Основні поняття наркології, її предмет і завдання. Визначення понять тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії та наркоманії
Скачати 357.21 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір357.21 Kb.
Курс за вибором «Основи профілактики тютюнопаління, алкоголізму токсикоманії та наркоманії».

Медичний факультет

Методична розробка для студентів до практичного заняття №1

Тема: Основні поняття наркології, її предмет і завдання. Визначення понять тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії та наркоманії

Актуальність теми: З давніх часів людство застосовує психоактивні речовини, зокрема алкоголь і наркотики. Але тільки за останнє століття проблеми алкоголізму та наркоманії набули пандемічного характеру. Нині алкоголізм і наркоманія є суттєвою медичною, соціальною, економічною, психологічною і правовою проблемою. За останніми даними в Україні зареєстровано понад 700 тис. хворих з алкогольною та близько 70 тис. осіб з наркотичною залежністю. Тому вивчення даної проблеми є дуже актуальним у наш час.

Навчальні цілі заняття:

1. Знати:

1.Що таке наркологія?

2.Предмет та завдання наркології.

3.Що таке тютюнопаління?

4.Види тютюнопаління.

5.Шкідливість тютюнового диму і його дія на організм.

6.Що таке алкоголізм?

7.Боротьба з алкоголізмом.

8.Що таке токсикоманія?

9.Види токсикоманій.

10.Що таке наркоманія?

11.Що таке наркозалежність?2. Вміти:

- виявити основні ознаки токсикоманії та наркоманії;

- визначити діагностичні критерії наркологічних захворювань;

-визначити етіологічні і патогенетичні фактори залежності при зловживанні психоактивними речовинами;

- визначити основні аспекти профілактики наркоманії;

застосовувати отримані знання та навички в практичній діяльності.

Виховна мета заняття: на основі отриманих знань про шкідливу дію тютюну, алкоголю та наркотичних речовин на фізичне та соціальне здоров'я суспільства виховати у студентів прагнення до здорового способу життя та поширення цих знань серед молоді, щоб протистояти поширенню цього явища.

Матеріали методичного забезпечення заняття:

А. Тестові завдання для контролю вихідного рівня знань.

Б. Перелік питань для опитування (основний етап):

Контрольні питання теми:

1. Історія вивчення різних видів залежності.

2. Визначити поняття залежності. Види залежності.

3. Алкоголізм, наркоманія і токсикоманія як медико-соціальна проблема.

4. Предмет вивчення наркології. Основні поняття та завдання.

5. Тютюнопаління. Визначення поняття. Причини та наслідки.

6. Що таке алкоголізм? Вплив алкоголю на фізичне і психічне здоров’я людини.

7. Що лежить в основі поняття «наркоманія».

8. Наркоманійна залежність в Україні.

9. Наркоманія як суспільна проблема.

10. Визначення поняття токсикоманії.

11. Основні завдання, поставлені перед практичними лікарями щодо лікування та профілактики психічної залежності.Питання для самоконтролю

1. Тютюнопаління – як глобальна проблема людства.

2. Алкогольне сп’яніння? Що це? І як з ним боротися.

3.Що таке наркоманія? Поширення її серед молоді.

4. Психотерапія залежності.

5.Профілактика і лікування наркоманії, токсикоманії та алкоголізму.Рекомендована література:

Основна:1. А.М. Скрипніков, О.К. Напреєнко, Г.Т. Сонник «Наркологія». Полтава 2003.рік.

2. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

3. Наркоманів в Україні більшає: Виступ міністра охорони здоров'я України М. Поліщука під час проведення Дня уряду у Верховній Раді України на тему: «Про посилення боротьби з наркоманією»// Сіл. вісті. — 2005. — 16 черв. — С.1.

Додаткова:

1. Яременко О. О., Балакірєва О. М. Тютюн, алкоголь, наркотики в молодіжному середовищі : вживання, залежність, профілактика.- К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, Український ін-т соціальних досліджень , 2005.- Кн.7.- 196 с.

2. Ломакин, Ю. Как вылечить наркоманию: // АиФ здоровье. — 2005.- окт.(№ 41). — С.12. Розмова з головним лікарем Медичного центру, де лікують хворих на наркоманію, М. Л. Зобіним.

3. Лубенский, А. Наркомания начинается с семьи / А. Лубенский // Киев. ведом. — 2002.- 21 мая (№ 105). — С.6. — Реабiлiтацiйна програма допомоги наркоманамМетодичну розробку підготував ас. Ромаш І.Р.Методичну розробку затверджено на засіданні кафедри психіатрії, наркології і медичної психології

“____”________20__р. Протокол №______

Зав. кафедри, професор М.І. Винник.

Курс за вибором «Основи профілактики тютюнопаління, алкоголізму токсикоманії та наркоманії».

Методична розробка для студентів до практичного заняття №2

Тема: Донозологічні форми вживання психоактивних речовин. Психологічні та психопатологічні механізми формування залежної поведінки.

Актуальність теми: Певні форми вживання психоактивних речовин характеризуються відсутністю залежності, тим не менше вони становлять велику загрозу для здоров’я людини. Ці форми залежності називаються до нозологічними і можуть призводити до розвитку психічної та фізичної залежності. Тому кожному практикуючому лікареві необхідно вміти їх своєчасно діагностувати з метою профілактики розвитку залежності.

Навчальні цілі заняття:

1. Знати:

1.Що таке психоактивні речовини? Класифікація псиактивних речовин.

2.Психологічні механізми та прояви до нозологічних форм вживання психоактивних речовин.

3.Що таке залежна поведінка? Механізм формування залежності.

4.Діагностичні критерії уживання та залежності від психоактивних речовин у МКХ-10.

5.Психологічні механізми та прояви вживання психоактивних речовин без синдрому залежності.

6.Терміни формування залежності.

7.Визначення та соціально-психологічні умови формування аддиктивної (залежної) поведінки.

8.Методи запобігання аддиктивних станів.

2. Вміти:

- визначити залежну поведінку;

- виявити термін формування залежності;

- визначити фактори виникнення залежної поведінки;застосовувати отримані знання та навички в практичній діяльності.

Виховна мета заняття: на основі отриманих знань про психоактивні речовини та формування залежності сформувати у студентів прагнення до здорового способу життя та поширення цих знань серед молоді, щоб протистояти поширенню цього явища.

Матеріали методичного забезпечення заняття:

А. Тестові завдання для контролю вихідного рівня знань.

Б. Перелік питань для опитування (основний етап):

Контрольні питання теми:

1.Чи можливе вживання психоактивних речовин без синдрому залежності.

2.Епідеміологія, загальні закономірності етіології вживання й залежності відпсихоактивних речовин (ПАР).

3. Патогенез розвитку залежності від ПАР.

4. Роль соціальних, психологічних, фізіологічних і біологічних чинників в розвитку цих станів.

5. Психологічні механізми та прояви вживання ПАР.

6. Клінічні ознаки гострої інтоксикації та постінтоксикаційного стану.

7. Терміни формування залежності.

8. Систематичне вживання. Форми вживання.

9. Превентивні заходи аддиктивних станів.

10. Прогноз для пацієнтів на стадії формування залежності.

Питання для самоконтролю

1. Класифікація психоактивних речовин.

2. Особливості підліткової залежності ПАР.

3. Ознаки для діагностики зловживання ПАР.

4. Ускладнення при зловживанні психоактивними речовинами .

5. Прогноз та лікування залежності.Рекомендована література:

Основна:

1. А.М. Скрипніков, О.К. Напреєнко, Г.Т. Сонник «Наркологія». Полтава 2003.рік.

Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

2. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

3. Наркоманів в Україні більшає: Виступ міністра охорони здоров'я України М. Поліщука під час проведення Дня уряду у Верховній Раді України на тему: «Про посилення боротьби з наркоманією»// Сіл. вісті. — 2005. — 16 черв. — С.1.

Додаткова:

1. Яременко О. О., Балакірєва О. М. Тютюн, алкоголь, наркотики в молодіжному середовищі : вживання, залежність, профілактика.- К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, Український ін-т соціальних досліджень , 2005.- Кн.7.- 196 с.

2. Ломакин, Ю. Как вылечить наркоманию: // АиФ здоровье. — 2005.- окт.(№ 41). — С.12. Розмова з головним лікарем Медичного центру, де лікують хворих на наркоманію, М. Л. Зобіним.

3. Лубенский, А. Наркомания начинается с семьи / А. Лубенский // Киев. ведом. — 2002.- 21 мая (№ 105). — С.6. — Реабiлiтацiйна програма допомоги наркоманамМетодичну розробку підготував ас. Ромаш І.Р.

Методичну розробку затверджено на засіданні кафедри психіатрії, наркології і медичної психології

“____”________20__р. Протокол №______

Зав. кафедри, професор М.І. Винник.

Курс за вибором «Основи профілактики тютюнопаління, алкоголізму токсикоманії та наркоманії».

Методична розробка для викладачів до практичного заняття №3

Тема: Діагностичні критерії та клініка вживання і залежності від алкоголю.

Актуальність теми: Проблема вживання алкоголю дуже актуальна в наші дні. На даний час споживання спиртних напоїв у світі зростає. Шкода алкоголю очевидна – він призводить до найтяжчих психічних, особистісних і поведінкових розладів, адміністративних порушень і карних злочинів.

Навчальні цілі заняття:

1. Знати:

1.Історія вчення про алкоголізм.

2.Сучасні уявлення проетіопатогенез алкоголізму.

3.Дитячий і підлітковий алкоголізм.

4.Алкоголізм у похилому та старшому віці.

5.Розповсюдженність алкогольних психозів.2. Вміти:

- виявити термін формування алкогольної залежності;

- визначити фактори сприяння виникнення алкоголізму;

застосовувати отримані знання та навички в практичній діяльності.

Виховна мета заняття: на основі отриманих знань про алкоголізм та формування залежності виховати у студентів прагнення до здорового способу життя та поширення цих знань серед молоді, щоб протистояти поширенню цього явища.

Матеріали методичного забезпечення заняття:

А. Тестові завдання для контролю вихідного рівня знань.

Б. Перелік питань для опитування (основний етап):

Контрольні питання теми:

1.Визначення хронічного алкоголізму як захворювання.

2. Розповсюдження алкоголізму у світі та в Україні.

3. Диференціація побутового пияцтва та алкогольної хвороби.

4. Стадії алкоголізму.

5. Алкогольна деградація особистості.

6.Клінічна характеристика стадії алкоголізму.

7. Пивний алкоголізм.

8. Вікові особливості алкоголізму.

9. Жіночий алкоголізм.

10. Соматичні та неврологічні ускладнення алкоголізму.

Питання для самоконтролю

1. Алкоголь – як соціальна проблема.

2.Вплив алкоголю на організм людини.

3. Діагностика алкоголізму. Реакції Рапопорта та Мохова-Шинкаренка.

4.Алкогольні психози.

5. Лікування алкогольозалежності.Рекомендована література:

Основна:

1. А.М. Скрипніков, О.К. Напреєнко, Г.Т. Сонник «Наркологія». Полтава 2003.рік.

Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

2. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

3. Наркоманів в Україні більшає: Виступ міністра охорони здоров'я України М. Поліщука під час проведення Дня уряду у Верховній Раді України на тему: «Про посилення боротьби з наркоманією»// Сіл. вісті. — 2005. — 16 черв. — С.1.

Додаткова:

1. Яременко О. О., Балакірєва О. М. Тютюн, алкоголь, наркотики в молодіжному середовищі : вживання, залежність, профілактика.- К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, Український ін-т соціальних досліджень , 2005.- Кн.7.- 196 с.

2. Ломакин, Ю. Как вылечить наркоманию: // АиФ здоровье. — 2005.- окт.(№ 41). — С.12. Розмова з головним лікарем Медичного центру, де лікують хворих на наркоманію, М. Л. Зобіним.

3. Лубенский, А. Наркомания начинается с семьи / А. Лубенский // Киев. ведом. — 2002.- 21 мая (№ 105). — С.6. — Реабiлiтацiйна програма допомоги наркоманамМетодичну розробку підготував ас. Ромаш І.Р.

Методичну розробку затверджено на засіданні кафедри психіатрії, наркології і медичної психології

“____”________20__р. Протокол №______

Зав. кафедри, професор

Курс за вибором «Основи профілактики тютюнопаління, алкоголізму токсикоманії та наркоманії».

Методична розробка для студентів до практичного заняття №4

Тема: Діагностичні критерії та клініка вживання і залежності від наркотиків.

Актуальність теми: Кількість осіб, залежних від наркотичних речовин, які стоять в Україні на обліку у 2001 році становила 79 919 чол., при цьому дослідники вважають, що цю цифру слід збільшити в 10 разів, у зв’язку з високою латентністю наркоманії. Особливу тривогу викликає утворення кримінального ринку наркотиків на рівні організованих злочинних угрупувань. Нині наркозалежність помолодшала до 10-11 років, і з кожним роком ці цифри зростають в рази.

Навчальні цілі заняття:

1. Знати:

1.Історія виникнення наркотиків.

2.Міжнародна класифікація наркотичних речовин.

3.Класифікація наркоманій.

4.Документація щодо критерії віднесення лікарських засобів,що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин до критерії ЛЗ, які відпускаються без рецептів.

5.Основна законодавча база України щодо обігу наркотичних речовин

6.Ставлення до гашишеманії у різних країнах світу.

2. Вміти:

- виявити абстинентний синдром і синдром залежності від гашишу;

- визначити 2 стадії розвитку наркозалежності;

застосовувати отримані знання та навички в практичній діяльності.

Виховна мета заняття: на основі отриманих знань про наркотичні речовини та формування залежності виховати у студентів прагнення до здорового способу життя та поширення цих знань серед молоді, щоб протистояти поширенню цього явища.

Матеріали методичного забезпечення заняття:

А. Тестові завдання для контролю вихідного рівня знань.

Б. Перелік питань для опитування (основний етап):

Контрольні питання теми:

1.Перелік наркотичних речовин згідно з класифікацією ВООЗ.

2.Головна ознака наркотичних речовин та основні їх групи.

3.Класивікація наркотичних речовин згідно способу їх введення.

4. Перелік наркотичних речовин за активною речовиною.

5. Інші класифікації психоактивних речовин (легалізовані, нелегалізовані).

6.Класифікація наркологічних захворювань згідно МКХ-10.

7. Гашишеманія.

8. Зловживання психостимуляторами, седативно – снотворними, галюциногенами.

9. Вплив різних наркотичних речовин на функціональний та психічний стан людини.

10.Боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин.

11. Заборона тютюнопаління в громадських місцях.Питання для самоконтролю

1. Наркоманія. Визначення поняття «наркотик».

2. Клініка всіх видів наркоманії. Стадії.

3. Абстинентний синдром при наркоманії.

4. Наслідки передозування наркотиками.

5.Прогноз та лікування наркоманів.Рекомендована література:

Основна:

1. А.М. Скрипніков, О.К. Напреєнко, Г.Т. Сонник «Наркологія». Полтава 2003.рік.

Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

2. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

3. Наркоманів в Україні більшає: Виступ міністра охорони здоров'я України М. Поліщука під час проведення Дня уряду у Верховній Раді України на тему: «Про посилення боротьби з наркоманією»// Сіл. вісті. — 2005. — 16 черв. — С.1.

Додаткова:

1. Яременко О. О., Балакірєва О. М. Тютюн, алкоголь, наркотики в молодіжному середовищі : вживання, залежність, профілактика.- К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, Український ін-т соціальних досліджень , 2005.- Кн.7.- 196 с.

2. Ломакин, Ю. Как вылечить наркоманию: // АиФ здоровье. — 2005.- окт.(№ 41). — С.12. Розмова з головним лікарем Медичного центру, де лікують хворих на наркоманію, М. Л. Зобіним.

3. Лубенский, А. Наркомания начинается с семьи / А. Лубенский // Киев. ведом. — 2002.- 21 мая (№ 105). — С.6. — Реабiлiтацiйна програма допомоги наркоманамМетодичну розробку підготував ас. Ромаш І.Р.

Методичну розробку затверджено на засіданні кафедри психіатрії, наркології і медичної психології

“____”________20__р. Протокол №______

Зав. кафедри, професор М.І. Винник.

Курс за вибором «Основи профілактики тютюнопаління, алкоголізму токсикоманії та наркоманії»

Методична розробка для студентів до практичного заняття № 5

Тема: Діагностичні критерії та клініка вживання і залежності від токсичних речовин.

Актуальність теми: В нашій країні зростає кількість людей, які вживають токсичні речовини, які викликають психічну і фізичну залежність. Вона обумовлена цілим рядом факторів: соціальних, економічних, психологічних тощо. Токсикоманія – соціальна патологія. Сьогодні спеціалісти не відчувають вагань в оцінці ситуації – розповсюдження токсикоманії в нашій державі, яке прийняло епідемічний характер, охопило практично всю територію країни.Навчальні цілі заняття: 1. Знати:

- основні стадії розвитку токсикоманії

- наслідки дії токсичних речовин для організму,

-психосоматичні та метаболічні розлади при токсикоманіях;

- з'ясувати медико- соціальні наслідки для здоров'я.

2. Вміти:

- Виявити прояви токсикоманій;застосовувати отримані знання та навички в практичній діяльності.( надати допомогу при передозуванні )

Виховна мета заняття: вивчити дію токсичних речовин на здоров'я людини, дізнатися, як потрібно протистояти цій шкідливій звичці.

Матеріали методичного забезпечення заняття:

А. Тестові завдання для контролю вихідного рівня знань.

Б. Перелік питань для опитування (основний етап):

Контрольні питання теми:

56.​  Класифікація психоактивних речовин, які викликають психічну і фізичну залежність.

57.​ Дати визначення наркоманії та токсикоманії.

58.​ Загальні ознаки токсикоманії.

59.​ Клініка токсикоманії.

60.​ Клініка токсикоманії, яка виникла внаслідок вживання летючих речовин (Ацетон).

61.​ Клініка токсикоманії внаслідок вживання побутових речовин з метою отримання токсичного ефекту( розчинники)

62.​ Невідкладна допомога при гострій інтоксикації (передозуванні) токсичними речовинами.

63.​ Лікування токсикоманії. Випишіть рецепти.

64.​ Реабілітація хворих на токсикоманію.

65.​ Профілактика наркоманій і токсикоманій.

66.​ Експертиза наркоманій та токсикоманій.Питання для самоконтролю

1. Препарати побутової хімії – як один із видів токсикозалежності.

2. Фази токсичного сп’яніння

3. Ознаки звикання до токсикоречовин.

4. Ремісії та рецидиви токсикозалежності.

5. .Вікові та статеві відмінності зловживання токсичних речовин.

Рекомендована література:

Основна: 1. Винник М.І., Вітенко І.С. та ін. Основи психодинамічної діагностики і психотерапії. Навчальний посібник. – Івано-Франківськ, вид-во „Місто НВ”. – 2006.

2. А.М. Скрипніков, О.К. Напреєнко, Г.Т. Сонник «Наркологія». Полтава 2003.рік.

Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

3. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

4. Наркоманів в Україні більшає: Виступ міністра охорони здоров'я України М. Поліщука під час проведення Дня уряду у Верховній Раді України на тему: «Про посилення боротьби з наркоманією»// Сіл. вісті. — 2005. — 16 черв. — С.1.Додаткова: 1 Яременко О. О., Балакірєва О. М. Тютюн, алкоголь, наркотики в молодіжному середовищі : вживання, залежність, профілактика.- К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, Український ін-т соціальних досліджень , 2005.- Кн.7.- 196 с.

2 Ломакин, Ю. Как вылечить наркоманию: // АиФ здоровье. — 2005.- окт.(№ 41). — С.12. Розмова з головним лікарем Медичного центру, де лікують хворих на наркоманію, М. Л. Зобіним.

3. Лубенский, А. Наркомания начинается с семьи / А. Лубенский // Киев. ведом. — 2002.- 21 мая (№ 105). — С.6. — Реабiлiтацiйна програма допомоги наркоманамМетодичну розробку підготував ас. Ромаш І.Р.

Методичну розробку затверджено на засіданні кафедри психіатрії, наркології і медичної психології

“____”________20__р. Протокол №______

Зав. кафедри, професор М.І. Винник.

Курс за вибором «Основи профілактики тютюнопаління, алкоголізму токсикоманії та наркоманії»

Методична розробка для студентів до практичного заняття №6

Тема: Невідкладні стани в наркології та допомога при них.

Актуальність теми: Невідкладні стани виникають в результаті не тільки важкої патології життєво важливих органів і систем, а й гострих психотичних розладів, коли виникає загроза життю хворого, а також оточуючих. Коли загроза викликана, його психомоторним збудженням чи іншим видом збудження медичними працівникам потрібно швидко і безпечно надати ефективну допомогу і при цьому залишатись в безпеці, ось чому невідкладні стан є каменем спотикання в правильності надання допомоги в сучасному науковому середовищі.

Навчальні цілі заняття:

1. Знати:

1.Поняття невідкладного наркотичного стану.

2.Методи діагностики невідкладного наркотичного стану.

3.Методи детоксикації.

4.Алгоритм дій при наданні невідкладної допомоги при гострій інтоксикації:

- алкоголем

- морфіном

- нафтопродуктами2. Вміти:

- діагностувати ознаки гострої інтоксикації при уживанні ПАРзастосовувати отримані знання та навички в практичній діяльності.

Виховна мета заняття: на основі отриманих знань про наркозалежність та формування залежності виховати у студентів прагнення до здорового способу життя та поширення цих знань серед молоді, щоб протистояти поширенню цього явища.

Матеріали методичного забезпечення заняття:

А. Тестові завдання для контролю вихідного рівня знань.

Б. Перелік питань для опитування (основний етап):

Контрольні питання теми:

1.Причини виникнення невідкладних станів у наркології.

2. Тяжке алкогольне сп’яніння та алкогольна кома.

3. Загальні ознаки, клініка та невідкладна допомога при тяжкому алкогольному сп’янінні та алкогольній комі.

4. Загальні критерії стану відміни від алкоголю, клініка та невідкладна допомога.

5.Гостра алкогольна енцефалопатія Гайє – Верніке.

6. Суть розладнення свідомості при алкогольному делірії.

7. Симптоми індукції галюцинацій.

8. Діагностичні критерії гострої інтоксикації опіатами.

9. Клінічна симтпотматика та терапевтичний алгоритм гострої інтоксикації опіатами з комою.

10. Абстинентний синдром, спричинений вживанням опіатів.

11. Гостра інтоксикація коноплею та її похідними.

12. Передозування снодійних середників, клініка, терапевтичний алгоритм.

13. Відмінності між алкогольним та барбітуровим делірієм.

14. Невідкладна допомога при передозуванні барбітуратами.

Питання для самоконтролю

1. Що таке невідкладний наркотичний стан?

2. Методи діагностики та детоксикації невідкладного наркотичного стану.

3. Перша допомога при гострій інтоксикації.

4.Препарати для лікування гострої інтоксикації.

5.Наслідки при гострій інтоксикації.Рекомендована література:

Основна:

1. А.М. Скрипніков, О.К. Напреєнко, Г.Т. Сонник «Наркологія». Полтава 2003.рік.

Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

2. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

3. Наркоманів в Україні більшає: Виступ міністра охорони здоров'я України М. Поліщука під час проведення Дня уряду у Верховній Раді України на тему: «Про посилення боротьби з наркоманією»// Сіл. вісті. — 2005. — 16 черв. — С.1.

Додаткова:

1. Яременко О. О., Балакірєва О. М. Тютюн, алкоголь, наркотики в молодіжному середовищі : вживання, залежність, профілактика.- К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, Український ін-т соціальних досліджень , 2005.- Кн.7.- 196 с.

2. Ломакин, Ю. Как вылечить наркоманию: // АиФ здоровье. — 2005.- окт.(№ 41). — С.12. Розмова з головним лікарем Медичного центру, де лікують хворих на наркоманію, М. Л. Зобіним.

3. Лубенский, А. Наркомания начинается с семьи / А. Лубенский // Киев. ведом. — 2002.- 21 мая (№ 105). — С.6. — Реабiлiтацiйна програма допомоги наркоманамМетодичну розробку підготував ас. Ромаш І.Р.

Методичну розробку затверджено на засіданні кафедри психіатрії, наркології і медичної психології

“____”________20__р. Протокол №______

Зав. кафедри, професор М.І. Винник.

Курс за вибором «Основи профілактики тютюнопаління, алкоголізму токсикоманії та наркоманії».

Методична розробка для викладачів до практичного заняття №7

Тема: Лікування і реабілітація хворих на алкоголізм, наркоманії і токсикоманії. Організація наркологічної служби.

Актуальність теми: Проблема боротьби із залежностями від психоактивних речовин є неймовірно важливою у наш час. Застосовувані в спеціалізованих клініках методики дійові лише при активній позиції самого хворого. Однією з найбільших проблем лікування залежностей є те, що пацієнти заперечують свою залежність та власну неспроможність відмовитися від подальшого зловживання, тому відкидають потребу в лікуванні. Дана поведінкова реакція притаманна більшості хворим, що вживають психоактивні речовини. Саме тому, лікарі повинні приділяти неймовірно велику увагу просвітницькій роботі серед хворих на нарко- та інші види залежності, і тільки при комплексному підході до цієї проблеми ми зможимо вирішити її.

Навчальні цілі заняття:

1. Знати:

1.Сучасні методи лікування фізичної і психічної залежності.

2.Поняття «кодування».

3.Рефлексотерапія у лікуванні залежності.

4.Назвати препарати, що використовуються при лікуванні алкоголізму.

5.Назвати препарати, що використовуються при лікуванні тютюнової залежності.

6.Реабілітація колишніх наркозалежних.

2. Вміти:

- діагностувати фізичну та психічну залежність.застосовувати отримані знання та навички в практичній діяльності.

Виховна мета заняття: на основі отриманих знань про наркозалежність та формування залежності виховати у студентів прагнення до здорового способу життя та поширення цих знань серед молоді, щоб протистояти поширенню цього явища.

Матеріали методичного забезпечення заняття:

А. Тестові завдання для контролю вихідного рівня знань.

Б. Перелік питань для опитування (основний етап):

Контрольні питання теми:

1.Основні форми та види залежності.

2.Загальні принципи організації медичної допомоги хворим із залежністю від психоактивних речовин.

3. Основні принципи терапії.

4. Дезінтоксикаційна терапія.

5. Терапія абстинентного стану.

6.Протирецидивна (підтримуюча) терапія.

7. Основні класи медикаментозних середників, що застосовуються при лікуванні від ПАР-залежності.

8. Психотерапія та психореабілітація осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання ПАР.

9.Анонімні організації для осіб із залежністю.

10.Законодавство у боротьбі з залежністю.

Питання для самоконтролю

1. Що таке кодування і його способи.

2. Препарати для лікування залежності.

3.Види терапії при алкоголезалежності.

4. Особливості психотерапії нарко-, психо- та алкоголезалежних.

5. Чи виліковні нарко-, психо- та алкоголезалежності? Обгрунтуйте.Рекомендована література:

Основна:

1. А.М. Скрипніков, О.К. Напреєнко, Г.Т. Сонник «Наркологія». Полтава 2003.рік.

Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

2. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

3. Наркоманів в Україні більшає: Виступ міністра охорони здоров'я України М. Поліщука під час проведення Дня уряду у Верховній Раді України на тему: «Про посилення боротьби з наркоманією»// Сіл. вісті. — 2005. — 16 черв. — С.1.

Додаткова:

1. Яременко О. О., Балакірєва О. М. Тютюн, алкоголь, наркотики в молодіжному середовищі : вживання, залежність, профілактика.- К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, Український ін-т соціальних досліджень , 2005.- Кн.7.- 196 с.

2. Ломакин, Ю. Как вылечить наркоманию: // АиФ здоровье. — 2005.- окт.(№ 41). — С.12. Розмова з головним лікарем Медичного центру, де лікують хворих на наркоманію, М. Л. Зобіним.

3. Лубенский, А. Наркомания начинается с семьи / А. Лубенский // Киев. ведом. — 2002.- 21 мая (№ 105). — С.6. — Реабiлiтацiйна програма допомоги наркоманамМетодичну розробку підготував ас. Ромаш І.Р.

Методичну розробку затверджено на засіданні кафедри психіатрії, наркології і медичної психології

“____”________20__р. Протокол №______

Зав. кафедри, професор М.І. Винник.

Курс за вибором «Основи профілактики тютюнопаління, алкоголізму токсикоманії та наркоманії»

Методична розробка для викладачів до практичного заняття №8

Тема: Основні форми і методи психокорекції та психотерапії в наркології.

Актуальність теми: В основному вся наркологічна служба здійснює детоксикаційну терапію - знімаючи фізичну залежність і після цього іноді буває слабкий курс реабілітації наркомана: робота психологів, психотерапевтів, наркологів. Але зняття фізичної залежності в справі лікування узалежненого, це лише перший або навіть нульовий крок, основа - це зменшення психологічної залежності, в цьому і полягає основна мета психопрофілактики, психотерапії та психокорекції при лікуванні залежностей. Але нажаль, ця терапія не завжди має місце.

Навчальні цілі заняття:

1. Знати:

1.Основні методи психопрофілактики.

2.Суть особистісно-орієнтованої терапії.

3.Основні методи психотерапії наркотичної залежності.

4.Гіпноз як метод лікування залежності.

5.Соціальна реабілітація залежних.

6.Психокорекція при реабілітації колишніх наркозалежних осіб( види психотерапії узалежнених).

2. Вміти:

- діагностувати фізичну та психічну залежність.застосовувати отримані знання та навички в практичній діяльності.

Виховна мета заняття: на основі отриманих знань про наркозалежність та формування залежності виховати у студентів прагнення до здорового способу життя та поширення цих знань серед молоді, щоб протистояти поширенню цього явища.

Матеріали методичного забезпечення заняття:

А. Тестові завдання для контролю вихідного рівня знань.

Б. Перелік питань для опитування (основний етап):

Конрольні питання теми:

1.Адиктивна поведінка.

2.Абстинентний синдром.

3.Сучасні методи соціальної та психологічної превенції залежних станів.

4.Загальний та індивідуальний підхід, залучення медичних і педагогічних працівників.

5. Всебічне інформування дітей, підлітків та молоді про суть психічної залежності.

6. Засоби контрпропаганди психоактивних речовин.

7. Компетентність фахівців, які розробляють програми профілактики.

8.Профілактика залежності на етапі формування хвороби.

9. Спеціальні методи профілактики для дітей та підлітків.

10. Спеціальні служби та організації для психокорекції та психотерапії в наркології.

Питання для самоконтролю

1. Суть та методи психопрофілактики та психотерапії наркозалежності.

2.Що таке гіпноз? Принцип його застосування.

3.Важливість проведення протирецидивного лікування.

4.Реабілітація наркозалежності.

5.Замісна терапія при наркозалежності.Рекомендована література:

Основна:

1. А.М. Скрипніков, О.К. Напреєнко, Г.Т. Сонник «Наркологія». Полтава 2003.рік.

Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

2. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

3. Наркоманів в Україні більшає: Виступ міністра охорони здоров'я України М. Поліщука під час проведення Дня уряду у Верховній Раді України на тему: «Про посилення боротьби з наркоманією»// Сіл. вісті. — 2005. — 16 черв. — С.1.

Додаткова:

1. Яременко О. О., Балакірєва О. М. Тютюн, алкоголь, наркотики в молодіжному середовищі : вживання, залежність, профілактика.- К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, Український ін-т соціальних досліджень , 2005.- Кн.7.- 196 с.

2. Ломакин, Ю. Как вылечить наркоманию: // АиФ здоровье. — 2005.- окт.(№ 41). — С.12. Розмова з головним лікарем Медичного центру, де лікують хворих на наркоманію, М. Л. Зобіним.

3. Лубенский, А. Наркомания начинается с семьи / А. Лубенский // Киев. ведом. — 2002.- 21 мая (№ 105). — С.6. — Реабiлiтацiйна програма допомоги наркоманамМетодичну розробку підготував ас. Ромаш І.Р.

Методичну розробку затверджено на засіданні кафедри психіатрії, наркології і медичної психології

“____”________20__р. Протокол №______

Зав. кафедри, професор М.І. Винник.

Курс за вибором «Основи профілактики тютюнопаління, алкоголізму токсикоманії та наркоманії»Методична розробка для викладачів до практичного заняття №9

Тема:Правові аспекти наркології. судово-психіатрична, трудова та військово-психіатрична експертиза. Законодавчі акти щодо боротьби з алкоголізмомі наркоманією в Україні.

Актуальність теми: На всіх етапах соціального розвитку нашої країни проблема боротьби з алкоголізмом та наркоманією вирішувалася послідовно, з позицій розуміння цієї проблеми як громадсько-біологічної та психологічної. Ще в 80-х роках XIX сторіччя з’явилися перші товариства тверезості. З часом загострилась потреба в всебічній обізнаності соціуму в проблемах пов’язаних з наркоманією в Україні, стосовно надання наркозалежним особам медико-психологічної, профілактичної допомоги.

Навчальні цілі заняття:

1. Знати:

1.Що таке наркологічна служба?

2.Основні правові аспекти наркології.

3.Що таке судово-психіатрична, трудова та військово-психіатрична експертиза?

4.Основні законодавчі документи щодо забезпечення наркологічної допомоги в Україні.

5.Структура наркологічної служби.

6.Обсяги проведення обов’язкових наркологічних оглядів.

7.Порядок оформлення та збереження медичної документації.

8.Діюче законодавство, щодо боротьби поширенням немедичного вживання психоактивних речовин.

9.Методи роботи наркологічної служби в Україні.2. Вміти:

- застосовувати правові аспекти наркології;застосовувати отримані знання та навички в практичній діяльності.

Виховна мета заняття: на основі отриманих знань про законодавчі документи щодо забезпечення наркологічної допомоги виховати у студентів пропагування здорового способу життя та уміння надати кваліфіковану допомогу наркозалежним.

Матеріали методичного забезпечення заняття:

А. Тестові завдання для контролю вихідного рівня знань.

Б. Перелік питань для опитування (основний етап):

Контрольні питання теми:

1.Наркологічна служба – як основна система лікувально – профілактичної допомоги наркозалежним.

2. Організація наркологічної допомоги. (наркологічні диспансери, кабінети).

3. Значення правового регулювання різних видів залежності.

4. Судово – психіатрична експертиза.

5. Основні питання, які з’ясовує судово – психіатрична експертиза, вимоги та правила.

6. Сутність трудової експертизи та її основні завдання. Психологічні особливості.

7. Методи проведення трудової експертизи.

8. Що таке військово – психіатрична експертиза. Категорії населення, які підлягають військово - психіатричній експертизі.

9. Законодавчі акти щодо боротьби з алкоголізмом і наркоманією в Україні.

10.Організація анонімного лікування в тому числі узалежненим від алкоголю.

11. Державна політика у сфері контролю за наркотиками, алкогольними напоями та тютюновим и виробами.Питання для самоконтролю

1.Основні завдання наркологічної служби.

2. Правові аспекти наркології.

3. Наркологічні огляди – як обов’язкові методи профілактики.

4.Особливості наркологічної експертизи.

5.Оформлення та збереження медичної документації.Рекомендована література:

Основна:

1. А.М. Скрипніков, О.К. Напреєнко, Г.Т. Сонник «Наркологія». Полтава 2003.рік.

Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

2. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

3. Наркоманів в Україні більшає: Виступ міністра охорони здоров'я України М. Поліщука під час проведення Дня уряду у Верховній Раді України на тему: «Про посилення боротьби з наркоманією»// Сіл. вісті. — 2005. — 16 черв. — С.1.

Додаткова:

1. Яременко О. О., Балакірєва О. М. Тютюн, алкоголь, наркотики в молодіжному середовищі : вживання, залежність, профілактика.- К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, Український ін-т соціальних досліджень , 2005.- Кн.7.- 196 с.

2. Ломакин, Ю. Как вылечить наркоманию: // АиФ здоровье. — 2005.- окт.(№ 41). — С.12. Розмова з головним лікарем Медичного центру, де лікують хворих на наркоманію, М. Л. Зобіним.

3. Лубенский, А. Наркомания начинается с семьи / А. Лубенский // Киев. ведом. — 2002.- 21 мая (№ 105). — С.6. — Реабiлiтацiйна програма допомоги наркоманамМетодичну розробку підготував ас. Ромаш І.Р.Методичну розробку затверджено на засіданні кафедри психіатрії, наркології і медичної психології

“____”________20__р. Протокол №______

Зав. кафедри, професор М.І. Винник.

Курс за вибором «Основи профілактики тютюнопаління, алкоголізму токсикоманії та наркоманії».Методична розробка для викладачів до практичного заняття №10

Тема: Психогігієнічні та психопрофілактичні заходи щодо запобігання

вживання психоактивних речовин і узалежнень.

Актуальність теми: Рішення проблеми наркоманії в цілому сьогодні стає одним із важливих завдань суспільства. І хоча зараз вже використовується чимало медикаментозних програм позбавлення від наркотичної залежності, це не вирішує цілого ряду проблем зовсім не медичного, а соціального характеру, актуальність яких зростає з кожним днем. Велике значення. що надається виявленню. лікуванню, профілактиці наркоманій,визначається такими причинами :

1. Висока смертність хворих на наркоманії.

2. Медичні наслідки :соматичні та неврологічні ускладнення.

3. Соціальна «заразність» наркоманій.

4. Висока криміногенність хворих на наркоманії.

Навчальні цілі заняття:

1. Знати:

1.Основні методи психопрофілактики.

2.Суть особистісно-орієнтованої терапії.

3.Основні методи психотерапії наркотичної залежності.

4.Гіпноз як метод лікування залежності.

5.Соціальна реабілітація залежних.

6.Психокорекція при реабілітації колишніх наркозалежних осіб( види психотерапії узалежнених).

2. Вміти:

- діагностувати фізичну та психічну залежність.застосовувати отримані знання та навички в практичній діяльності.

Виховна мета заняття: на основі отриманих знань про наркозалежність та формування залежності виховати у студентів прагнення до здорового способу життя та поширення цих знань серед молоді, щоб протистояти поширенню цього явища.

Матеріали методичного забезпечення заняття:

А. Тестові завдання для контролю вихідного рівня знань.

Б. Перелік питань для опитування (основний етап):

Конрольні питання теми:

1.Адиктивна поведінка.

2.Абстинентний синдром.

3.Сучасні методи соціальної та психологічної превенції залежних станів.

4.Загальний та індивідуальний підхід, залучення медичних і педагогічних працівників.

5. Всебічне інформування дітей, підлітків та молоді про суть психічної залежності.

6. Засоби контрпропаганди психоактивних речовин.

7. Компетентність фахівців, які розробляють програми профілактики.

8.Профілактика залежності на етапі формування хвороби.

9. Спеціальні методи профілактики для дітей та підлітків.

10. Спеціальні служби та організації для психокорекції та психотерапії в наркології

Питання для самоконтролю

1. Що таке психогігієна та психопрофілактика.

2.Методика проведення заходів профілактики вживання ПАР та узалежнень.

3. Соціальна реабілітація залежних.

4. Психокорекція та реабілітація колишніх наркозалежних осіб

5. Пропаганда здорового способу життя.Рекомендована література:

Основна:

1. А.М. Скрипніков, О.К. Напреєнко, Г.Т. Сонник «Наркологія». Полтава 2003.рік.

Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

2. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

3. Наркоманів в Україні більшає: Виступ міністра охорони здоров'я України М. Поліщука під час проведення Дня уряду у Верховній Раді України на тему: «Про посилення боротьби з наркоманією»// Сіл. вісті. — 2005. — 16 черв. — С.1.

Додаткова:

1. Яременко О. О., Балакірєва О. М. Тютюн, алкоголь, наркотики в молодіжному середовищі : вживання, залежність, профілактика.- К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, Український ін-т соціальних досліджень , 2005.- Кн.7.- 196 с.

2. Ломакин, Ю. Как вылечить наркоманию: // АиФ здоровье. — 2005.- окт.(№ 41). — С.12. Розмова з головним лікарем Медичного центру, де лікують хворих на наркоманію, М. Л. Зобіним.

3. Лубенский, А. Наркомания начинается с семьи / А. Лубенский // Киев. ведом. — 2002.- 21 мая (№ 105). — С.6. — Реабiлiтацiйна програма допомоги наркоманамМетодичну розробку підготував ас. Ромаш І.Р.

Методичну розробку затверджено на засіданні кафедри психіатрії, наркології і медичної психології“____”________20__р. Протокол №______

Зав. кафедри, професор М.І. Винник.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка