Перелік екзаменаційних питань до іспиту із нормальної фізіології
Скачати 95.47 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір95.47 Kb.
ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ

до іспиту із нормальної фізіології
1. Фізіологія як наука. Поняття про функції. Методи фізіологічних досліджень.

2. Становлення й розвиток фізіології у ХІХ столітті

3. Українська фізіологічна школа.

4. Потенціал спокаою, походження, його параметри, фізіологічна роль.

5. Потенціал дії, механізми походження, його параметри, фізіологічна роль.

6. Збудливість. Критичний рівень деполяризації, поріг деполяризації клітинної мембрани.

7. Механізми проведення збудження нервовими волокнами.

8. Механізми передачі збудження через нервово-м’язовий синапс.

9. Механізми скорочення і розслаблення скелетних м’язів.

10. Типи м'язових скорочень: поодинокі і тетанічні; ізотонічні, ізометричні, ауксотонічні.

11. Шляхи фармакологічної регуляції функціонального стану непосмугованих м’язів.

12. Шляхи корекції функціонального стану збудливих тканин медикаментозними засобами.

13. Біологічна регуляція, її види значення для організму.

14. Поняття про рефлекс. Будова рефлекторної дуги, функції її ланок.

15. Механізм і закономірності передачі збудження в центральних синапсах.

16. Види центрального гальмування. Механізми розвитку пре- і постсинаптичного гальмування.

17. Сумація збудження і гальмування нейронами ЦНС.

18. Синапс як місце дії фармакологічних засобів.

19. Регуляція позстави і рухів.

20. Роль різних відділів ЦНС у регуляції рухових функцій організму.

21. Загальний план будови автономної нервової системи.

22. Синапси автономної нервової системи, їх медіатори, циторецептори.

23. Вплив симпатичної нервової системи на вісцеральні функції.

24. Вплив парасимпатичної нервової системи на вісцеральні функції.

25. Роль інтрамуральної (мета симпатичної) нервової системи на вісцеральні функції.

26. Єдність симпатичної й парасимпатичної систем у регуляції функцій організму.

27. Гуморальна регуляції, її відмінності від нервової.

28. Властивості гормонів, їх основні впливи. Механізм дії гормонів на клітини-мішені.

29. Роль гіпоталамо-гіпофізарної системи в регуляції функції ендокринних залоз.

30. Роль соматотропіну, тироксину , трийодтироніну та інсуліну в регуляції процесів психічного, фізичного розвитку організму та лінійного росту тіла.

31. Роль кальцитоніну, паратгормону, кальцитріолу у регуляції сталості концентрації іонів кальцію та фосфатів у крові.

32. Роль гормонів підшлункової залози в регуляції функцій організму.

33. Роль гормонів щитоподібної залози в регуляції функцій організму.

34. Роль гормонів прищитоподібних залоз в регуляції функцій організму.

35. Роль гормонів загрудинної залози (тимусу) в регуляції функцій організму.

36. Роль епіфіза в регуляції функцій організму.

37. Роль статевих гормонів в регуляції функцій організму.

38. Загальне уявлення про неспецифічну адаптацію організму до стресової ситуації.

39. Сенсорні системи, їх будова і функції.

40. Смакова сенсорна система, її будова, функції, методи дослідження.

41. Нюхова сенсорна система, її будова, функції.

42. Сомато-сенсорна сенсорна система, її будова, функції.

43. Фізіологічні механізми болю.

44. Фізіологічні механізми знеболення.

45. Слухова сенсорна система, її будова, функції.

46. Зорова сенсорна система, її будова, функції.

47. Основні зорові функції та методи їх дослідження.

48. Природжені форми поведінки. Інстинкти, їх фізіологічна роль.

49. Умови утворення умовних рефлексів, їх відмінності від безумовних.

50. Пам’ять, види і механізми утворення.

51. Потреби та мотивації, їх роль у формуванні поведінки.

52. Емоції, механізми формування, біологічна роль.

53. Функції нової кори головного мозку й вища нервова діяльність людини.

54. Функціональна асиметрія кори великих півкуль головного мозку.

55. Мова, її функції. Фізіологічні основи формування.

56. Мислення. Розвиток абстрактного мислення в людини.

57. Типи вищої нервової діяльності людини. Темперементи і характер людини.

58. Фізіологічні основи трудової діяльності людини.

59. Активний відпочинок та його механізми. Фізіологічні основи спорту.

60. Загальна характеристика системи крові. Склад і функції крові. Поняття про гомеостаз.

61. Осмотичний тиск плазми крові, його регуляція.

62. Білки плазми крові, їх функціональне значення. ШОЕ.

63. Онкотичний тиск плазми крові, його значення.

64. Буферні системи корові.

65. Форменні елементи крові та їх функції.

66. Механізми гемостазу.

67. Коагулянти, антикоагулянти, фактори фібринолізу, їх фізіологічне значення.

68. Фізіологічна характеристика груп крові системи АВО, Rh. Резус конфлікти.

69. Загальна характеристика системи кровообігу.

70. Автоматизм серця., градієнт автоматизму. Досліди Станіуса.

71. Провідна система серця.

72. Механізми регуляції діяльності серця.

73. Особливості структури і функції різних відділів кровоносних судин. Закони гемодинаміки.

74. Артеріальний тиск, його компоненти. Фактори, які обумовлюють його величину. Методи реєстрації артеріального тиску.

75. Міогенна і гуморальна регуляція тонусу судин. Роль речовин, які виділяє ендотелій судин, у регуляції судинного тонусу.

76. Роль фармакологічних сполук у корекції серцево-судинних порушень.

77. Загальна характеристика системи дихання. Біомеханіка вдиху та видиху.

78. Зовнішнє дихання, показники зовнішнього дихання та їх оцінка.

79. Транспорт газів кров’ю. Киснева ємність крові.

80. Фізіологічна роль дихальних шляхів, регуляція їх просвіту.

81. Дихальний центр, його будова, регуляція дихання.

82. Травлення в ротовій порожнині. Склад і фізіологічна роль слини.

83. Регуляція слиновиділення. Вплив властивостей подразника на кількість і якість слини.

84. Шлунковий сік, склад, властивості, фази регуляції шлункової секреції.

85. Методи дослідження секреції підшлункового соку в людини. Склад і властивості соку підшлункової залози.

86. Фази регуляції секреторної функції підшлункової залози.

87. Методи дослідження жовчовиділення у людини. Склад і властивості жовчі.

88. Склад і властивості кишкового соку. Регуляція його секреції. Порожнинне і мембранне травлення.

89. Всмоктування у різних відділах шлунково-кишкового тракту. Механізми всмоктування.

90. Рухова функція кищок, види скорочень, їх регуляція.

91. Фізіологічні механізми голоду та насичення.

92. Корекція функціонального стану шлунково-кишкового каналу медикаментозними засобами.

93. Джерела і шляхи використання енергії в організмі людини.

94. Методи визначення енерговитрат людини. Дихальний коефіцієнт.

95. Основний обмін, умови його визначення. Фактори, що впливають на його величину.

96. Робочий обмін, значення його визначення.

97. Температура тіла людини, її добові коливання.

98. Центр терморегуляці. Терморецептори.

99. Теплоутворення в організмі, його регуляція.

100. Тепловіддача в організмі, її регуляція.

101. Можливості корекції теплового балансу людини медикаментозними засобами.

102. Загальна характеристика системи виділення.

103. Механізми сечоутворення.

104. Реабсорбція і секреція в нефроні, їх фізіологічні механізми.

105. Поворотно-протиплинно-помножувальна система нефронів.

106. Роль органів виділення у підтримці гомеостазу.

107. Характеристика процесів розвитку організму. Статева поведінка.
Перелік практичних навичок до підсумкового модульного контролю 2 (іспиту)
Модуль 1: Загальна фізіологія. Вищі інтегративні функції

1. Графічно відображувати процеси, що відбуваються у збудливих структурах.

2. Малювати схеми та пояснювати будову і механізми контурів біологічної регуляції, рефлекторних дуг рухових рефлексів, рефлекторних дуг автономних рефлексів.

3. Оцінювати стан сенсорних систем за показниками дослідження їх функцій.

4. Малювати схеми будови специфічних каналів передачі інформації в сенсорних системах.

5. Малювати схеми, що пояснюють формування біологічних форм поведінки.

6. Оцінювати і трактувати результати досліджень, що характеризують типи ВНД людини.

7. Оцінювати стан організму при фізичному навантаженні за фізіологічними показниками.


Модуль 2: Фізіологія вісцеральних функцій

Визначити вміст гемоглобіну в крові за методом Салі, оцінити результати.

Визначити групу досліджуваної крові в системі АВО, зробити висновки.

Розрахувати колірний показник крові, зробити висновки

Визначити гематокритний показник, зробити висновки.

Визначити в досліджуваного рівень артеріального тиску, зробити висновок.

Визначити тривалість серцевого циклу на підставі аналізу ЕКГ. Зробити висновок.

Розрахувати на підставі аналізу ЕКГ тривалість інтервалу P-Р. Зробити висновок.

Розрахувати на підставі аналізу ЕКГ тривалість інтервалу S-Т. Зробити висновок.

Розрахувати на підставі аналізу ЕКГ тривалість комплексу QRS. Зробити висновок

Визначити у себе життєву ємність легень методом спірометрії. Зробити висновок

Визначити у себе дихальний обєм методом спірометрії. Зробити висновок

Визначити у себе резервний обєм вдиху методом спірометрії. Зробити висновок

Визначити у себе резервний обєм видиху методом спірометрії. Зробити висновок

Розрахувати за спірограмою дихальний обєм, життєву ємність легень. Зробити висновок

Як і чому зміниться слиновиділення після введення людині атропіну?

Оцінити секреторну функцію шлунка у людини.

Чому при підвищенні кислотності шлункового соку рекомендують молочну дієту?

Як і чому зміниться секреція підшлункового соку при зменшенні кислотності шлункового соку?

Як позначиться на процесі травлення зменшення вмісту жовчних кислот у жовчі? Чому?

Запропонуйте засоби збільшення моторної функції кишок. Дайте їх фізіологічну аргументацію.

Розрахувати основний обмін досліджуваного, визначивши споживання кисню за спірограмою, зареєстрованою у стандартних умовах, зробити висновок.

Виконати проби з затримкою дихання. Провести аналіз результатів.

Визначити швидкість фільтрації у клубочках, зробити висновок.

Визначити величину реабсорбції води в нефроні. Зробити висновок.

Оцінити результати дослідження функції нирок за методом Зимницького.Завідувач кафедри нормальної фізіології проф. Мороз В.М.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка