсердь клапани _________________ пропускають кров до ___________. При скороченні шлуночків клапани ______________ не пропускаючи кров назад до ____________________. Таким чином, кров у серці рухається тільки в одному напрямі - від __________________ до _________________. Клапани мають форму ___________, тому їх називають _________________. У лівій частині клапан має _______________ (двостулковий), у правій - _______________ (тристулковий). На виході аорти з лівого шлуночка й легеневої артерії з правого шлуночка розташовані ____________ (кишенькові) клапани, що після скорочення шлуночків не пропускають кров назад із судин до ______________. Властивості серцевого м'яза. Серцевий м'яз має такі фізіологічні властивості: _________________, _________________, ____________________, ______________.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка